latih tubi berfokus pmr

875

Click here to load reader

Upload: mohd-suhaimi-bin-mohd-zain

Post on 28-Jun-2015

1.364 views

Category:

Documents


76 download

DESCRIPTION

Jawab semua soalan secara berterusan dan mencari jawapan dari buku teks atau melihat jawapan di bahagian jawapan kemudian hafal soalan dan jawapan.... ini sahaja cara ulangkaji pantas untuk A...Buat dengan bersungguh-sungguh.. Pasti dapat A

TRANSCRIPT

Page 1: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

Lebih daripada 2500 soalan……………………

1

Nama: ____________________________________

Tingkatan: 3 ____________

Page 2: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

ISI KANDUNGAN

BIL PEKARA MUKA SURAT

1 TINGKATAN 1:KedudukanArahSekala Dan JarakGrafPetaBentuk Muka BumiPotensi Dan Halangan Bentuk Muka Bumi Terhadap Kegiatan ManusiaKesan Kegiatan Manusia Terhadap Alam SekitarPergerakan Bumi Dalam Sistem SuriaPengarauh Cuaca Dan Iklim Terhadap Kegiatan ManusiaPengaruh Manusia Terhadap Cuaca & IklimJenis Dan Taburan Tumbuh-Tumbuhan Semulajadi & Hidupan LiarFaktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelbagai Jenis Tumbuh-Tumbuhan Semujadi Kepentingan Tumbuh-Tumbuhan Semula JadiKesan Kegiatan Manusia Terhadap Tumbuh-Tumbuhan Semulajadi & Hidupan LiarPemeliharaan Dan Pemuliharaan Tumbuh-Tumbuhan Semulajadi & Hidupan Liar

2 TINGKATAN 2:KedudukanArahSekala Dan JarakGrafRajahPetaTaburan PendudukPerubhan PenddukMigrasi PendudukKesan Perubahan Penduduk Terhadap Alam SekitarHubungan Kependudukan Dengan SumberPetempatanPembandaranKeperluan Pengangkutan & PerhubunganPerkembangan Jaringan PengangkutanPerkembnagan Sistem Perhubungan

3 TINGKATAN 3KedudukanArahSekala Dan JarakGraf, Carta Dan RajahPetaSumber-Sumber UtamaTaburan Pelbagai SumberKepentingan Pelbagai Sumber

2

Page 3: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

Kesan Penerokaan Sumber Terhadap Alam SekitarPengurusan SumberKegiatan Ekonomi Utama Di MalaysiaFaktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kegiatan EkonomiSumbangan Kegiatan Ekonomi Terhadap Pembangunan NegaraKesan Kegiatan Ekonomi Terhadap Alam SekitarLangkah-Langkah Mengurangkan Kegiatan Ekonomi Terhadap Alam SekitarKepentingan Kerjasama Ekonomi Antara Bangsa

3

Page 4: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

TINGKATAN 1Bab 1 : Kedudukan

1.

 Pernyataan di atas berkaitan denganA koordinatB titik rujukanC garisan melintangD kedudukan relatif

2.

 Pernyataan tersebut merujuk kepadaA kedudukan relatifB kedudukan mutlakC titik rujukanD koordinat

3.

 Berdasarkan maklumat di atas yang manakah  merupakan titik rujukan?I SekolahII LadangIII KilangIV TasikA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

4. Koordinat dapat menyatakanA kedudukan kampungB keluasan kebun kokoC ketinggian bukitD jarak dari laut

4

Page 5: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

5. Pelajar yang manakah duduk paling dekat dengan meja guru?A EricB JennyC SimonD Joriah

6. Koordinat tempat duduk Alia ialahA 0302                   C 0301B 0303                   D 0203

7. Jenny duduk di barisA 01                    C 03B 02                    D 04

8. Antara berikut, pernyataan yang manakah   menerangkan tentang kedudukan mutlak?A Rumah terletak di kanan Bukit SepiB Gereja terletak bersebelahan padangC Pejabat pos terletak di koordinat 0156D Kedai runcit terletak berhampiran surau

5

Page 6: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

9. Kedudukan Siti di dalam kelas ialahA lajur 2 , baris 2B lajur 2 , baris 4C lajur 4 , baris 2D lajur 4 , baris 4

10. Lajur 3, baris 4 merujuk kepada kedudukanA Abu                      C ShantaB Amir                     D Rashid

11.

Pelajar yang dimaksudkan ialahA Siti                      C AmirB Amin                  D Noriah            

12. Jenis-jenis kedudukan ialah

6

Page 7: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

A lajur dan barisB titik rujukan dan koordinatC garisan menegak dan garisan mendatarD kedudukan relatif dan kedudukan mutlak

13. Kedudukan P ialah pada koordinatA 1607        C 1608B 1707        D 1708

14. Koordinat Q ialahA 1810        C 1811B 1910        D 1911

15. Koordinat Q ialahA 1810        C 1811B 1910        D 1911

16. Antara berikut, yang manakah benar tentang  koordinat?A Titik persilangan antara lajur dan barisB Garisan menegak yang dikira dari kira ke kananC Garisan mendatar yang dikira dari hadapan ke belakangD Perletakan sesuatu tempat atau objek berdasarkan titik rujukan

17. Cara yang tepat untuk menunjukkan kedudukan sesuatu tempat di atas peta dan pelan ialah dengan merujuk kepada

7

Page 8: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

A lajurB koordinatC titik rujukanD kedudukan relatif

18. Jambatan terletak di koordinatA 2575B 2576C 2676D 2776

19. Apakah objek yang terdapat di koordinat 2577?A KilangB Masjid

8

Page 9: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

C JambatanD Paya nipah

20. Koordinat 2778 merujuk kepada kedudukanA Pekan BatuB Kampung SopiaC Kampung LabuD Kampung Semua

21. Rumah Rokiah terletak di koordinat 0305. Antara berikut, yang manakah benar tentang kedudukan relatif rumah Rokiah?A Di sebelah kiri pejabat posB Di belakang Bukit IntanC Di belakang sekolahD Bertentangan tasik

22. Pilih pasangan yang benar bagi koordinat tempat-tempat berikut.

9

Page 10: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

23. Antara kedudukan berikut, yang manakah sesuai dinyatakan dengan lajur dan baris?A Kedudukan perabot di rumahB Kedudukan pelajar di dalam kelasC Kedudukan pokok di dalam hutanD Kedudukan bandar di negeri Perak

24. Kedudukan relatif sesuatu tempat dinyatakan berdasarkanA titik rujukanB mata anginC koordinatD arah

25. Siapakah yang duduk di hadapan Lokman?A Isa                       C JohnB Chin                     D Mawi

26. Antara berikut, pernyataan yang manakah dapat menerangkan tempat duduk Mawi?

10

Page 11: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

A Di hadapannya ialah AlexB Haliza berada di kanannyaC Di sebelah kirinya ialah LimD Chin berada di sebelah kanannya

27. Antara berikut, pelajar yang manakah mempunyai  tempat duduk dalam lajur yang sama dengan Lim?A Alex                           C SandraB Haliza                         D Lokman

28. Antara berikut, pelajar yang manakah berada di baris yang sama?A Alex dan ChinB Lim dan HalizaC Mawi dan SandraD John dan Sundram

29. Antara berikut, koordinat yang manakah  menunjukkan tempat duduk Sundram?A 0367B 0468C 6703D 6804

30. Antara berikut, kombinasi yang manakah benar? 

A I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

11

Page 12: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

31. Koordinat bagi tasik ialahA 1534                  C 1634B 1535                  D 1635

32. Nyatakan kedudukan relative bagi rumah pangsa.A Di hadapan rumah JothiB Terletak di koordinat 1333C Di sebelah kanan Bukit GohD Berhadapan dengan lading kelapa sawit

33. Koordinat 1433 merujuk kepada kedudukanA Bukit GohB rumah JothiC hutan simpanD ladang kelapa sawit

 

12

Page 13: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

    

34. Jenis petempatan yang terdapat di koordinat 0527 ialahA berselerakB terancangC berpusatD berjajar

35. Bijih timah di lombong di koordinatI  0527                III  0726II 0627                IV 0826A I dan II           C III dan IVB II dan III         D I dan IV

36. Jalan raya melintasi sungai di koordinatA 0627               C 0626B 0727               D 0725

37. Getah ditanam di koordinat

13

Page 14: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

A 0527               C 0728B 0628               D 0827

38. Ciri muka bumi yang terdapat di koordinat 0826 ialahI   kolamII  rumputIII jambatanIV petempatanA I dan II            C III dan IVB II dan III          D I dan IV

39. Kampung Betong terletak di antaraA Sawah padi dan Bukit RayaB Tasik Melati dan Hutan AsunC Kilang dan Kampung NelayanD Sungai Cendana dan Bukit Raya

40. Antara berikut, pernyataan yang manakah paling tepat menerangkan kedudukan sawah padi?A Sawah padi terletak berhampiran Sungai CendanaB Jambatan Kurnia terletak di kanan sawah padiC Kampung Daun terletak di hadapan sawah padiD Sawah padi berada pada lajur 11 dan baris 54

41. Antara berikut, kombinasi yang manakah benar mengenai kedududukan muara Sungai

14

Page 15: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

Cendana? 

42. Antara berikut, yang manakah terletak di koordinat 1252?A Kampung NelayanB Kampung DaunC Ladang getahD Tasik Melati

43. Antara berikut, yang manakah merupakan kedudukan mutlak Kampung Daun?A Kampung Daun terletak di kiri kilangB Kampung Daun berada di koordinat 1156C Hutan Asun berada di hadapan Kampung DaunD Sawah padi terletak bersebelahan Kampung Daun

44. Antara berikut‚ yang manakah dapat dikaitkan   dengan kedudukan Jambatan Kurnia?A 1157B 1252C 1354D 1453

15

Page 16: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

 

45. Rumah api terletak di koordinatA 3028                   C 3129B 3128                   D 3228

46. Jalan kereta api melalui kawasanA paya                 C sawah padiB getah                D kelapa sawit

47. Ciri geografi yang terdapat di koordinat 3231 ialah

16

Page 17: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

I masjid           III balai polisII sekolah        IV balai bombaA I dan II                C III dan IVB II dan III             D I dan IV

48. Petempatan berpusat terdapat diI   ladangII  simpang jalanIII pinggir pantaiIV lembah sungaiA I dan II              C III dan IVB II dan III            D I dan IV

49.

Ciri budaya yang terdapat di kawasan segi empat grid di atas ialahI   jambatanII  balai bombaIII petempatanIV jalan kereta apiA I dan II                 C III dan IVB II dan III               D I dan IV

Bab 2 : Arah

17

Page 18: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

1. Ciri muka bumi yang terdapat di bahagian barat daya peta ialahA berpayaB berhutanC berbukit-bukauD bertanah pamah

2. Antara petempatan berikut, yang manakah terletak di bahagian barat laut Pekan Lena?A Pekan NikmatB Kampung SoloC Kampung BatikD Kampung Lima

3. Ah Tong tinggal di Pekan Lena. Apakah arah yang dituju oleh Ah Tong setiap pagi untuk ke sekolah?A Tenggara              C Barat dayaB Barat laut              D Timur laut

4. Ciri geografi yang terletak di utara kilang ialahA tasikB bukitC kuariD masjid

18

Page 19: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

5.

 Susunkan langkah-langkah di atas untuk menentukan arah dengan menggunakan kompas magnetik.A P → Q → R → SB R → S → Q → PC S → P → R → QD P → S → Q → R

6. Antara berikut, yang manakah merupakan arah mata angin utama?I BaratII UtaraIII TenggaraIV Timur LautA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

7. Kerjaya yang memerlukan kemahiran penggunaan kompas ialahI doktorII juruukurIII juruterbangIV kapten kapalA I, II dan III                         C I, III dan IVB I, II dan IV                         D II, III dan IV

8. Pilih kombinasi yang benar. 

A I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

19

Page 20: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

9.

 Alat di atas perlu dijauhkan daripada objek-objek sepertiI bahan bermagnetII bahan plastikIII pagar kayuIV bahan besiA I dan II                         C III dan IVB II dan III                       D I dan IV

10. Selain daripada kompas magnetik, arah mata angin juga boleh diketahui berpandukanA arah dan kekuatan tiupan anginB matahari terbit dan terbenamC ketebalan dan bentuk awanD kejadian siang dan malam

11. Apakah arah rumah Gloria dari tokong Hindu?A TenggaraB Barat lautC Timur lautD Barat daya

12. Apabila Gloria berjalan ke arah barat daya, dia akan sampai ke

20

Page 21: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

A masjidB sekolahC stesen basD tokong Hindu

13. Jika Gloria ingin pergi ke stesen bas, dia perlu menuju ke arahA baratB selatanC tenggaraD barat laut

14. Pengembara pada zaman dahulu menentukan arah dengan menggunakanA petaB arah tiupan anginC kompas magnetikD matahari dan bintang

15. Di tengah-tengah padang pasir, seseorang pengembara dapat menentukan arah timur dengan melihatA arah tiupan ribut pasirB kedudukan oasisC matahari terbitD jejak unta

16. Apakah arah mata angin perantaraan antara utara dengan barat?A Barat dayaB Timur lautC Barat lautD Tenggara

17. Sebelum menggunakan kompas, seseorang pengguna perlu memastikan jarum kompas sentiasa menghala ke arahA utaraB baratC timurD selatan

18. Pilih pernyataan yang benar tentang kompas magnetik.I Mempunyai satu jarum bermagnetII Dipengaruhi oleh daya magnet bumi

21

Page 22: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

III Mempunyai nilai sudut 0° hingga 180°IV Mempunyai empat arah mata angin utamaA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

19. Berdasarkan rajah tersebut, pasangan yang manakah benar?          Q                        WA Barat laut              TenggaraB Barat daya            Timur lautC Barat laut              Timur lautD Barat daya            Tenggara

20. Berapakah bacaan kompas magnetik bagi tempat bertanda Q?A 90°                      C 180°B 135°                    D 225°

21. Apakah arah Bukit Kembar dari masjid?  A Timur lautB Barat lautC TimurD Barat

22. Hutan lipur terletak di Pekan Jaya. A barat

22

Page 23: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

B utaraC timurD selatan

23. Ke arah manakah Sungai Manja mengalir? A TimurB SelatanC TenggaraD Barat daya

24. Jika Ahmad menyusuri sungai dari muara,  tempat yang dapat dilihat di sebelah timur Sungai Manja ialahI Bukit Kembar               III lombongII Pekan Jaya                  IV masjidA I dan II                        C III dan IVB II dan III                      D I dan IV

25. Abu berada di lombong. Ke arah manakah pandangan Abu untuk melihat ladang getah?A UtaraB BaratC Barat lautD Barat daya

26. Zaid berbasikal dari lombong menghala ke arah tenggara. Apakah aktiviti yang boleh di lakukannya apabila sampai ke tempat yang dituju?I Mengutip kerangII Menebang bakauIII Memancing ikanIV Melakukan aktiviti sukan airA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

23

Page 24: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

27. Antara berikut, pernyataan yang manakah benar?I   Arah utara benar menuju ke Kutub UtaraII  Arah utara kompas berubah mengikut tarikan gravitiIII Arah utara benar berubah mengikut pergerakan bumiIV Jarum kompas sentiasa menuju arah utara magnet bumiA I dan II          C III dan IVB II dan III        D I dan IV

28. Encik Annuar tinggal di Ayer Itam. Dia ingin pergi ke lapangan terbang di Bayan Lepas. Encik Annuar memandu keretanya ke arahA timurB selatanC tenggaraD barat daya

29. Petempatan manakah terletak di bahagian barat laut Georgetown?A Telok BahangB Telok KumbarC Bayan BaruD Jelutong

30. Arah yang terletak di antara utara dengan barat ialahA tenggara                C barat dayaB barat laut               D timur laut

24

Page 25: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

31. Apakah arah paya dari rombongan anda berhenti?A Timur                        C BaratB Barat laut                   D Timur laut

32. Antara berikut, pernyataan yang manakah benar?I Sungai mengalir ke arah barat dayaII Hutan simpan berada di timur hutanIII Paya terletak di arah barat daya air terjunIV Gunung terletak di selatan tempat rombongan berhentiA I dan II                          C II dan IVB I dan III                         D III dan IV

33.

 Apakah arah perjalanan yang paling pendek dari titik permulaan hingga tamat?A Selatan, timur, selatan, baratB Utara, timur, selatan, baratC Selatan, barat, utara, baratD Utara, barat, utara, barat

34. Dalam keadaan manakah seseorang amat memerlukan kompas?I  Berada di dalam hutanII Berada di padang pasir

25

Page 26: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

III Berada di pusat beli-belahIV Berada di tengah-tengah lautanA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

35. Sungai Melur mengalir ke arahA utara                     C timurB barat                     D selatan

36. Tanaman apakah yang ditanam secara meluas di utara Sungai Melur?A Padi                      C KelapaB Getah                    D Kelapa sawit

37. Petempatan manakah terletak di bahagian barat daya Kampung Jeli?A Kampung KualaB Kampung PantaiC Kampung Ujung

26

Page 27: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

D Kampung Seberang

38. Apakah arah Kampung Tok Guru dari Kampung Mutiara, jika arah Kampung Mutiara terletak di timur laut Kampung Tok Guru?A Timur lautB Barat dayaC Barat lautD Tenggara

39. Apakah arah Bukit Sani dari Bukit Jom?A Utara                 C BaratB Selatan              D Timur

40. Di bahagian manakah bijih timah dilombong?A Barat                 C TenggaraB Timur                 D Barat daya

41. Antara berikut, pernyataan yang manakah benar?I Bahagian timur peta berbukit-bukauII Pembalakan dijalankan di bahagian barat petaIII Tanaman utama di bahagian timur ialah koko

27

Page 28: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

IV Penduduk di bahagian barat laut peta bersawah padiA I dan II               C III dan IVB II dan III             D I dan IV

42. Antara objek berikut, yang manakah perlu dijauhi apabila menggunakan kompas magnetik?I   Paip besiII  Jam tanganIII Pasu bungaIV Meja plastikA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

43. Penyataan manakah benar menerangkan tentang kompas magnetik?I   Perlu dijauhkan daripada sebarang objek besiII  Arah utaranya sering berubah-ubah akibat daya magnet bumiIII Kompas perlu diorientasikan terlebih dahulu sebelum digunakanIV Perlu diletakkan di permukaan yang rata ketika membuat pembacaanA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

44. Tempat yang sesuai untuk meletak kompas sebelum bacaan diambil ialahA meja kayuB kerusi besiC beg sekolahD tapak tangan

45. Kompas magnetik amat berguna kepadaI   juruukurII  juruterbangIII pengembaraIV pelombongA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

28

Page 29: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

46. Berdasarkan kompas magnetik, ciri manakah terletak di arah utara?A KantinB DewanC Bilik guruD Bilik darjah

47. Perpustakaan terletak di arahA timurB selatanC tenggaraD barat daya

48. Antara berikut, susunan cara yang manakah betul untuk menggunakan kompas bagi mencari sesuatu arah?I   Meletakkan kompas di permukaan yang rataII  Menentukan arah objekIII Mengenal pasti satu titik rujukanIV Mengorientasikan kompasA III, I, IV, IIB II, III, IV, IC I, II, III, IVD II, I, IV, III

29

Page 30: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

49. Apakah bentuk muka bumi yang terdapat di bahagian tenggara peta?I   BerpayaII  Berhutan tebalIII Bertanah tinggiIV Berpenduduk jarangA I dan II                C III dan IVB II dan III              D I dan IV

50. Kegiatan ekonomi utama penduduk bahagian barat laut peta ialahA pertanianB perikananC pembalakanD perlombongan

30

Page 31: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

Bab 3 : Skala Dan Jarak

1. Antara berikut, yang manakah kegunaan skala?I Mengira keluasan sesuatu kawasanII Mengukur jarak di antara dua kawasanIII Menunjukkan ketinggian sesuatu tempatIV Mengkaji penggunaan tanah untuk kegiatan ekonomiA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

2.

 A 1 cm mewakili 0.5 mB 1 cm mewakili 1 mC 1 cm mewakili 2 mD 1 cm mewakili 4 m

3. Jarak mutlak dinyatakan dalam bentukI   jamII  meterIII ringgitIV kilometerA I dan IIB I dan IIIC II dan IVD III dan IV

4.

Skala yang ditunjukkan di atas ialahA skala lurusB skala selariC skala penyataD pecahan pengimbang

5.

Skala di atas menunjukkan 1 cm di dalam peta mewakiliA 10 m                      C 1 000 mB 100 m                     D 10 000 m

31

Page 32: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

6.

Berdasarkan skala di atas, 1 cm mewakiliA 3 km                      C 9 kmB 6 km                      D 12 km

7. Skala ialahA nisbah perbandingan di antara jarak pada peta dengan jarak sebenar dipermukaan bumiB ukuran jarak yang berasaskan masa dan kosC ukuran yang berasaskan meter dan kilometerD nisbah ketinggian sesuatu kawasan

8.

 Berdasarkan rajah di atas, berapakah panjang sebuah garisan yang akan dilukis jika panjang sebuah bilik ialah 25 meter?A 10.5 cmB 12.5 cmC 14.5 cmD 25.0 cm

9.

 Antara berikut, yang manakah dapat mewakili skala di atas? 

10. Panjang jalan raya di dalam peta boleh diukur dengan menggunakanI   sehelai kainII  sejalur kertasIII jangka tolokIV jangka lukisA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

11. Antara berikut, yang manakah boleh digunakan untuk menentukan jarak mutlak antara satu

32

Page 33: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

lubang golf dengan tempat permulaan pukulan bola golf?A Kompas                            C Pita ukurB Pembaris                            D Jangka tolok

12. Antara berikut, yang manakah merujuk kepada skala 1 cm di dalam peta mewakili 0.5 km di permukaan bumi? 

13. Antara berikut, yang manakah benar tentang jarak mutlak?A Mengira jarak berdasarkan kosB Boleh berubah mengikut keadaanC Nilainya tetap dalam apa keadaanD Masa yang di ambil untuk sesuatu perjalanan

14. Mun Fai berbasikal ke sekolah sejauh 8 km. Dia  mengambil masa 5 minit bagi setiap kilometer.Pukul berapakah Mun Fai akan sampai jika dia bertolak dari rumah jam 6.30 pagi?A 6.50 pagi                         C 7.30 pagiB 7.10 pagi                         D 7.45 pagi

15.

Jika panjang sungai di dalam peta ialah 6 cm, berapakah panjang sebenar sungai jika mengikut skala tersebut?A 12 km             C 16 kmB 14 km              D 18 km

33

Page 34: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

16. Berapakah panjang jalan raya dari Simpang Empat ke kaki Gunung Puteri?A 2.5 cmB 3.5 cmC 4.5 cmD 5.0 cm

17. Berdasarkan skala lurus di atas, berapakah jarak jalan raya dari simpang empat ke kaki Gunung Puteri?A 0.5 kmB 2.5 kmC 3.5 kmD 4.0 km

18. Jika skala lurus ialah seperti di atas, berapakah jarak lurus dari hujung jalan Ladang Feton ke hujung jalan Ladang Kool?A 4.5 kmB 5.5 kmC 6.5 kmD 7.5 km

19. Apakah alat yang sesuai digunakan jika ingin mengukur panjang Sungai Pasir?

34

Page 35: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

A KompasB PembarisC Jangka tolokD Sejalur kertas

20. Antara berikut, lokasi yang manakah paling dekat dari Simpang Empat?A Masjid DalamB Ladang KoolC Kampung PantaiD Kampung Aloha

21. Di manakah Muthu akan berada sekiranya dia berkereta dari Ladang Feton sejauh 1.5 km dan kemudian membelok pula ke tenggara sejauh 2.5 km?A Kampung AlohaB Simpang EmpatC Masjid DalamD Sungai Pasir

22.

 Kawasan berlorek dalam rajah di atas dapat dikaitkan denganA skalaB kedudukanC jarak relatifD jarak mutlak

35

Page 36: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

23. Jarak lurus di antara rumah James dengan kedai runcit ialahA 8 mB 12 mC 16 mD 18 m

24. Jarak mengikut jalan raya di antara hospital dengan pasar ialahA 20 mB 24 mC 26 mD 32 m

25. Antara berikut, yang manakah mewakili unit bagi  ukuran jarak?I MeterII MinitIII DarjahIV RinggitA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

26.

 Antara berikut, pernyataan yang manakah benar  mengenai jadual di atas?A Masa perjalanan paling lama memerlukan kos paling tinggiB Jarak perjalanan semua kenderaan adalah tidak samaC Bas mengambil masa perjalanan yang paling pendekD Cara berbasikal tidak memerlukan kos perjalanan

36

Page 37: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

27.

Jarak relatif merujuk kepada kawasanA I                          C IIIB II                         D IV

28.

Antara berikut, cara pengangkutan yang manakah membolehkan seseorang penumpang tiba ke destinasinya dengan cepat dan paling selesa?A BasB TeksiC PerahuD Kereta api

29. Skala di dalam peta digunakan untuk menentukanA arah masjid dari balai polisB panjang jalan kereta apiC kedudukan klinikD ketinggian bukit

30. Antara berikut, skala yang manakah sesuai digunakan untuk melukis peta Semenanjung Malaysia?

37

Page 38: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

 

31.

 Berapakah panjang antara X dengan Y? A 4 kmB 5.5 kmC 7.5 kmD 10 km

32. Berapakah jarak dari rumah Abu ke SMK Bukit Indah?A 2.5 kmB 4.0 kmC 5.5 km

38

Page 39: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

D 8.0 km

33. Jika tambang bas ialah 30 sen sekilometer, berapakah tambang Lim untuk pergi ke rumah Abu?A RM 1.50B RM 1.65C RM 1.70D RM 1.75

34. Rumah siapakah yang paling hampir dengan sekolah?A KrishnanB IsmailC AbuD Joni

35. Berapakah jarak mengikut jalan raya di antara rumah Krishnan dengan simpang jalan?A 4.5 kmB 6 kmC 9 kmD 11 km

39

Page 40: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

36. Jika Mary berjalan ke arah barat laut sejauh 14 km, dia akan tiba keA rumah AbuB rumah JoniC balai polisD pasar

37. Antara berikut, rumah siapakah yang paling jauh dari pasar?A AbuB JoniC MaryD Ismail

38. Skala peta ialah 1 cm mewakiliA 0.5 kmB 1.0 kmC 1.5 kmD 2.0 km

40

Page 41: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

39. Panjang sebenar jalan kereta api di dalam peta ialahA 3.5 kmB 5.5 kmC 7.5 kmD 11 .5 km

40. Jarak paling dekat kilang memproses minyak sawit dari Pekan Merlin ialahA 1.5 kmB 2.5 kmC 3.5 kmD 4.5 km

41. Masjid terdekat dari Kampung Pulai terletak sejauhA 2.5 kmB 4.5 kmC 5.0 kmD 6.5 km

42. Berapa kilometerkah pelajar di Kampung Limau perlu berjalan kaki untuk pergi ke sekolah?A 1.8 kmB 1.9 kmC 2.0 kmD 3.4 km

43. Jarak lurus di antara Pekan Sentul dengan Kampung Pulai ialahA 3.0 kmB 3.25 kmC 3.75 kmD 4.0 km

41

Page 42: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

44. Berapakah jarak Pulau Udang dari pinggir pantai?A 1.2 kmB 1.8 kmC 2.5 kmD 2.8 km

45. Jarak di antara Hotel Ria dengan Hotel Mesra ialahA 5.5 kmB 7.0 kmC 8.5 kmD 9.0 km

46. Seorang pelancong yang menginap di Hotel Mesra ingin pergi ke rumah rehat. Dia perlu berjalan mengikut jalan raya sejauhA 2.5 kmB 4.0 kmC 5.5 kmD 7.5 km

47. Garis pantai di dalam peta adalah sepanjang

42

Page 43: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

A 10 kmB 13 kmC 15 kmD 17 km

48. Jarak lurus di antara padang dengan balai polis ialahA 2.5 kmB 3.5 kmC 5.0 kmD 6.0 km

49. Antara berikut, pernyataan yang manakah benar tentang skala lurus?I   Terdapat dua jenis skala iaitu skala relatif dan skala mutlakII  Skala diukur berdasarkan luas dan masaIII Skala digunakan untuk mengecilkan saiz sebenar permukaan bumiIV Skala ialah nisbah jarak di atas peta dengan jarak sebenar di permukaan bumiA I dan II               C III dan IVB II dan III             D I dan IV

50. Antara berikut, yang manakah merupakan jarak relatif?I   Masjid terletak kira-kira 500 m dari stesen kereta apiII  Jarak di antara kedai dengan rumah Pak Ali ialah dua kilometerIII Tambang bas dari rumah Rohaya ke rumah neneknya ialah 80 senIV Ali mengambil masa 10 minit berjalan kaki dari rumahnya ke sekolahA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

Bab 4 : Graf

43

Page 44: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

1.

Bilangan tin marjerin yang dijual pada tahun 2004 ialahA 9 000                       C 12 000B 10 000                     D 13 000

2.

Bulan yang paling lembap ialah A Mac                      C OktoberB April                     D November

44

Page 45: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

3.

Hari yang paling panas ialah A RabuB SabtuC JumaatD Khamis

4.

Berapakah jumlah penduduk Kampung Bukit yang bekerja sendiri?A 50 orangB 90 orangC 300 orangD 350 orang

45

Page 46: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

5. Susunan yang manakah benar tentang langkahlangkah semasa melukis graf?I Melukis paksi menegak dan paksi mendatarII Menandakan skalaIII Menulis tajuk grafIV Melabelkan grafA I, II, III, IVB I, II, IV, IIIC I, III, II, IVD II, I, III, IV

6.

Antara negara-negara berikut, yang manakah kurang daripada 20% penduduknya terlibat dalam industri perkilangan?A Laos                      C IndonesiaB Vietnam                 D Thailand

7. Kaedah yang paling mudah untuk mengumpulkan maklumat tentang bentuk muka bumi sesuatu kawasan ialahA pemerhatianB tinjau siasatC temu bualD banci

46

Page 47: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

8.

Maklumat di atas boleh digambarkan melaluiA graf barB carta paiC graf garisanD graf gabungan

9. Perubahan suhu bagi sesuatu kawasan amat sesuai digambarkan dengan menggunakanA jadualB graf garisanC graf gabunganD graf bar mudah

47

Page 48: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

10.

Berapakah jumlah hujan tahunan yang dialami oleh kawasan P?A 2 000 m                   C 2 260 mB 2 180 m                    D 2 390 m

48

Page 49: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

11.

Bulan yang paling panas ialahA Mei                    C JulaiB Jun                     D Ogos

12. Kaedah yang paling mudah untuk mengumpulkan maklumat tentang bentuk muka bumi sesuatu kawasan ialahA pemerhatianB tinjau siasatC temu bualD banci

49

Page 50: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

13.

Berapakah suhu maksimum bagi kawasan P?A 27ºC                        C 31ºCB 29.8ºC                     D 32ºC

14.

Pada hari apakah kutipan paling banyak diperoleh?A Ahad                     C SelasaB Isnin                      D Khamis

50

Page 51: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

15.

Bulan yang menerima lebih daripada 200 mm hujan ialahI Mac                        III JulaiII Mei                       IV DisemberA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

16.

Hasil jualan marjerin meningkat paling sedikit antara tahunA 2001 – 2002B 2002 – 2003C 2003 – 2004D 2005 – 2006

51

Page 52: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

17.

Kegiatan ekonomi utama bagi penduduk Kampung Bukit adalah dalam sektorA perindustrianB perkhidmatanC perindustrianD pertanian

18.

 Maklumat tersebut sesuai dipersembahkan dalam bentukA graf bar mudahB graf gabunganC graf garisan D carta pai

19.

52

Page 53: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

Pada hari apakah jumlah kutipan hujan adalah sama?I   AhadII  RabuIII IsninIV SelasaA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

20.

Berapakah jumlah keseluruhan kutipan derma pelajar Tingkatan 1 Bestari?A RM 300                C RM 360B RM 330                 D RM 380

21.

Pengeksport getah yang utama di dunia ialahA Malaysia               C Sri LankaB Indonesia               D Liberia

22. Kaedah yang paling mudah untuk mengumpul maklumat tentang bentuk muka bumi sesuatu kawasan ialah melaluiA pemerhatianB tinjau siasatC temu bual

53

Page 54: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

D banci

23.

Salji mungkin turun dalam bulanA Mac dan AprilB Mac dan DisemberC Januari dan FebruariD November dan Disember

24.

Berapa peratuskah jumlah eksport negara X yang terdiri daripada kayu balak?A 12%B 15%C 18%D 20%

54

Page 55: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

25.

Kira-kira ½ daripada bahan eksport negara X terdiri daripada hasilA pertanianB perkilanganC pembalakanD perlombongan

26. Jumlah hujan yang direkod sesuai dipersembahkan dalam bentukA rajahB jadualC graf garisanD graf palang

27.

55

Page 56: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

Pada hari apakah jumlah hujan paling sedikit dipungut?A AhadB RabuC SelasaD Jumaat

28. Antara berikut, perkara yang manakah perlu diambil kira untuk mentafsir sesebuah graf?I TajukII SkalaIII Nilai tertinggiIV Nilai terendahA I, II dan III                     C I, III dan IVB I, II dan IV                     D II, III dan IV

29. Antara berikut, cara yang manakah paling sesuai untuk menyusun data?I JadualII RajahIII GrafIV PetaA I dan II                       C II dan IIIB I dan III                      D III dan IV

30.

Suhu paling rendah dalam minggu tersebut ialahA 25°CB 26°CC 28°CD 30°C

31. Perubahan suhu bagi sesuatu kawasan amat sesuai digambarkan dengan menggunakanA jadualB graf garisan

56

Page 57: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

C graf gabunganD graf bar mudah

32.

Dari tahun 2001 hingga tahun 2005, bilangan tin marjerin yang telah dijual meningkat sebanyakA 2 000 tin               C 5 000 tinB 4 000 tin                D 6 000 tin

33. Graf bar yang lengkap mempunyaiI mata angin utaraII label-label paksiIII tajuk grafIV simbolA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

34.

