panduan pengajaran mpv landskap dan nurseri

Download Panduan pengajaran mpv landskap dan nurseri

Post on 22-Nov-2014

5.516 views

Category:

Documents

13 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

  • 1. Panduan Guru Landskap dan Nurseri KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PANDUAN PENGAJARAN MPVLANDSKAP DAN NURSERI 1 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
  • 2. Panduan Guru Landskap dan Nurseri KANDUNGANPENDAHULUAN--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3TINGKATAN 4MODUL 1: KESELAMATAN AM DI BENGKEL LANDSKAP DAN NURSERI-------------------- 4MODUL 2: PENGENALAN KEPADA NURSERI----------------------------------------------------------- 7MODUL 3: TUMBUHAN LANDSKAP------------------------------------------------------------------------- 10MODUL 4: PEMBIAKAN TUMBUHAN SECARA SEKS------------------------------------------------- 12MODUL 5: PEMBIAKAN TUMBUHAN SECARA ASEKS---------------------------------------------- 14MODUL 6: BEKAS TANANAMAN DAN MEDIUM PENANAMAN------------------------------------ 17MODUL 7: PENYENGGARAAN TUMBUHAN HIASAN DAN KAWASAN LANDSKAP------- 18TINGKATAN 5MODUL 8: PENGENALAN LANDSKAP -------------------------------------------------------------------- 19MODUL 9: PROSES MEREKA BENTUK LANDSKAP-------------------------------------------------- 22MODUL 10: PELAKSANAAN LANDSKAP LEMBUT----------------------------------------------------- 29MODUL 11: MEMBINA LANDSKAP KEJUR---------------------------------------------------------------- 30MODUL 12: PENGURUSAN DAN KEUSAHAWANAN--------------------------------------------------- 32RUJUKAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 33 2
  • 3. Panduan Guru Landskap dan Nurseri PENDAHULUANLandskap dan Nurseri ialah satu mata pelajaran elektif di bawahkumpulan mata pelajaran vokasional di sekolah menengahakademik dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah. Matapelajaran ini adalah lanjutan dan perluasan daripada matapelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu di sekolah menengahrendah. Buku Panduan Guru Landskap dan Nurseri ini digunakansebagai panduan kepada guru untuk mempertingkatkankemahiran dan melaksanakan kerja amali.Panduan mengajar ini mengandungi topik pengajaran, kaedahperlaksanaan serta cadangan aktiviti yang lebih terperinci. Gurujuga boleh menggabungkan beberapa topik modul pembelajarandalam satu pangajaran mengikut kesesuaian topik tersebut.Terdapat bahagian lampiran, boleh membantu guru memahamidengan lebih jelas mengenai modul yang dibincangkan.Penghasilan panduan ini diharap dapat membantu gurumelaksanakan pengajaran dengan lebih berkeyakinan dan efektifdari masa ke semasa. 3
  • 4. Panduan Guru Landskap dan NurseriMODUL 1: KESELAMATAN AM DI BENGKEL LANDSKAP DAN NURSERI 8 WAKTUOBJEKTIF:Di akhir modul ini murid akan dapat:1. Mengenal pasti dan memahami kemalangan yang biasa berlaku di bengkel.2. Mengenal pasti punca-punca kemalangan.3. Mengenal pasti dan mengamalkan langkah-langkah keselamatan bagi mengurangkan kadar kemalangan di bengkel.4. Mengetahui dan mengamalkan langkah-langkah pertolongan cemas dan rawatan awal jika berlaku kemalangan. CADANGAN AKTIVITI / BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN PERSEDIAAN GURU PENTAKSIRAN1.0 KESELAMATAN AM 1.1 Punca kemalangan Mengenal pasti jenis-jenis Alat bantuan mengajar Nota dan perbincangan melalui 1.1.1 kecuaian manusia kemalangan yang mungkin Nota contoh-contoh kemalangan dan 1.1.2 suasana tempat kerja berlaku di tempat kerja. Gambar pencegahan menggunakan Power 1.1.3 keadaan mesin dan Mengenal pasti punca Keratan akbar Point, gambar,video dan keratan peralatan berlakunya kemalangan dan Power Point akhbar. cara mencegahnya. Video1.2 Keselamatan diri dan rakan Mengenal pasti pakaian yang Rajah contoh pakaian Nota dan perbincangan 1.2.1 pakaian sesuai untuk dipakai ketika keselamatan yang sesuai menggunakan rajah yang sesuai. 1.2.2 tabiat kerja berada di tempat kerja. Memahami tabiat kerja yang positif yang patut diamalkan setiap individu 4
  • 5. Panduan Guru Landskap dan Nurseri CADANGAN AKTIVITI / BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN PERSEDIAAN GURU PENTAKSIRAN 1.3 Peranti keselamatan Sesi perbincangan dan tunjuk ajar 1.3.1 alatan tangan Mengenal pasti dan Nota mengenai alatan keselamatan 1.3.2 alatan berkuasa menerangkan fungsi- fungsi Peralatan sebenar pada mesin sebenar. bagi pelbagai alat keselamatan Contoh rajah pada mesin. Mengenal pasti dan melaporkan punca- punca kemalangan serta cara pencegahnya.1.4 Jenis kemalangan di bengkel Mengenal pasti punca Video / LCD Nota dan perbincangan dengan 1.4.1 renjatan elektrik berlakunya renjatan elektrik. Nota menggunakan alat bantu mengajar. 1.4.2 kebakaran Mengenal pasti punca Carta gambarajah 1.4.3 kecederaan diri berlakunya kebakaran. Mengenal pasti punca kecederaan diri1.5 Pertolongan cemas Mengetahui dan mengamalkan Nota 1.5.1 kotak pertolongan Demonstrasi dan amali asas asas pertolongan cemas Peralatan Sebenar cemas pertolongan cemas Carta 1.5.2 merawat kecederaan ringan Ceramah dan tunjuk ajar 1.5.3 menolong mangsa pegawai PBSM bertauliah renjatan elektrik 5
  • 6. Panduan Guru Landskap dan Nurseri CADANGAN AKTIVITI / BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN PERSEDIAAN GURU PENTAKSIRAN1.6 Pencegahan Kebakaran Mengetahui jenis-jenis dan Peralatan sebenar Nota dan perbincangan menggunakan alat pemadam Nota menggunakan carta, 1.6.1 alat-alat pemadam api api mengikut prosedur dan cara Carta gambar yang berkaitan serta 1.6.2 jenis-jenis alat yang betul serta penjagaanya. Ceramah dan tunjuk ajar alat sebenar, pemadam api pegawai bomba tayangan video, 1.6.3 prosedur dan cara Mengetahui dan mengamalkan ceramah daripada pihak-pihak penggunaan serta tatacara latihan kecem