pelaporan melindungi masa instruksional

Click here to load reader

Post on 03-Feb-2016

84 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Pelaporan Melindungi Masa Instruksional. Guru Mengajar Murid Belajar. OBJEKTIF PELAKSANAAN MMI 4.1 Memastikan semua peringkat pengurusan pendidikan memahami konsep MMI. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • Pelaporan Melindungi Masa InstruksionalGuru Mengajar Murid Belajar

 • OBJEKTIF PELAKSANAAN MMI

  4.1 Memastikan semua peringkat pengurusan pendidikan memahami konsep MMI. 4.2 Memastikan semua peringkat pengurusan pendidikan dapat meningkatkan usaha bagi melindungi masa instruksional (protecting instructional time) di sekolah untuk meningkatkan keberhasilan pembelajaran murid. 4.3 Bahagian, JPN, dan PPD dapat menyebarluaskan konsep MMI di semua sekolah di bawah pentadbiran masing-masing. 4.4 Memastikan peningkatan masa pembelajaran akademik (academic learning time) dalam kalangan murid di semua sekolah. 4.5 Memastikan guru berada dalam bilik darjah (guru mata pelajaran atau guru ganti) dan berfungsi sewajarnya bagi memastikan PdP dilaksanakan.

 • PERANAN PPD

  1. Urus setia MMI peringkat PPD. 2. Pemantauan terhadap semua sekolah. Meminimumkan pergerakan guru keluar dari sekolah. Berusaha meningkatkan PdP di sekolah. 2. Semua pelaporan pelaksanaan MMI perlu dibentangkan dalam Mesyuarat Pengurusan Bulanan PPD yang dipengerusikan oleh Pegawai Pelajaran Daerah.

  LAMPIRAN AMenyedia dan merumuskan laporan bulanan program yang melibatkan guru dan murid

  LAMPIRAN CLaporan pelaksanaan pelan tindakan MMIMelaksanakan penjajaran dan penambahbaikan semula

 • PERANAN SEKOLAH

  1. Merancang dan melaksanakan program/aktiviti yang tidak menjejaskan PdP murid. 2. Mengenal pasti keperluan guru keluar (urusan rasmi dan bukan rasmi). 3. Memastikan guru ganti memaksimumkan PdP dalam bilik darjah. 4. Memastikan PdP dilaksanakan secara optimum dengan menyediakan Laporan Keberadaan Guru Dalam Bilik Darjah seperti di LAMPIRAN E. 5. Memastikan program dan aktiviti sekolah tidak menjejaskan PdP.

  LAMPIRAN A : Menyedia dan merumuskan laporan bulanan berkaitan dengan program yang melibatkan guru dan muridLAMPIRAN DLaporan pelaksanaan pelan tindakan MMIMelaksanakan penjajaran dan penambahbaikan semula

 • PANDUAN UMUMMengenal pasti dan memastikan : kaedah pembinaan jadual waktu yang sesuai memastikan semua kelas sentiasa ada guru PdP dilaksanakan dengan berkesan. Kokurikulum di sekolah mematuhi ketetapan Kementerian Pelajaran Malaysia meminimum kekerapan guru keluar meninggalkan bilik darjah (PdP). pelaksanaan Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP) secara school based

  Memastikan kualiti PdP di dalam bilik darjah berkesan Mengoptimumkan masa instruksional di dalam bilik darjah Memastikan PdP berkesan berasaskan teknologi dan inovasi. Meningkatkan kompetensi guru

 • MATLAMAT AKHIR

  Memastikan guru berada di sekolah dan melaksanakan PdP dengan berkesan di dalam bilik darjah.

  Memastikan guru berupaya membangun kemajuan murid mengikut potensi.

  Meningkatkan keberhasilan murid.

 • pengurusan sekolah berupaya memastikan peningkatan masa pembelajaran akademik (academic learning time) Peningkatan kualiti instruksional meningkatkan kemahiran pengajaran guru melalui professional learning community (PLC) pembangunan profesionalisme guru secara berasaskan sekolah MMI dipraktiskan di sekolahMMI yang berkesan

 • Paparan Menu Sekolah

 • Lampiran AProgram yang dilaksanakan di sekolah pada hari persekolahanBidang ProgramKurikulumHEMKokurikulumLain-lainPenganjurKPM, BPG, JPNJ, PPD, SEK, GOV, NGOTarikh Laksana dan HariBilangan Guru dan Murid TerlibatCatatan : Keutamaan kepada : Masa program, langkah MMITambahan :Pengurusan, Koakademik, Sukan, Kaunseling, PKGImpak kepada MMIGangguan atau TidakMasa Laksana dan Bilangan Hari

 • Lampiran ALAPORAN YANG PERLU DICATAT :Program yang berlaku di sekolah :Semasa masa instruksional (Keutamaan)Luar waktu Instruksional (Pilihan)Program yang melibatkan pergerakan guru dan murid :Semasa waktu instruksional (Keutamaan)Mesyuarat /Kursus : mulai awal pagi atau jam 11.00Aktiviti Kokurikulum, Koakademik, Sukan dalam waktu instruksionalGuru hadiri peperiksaanGuru Cuti Rehat, Cuti Sakit

 • Lampiran A

 • Lampiran A

 • Lampiran DFokus MMIProgram yang dirancangTarikh LaksanaSenario sedia adaImpak Program yang dilaksanaIsu yang mendorong pelaksanaan programTindakan seterusnyaTaklimat, Bengkel, Kursus, LDP, Mesyuarat, ..