 Pernyataan di atas merujuk kepada kaedah pengumpulan data secaraA banciB rujukanC temu bualD pemerhatian

57

Page 58: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

35.

Antara berikut, negara yang manakah mengeksport kira-kira 0.15 juta tan metrik getah?A Sri Lanka              C NigeriaB Thailand                D Liberia

36. Maklumat tersebut sesuai digambarkan dalam bentukA carta pai                         C graf garisanB graf bar                          D graf gabungan

37. Berapa peratuskah penduduk yang terlibat dalam kegiatan perikanan?A 5% .                             C 20%B 10%.                             D 27%

38. Berapakah jumlah penduduk yang terlibat dalamsektor perkhidmatan?A 6 orang                               C 9 orangB 8 orang                                D 17 orang

58

Page 59: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

39.

Antara berikut, pernyataan yang manakah benar mengenai graf di atas?I   Kutipan hujan pada hari Ahad dan hari Selasa adalah sama banyakII  Kutipan hujan hari Khamis adalah paling rendahIII Kutipan hujan hari Rabu adalah sebanyak 100mmIV Kutipan hujan paling tinggi pada hari SabtuA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

40.

Pernyataan yang manakah benar?A Keluasan getah paling besarB Koko merupakan tanaman terpenting

59

Page 60: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

C Keluasan koko adalah sama pada tahun 2005 dan 2006D Keluasan getah merosot dari tahun 2005 hingga 2006

41. Data di atas paling sesuai dipersembahkan dalam bentukA graf garisan mudahB graf bar mudahC graf gabunganD garta pai

42. Berdasarkan jadual di atas kira perbezaan suhu maksimum dan suhu minimum.A 5°CB 7°CC 8°CD 10°C

43. Pilih pernyataan yang benar tentang graf tersebut.I Suhu minimum ialah 22°CII Suhu sekata sepanjang tahunIII Suhu meningkat dua kali setahunIV Bulan November ialah bulan paling panasA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

60

Page 61: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

44.

Antara berikut, pernyataan yang manakah benar mengenai Singapura?I   Perkilangan merupakan kegiatan ekonomi SingapuraII  Industri perkilangan menyediakan paling banyak peluang pekerjaan kepada penduduk SingapuraIII Kebanyakan tenaga kerja Singapura adalah mahir dan terlatihIV 85% penduduk Singapura terlibat dalam sector perkilanganA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

45. Pengeluaran kelapa sawit paling tinggi pada tahunA 2003                 C 2005B 2004                  D 2006

46. Berapakah jumlah pengeluaran kelapa sawit antara tahun 2000 hingga tahun 2002?

61

Page 62: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

A 25 ribu tan                           C 46 ribu tanB 38 ribu tan                            D 69 ribu tan

47. Antara berikut, hasil jualan yang manakah paling  tinggi?A Roti canai dan kuihB Air dan nasi lemakC Mi dan kuihD Air dan kuih

48. Pilih pernyataan yang benar mengenai graf tersebut.I Jenis graf tersebut ialah graf garisanII Paksi mendatar mewakili jenis jualanIII Paksi menegak menunjukkan jumlah pendapatanIV Skala yang digunakan ialah 1 cm bersamaan 10 orangA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

49. Antara berikut, pendapatan hasil jualan yang manakah kurang daripada RM20 ?A Mi

62

Page 63: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

B KuihC Roti canaiD Nasi lemak

50.

Bahan eksport negara X yang ketiga penting ialahA kopiB balakC getahD bijih timah

Bab 5 : Peta

63

Page 64: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

1. Antara berikut, yang manakah digunakan untuk mewakili ciri-ciri geografi di dalam peta lakar?A Skala                    C SimbolB Warna                   D Koordinat

2. Antara berikut, simbol yang manakah mewakili ciri budaya? 

3. Antara berikut, kombinasi yang manakah benar? 

4. Warna hijau di dalam atlas mungkin sekali menunjukkanI   kaki bukitII  puncak bukitIII pinggir pantaiIV lembah sungaiA I dan II                  C III dan IVB II dan III                D I dan IV

5.

 X dalam rajah di atas mewakili

64

Page 65: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

A saliranB tumbuhanC perlombonganD bentuk muka bumi

6. Antara simbol berikut, yang manakah menunjukkan sebuah kawasan paya bakau?

7. Di dalam atlas, kawasan perairan seperti sungai dan laut diwarnakan dengan warnaA biru                       C kuningB hijau                      D perang

8. Antara berikut, pernyataan yang manakah benar mengenai ciriciri geografi?I   Ciri-ciri fizikal wujud secara semula jadiII  Ciri-ciri budaya wujud hasil buatan manusiaIII Ciri-ciri geografi dibahagikan kepada ciri-ciri fizikal dan ciri-ciri budayaIV Ciri-ciri fizikal tidak mempunyai sebarang kaitan dengan ciri-ciri budayaA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

9. Antara berikut, yang manakah merupakan ciri-ciri budaya?I PetempatanII Rumah apiIII BukitIV JetiA I, II dan III                           C I, III dan IVB I, II dan IV                           D II, III dan IV

10. Antara berikut, aspek yang manakah perlu diperhatikan semasa mentafsir sebuah peta?I SkalaII SimbolIII Anak panahIV Bingkai petaA I dan II                             C III dan IVB II dan III                           D I dan IV

65

Page 66: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

11. Antara berikut, pasangan yang manakah benar? 

A I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

12. Antara berikut, symbol yang manakah paling tepat menunjukkan sebuah masjid?

13. Antara berikut, ciri yang manakah dapat ditunjukkan dalam sesebuah peta?I Jenis kegiatan ekonomiII Jenis pengangkutanIII Bentuk muka bumiIV Cuaca dan iklimA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

14. Sebuah peta yang lengkap mesti mempunyaiI tajukII warnaIII petunjukIV arah mata anginA I, II dan III                            C I, III dan IVB I, II dan IV                             D II, III dan IV

15. 18 Pilih pasangan yang benar.

66

Page 67: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

A I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

16. Pilih pasangan yang benar.  

 A I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

17. Antara berikut, yang manakah merupakan ciri - ciri fizikal?I   LautII  BukitIII PulauIV MasjidA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

67

Page 68: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

18. Peta yang lengkap mestilah mempunyaiI   tajukII  warnaIII petunjukIV arah utaraA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

19. Sungai Solo mengalir ke arahA utaraB baratC timurD selatan

20. Petempatan berselerak terdapat diI   sawah padiII  kebun getah

68

Page 69: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

III simpang jalanIV ladang kelapa sawitA I dan II                 C III dan IVB II dan III               D I dan IV

21. Kebanyakan pekerja lading kelapa sawit beragamaA IslamB HinduC BuddhaD Kristian

22. Kilang yang terdapat di Ladang Jemput mungkin sekaliA mengilang padiB membuat simenC memproses susu getahD memproses kelapa sawit

23. Pekerjaan utama penduduk di Kampung Slim ialahA berniagaB bersawahC membalakD menoreh getah

24. Bahagian barat daya peta berpenduduk jarang disebabkanA berpayaB berhutan tebalC berbukit-bukauD selalu mengalami banjir

69

Page 70: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

25. Antara berikut, yang manakah adalah ciri-ciri budaya yang terdapat dalam peta?I    PetempatanII   JambatanIII GetahIV LautA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

26. Jarak mengikut jalan raya di antara Pekan Baku dengan Pekan Lasa ialahA 6 km                        C 13 kmB 11 km                       D 22 km

27. Apakah arah Kampung Jeti dari laut?A Barat dayaB Barat lautC Timur lautD Tenggara

28. Faktor yang menggalakkan pokok kelapa tumbuh di pinggir pantai ialah

70

Page 71: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

A tanah pamahB tanih berpasirC sistem pengangkutanD kemudahan pengairan

29. Antara berikut, ciri-ciri geografi yang manakah wujud hasil buatan manusia?I   KlinikII  SungaiIII Balai bombaIV Jalan kereta apiA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

 

71

Page 72: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

30. Benteng dibina untukA mengelakkan banjirB meninggikan kawasan pantaiC meratakan kawasan penanaman padiD mengelakkan kemasukan air masin ke dalam sawah padi

31. Sungai Petani mengalir ke arahA baratB timurC tenggaraD barat laut

32. Tujuan utama jalan kereta api dibina adalah untuk mengangkut

72

Page 73: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

A padiB kelapaC pendudukD kelapa sawit

33. Antara berikut, yang manakah ciri pantai?I   BerpayaII  BerpasirIII BerlumpurIV Berpulau-pulauA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

34. Pilih pernyataan yang benar.I   Terdapat dua buah jambatan dalam petaII  Kebanyakan penduduk terlibat dalam kegiatan pertanianIII Sebahagian besar pekerja ladang kelapa sawit beragama HinduIV Jalan kereta api hampir selari dengan jalan utamaA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

35. Apakah arah klinik dari Ladang Seti?A Utara                 C BaratB Timur                 D Tenggara

 

73

Page 74: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

74

Page 75: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

36. Berapakah jarak mutlak di antara Kampung Keris dengan Pekan Jamu?A 6.0 kmB 6.5 kmC 8.0 kmD 9.5 km

37. Petempatan yang manakah berfungsi sebagai pusat pentadbiran?A Pekan JamuB Pekan TupaiC Pekan ManisD Kampung Jawa

38. Faktor yang manakah mempengaruhi pembinaan jalan raya dan jalan kereta api dalam peta?A Taburan pendudukB Kegiatan ekonomiC Bentuk muka bumiD Litupan tumbuh-tumbuhan

39. Tujuan utama jalan kereta api dibina ialah untuk menghantarA pekerja ke ladangB pembalak ke hutanC buah kelapa sawit ke kilangD minyak sawit ke Pelabuhan

75

Page 76: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

     

76

Page 77: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

40. Antara berikut, pasangan yang manakah benar?  

41. Sungai Agus mengalir ke arahA utaraB tenggaraC barat dayaD timur laut

42. Antara berikut, yang manakah merupakan ciri fizikal yang terdapat dalam peta?A Sungai                           C RumputB Masjid                           D Kuala sungai

43. Apakah arah jambatan dari ladang?A Timur laut                             C TenggaraB Barat daya                            D Selatan

44. Panjang jalan kereta api ialahA 3.2 km                           C 5.5 kmB 4.4 km                           D 5.8 km

45. Antara berikut, tumbuhan semula jadi yang manakah terdapat dalam peta?I RumputII LalangIII HutanIV PayaA I dan II                          C III dan IVB II dan III                        D I dan IV

77

Page 78: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

46. Apakah arah Bukit Lenjan dari Kampung Cahaya?A BaratB TimurC SelatanD Tenggara

47. Ke arah manakah Sungai Mati mengalir?A Barat lautB TenggaraC BaratD Utara

48. Apakah kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh penduduk di Kampung Cahaya?I Menanam kelapaII Menangkap ikanIII Menoreh getahIV MembalakA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

49. Apakah peranan Kampung Melur?

78

Page 79: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

A Pusat pendidikanB Pusat pentadbiranC Pusat pengumpulan hasil pertanianD Pusat pemprosesan hasil perlombongan

50. Antara berikut, yang manakah merupakan kemudahan awam yang terdapat dalam peta?I PadiII PantaiIII JambatanIV Jalan rayaA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

79

Page 80: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

Bab 6 : Bentuk Muka Bumi

1. Pergerakan kerak bumi yang bertembung antara satu sama lain akan menyebabkan pembentukanA gunung lipatB jurang lautanC dataran tinggiD tanah pamah

2. Banjaran gunung di Semenanjung Malaysia berpunca dariA Dataran Tinggi YunnanB Dataran Tinggi AnnamC Banjaran TitiwangsaD Banjaran Andes

3.

Gunung tertinggi di Semenanjung Malaysia terletak di banjaran gunung yang bertandaA I                              C IIIB II                             D IV

4.

Antara berikut, yang manakah dapat dikaitkan dengan maklumat di atas?A Pulau Payar    C Pulau KetamB Pulau Besar     D Pulau Labuan

80

Page 81: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

5.

Antara berikut, kawasan bertanda manakah berbukit – bukau dan bersaliran baik?A I                            C IIIB II                           D IV

6. Kedalaman Pentas Sunda adalah kurang daripadaA 180 meter    C 380 meterB 250 meter    D 450 meter

7. Hakisan ombak di dua buah gua yang terbentuk secara bertentangan pada suatu tanjung akan membentukA pantaiB batu sisaC gerbang lautD batu tunggul

8. Jenis batu yang terdapat di Gua Niah dan Gua Mulu adalah sama dengan yang terdapat diA Batu CavesB Pulau TiomanC Bukit BenderaD Pulau Langkawi

9. Antara berikut, pasangan yang manakah benar?

10. Gunung tertinggi di Asia Tenggara terletak di

81

Page 82: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

A Banjaran TitiwangsaB Banjaran KelinkangC Banjaran CrockerD Banjaran Tahan

11. Pentas Sunda menjadi kawasan perikanan yang penting keranaA pantai terlindung dan dalamB kawasan pembiakan planktonC terdapat perkampungan nelayanD pelabuhan perikanan yang moden

12.

Gambar rajah di atas menunjukkan pola saliranA selari    C jejariB jejala    D reranting

13.

Ciri-ciri di atas dapat ditemui di kawasan yang bertandaA I        C IIIB II       D IV

82

Page 83: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

14.

Kawasan bertanda manakah berkaitan dengan ciri-ciri di atas?A P dan Q            C R dan SB Q dan R            D P dan S

15.

Antara berikut, yang manakah benar menerangkan kawasan berlorek di atas?I   Pantai berpasirII  Tidak berpayaIII Bergunung-ganangIV Terdapat pulau di luar pantaiA I dan II                  C III dan IVB II dan III                D I dan IV

83

Page 84: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

16.

Pola saliran seperti di atas boleh didapati di kawasanA deltaB batu kapurC batu-batan lembutD kemuncak tanah tinggi

17. Antara kawasan berikut, yang manakah mempunyai mendapan aluvium yang subur?A Hulu PerakB Lembah KlangC Dataran KedahD Pantai timur Johor

18. Antara berikut, yang manakah merupakan gunung lipat muda?I Banjaran UralII Banjaran RockyIII Banjaran AndesIV Banjaran HimalayaA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

19.

84

Page 85: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

Gambar rajah di atas menunjukkan prosesA lipatanB gelinciranC pemendapanD hakisan tanah

20.

Sungai ini penting kerana empangan dibina untuk menjana kuasa hidroelektrik. Sungai yang dimaksudkan mungkin sekali bertandaA I    C IIIB II   D IV

21.

Maklumat di atas merujuk kepadaA Dataran Pantai Barat SarawakB Dataran Pantai Timur SabahC Dataran TerengganuD Dataran Johor

22. Antara berikut, sungai yang manakah mengalir ke Laut China Selatan?I Sungai PahangII Sungai RompinIII Sungai BernamIV Sungai Kelantan

85

Page 86: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

A I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

23. Antara berikut, pasangan yang manakah benar?I   Alor Setar – Sungai KedahII  Ipoh – Sungai BernamIII Kuching – Sungai SarawakIV Kota Bharu – Sungai KelantanA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

24. Antara berikut, yang manakah merupakan tanah pamah yang terdapat di Pantai Timur Semenanjung Malaysia?I   Dataran KedahII  Dataran KelantanIII Dataran TerengganuIV Dataran Hilir Sungai PerakA I dan II             C III dan IVB II dan III           D I dan IV

25. Antara berikut, bentuk muka bumi yang manakah dihasilkan akibat tindakan manusia?A Gua NiahB Tasik ChiniC Delta LabukD Tasik Kenyir

26. Antara berikut, yang manakah berkaitan dengan peranan sungai di Semenanjung Malaysia?I Sumber pengairanII Jalan pengangkutanIII Sumber air untuk kegunaan harianIV Kawasan penternakan ikan air tawarA I, II dan III   C I, III dan IVB I, II dan IV   D II, III dan IV

27.

86

Page 87: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

Kawasan X sangat sesuai untuk dijadikan pelabuhan perikanan keranaA perairan yang dalam dan terlindungB jaringan pengangkutan yang cekapC kawasan perikanan air tawarD tempat tumpuan penduduk

28.

Antara berikut. kombinasi yang manakah benar mengenai kawasan berlorek dalam peta di atas?A I - Dataran aluvium yang sempitB II - Dataran beralun dan berbukit bukauC III - Lembah sungai curamD IV - Delta sungai terputus-putus

29. Antara sungai-sungai berikut, yang manakah mengalir masuk ke Laut China Selatan?I   Sungai MudaII  Sungai LuparIII Sungai PadasIV Sungai TerengganuA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

30.

Proses pembentukan di atas akan menghasilkanA delta

87

Page 88: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

B dataranC lembanganD gunung lipat

31. Antara berikut, pernyataan yang manakah benar mengenai bentuk muka bumi tanah tinggi di Malaysia?I   Terdapat gunung berapi di MalaysiaII  Gunung Kinabalu terletak di Banjaran CrockerIII Banjaran Besar juga digelar Banjaran      TitiwangsaIV Kemuncak tertinggi Asia Tenggara terletak di      MalaysiaA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

32.

Antara berikut, pernyataan yang manakah berkaitan dengan kawasan X dalam rajah di atas?A Pelabuhan perikananB Pusat ternakan penyuC Kawasan rekreasi airD Pemeliharaan mutiara

33. Antara berikut, sungai yang manakah terletak di Sarawak?I   Sungai LuparII  Sungai BaramIII Sungai RajangIV Sungai SegamaA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

88

Page 89: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

34.

Pernyataan di atas menerangkan kawasan yang bertandaA I dan II    C III dan IVB II dan III  D I dan IV

35. Antara berikut, pernyataan manakah benar mengenai banjaran gunung di Semenanjung Malaysia?I   Banjaran gunung menganjur dari utara ke     selatanII  Kebanyakan banjaran gunung terdiri daripada      batu granitIII Gunung Benom adalah puncak tertinggi      Banjaran TitiwangsaIV Banjaran gunung menjadi legeh sungaiA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

36.

Bentuk muka bumi di atas boleh ditemui diA hulu sungai

89

Page 90: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

B hilir sungaiC muara sungaiD tengah sungai

37.

Banjaran yang bertanda X dalam gambar rajah di atas ialahA Banjaran CrockerB Banjaran Tama AbuC Banjaran Trus MadiD Banjaran Titiwangsa

38.

Pernyataan di atas merujuk kepada bentuk muka bumi yang bertandaA IB IIC IIID IV

39. Antara berikut, bentuk bumi yang manakah terbentuk kesan daripada tindakan ombak?I   TelukII  TanjungIII Beting pasirIV Tebing tinggiA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IV

90

Page 91: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

D II, III dan IV

40. Antara negara-negara berikut, yang manakah terletak di Lingkaran Api Pasifik?I Filipina                   III MalaysiaII Thailand                IV IndonesiaA I dan II                  C III dan IVB II dan III                D I dan IV

41. Antara berikut, pasangan yang manakah benar?

42.

Berdasarkan rajah di atas, proses hakisan berlaku di bahagian aliran sungai yang bertandaA IB IIC IIID IV

43. Kebanyakan sungai di Malaysia mempunyaiI air yang banyak dan tetapII banyak kelodak dan cetekIII aliran yang pendek dan deras

91

Page 92: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

IV panjang dan perlahan alirannyaA I dan II    C II dan IVB I dan III   D III dan IV

44.

Antara berikut, kombinasi yang manakah benar mengenai kawasan berlorek di atas.

A I dan II             C III dan IVB II dan III           D I dan IV

45. Antara berikut, yang manakah merupakan tasik semula jadi?I   Tasik BeraII  Tasik ChiniIII Tasik KenyirIV Tasik ChenderohA I dan II                 C III dan IVB II dan III               D I dan IV

92

Page 93: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

46.

Ciri muka bumi yang terbentuk di kawasan bertanda P ialahI   deltaII  air terjunIII lubuk pusarIV tasik ladamA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

47. Antara berikut, yang manakah merupakan sumbangan kawasan pinggir laut kepada kegiatan ekonomi di Malaysia?I Tapak pelabuhanII Pusat pelanconganIII Petempatan nelayanIV Penjanaan kuasa hidoelektrikA I, II dan III   C I, III dan IVB I, II dan IV   D II, III dan IV

48. Antara berikut, yang manakah benar mengenai Banjaran Tahan?I Terbentuk daripada batu granit dan batu   kapurII Terletak ke barat Banjaran TitiwangsaIII Kemuncak tertinggi Gunung TahanIV Menjadi legeh Sungai PahangA I , II dan III    C I, III dan IVB I, II dan IV      D II, III dan IV

49. Antara berikut, yang manakah benar tentang gunung lipat tua?I Terbentuk melebihi 250 juta tahunII Keadaan fi zikal yang tinggi dan kasapIII Masih mengalami kejadian gempa bumiIV Mengalami proses penggondolan yang giatA I dan II

93

Page 94: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

B II dan IIIC III dan IVD I dan IV

50.

Pernyataan di atas berkaitan denganA Sungai PerakB Sungai LuparC Sungai KelantanD Sungai Kinabatangan

51.

 

Antara ciri muka bumi berikut, yang manakah terdapat di peringkat hilir sungai?

A I dan II                    C III dan IVB II dan III                  D I dan IV

94

Page 95: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

52.

Apakah proses yang paling giat berlaku di kawasan yang mempunyai ciri fizikal di atas?A HakisanB AmpaianC PemendapanD Pengangkutan

53. Antara berikut, yang manakah merupakan banjaran gunung lipat tua?I   Banjaran UralII  Banjaran RockyIII Banjaran HimalayaIV Banjaran AppalachianA I dan II                  C III dan IVB II dan III                D I dan IV

54.

Kawasan berlorek dalam rajah di atas dapat dikaitkan denganI Tasik Bera      III Tasik KenyirII Tasik Chini   IV Tasik ChenderohA I dan II     C III dan IVB II dan III   D I dan IV

55.

Antara berikut, pernyataan yang manakah benar mengenai banjaran di atas?I Kawasan yang tidak stabilII Terdiri daripada gunung lipatIII Banjaran terpanjang di MalaysiaIV Kemuncak tertinggi Gunung KinabaluA I dan II C II dan IVB I dan III D III dan IV

56. Antara berikut, yang manakah merupakan tanah pamah di Sarawak?

95

Page 96: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

I Delta BaramII Delta RajangIII Delta SegamaIV Dataran LabukA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

57.

Antara berikut, sungai yang manakah dipadankan dengan tepat?I   Sungai KerianII  Sungai PahangIII Sungai RajangIV Sungai KinabatanganA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

58. Antara berikut, yang manakah merupakan tasik semula jadi?I Tasik BeraII Tasik ChiniIII Tasik KenyirIV Tasik PerdanaA I dan II    C II dan IVB I dan III   D III dan IV

96

Page 97: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

59.

Berdasarkan gambar rajah di atas, yang manakah merupakan bentuk muka bumi di peringkat hilir?A I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

60. Antara berikut, pernyataan yang manakah menerangkan tentang kepentingan kawasan tanah pamah di Malaysia?I Pusat peranginan dinginII Kawasan pertanian utamaIII Kawasan perlombongan petroleumIV Pusat tumpuan pengangkutan daratA I dan II     C II dan IVB I dan III    D III dan IV

97

Page 98: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

Bab 7 : Potensi Dan Halangan Bentuk Muka Bumi Terhadap Kegiatan Manusia

1.

Antara berikut, yang manakah berkaitan dengan kawasan berlorek di atas?I   PengairanII  Sawah padiIII Alat pengangkutanIV Kuasa hidroelektrikA I dan II                  C III dan IVB II dan III                D I dan IV

2.

Hakisan sungai yang berliku dalam gambar rajah di atas dapat dielakkan denganA meneres tebingB menggali dasarC membina bentengD meluruskan aliran sungai

3. Hakisan ombak di pinggir laut boleh diatasi denganA membina benteng   C menanam pokokB menggali pantai      D membina parit

4. Apakah kepentingan kawasan pinggir pantai kepada negara Malaysia?A Tapak pelabuhanB Kawasan pertanianC Pusat pentadbiran utamaD Tapak pelupusan sampah

5.

98

Page 99: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

Senarai di atas berkaitan denganA pusat pelanconganB pusat perindustrianC pusat pendaratan ikanD pusat latihan tentera

6.

Maklumat di atas amat sesuai untuk tanamanA padi    C getahB koko   D nanas

7. Lava bes yang subur telah menggalakkan penanaman padi diA Pulau JawaB KalimantanC Pulau HainanD Delta Mekong

8.

Pernyataan di atas dapat dikaitkan denganA KundasangB Bukit LarutC Bukit FraserD Tanah Tinggi Cameron

9.

Pulau-pulau di atas menjadi tumpuan pelancong kerana terdapatA penyuB sarang burungC gua batu kapurD terumbu karang

10. Apakah jenis halangan bentuk muka bumi yang mungkin wujud di kawasan pinggir laut?I Tanah mendap    III Hakisan ombakII Tebing curam    IV Air laut yang cetekA I dan II      C III dan IV

99

Page 100: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

B II dan III    D I dan IV

11. Antara berikut, yang manakah merupakan sebab kawasan bukit tidak sesuai dijalankan aktiviti pembangunan?I Tahap keselamatan kurangII Hakisan tanih mudah berlakuIII Struktur tanah mudah longgarIV Flora dan fauna semakin pupusA I, II dan III     C I, III dan IVB I, II dan IV     D II, III dan IV

12. Yang manakah merupakan kepentingan kawasan tanah pamah di Malaysia?I PertanianII PerikananIII PerindustrianIV PerlombonganA I, II dan III    C I, III dan IVB I, II dan IV    D II, III dan IV

13.

Antara ciri istimewa kawasan berlorek ialahI gua batu kapurII sungai yang derasIII hutan paya air tawarIV stalaktit dan stalagmitA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

14. Pilih pasangan yang benar.

100

Page 101: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

A I, II dan III   C I, III dan IVB I, II dan IV    D II, III dan IV

15.

Kegiatan ekonomi penduduk bagi kawasan - kawasan di atas ialahA pertanianB perikananC perindustrianD perlombongan

16. Antara berikut, pusat peranginan yang manakah terletak di Banjaran Titiwangsa?I   Bukit LarutII  Bukit FraserIII Tanah Tinggi GentingIV Tanah Tinggi CameronA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

17.

kawasan berlorek di atas penting untuk penanamanA padi     C kelapaB nanas   D kelapa sawit

101

Page 102: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

18.

Berdasarkan gambar rajah di atas, kesan yang berlaku di kawasan X ialahI banjir                III hakisan tanihII tanah runtuh    IV pencemaran sungaiA I dan II     C III dan IVB II dan III   D I dan IV

19. Antara berikut, tanaman yang manakah sesuai ditanam di cerun bukit Pulau Jawa?I Kopi      III PadiII Kina     IV NanasA I, II dan III    C I, III dan IVB I, II dan IV    D II, III dan IV

20. Mengapakah petani-petani di Pulau Jawa membuat teres di cerun-cerun bukit?A Mengelakkan banjirB Mengelakkan hakisanC Mempelbagaikan tanamanD Meningkatkan hasil tanaman

21.

Antara kawasan yang bertanda dalam peta di atas, yang manakah adalah Pelabuhan Tanjung Pelepas?A I       C IIIB II      D IV

22. Apakah kepentingan kawasan tanah tinggi di Switzerland?

102

Page 103: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

I Kegiatan pertanianII Pusat pelanconganIII Pusat penternakanIV Pusat peluncuranA I, II dan III   C I, III dan IVB I, II dan IV   D II, III dan IV

23. Mengapakah kebanyakan jalan raya di bina di kawasan tanah pamah?A Kawasan tumpuan pendudukB Kawasan pertanian utamaC Bebas daripada banjirD Keselamatan terjamin

24. Tanah Tinggi Cameron penting keranaI pengeluar utama sayur-sayuranII pusat pelancongan yang popularIII taburan sumber mineral yang banyakIV pengeluar teh yang utama di MalaysiaA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

25.

Apakah tujuan pembinaan kedua-dua empangan di atas?A Pusat rekreasiB Penternakan ikanC Pengairan tanamanD Penjanaan kuasa hidroelektrik

26. Antara berikut, yang manakah menerangkan kepentingan kawasan tanah tinggi di Malaysia?I   Legeh sungaiII  Tempat peranginanIII Kawasan tadahan hujanIV Kawasan pertanian pindahA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

27. Petempatan sesuai dibina di kawasan tanah pamah keranaI tanah yang kasap

103

Page 104: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

II kos pembinaan lebih murahIII pembinaan jalan raya lebih mudahIV kegiatan ekonomi tertumpu di kawasan yang     rataA I, II dan III    C I, III dan IVB I, II dan IV    D II, III dan IV

28.

Kedua-dua sungai di atas mempunyai kepentingan yang sama untukA mengairi sawahB ekopelanconganC mengangkut kayu balakD menjana kuasa hidroelektrik

29. Apakah faktor yang menyebabkan pertanian teres dijalankan di cerun bukit Pulau Jawa?I Tanih lava bes yang suburII Kawasan tanah pamah yang terhadIII Mengurangkan kadar hakisan tanihIV Keadaan tanih yang mudah menakung airA I, II dan III    C I, III dan IVB I, II dan IV    D II, III dan IV

30. Antara berikut, sungai yang manakah merupakan sempadan semula jadi?I   Sungai PerakII  Sungai GolokIII Sungai MudaIV Sungai BernamA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

31.

Antara berikut, yang manakah boleh dikaitkan dengan senarai di atas?

104

Page 105: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

I   Pulau KetamII  Pulau KapasIII Pulau LangkawiIV Pulau PerhentianA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

32.

Antara berikut, yang manakah merupakan persamaan kegiatan bagi kawasan di atas?A Pertanian di cerun berteresB Penanaman sayur-sayuranC Pelancongan tanah tinggiD Penanaman padi

33. Antara berikut, bentuk muka bumi yang manakah menjadi penghalang terhadap pembangunan ekonomi negara?I   Pantai berpasirII  Dataran mendapIII Cerun yang curamIV Pinggir laut berpayaA I dan II                 C III dan IVB II dan III               D I dan IV

34.

Apakah potensi tasik di atas kepada negara?A Membekalkan tenaga elektrikB Sebagai tapak pelabuhanC Kaedah pengangkutan

105

Page 106: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

D Sumber pengairan

35.

Tanaman di atas ditanam di kawasan bertandaA I                            C IIIB II                           D IV

36. Apakah barangan utama yang diangkut melalui Sungai Kinabatangan?A Sagu                     C BerasB Balak                    D Petroleum

37.

Antara berikut, yang manakah merupakan kepentingan tasik-tasik di atas?I Menggalakkan kegiatan ekopelanconganII Menjana kuasa hidroelektrikIII Penternakan ikan air tawarIV Sumber air domestikA I, II dan III   C I, III dan IVB I, II dan IV    D II, III dan IV

106

Page 107: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

38.

Antara berikut, yang manakah merupakan kepentingan sungai di atas?I Habitat hidupan liarII Mengangkut kayu balakIII Menjana kuasa hidroelektrikIV Sumber air bagi keperluan domestikA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

39.

Apakah kesan negatif yang wujud akibat pembukaan kawasan pertanian di kawasan tersebut?I Hakisan tanihII Peningkatan suhuIII Kehilangan kayu kerasIV Sumber mineral semakin berkurangA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

40. Apakah halangan-halangan untuk memajukan kawasan Tanah Tinggi Cameron sebagai kawasan pelancongan?I   Cerun curamII  Tanah runtuhIII Suhu nyamanIV Banjir kilatA I dan II                 C III dan IVB II dan III               D I dan IV

41. Banjaran Alps di Switzerland terkenal sebagai destinasi pelancongan kerana I keadaan bentuk muka bumi yang       bergunungganang

107

Page 108: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

II mempunyai pemandangan yang indahIII keadaan bersalji pada musim sejukIV suhu yang panas sepanjang tahunA I, II dan III    C I, III dan IVB I, II dan IV    D II, III dan IV

42. Antara berikut, yang manakah merupakan potensi kawasan pinggir laut kepada penduduk di Malaysia?I   Tapak pelabuhanII  Kegiatan pelanconganIII Perkampungan nelayanIV Pembalakan kayu bakauA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

43.

Apakah sumbangan sungai di atas kepada penduduk di Thailand?I Mengangkut penumpangII Menghanyutkan kayu balakIII Menjana kuasa hidroelektrikIV Menjadi sempadan semula jadiA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

44.

Berdasarkan rajah di atas, pernyataan yang manakah dapat menerangkan X?I Pembalakan giat dijalankanII Aktiviti perlombongan kuprumIII Kawasan peranginan tanah tinggiIV Kegiatan pertanian hawa sederhanaA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

45. Antara berikut, yang manakah merupakan kepentingan kawasan tanah pamah?

108

Page 109: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

I   Kawasan pertanianII  Kawasan petempatanIII Kawasan perlombongan petroleumIV Kawasan jaringan pengangkutanA I, II dan IIIB I, II dan IVC I. III dan IVD II, III dan IV

46.

