pemasangan jubin mpv t5

Download Pemasangan Jubin MPV T5

Post on 12-Jun-2015

1.116 views

Category:

Documents

11 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Pelajar boleh menyediakan permukaan untuk kerja pemasangan jubin seluas 1m x 2m. Pelajar boleh merancang tanda tapak pemasangan jubin dengan kaedah yang betul. Pelajar boleh memasang jubin mengikut kaedah dan cara yang betul.

Pelajar boleh menutup sambungan jubin menggunakan dempul kapur dengan kemas. Pelajar dapat melakukan kerja dengan berhati-hati serta selamat.

Kelas Tarikh Masa Waktu

: 5 MPV : 15 Jun 2009 : 11.50 1.10 pm : 80 minit : 17 orang : Sederhana Rendah

Bilangan Pelajar Tahap Pelajar

Kemahiran Memasang jubin mengikut corak

: i. Memasang jubin ii.

iii. Membuat kemasan pada jubin

Objektif pemasangan (Domain

: i. menyediakan permukaan untuk kerja jubin seluas 1m x 2m. Psikomotor) ii.

merancang tanda tapak pemasangan jubin dengan kaedah yang betul. (Domain Kognitif)

jubin yang

mengikut kaedah dan cara betul. (Domain Psikomotor) iv. menutup jubin menggunakan

sambungan

dempul kapur dengan kemas. (Domain Psikomotor)

kerja selamat

v. melakukan dengan berhati-hati serta (Domain afektif)

Nilai hati ABM

: Kerjasama, berhati: Slaid Power Point, Jubin

Pengetahuan Sedia Ada : Pelajar boleh menyediakan mortar simen

MENYEDIAKAN MORTAR SIMEN

SET INDUKSI LANGKAH KESELAMATA N LANGKAH PEMASANGA N JUBIN

SET INDUKSI

SET INDUKSI

SET INDUKSI

Apakah yang akan anda capai selepas pembelajaran ini?menyediakan permukaan untuk kerja pemasangan jubin seluas 1m x 2m

merancang tanda tapak pemasangan jubin dengan kaedah yang betul

SET INDUKSI

SET INDUKSI

Apakah yang akan anda capai selepas pembelajaran ini?memasang jubin mengikut kaedah dan cara yang betul

menutup sambungan jubin menggunakan dempul kapur dengan kemasSET INDUKSI

SET INDUKSI

Apakah yang akan anda capai selepas pembelajaran ini?

melakukan kerja dengan berhati-hati serta selamat

SET INDUKSI

SET INDUKSI

LANGKAH KESELAMATANPelajar dikehendaki memakai pakaian yang sesuai Pelajar dikehendaki memakai kasut keselamatan Pelajar dikehendaki mengikut arahan daripada guru.

LANGKAH K E S E L A M ATA N

LANGKAH SATU LANGKAH DUA

LANGKAH TIGA LANGKAH EMPAT LANGKAH LIMA LANGKAH ENAM LANGKAH TUJUHLANGKA HPEMASANGAN

LANGKAH SATUMENYEDIAKAN BAHAN DAN ALATAN TANGANLANGKA H 1-7

SENARAI BAHAN

Jubi nLANGKA H 1-7

SENARAI BAHAN

Sudi pLANGKA H 1-7

SENARAI BAHAN

Alat Penguj i SpiritLANGKA H 1-7

SENARAI BAHAN

Pasi rLANGKA H 1-7

SENARAI BAHAN

Sime nLANGKA H 1-7

LANGKAH DUAMERANCANG TANDA TAPAKLANGKA H 1-7

Dinding BilikGa ris a

n

Pa nc

Permukaan lantaian g Ta pa k

Dinding Bilik

Dinding Bilik

Jubinn ca n Pa g pa Ta k

n is a r Ga

Dinding Bilik

LANGKAH TIGAMEMASANG JUBINLANGKA H 1-7

TIPS-TIPS DALAM PEMASANGAN JUBIN Permukaan lantai mestilah rata Mula memasang jubin pada bahagian tengah bukan pada bahagian bucu Jubin dipasang selari antara satu jubin dengan jubin yang lain Sambungan mesti lurus dan kemas Jubin dipasang mengikut corak

LANGKA H 1-7

KLIK DI SINILANGKA H 1-7

LANGKAH EMPATMENGUJI ARAS KERATANLANGKA H 1-7

LANGKA H 1-7

LANGKAH LIMAMENUTUP SAMBUNGAN JUBIN DENGAN DEMPUL KAPURLANGKA H 1-7

Sumber : http://img2.timeinc.net/toh/i/steps/floor-tiles-6l.jpg

LANGKA H 1-7

LANGKAH ENAMMEMBERSIH PERMUKAAN KEMASAN DENGAN SEMPURNALANGKA H 1-7

LANGKA H 1-7

LANGKAH TUJUHMEMBERSIH ALATANLANGKA H 1-7

Soala n1 Soalan 2 Soalan 3

Soalan 4 Soalan 5 Soalan 6

Soalan Antara berikut, alat yang manakah 1 digunakan untuk menguji keratan rentas?A. Sudip B. Alat Penguji Spirit C. Gergaji D. JubinSoalan 16

Soalan Apakah langkah pertama dalam proses 2 pemasangan jubin?A. Memasang jubin bermula dari bucu B. Memastikan permukaan lantai rata C. Menyediakan alatan dan bahan D. Menyusun jubin mengikut corakSoalan 16

Yang manakah antara berikut adalah gambar rajah tanda tapak yang betul?

A

Soalan 3B D

C

Soalan 16

i.Menyediakan alatan dan bahan ii.Memasang jubin iii.Menguji keratan rentas iv.Merancang tanda tapak Antara berikut, yang manakah susunan langkah pemasangan jubinyang betul?

Soalan 4

A. i, ii, iii, iv B. i, iv, ii, iii

C. i, ii, iv, iii D. i, iii, iv, iiSoalan 16

Dalam proses pemasangan, terdapat beberapa tips yang perlu diikuti. tips yang manakah tidak terlibat dalam proses pemasangan jubin tidak bercorak?

Soalan 5

A. Permukaan lantai mestilah rata B. Sambungan mesti lurus dan kemas C. Mula memasang jubin di tengah D. Jubin dipasang mengikut corakSoalan 16

Apakah tujuan utama prose pemasangan jubin bermula pada bahagian tengah bukan pada bahagian bucu?A. Untuk membuat anggaran bilangan jubin yang perlu digunakan B. Untuk menyembunyikan ketidakkemasan pemasangan jubin pada bahagian tepi C. Untuk memastikan bahawa corak berada di bahagian tengah D. Untuk mengelakkan daripada jubin tidak kemas dan selari

Soalan 6

Soalan 16

Terdapat tujuh langkah di dalam pemasangan jubin. Anda mestilah menguasai semua langkah bagi memastikan anda dapat memasang jubin dengan baik dan kemas.

ADAKAH ANDA BERSEDIA?

Sekarang Giliran anda untuk mencuba

TA I R IN AT FHM RA I TA AN

ADAKAH ANDA PASTI? YATIDA K