 • Lampiran D

 • Lampiran : Pergerakan GuruNama GuruTarikh PergerakanBidang ProgramPenganjur ProgramImpak kepada MMIYa : Ganggu MMITidak : Tidak ganggu MMICatatan :Langkah MMIJadual Guru ganti disediakanGuru sediakan Modul/LatihanGuru keluar tanpa menyediakan latihanJika GOV/NGO, catatkan maklumat program. Contoh Taklimat PRU, Taklimat Kesihatan dll Tujuan Pergerakan :Mesyuarat/TaklimatBengkel/KursusProgram AkademikProgram HEMProgram Sukan Program KoakademikProgram kokurikulumProgram Lain (Rasmi)Program Lain (Tidak Rasmi)Cuti Rehat/ Cuti SakitLain-lainPenganjurKPM, BPG, JPNJ, PPD, SEK, GOV, NGOPengurusan,KurikulumHEM, Kokurikulum, Koakademik, Sukan, Kaunseling, PKG, Lain-Lain

 • Lampiran : Pergerakan Guru

 • Paparan Menu PPD

 • Laporan yang diisi oleh sekolahLaporan yang diisi oleh PPDLAMPIRAN AProgram / Aktiviti yang dilaksanakan oleh PPD dalam masa instruksionalUPS : MEN, REN, PRA, PKHAS, PRAU, Latihan, KualitiUPS, UPI, UPP, LINUS UPK : HEM, SPBT, KOKO, KOAKA, SUKAN, KaunselingLAMPIRAN BProgram / Aktiviti yang dilaksanakan oleh PPD dalam menyebarluaskan Polisi MMI di PPD, Daerah dan SekolahPerincian Menu PPD

 • Perincian Menu PPD

 • FOKUS PELAPORAN PPDUsaha bagi melindungi masa instruksional berada dalam bilik darjah Meminimumkan pergerakan guru keluar program/aktiviti yang tidak menjejaskan PdP murid. keperluan guru keluar Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP) secara school based PROGRAM DAN AKTIVITI GURUDi Sekolah dan Luar SekolahDalam waktu Instruksional PENAMBAH BAIKAN

 • Cadangan Perincian Laporan PPDAnalisis Lampiran A1 : Mengikut Bidang

  BilBulanPELAKSANAAN AKTIVITI YANG MENJEJASKAN MASA INSTRUKSIONAL MENGIKUT BIDANGJUMURUSKURHEMPEPKOKUKO AKABKSukanLain1Januari2Februari

 • Cadangan Perincian Laporan PPDAnalisis Lampiran A2 : Mengikut Penganjur

  BilBulanPELAKSANAAN AKTIVITI YANG MENJEJASKAN MASA INSTRUKSIONAL MENGIKUT PENGANJURJUMURUSKURHEMKOKOKO AKABKSukanLain1Januari2Februari

  BilBulanPELAKSANAAN AKTIVITI YANG TIDAK MENJEJASKAN MASA INSTRUKSIONAL MENGIKUT PENGANJURJUMURUSKURHEMKOKOKO AKABKSukanLain1Januari2Februari

 • Cadangan Perincian Laporan PPDAnalisis Pergerakan : Mengikut Tujuan PergerakanAnalisis Pergerakan : Mengikut Penganjur

  utiBulanPERGERAKAN GURU YANG MENJEJASKAN MASA INSTRUKSIONAL MENGIKUT TUJUAN PERGERAKANJUMMesyKurProg. AkaProg. HEMProg. SukanProg. KOKOProg. KoAKALain RasmiLain Tidak RasmiCutiLain-Lain1Januari2Februari

  utiBulanPERGERAKAN GURU YANG MENJEJASKAN MASA INSTRUKSIONAL MENGIKUT PENGANJURJUMKPMBPGJPNJPPDSEKGOVNGO1Januari2Februari

 • Cadangan Perincian Laporan PPDAnalisis Pergerakan : Mengikut Bidang Program

  utiBulanPERGERAKAN GURU YANG MENJEJASKAN MASA INSTRUKSIONAL MENGIKUT BIDANG PROGRAMJUMURUSKURHEMKOKOKOAKASUKANBKPKGLAIN1Januari2Februari