Bagaimanakah halangan pembinaan jalan raya seperti gambar rajah di atas dapat diatasi?I Menarah bukitII Membina teresIII Membina terowongIV Membina dinding konkritA I, II dan III    C I, III dan IVB I, II dan IV     D II, III dan IV

47. Mengapakah kawasan tanah tinggi sesuai dimajukan sebagai pusat pelancongan?I Kos lebih murahII Pemandangan yang menarikIII Udara yang segar dan nyamanIV Kemudahan pengangkutan yang cekapA I dan II    C III dan IVB II dan III  D I dan IV

48. Antara berikut, yang manakah merupakan langkah untuk mencegah hakisan tanah?I   Meneres bukitII  Membuat bentengIII Menebus guna tanahIV Menanam tanaman tutup bumiA I dan II                 C III dan IVB II dan III               D I dan IV

49. Antara berikut, yang manakah merupakan kepentingan kawasan tanah tinggi?I Menjana kuasa hidroelektrik

109

Page 110: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

II Sebagai kawasan tadahan airIII Menyediakan tapak perindustrianIV Menggalakkan penanaman tanaman hawa     sederhanaA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

50. Antara berikut, yang manakah merupakan sumber pengairan yang membolehkan penanaman padi dijalankan dua kali setahun?I Empangan Klang GateII Empangan ChenderohIII Rancangan Pengairan MudaIV Rancangan Pengairan KemubuA I dan IIB I dan IIIC II dan IVD III dan IV

51. Kegiatan ekonomi yang utama di kawasan tanah tinggi Switzerland ialahI   pertanianII  pelanconganIII pindah ternakIV perlombonganA I dan II                 C III dan IVB II dan III               D I dan IV

52. Antara berikut, yang manakah merupakan kepentingan sungai di Malaysia?I   Mengairi sawah padiII  Menjana kuasa hidroelektrikIII Alat pengangkutan yang murahIV Menghantar barangan kilang ke pelabuhanA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

110

Page 111: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

53.

Antara berikut, sungai yang manakah berfungsi untuk mengangkut kayu balak dan beras?A I dan II                C III dan IVB II dan III              D I dan IV

54.

Antara berikut, yang manakah merupakan persamaan bagi kawasan berlorek?I Jalan pengangkutan airII Menghanyutkan kayu balakIII Mempunyai banyak terusanIV Membentuk dataran mendap dan delta yang     luasA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

55.

111

Page 112: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

Sumbangan tasik di atas terhadap negara Kampuchea ialahI sebagai pusat pelanconganII menjana kuasa hidroelektrikIII sebagai pusat perikanan air tawarIV menyediakan kemudahan pengairan kepada     pendudukA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

56. Antara berikut, yang manakah merupakan potensi sungai di Malaysia?I Sebagai tempat rekreasiII Membentuk dataran aluviumIII Menjana kuasa hidroelektrikIV Menyediakan jaringan terusanA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

57. Antara berikut, kombinasi yang manakah menunjukkan faktor tarikan pelancong ke Switzerland?

112

Page 113: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

A I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

58.

Mengapakah kawasan berlorek menjadi tumpuan penduduk?I Tumpuan bandar besarII Tumpuan kawasan perindustrianIII Mempunyai kawasan pertanian yang luasIV Mempunyai kemudahan infrastruktur yang      modenA I, II dan III    C I, III dan IVB I, II dan IV    D II, III dan IV

59.

113

Page 114: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

Pernyataan tersebut merujuk kepada kawasan pinggir laut yang sesuai dimajukan sebagaiA tapak pelabuhanB tapak perindustrianC kawasan perlombonganD kawasan pembiakan penyu

60. Antara berikut, yang manakah merupakan langkah-langkah untuk menjadikan kawasan cerun curam sebagai pusat petempatan?I   Membina teresII  Membuat tarahanIII Membina tiang konkritIV Merendahkan kawasan tinggiA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

114

Page 115: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

Bab 8 : Kesan Kegiatan Manusia Terhadap Alam Sekitar

1.

Apakah kesan daripada pembinaan projek di atas?A Hakisan giat berlakuB Menjejaskan kualiti airC Flora dan fauna musnahD Mengancam hidupan akuatik

2.

Antara berikut, yang manakah kesan kawasan berlorek terhadap alam sekitar?A Tanah jerlusB Kesotan tanahC Aliran sungai perlahanD Kawasan tadahan terjejas

3.

Kegiatan di atas menyebabkan berlakunyaI kejadian jerebuII pulau haba bandarIII hujan tidak menentuIV suhu udara meningkatA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

115

Page 116: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

4.

Mengapakah spesies di atas dipilih untuk penanaman semula?A Dapat menentang penyakitB Memberi hasil yang lumayanC Kos penanaman yang minimumD Matang dalam jangka masa pendek

5.

X di atas merujuk kepadaA tanah runtuhB kekurangan sumber airC suhu semakin meningkatD kepupusan spesies hidupan liar

6. Langkah mesra alam untuk mengawal makhluk perosak tanaman ialah denganA menanam rumputB mengamalkan kaedah biologiC membakar kawasan tanaman yang rosakD meningkatkan penggunaan racun serangga

7.

Apakah kesan yang timbul akibat penggunaan bahan di atas secara berlebihan?A Hakisan tanihB Keasidan tanih meningkatC Pertumbuhan pokok terbantutD Suhu persekitaran meningkat

8.

116

Page 117: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

Aktiviti di atas menyebabkan berlakunyaI   jerebuII  hujan asidIII banjir kilatIV hakisan tanahA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

9.

Antara berikut, kegiatan manusia yang manakah berkaitan dengan keadaan fizikal di atas?A PertanianB PembalakanC PerindustrianD Perlombongan

10.

Kaedah kawalan makhluk perosak yang dimaksudkan dalam huraian di atas ialahA biologiB hidupan liarC pemeliharaanD pemuliharaan

11. Antara berikut, kegiatan manusia yang manakah boleh memberi kesan terhadap keseimbangan alam sekitar?I Kegiatan pertanianII Penebangan pokokIII Pembinaan jalan rayaIV Penanaman tanaman tutup bumi

117

Page 118: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

A I, II dan III    C I, III dan IVB I, II dan IV    D II, III dan IV

12.

Pernyataan di atas adalah bertujuan untukI   menghapuskan rumpaiII  mempelbagaikan tanamanIII mengurangkan hakisan tanihIV mengekalkan kesuburan tanihA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

13.

Kawasan berlorek tersebut berkaitan dengan kegiatanA pertanianB pembinaan lebuh rayaC pembinaan empanganD penternakan ikan air tawar

14. Antara aktiviti berikut, yang manakah boleh menyebabkan pencemaran udara?A PertanianB PembalakanC PerindustrianD Perlombongan

15.

118

Page 119: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

Senarai di atas mungkin berlaku disebabkan olehI pembinaan terowongII penarahan kawasan cerunIII penanaman semula pokokIV penebangan pokok tanpa kawalanA I dan IIB I dan IIIC II dan IVD III dan IV

16. Antara projek pembinaan berikut, yang manakah menyebabkan penerokaan hutan secara besar-besaran?I   Empangan KenyirII  Menara Kuala LumpurIII Jambatan Pulau PinangIV Lebuh Raya Utara – SelatanA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

17.

Apakah kesan daripada aktiviti di atas?I Kemusnahan hutan daraII Hutan belukar tumbuh

119

Page 120: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

III Gangguan ekosistemIV Pencemaran tanihA I, II dan III    C I, III dan IVB I, II dan IV    D II, III dan IV

18.

Masalah pertanian di kawasan cerun seperti di atas dapat diatasi denganI membina pagarII meneres cerun bukitIII menyimen permukaan tanahIV menanam tanaman tutup bumiA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

19.

X mungkin sekali ialahA krisis airB pencemaran airC kualiti air merosotD peningkatan suhu setempat

20. Antara berikut, kombinasi yang manakah benar tentang kegiatan ekonomi yang menyebabkan pencemaran sungai?A Pertanian – pembuangan sisa toksikB Pembalakan – pencemaran sisa baja kimiaC Perindustrian – hakisan tanah menjadikan     sungai berkelodakD Perlombongan – pembuangan sisa tanih

120

Page 121: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

    mencemar sungai

21. Antara berikut, haiwan yang manakah digunakan untuk memusnahkan makhluk perosak tanaman?I UlarII TikusIII BiawakIV Burung hantuA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

22.

Aktiviti di atas boleh mendatangkan kesan sepertiI hidupan akuatik terjejasII sungai tercemarIII hujan asidIV banjirA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

23. Pembinaan jalan raya boleh menyebabkanI perubahan bentuk muka bumi yang asalII gangguan habitat semula jadiIII kekurangan nutrien tanihIV gelongsoran tanahA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

24. Permukaan tanih yang terdedah menjadi tandus dan tidak ditumbuhi tanaman keranaI tanih kehilangan nutrien

121

Page 122: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

II tanih sukar menyerap airIII mengandungi batu-batanIV struktur tanih menjadi longgarA I dan II    C III dan IVB II dan III  D I dan IV

25.

Sungai Z mengalami pencemaran disebabkan oleh kegiatanA pertanianB pembalakanC perindustrianD perlombongan

26.

Kawasan di atas diwartakan sebagai taman negara untukI memelihara hutanII melindungi flora dan faunaIII mengekalkan warisan hutanIV menyediakan kawasan pembalakanA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

27. Aktiviti kuari telah menimbulkan kesan sepertiI pencemaran bauII pencemaran udaraIII pencemaran bunyiIV perubahan landskapA I, II dan III    C I, III dan IVB I, II dan IV    D II, III dan IV

28. Antara berikut, yang manakah merupakan usaha pemuliharaan hutan yang dijalankan di

122

Page 123: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

Malaysia?A Penebangan terpilihB Penghutanan semulaC Mewartakan hutan simpanD Mengawal lessen pembalakan

29.

Kesan X ialahA jerebuB hakisan tanihC tanah gondolD pencemaran air

30.

Masalah yang timbul akibat aktiviti di atas ialahI hakisan tanihII penurunan suhuIII pencemaran bauIV perubahan landskapA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

31.

Antara berikut, yang manakah merupakan kesan daripada kegiatan di atas?I Takat air pasang berubahII Hakisan pantai meningkatIII Kepupusan sumber akuatikIV Kandungan oksigen meningkatA I dan IIB II dan IIIC III dan IV

123

Page 124: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

D I dan IV

32.

Penggunaan kaedah pertanian di atas dalam sektor pertanian mengakibatkan berlakunyaA hujan asidB hakisan tanihC kesan rumah hijauD pencemaran sungai

33.

Antara berikut, yang manakah merupakan kesan-kesan pembinaan lebuh raya di atas?I   Kejadian hujan asidII  Pembukaan kawasan baruIII Perubahan landskap berlakuIV Kemusnahan flora dan faunaA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

34. Penggunaan bahan yang manakah dalam amalan pertanian akan mendatangkan kesan buruk terhadap alam sekitar?I Racun serangga   III Racun rumpaiII Baja organik      IV Baja kimiaA I, II dan III    C I, III dan IVB I, II dan IV    D II, III dan IV

35. Antara berikut, yang manakah berkaitan dengan penghutanan semula?I Menanam semula spesies pokok yang sama  dengan pokok yang ditebangII Memastikan spesies pokok tidak pupusIII Memusnahkan habitat hidupan liarIV Memulihara tanah dan sumber airA I, II dan III    C I, III dan IVB I, II dan IV    D II, III dan IV

124

Page 125: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

36.

Apakah kesan yang berlaku akibat penggunaan bahan di atas terhadap alam sekitar?I   Keasidan tanah meningkatII  Bahan toksik tidak larut airIII Pencemaran sungai berlakuIV Kesuburan tanah meningkatA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

37. Tanaman tutup bumi berperanan untukI menguatkan struktur tanihII mengurangkan hakisan tanihIII mengawal makhluk perosakIV mengekalkan kesuburan tanihA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

38. Antara berikut, aktiviti yang manakah menyebabkan kawasan hutan diteroka?I   PertanianII  PembalakanIII PerindustrianIV Pembinaan lebuh rayaA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

39. Perlombongan bijih timah telah menyebabkanI   pencemaran udaraII  sungai menjadi cetekIII tanih menjadi tandusIV permukaan tanah gondolA I dan II                   C III dan IVB II dan III                 D I dan IV

40.

125

Page 126: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

Antara berikut, yang manakah dapat dikaitkan dengan X?I Habitat haiwan terjejasII Mengalami hakisan tanihIII Kemusnahan kayu berhargaIV Kandungan udara seimbangA I, II dan III    C I, III dan IVB I, II dan IV    D II, III dan IV

41. Apakah kesan akibat pembalakan tidak terkawal di cerun bukit?I   Banjir di tanah rendahII  Hakisan tanih giat berlakuIII Peningkatan kesuburan tanihIV Kemusnahan kawasan tadahanA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

42. Antara berikut, yang manakah merupakan langkah-langkah untuk mengekalkan kesuburan tanih?I   Membina teresII  Menanam secara bergilirIII Membajak mengikut konturIV Menggunakan racun seranggaA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

43.

Antara berikut, yang manakah kesan yang wujud akibat daripada kegiatan di atas?

126

Page 127: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

I   Hakisan tanahII  Hutan berharga musnahIII Hasil pertanian bertambahIV Kawasan petempatan berkuranganA I dan II                 C III dan IVB II dan III               D I dan IV

44. Antara berikut, yang manakah merupakan langkah-langkah yang boleh dilakukan untuk mengurangkan kejadian tanah runtuh?I   Membina teresII  Menebang hutanIII Membina tembokIV Menanam tanaman tutup bumiA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

45. Antara berikut, kegiatan yang manakah boleh menyebabkan berlakunya pencemaran sungai?

A I dan II     C III dan IVB II dan III   D I dan IV

46. Apakah kesan-kesan yang berlaku akibat penebangan hutan secara berleluasa?I   Suhu persekitaran menjadi rendahII  Flora dan fauna akan pupusIII Permukaan mudah terhakisIV Kawasan tadahan akan musnahA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

47. Masalah hakisan tanah dan tanah runtuh di lebuh raya dapat dihalang dengan cara

127

Page 128: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

I membina pagarII membina terowongIII menanam pokok jatiIV membina tembok konkritA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

48. Antara berikut, yang manakah merupakan tindakan manusia untuk memelihara alam sekitar?I   Pertanian teresII  Pertanian pindahIII Penanaman sejenisIV Penghutanan semulaA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

49.

Kegiatan yang boleh dikaitkan dengan senarai di atas ialahA pembinaan kilangB pembinaan jalan rayaC pembinaan petempatanD pembukaan kawasan pertanian

50.

Senarai pokok di atas semakin pupus disebabkan oleh aktivitiI pertanian pindahII pembalakanIII pelanconganIV pemburuanA I dan II    C III dan IVB II dan III  D I dan IV

51. Aktiviti penebangan hutan boleh menyebabkan spesies haiwan berikut semakin pupus

128

Page 129: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

sepertiI katakII gajahIII seladangIV harimauA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

52.

Antara berikut, yang manakah kesan daripada kegiatan di atas?I Perubahan landskapII Suhu udara meningkatIII Kekerapan banjir kilatIV Penipisan lapisan ozonA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

53.

Antara berikut, apakah kesimpulan yang boleh dibuat berkaitan dengan pernyataan di atas?I Pencemaran bauII Kejadian banjir kilatIII Sungai menjadi cetekIV Kegiatan perikanan terjejasA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

54. Antara berikut, langkah yang manakah paling berkesan untuk mengawal hakisan tanih di cerun bukit?I   Meneres bukitII  Membuat parit

129

Page 130: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

III Menanam rumputIV Menanam tanaman tutup bumiA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

55.

Antara berikut, tanaman tutup bumi yang manakah sesuai ditanam di lereng bukit tersebut?I BuluhII KeladiIII RumputIV KekacangA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

56. Antara berikut, yang manakah merupakan kaedah yang sesuai untuk mengatasi masalah ketandusan tanih?I Menanam tanaman sejenisII Menggunakan baja organikIII Menggunakan jentera modenIV Menanam tanaman tutup bumiA I dan IIB I dan IIIC II dan IVD III dan IV

57.

130

Page 131: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

Penggunaan alatan di atas boleh menimbulkan kesan sepertiI kemarauII pencemaranIII peningkatan suhu bumiIV penipisan lapisan ozonA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

58. Haiwan yang digunakan untuk mengawal tikus di ladang kelapa sawit ialahI ularII tupaiIII landakIV burung hantuA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

59. Apakah faktor utama kegiatan pertanian pindah perlu dikurangkan?A Memelihara kualiti airB Hasil pertanian amat rendahC Petempatan orang asli tidak kekalD Mengelakkan kemusnahan hutan yang berharga

60.

 Kegiatan dalam foto tersebut mendatangkan kesan sepertiI   hujan asidII  pencemaran lautIII kehilangan pokok berhargaIV menjejaskan hidupan akuatikA I dan II                 C II dan IV

131

Page 132: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

B I dan III                D III dan IV

132

Page 133: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

Bab 9 : Pergerakan Bumi Di Dalam Sistem Suria

1. Antara faktor-faktor berikut, yang manakah mempengaruhi iklim Malaysia?I   KetinggianII  Angin lazimIII Bentuk muka bumiIV Kepadatan pendudukA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

2. Putaran bumi di atas paksinya condong ke arah sudutA 11° pada garisan melintangB 23 1/2° pada paksi tegakC 66 1/2° pada garisan menegakD 25° pada garisan melintang

3.

Kejadian di atas dapat dikaitkan denganA peredaran bumiB bentuk sfera bumiC matahari terbit di timurD putaran bumi pada paksinya

4. Antara berikut, pernyataan yang manakah berkaitan dengan putaran bumi?A Berputar mengelilingi bulanB Menyebabkan kejadian empat musimC Berputar di atas paksinya dari barat ke timurD Mengambil masa 365 1/4 hari untuk membuat    satu pusingan

5. Antara berikut, yang manakah benar tentang ekuinoks musim bunga dan ekuinoks musim luruh?A Siang dan malam sama panjangB Siang lebih panjang daripada malamC Hemisfera selatan mengalami musim panasD Matahari tengah hari berada di Garisan    Sartan

133

Page 134: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

6.

Huraian di atas menunjukkanA musim panasB musim sejukC musim luruhD musim bunga

7.

Pernyataan di atas menerangkan tentang pembentukanA hujan asidB hujan bukitC hujan perolakanD hujan perenggan

8.

Perubahan kedudukan matahari seperti yang dinyatakan di atas mempunyai kaitan denganA perubahan musimB zon waktu piawaiC pasang surut air lautD kejadian siang dan malam

134

Page 135: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

9.

Berdasarkan peta di atas, bilakah angina monsun S bertiup?A Jun – OgosB April – MeiC Mei – SeptemberD November – Mac

10.

Gambar rajah tersebut menunjukkan pembentukanA hujan reliefB hujan panasC hujan perolakanD hujan perenggan

11. Antara kawasan berikut, yang manakah menerima hujan tahunan melebihi 2 500mm?I  Jelebu                    III Bukit LarutII Mersing                 IV Gunung JeraiA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

135

Page 136: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

12.

Kawasan berlorek menerima hujan lebat pada akhir tahun keranaA berpayaB bertanah tinggiC berpenduduk padatD menghadap tiupan angina monsun

13. Kawasan yang menerima hujan yang paling kurang ialahA Kota Kinabalu   C Bukit LarutB Kuala Pilah        D Kuching

14.

Antara berikut, yang manakah dapat dikaitkan dengan pernyataan di atas?A Min suhu tahunan 10°CB Julat suhu tahunan besarC Suhu sekata sepanjang tahunD Suhu tinggi pada pertengahan tahun

15. Planet yang paling dekat dengan bumi ialahA Marikh    C ZuhalB Utarid      D Uranus

16. Peredaran bumi mengelilingi matahari akan menyebabkan berlakunya kejadianA siang dan malamB air pasang dan air surutC pembiasan angin dan arus lautanD empat musim di kawasan iklim zon sederhana

17.

136

Page 137: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

Antara berikut, yang manakah dapat dikaitkan dengan maklumat di atas?A Angin SumateraB Angin siklon tropikaC Angin Monsun Barat DayaD Angin Monsun Timur Laut

18.

Apakah kejadian yang ditunjukkan dalam gambar rajah di atas?A Bayu lautB Bayu daratC Hujan bukitD Hujan perolakan

19. Antara berikut, yang manakah berkaitan dengan pembentukan hujan perolakan?I   Hujan renyai-renyaiII  Diikuti kilat dan guruhIII Turun pada waktu petangIV Kerap berlaku di tanah pamahA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

20.

Berdasarkan ciri-ciri di atas, bumi berada di kedudukanA I

137

Page 138: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

B IIC IIID IV

21.

Antara berikut, yang manakah dapat dikaitkan dengan maklumat di atas?I   Solstis musim panasII  Solstis musim sejukIII Ekuinoks musim luruhIV Ekuinoks musim bungaA I dan IIB I dan IIIC II dan IVD III dan IV

22.

Kawasan yang menerima hujan paling lebat ialahA I    C IIIB II    D IV

138

Page 139: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

23.

Antara tempat-tempat berikut, yang manakah mempunyai graf iklim seperti di atas?I   Kota KinabaluII  Kuala LumpurIII IpohIV Tanah RataA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

24.

Awan di atas berkaitan dengan hujan perolakan. Awan yang dimaksudkan ialahA sirusB stratosC kumulusD kumulonimbus

139

Page 140: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

25.

Perbezaan julat suhu harian di atas dipengaruhi oleh faktorA ketinggianB jarak dari lautC litupan tumbuhanD kedudukan garis lintang

26.

Hujan tahunan di kawasan berlorek ialah kira - kiraA 1 000 mmB 1 200 mmC 1 500 mmD 1 900 mm

27. Antara faktor berikut, yang manakah mempengaruhi taburan hujan di Malaysia?I   Jenis tanihII  Sistem anginIII Bentuk muka bumiIV Jenis tumbuh-tumbuhan semula jadiA I dan II                  C III dan IVB II dan III                D I dan IV

28.

Julat suhu tahunan bandar X ialahA 5°C    C 10°CB 6°C    D 12°C

140

Page 141: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

29.

Antara berikut, kawasan bertanda manakah mungkin mempunyai suhu 18°?A I dan II                   C III dan IVB II dan III                 D I dan IV

30.

Bandar yang manakah mengalami keadaan iklim seperti yang ditunjukkan dalam peta di atas?A I     C IIIB II    D IV

141

Page 142: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

31.

Antara berikut, yang manakah boleh dikaitkan dengan fenomena di atas?A Siang dan malamB Taufan tropikaC Empat musimD Pasang surut

32.

Keadaan di atas berlaku pada bulanA Mac hingga MeiB Jun hingga OgosC Disember hingga FebruariD September hingga November

33. Kesan-kesan putaran bumi ialahI   kejadian empat musimII  air pasang dan air surutIII kejadian siang dan malamIV pembiasan angin dan arus lautanA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

142

Page 143: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

34.

Huraian di atas menerangkan tentang kejadianA bayu lautB bayu daratC angin Monsun Timur LautD angin Monsun Barat Daya

35.

 Berdasarkan rajah di atas, kirakan suhu X?A 16°CB 17°CC 18°CD 19ºC

36. Antara berikut, pernyataan yang manakah boleh dikaitkan dengan solstis musim sejuk?I Berlaku pada 22 DisemberII Matahari tengah malam di Kutub UtaraIII Hemisfera selatan mengalami musim panasIV Matahari tengah hari tepat di Garisan SartanA I dan II    C II dan IVB I dan III   D III dan IV

37. Pilih pernyataan yang benar tentang bumi.I Berbentuk sferaII Berputar dari barat ke timurIII Paksi bumi condong pada 66 1/2°IV Berputar mengikut pusingan jamA I, II dan III

143

Page 144: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

B I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

38. Britney tinggal di negara Britain. Negaranya mengalami musim sejuk antara bulanA Disember hingga FebruariB Julai hingga SeptemberC Februari hingga MeiD Jun hingga Ogos

39. Antara berikut, yang manakah merupakan cirri - ciri angina Sumatera?I   Berasal dari Lautan PasifikII  Bertiup dari bulan Mei hingga OgosIII Kelajuan angin kira-kira 80 km sejamIV Membawa hujan lebat ke Pantai Barat Semenanjung MalaysiaA I dan II                   C III dan IVB II dan III                 D I dan IV

40. Antara berikut stesen yang manakah terletak di negara Malaysia?

A P dan Q   C R dan SB Q dan R   D P dan S

41. Antara berikut, yang manakah ciri iklim di Malaysia?I   Panas dan lembap sepanjang tahunII  Hujan lebat turun sepanjang tahunIII Julat suhu tahunan 10°CIV Mengalami musim kering dan musim lembap       yang nyataA I dan II                   C III dan IVB II dan III                 D I dan IV

42. Antara berikut, angin yang manakah melanda Malaysia?I   Angin taufanII  Angin SumateraIII Angin Monsun Timur LautIV Angin Monsun Barat DayaA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IV

144

Page 145: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

D II, III dan IV

43.

Arah tiupan angin yang manakah bertiup dari bulan Mei hingga September?A I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

44. Antara berikut, kawasan yang manakah menerima hujan melebihi 3 500 mm setahun?I Bahagian tengah SarawakII Gunung Batu PutihIII Daerah JelebuIV Bukit LarutA I dan II   C II dan IVB I dan III  D III dan IV

45. Antara faktor berikut, yang manakah menerangkan keadaan suhu yang tinggi dan sekata sepanjang tahun di Malaysia?A Terdapat tanah pamah yang luasB Terletak di tengah-tengah lautanC Dilitupi hutan hujan tropika yang luasD Kedudukan berhampiran dengan Garisan     Khatulistiwa

46. Antara berikut, yang manakah ciri suhu negara Malaysia?I Panas 27°C sepanjang tahunII Suhu berubah mengikut musimIII Julat suhu tahunan 1°C hingga 3°CIV Kawasan tanah tinggi mengalami suhu yang

145

Page 146: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

     tinggiA I dan II   C II dan IVB I dan III  D III dan IV

47.

Pilih pernyataan yang benar tentang gambar rajah di atas?I   Berlaku pada 21 JunII  Hemisfera utara mengalami musim luruhIII Hemisfera selatan sedang mengalami musim       bungaIV Hemisfera selatan mengalami malam yang       panjangA I dan II                    C III dan IVB II dan III                  D I dan IV

48.

Antara berikut, yang manakah benar tentang rajah di atas?I Berlaku pada 21 MacII Matahari berada tepat di Garisan SartanIII Hemisfera selatan mengalami musim panasIV Waktu siang lebih panjang di hemisfera utaraA I dan II    C II dan IVB I dan III   D III dan IV

49.

Siang dan malam adalah sama panjang di seluruh bumi apabila bumi berada di kedudukan

146

Page 147: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

A I dan IIB I dan IIIC II dan IVD III dan IV

50.

Antara berikut, yang manakah benar tentang hujan di atas?I Berlaku lewat petangII Disertai dengan kilat dan petirIII Terbentuk daripada awan kumulonimbusIV Melanda Pantai Barat Semenanjung MalaysiaA I, II dan III   C I, III dan IVB I, II dan IV   D II, III dan IV

51.

Kedudukan bumi seperti di atas dapat dikaitkan denganI solstis musim dinginII tarikh pada 22 DisemberIII mengalami dua belas jam siangIV Keadaan gelap di Kutub UtaraA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

147

Page 148: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

52. Antara berikut, pernyataan yang manakah berkaitan dengan pengaruh iklim Khatulistiwa terhadap penduduk di Malaysia?I Menggalakkan pertumbuhan tumbuhan semula    jadi dan kegiatan pembalakanII Membolehkan kegiatan pertanian dijalankan     sepanjang tahunIII Membolehkan pelbagai jenis tanaman dapat     diusahakanIV Membolehkan penduduk berjimat daripada     membeli pakaian tebalA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

53.

Antara berikut, pernyataan yang manakah dapat menerangkan keadaan bumi pada tarikh-tarikh di atas?I Masa tersebut di kenali sebagai ekuinoksII Hemisfera utara mengalami musim luruhIII Mengalami siang dan malam sama panjangIV Matahari tengah hari di Garisan KhatulistiwaA I, II dan III  C I, III dan IVB I, II dan IV   D II, III dan IV

54. Antara berikut, faktor yang manakah mempengaruhi iklim di Malaysia?I Jarak dari lautII Faktor ketinggianIII Kedudukan longitudIV Pengaruh angin lazimA I, II dan III   C I, III dan IVB I, II dan IV   D II, III dan IV

148

Page 149: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

55.

Antara berikut, pernyataan yang manakah benar mengenai ciri – ciri iklim tersebut?I   Hujan lebat sepanjang tahunII  Suhu tinggi dan sekata sepanjang tahunIII Julat suhu tahunan kira-kira 4°CIV Hujan maksimum dalam bulan April dan bulan      OktoberA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

56.

Pilih pernyataan yang benar tentang angin X.I Membawa hujan bukitII Berasal dari pedalaman benua Asia TengahIII Bertiup dari bulan November hingga MacIV Menyebabkan hujan turun selepas    tengah hariA I, II dan III  C I, III dan IVB I, II dan IV   D II, III dan IV

149

Page 150: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

57.

Antara berikut, yang manakah kesan peredaran bumi seperti rajah di atas?I   Berlaku kejadian siang dan malamII  Berlaku perubahan empat musimIII Bumi beredar selama 365 ¼ hari untuk satu       pusingan lengkapIV Berlaku kejadian air pasang dan air surutA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

58. Antara berikut, yang manakah boleh dikaitkan dengan tarikh 21 Jun?I Matahari tengah malam di Kutub SelatanII Siang lebih panjang di hemisfera utaraIII Matahari berada di Garisan SartanIV Musim panas di hemisfera utaraA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

59.

150

Page 151: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

Berdasarkan gambar rajah di atas, yang manakah ciri hujan tersebut?I   Disertai ribut dan petirII  Turun pada waktu petangIII Berlaku pada hari panas terikIV Berlaku pertembungan udara panas dengan       udara sejukA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

60.

Pilih pernyataan yang benar tentang angin tersebut?I   Angin ini dihalang oleh tanah tinggi di Pulau     SumateraII  Semasa angin ini bertiup, benua Australia      mengalami musim sejukIII Benua Asia sedang mengalami tekanan udara       yang tinggiIV Angin ini terbias ke arah barat daya apabila      merentasi Garisan KhatulistiwaA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

Bab 10 : Pengaruh Cuaca Dan Iklim Terhadap Kegiatan Manusia

1.

Ciri-ciri iklim di atas menerangkan iklim jenisA Siberia     C gurun panasB Tundra     D Khatulistiwa

151

Page 152: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

2.

Senarai di atas menerangkan iklim jenisA Tundra   C SavanaB Steppe    D Gurun panas

3.

Huraian di atas merujuk kepada kawasan bertandaA I     C IIIB II    D IV

4.

Senarai di atas menunjukkan ciri iklim diA kutub          C KhatulistiwaB kebenuaan  D gurun panas

5. Antara berikut, pusat peranginan tanah tinggi yang manakah mempunyai taman tema yang menjadi tarikan pelancong?A Tanah Tinggi Cameron  C Bukit FraserB Tanah Tinggi Genting    D Bukit Bendera

152

Page 153: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

6.

Haiwan X yang dimaksudkan dalam rajah di atas ialahA rusa      C muskoxenB karibu   D anjing laut

7.

 Berdasarkan peta di atas, kawasan yang manakah mengalami kejadian empat musim?A I    C IIIB II   D IV

8.

Pernyataan di atas adalah sesuai untuk kawasanA Tanah Tinggi GentingB Bukit BenderaC KundasangD Lumut

9.

153

Page 154: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

Apakah kesan angin lazim bertanda P yang bertiup antara bulan November hingga Mac di kawasan berlorek?A Banyak nelayan turun ke lautB Nelayan tidak dapat turun ke lautC Hujan turun sedikit dan laut berombakD Pertemuan arus sejuk dan arus panas

10.

Antara berikut, pernyataan yang manakah menyebabkan berlakunya fenomena di atas?A Jumlah hujan tahunan di kawasan B lebih   banyak daripada kawasan AB Litupan langit yang lebih cerah di kawasan A    berbanding kawasan BC Kelembapan udara di kawasan A lebih tinggi    daripada kawasan BD Tiupan angin di kawasan B lebih kencang    berbanding kawasan A

11. Antara berikut, jenis iklim yang manakah terdapat di zon panas?I   Iklim SavanaII  Iklim gurun panasIII Iklim MediterraneanIV Iklim monsun tropikaA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

12. Antara berikut, jenis iklim yang manakah tergolong dalam zon sejuk?A Jenis TundraB Jenis SteppeC Jenis SiberiaD Jenis Mediterranean

13. Pada musim panas, Orang Eskimo membuat khemah daripada kulit anjing laut atau karibu yang dikenali sebagaiA iglooB tupik

154

Page 155: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

C umiakD kayak

14.

Antara berikut, kawasan yang manakah dimaksudkan dengan pernyataan di atas?A I dan II      C III dan IVB II dan III    D I dan IV

15. Pembalakan merupakan pekerjaan penting di kawasan Siberia kerana terdapat hutanA pokok tirusB khatulistiwaC MediterraneanD monsun tropika

16. Binatang yang diternak oleh orang nomad di Gurun Thar ialahI unta     III keldaiII kuda   IV karibuA I dan II    C II dan IVB I dan III   D III dan IV

17. Mengapakah kegiatan perikanan terhenti semasa tiupan angin monsun?I Hujan lebat        III Angin kencangII Laut bergelora  IV Taufan melandaA I, II dan III     C I, III dan IVB I, II dan IV     D II, III dan IV

18.

155

Page 156: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

Huraian di atas adalah merujuk kepada kawasan yang bertandaA PB QC RD S

19. Penduduk di Gurun Arab menternak binatang secara berpindah-randah kerana masalah kekuranganI   airII  rumputIII tanah pamahIV tenaga kerjaA I dan II                C III dan IVB II dan III              D I dan IV

20.

Kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh penduduk di kawasan berlorek ialahI   bersawah padiII  menternak lembuIII menanam gandumIV menjerat binatangA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

21. Antara berikut, faktor yang manakah mempengaruhi kegiatan perikanan di Malaysia?A Arus lautanB Suhu yang tinggiC Musim angin monsunD Jumlah hujan tahunan

22. Pilih pernyataan yang benar tentang kehidupan di Gurun Thar.

156

Page 157: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

I Mengalami keadaan yang keringII Kejadian ribut pasir sering berlakuIII Aktiviti utama penduduk ialah menternak     binatangIV Kegiatan pertanian dapat dijalankan sepanjang     tahunA I, II dan III    C I, III dan IVB I, II dan IV     D II, III dan IV

23. Antara berikut, yang manakah merupakan iklim di kawasan zon panas?I Iklim gurun     III Iklim SiberiaII Iklim British  IV Iklim KhatulistiwaA I dan II       C III dan IVB II dan III     D I dan IV

24.

Berdasarkan jadual di atas, tempat tinggal Orang Eskimo yang dimaksudkan dengan Y ialahA tupik                     C umiakB kayak                    D harpoon

25. Antara berikut, negara yang manakah menghadapi masalah kekurangan air untuk menjalankan kegiatan pertanian?I   IndiaII  KanadaIII Arab SaudiIV Amerika SyarikatA I dan II                 C II dan IVB I dan III                D III dan IV

26. Antara berikut, yang manakah ciri iklim Siberia?I   Suhu tinggi dan sekata sepanjang tahunII  Sejuk dan kering sepanjang tahunIII Hujan maksimum pada musim panasIV Mengalami musim panas yang lebih panjangA I dan II                C III dan IVB II dan III              D I dan IV

27. Antara berikut, kegiatan ekonomi yang manakah akan terhenti jika berlaku hujan yang

157

Page 158: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

berpanjangan?I Pelancongan    III PerikananII Pembalakan   IV PertanianA I dan II     C III dan IVB II dan III  D I dan IV

28. Antara berikut, iklim yang manakah terletak dalam zon sederhana?I Iklim jenis ChinaII Iklim jenis SteppeIII Iklim jenis SiberiaIV Iklim Monsun TropikaA I, II dan III    C I, III dan IVB I, II dan IV    D II, III dan IV

29.

Data dalam jadual di atas, menerangkan keadaan di kawasan yang mengalami iklimA Artik   C KhatulistiwaB Siberia   D Gurun panas

30.

Kegiatan ekonomi yang mungkin dijalankan di kawasan iklim di atas ialahA menternak lembuB menanam gandumC menjerat binatangD menanam buah-buahan

158

Page 159: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

31.

Maklumat di atas merujuk kepada kawasan bertandaA I                            C IIIB II                           D IV

32. Antara berikut, kaum yang manakah terdapat di kawasan Siberia?I Yakut          III InuitII Samoyed    IV BadwiA I dan II    C II dan IVB I dan III   D III dan IV

33. Antara berikut, faktor yang manakah menerangkan kemungkinan pelbagai jenis tanaman ditanam di Malaysia?A Tanah pamah yang luasB Terdapat hutan yang luasC Terdapat kemudahan pengairanD Iklim panas dan lembap sepanjang tahun

34. Antara hidupan liar di atas, yang manakah terdapat di kawasan tundra?

A I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

159

Page 160: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

35.

Maklumat di atas menerangkan kawasan yang bertandaA I                          C IIIB II                         D IV

36.

Maklumat di atas menerangkan iklim diA SiberiaB MalaysiaC GreenlandD Gurun Thari

37. Kedudukan Greenland yang berhampiran dengan Kutub Utara menyebabkannya mengalamiA empat musim yang nyataB hujan tahunan yang tinggiC suhu sejuk yang melampauD panas dan lembap sepanjang tahun

38. Antara berikut, yang manakah merupakan kegiatan ekonomi utama Orang Eskimo di Greenland?I   Menangkap ikanII  Menjerat binatangIII Menternak binatangIV Menanam buah-buahanA I dan II                C III dan IVB II dan III              D I dan IV

39. Antara berikut, yang manakah merupakan alat pengangkutan bagi penduduk di kawasan Artik?I   Andur saljiII  KayakIII TupikIV Umiak

160

Page 161: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

A I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

40. Antara berikut, kombinasi yang manakah benar?

41. Antara berikut, aktiviti yang manakah hanya dapat dijalankan semasa cuaca panas dan cerah di Malaysia?I Menuai padiII Menjemur ikanIII Mengeringkan kelapaIV membaiki bot nelayanA I, II dan III    C I, III dan IVB I, II dan IV    D II, III dan IV

42. Aktiviti yang dijalankan oleh penduduk di Gurun Thar semasa musim monsun ialahI menggali perigi      III menyemai benihII membaiki rumah   IV bercucuk tanamA I dan II      C III dan IVB II dan III   D I dan IV

43. Antara berikut, aktiviti yang manakah dijalankan oleh penduduk Siberia pada musim sejuk?I Menjerat binatang   III Menangkap ikanII Menebang pokok   IV Bercucuk tanamA I dan II     C II dan IVB I dan III    D III dan IV

44. Mengapakah terdapat perbezaan antara zon iklim?I Terletak di latitud yang berlainanII Kekuatan pancaran matahariIII Pengaruh angin tempatanIV Faktor jarak dari lautA I dan II    C III dan IVB II dan III  D I dan IV

161

Page 162: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

45.

Antara berikut, pasangan yang manakah benar bagi kawasan iklim dalam peta di atas?

A I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

46.

Antara berikut, faktor yang manakah boleh dikaitkan dengan maklumat di atas?A Suhu yang berbezaB Taburan hujan tahunanC Pengaruh angin monsunD Sinaran cahaya matahari

47.

Pertanian sukar dijalankan di kawasan berlorek keranaA tanihnya kurang suburB bentuk muka bumi yang kasarC iklimnya yang terlampau sejukD sistem pengangkutan yang mundur

162

Page 163: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

48. Antara berikut, yang manakah merupakan perubahan cara hidup Orang Eskimo yang semakin moden?I Menggunakan senapang untuk memburuII Petempatan kekal yang dilengkapi dengan   pelbagai kemudahanIII Aktiviti penternakan dijalankan secara   komersialIV Menggunakan sampan untuk memburu   binatangA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

49.

Bunga-bungaan, teh dan sayur – sayuran ditanam di kawasan bertandaA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

50. Antara berikut, faktor yang manakah mempengaruhi cara hidup berlainan di Malaysia dan Greenland?I Penduduk Malaysia terdiri daripada  pelbagai kumpulan etnik sedangkan  penduduk Greenland terdiri daripada satu  kaum sahajaII Keadaan bentuk muka bumi dan iklim  mempengaruhi cara hidup penduduk  kedua-dua kawasanIII Bentuk muka bumi kedua-dua kawasan  berbeza-bezaIV Keadaan iklim kedua-dua kawasan  berlainanA I, II dan III   C I, III dan IVB I, II dan IV   D II, III dan I

163

Page 164: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

51.

Penanaman padi secara besar – besaran dijalankan di kawasan bertandaA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

52.

Pernyataan di atas menerangkan kawasan bertandaA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

53. Aktiviti pertanian dapat dijalankan di Malaysia sepanjang tahun keranaI suhu tinggi 27°CII iklim yang panas dan keringIII bebas daripada angin monsunIV hujan tahunan melebihi 2 600 mmA I dan II     C III dan IVB II dan III   D I dan IV

54. Apakah faktor yang membolehkan kegiatan pertanian dijalankan sepanjang tahun di Malaysia?A Bekalan buruh mencukupiB Sistem pengangkutan yang majuC Kemudahan pengairan yang baikD Iklim panas dan lembap sepanjang tahun

164

Page 165: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

55. Pokok-pokok yang dibalak di kawasan berlorek ialah

I   firII  sprusIII lavenderIV mahoganiA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

56. Aktiviti menebang pokok dijalankan pada musim sejuk di Siberia keranaI tanah yang beku dan licinII getah pokok tirus telah bekuIII balak mudah ditarik ke sungaiIV aktiviti penduduk adalah terhadA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

57. Pilih pernyataan yang benar tentang cara hidup Orang Eskimo pada musim sejuk.I Memburu anjing lautII Musim sejuk tinggal di igloo

165

Page 166: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

III Andur salji digunakan sebagai kenderaanIV Menggunakan umiak untuk menangkap ikan     salmonA I, II dan III   C I, III dan IVB I, II dan IV   D II, III dan IV

58.

Maklumat di atas menerangkan keadaan diA TumpatB Johor BahruC Pulau KetamD Kota Kinabalu

59. Antara berikut, faktor yang manakah menyebabkan pertanian sukar dijalankan di Gurun Thar?I Tanih yang tandusII Keadaan iklim yang keringIII Ribut salji yang sering melandaIV Jumlah hujan yang tidak menentuA I, II dan III   C I, III dan IVB I, II dan IV   D II, III dan IV

60. Antara berikut, yang manakah merupakan pengaruh iklim terhadap kegiatan pelancongan di Malaysia?I Suhu 27°C dan sinaran matahari sepanjang  tahunII Laut di Pantai Timur Semenanjung Malaysia   adalah tenang pada musim Monsun Barat   DayaIII Suhu di Tanah Tinggi Cameron, Bukit Fraser,     dan Tanah Tinggi Genting adalah nyamanIV Laut di Pantai Barat Semenanjung Malaysia    bergelora semasa musim Monsun Barat    DayaA I, II dan III    C I, III dan IVB I, II dan IV    D II, III dan IV

166

Page 167: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

Unit 11 : Pengaruh Manusia Terhadap Cuaca Dan Iklim

1.

Antara berikut, bandar yang manakah mungkin mengalami keadaan di atas?A KapitB KundasangC BerinchangD Kuala Lumpur

2. Kejadian pulau haba biasanya berlaku diI   pusat bandarII  pinggir pantaiIII kawasan pertanianIV kawasan perindustrianA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

3. Kemarau berlaku disebabkan olehA kekurangan kelembapan dilepaskan oleh    tumbuhan ke udaraB haba yang tinggi terperangkap di kawasan    tersebutC haba terperangkap dalam lapisan atmosferaD debu dan habuk terapung di udara

167

Page 168: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

4.

Apakah kesan terhadap alam sekitar akibat aktiviti manusia seperti dalam gambar rajah di atas?A Peratus oksigen bertambahB Hidupan akuatik terancamC Hasil tanaman meningkatD Kerap berlaku banjir kilat

5. Pilih pasangan yang benar.

6.

Penggunaan alatan di atas akan menyebabkan kejadianA penipisan lapisan ozonB kejadian rumah hijauC kejadian hujan asidD pulau haba bandar

7. Antara berikut, yang manakah pengaruh fenomena kesan rumah hijau?A Penipisan lapisan ozonB Peningkatan suhu duniaC Hujan berserta ribut petirD Menyebabkan kemarau panjang

168

Page 169: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

8.

Yang manakah berkaitan dengan X?A Gas karbon   C Angin sejukB Haba tinggi   D Udara lembap

9.

Kawasan berlorek di atas menerangkan tentang kejadianA jerebuB hujan asidC peningkatan suhuD penipisan lapisan ozon

10.

Maklumat di atas menerangkan kejadianA kemarauB hujan asidC kesan rumah hijauD penipisan lapisan ozon

11. Yang manakah merupakan kesan buruk hujan asid?A Pencairan ais dan glasierB Kelunturan cat bangunanC Mengurangkan jarak penglihatanD Kecacatan bayi dalam kandungan

169

Page 170: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

12.

Kejadian yang boleh dikaitkan dengan rajah di atas ialahI   hujan asidII  pulau habaIII kemarauIV jerebuA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

13. Antara berikut, pernyataan yang manakah menerangkan tentang ozon?A Penipisan lapisan ozon dikesan pada    tahun 1980-an di kawasan A s i a    TenggaraB Ozon berasal daripada perkataan Inggeris    ‘Ozien’ yang bermaksud berbauC Penipisan lapisan ozon disebabkan oleh    penggunaan bahan CFC yang berlebihanD Ozon boleh memberi tenaga kepada manusia

14.

Fenomena apakah yang dapat dikaitkan dengan rajah di atas?A Penipisan lapisan ozonB Kesan rumah hijauC Hujan asidD Jerebu

15. Kebanyakan bandar-bandar besar di Asia mengalami keadaanI   kemarauII  hujan asid

170

Page 171: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

III pulau habaIV banjir kilatA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

16.

Senarai di atas berpunca daripada kejadianA jerebuB kemarauC hujan asidD peningkatan suhu

17.

Fenomena X dalam rajah di atas ialahA penipisan lapisan ozonB pulau haba bandarC kesan rumah hijauD hujan asid

18. Antara berikut, yang manakah merupakan faktor yang menyebabkan berlakunya fenomena jerebu?I Pembakaran terbukaII Perlombongan batu kapurIII Pembebasan asap kenderaanIV Pelepasan gas pembakaran petroleumA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

19. Apakah kesan kegiatan manusia di kawasan Tanah Tinggi Cameron terhadap cuaca dan iklim?A Suhu bertambah tinggiB Hujan semakin kurang

171

Page 172: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

C Perubahan angin monsunD Kelembapan udara semakin tinggi

20. Pembebasan gas karbon dioksida dan nitrogen oksida menyumbang kepada kejadianI penipisan lapisan ozonII kesan rumah hijauIII hujan asidIV jerebuA I dan II    C III dan IVB II dan III  D I dan IV

21. Antara berikut, yang manakah merupakan langkah bagi mengurangkan kesan rumah hijau?A Menanam lebih banyak pokokB Membakar sampah secara terbukaC Membina bangunan pencakar langitD Meningkatkan penggunaan bahan api fosil

22. Kandungan karbon dioksida tinggi dalam udara ----- Kesan X Antara berikut, yang manakah kesan X?I Pencairan ais di kutubII Peningkatan aras lautIII Peningkatan suhu globalIV Jarak penglihatan terhadA I, II dan III   C I, III dan IVB I, II dan IV   D II, III dan IV

23.

Antara berikut, kejadian manakah dapat dikaitkan dengan senarai di atas?A JerebuB Pulau habaC Kesan rumah hijauD Penipisan lapisan ozon

24. Kesan rumah hijau yang dapat dilihat pada masa sekarang ialahA suhu semakin meningkatB suhu bumi semakin rendahC hujan turun bertambah lebatD tiupan angin bertambah kencang

172

Page 173: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

25.

Antara berikut, yang manakah dapat dikaitkan dengan X?A KemarauB Hujan asidC Pulau habaD Suhu meningkat

26. Antara berikut, yang manakah merupakan factor terjadinya kejadian pulau haba bandar?I Penebangan hutan tidak terkawalII Pereputan tumbuh-tumbuhan dan haiwanIII Pembebasan haba daripada permukaan     konkritIV Kawasan udara mengandungi banyak bahan     kotor seperti habukA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

27. Jerebu boleh menyebabkanI kanser kulitII radang paru-paruIII melemahkan sistem imunisasiIV jarak penglihatan semakin rendahA I dan II    C II dan IVB I dan III   D III dan IV

173

Page 174: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

28.

Graf di atas menunjukkan kesanA jerebuB hujan asidC pulau habaD penipisan lapisan ozon

29. Gas klorofl uorokarbon (CFC) boleh ditemui dalam alat sepertiI radio                III bahan aerosolII peti sejuk       IV alat pendingin udaraA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

30. Antara berikut, aktiviti yang manakah boleh mengancam kawasan tadahan hujan?I   PerikananII  PembalakanIII Pertanian pindahIV Pembinaan lebuh rayaA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

31. Antara berikut, yang manakah merupakan faktor kejadian jerebu?

174

Page 175: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

A I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

32. Antara berikut, yang manakah kesan daripada penipisan lapisan ozon?I Penyakit kanser kulitII Perubahan iklim duniaIII Pembebasan gas beracunIV Kerosakan hasil tanamanA I, II dan III   C I, III dan IVB I, II dan IV   D II, III dan IV

33. Hujan asid akan menyebabkan I tanih berasidII penyakit kulitIII salji di kutub mencairIV hidupan akuatik musnahA I, II dan III   C I, III dan IVB I, II dan IV    D II, III dan IV

34. Kejadian kemarau boleh menyebabkanI kebakaran hutanII tumbuhan musnahIII kerosakan pada bangunanIV aktiviti pertanian tidak dapat dijalankanA I, II dan III  C I, III dan IVB I, II dan IV   D II, III dan IV

175

Page 176: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

35.

Kawasan berlorek dalam rajah di atas dapat dikaitkan dengan kegiatanA perikananB pembalakanC perindustrianD perlombongan

36.

Apakah kesan yang berlaku akibat kegiatan di atas?A JerebuB KemarauC Pulau habaD Penipisan lapisan ozon

37. Antara berikut, kegiatan yang manakah menyebabkan berlakunya peningkatan suhu?I   PembalakanII  Pembakaran hutanIII Penebus gunaan tanahIV Penternakan ikan air tawarA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

38. Antara berikut, kejadian yang manakah akan berlaku akibat pembakaran terbuka dan penggunaan kenderaan bermotor?I Jerebu          III KemarauII Hujan asid   IV Pulau haba bandarA I, II dan III   C I, III dan IVB I, II dan IV   D II, III dan IV

39. Antara berikut, yang manakah mengeluarkan bahan klorofluorokarbon (CFC) dalam udara?I   Peti sejukII  Stesen satelit

176

Page 177: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

III Penyaman udaraIV Penyembur racun seranggaA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

40. Antara berikut, yang manakah merupakan punca berlakunya kejadian di atas?I Penambahan karbon dioksidaII Penggunaan bahan api fosilIII Penggunaan baja organikIV Penggunaan bahan CFCA I dan II     C III dan IVB II dan III   D I dan IV

41. Antara berikut, bandar yang manakah mungkin mengalami hujan asid?I Perai                 III Kota BharuII Petaling Jaya    IV Kuala LumpurA I, II dan III   C I, III dan IVB I, II dan IV   D II, III dan IV

42.

X dalam rajah di atas ialahA jerebuB kemarauC pulau habaD penipisan lapisan ozon

43. Peningkatan suhu berlaku disebabkan olehI hujan asidII banjir kilatIII kesan rumah hijauIV penipisan lapisan ozonA I dan II C III dan IVB II dan III D I dan IV

44. Antara berikut, yang manakah merupakan kesan daripada peningkatan suhu?I KemarauII Pencairan ais di kutub

177

Page 178: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

III Kemerosotan hasil tanamanIV Musim panas yang singkatA I, II dan III   C I, III dan IVB I, II dan IV   D II, III dan IV

45. Antara berikut, yang manakah merupakan punca kejadian hujan asid?I Pembebasan asap kenderaanII Penggunaan racun seranggaIII Pembebasan asap kilangIV Penggunaan baja kimiaA I dan II    C II dan IVB I dan III   D III dan IV

46. Antara berikut, yang manakah merupakan kesan pembersihan hutan?I   Kawasan tadahan air terjejasII  Proses perpeluhan kurang berlakuIII Bumi menerima banyak sinaran ultraunguIV Kandungan oksigen dalam udara berkuranganA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

47.

Antara berikut, kegiatan yang manakah mengakibatkan berlakunya keadaan di atas?I   PerikananII  PembalakanIII PerindustrianIV Penghuta nan semulaA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

178

Page 179: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

48. Antara berikut, yang manakah menerangkan kesan kejadian jerebu?I   Menyebabkan kesukaran bernafasII  Mengurangkan jarak penglihatan manusiaIII Menjejaskan industri pelancongan dan      pengangkutan negaraIV Menyebabkan penyakitpenyakit kronik seperti      kanserA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

49. Hujan asid boleh menyebabkanI   hakisan tanah di cerun bukitII  kemusnahan hidupan akuatikIII tanah berasid tidak sesuai untuk tanamanIV penyakit kulit terhadap manusia dan haiwanA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

50. Antara berikut, yang manakah merupakan kesan negatif akibat hujan asid?I Menjejaskan kesuburan tanihII Menjejaskan hidupan akuatikIII Meningkatkan suhu alam sekitarIV Memusnahkan tanaman dan tumbuhanA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

51. Kejadian pulau haba berlaku keranaA penggunaan baja kimia yang berlebihanB pembakaran terbuka di kawasan luar bandarC pembersihan hutan untuk tujuan pertanianD bangunan konkrit yang banyak menyerap     bahang matahari

179

Page 180: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

52. Antara berikut, yang manakah merupakan kesan peningkatan suhu dunia?I   Kejadian ribut taufanII  Pencairan ais di kutubIII Kemerosotan hasil tanamanIV Hasil tangkapan ikan meningkatA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

53. Antara berikut, yang manakah merupakan faktor yang menyebabkan kawasan bandar mengalami suhu yang lebih tinggi terutamanya pada waktu malam?I Kandungan gas karbon dioksida dan habuk  menyerap bahang matahariII Bangunan konkrit menyerap dan menyimpan   habaIII Bangunan menerima lebih pancaran matahariIV Bangunan dibina rapat-rapatA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

54. Antara berikut, kombinasi yang manakah benar?

A I dan IIB II dan IIC III dan IV

180

Page 181: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

D I dan IV

55.

Mengapakah suhu di kawasan tersebut semakin panas?I   Permukaan bumi berturapII  Penduduk bertambah padatIII Terdapat taman-taman bungaIV Banyak bangunan konkrit dibinaA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

56.

Aktiviti manusia seperti dalam rajah di atas boleh menyebabkan berlakunya fenomenaI kemarau panjangII kesan rumah hijauIII pulau haba bandarIV penipisan lapisan ozonA I dan II     C III dan IVB II dan III   D I dan IV

57. Antara berikut, yang manakah merupakan faktor yang menyebabkan berlakunya kejadian pulau haba bandar?I Terdapat banyak jalan berturapII Terdapat banyak bangunan konkritIII Pokok yang banyak memerangkap haba di     permukaan bumiIV Kenderaan yang mengeluarkan karbon

181

Page 182: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

     monoksida yang banyakA I, II dan III   C I, III dan IVB I, II dan IV   D II, III dan IV

58. Bahan-bahan yang mencemarkan udara dan menyebabkan suhu meningkat ialahI fros      III hidrokarbonII kabut  IV karbon monoksidaA I dan II    C III dan IVB II dan III  D I dan IV

59.

Bagaimanakah bahan di atas dapat menjejaskan iklim dan cuaca?A Meningkatkan jerebuB Membentuk pulau habaC Membentuk hujan asidD Menipiskan lapisan ozon

60. Antara berikut, yang manakah dapat dikaitkan dengan jerebu?I Jarak penglihatan berkurangII Ampaian habuk meningkatIII Sinaran matahari bertambahIV Litupan awan berkurangA I dan II    C III dan IVB II dan III  D I dan IV

182

Page 183: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

183

Page 184: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

Bab 12 : Jenis Dan Taburan Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi Dan Hidupan Liar

1.

Hidupan di atas boleh ditemui diA hutan gunungB hutan hujan tropikaC hutan paya air masinD hutan paya air tawar

2. Jenis hutan yang paling luas di Malaysia ialahA hutan payaB hutan pantaiC hutan gunungD hutan khatulistiwa

3.

Pernyataan di atas merujuk kepada kawasan bertandaA I      C IIIB II     D IV

4.

184

Page 185: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

Tumbuhan di atas terdapat di kawasanA hutan payaB hutan pantaiC hutan gunungD hutan hujan tropika

5. Pilih pasangan yang benar tentang jenis hutan dan spesies pokok.

6.

Kedua-dua tasik di atas mempunyai tumbuhanA pantaiB gunungC hujan tropikaD paya air tawar

7.

Ketiga-tiga spesies pokok di atas tumbuh diA hutan paya      C hutan pantaiB hutan gunung   D hutan hujan tropika

8. Jenis hidupan yang hidup di kawasan tumbuhan yang dipengaruhi oleh air pasang surut ialahA lebah    C kerangB landak   D memerang

9. Antara berikut, negeri manakah mempunyai hutan yang luas?I   Pulau PinangII  SarawakIII PahangIV SabahA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IV

185

Page 186: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

D II, III dan IV

10.

Pernyataan di atas merujuk kepada kawasan tumbuhan diA sekitar Endau RompinB sekitar Pantai Teluk KemangC sekitar muara Sungai RajangD sekitar Tasik Chini dan Tasik Bera

11. Kawasan-kawasan pertanian pindah yang terbiar biasanya ditumbuhiA hutan paya air tawarB hutan hujan tropikaC hutan belukarD hutan gunung

12.

X ialahA gajahB lokanC cicak payaD burung upih

13. Antara berikut, yang manakah terdapat di hutan hujan tropika?I   MerantiII  CengalIII MerbauIV JatiA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

14.

Tumbuhan di atas banyak tumbuh di kawasan

186

Page 187: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

A gunung   C paya air masinB pantai     D paya air tawar

15.

Pernyataan di atas mungkin sekali merujuk kepada hutanA hujan tropika   C gunungB paya bakau       D pantai

16.

Apakah tumbuhan X?A NipahB NibungC Pokok ruD Paku pakis laut

17. Hutan paya air masin tumbuh diA kawasan pantai yang berpasirB muara sungai yang berlumpurC cerun-cerun bukit yang terhakisD kawasan kaki bukit yang bersaliran baik

18. Mengapakah kawasan lapisan bawah hutan hujan tropika terdiri daripada pokok-pokok yang memanjat dan menjalar?A Julat suhu harian yang kecilB Jumlah hujan tahunan yang sedikitC Kawasan bawah gelap dan lembapD Bentuk muka bumi yang bercerun curam

19.

187

Page 188: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

Ciri hutan yang ditunjukkan dalam gambar rajah di atas ialahA hutan payaB hutan pantaiC hutan gunungD hutan hujan tropika

20. Hutan paya air tawar terdapat diI   Sabak BernamII  sekitar Tasik BeraIII pantai TerengganuIV sekitar Tasik ChenderohA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

21. Antara berikut, tumbuhan yang manakah terdapat di kawasan puncak Gunung Kinabalu?I Pokok pain    III Paku pakisII Kulampair    IV LumutA I, II dan III   C I, III dan IVB I, II dan IV   D II, III dan IV

22.

Antara berikut, kawasan yang manakah mempunyai hutan paya air masin?A IB IIC IIID IV

23. Pilih pernyataan yang benar tentang tumbuhan di atas.I Batang boleh dibuat cerucuk dan kayu arangII Tumbuhan tumbuh subur di tanih gambutIII Akar berfungsi untuk menyokong pokokIV Akar dapat menyerap oksigen di udaraA I, II dan II    C I, III dan IVB I, II dan IV   D II, III dan IV

24. Antara berikut, kombinasi yang manakah benar?

188

Page 189: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

25.

Pokok-pokok di atas terdapat di hutanA pantaiB gunungC paya air tawarD paya air masin

26.

Hutan khatulistiwa terdapat di kawasan bertandaA IB IIC IIID IV

27. Antara berikut, yang manakah benar tentang lapisan emergen?I Akar banir menyokong pokokII Daun bercantum dan merimbunIII Pokok berbatang tinggi dan lurusIV Terdapat saprofi t yang hidup menumpangA I dan II    C II dan IVB I dan III   D III dan IV

28. Pilih pernyataan yang benar tentang hutan paya air tawar.I Tumbuh di kawasan rendah

189

Page 190: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

II Jenis tanih ialah tanih berpasirIII Dijumpai di kawasan pedalamanIV Tumbuh-tumbuhan ditenggelami airA I, II dan III   C I, III dan IVB I, II dan IV   D II, III dan IV

29.

Apakah persamaan antara kedua-dua kawasan di atas?A Diliputi hutan paya air masinB Diliputi hutan paya air tawarC Diliputi hutan hujan tropikaD Diliputi hutan pantai

30.

Tumbuh-tumbuhan di atas boleh dijumpai diA Larut Matang, PerakB Tasik Chini, PahangC Banjaran Crocker, SabahD Batu Feringgi, Pulau Pinang

31. Ciri-ciri hutan hujan tropika di Malaysia ialahI   malar hijauII  berakar banirIII berlapis-lapisIV tumbuhan bawah padatA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

32. Antara berikut, jenis pokok yang manakah terdapat di hutan hujan tropika?

190

Page 191: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

I Meranti      III BalauII Penaga     IV SerayaA I, II dan III   C I, III dan IVB I, II dan IV   D II, III dan IV

33.

Antara berikut, kawasan bertanda yang manakah diliputi hutan belukar?A I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

34.

Spesies pokok di atas boleh ditemui diI Pergunungan IranII Banjaran TitiwangsaIII Hutan Simpan BelumIV muara Sungai PerakA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

35.

Rajah di atas menunjukkanA hutan payaB hutan pantaiC hutan gunungD hutan hujan tropika

191

Page 192: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

36.

Hutan gunung mungkin sekali terdapat di kawasan bertandaA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

37. Mengapakah tumbuhan lantai di hutan hujan tropika jarang?A Terdapat akar banirB Berdaun malar hijauC Pokok tumbuh tinggiD Terdapat lapisan kanopi

38. Hidupan air yang boleh ditemui di hutan paya air tawar ialahI ularII penyuIII beruangIV udang galahA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

39. Berdasarkan rajah di atas, apakah jenis tumbuhan semula jadi yang terdapat di bahagian bertanda X?

A Pokok ruB Pokok bakauC Pokok nipahD Pokok nibung

192

Page 193: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

40.

Tumbuhan X ialahA ruB painC bakauD merbau

41. Antara berikut, yang manakah benar tentang hutan paya air tawar?I   Mempunyai akar jenis ceracakII  Mempunyai tiga lapisan yang nyataIII Pokok-pokok tumbuh bercampur adukIV Tumbuh di kawasan pedalaman yang baikA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

42. Antara berikut, pernyataan yang manakah benar tentang tumbuhan semula jadi di Malaysia?I Hutan paya bakau mempunyai akar jangkang,   banir, dan ceracakII Hutan paya air tawar terdapat di sekitar Tasik    Chini dan Tasik BeraIII Hutan hujan tropika tumbuh di semua kawasan    rendah di MalaysiaIV Hutan pantai terdapat di pinggir laut yang    terdedah kepada laut luasA I, II dan III   C I, III dan IVB I, II dan IV   D II, III dan IV

43. Jenis hutan semula jadi yang terdapat di Malaysia ialahI hutan paya       III hutan pantaiII hutan gunung  IV hutan koniferA I, II dan III   C I, III dan IVB I, II dan IV   D II, III dan IV

44. Antara berikut, hidupan liar yang manakah terdapat dalam hutan hujan tropika?I   TapirII  HarimauIII Orang utanIV Kala jengkingA I, II dan IIIB I, II dan IV

193

Page 194: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

C I, III dan IVD II, III dan IV

45. Antara berikut, taman negara yang manakah terdapat di Sarawak?I   Taman Negara NiahII  Taman Negara MuluIII Taman Negara BakoIV Taman Negara KinabaluA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

46. Pilih pernyataan yang benar mengenai jenis tumbuhan semula jadi mengikut ketinggian dalam rajah.

194

Page 195: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

47. Antara berikut, pasangan yang manakah benar?

48.

Tumbuhan di atas boleh dijumpai diI Rantau AbangII muara Sungai BernamIII Pantai CheratingIV muara Sabak BernamA I dan II   C II dan IVB I dan III  D III dan IV

195

Page 196: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

49.

Senarai di atas merupakan tumbuhan jenis spesiesA lianaB epifitC parasitD saprofit

50.

Antara berikut, tumbuhan yang manakah terdapat di kawasan berlorek?I   CengalII  MerantiIII MengkuangIV Mersawa payaA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

51.

Berdasarkan peta di atas, pilih kombinasi yang benar.

196

Page 197: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

A I dan II     C III dan IVB II dan III   D I dan IV

52.

Antara berikut, yang manakah merupakan ciri tumbuhan di kawasan berlorek?I Tumbuh di kawasan pantai berpasirII Jenis tumbuhan berbeza berdasarkan jarak dari    lautIII Berakar jangkang untuk menyokong pokok     dari tumbangIV Tumbuh padat dan rapat dengan ketinggian     melebihi 40 meterA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

53.

Habitat bagi hidupan di atas biasanya terdapat diA hutan pantaiB hutan gunungC hutan hujan tropikaD hutan paya air masin

197

Page 198: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

54.

Tumbuhan Q dalam rajah di atas ialahI   raminII  nipahIII bakauIV meranti payaA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

55. Antara berikut, yang manakah merupakan ciri-ciri hutan hujan tropika?I Daun lebarII Malar hijauIII Berakar banirIV Tumbuh-tumbuhan jarangA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

56. Antara berikut, yang manakah merupakan jenis pokok yang terdapat di kawasan berpasir di Pantai Timur Semenanjung Malaysia?I Mengkuang   III Tapak kudaII Paku pakis   IV KetapangA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

198

Page 199: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

57.

Pernyataan di atas merujuk kepadaA hutan pantaiB hutan sekunderC hutan paya air masinD hutan paya air tawar

58. Antara berikut, pasangan yang manakah benar mengenai hutan di Malaysia?

A I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

59. Tumbuhan semula jadi yang terdapat di hutan paya air tawar ialahI perepatII rumbiaIII kempasIV mengkuangA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

199

Page 200: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

60. Antara berikut, kombinasi yang manakah benar?I Epifi t – tumbuhan yang memanjat pokokII Kanopi – rimbunan daun yang padatIII Saprofi t – hidup memakan bahan reputIV Parasit – pokok tumpang memakan pokok lainA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

Unit 13 : Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pelbagai Jenis Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi

1. Antara berikut, faktor yang manakah menggalakkan pertumbuhan hutan tebal di Malaysia?I   Hujan lebatII  Tanih suburIII Suhu tinggiIV Angin kencangA I dan II                C II dan IVB I dan III               D III dan IV

200

Page 201: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

2.

Ciri persamaan bagi ketiga-tiga hutan di atas  alahA daun kecilB kayu kerasC malar hijauD berakar banir

3.

Antara berikut, di kawasan yang manakah tumbuhan asalnya terdiri daripada pokok-pokok buluh dan penaga?A IB IIC IIID IV

4.

Antara berikut, ciri iklim yang manakah boleh dikaitkan dengan senarai di atas?A Iklim TundraB Iklim pergununganC Iklim hampir gurunD Iklim Monsun Tropika

5. Bagaimanakah unta dapat menyesuaikan diri dengan keadaan di kawasan gurun panas?A Mempunyai bulu yang tebal

201

Page 202: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

B Bonggol menyimpan air dan lemakC Kaki yang panjang untuk berlari jauhD Tapak kaki yang lebar untuk berjalan

6. Hutan Mediterranean sesuai tumbuh di A Turki    C Gurun SaharaB Siberia  D Thailand

7.

Maklumat di atas dapat dikaitkan dengan faktorA bentuk muka bumi    C iklimB saliran                      D tanih

8.

Tumbuhan X terdapat di kawasanA Siberia            C MediterraneanB Gurun Sahara   D Monsun tropika

9.

Senarai hidupan liar di atas terdapat di kawasan bertandaA IB IIC IIID IV

202

Page 203: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

10.

Kawasan yang berlorek diliputi oleh hutanA payaB belukarC gunungD hujan tropika

11. Pokok mengkuang laut dan pokok ru banyak terdapat di Pantai Timur Semenanjung Malaysia yangA berbatu                C berpasirB berpaya                D berlumpur

12.

Ciri iklim di atas sesuai bagi tumbuhan di kawasan yang bertandaA I     C IIIB II    D IV

13. Antara berikut, pokok yang manakah tumbuh di kawasan yang berketinggian kurang daripada 1 000 m?I   WillowII  CengalIII MerantiIV PainA I dan II                C III dan IVB II dan III              D I dan IV

203

Page 204: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

14.

Maklumat di atas dapat dikaitkan denganA hutan Monsun TropikaB hutan MediterraneanC hutan hujan tropikaD hutan pokok tirus

15.

Maklumat di atas merujuk kepada iklim jenisA Mediterranean    C BritishB Siberia               D Tundra

16.

Hidupan di atas terdapat di kawasan bertandaA I                      C IIIB II                     D IV

17.

Senarai tumbuhan di atas dapat ditemui diA hutan bangkut     C tumbuhan tundraB tumbuhan gurun  D hutan pokok tirus

18.

204

Page 205: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

Apakah ciri persamaan antara haiwan tersebut?A Berbulu tebal pada musim sejukB Menyesuaikan diri dalam keadaan yang keringC Badan binatang tersebut bertukar warna         mengikut musimD Memiliki telinga yang lebar dan bertindak    sebagai penyejuk

19.

Gambar rajah di atas menunjukkanA hutan pokok tirusB hutan MediterraneanC hutan hujan tropikaD hutan monsun tropika

20. Pilih pernyataan yang benar tentang factor yang mempengaruhi taburan tumbuhan di Malaysia.I Kawasan gunung mempunyai suhu yang   rendah menggalakkan pertumbuhan hutan   gunungII Suhu kurang daripada 18oC menggalakkan   pertumbuhan hutan pantaiIII Hutan hujan tropika tumbuh subur di tanih    gambutIV Kawasan bersaliran baik menggalakkan    pertumbuhan pokok besarA I dan II    C III dan IVB II dan III  D I dan IV

205

Page 206: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

21.

Berdasarkan rajah di atas kawasan X mengalami iklim jenisA Monsun Tropika    C Gurun panasB Mediterranean       D Tundra

22.

Tumbuhan semula jadi yang sesuai tumbuh di kawasan bentuk muka bumi X ialahI hutan paya air tawarII hutan hujan tropikaIII hutan paya bakauIV hutan gunungA I dan II     C III dan IVB II dan III   D I dan IV

23.

Kawasan berlorek dalam rajah di atas merujuk kepada hutanA koniferB gunungC MediterraneanD monsun tropika

206

Page 207: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

24.

Hidupan liar di atas dapat menyesuaikan diri di kawasanA I     C IIIB II    D IV

25.

Keadaan fizikal di atas menggalakkan pertumbuhanA hutan pantaiB hutan hujan tropikaC hutan paya air masinD hutan paya air tawar

26.

Ciri iklim di atas sesuai untuk pertumbuhan hutan jenisA hutan gunungB MediterraneanC monsun tropikaD hutan hujan tropika

27. Antara berikut, negara yang manakah mempunyai hutan monsun tropika yang luas?I   IranII  TurkiIII Myanmar

207

Page 208: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

IV ThailandA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

28. Pilih pasangan yang benar tentang tanih dengan jenis hutan.

29.

Pokok-pokok di atas banyak terdapat diA BrazilB Arab SaudiC Negara ThaiD Brunei Darussalam

30.

Antara berikut, yang manakah merupakan ciri persamaan bagi tumbuhan P?A Malar hijauB Berakar banirC Berkayu kerasD Berakar panjang

208

Page 209: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

31.

Antara berikut, kawasan peta yang manakah sesuai dengan maklumat di atas ?A PB QC RD S

32.

Kawasan yang manakah mempunyai jenis tumbuhan yang ditunjukkan di atas?A I    C IIIB II   D IV

33.

209

Page 210: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

Tumbuhan di atas mempunyai ciri-ciriI duri yang tajamII daun yang halusIII tidak tahan kemarauIV akar merebak di permukaan bumiA I, II dan III    C I, III dan IVB I, II dan IV    D II, III dan IV

34.

Antara berikut, ciri tumbuhan semula jadi yang manakah sama bagi kawasan-kawasan X, Y, dan Z?A Malar hijau sepanjang tahunB Daun berlilin dan berbuluC Pokok jenis kayu kerasD Pokok dirian tulen

35.

Pernyataan di atas berkaitan denganA hutan pokok tirusB hutan hujan tropikaC hutan MediterraneanD hutan monsun tropika

36.

X ialahA badak sumbu     C serigala merahB musang fennec   D beruang kutub

210

Page 211: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

37.

Berdasarkan rajah tersebut, X ialahA saliran       C tiupan anginB ketinggian  D bentuk muka bumi

38.

Tumbuh-tumbuhan semula jadi yang terdapat di kawasan berlorek ialahA hutan daun luruhB tumbuhan SavanaC hutan MediterraneanD tumbuhan gurun panas

39.

Kawasan berlorek dalam rajah di atas ialahA hutan koniferB hutan MediterraneanC padang rumput SteppeD padang rumput Savana

40.

Antara berikut, yang manakah mempengaruhi jenis tumbuhan di atas?I Ketinggian 3 000 meterII Suhu minimum 20°C

211

Page 212: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

III Tanih jenis gambutIV Saliran yang baikA I dan II    C III dan IVB II dan III  D I dan IV

41.

Apakah faktor yang mempengaruhi perbezaan jenis tumbuhan yang terdapat di kawasan di atas?A Tiupan angin monsunB Jumlah hujan tahunanC Ketinggian dari aras lautD Kedudukan di garisan lintang

42. Antara berikut, yang manakah merupakan ciri-ciri hutan Monsun Tropika?I Hutan lebih jarangII Lantai hutan lebih padatIII Daun berbulu, liat, dan tebalIV Menggugurkan daun pada musim keringA I, II dan III   C I, III dan IVB I, II dan IV   D II, III dan IV

43.

Apakah faktor yang mempengaruhi perbezaan jenis hutan di atas?A SuhuB Jenis tanihC Taburan hujanD Tiupan angin monsun

212

Page 213: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

44.

Antara berikut, yang manakah merupakan ciri tumbuhan yang terdapat di kawasan yang dinyatakan diatas ?I Tahan cuaca sejukII Jangka hayat pendekIII Daun berbentuk jarumIV Mempunyai akar pendekA I, II dan III   C I, III dan IVB I, II dan IV   D II, III dan IV

45. Bagaimanakah haiwan yang hidup di Tundra dapat menyesuaikan diri dengan cuaca yang sejuk?I Mempunyai lemak dan bulu yang tebalII Tinggal dalam lubang pada musim sejukIII Keluar mencari makanan pada waktu siangIV Bulu berubah warna daripada coklat kepada     putihA I dan II     C III dan IVB II dan III   D I dan IV

46. Antara berikut, yang manakah merupakan ciri-ciri tumbuhan gurun panas?I Daun lebar dan lembutII Tumbuhan tahan kemarauIII Batang berongga dan berlendairIV Jenis tumbuhan ialah rumput kasar dan pokok     kaktusA I, II dan III   C I, III dan IVB I, II dan IV   D II, III dan IV

47. Apakah jenis tumbuhan yang terdapat di kawasan Mediterranean?I Hutan payaII Hutan bangkutIII Tumbuhan gurunIV Semak samunA I dan II   C II dan IVB I dan III  D III dan IV

213

Page 214: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

48.

Tumbuhan yang terdapat di kawasan iklim di atas ialahI   oakII  lumutIII kaktusIV kulampairA I dan IIB I dan IIIC II dan IVD III dan IV

49.

Antara berikut, jenis tumbuhan semula jadi yang manakah terdapat di kawasan berlorek?I   LikenII  SprusIII CedarIV RusigaA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

214

Page 215: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

50.

Antara berikut, pernyataan yang manakah dapat menerangkan lapisan atas hutan dalam gambar rajah di atas?I Berdaun lebarII Pokok jenis kayu lembutIII Ketinggian sehingga 30 mIV Contoh pokok jati, sal, inkayinA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

51.

Apakah ciri persamaan bagi kedua-dua jenis hutan di atas?A Berdirian tulenB Daun jenis malar hijauC Mempunyai lapisan yang nyataD Menggugurkan daun pada musim kemarau

52.

Mengapakah kawasan di atas diliputi dengan hutan hujan Khatulistiwa?I Mengalami suhu yang tinggiII Mendapat jumlah hujan yang banyakIII Cahaya matahari memancar sepanjang tahunIV Mengalami musim panas sederhana sepanjang     tahunA I, II dan III   C I, III dan IV

215

Page 216: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

B I, II dan IV   D II, III dan IV

53.

Tumbuhan semula jadi di atas dapat dikaitkan dengan kawasan hutan diI KalimantanII Pulau SumateraIII Banjaran TitiwangsaIV Tanah tinggi utara ThailandA I, II dan III   C I, III dan IVB I, II dan IV   D II, III dan IV

54. Antara berikut, yang manakah ciri hidupan liar di kawasan tundra?I   mempunyai lapisan lemak yang tebalII  mempunyai bonggol di belakangnyaIII tapak kaki lebar IV BerhibratA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

55.

Mengapakah tumbuhan di hutan Mediterranean mempunyai cirri seperti di atas?A Menyimpan airB Menyerap wap airC Menahan cuaca sejukD Mengurangkan kehilangan air

216

Page 217: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

56. Antara berikut, pasangan yang manakah benar?

A I dan II     C III dan IVB II dan III   D I dan IV

57.

Senarai di atas berkaitan dengan kawasan bertandaA I                      C IIIB II                     D IV

58. Pilih pasangan yang benar tentang hidupan liar dan kawasan habitatnya.

59.

Ciri-ciri hutan di kawasan X dan kawasan Y ialahI   malar hijau

217

Page 218: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

II  berakar banirIII tahan kemarau panjangIV tumbuhan lantai padatA I dan II                C III dan IVB II dan III              D I dan IV

60.

Antara berikut, yang manakah menyebabkan cirri-ciri tumbuhan seperti dalam maklumat di atas?I Hujan maksimum pada musim dinginII Terdapat satu musim kering yang nyataIII Jumlah hujan 1 000 – 2 000 mm setahunIV Iklim panas dan lembap dengan suhu 21°CA I dan II     C III dan IVB II dan III   D I dan IV

218

Page 219: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

Bab 14 : Kepentingan Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi

1. Dalam rantaian makanan, tumbuh-tumbuhan yang menjadi makanan dinamakanA pengurai primerB pengeluar utamaC pengguna primerD pengeluar primer

2.

Kedua-dua tempat di atas berperanan sebagai A pusat penyelidikanB kawasan pembalakanC kawasan ekopelanconganD tempat pembiakan hidupan laut

3. Antara berikut, taman negara yang manakah terletak di Sarawak?I   Taman Negara BakoII  Taman Negara MuluIII Taman Negara KinabaluIV Taman Negara Tunku Abdul RahmanA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

4. Interaksi antara organisma hidup dengan habitatnya dikenali sebagaiA ekopelancongan   C ekosistemB akuakultur            D ekologi

5. Antara berikut, agensi yang manakah bertanggungjawab dalam menjalankan penyelidikan tentang pelbagai jenis tumbuh – tumbuhan semula jadi di Malaysia?A RRIMB FRIMC MARDID PERHILITAN

6. Kayu balak yang terdapat di dalam hutan hujan tropika Malaysia ialah

219

Page 220: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

I   pyinkadoII  cengalIII merantiIV kayu jatiA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

7.

Barangan di atas diperbuat daripada hasil hutanA buluh   C nibungB nipah   D mengkuang

8.

Negeri bertanda yang manakah diliputi hutan hujan tropika yang paling luas?A IB IIC IIID IV

9. Antara berikut, kawasan yang manakah boleh dikaitkan dengan ekopelancongan?A Muzium NegaraB Tugu NegaraC Batu CavesD KLIA

220

Page 221: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

10.

Haiwan di atas merupakan salah satu daya tarikan untuk menarik pelancong ke negeriA Sarawak   C JohorB Pahang      D Sabah

11.

Gambar rajah di atas menunjukkan kepentingan hutan sebagaiA legeh sungaiB satu ekosistemC kawasan tadahanD kawasan pembalakan

12. Antara berikut, yang manakah dapat menerangkan kepentingan utama tumbuh-tumbuhan semula jadi di kawasan bercerun curam?A Punca sumber airB Mengawal hakisanC Sumber perubatanD Habitat fl ora dan fauna

13.

221

Page 222: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

Hutan Simpan Sepilok terletak di kawasan bertandaA I                          C IIIB II                         D IV

14. Antara berikut, kombinasi yang manakah benar?

A I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

15. Pokok bakau digunakan untuk membuatI   cerucukII  perabotIII jambatanIV arang kayuA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

16. Bagaimanakah tumbuhan dapat mengimbangkan gas rumah hijau?A Proses fotosintesisB Rantaian makananC PembalakanD Transpirasi

17.

Senarai di atas penting sebagaiA bahan masakanB sumber makananC barang perhiasanD ubat-ubatan tradisional

222

Page 223: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

18. Hasil sampingan hutan hujan tropika dapat mengembangkan industriA kayu arang    C makananB kraf tangan    D cerucuk binaan

19. Kayu-kayan yang menjadi eksport utama Malaysia ialahI   jelutongII  balauIII mapleIV painA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

20.

Tumbuhan yang boleh digunakan untuk membuat cerucuk bangunan boleh di dapati di kawasan bertandaA IB IIC IIID IV

21.

Pernyataan di atas merujuk kepadaA hutan pantaiB hutan hujan tropikaC hutan paya air tawarD hutan paya air masin

22. Antara berikut, yang manakah merupakan komponen ekosistem hutan hujan tropika?

223

Page 224: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

I   HaiwanII  Air lautIII UdaraIV TanihA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

23.

Antara berikut, yang manakah kepentingan kawasan X?A Kawasan tadahan hujanB Industri ekopelanconganC Kegiatan pertanian pindahD Sumber ubat-ubatan tradisional

24. Antara berikut, yang manakah merupakan hidupan liar yang terdapat dalam hutan Malaysia?I   BadakII  LandakIII HarimauIV Orang utanA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

25. Antara berikut, yang manakah komponen benda hidup?I   TanihII  UdaraIII RumputIV BelalangA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

224

Page 225: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

26.

Tumbuh-tumbuhan semula jadi di atas dapat ditemui diA hutan payaB hutan gunungC hutan sekunderD hutan hujan tropika

27. Ekosistem hutan terdiri daripadaI udara     III manusiaII tanih     IV tumbuhanA I, II dan III   C I, III dan IVB I, II dan IV   D II, III dan IV

28.

Kawasan bertanda yang manakah menghasilkan kayu untuk kegunaan di atas?A I                          C IIIB II                         D IV

29.

225

Page 226: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

Antara kawasan berlorek dalam peta di atas, hutan yang manakah membekalkan sumber kayu balak utama di Malaysia?A P    C RB Q    D S

30. Antara berikut, yang manakah merupakan kepentingan hutan di Malaysia?I   Habitat hidupan liarII  Kawasan pertanian pindahIII Pengembang eko pelanconganIV Sumber ubat-ubatan tradisionalA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

31.

Dalam rajah rantaian makanan di atas, X ialahA nutrienB bakteriaC penguraiD pengeluar

32. Antara berikut, yang manakah merupakan hidupan liar yang dilindungi di Hutan Simpan Sepilok, Sabah?A UlarB HarimauC Orang utanD Badak Sumatera

33. Tumbuh-tumbuhan semula jadi dapat membantu dalam meningkatkan kualiti udara melalui prosesA pereputanB kitaran air

226

Page 227: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

C perpeluhanD fotosintesis

34.

Antara berikut, yang manakah benar menerangkan kedudukan taman negara?A I – Taman Negara PahangB II – Taman Negara NiahC III – Taman Negara BakoD IV – Taman Negara Kinabalu

35. Antara berikut, yang manakah benar tentang hasil hutan dan kegunaannya?

A I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

36.

Apakah kepentingan bahan-bahan yang disenaraikan di atas?I Sumber eksport negaraII Sumber serat dalam pemakananIII Menyediakan peluang pekerjaanIV Mengembangkan industri perkayuanA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

227

Page 228: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

37.

Apakah produk X?I Kertas     III TilamII Perabot  IV MakananA I dan IIB I dan IIIC II dan IVD III dan IV

38.

Apakah kepentingan tumbuhan dan beluncas dalam rajah di atas?A Membekalkan oksigen kepada burungB Sebagai pengurai dalam rantaian makananC Membekal sumber makanan kepada    penggunaD Meggalakkan proses fotosintesis dalam   tumbuhan

39. Antara berikut, kegiatan yang manakah dibenarkan dilakukan di taman negara?A Memburu binatangB Melihat hidupan liarC Mengumpul hasil hutanD Mengambil tumbuhan herba

40. Apakah kepentingan hutan kepada hidupan liar?I Sumber makananII Tempat pembiakanIII Kawasan memburuIV Tempat perlindunganA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IV

228

Page 229: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

D II, III dan IV

41. Antara berikut, yang manakah merupakan tujuan taman negara diwujudkan?I Menjadi kawasan tarikan pelancongII Memelihara flora dan faunaIII Menyediakan ladang hutanIV Menjadi tempat rekreasiA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

42. Hutan paya air masin amat penting sebagai tempat pembiakan hidupan sepertiI arnabII udangIII siputIV ikan belacakA I, II dan III   C I, III dan IVB I, II dan IV   D II, III dan IV

43.

Antara berikut, kombinasi yang manakah benar bagi pernyataan di atas?

A I dan II    C III dan IVB II dan III  D I dan IV

229

Page 230: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

44.

Senarai di atas boleh dikaitkan denganI   pusat pemuliharaan orang utanII  kawasan perlindungan hidupan liarIII kawasan pembalakan utama di SarawakIV kawasan pemeliharaan tumbuh- tumbuhan      semula jadiA I dan IIB I dan IIIC II dan IVD III dan IV

45. Antara berikut, pernyataan yang manakah benar tentang fungsi tumbuhan semula jadi sebagai penghalang hakisan tanah?A Akar – mencengkam lapisan tanahB Kanopi – mempercepatkan titisan air hujanC Rumput – melonggarkan struktur tanahD Daun kering – memudahkan larian air     permukaan

46. Antara berikut, yang manakah merupakan kepentingan hutan di Malaysia?I   Sumber hasil kayuII  Kawasan tadahan airIII Pencegah hakisan tanihIV Kawasan pemburuan binatangA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

47.

Senarai di atas menerangkan kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi iaituA penghalang hakisan tanihB mengimbangi ekosistemC bekalan ubat tradisionalD habitat hidupan liar

230

Page 231: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

48.

Antara berikut, kombinasi yang manakah benar menunjukkan kedudukan taman negara di Malaysia?

49. Apakah kepentingan ekosistem hutan?I Mengekalkan pelbagai jenis sumber tumbuhanII Menghasilkan sumber kayu-kayanIII Membantu meningkatkan kualiti udaraIV Mewujudkan ketidakseimbangan ekosistemA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

50. Apakah hasil hutan yang dapat digunakan dalam bidang perubatan tradisional?I   RotanII  RafflesiaIII Periuk keraIV Pokok setawarA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

51. Antara berikut, yang manakah benar tentang fungsi hutan sebagai kawasan tadahan air?

231

Page 232: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

I Sebagai span yang menyerap air hujanII Sebagai punca aliran sungaiIII Menakung air dalam hutanIV Menapis air yang kotorA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

52.

Antara berikut, tumbuhan semula jadi yang manakah boleh dikaitkan dengan senarai di atas?A RotanB Tongkat aliC Kayu cengalD Pokok nipah

53.

Antara berikut, yang manakah merupakan kepentingan tumbuhan dalam gambar rajah di atas?I Pembiakan hidupan lautII Pusat perlindungan haiwanIII Menghalang hakisan ombak

232

Page 233: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

IV Membuat cerucuk bangunanA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

54.

Apakah persamaan bagi kawasan P dan kawasan Q?I   Kawasan taman negaraII  Kawasan pembalakanIII Hidupan liar dilindungiIV Menjadi kawasan ekopelanconganA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

55. Antara berikut, yang manakah merupakan kepentingan utama hutan di negara kita?I Kawasan tadahan hujanII Membekalkan sumber proteinIII Menyederhanakan suhu tempatanIV Mengekalkan keseimbangan ekosistemA I, II dan III   C I, III dan IVB I, II dan IV   D II, III dan IV

233

Page 234: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

Bab 15 : Kesan Kegiatan Manusia Terhadap Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi Dan Hidupan Liar

1.

Kejadian di atas berlaku disebabkan oleh A kawasan tadahan air telah berkurangB permintaan terhadap air meningkatC air yang dibekalkan telah tercemarD kemarau yang berpanjangan

2. Bahan reputan yang mati seperti daun, ranting dan dahan pokok akan membentukA airB nutrienC humusD mineral

3.

Perubahan keadaan di atas berlaku kerana terdapat aktiviti penerokaan hutan untuk kegiatanA pertanian      C pengangkutanB petempatan   D perindustrian

4. Tanah runtuh boleh berlaku akibatA pembinaan di kawasan lereng bukitB penanaman tanaman tutup bumiC penanaman kaedah peneresanD pembajakan mengikut kontur

5. Kesan utama pembersihan hutan hujan tropika secara besar - besaran ialahA kemerosotan hasil hutanB perubahan cuaca setempatC kepupusan flora dan faunaD pertambahan kawasan pertanian

6. Proses air hujan melarutkan nutrien dan mineral lalu meresap ke lapisan bawah tanah dikenali sebagaiA pereputanB larut resapC perpeluhanD penguraian

7. Kegiatan pemburuan haram di Malaysia telah mengakibatkan

234

Page 235: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

A kekurangan makananB hakisan tanih meningkatC hidupan liar semakin pupusD kehilangan hasil-hasil hutan yang berharga

8. Kegiatan utama manusia yang boleh menyebabkan kepupusan sumber hutan ialahA perindustrianB petempatanC pembalakanD pertanian

9.

Antara berikut, faktor yang manakah boleh menyebabkan fenomena di atas?A Kawasan mengalami kemarau berpanjanganB Kurangnya penyerapan karbon dioksida dalam   udaraC Banyak berlaku kejadian tanah runtuh di cerun   gunungD Permukaan bumi terdedah kepada sinaran   matahari

10. Penerokaan hutan melalui pembakaran atau pembalakan boleh mengakibatkanA hujan asidB pulau habaC kesan rumah hijauD penipisan lapisan ozon

11.

Faktor utama yang menyebabkan peningkatan suhu di Kota Kinabalu ialahA pertanianB perumahanC pembalakanD perlombongan

12. Kegiatan pertanian pindah oleh penduduk di pedalaman Sabah dan Sarawak telah mewujudkan

235

Page 236: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

A hutan payaB hutan belukarC hutan gunungD hutan khatulistiwa

13. Pilih pernyataan yang benar tentang kesan daripada kemusnahan fl ora dan fauna di Malaysia.A Suhu di Malaysia semakin menurunB Pendapatan negara akan meningkatC Industri kraftangan akan berkembangD Pendapatan pemungut hasil hutan akan Terjejas

14.

Pernyataan di atas merujuk kepada kawasan yang bertandaA PB QC RD S

15.

Senarai di atas merujuk kepadaA binatang bebanB binatang ternakanC hidupan liar yang semakin pupusD hidupan liar yang mempunyai nilai komersial

236

Page 237: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

16.

Fenomena X mungkin sekali ialahA jerebuB hujan asidC kesan rumah hijauD penipisan lapisan ozon

17.

Antara berikut, yang manakah merupakan kesan yang wujud akibat proses tersebut?A Banjir kilatB Tanih suburC Tanih tandusD Suhu meningkat

18.

X dalam rajah di atas mungkin sekali ialahI   banjirII  pencemaranIII hakisan tanihIV peningkatan suhuA I dan II                C II dan IVB I dan III               D I dan IV

19. Antara berikut, aktiviti yang manakah boleh mengubah landskap bentuk muka bumi yang

237

Page 238: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

asal?I Pertanian    III PembalakanII Perikanan   IV Pembinaan pelabuhanA I dan II   C II dan IVB I dan III  D III dan IV

20.

Apakah kesan yang wujud akibat pembukaan kawasan X?I Perubahan pandang daratII Berlaku peningkatan suhuIII Kadar hakisan permukaan meningkatIV Penyimpanan air dalam tanah berkuranganA I, II dan III   C I, III dan IVB I, II dan IV   D II, III dan IV

21.

Apakah kesan penerokaan sumber seperti dalam gambar rajah di atas?I Tanih hilang kesuburannyaII Hakisan pantai semakin giatIII Hasil tangkapan nelayan meningkatIV Kemusnahan habitat hidupan akuatikA I dan II    C II dan IVB I dan III   D III dan IV

22. Apakah faktor yang menyebabkan peningkatan aktiviti penebangan hutan?I Keuntungan jangka pendekII Pembangunan yang lebih pesatIII Peningkatan jumlah penduduk duniaIV Penubuhan lebih banyak hutan simpan kekalA I, II dan III     C I, III dan IVB I, II dan IV      D II, III dan IV

238

Page 239: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

23.

Senarai di atas merupakan kesan yang disebabkan olehI   penggunaan baja kimiaII  kawalan secara biologiIII penggunaan baja organikIV penggunaan racun seranggaA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

24. Kegiatan manusia yang manakah telah menyebabkan kemusnahan spesies flora secara besar-besaran?I   PemburuanII  Pembinaan rumahIII Pembalakan haramIV Pembinaan empanganA I dan II                C III dan IVB II dan III              D I dan IV

25. Antara berikut, industri yang manakah akan terjejas akibat penebangan hutan yang berleluasa?I   Barangan elektrikII  Membuat perabotIII Membuat bakulIV Membuat tayarA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

26.

239

Page 240: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

Antara berikut, yang manakah kegiatan Y dalam rajah tersebut?I   PembalakanII  Pembinaan petempatan feldaIII Pembukaan ladang kelapa sawitIV Penempatan semula hidupan liarA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

27. Pembersihan hutan secara tidak terancang di Malaysia telah menyebabkanI   banjir di hilir sungaiII  kepupusan hidupan liarIII rantaian makanan terjejasIV hasil pertanian berkuranganA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

28.

Pernyataan di atas boleh dikaitkan dengan kawasan bertandaA WB XC YD Z

240

Page 241: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

29.

Antara berikut, kawasan yang manakah dimaksudkan dalam pernyataan di atas?A IB IIC IIID IV

30.

Antara berikut, yang manakah boleh menyebabkan berlakunya kejadian di atas?I Pembalakan tidak terkawalII Kemusnahan habitat haiwanIII Rantaian makanan tergangguIV Kekerapan berlakunya banjirA I, II dan III   C I, III dan IVB I, II dan IV   D II, III dan IV

31. Antara berikut, kegiatan yang manakah akan menyebabkan kepupusan fl ora dan fauna?I Pertanian pindahII Penghutanan semulaIII Pembinaan lebuh rayaIV Penubuhan taman pertanian

241

Page 242: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

A I dan IIB I dan IIIC II dan IVD III dan IV

32.

Berdasarkan rajah di atas, X ialahA oksigenB nitrogenC karbon dioksidaD karbon monoksida

33. Antara berikut, kegiatan manusia yang manakah memberikan kesan buruk terhadap tumbuh – tumbuhan semula jadi dan hidupan liar?I   PembalakanII  PerindustrianIII PerikananIV PertanianA I dan II                C III dan IVB II dan III              D I dan IV

34. Hidupan liar yang diancam kepupusan akibat kegiatan pemburuan haram di Malaysia termasuklahI   monyetII  harimauIII babi hutanIV badak SumateraA I dan IIB I dan IIIC II dan IVD III dan IV

35. Antara berikut, yang manakah merupakan kesan kepupusan hidupan akuatik terhadap manusia?I Sumber protein semakin kurangII Harga makanan laut semakin mahalIII Pilihan sumber protein semakin banyakIV Punca pendapatan nelayan semakin merosot

242

Page 243: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

A I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

36.

Maklumat di atas merujuk kepada kegiatan manusia di kawasan bertandaA I                           C IIIB II                          D IVSoalan 18 berdasarkan rajah di bawah.Penebangan hutanSuhu meningkatX meningkat

37. Kawasan paya bakau yang diterokai boleh mengakibatkanI hakisan pantaiII bekalan kayu bakau meningkatIII suhu kawasan sekitar meningkatIV tempat pembiakan hidupan laut terjejasA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

38. Antara berikut, yang manakah merupakan kesan penebangan hutan yang boleh mengancam hidupan liar?I   Kekurangan sumber makananII  Tiada habitat untuk membiakIII Hidupan liar tidak tahan panasIV Tiada pokok untuk berteduhA I dan II

243

Page 244: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

B II dan IIIC III dan IVD I dan IV

39.

Maklumat di atas boleh dikaitkan denganA habitat hidupan liarB kawasan tadahan airC kolam bekas lombongD aliran sungai didalamkan

40.

Ketiga-tiga hidupan liar di atas diburu secara haram untukI mendapatkan kulitII dijadikan alat perhiasanIII dijadikan binatang peliharaanIV dijadikan ubat-ubatan tradisionalA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

41. Antara berikut, yang manakah merupakan kesan penerokaan sumber hutan tanpa kawalan?I Kepupusan kayu bernilaiII Penemuan spesies baruIII Gangguan ekosistemIV Ketandusan tanihA I, II dan III    C I, III dan IVB I, II dan IV    D II, III dan IV

42.

Antara berikut, yang manakah merupakan kesan daripada aktiviti di atas?I Memampatkan tanah

244

Page 245: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

II Memusnahkan benih dormanIII Merosakkan tumbuhan yang kecilIV Menyebabkan tanih menjadi mendapA I, II dan III    C I, III dan IVB I, II dan IV    D II, III dan IV

43.

Jika kemusnahan tumbuhan berlaku di kawasan X apakah kesannya di kawasan Y ?I Menyebabkan banjirII Tanih menjadi tandusIII Sungai bertambah cetekIV Kawasan tadahan terjejasA I dan II    C II dan IVB I dan III   D III dan IV

44.

Kesan Z yang berlaku dalam rajah di atas mungkin sekaliI   tanah runtuhII  air sungai tercemarIII suhu semakin rendahIV keluasan habitat fauna bertambahA I dan II

245

Page 246: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

B II dan IIIC III dan IVD I dan IV

45. Air hujan yang jatuh ke permukaan bumi yang tidak dilitupi tumbuh-tumbuhan akan menyebabkan berlakunya kejadianA banjirB hakisan tanihC pencemaran airD penimbunan humus

46. Apakah kesan penebangan pokok bakau di kawasan pinggir laut?I   Air pasang dan air surut terjejasII  Pembiakan ikan tergangguIII Hakisan pantai meningkatIV Aras laut akan meningkatA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

47.

Antara berikut, yang manakah kesan daripada kegiatan di atas?A Eksport kayu balak meningkatB Spesies flora dan fauna akan pupusC Keluasan kawasan hutan bertambahD Kawasan ekopelancongan bertambah

48. Antara berikut, yang manakah merupakan kesan daripada ketidakseimbangan ekosistem hutan?I Kekurangan sumber makananII Kehilangan tempat perlindunganIII Hasil hutan semakin bertambahIV Haiwan berpindah ke tempat yang lainA I, II dan III   C I, III dan IVB I, II dan IV   D II, III dan IV

246

Page 247: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

49.

Apakah kesan daripada kegiatan di atas terhadap kawasan yang ditinggalkan?I Dasar sungai menjadi dalamII Hutan sekunder tumbuhIII Hakisan tanih yang giatIV Banjir kerap berlakuA I, II dan III    C I, III dan IVB I, II dan IV    D II, III dan IV

50. Apakah kesan kegiatan pertanian terhadap tumbuhtumbuhan dan hidupan liar?I Perubahan landskapII Tanih semakin berasidIII Kepupusan spesies hidupan liarIV Hidupan liar kehilangan sumber makananA I dan II    C III dan IVB II dan III  D I dan IV

51. Bagaimanakah penebangan hutan boleh menyebabkan peningkatan suhu atmosfera?I Proses larut resap semakin aktifII Kandungan karbon dioksida meningkatIII Kadar sejat peluh tumbuh-tumbuhan     berkuranganV Pencemaran udara yang serius akibat    pembakaran hutanA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

52. Pilih pernyataan yang benar tentang kesan kegiatan manusia terhadap tumbuhan semula jadi dan hidupan liar pada masa hadapan.I Kekurangan hasil hutan yang berhargaII Kepupusan pelbagai spesies tumbuhanIII Menjejaskan kadar pembiakan hidupan liarIV Mengekalkan keaslian tumbuhan semula jadiA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

247

Page 248: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

53.

Apakah kesan projek tersebut terhadap alam sekitar?I Kawasan hutan ditenggelami airII Hakisan tanah meningkatIII Habitat haiwan musnahIV Spesies bernilai pupusA I, II dan III    C I, III dan IVB I, II dan IV    D II, III dan IV

54.

Senarai di atas merupakan kesan alam sekitar yang disebabkan olehA penebangan hutan paya air masinB penggondolan hutan di tanah tinggiC pembinaan terusan di kawasan sawahD pembinaan kilang di kawasan bandar

55. Bagaimanakah kegiatan penebangan hutan boleh meningkatkan suhu udara?I   Proses larut resap giat berlakuII  Banjir lumpur berlakuIII Kandungan karbon dioksida meningkatIV Proses transpirasi berkuranganA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

248

Page 249: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

Unit 16 : Pemeliharaan Dan Pemuliharaan Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi Dan Hidupan liar

1.

Pernyataan di atas menerangkan tentangA ladang hutanB rawatan silvikulturC rawatan hortikulturD penghutanan semula

2.

Senarai di atas berkaitan denganA taman perhutananB hutan simpanC taman pulauD taman laut

3. Agensi yang menjalankan penyelidikan bagi menghasilkan baka pokok yang bermutu ialahA WWFB FRIMC PERHILITAND Persatuan Pencinta Alam

4. Program penghutanan semula di salah satu hutan paya air masin telah dilakukan diA Tanjung Karang, SelangorB Tanjung Bidara, MelakaC Tanjung Tuan, SelangorD Tanjung Piai, Johor

5.

Tujuan utama aktiviti di atas ialah untukA mengelakkan hakisan yang giatB rantaian makanan tidak terputusC melindungi kawasan habitat faunaD memastikan bekalan hutan berterusan

249

Page 250: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

6.

Antara berikut, yang manakah menjadi kawasan perlindungan haiwan dalam foto di atas?A I    C IIIB II   D IV

7.

Senarai di atas berkaitan denganA taman lautB taman negaraC hutan simpanD pusat perlindungan

8.

Senarai di atas merujuk kepadaA taman lautB hutan simpan kekalC pusat penyelidikan hidupan liarD pusat perlindungan hidupan liar yang terancam

250

Page 251: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

9.

Kawasan berlorek dalam peta di atas dapat dikaitkan denganA taman negaraB hutan simpanC taman pertanianD kawasan tadahan air

10. Taman Negara di Semenanjung Malaysia terletak di sempadan negeriI   PerakII  PahangIII KelantanIV TerengganuA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

11. Antara berikut, yang manakah tanggungjawab utama PERHILITAN?A Menjalankan aktiviti penghutanan semulaB Melindungi kawasan tadahan airC Mengelakkan berlakunya banjirD Melindungi hidupan liar

12.

Taman Negara Tunku Abdul Rahman terletak di kawasan bertandaA I                          C IIIB II                         D IV

13. Antara berikut, agensi yang manakah bertanggung jawab melindungi hidupan liar?

251

Page 252: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

A JASB FRIMC WWFD PERHILITAN

14.

Rajah di atas berkaitan denganA rawatan silikulturB penebangan hutan terpilihC program penanaman semulaD pengawatan pembalakan haram

15.

Orang utan dilindungi di hutan simpan yang bertandaA IB IIC IIID IV

16.

Pernyataan di atas berkaitan denganA Akta Taman NegaraB Akta Perhutanan Negara 1984C Akta Hidupan Liar bilangan 76, 1972D Akta Perlindungan Hidupan Liar 1972

17. Usaha pemuliharaan termasuklah

252

Page 253: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

A mewartakan taman negaraB mengadakan hutan simpanC menguatkuasa undang-undangD melakukan penghutanan semula

18.

Antara berikut, kawasan bertanda yang manakah terdapat ladang hutan secara besar - besaran?A IB IIC IIID IV

19.

Antara berikut, kawasan yang manakah menerangkan ciri-ciri di atas?A Taman Negara Endau-RompinB Tanah Tinggi CameronC Rantau AbangD Teluk Batik

20. Apakah tujuan Projek Ladang Hutan Kompensatori dijalankan?A Menambah bilangan hutan simpanB Persediaan menghadapi kekurangan kayuC Menanam spesies pokok yang sudah sedia adaD Mencari alternatif penggunaan kayu pada masa    hadapan

253

Page 254: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

21.

Kawasan berlorek dalam rajah di atas merujuk kepadaA penebangan hutan terpilihB tempat riadah dan perkelahanC penyelidikan saintifik ke atas tumbuh –     tumbuhan semula jadiD perlindungan pelbagai jenis tumbuh –     tumbuhan semula jadi dan hidupan liar

22. Agensi yang terlibat dalam perlaksanaan undang-undang bagi memelihara tumbuhan semula jadi dan hidupan liar ialahI Jabatan PerhutananII Jabatan Alam SekitarIII Jabatan PERHILITANIV Pusat Kesihatan Alam SekitarA I dan II    C III dan IVB II dan III  D I dan IV

23.

Berdasarkan rajah di atas, usaha pemindahan tersebut dilakukan olehA FRIMB PERHILITANC Jabatan HaiwanD Jabatan Perhutanan

24. Antara berikut, yang manakah dapat dikaitkan dengan rawatan silvikutur?

254

Page 255: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

I Meracun pada gelangan di pangkal pokokII Menebang pokok-pokok yang cukup matangIII Menebas sekeliling anak pokok yang berhargaIV Mencantum benih tunas untuk mendapat     spesies baruA I dan II    C II dan IVB I dan III   D III dan IV

25.

Maklumat tersebut dapat dikaitkan dengan kawasan yang bertandaA PB QC RD S

26.

Apakah kebaikan daripada undang-undang di atas?A Eksport kayu balak ditingkatkanB Pemburuan hidupan liar dibenarkanC Kawasan hutan simpan kekal ditambahD Hukuman dikenakan kepada penceroboh hutan

27. Antara berikut, yang manakah merupakan kawasan larangan untuk melakukan kegiatan pembalakan dan pemburuan binatang?

255

Page 256: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

I Hutan simpan   III Taman lautII Hutan lipur      IV Taman negaraA I, II dan III   C I, III dan IVB I, II dan IV   D II, III dan IV

28. Antara berikut, yang manakah tujuan Jabatan Perhutanan menubuhkan ladang hutan?A Mengawal pembalakan haramB Menjadikan pusat ekopelanconganC Melindungi habitat hidupan liarD Membekalkan kayu berharga secara berterusan

29. Kegiatan pembalakan ke atas pokok-pokok berharga boleh dikurangkan melalui langkahI  rondaan renjerII  penanaman sejenisIII penghutanan semulaIV penebangan hutan terpilihA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

30. Bagaimanakah kaedah penghutanan semula dijalankan?I Menanam pokok yang bernilaiII Memilih baka yang cepat matangIII Menanam spesies pokok yang bersaiz besarIV Memilih spesies yang tahan serangan     penyakitA I, II dan III   C I, III dan IVB I, II dan IV   D II, III dan IV

31.

Antara berikut, yang manakah merupakan usaha sama yang dilakukan oleh kedua-dua agensi di atas?A Melindungi hidupan liarB Menubuhkan ladang hutanC Mengumpul dana hidupan liarD Menubuhkan persatuan alam sekitar

32.

Usaha-usaha di atas berkaitan dengan

256

Page 257: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

A menggalakkan penebangan hutanB penghutanan semulaC penebangan terpilihD pemuliharaan hutan

33. Ciri-ciri pokok yang ditanam dalam program penghutanan semula ialahI cepat matangII tahan kemarauIII bermutu tinggiIV tahan serangan penyakitA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

34.

Antara berikut, agensi yang manakah bertanggungjawab melaksanakan kegiatan di atas?A FRIMB PERHILITANC Jabatan PerhutananD Jabatan Alam Sekitar

35. Antara berikut, spesies yang manakah ditanam di kawasan yang terbiar akibat kegiatan pembalakan?I   Acasia mangiumII  YemaneIII BataiIV BuluhA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

36. Peranan Jabatan Perhutanan Malaysia ialah I mengeluarkan lesen pembalakanII menjalankan rondaan dalam hutanIII memelihara hidupan liar yang pupusIV menjalankan penebangan hutan terpilih

257

Page 258: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

A I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

37. Antara berikut, spesies pokok yang manakah ditanam di dalam ladang hutan?I MangiumII CengalIII BataiIV JatiA I, II dan III   C I, III dan IVB I, II dan IV   D II, III dan IV

38.

Antara berikut, haiwan yang manakah dapat dikaitkan dengan akta tersebut?I GajahII Orang utanIII Badak sumbuIV Beruang kutubA I, II dan III   C I, III dan IVB I, II dan IV   D II, III dan IV

39. Antara berikut, pasangan yang manakah benar?

A I, II dan III C I, III dan IVB I, II dan IV D II, III dan IV

40. Antara berikut, perkara yang manakah dilarang dilakukan dalam hutan simpan?I Menebang pokokII Memburu haiwanIII Amalan silvikulturIV Mengumpul maklumatA I, II dan III

258

Page 259: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

B I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

41. Antara berikut, kombinasi yang manakah benar?

42.

Maklumat di atas menerangkan kawasanA Taman NegaraB Taman Negara MuluC Taman Negara KinabaluD Hutan Simpan Endau-Rompin

43.

Maklumat di atas berkaitan dengan kaedah pemeliharaan dan pemuliharan hutan iaituA rawatan silvikulturB penghutanan semulaC penebangan hutan terpilih

259

Page 260: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

D proses penyelidikan baka bermutu

44.

Kawasan berlorek dalam peta di atas berfungsi sebagaiA pusat petempatanB kawasan pembalakanC kawasan ladang hutanD kawasan perlindungan hidupan liar

45.

Usaha pemuliharaan di atas dijalankan di kawasanA paya bakauB tanah terbiarC bekas lombong bijih timahD bekas tapak pertanian pindah

46. Antara berikut, yang manakah merupakan langkah-langkah yang diambil untuk memelihara dan memulihara kawasan hutan di negara kita?I Menubuhkan hutan simpan untuk melindungi    hidupan fl ora dan faunaII Menanam semula kawasan hutan yang telah    ditebangIII Menggalakkan petani menukar pertanian    pindah kepada pertanian kekalIV Menjalankan penyelidikan untuk      

260

Page 261: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

    meningkatkanpengeluaran kayu balakA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

47.

Antara berikut, yang manakah merupakan kebaikan usaha pemuliharaan di atas?I   Menambahkan import pulpaII  Menebang lebih banyak pokokIII Menjimatkan banyak wang negaraIV Menyelamatkan banyak pokok hutanA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

48.

Antara kawasan berlorek dalam peta di atas, lokasi taman negara yang manakah benar?I Taman Negara BakoII Taman Negara NiahIII Taman Negara SimilajauIV Taman Negara MuluA I dan II     C III dan IVB II dan III   D I dan IV

49. Antara berikut, yang manakah merupakan tindakan yang boleh diambil terhadap mereka yang melanggar peraturan semasa di hutan simpan?I Dikenakan sebatanII Hukuman penjaraIII Dikenakan dendaIV Dibuang daerahA I dan II    C III dan IVB II dan III  D I dan IV

50. Apakah tujuan hutan simpan kekal diwartakan di Malaysia?

261

Page 262: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

I   Memelihara kawasan tadahanII  Mengelakkan kepupusan floraIII Mengeluarkan sumber hutanIV Mengekalkan habitat faunaA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

51. Apakah kebaikan rawatan silvikultur terhadap tumbuhan semula jadi?I Pokok-pokok cepat membesarII Pembesaran pokok mengambil masaIII Pokok-pokok tidak diancam oleh parasitIV Membekalkan hasil hutan secara terancangA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

52. Antara berikut, yang manakah merupakan langkah-langkah untuk mengekalkan sumber hutan di Malaysia?I Mengadakan kawasan hutan simpanII Meningkatkan eksport hasil hutanIII Menjalankan penebangan terpilihIV Menanam semula hutanA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

53. Apakah peranan Tabung Hidupan Liar Dunia (WWF)?A Memelihara spesies faunaB Mengawasi kawasan hutanC Menggalakkan kitar semula kertasD Memberi kesedaran tentang kepentingan alam     sekitar

54. Antara berikut, yang manakah merupakan akta yang dijalankan dalam usaha memelihara dan memulihara hutan?I Akta Perlindungan Hidupan Liar 1972II Akta Industri Kayu-kayan 1985

262

Page 263: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

III Akta Kualiti Alam Sekitar 1974IV Akta Perhutanan Negara 1984A I dan II     C III dan IVB II dan III   D I dan IV

55.

X dalam rajah di atas mungkin sekaliA penebangan terpilihB melakukan penyelidikanC penanaman semula hutanD mewartakan hutan simpan

56.

Berdasarkan usaha pemuliharaan dalam senarai di atas, apakah spesies yang sesuai untuk diusahakan dalam program tersebut?I   BakauII  AcasiaIII BataiIV RotanA I dan IIB II dan IIIC III dan IV

263

Page 264: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

D I dan IV

57. Antara berikut, yang manakah peranan Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara (PERHILITAN)?A Menternak hidupan liarB Melindungi spesies hidupan liarC Membentuk kawasan hutan simpanD Menjalankan penyelidikan tentang hutan

58. Agensi yang bertanggungjawab memberi kesedaran kepada masyarakat tentang pemuliharaan tumbuhan semula jadi dan hidupan liar ialahI Institut Penyelidikan Hutan Malaysia (FRIM)II Tabung Hidupan Liar Dunia (WWF)III Persatuan Pencinta AlamIV Kementerian Pelajaran MalaysiaA I, II dan III    C I, III dan IVB I, II dan IV    D II, III dan IV

59. Pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuhan semula jadi dan hidupan liar sangat penting keranaI tumbuh-tumbuhan merupakan sumber makananII tumbuh-tumbuhan dapat membersihkan udaraIII tumbuh-tumbuhan sebagai habitat dan tempat       pembiakanIV tumbuh-tumbuhan meningkatkan suhu dan     cuacaA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

60.

Apakah kaedah pemuliharaan hutan seperti dalam pernyataan di atas?A Rawatan silvikulturB Penebangan terpilihC Penghutanan semulaD Penubuhan ladang hutan

264

Page 265: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

TINGKATAN 2 Bab 1: Kedudukan

1.

Garisan Jadi terletak diA P                      C RB Q                     D S

2. Encik Ravi merentasi Garisan Tarikh Antarabangsa (GTA) pada hari Isnin dan bergerak ke barat. Beliau akan mengalami hariA Rabu                                 C SelasaB Ahad                                 D Khamis

3.

Antara berikut, yang manakah kedudukan bagi 15°T yang paling tepat?A IB IIC IIID IV

4.

265

Page 266: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

 Latitud X ialahA Garisan JadiB Garisan SartanC Garisan ArtikD Garisan Antartik

5.

Latitud yang bertanda Q ialahA Garisan JadiB Garisan ArtikC Garisan SartanD Garisan Antartik

6. Antara berikut, yang manakah merupakan ciri - ciri latitud?A Garisan-garisan pendekB Diberi nilai 1° hingga 90°C Garisan-garisan sama panjangD Latitud bagi Garisan Jadi ialah 23 ½°U

7. Kedudukan longitud bagi Malaysia ialah antaraA 75°T – 90°TB 1 01°T – 120°TC 11 4°T – 132°TD 1 21°T – 130°T

8. Garisan Tarikh Antarabangsa (GTA) melintasiA Lautan Hindi                     C Lautan ArtikB Lautan Atlantik                 D Lautan Pasifi k

9. Unit yang digunakan untuk menentukan kedudukan latitud dan longitud ialahA celsius              C darjahB metrik               D nautika

266

Page 267: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

10.

Latitud bagi 66 ½ °U dikenali sebagai GarisanA JadiB ArtikC AntartikD Khatulistiwa

 

11.

Antara berikut, yang manakah kedudukan Kuala Lumpur mengikut longitud?A 1 0° 30°T          C 3° 0°UB 1 0° 50°T           D 3° 10°U

12.

 Apakah waktu tempatan di S (60°T) jika waktu  tempatan di R (0°) ialah 5.00 pagi?A 1.00 pagiB 7.00 pagiC 9.00 pagiD 11.00 pagi

13. Garisan latitud yang dikenali sebagai Garisan Jadi berada pada nilaiA 0o                        C 66 1/2

o SB 23 1/2

o S        D  90o S

14. Antara berikut, yang manakah berkaitan dengan kedudukan Garisan Jadi?

267

Page 268: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

A 23.5°U              C 66.5°UB 23.5°S               D 66.5°S

15.

 Kedudukan tempat K ialahA 20°U 50°T                           C 50°U 70°TB 70°U 40°T                            D 70°U 50°T

16.

 Apakah kedudukan latitud bagi X?A 31°UB 44°UC 46°UD 59°U

17. Apakah waktu tempatan di P (80°T) jika waktu tempatan di Q (20°T) ialah pukul 10.00 pagi?A 11.40 pagiB 12.40 tengah hariC 1.30 petangD 2.00 petang

18.

Pertemuan garisan X dan Y di atas akan menunjukkanA jarak dari Malaysia

268

Page 269: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

B kawasan putaran bumiC jarak dari matahari terbitD Garisan Tarikh Antarabangsa

19. Cari waktu tempatan di S (90°B) jika waktu tempatan di T (12°T) ialah pukul 2.00 petang.A 7.50 pagiB 8.10 pagiC 7.50 malamD 8.50 malam

20.

 Apakah waktu tempatan di X, jika waktu di Y ialah  10.00 pagi?A 3.20 pagiB 4.20 pagiC 4.40 pagiD 4.40 petang

21.

 Penduduk yang tinggal di Q 165°T mengalami waktuA pagi                              C malamB petang                           D tengah hari

22. Antara berikut, bandar yang manakah mempunyai waktu tempatan yang paling cepat?A P (4°U 11 4°T)B Q (3°U 70°B)C R (68°S 48°B)D S (20°S 168°T)

269

Page 270: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

23. Kawasan yang manakah menunjukkan persamaan 17°U 97°T yang paling tepat?A YangonB BangkokC SingapuraD Kuala Lumpur

24. Kedudukan Jakarta yang paling tepat ialahA 1 °U 100°TB 2°U 100°TC 2°U 105°TD 8°S 107°T

25. Antara berikut, yang manakah kedudukan Bandar Seri Begawan?A 0°U 100°TB 1 °U 105°TC 4°U 11 5°TD 6°S 107°T

26. Pilih pernyataan yang benar tentang Garisan Meridian Pangkal.

270

Page 271: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

I Longitud 0o

II Dilukis melalui bandar GreewichIII Digunakan untuk mengira waktu tempatanIV Menunjukkan perubahan tarikh antara zon timur dengan zon baratA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

27.

Berapakah perbezaan masa antara waktu di X dan Y?A 1 jam                 C 9 jamB 5 jam                 D 1.05 jam

28.

Berdasarkan jadual waktu piawai di atas, waktu di Bandar Y ialahA 1.00 pagiB 12.00 tengah hariC 1.00 petangD 2.00 petang

29. Kedudukan sesuatu tempat di atas permukaan bumi boleh ditentukan dengan mudah sekiranya seseorang mengetahuiA latitud sahajaB longitud sahajaC menegak dan lurusD latitud dan longitud

30. Antara berikut, yang manakah menerangkan Garisan Tarikh Antarabangsa?I Bernilai 180°T/BII Memisahkan tarikh dan waktu di bumiIII Dilukis melalui bandar GreenwichIV Dilukis secara mendatar di atas globA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

271

Page 272: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

                 

31. Kedudukan Yan ialah A I                        C IIIB II                       D IV

32. Kedudukan Georgetown ialahA I                        C IIIB II                       D IV

33. Kedudukan Kuala Lipis ialahA I                        C IIIB II                       D IV

34. Kedudukan Ipoh ialahA I                        C IIIB II                       D IV

272

Page 273: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

35. Jika waktu di London ialah pukul 12.00 tengah hari, waktu tempatan bagi Kuala Lumpur ialah kira-kira pukulA IB IIC IIID IV

36. Waktu tempatan di Kuala Lumpur ialah pukul 7.00 malam, waktu tempatan di Seoul pula mungkinA I                        C IIIB II                       D IV

37. Antara berikut, pernyataan yang manakah benar?

273

Page 274: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

I Bumi dibahagikan kepada 24 zon waktuII Longitud 180°B dan 180°T ialah Garisan   Tarikh AntarabangsaIII Longitud digunakan untuk mengira perbezaan     waktuIV Waktu tempatan di sebelah barat lebih dahulu      daripada sebelah timurA I, II dan III                             C I, III dan IVB I, II dan IV                             D II, III dan IV

38. 80°S 30°B ialah kedudukan bagi bandarA P                             C RB Q                             D S

39. Bandar yang manakah terletak di longitud yang sama?A P dan QB O dan SC Q dan RD P dan S

40. Antara berikut, bandar yang manakah mempunyai waktu tempatan yang sama?

274

Page 275: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

A P dan R                               C Q dan SB R dan S                               D P dan Q

41. Jika waktu di bandar P ialah 12.00 tengah hari, waktu di bandar S ialahA 7.20 pagi                               C 2.40 petangB 9.20 pagi                                D 4.40 petang

42.

 Berdasarkan rajah di atas, kirakan waktu tempatan di Y.A 3.00 pagi          C 3.00 petangB 9.00 pagi          D 9.00 malam

43. Antara berikut, yang manakah berkaitan dengan longitud?A Garisan yang dilukis mendatar di atas globB Terdapat 160 garisan latitude di atas peta atlasC Garisan ini digunakan untuk mencari     kedudukan sesuatu tempatD Garisan ini digunakan untuk mencari waktu     tempatan sesuatu tempat

44.

Cari waktu tempatan di X (45°B) jika waktu tempatan di London (0°) ialah pukul 12.00 tengah hari.A 7 pagi                C 9 pagiB 8 pagi                D 1 0 pagi

45.

 Longitud bagi P ialahA 30°B

275

Page 276: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

B 43°BC 44°TD 67°T

46. Antara berikut, pernyataan yang manakah benar?I Waktu piawai berdasarkan 24 zon waktuII Semua latitud dan longitud adalah sama     panjangIII Longitud digunakan untuk mengira waktu     tempatanIV Kedudukan sesuatu tempat pada atlas dapat     diperoleh dengan berpandukan indeksA I, II dan III                                C I, III dan IVB I, II dan IV                                D II, III dan IV

47. Pilih kombinasi yang benar. 

A I, II dan III                     C I, III dan IVB I, II dan IV                      D II, III dan IV

48.

Antara berikut, kawasan yang manakah mempunyai waktu paling hampir dengan X?A 0°B 45°BC 45°TD 65°B

49.

Penentuan waktu tempatan di atas berdasarkan

276

Page 277: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

A latitudB longitudC arah anginD matahari terbit

277

Page 278: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

Bab 2 : Arah

1. Jika bearing sudutan Kampung Paloh dari Kampung Batu ialah 240°, apakah bearing sudutan Kampung Batu dari Kampung Paloh?A 40°                   C 120°B 60°                    D 300°

2.

 Bearing sudutan rumah David dari sekolah ialahA 35°                                 C 230°B 145°                               D 315°

3. Antara berikut, yang manakah bersamaan dengan bearing 130°?A U 40° T            C U 40° BB S 40° B             D S 40° T

4. Antara berikut, unit yang manakah digunakan untuk mengukur bearing?A MeterB DarjahC SentimeterD Kilometer

5. Bearing sudutan 180° juga dikenal sebagaiA utaraB selatanC tenggaraD timur laut

6.

278

Page 279: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

 Nyatakan bearing sudutan hospital dari sekolah.A 60°B 150°C 240°D 270°

7.

 Bearing sudutan Kampung Darat dari sekolah ialahA 35°                                C 215°B 45°                                 D 240°

8.

 Bearing sudutan J ialahA 45°                               C 135°B 90°                                D 180°

9. Arah mata angin diukur dari arahA timurB baratC utaraD selatan

10. Jarum kompas magnetik sentiasa menuju ke arahA timur                               C barat

279

Page 280: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

B selatan                             D utara

11.

 Berapakah bearing sudutan masjid dari pejabat pos? A 75°B 105°C 255°D 325°

12.

 Bearing sudutan Kampung Setiu dari Kampung Darat ialahA 65°                                 C 155°B 110°                                D 335°

13. Jika rumah Shahira terletak di tenggara sekolahnya, apakah bearing sudutan sekolah Shahira dari rumahnya?A 90°                    C 225°B 1 80°                 D 315°

280

Page 281: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

14.

 Bearing sudutan sekolah dari X ialah 125°. X ialahA rumah Avun                   C rumah DavidB rumah Amar                   D rumah Karim

15. Nana berdiri menghadap matahari terbit dan mendepakan kedua-dua tangannya. Tangan kanan Nana mungkin sekali menunjuk pada bearing sudutanA 90°                   C 270°B 180°                 D 360°

16. Yang manakah langkah paling awal bagi menentukan bearing sudutan?A Menentukan bearing dari arah utaraB Menyambung antara dua titik lokasiC Mengira bearing dengan jangka sudutD Menentukan koordinat kedua-dua lokasi dengan tepat

17. Antara berikut, yang manakah menunjukkan bearing sudutan bernilai 40°?

281

Page 282: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

18. Apakah bearing sudutan kemuncak Bukit Lang dari Bukit Tawar?A 110°                C 185°B 135°                D 220°

19. Apakah bearing sudutan dari kemuncak Bukit Sira ke masjid? A 125°                C 208°B 175°                D 245°

20. Jarak dari persimpangan Pekan Terap ke simpang tiga Kampung Darat ialahA 4.5 km              C 8.5 kmB 5.2 km               D 9.9 km

21. Bearing sudutan dari masjid ke jambatan Sungai Pedu ialahA 260°                 C 276°B 270°                  D 312°

22. Mengapakah pokok kelapa subur ditanam di kawasan pantai dalam peta?

282

Page 283: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

A Tanih berpasirB Hujan yang lebatC Terdapat tali airD Suhunya sederhana panas

23. Antara berikut, yang manakah perlu dijauhi apabila kompas magnetik digunakan?A Meja kayu                               C Jam tanganB Botol kaca                               D Tali

24.

Berapakah bearing sudutan puncak Bukit Atap dari stesen trigonometri?A 35°                    C 270°B 120°                  D 310°

25. Sungai Tiram mengalir ke arah A utara

283

Page 284: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

B selatanC tenggaraD barat daya

26. Kedudukan zoo mini dari sekolah ialahA utaraB selatanC tenggaraD barat laut

27. Antara berikut, tempat yang manakah berada pada kedudukan 90° dari simpang tiga?A KilangB MasjidC SekolahD Perhentian bas

28. Berapakah bearing sudutan jambatan zoo mini dari simpang tiga?A 110°                C 180°B 150°                 D 300°

29. Pada bearing sudutan 155° dari kilang terdapatA masjidB sekolahC hulu Sungai TiramD Kampung Pamah Kasih

30. Berapakah bearing sudutan sekolah dari jambatan Kampung Pamah Kasih?A 10°                    C 210°B 70°                    D 300°

284

Page 285: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

31.

 Nyatakan bearing sudutan Bukit Setiu dari jeti.A 0°                                   C 210°B 178°                               D 315°

32. Antara berikut, yang manakah menunjukkan bearing X dari Y bersamaan dengan 230°?

285

Page 286: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

33.

 Bearing sudutan sekolah dari Bukit Setiu ialahA 70°                                 C 285°B 105°                                D 310°

34. Jika bearing sudutan Kampung Masai dari Kampung Jitu ialah 240°, apakah bearing sudutan Kampung Jitu dari Kampung Masai?A 40°.                               C 120°B 60°  .                             D 300°

35. Antara berikut, siapakah yang amat memerlukan kompas?I Juruterbang                       III PelayarII Juruukur                          IV PelakonA I, II dan III                      C I, III dan IVB I, II dan IV                      D II, III dan IV

36. Pilih pernyataan yang benar tentang bearing sudutan.I Diukur dari arah utaraII Mempunyai nilai 0° – 360°III Dinyatakan dalam ukuran darjah (°)IV Diukur mengikut arah lawan jamA I, II dan III                      C I, III dan IVB I, II dan IV                      D II, III dan IV

286

Page 287: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

37.

 Bearing sudutan lokasi X dari Bukit Setiu ialah 225°. Apakah lokasi X tersebut?A Kampung Darat                               C SekolahB Kampung Setiu                                 D Jeti

38. Titik rujukan ialahA objek yang menjadi tempat rujukan bagi menentukan arah objek atau tempat lainB objek yang sama jauh dengan tempat rujukanC objek yang bearing sudutannya sebanyak 360°D objek yang sudutnya kurang daripada 180°

39.

 Bearing sudutan rumah Wong dari rumah Avun ialahA 60°                                 C 250°B 170°                               D 300°

287

Page 288: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

40.

Antara berikut, pernyataan yang manakah benar tentang rajah di atas?A Kedudukan Y dari X bersamaan 50°B Kedudukan X dari Y bersamaan 50°C Kedudukan X dari Y sama dengan kedudukan     Y dari XD Kedudukan Y dari X adalah sama

41. Antara berikut, kawasan yang manakah menunjukkan bearing sudutan kurang daripada 180° dari Balik Pulau?A Pulau BetongB Telok BahangC Sungai PinangD Seberang Jaya

288

Page 289: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

42. Susunkan langkah-langkah mengira bearing sudutan Seberang Jaya dari Bukit Mertajam mengikut urutan yang betul.I   Menyambung antara dua titik rujukan dengan     tepatII  Meletakkan jangka sudut pada titik rujukan di      Bukit MertajamIII Mengira jumlah sudutan dari utara hingga      garisan antara dua titik rujukanIV Menulis bearing di atas peta lakarA I, II, III dan IVB I, III, II dan IVC II, I, III dan IVD III, IV, I dan II

43. Bearing sudutan Sungai Bakap dari Nibong Tebal hampir sama dengan bearing sudutanA Ayer Itam dari Pulau AmanB Seberang Jaya dari Kepala BatasC Balik Pulau dari Pulau BetongD Sungai Bakap dari Bukit Mertajam

44. Bearing sudutan Telok Bahang dari Balik Pulau ialahA 15°B 150°C 230°D 342°

289

Page 290: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

45. Kedudukan Taman Masgold dari Taman Permata ialahA 52°                   C 242°B 120°                 D 315°

46. Arah sekolah dari stesen minyak bersamaan dengan bearing sudutanA 38°                   C 228°B 147°                 D 318°

47. Kirakan bearing sudutan Taman Permata dari Taman Masgold.A 52°                   C 228°B 128°                  D 296°

48. Pada bearing sudutan 325° dari warung, terdapatA sekolahB warungC stesen minyakD Taman Permata

49. Antara berikut,  lokasi yang manakah menunjukkan bearing sudutan melebihi 180°?

290

Page 291: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

A Taman Masgold dari warungB Warung dari Taman MasgoldC Stesen minyak dari Taman PermataD Taman Masgold dari sekolah

50.

 Bearing sudutan rumah Amar dari rumah Karim ialahA 12°                               C 192°B 82°                               D 245°

291

Page 292: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

Bab 3 : Skala Dan Jarak

1. Antara berikut, yang manakah menunjukkan skala 1 cm mewakili 0.5 km?

2.

 Tiga sentimeter bagi skala di atas mewakiliA 1 kilometer          C 4 kilometerB 2 kilometer          D 6 kilometer

3.

 Sekiranya skala lurus ialah 1 cm mewakili 5 km, berapakah jarak pada peta?A 2 cm                               C 7 cmB 4 cm                               D 10 cm

4.

 Skala lurus di atas menunjukkanA 1 cm : 0.5 kmB 1 cm : 1 kmC 1 cm : 1 cmD 1 cm : 2 km

5.

292

Page 293: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

 Skala lurus di atas menunjukkanA 1 cm mewakili 1 kmB 1 cm mewakili 5 kmC 1 cm mewakili 10 kmD 1 cm mewakili 20 km

6. Antara berikut, skala yang manakah menunjukkan 1 sentimeter mewakili 1 kilometer? 

7.

 Berdasarkan skala di atas, apakah ukuran bagi landasan kereta api jika panjang dalam peta ialah 8 cm?A 4 km                               C 16 kmB 8 km                               D 24 km

8. Antara berikut, skala yang manakah menunjukkan 1 sentimeter mewakili 2 kilometer?

 

293

Page 294: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

9. Berapakah jarak dari balai bomba ke balai polis?A 2.8 kilometerB 3.8 kilometerC 12 kilometerD 21 kilometer

10. Alat yang terbaik bagi mendapatkan ukuran jarak di atas peta ialahA kertas                   C pembarisB benang                 D jangka lukis

11.

Antara berikut, skala lurus yang manakah dapat dikaitkan dengan maklumat di atas?

12. Skala peta boleh menentukanI jarak antara dua buah kampungII panjang landasan kereta apiIII arah masjid dari sekolahIV kedudukan pejabat posA I dan II                                  C III dan IV

294

Page 295: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

B II dan III                                D I dan IV

13.

 Berapakah panjang X dari Y?A 4 km                               C 12 kmB 7 km                                D 15 km

14. Jarak rumah Halim dari sekolah dalam peta ialah 4 cm. Apakah skala peta yang sesuai digunakan jika jarak sebenar rumah Halim dari sekolah ialah 40 km? 

15. Alat pengukur jarak yang digunakan untuk mengukur jarak melengkung ialahI pembaris         III perambulatorII jangka lukis    IV opisometerA I dan II                                  C III dan IVB II dan III                                D I dan IV

16.

Antara berikut, skala lurus yang manakah dapat dikaitkan dengan skala di atas?

17. Skala dalam peta membolehkan kita mengukurA ketinggian bukit

295

Page 296: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

B kepadatan pendudukC jarak antara dua tempatD kedudukan sebuah tempat

18. Jarak pada peta : 2 cmJarak sebenar    : 1 km Berdasarkan maklumat di atas, skala peta ialahA 1 cm mewakili 0.5 kmB 1 cm mewakili 1 kmC 1 cm mewakili 1.5 kmD 1 cm mewakili 2 km

19. Antara berikut, skala yang manakah paling besar?A 1 cm : 1 kmB 1 cm : 10 kmC 1 cm : 100 kmD 1 cm : 1 000 km

20. Jarak dari simpang tiga Kampung Aman ke Kampung Ehsan ialahA 1 km                 C 3 km

296

Page 297: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

B 2 km                  D 4 km

21. Panjang jalan raya dalam peta ialahA 9 km                 C 13.5 kmB 10.5 km            D 14 km

22.

 Dengan menggunakan skala di atas, berapakah jarak sebenar antara X dengan Y jika jarak dalam peta ialah 4 cm?A 3 km                               C 9 kmB 6 km                                D 12 km

23. Jarak lurus boleh diukur dengan menggunakanI pembaris                           III benangII jangka tolok                     IV taliA I dan II                                  C III dan IVB II dan III                                D I dan IV

24. Maksud skala yang paling tepat ialahA nisbah jarak sebenar di permukaan bumiB nisbah jarak permukaan bumi dengan jarak di     atas petaC nisbah semua jarak di kawasan tanah tinggi dan     tanah rendahD nisbah jarak antara dua tempat pada peta yang     mewakili jarak sebenar pada permukaan bumi

25. Jarak di atas peta dapat diukur dengan menggunakanI jangka tolok     III pita ukurII pembaris         IV benangA I, II dan III                               C I, III dan IVB I, II dan IV                               D II, III dan IV

297

Page 298: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

26. Kira jarak lurus antara Bukit Jambu dengan Bukit Langat.A 2.1 km                               C 4.3 kmB 3.8 km                                D 8.5 km

27. Berapakah jarak lurus antara Pulau Kambing dengan jeti?A 2.4 km                               C 5.0 kmB 4.5 km                                D 6.7 km

28. Berapakah jarak dalam peta antara simpang Pekan Jambu dengan kilang?A 5.5 cm                                C 13 cmB 6 cm                                   D 14.5 cm

29. Panjang benteng ialahA 1.5 km                               C 3.5 kmB 3 km                                   D 5 km

30. Kira jarak mengikut jalan raya antara Pantai Indah dengan Pekan Jambu.A 1.8 km

298

Page 299: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

B 2.9 kmC 5.8 kmD 6.0 km

31. Panjang Sungai Mawar ialahA 4.4 kmB 5.5 kmC 8.4 kmD 10.0 km

32. Jika jarak lurus antara Kampung Jati dengan lokasi X ialah 2.5 km, apakah lokasi X?A Bukit Jambu                               C Bukit LangatB Pantai Indah                                D Pulau Kambing

33. Yang manakah menunjukkan skala 1 : 300 000 mm? 

34. Skala lurus penting bagi kita semasa menjalankan ukuranI   luas kawasan ladangII  panjang sungaiIII jarak jalan rayaIV ketinggian bukitA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

35.

Pernyataan bagi skala tersebut ialahA 0.5 cm di atas peta bersamaan 0.5 km di     permukaan bumiB 1 cm di atas peta bersamaan 1.0 km di     permukaan bumi

299

Page 300: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

C 0.5 cm di atas peta bersamaan 2.0 km di     permukaan bumiD 1 cm di atas peta bersamaan 2.0 km di     permukaan bumi

36. Jarak sebenar dari perhentian bas ke rumah Amin ialahA 1 km                    C 4.5 kmB 2.5 km                  D 6 km

37. Berapakah jarak di atas peta dari rumah Tilaga ke bandar melalui jalan raya?A 2 km                    C 5 kmB 3.5 km                  D 12 km

38. Jarak yang manakah paling jauh?A Dari bandar ke perhentian basB Dari rumah Amin ke rumah TilagaC Dari perhentian bas ke rumah AminD Dari Tasik Bangau ke perhentian bas

39. Antara berikut, alat yang manakah digunakan untuk mengukur jarak melengkung antara lokasi dalam peta tersebut?I   BenangII  Jalur kertasIII Jangka tolokIV PembarisA I dan II                C III dan IVB II dan III              D I dan IV

40. Antara berikut, lokasi yang manakah mempunyai jarak melebihi 3 kilometer?

300

Page 301: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

I   Dari rumah Amin ke rumah TilagaII  Dari rumah Tilaga ke perhentian basIII Dari perhentian bas ke bandarIV Dari Tasik Bangau ke bandarA I, II dan III           C I, III dan IVB I, II dan IV           D II, III dan IV

301

Page 302: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

Unit 4 : Graf

1.

Berapakah nilai hasil tangkapan ikan Malaysia pada tahun 2005 dan 2006?A 96 ribu tanB 100 ribu tanC 111 ribu tanD 15 ribu tan

2.

Apakah nama graf tersebut?A Graf bar mudahB Graf bar bergandaC Graf garisan mudahD Graf garisan berganda

3. Graf bar berganda digunakan untukA membandingkan dua jenis atau lebih maklumat    dalam suatu grafB menunjukkan jumlah hujan tahunan bagi    sebuah bandarC menunjukkan perubahan suhu tahunanD menunjukkan maklumat satu unsur

4. Asas bagi pembinaan graf garisan berganda ialah

302

Page 303: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

I   tajukII  petunjukIII berwarna-warniIV paksi menegak dan paksi mendatarA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

5.

Berapakah jumlah guru di SMK Taman Ehsan pada tahun 2005?A 40 orang              C 45 orangB 42 orang               D 48 orang

6.

Negara yang paling banyak mengimport tekstil dan pakaian Malaysia ialah?A KanadaB SingapuraC United KingdomD Amerika Syarikat

7. Data kadar kelahiran dan kadar kematian sesuai dipersembahkan dalam bentukA carta paiB piramid pendudukC graf palang mudahD graf garisan berganda

303

Page 304: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

8.

Antara berikut, yang manakah jumlah tangkapan ikan air tawar pada tahun 2004?A 5 ribu tanB 10 ribu tanC 12.6 ribu tanD 15 ribu tan

9.

Antara berikut, tahun yang manakah mencatatkan jumlah kemalangan tertinggi?A Tahun 2003B Tahun 2004C Tahun 2005D Tahun 2006

304

Page 305: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

10.

Berapakah jumlah pengeluaran koko dari tahun 2003 hingga 2005?A 300 ribu tan         C 800 ribu tanB 500 ribu tan          D 1000 ribu tan

11.

Data-data dalam jadual di atas boleh dipindahkan keA carta paiB piramid pendudukC graf bar bergandaD graf garisan berganda

12.

Kadar perbezaan yang tinggi antara jumlah kecederaan dengan jumlah kematian dicatatkan pada tahunA 2003                    C 2005B 2004                    D 2006

305

Page 306: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

13. Graf di atas dikenali sebagaiA graf garisan mudahB graf palang mudahC graf garisan bergandaD graf palang berganda

14. Pilih pernyataan yang benar tentang graf tersebut.I Suhu di Tanah Rata lebih tinggi daripada suhu    di Kuala LumpurII Suhu di Tanah Rata lebih rendah pada peringkat    awal dan akhir tahunIII Min suhu di Tanah Rata ialah 18°CIV Julat suhu tahunan di Kuala Lumpur ialah     1°CA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

15.

Antara berikut, graf yang manakah mempamerkan data di atas dengan betul?

306

Page 307: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

307

Page 308: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

16.

 Penggunaan bahan makanan oleh hotel dan kedai makan tempatan di Malaysia pada tahun 2006 ialah sebanyakA 106 ribu tanB 140 ribu tanC 150 ribu tanD 164 ribu tan

17. Berapakah jumlah pengeluaran yang tertinggi bagi kipas?A 100 buah                               C 350 buahB 200 buah                               D 500 buah

18. Berapakah jumlah pengeluaran bagi televisyen?A 700 buah                                  C 1 550 buahB 1 500 buah                                D 2 280 buah

308

Page 309: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

19.

Antara berikut, nilai eksport tekstil dan pakaian Malaysia ke negara manakah kurang daripada RM500 juta sejak tahun 2004?I   Amerika SyarikatII  United KingdomIII SingapuraIV KanadaA I dan II                C III dan IVB II dan III              D I dan IV

20.

 Antara berikut, graf yang manakah mempamerkan data di atas dengan betul? 

309

Page 310: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

310

Page 311: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

21.

Antara berikut, pernyataan yang manakah benar?I    Hasil tangkapan ikan air laut melebihi hasil      tangkapan ikan air tawar setiap tahunII  Perbezaan hasil tangkapan ikan air tawar pada      tahun 2003 dan tahun 2006 ialah 20 ribu tanIII Hasil tangkapan ikan air tawar yang tertinggi      ialah pada tahun 2006IV Hasil tangkapan ikan air laut pada tahun 2005      ialah 30 ribu tanA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

22.

Berapakah jumlah hasil jualan kelapa sawit dari Ladang Pintar pada tahun 2004?A 100 000 tan        C 150 000 tanB 120 000 tan         D 200 000 tan

311

Page 312: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

23.

Pengeluaran hasil pertanian yang manakah mengalami peningkatan paling besar?A Koko                   C TembakauB Getah                   D Kelapa sawit

24.

Antara berikut, yang manakah langkah pertama untuk melukis graf bar berganda?A Menulis tajuk dalam rajahB Melukis paksi X dan paksi YC Melengkapkan jadual kekerapanD Menjalankan kajian dengan sampel yang sesuai

25. Sesebuah graf perlu dilengkapi denganI tajukII labelIII skalaIV petunjukA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

312

Page 313: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

26.

Pilih pernyataan yang benar.A Bilangan guru lelaki semakin merosotB Bilangan guru lelaki adalah tinggi bagi kedua –     dua tahunC Bilangan guru pada tahun 2004 dan 2005     adalah samaD 50% daripada guru di SMK Taman Ehsan ialah     perempuan

27. Berapakah jumlah pengeluaran tertinggi bagi tanaman kelapa?A 14 juta tan metrikB 15 juta tan metrikC 16 juta tan metrikD 20 juta tan metrik

28. Jumlah pengeluaran kelapa sawit bagi tahun 2004 hingga 2007 ialahA 25 juta tan metrikB 55 juta tan metrikC 72 juta tan metrikD 127 juta tan metrik

29. Jumlah pengeluaran kelapa sawit yang paling rendah berlaku pada tahun

313

Page 314: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

A 2004                               C 2006B 2005                                D 2007

30. Pilih tajuk X yang sesuai untuk graf tersebut.A Hasil keluaran bagi dua tanaman antara tahun    2004 hingga tahun 2007 di negara XB Jumlah pengeluaran tanaman kelapa atau    kelapa sawit bagi tahun 2004 hingga tahun    2007 di negara XC Pengeluaran tanaman kelapa dan kelapa sawit    bagi tahun 2004 dan tahun 2007 di negara XD Pengeluaran tanaman kelapa dan kelapa sawit    antara tahun 2004 hingga tahun 2007 di negara    X

31. Pilih pernyataan yang benar.I Hasil tanaman kelapa meningkat dari tahun   2004 hingga tahun 2007II Jumlah pengeluaran kelapa sawit adalah tinggi    berbanding dengan kelapaIII Hasil tanaman kelapa yang terendah ialah tahun      2007IV Perbezaan pengeluaran antara tanaman kelapa      dengan kelapa sawit pada tahun 2006 ialah   sebanyak 5 juta tan metrikA I dan II                                C II dan IVB I dan III                               D III dan IV

32. Negara yang paling banyak mengimport gas asli ialahA Jepun                                 C Peru

314

Page 315: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

B China                                 D Taiwan

33. Berapakah nilai import arang batu negara Taiwan dari negara Peru?A 500 tan metrikB 1 000 tan metrikC 1 500 tan metrikD 2 000 tan metrik

34. Berapakah nilai eksport petroleum ke negara Taiwan, China, dan Jepun?A 3 600 tan metrikB 5 400 tan metrikC 6 200 tan metrikD 7 200 tan metrik

35. Import gas asli oleh negara China melebihi import negara Taiwan sebanyakA 100 tan metrikB 400 tan metrikC 500 tan metrikD 600 tan metrik

36. Pilih pernyataan yang benar.I Jumlah import Jepun paling banyakII Jumlah import China ialah 5 800 tan metrikIII Negara yang kurang mengimport ialah TaiwanIV Jumlah import bagi arang batu ialah 3 500 tan     metrikA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

315

Page 316: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

37.

Antara berikut, pernyataan yang manakah benar?A Kadar kemalangan biasa dan kemalangan maut     menurun setiap tahunB Kadar kemalangan maut lebih rendah setiap     tahunC Kadar kecederaan dan kematian menunjukkan     perbezaan sangat tinggiD Kadar kemalangan biasa yang paling tinggi     ialah pada tahun 2004

38. Negara yang paling banyak mengimport tekstil dan pakaian Malaysia ialahA KanadaB SingapuraC United KingdomD Amerika Syarikat

39. Negara yang manakah mencatatkan nilai eksport tekstil dan pakaian yang kurang daripada

316

Page 317: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

RM500 juta sejak tahun 2005?I Amerika SyarikatII United KingdomIII SingapuraIV KanadaA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

40. Graf bar berganda paling sesuai untuk menggambarkanA kaedah ekonomi modenB jumlah hari dalam sebulanC cara-cara menanam tanamanD jumlah penduduk mengikut kaum

317

Page 318: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

Bab 5: Rajah

1.

 Kejadian hujan di atas terjadi di kawasanA bukitB lembahC daratanD pinggir pantai

2.

 Tajuk yang paling sesuai untuk rajah di atas ialahA aliran tenagaB ekosistem hutanC hujan perolakanD kitaran gas oksigen

3.

 Kawasan bertanda yang manakah menerima paling sedikit hujan?A I                               C IIIB II                               D IV

318

Page 319: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

4.

 Rajah di atas menunjukkanA kitaran airB hujan bukitC proses sejatanD pembentukan awan

5.

Rajah di atas menunjukkan tekanan tinggi dariA atmosfera             C tanahB dataran                  D laut

6. Antara berikut, yang manakah sesuai digambarkan melalui rajah kitaran?A Kejadian hujan bukitB Kawasan penanaman padiC Taburan penduduk MalaysiaD Kegiatan ekonomi di Malaysia

7. Peta minda adalah kaedah yang digunakan untukA membentuk rajah kitaranB melukis peta sesuatu tempat dengan mudahC memudahkan penyampaian sesuatu maklumatD mengaplikasi sesuatu peta dalam bentuk     gambar rajah

8. Penerangan berkenaan proses penanaman getah dan kelapa sawit di Malaysia boleh

319

Page 320: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

ditunjukkan melaluiA pelanB petunjukC rajah kitaranD skala berwarna

9.

Apakah faktor terpenting pembentukan bentuk bumi dalam rajah di atas?A HakisanB PeleraianC PemendapanD Pengangkutan

10.

Rajah di atas merupakan langkah-langkah pembentukanA tasik ladamB cerun bukitC tebing tinggiD dataran mendap

11.

320

Page 321: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

 Berdasarkan maklumat tersebut, apakah perkara utama yang sesuai bagi menerangkan X?A Ciri kurang pendudukB Ciri penduduk optimumC Ciri penduduk berlebihanD Faktor yang mempengaruhi kadar pertumbuhan semula jadi

12.

 Apakah kejadian yang ditunjukkan dalam rajah di atas?A Bayu lautB Bayu daratC Kitaran airD Hujan bukit

13.

Rajah di atas dikenal sebagaiA peta mindaB rajah aliranC peta hubunganD rajah saling kaitan

14. Sesebuah rajah yang dilukis perlu dilengkapi dengan

321

Page 322: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

I tajuk                III skalaII label                IV anak panahA I, II dan III                               C I, III dan IVB I, II dan IV                               D II, III dan IV

15.

 Fenomena di atas ialahA hujan reliefB hujan SumateraC hujan perolakanD hujan perenggan

16.

  Apakah kesan yang berlaku di kawasan X?I Hidupan akuatik musnahII Penyakit kanserIII Penyakit kulitIV Tanih berasidA I, II dan III                               C I, III dan IVB I, II dan IV                               D II, III dan IV

322

Page 323: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

17.

 Rajah di atas menunjukkan proses pembentukanA hujan perolakan                                C bayu daratB hujan relief                                        D bayu laut

18.

 Rajah di atas menunjukkan kejadianA hujan asid                               C hujan bukitB hujan batu                               D kitaran air

19.

Antara berikut, kegiatan yang manakah boleh dikaitkan dengan industri di atas?A PertanianB PerkilanganC Pengangkutan

323

Page 324: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

D Perlombongan

20.

 Apakah proses yang berlaku dalam rajah di atas?I SejatanII PemeluwapanIII Pergerakan airIV Pembentukan awanA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

21.

 X dalam peta minda di atas menunjukkanA kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadiB faktor kepelbagaian tumbuhan semula jadiC kesan penerokaan tumbuhan semula jadiD sumbangan kawasan tanah tinggi

324

Page 325: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

22.

 Rajah di atas menunjukkan proses pembentukanA tasik ladamB air terjunC jeramD delta

23.

Rajah di atas adalah berkaitan dengan aktiviti yang dilakukan oleh satu puak. Kegiatan tersebut mungkinA pindah ternakB tanaman bergilirC tanaman kontanD pertanian pindah

24.

Jenis hujan di atas mempunyai ciri-ciri berikut, iaituI   berlaku pada sebelah petangII  berlaku pada sepanjang hariIII membawa kemusnahan yang besarIV merupakan satu kejadian hujan perolakanA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

325

Page 326: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

25.

 Rajah di atas menunjukkan peringkat penanaman padi. Antara berikut, susunan yang manakah betul?A I - II - III - IVB II - I - III - IVC II - III - IV - ID III - I - II – IV

26.

 Pernyataan di atas dapat dikaitkan dengan kedudukan.A I                                C IIIB II                               D IV

326

Page 327: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

27.

X dalam rajah di atas berkaitan denganA hidrologiB ekosistemC ekopelanconganD bentuk muka bumi

28.

Berdasarkan rajah di atas, X ialahA kegunaan daun nipahB kegunaan hutan bakauC kepentingan herba di hutanD kegunaan daun mengkuang

327

Page 328: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

29.

 Apakah kepentingan tumbuhan di atas?I Penutup bumi yang semula jadiII Melindungi tanih daripada hakisan airIII Akar pokok menyekat air hujan mengalir      perlahanIV Menggalakkan aliran air mengalir laju ke     sungaiA I, II dan III                               C I, III dan IVB I, II dan IV                                D II, III dan IV

30.

 Apakah fungsi tumbuhan di atas?I Meningkatkan kualiti udaraII Membentuk ekosistem yang seimbangIII Menghalang penyerapan air ke dalam tanahIV Mengekalkan keseimbangan kitaran gas    oksigen, karbon dioksida, dan nitrogenA I, II dan III                               C I, III dan IVB I, II dan IV                               D II, III dan IV

328

Page 329: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

31.

Bentuk fizikal seperti rajah di atas terdapat diA tanah tinggiB tanah rendahC pinggir pantaiD gunung berapi

32.

Rajah di atas boleh dikaitkan dengan aktivitiA pertanian pindahB perladangan hutanC pembalakan haramD kitar semula bahan terbuang

329

Page 330: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

33.

 Antara berikut, yang manakah merupakan susunan proses pembentukan muka bumi di atas?A Gua - gerbang laut - batu sisa    - batu tunggulB Batu sisa - gua - batu tunggul    - gerbang lautC Gerbang laut - batu tunggul -    gua - batu sisaD Gua - gerbang laut - batu tunggul    - batu sisa

34.

Rajah di atas menerangkan cara melombong bijih timah secaraA pam kelikirB kapal korekC mendulangD lombong syaf

330

Page 331: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

35.

 Proses sejatan air berlaku diI lautII tasikIII sungaiIV air bawah tanahA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

36. Kaedah mentafsir rajah yang betul akan melalui beberapa peringkat secara tersusun iaituI   membaca dan memahami perkaitanII  membaca dan memahami tajukIII melihat garisan dan anak panahIV mengkaji dan mentafsir rajah A I, III, II dan IVB II, III, I dan IVC III, II, I dan IVD IV, III, II dan I

331

Page 332: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

37.

Berdasarkan rajah, yang manakah benar mengenai ciri-ciri hutan khatulistiwa?I   Tumbuhan bawah padatII  Dirian tulenIII Malar hijauIV berakar banirA I dan II                 C III dan IVB II dan III               D I dan IV

38.

Sumber X yang paling tepat merujuk kepadaA daun nipahB daun bakauC daun kelapaD daun mengkuang

39.

332

Page 333: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

Berdasarkan rajah di atas, kawasan X menerima hujan yang lebih daripada kawasan Y keranaA kawasan Y sangat luasB kawasan Y adalah bercerun landaiC kawasan X menghadap arah anginD kawasan X adalah bercerun curam

40.

Rajah kitaran tersebut menerangkan prosesA penenunan kainB penanaman padiC penanaman lada hitamD penanaman kelapa sawit

333

Page 334: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

Bab 6 : Peta

1.

 Antara berikut, pusat peranginan tanah tinggi yang manakah terletak di negeri Pahang?A Bukit FraserB Gunung LedangC Gunung JeraiD Gunung Kinabalu

2. Antara berikut, yang manakah merupakan ciri budaya?A RumputB Pokok getahC Pokok bakauD Hutan simpan

3. Mengapakah peta bergambar biasanya digunakan dalam risalah pelancongan?A Untuk menjimatkan kosB Untuk menarik perhatian pelancongC Untuk menunjukkan skala yang betulD Untuk memuatkan maklumat terperinci

4. Antara berikut, yang manakah merupakan ciri fizikal?A GunungB JambatanC Jalan rayaD Petempatan

334

Page 335: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

5.

 Seorang pelancong ingin melihat penyu perlu pergi keA CheratingB Port DicksonC Kuala LumpurD Rantau Abang

6. Peta bergambar sangat sesuai dijadikan rujukan kepadaA guru                     C pemanduB polis                     D pelancong

335

Page 336: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

7.

Simbol yang digunakan dalam peta di atas ialahA simbol petaB simbol angkaC simbol hurufD simbol bergambar

8.

Simbol bergambar seperti di atas terdapat diA lereng bukitB kawasan berpayaC kawasan tanah tinggiD kawasan tanah rendah

336

Page 337: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

9.

 Rajah di atas menunjukkan sebuahA gua                     C bukitB kuari                   D pulau

10. Antara berikut, yang manakah merupakan tempat beribadat?I   KuilII  GerejaIII Rumah apiIV Balai rayaA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

11. Antara berikut, yang manakah merupakan ciri budaya?I Bangunan              III SungaiII Jambatan             IV HutanA I dan II                 C III dan IVB II dan III               D I dan IV

12.

 Antara berikut, tempat pelancongan yang manakah terletak di arah barat laut Kuala Lumpur?A Pulau TiomanB Rantau AbangC Port DicksonD Pulau Langkawi

337

Page 338: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

13.

 Taman Negara terletak di sempadan negeriI PerakII PahangIII KelantanIV TerengganuA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

14. Ciri fizikal di permukaan bumi banyak ditemui diI   kawasan sungaiII  kawasan tanaman ladangIII kawasan tapak perumahanIV kawasan tumbuhan paya nipahA I dan II                 C III dan IVB II dan III               D I dan IV

338

Page 339: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

15. Ciri budaya yang terdapat di dalam peta ialahI   rumah tradisionalII  laluan kanopiIII air terjunIV hutanA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

16. Bagi pelancong yang ingin mengetahui jenis tumbuhan dan kepentingannya, tempat yang paling sesuai untuk dituju ialahA hutanB laluan kanopiC rumah tradisionalD muzium perhutanan

17. Berdasarkan peta di atas, apakah ciri fizikal yang terdapat dalam peta?A MuziumB Jalan rayaC Air terjunD Rumah pam

18. Antara berikut, yang manakah merupakan tempat beribadat?

339

Page 340: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

I Masjid     III GerejaII Tokong  IV Rumah apiA I, II dan III                  C I, III dan IVB I, II dan IV                  D II, III dan IV

19. Peta pelancongan perlulah mengandungi simbolI   angkaII  hurufIII bergambarIV garisan konturA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD I, II, III dan IV

20.

Simbol budaya dalam rajah di atas ialahA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

340

Page 341: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

21.

 Jika anda ingin melihat pelbagai jenis burung, anda boleh melawat keA “Chimney”B Dataran LabuanC Pulau PinangD Taman Burung Labuan

22. Kemudahan pengangkutan yang terdapat dalam peta bergambar ialahI terusanII jalan rayaIII jalan kereta apiIV lapangan terbangA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

341

Page 342: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

23. Apakah ciri fizikal yang terdapat dalam peta di atas?I   GuaII  SungaiIII Jalan rayaIV Tanah tinggiA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

24. Antara berikut, yang manakah menunjukkan pusat peranginan tanah tinggi dalam peta?I   Bukit TinggiII  Bukit FraserIII Teluk ChempedakIV Tanah Tinggi GentingA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

342

Page 343: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

25. Taman Negara Endau-Rompin terletak di sempadan negeri Pahang danA JohorB PerakC SelangorD Terengganu

26. Pusat pelancongan yang terdapat di timur laut Pahang ialahA CheratingB Kota GelanggiC Taman Rimba KenongD Tanah Tinggi Cameron

27. Pelancong yang ingin melihat keindahan tasik semula jadi perlulah keA BentongB Jeram BesuC Tasik ChiniD Taman Negara

28. Kemudahan yang terdapat dalam peta ialahI   terusanII  jalan rayaIII lapangan terbangIV landasan kereta apiA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

29. Kuantan terletak diA Tanah tinggiB Perhentian kereta apiC Sekitar taman negaraD Pinggir Laut China Selatan

343

Page 344: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

30. Jenis simbol yang digunakan dalam peta tersebut ialahI   simbol angkaII  simbol hurufIII simbol singkatanIV simbol bergambarA I dan II                 C III dan IVB II dan III               D I dan IV

31. Pelancong yang ingin ke Pulau Langkawi perlu mendapatkan feri diA Pulau PayarB Kuala KedahC Pantai MerdekaD Tanjung Dawai

32. Aktiviti sukan dan rekreasi dapat dijalankan diA Kulim Hi-TechB Lembah BujangC Bukit Kayu HitamD Taman Rekreasi Batu Hampar

33. Apakah aktiviti yang boleh dijalankan oleh pelancong di Air Terjun Puncak Janing?

344

Page 345: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

I   BerkelahII  BerenangIII BersukanIV Menangkap ikanA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

34. Antara berikut, tempat menarik yang manakah terletak di arah timur laut Kedah?A Pulau PayarB Sungai SedimC Gunung KeriangD Pedu Golf and Lake Resort

35. Lapangan terbang Kedah terletak diA Alor StarB Kepala BatasC Sungai PetaniD Kuala Nerang

36. Kulim Hi-Tech terletak di KedahA utaraB timurC selatanD barat daya

345

Page 346: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

37.

 Apakah aktiviti yang boleh dijalankan oleh seorang pelancong yang berada di Air Terjun Kota Tinggi?I BerkelahII BerenangIII BersukanIV Menangkap ikanA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I and IV

346

Page 347: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

38.

 Pilih pernyataan yang benar.I Kampung Air terletak di selatan petaII Lapangan terbang antarabangsa terletak di    barat petaIII Kemudahan feri disediakan di tenggara petaIV Banyak tempat pelancongan terletak di timurA I, II dan III                     C I, III dan IVB I, II dan IV                     D II, III dan IV

347

Page 348: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

39.

 Seorang pelancong yang melawat ke negeri Terengganu boleh mengunjungiI Tasik BeraII Tasik KenyirIII Rantau AbangIV Pulau TiomanA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

348

Page 349: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

40.

 Jenis simbol yang digunakan dalam peta di atas ialahI simbol angkaII simbol hurufIII simbol singkatanIV simbol bergambarA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

349

Page 350: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

41.

 Antara berikut, tempat yang manakah terletak di utara Dataran Labuan?A Kampung Air                     C Pulau KuramanB Taman Botani                     D Memorial Perang

42.

Antara berikut, yang manakah merupakan peletakan ciri budaya yang betul?A I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

43. Sebuah peta yang lengkap mesti mempunyai

350

Page 351: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

I tajuk                              III petunjukII warna                           IV arah mata anginA I, II dan III                    C I, III dan IVB I, II dan IV                    D II, III dan IV

44. Terdapat dua ciri pada peta pelancongan iaituI   mengandungi maklumat terperinciII  mengandungi angka dan hurufIII mengandungi gambarIV mengandungi carta aliranA I dan II                C III dan IVB II dan III              D I dan IV

45.

 Antara berikut, yang manakah merupakan ciri fizikal?I Kampung AirII Pulau BurongIII Pulau KuramanIV Dataran LabuanA I dan II                        C III dan IVB II dan III                      D I dan IV

46. Antara berikut, yang manakah merupakan ciri fizikal?

351

Page 352: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

I   PetempatanII  Hutan bakauIII SungaiIV GunungA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

47. Kaedah mentafsir peta pelancongan perlulah berasaskanI   ciri fizikalII  ciri budayaIII bilangan pendudukIV saling perkaitan antara simbolA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

48. Ciri budaya yang sering terdapat dalam peta pelancongan ialahI zoo                    III muziumII hotel                 IV sawah padiA I, II dan III                     C I, III dan IVB I, II dan IV                      D II, III dan IV

49. Antara berikut, ciri fizikal yang manakah terdapat di kawasan tanah tinggi?

352

Page 353: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

50. Ciri fizikal yang terdapat di barat laut peta ialahA hutan simpanB Tasik SemantanC Bukit KedondongD Air Terjun Bangau

51. Berdasarkan peta, aktiviti pertanian yang dijalankan ialahA pekebun kecilB pertanian jualanC pertanian pindahD pertanian sara diri

52. Apakah faktor yang memajukan aktiviti pelancongan dalam peta di atas?A Dasar kerajaanB Iklim tempatanC Tanih yang suburD Tumbuhan semula jadi

53. Di manakah lokasi yang sesuai dijadikan tempat berehat para pelancong?A Hutan simpanB Tasik SemantanC Bukit KedondongD Hutan paya air tawar

54. Zoo mini diusahakan untuk

353

Page 354: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

A menyelamatkan hidupan liarB mengelakkan pemburuan haramC mengelakkan hutan dimusnahD melindungi habitat spesies semula jadi

55. Faktor fizikal yang mempengaruhi tanaman getah ialahA tanih beralunB saliran yang baikC buruh asing yang ramaiD penduduk paling padat

56. Tarikan terpenting bagi pengunjung dari dalam dan luar kawasan ke Tasik Semantan dan sekitarnya ialahA kedaiB hotelC petempatanD hutan semula jadi

57. Antara berikut, ciri fizikal yang manakah terdapat di bahagian barat laut Felcra Sagu?I   BukitII  GetahIII SungaiIV Tumbuhan semula jadiA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

58. Antara berikut, skala lurus yang manakah mewakili skala peta di atas? 

59. Aktiviti seperti berkelah sangat sesuai dijalankan diI   zoo miniII  Air Terjun Bangau

354

Page 355: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

III Bukit KedongdongIV payaA I dan II                 C III dan IVB II dan III               D I dan IV

60.

Simbol di atas tergolong sebagai ciriA warna                   C budayaB fizikal                   D singkatan

355

Page 356: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

Bab 7: Taburan Penduduk

1. Pilih pasangan yang benar tentang faktor yang mempengaruhi kepadatan penduduk di kawasan yang berikut.

A I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

2.

Rajah di atas paling tepat menunjukkan factor pertambahan penduduk di kawasanA feldaB bandarC kampung baruD Stesen Transit Aliran Ringan

3. Antara berikut, faktor yang manakah merupakan tumpuan penduduk di Malaysia?I Tanih yang suburII Kawasan yang berpayaIII Tanah pamah yang rataIV Kawasan yang bersaliran baikA I, II dan III   C I, III dan IVB I, II dan IV   D II, III dan IV

356

Page 357: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

4.

Kawasan berpenduduk jarang terdapat di kawasan yang bertandaA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

5.

Maklumat di atas merujuk kepadaA KuchingB Tasik ChiniC Sungai RajangD Delta Kelantan

6.

Kawasan yang disenaraikan berpenduduk padat disebabkan oleh perkembangan sektorA pertanianB perniagaanC pelanconganD perindustrian

7. Bentuk muka bumi yang mempengaruhi taburan penduduk jarang ialahI kawasan berpayaII kawasan tanah tinggiIII kawasan berhutan tebalIV bentuk muka bumi beralunA I, II dan III    C I, III dan IVB I, II dan IV    D II, III dan IV

357

Page 358: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

8.

Kawasan berlorek dalam peta di atas menjadi tumpuan penduduk kerana mempunyaiA pusat pentadbiranB pusat pelanconganC pusat penapisan petroleumD kawasan pertanian yang subur

9.

Kawasan yang berlorek dalam peta jarang penduduk keranaI berpayaII berhutan tebalIII bersaliran burukIV bergunung-ganangA I dan II    C II dan IVB I dan III   D III dan IV

10. Antara berikut, bandar yang manakah berkembang akibat daripada factor perlombongan?I Miri    III KertehII Ipoh IV Kota BharuA I, II dan III   C I, III dan IVB I, II dan IV   D II, III dan IV

11.

Mengapakah kawasan yang disenaraikan di atas mempunyai penduduk padat?

358

Page 359: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

A Tarikan pelancongan tanah tinggiB Tiada amalan perancangan keluargaC Kawasan perikanan dan pertanianD Tumpuan dalam pelbagai bidang pekerjaan

12. Yang manakah merupakan kawasan padat penduduk?I Lembah KintaII Dataran KelantanIII Hulu Sungai RajangIV Dataran Kedah-PerlisA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

13.

Senarai di atas menerangkan factor perkembanganA KertehB BintuluC Port DicksonD Johor Bahru

14. Antara berikut, yang manakah merupakan kawasan Zon Perindustrian Bebas yang diwujudkan di bawah Dasar Perindustrian Negara?I   Ayer HitamII  Bayan LepasIII Pasir GudangIV Telok Panglima GarangA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

15. Faktor utama yang menyebabkan Kuala Lumpur mempunyai ramai penduduk ialahA pusat pentadbiranB bentuk muka bumiC kemudahan pengangkutanD peluang pekerjaan yang banyak

359

Page 360: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

16.

Kawasan berlorek mungkin sekali mewakiliA pusat penapisan petroleumB pusat pencairan gas asliC kawasan pembalakanD lombong bijih timah

17.

Kegiatan yang manakah telah menyebabkan penduduk tertumpu di kawasan X?A PertanianB PelanconganC PenternakanD Perlombongan

18. Pusat Pengangkutan Dan PerhubunganPernyataan di atas dapat dikaitkan dengan I Paka         III Kuala PilahII Sepang   IV Johor BahruA I dan II     C II dan IVB I dan III    D III dan IV

19. Kepadatan penduduk Malaysia dikira berasaskanI   pekerjaanII  luas kawasanIII jumlah pendudukIV jumlah warga asingA I dan II                 C III dan IVB II dan III               D I dan IV

360

Page 361: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

20.

Kawasan-kawasan di atas menjadi tumpuan penduduk disebabkan oleh kegiatan ekonomiA perindustrian     C perikananB perlombongan   D pertanian

21.

Kawasan yang bertanda X dan Y berpenduduk padat. Pembukaan dan perkembangan kedua-dua kawasan tersebut adalah hasil daripadaA kegiatan pertanianB kegiatan pelanconganC kegiatan perindustrianD kegiatan perlombongan

22.

Kawasan yang mempunyai penduduk paling padat di Malaysia ialah kawasan bertandaA I     C IIIB II    D IV

361

Page 362: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

23.

Antara berikut, kawasan yang manakah menjadi tumpuan penduduk kerana dipengaruhi oleh aktiviti yang sama?A I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

24. Antara berikut, negeri yang manakah mempunyai kepadatan penduduk yang tinggi di Malaysia?A JohorB SelangorC Pulau PinangD Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

25. Pilih pernyataan yang benar mengenai taburan penduduk di Malaysia.I Taburan penduduk adalah tidak sekataII Penduduk padat tertumpu di dataran pantaiIII Penduduk jarang tertumpu di kawasan     pertanianIV Penduduk sederhana padat tertumpu di     pedalaman Sabah dan SarawakA I dan II    C III dan IVB II dan III  D I dan IV

26. Kebanyakan penduduk padat Semenanjung Malaysia bertumpu diI pantai baratII pantai timurIII kawasan utaraIV kawasan tengahA I dan II                 C II dan IVB I dan III               D III dan IV

362

Page 363: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

27.

Kawasan berlorek mewakili tumpuan penduduk di kawasan bertandaA I     C IIIB II    D IV

28.

Kawasan berlorek mungkin sekali mewakili A kawasan tiada pendudukB kawasan berpenduduk jarangC kawasan berpenduduk padatD kawasan berpenduduk sederhana

29.

Yang manakah kawasan berlorek di atas mempunyai penduduk yang jarang?A I        C IIIB II       D IV

30. Antara berikut, kawasan yang manakah mempunyai kepadatan penduduk yang tinggi?

363

Page 364: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

I   Pedalaman SabahII  Dataran KedahIII Lembah KlangIV Pantai MiriA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

31. Antara berikut, faktor sosioekonomi yang manakah menjadi tarikan penduduk untuk berhijrah?I   Huru-haraII  PertanianIII PerindustrianIV Keluasan tanah suburA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

32. Kawasan lembangan sungai sering menjadi tumpuan penduduk keranaA tanih aluvium yang suburB sistem pengangkutan majuC bebas daripada bencana alamD kaya dengan sumber mineral

33.

Kawasan berlorek dalam rajah tersebut dapat dikaitkan dengan kawasan bertandaA I     C IIIB II    D IV

364

Page 365: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

34.

Senarai di atas berlaku disebabkan oleh faktorA diskrimasi kaumB peluang pekerjaan di bandarC ketidaksuburan tanih di desaD ketidakstabilan di pedalaman

35. Pernyataan yang manakah menerangkan taburan penduduk di Malaysia?I   Taburan penduduknya tidak sekataII  Jumlah penduduk Malaysia kira-kira 26 juta      orangIII Kebanyakan penduduk Malaysia bertumpu di      pantai timur Semenanjung MalaysiaIV Kira-kira 80% penduduk Malaysia tinggal di      Semenanjung MalaysiaA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

365

Page 366: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

36.

Antara berikut, kawasan yang manakah menggambarkan taburan kepadatan penduduk Malaysia?

37. Antara berikut, yang manakah menyebabkan pantai barat Sabah mempunyai penduduk yang ramai?I   Aktiviti pertanian terutama penanaman padi     banyak dijalankan di siniII  Kegiatan perindustrian yang maju telah      menyediakan banyak peluang pekerjaanIII Sistem pengangkutan dan perhubungan yang      lengkap dan majuIV Bandar-bandar besar terdapat di siniA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

366

Page 367: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

38.

Faktor-faktor di atas menggalakkan tumpuan penduduk di kawasan bertandaA I    C IIIB II   D IV

39. Kawasan berpenduduk sederhana biasanya menjalankan aktiviti ekonomi sepertiI pertanian      III pembalakanII perikanan    IV perindustrianA I dan II      C III dan IVB II dan III    D I dan IV

40.

Pernyataan di atas merujuk kepadaA Lembah KintaB Kota KinabaluC Teluk RamuniaD Sungai Lembing

41. Antara berikut, faktor yang manakah menggalakkan pantai barat Semenanjung Malaysia mempunyai penduduk yang padat?I   Banyak terdapat longgokan bijih timahII  Terdapat pusat perindustrian yang majuIII Terdapat dataran lanar yang luas dan suburIV Dataran pantai yang sempit dan sesak dengan      pendudukA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

367

Page 368: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

42.

Pernyataan tersebut merujuk kepada kawasan yang bertandaA I dan II    C III dan IVB II dan III  D I dan IV

43.

Bandar-bandar di atas menjadi tumpuan penduduk keranaA banyak tempat yang menarikB peluang pekerjaan yang banyakC tanih yang subur untuk pertanianD kawasan yang selamat dan kurang masalah    Social

44. Antara berikut, faktor yang manakah menyebabkan kawasan bandar menjadi tumpuan penghijrahan penduduk?I Peluang pekerjaan yang banyakII Berfungsi sebagai pusat perniagaanIII Terdapat kemudahan asas yang lengkapIV Mempunyai banyak tapak pertanian yang     SuburA I, II dan III     C I, III dan IVB I, II dan IV      D II, III dan IV

368

Page 369: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

45.

Maklumat di atas merujuk kepada kawasan bertandaA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

46.

Maklumat di atas dapat dikaitkan dengan I Pasir Gudang    III Bayan LepasII Sungei Way     IV Kota BharuA I, II dan III    C I, III dan IVB I, II dan IV    D II, III dan IV

47. Perlombongan bijih timah telah mewujudkan bandar-bandar sepertiI  Kuala LumpurII  KemamanIII TaipingIV IpohA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

48. Antara berikut, yang manakah faktor penyebab taburan penduduk Malaysia tidak seimbang?

369

Page 370: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

I   PekerjaanII  Keadaan fizikalIII Kesuburan tanihIV Perancangan keluargaA I, II dan IIIB I II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

49. Apakah fungsi Bandar raya Shah Alam?I   Ibu negeri SelangorII  Bandar perindustrianIII Pusat kegiatan pembalakanIV Terdapat banyak peluang pekerjaanA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

50.

Antara berikut, kawasan yang manakah dianggap berpenduduk antara 50 hingga 200 orang sekilometer persegi?A I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

51.

370

Page 371: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

Senarai di atas sangat penting dalamA pusat pengajian tinggiB industri kecil dan sederhanaC aktiviti penanaman kelapa sawitD aktiviti perniagaan dan perdagangan

52. Apakah usaha yang diambil oleh kerajaan untuk membangunkan kawasan luar bandar melalui Dasar Pertanian Negara?A Memperkenalkan kaedah bioteknologiB Menubuhkan Lembaga Kemajuan Tanah     PersekutuanC Menggalakkan pembinaan estet-estet     perindustrianD Membina kemudahan infrastruktur yang     lengkap

53. Antara berikut, yang manakah merupakan faktor pertambahan penduduk semula jadi di Malaysia?I   Taraf kesihatanII  Taraf pendidikanIII Migrasi dalamanIV Usia semasa berkahwinA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

54. Kawasan berpenduduk padat lebih berfokus di kawasanI   bandarII  tanah suburIII tebing tinggiIV petempatan baruA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

55.

Faktor X dan Y ialah

371

Page 372: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

I tumbuhan semula jadiII tiupan angin monsunIII kegiatan ekonomiIV bentuk muka bumiA I dan II    C III dan IVB II dan III  D I dan IV

56.

Senarai di atas boleh dikaitkan dengan kawasan yang bertandaA I                           C IIIB II                          D IV

57.

Antara berikut, bandar yang manakah berkembang disebabkan oleh faktor di atas?I Bandar Sahabat      III Bandar Gua MusangII Bandar Tenggara   IV Bandar Muadzam ShahA I, II dan III   C I, III dan IVB I, II dan IV   D II, III dan IV

58. Pernyataan yang manakah benar tentang taburan penduduk Malaysia?I   Taburan penduduk desa dan bandar adalah      samaII  Taburan penduduk Malaysia tidak sekata

372

Page 373: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

III Taburan penduduk di pedalaman jarangIV Ibu negeri menjadi tumpuan pendudukA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

59.

Kawasan yang disenaraikan di atas menjadi tumpuan penduduk kerana faktorI   pekerjaanII  pusat pentadbiran negeriIII kemudahan asas yang baruIV bandar terbesar setiap negeriA I dan II                 C II dan IVB I dan III                D III dan IV

60.

Kawasan berlorek menjadi daya tarikan  penduduk keranaI penemuan gas asliII kegiatan perikanan dapat dijalankanIII mempunyai peluang pekerjaan dalam industri     petrokimiaIV mempunyai kawasan pantai yang bersih dan      menarikA I dan II    C II dan IVB I dan III    D III dan IV

373

Page 374: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

Unit 8 : Perubahan Penduduk

1. Antara berikut, faktor yang manakah menyebabkan kadar kelahiran semakin rendah di Malaysia?I Bencana alamII Perkahwinan lewatIII Amalan perancangan keluargaIV Amalan pemakanan yang seimbangA I dan II    C III dan IVB II dan III  D I dan IV

2.

Kadar pertumbuhan penduduk negara P pada tahun 2006 ialah A 30.5 bagi setiap 1 000 orangB 55.7 bagi setiap 1 000 orangC 68.3 bagi setiap 1 000 orangD 75.3 bagi setiap 1 000 orang

3.

Kadar kematian negara P pada tahun 2006 ialahA 2.8 bagi setiap 1 000 orangB 4.0 bagi setiap 1 000 orangC 6.0 bagi setiap 1 000 orangD 8.0 bagi setiap 1 000 orang

4.

Kawasan berlorek mungkin sekali mewakiliA kepadatan pendudukB komposisi pendudukC perubahan pendudukD taburan penduduk

5. Nisbah seorang doktor pakar di Malaysia sekarang ialah

374

Page 375: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

A 500 orang untuk seorang doktorB 1 480 orang untuk seorang doktorC 2 500 orang untuk seorang doktorD 5 000 orang untuk seorang doktor

6.

Huraian di atas merujuk kepadaA migran   C imigrasiB migrasi   D emigrasi

7.

Faktor penolak bagi migrasi dalaman seperti pola di atas ialahA udara yang nyamanB penduduk berlebihanC kos hidup yang tinggiD kekurangan peluang pekerjaan

8. Kadar pertumbuhan penduduk Malaysia adalah kira-kiraA 1%   C 3%B 2%    D 4%

9.

Jadual di atas menunjukkan data terkumpul melalui bancian tentangA kadar kematian di MalaysiaB kadar kelahiran di MalaysiaC jumlah penduduk di MalaysiaD kadar warga asing di Malaysia

10. Emigrasi bermaksudA orang yang berhijrah

375

Page 376: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

B pergerakan pendudukC perpindahan masuk penduduk dari luar negara    ke MalaysiaD perpindahan keluar penduduk Malaysia ke luar    negara

11. Antara berikut, yang manakah menerangkan kadar pertumbuhan penduduk Malaysia?A Positif                  C SifarB Negatif                 D Perlahan

12.

Formula di atas merujuk kepadaA kadar kelahiran kasarB kadar kematian kasarC kadar kelahiran bersihD kadar pertumbuhan semula jadi kasar

13.

Maklumat di atas merujuk kepada migrasi dalaman yang berlaku diA feldaB ibu kotaC bandar baruD luar bandar

14. Apakah yang akan berlaku sekiranya penduduk semakin berkurang?A Kemasukan buruh asingB Kos kesihatan semakin meningkatC Sektor pertanian semakin berkembangD Perbelanjaan untuk golongan kanak-kanak    semakin meningkat

15. Perubahan penduduk merujuk kepada I pergerakan penduduk dalam negeriII jumlah penduduk berkurang dalam setahun

376

Page 377: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

III jumlah penduduk bertambah dalam setahunIV perbezaan antara kadar kelahiran dengan kadar     kematianA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

16. Faktor sosial yang mempengaruhi kadar kelahiran lebih tinggi daripada kadar kematian di Malaysia ialahA pekerjaanB budaya hidupC dasar kerajaanD sumber dalam negeri

17. Antara berikut, faktor yang manakah mungkin menyebabkan kadar kematian sesebuah negara meningkat?I   Kekurangan makananII  Wabak penyakitIII Bencana alamIV Kos hidupA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

18. Pertambahan penduduk Malaysia disebabkan oleh faktorI   migrasi dalamanII  emigran dari luarIII kadar kelahiran meningkatIV kadar kematian meningkatA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

19. Faktor budaya yang mempengaruhi pengurangan kadar kematian bayi di Malaysia ialahA tradisi keluarga kecilB amalan pemakanan seimbangC umur perkahwinan yang lewatD amalan perancangan keluarga

20. Pertumbuhan penduduk di Malaysia membawa manfaat dari segiA peningkatan taraf hidupB bekalan tenaga buruh mahirC kemasukan imigran dari luar negara

377

Page 378: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

D pembinaan infrastruktur yang canggih

21. Kadar kematian bayi di Malaysia telah menurun pada tahun 2000 keranaI   peningkatan taraf kesihatanII  pencegahan penyakit berjangkitIII tiada bencana alam yang burukIV klinik bergerak ke kawasan pedalamanA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

22.

Faktor X dalam rajah di atas mungkin sekali ialahI taraf pendidikanII kekurangan makananIII amalan perancangan keluargaIV Dasar Kependudukan NegaraA I, II dan III    C I, III dan IVB I, II dan IV    D II, III dan IV

23.

Senarai di atas akan memberi kesan iaituA kadar kematian menurunB kadar kelahiran menurunC kadar kematian meningkatD kadar kelahiran meningkat

24.

Kadar kematian kasar di atas semakin menurun keranaI kemudahan pendidikan bertambah banyak

378

Page 379: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

II bilangan hospital semakin bertambahIII kemajuan dalam bidang perubatanIV peluang pekerjaan yang banyakA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

25. Peningkatan jumlah penduduk Malaysia dipengaruhi oleh faktorA kekurangan warga tuaB perkahwinan yang terlalu awalC kadar kematian bayi yang rendahD peningkatan tahap penduduk optimum

26. Antara berikut, yang manakah merupakan kesan akibat daripada golongan wanita lewat berkahwin?I Kadar kesuburan akan menjadi rendahII Kadar kelahiran akan menjadi rendahIII Kadar kematian akan meningkatIV Penduduk akan bertambahA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

27. Kerajaan telah berusaha meningkatkan taraf kesihatan penduduk denganI menyediakan sistem pembetungan dan  pembersihan sampah yang teraturII menambah bilangan institusi pengajian    tinggiIII menambah kakitangan perubatanIV menyediakan bekalan air bersihA I, II dan III   C I, III dan IVB I, II dan IV   D II, III dan IV

28. Apakah suntikan awal yang diberi kepada bayi atau kanak-kanak yang dapat mengurangkan kadar kematian?I BCG        III TetanusII Denggi   IV Hepatitis BA I, II dan III   C I, III dan IVB I, II dan IV   D II, III dan IV

29. Migrasi yang memberi banyak perubahan terhadap jumlah penduduk Malaysia terdiri

379

Page 380: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

daripada warganegaraI   BangladeshII  IndonesiaIII FilipinaIV JermanA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

30. Proses imigrasi akan menyebabkanA penduduk sesebuah negara bertambahB penduduk sesebuah negara berkurangC penduduk sesebuah negara tidak berubahD penduduk sesebuah negara berkurang secara    mendadak

31.

Jangka hayat bagi lelaki telah meningkat disebabkan olehI kemudahan perubatanII pemakanan yang baik dan seimbangIII kesedaran tentang gaya hidup yang sihatIV kempen antimerokok yang kurang berkesanA I, II dan III   C I, III dan IVB I, II dan IV   D II, III dan IV

32. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertambahan semula jadi penduduk negara Malaysia ialahI   migrasi keluarII  taraf kesihatanIII taraf pendidikanIV umur perkahwinanA I dan II                 C II dan IVB I dan III                D III dan IV

380

Page 381: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

33.

X dalam rajah di atas ialah faktor yang berkaitan denganA migrasi dalamanB penghijrahan ke bandarC imigran dari luar negaraD pergerakan ke luar Bandar

34. Warga asing yang paling ramai datang bekerja di negara ini ialahA Nepal        C FilipinaB Myanmar  D Indonesia

35. Antara berikut, faktor yang manakah mempengaruhi kadar kematian menurun?I Kemajuan dalam teknologi pengawalan   penyakitII Pendapatan penduduk meningkatIII Amalan perancangan keluargaIV Bekalan air bersihA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

36. Antara berikut, yang manakah merupakan galakan kerajaan melalui Dasar Kependudukan Negara?I Mengenakan bayaran rawatan yang rendahII Menambahkan bilangan hari cuti bersalinIII Pengecualian cukai tanggunganIV Meningkatkan kadar celik hurufA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IV

381

Page 382: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

D II, III dan IV

37. Pihak kerajaan telah mengadakan pelbagai kempen kesihatan untuk menyedarkan masyarakat sepertiI kempen AIDSII kempen perancangan keluargaIII kempen penyakit kencing manisIV kempen amalan pemakanan seimbangA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

38. Antara berikut, faktor yang manakah menggalakkan migrasi?I Politik yang stabilII Melanjutkan pelajaranIII Paksaan daripada kerajaanIV Peluang pekerjaan yang banyakA I, II dan III    C I, III dan IVB I, II dan IV    D II, III dan IV

39.

Berdasarkan rajah di atas, apakah kesan yang akan dihadapi oleh negara X?I   Migrasi ke bandar utamaII  Peluang pekerjaan yang terhadIII Kekurangan tenaga kerja murahIV Ramai penduduk yang produktifA I, II dan III C I, III dan IVB I, II dan IV D II, III dan IV

40. Antara berikut, faktor yang manakah menyebabkan generasi masa kini mempunyai keluarga yang kecil?I Kos membesarkan anak-anak semakin      meningkatII Kesukaran mendapatkan pembantu rumahIII Kadar upah yang semakin tinggiIV Kos hidup yang tinggiA I, II dan III   C I, III dan IVB I, II dan IV    D II, III dan IV

382

Page 383: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

41. Pada masa kini, golongan wanita berkahwin lewat keranaI menjawat jawatan tinggiII kos perkahwinan yang tinggiIII keadaan ekonomi yang tidak stabilIV melanjutkan pelajaran ke peringkat tertinggiA I dan II    C III dan IVB II dan III  D I dan IV

42. Golongan emigran yang profesional dari Malaysia berhijrah ke luar negara terdiri daripadaI doktor        III juruteraII akauntan   IV peladangA I, II dan III     C I, III dan IVB I, II dan IV     D II, III dan IV

43. Antara berikut, faktor yang manakah mempengaruhi pertambahan semula jadi penduduk Malaysia?A Pertambahan warga tuaB Pertambahan wang asingC Pertambahan kelahiran bayiD Pertambahan kemudahan pendidikan

44.

Kadar mortaliti bayi rendah di Malaysia kerana I   kawalan penyakit yang baikII  umur kahwin yang lewatIII kemudahan pengangkutan yang baikIV kemajuan dalam bidang perubatanA I dan II C III dan IVB II dan III D I dan IV

45. Jangka hayat penduduk negara Malaysia dapat dilanjutkan dengan faktorI pemakananII taraf kesihatanIII perumahan selesaIV perkhidmatan kesihatanA I, II dan III   C I, III dan IVB I, II dan IV   D I, III dan IV

46. Antara usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah kekurangan tenaga kerja pada masa hadapan di Malaysia ialahA menggalakkan penduduk berhijrah ke luar

383

Page 384: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

    negaraB menggunakan robot dan jenteraC meningkatkan kos kesihatanD mengecilkan saiz keluarga

47. Antara berikut, faktor yang manakah mempengaruhi perubahan penduduk Malaysia?I   MigrasiII  Kadar kelahiranIII Kadar kematianIV Warga tua yang ramaiA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

48. Antara berikut, yang manakah tujuan kerajaan menggalakkan pertambahan penduduk Malaysia sehingga 70 juta orang menjelang akhir abad ke - 21?I   Memenuhi keperluan tenaga kerja negaraII  Menghantar tenaga kerja ke negara asingIII Meningkatkan pendapatan per kapita      penduduk negaraIV Meningkatkan permintaan terhadap keluaran      indusri negaraA I dan II                 C III dan IVB II dan III               D I dan IV

49. Antara berikut, pernyataan yang manakah benar tentang perubahan penduduk Malaysia?I   Jangka hayat penduduk Malaysia semakin      bertambahII  Kemiskinan menghalang pertumbuhan      penduduk MalaysiaIII Penduduk Malaysia tidak mengalami      pertumbuhan positifIV Kadar pertumbuhan penduduk Malaysia      adalah tinggiA I dan IIB II dan IIIC III dan IV

384

Page 385: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

D I dan IV

50. Antara berikut, yang manakah boleh menyebabkan kadar kematian meningkat?I Kebuluran         III Wabak penyakitII Bencana alam  IV Perkahwinan lewatA I, II dan III    C I, III dan IVB I, II dan IV    D II, III dan IV

51. Kebanyakan pekerja tidak mahir datang ke Malaysia bekerja dalam sektorI   pengurusanII  perladanganIII pembinaanIV pembantu rumahA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

52.

Kawasan berlorek mungkin sekali mewakiliA taburan pendudukB kepadatan pendudukC komposisi pendudukD perubahan penduduk

53. Kebanyakan penduduk Malaysia berhijrah ke luar negara keranaI faktor peribadiII melanjutkan pelajaranIII masalah pengangguranIV memperoleh peluang kerja yang lebih baikA I, II dan III    C I, III dan IVB I, II dan IV    D II, III dan IV

54. Kemasukan buruh asing ke negara ini boleh dielakkan denganI mengadakan khidmat layan diri di sesetengah  perkhidmatanII menggunakan jentera moden di kilangIII mengurangkan aktiviti ekonomi

385

Page 386: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

IV menurunkan kadar upahA I dan II     C III dan IVB II dan III   D I dan IV

55. Antara berikut, galakan yang manakah diberikan oleh kerajaan Malaysia bagi meningkatkan jumlah penduduk?I   Menggalakkan migrasi tanpa izin tinggal     sementaraII  Menggalakkan perkahwinan campurIII Potongan cukai pendapatan kepada anak-anakIV Memberi cuti khas bergaji kepada isteri      bersalinA I dan II                 C III dan IVB II dan III               D I dan IV

56. Pilih kombinasi yang benar.

A I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

57. Apakah ciri penduduk Malaysia pada masa hadapan?I Peningkatan warga tuaII Kekurangan tenaga buruhIII Peningkatan kos perubatanIV Pengurangan kemasukan buruh asingA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

58.

Apakah kesan daripada keadaan tersebut?

386

Page 387: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

I Peningkatan warga tuaII Penurunan kos rawatanIII Kekurangan tenaga buruhIV Pengangguran meningkatA I dan II    C II dan IVB I dan III   D III dan IV

59. Antara berikut, yang manakah merupakan faktor penarik migrasi di Malaysia?I   Taraf hidup tinggiII  Banyak lebihan tenaga buruhIII Banyak peluang pekerjaan di kilangIV Peluang melanjutkan pelajaranA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

60. Langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengatasi masalah kekurangan penduduk ialah I penggunaan robot di kilangII tawaran gaji yang lebih baikIII khidmat layan diri di restoranIV memendekkan usia persaraanA I, II dan III   C I, III dan IVB I, II dan IV   D II, III dan IV

387

Page 388: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

Bab 9 : Migrasi Penduduk

1. Pilih pasangan yang benar.

2.

Jenis migrasi yang ditunjukkan dalam peta di atas ialahA dari bandar ke bandarB dari bandar ke luar bandarC dari luar bandar ke bandarD dari luar bandar ke luar bandar

3.

Apakah jenis migrasi yang dilakukan oleh Nora?A Bandar ke bandarB Bandar ke luar bandarC Luar bandar ke bandarD Luar bandar ke luar bandar

388

Page 389: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

4.

Rajah di atas dapat dikaitkan dangan migrasiA bandar ke bandarB bandar ke luar bandarC luar bandar ke bandarD luar bandar ke luar bandar

5. Rancangan kerajaan yang memindahkan penduduk ke tempat lain untuk mengelakkan kesesakan penduduk di kawasan asal dipanggilA migrasiB imigrasiC emigrasiD transmigrasi

6. Perpindahan penduduk dari kampung ke FELDA akan menyebabkanA pemodenan di kawasan yang asalB pembangunan di kawasan yang baruC pengangguran di kawasan yang baruD petempatan setinggan di tempat asal

7.

Senarai FELDA di atas terletak di negeriA Johor     C KelantanB Pahang   D Sarawak

8.

Pernyataan di atas merujuk kepadaA migranB migrasi musimanC migrasi dalamanD migrasi antarabangsa

9. Penghijrahan penduduk dari daerah Jelebu dan Kuala Pilah ke Kuala Lumpur pada awal tahun 1990-an disebabkan oleh

389

Page 390: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

A tidak mempunyai tanahB tidak mempunyai rumahC kekurangan pekerjaan yang sesuaiD kemudahan asas yang kurang

10.

Kesan yang dihadapi di kawasan berlorek ialahI taraf hidup meningkatII jumlah penduduk bertambahIII pemodenan jaringan pengangkutanIV kemajuan dalam sektor perdaganganA I dan II    C II dan IVB I dan III   D III dan IV

11.

Agensi kerajaan di atas telah menyebabkan berlakunya migrasiA antara desaB antara bandarC dari luar bandar ke bandarD dari bandar ke luar bandar

12. Antara berikut, yang manakah termasuk dalam migrasi antarabangsa?A Selangor ke PerakB Malaysia ke SingapuraC Klang ke Kuala LumpurD Pulau Jawa ke Pulau Sulawesi

390

Page 391: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

13.

Antara berikut, faktor yang manakah mempengaruhi jenis migrasi di atas?I Dasar kerajaan         III Taraf hidup tinggiII Peluang pekerjaan  IV Peluang pendidikanA I dan II     C III dan IVB II dan III   D I dan IV

14.

Kawasan berlorek menjadi tumpuan penduduk untuk berhijrah kerana terdapatI pusat pelancongan    III pusat keagamaanII pusat pentadbiran    IV pusat perniagaanA I dan II    C II dan IVB I dan III   D III dan IV

15.

Agensi X mungkin sekali ialahA HICOMB MARDIC FELDAD PORIM

391

Page 392: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

16.

Pernyataan di atas merujuk kepadaI   NilaiII  PutrajayaIII Petaling JayaIV Kuala LumpurA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

17.

Penduduk muda yang berpindah ke kawasan-kawasan di atas disebabkan oleh faktorA pekerjaan   C pendidikanB perubatan   D perkahwinan

18. Mengapakah golongan muda berminat untuk berhijrah ke bandar?I Melanjutkan pelajaranII Bebas daripada gejala sosialIII Menikmati cara hidup moden dan selesaIV Terdapat banyak pusat beli-belah dan rekreasiA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

19. Apakah kesan migrasi penduduk terhadap negara yang dituju?I   Kesesakan lalu lintasII  Pertambahan pendudukIII Pertambahan tenaga kerjaIV Kehilangan tenaga ikhtisasA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

20. Perkembangan kegiatan ekonomi menyebabkan penduduk berpindah untuk memulakan

392

Page 393: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

kehidupan baru di kawasan X. Ini disebabkanA tenaga buruh yang ramaiB penggunaan teknologi modenC kemudahan asas yang lengkapD rancangan pembangunan tanah

21.

Antara berikut, faktor yang manakah mempengaruhi perpindahan penduduk ke Bandar X dan Bandar Y?I Pusat pentadbiranII Peluang pekerjaanIII Pusat pengajian tinggiIV Kawasan perlombonganA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

22.

Perpindahan penduduk ke kawasan-kawasan tersebut disebabkan olehA kemudahan pengangkutanB kemudahan perubatanC kestabilan politikD dasar kerajaan

393

Page 394: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

23.

Faktor utama migrasi penduduk berlaku di kawasan berlorek ialahA terdapat banyak peluang pekerjaanB pusat pentadbiran terletak di siniC banyak pusat kebudayaanD banyak pusat hiburan

24.

Senarai bandar di atas menjadi tumpuan golongan remaja keranaA melanjutkan pelajaranB terdapat kemudahan kesihatanC peluang pekerjaan yang banyakD kawasan pertanian yang selesa

25. Faktor yang menarik minat ramai migrant berhijrah ke Selangor ialahI iklim yang nyamanII banyak bandar besarIII kadar upah yang tinggiIV banyak peluang pekerjaanA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

26.

394

Page 395: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

Pernyataan di atas menerangkan kawasan yang bertandaA I   C IIIB II   D IV

27.

Aktiviti pertanian telah menyebabkan penduduk berpindah ke kawasan bertandaA I, II dan III   C I, III dan IVB I, II dan IV    D II, III dan IV

28. Faktor yang menggalakkan perpindahan penduduk di Malaysia ialahI pekerjaan          III dasar kerajaanII perkahwinan   IV perubahan iklimA I, II dan III   C I, III dan IVB I, II dan IV   D II, III dan IV

29. Migrasi masuk ke Lembah Klang disebabkan olehI   bencana alamII  melanjutkan pelajaranIII kemudahan sosial yang pelbagaiIV peluang pekerjaan yang banyakA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

30. Antara berikut, faktor yang manakah menyebabkan penduduk meninggalkan kampung halaman mereka?I Melanjutkan pelajaranII Kadar upah yang rendahIII Kegiatan ekonomi yang terhadIV Aktiviti tertumpu kepada perniagaanA I, II dan III    C I, III dan IVB I, II dan IV     D II, III dan IV

395

Page 396: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

31.

Antara berikut, yang manakah kesan pergerakan dalam rajah di atas terhadap kawasan petempatan luar bandar?I   Kemajuan perindustrianII  Peningkatan taraf hidupIII Kewujudan bandar baruIV Peningkatan hasil tanamanA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

32.

Huraian di atas lebih ketara melibatkan migrasi penduduk yang terdiri daripadaA penuntutB warga asingC kakitangan kerajaanD imigran tanpa permit

33.

Apakah faktor yang mempengaruhi penduduk meninggalkan kawasan X?I Kekurangan tanah pertanianII Penggunaan jentera modenIII Kemudahan sosial baikIV Lebihan tenaga buruhA I, II dan IIIB I, II dan IV

396

Page 397: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

C I, III dan IVD II, III dan IV

34. Faktor utama yang menyebabkan penghijrahan penduduk ke bandar-bandar besar di Malaysia ialahA taraf hidup yang lebih baikB bebas daripada bencana alamC peluang pekerjaan yang banyakD kemudahan asas yang lebih baik

35. Pergerakan penduduk akan meningkat disebabkan oleh pengeluaran hasil pertanianA padiB kokoC nanasD kelapa sawit

36.

Pernyataan di atas menerangkan keadaan di A Nilai              C PutrajayaB Ayer Keroh   D Kuala Lumpur

37.

Senarai di atas mungkin merujuk kepada aliran migrasiA I ke IIB I ke IVC II ke IIID III ke IV

397

Page 398: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

38. Migrasi penduduk dari luar bandar ke bandar kebanyakannya menuju ke destinasi sepertiI   Bayan LepasII  Pasir GudangIII Lembah KlangIV Bandar Muadzam ShahA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

39.

X dalam rajah di atas ialahA keadaan bandar yang selesaB menjawat jawatan dalam sektor awamC peluang pekerjaan dalam sektor pertanianD sistem pengangkutan dan perhubungan kurang   maju

40.

Rajah di atas menunjukkan pola migrasi dariA bandar ke bandarB bandar ke luar bandarC luar bandar ke bandarD luar bandar ke luar bandar

41. Migrasi penduduk yang melibatkan remaja dan belia paling kerap berlaku diI   bandarII  FELDAIII pusat rekreasiIV pusat pengajian tinggiA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

398

Page 399: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

42.

Migrasi penduduk seperti pola di atas disebabkan oleh faktor penolak tempat asal iaituA kos hidup yang tinggiB masalah bencana alamC kekurangan tempat tinggalD peluang pekerjaan tidak tetap

43.

Antara berikut, yang manakah merupakan tujuan pergerakan penduduk tersebut?I Mengurangkan kadar kemiskinanII Menyediakan kemudahan sosial yang baikIII Membangunkan kawasan luar bandarIV Meningkatkan taraf hidup penduduk luar     bandarA I dan II     C III dan IVB II dan III   D I dan IV

399

Page 400: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

44.

Migrasi penduduk dalam peta mungkin sekali disebabkan oleh faktorA taraf hidup         C faktor pendidikanB dasar kerajaan   D peluang pekerjaan

45. Migrasi penduduk dari desa ke bandar dapat dikurangkan denganI   memajukan perindustrian di desaII  menguatkuasakan undangundangIII melambatkan pembangunan di bandarIV membuka tanah melalui FELDAA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

46.

Kawasan berlorek mewakili faktor tarikan kepada imigran, iaituA pusat pentadbiranB kawasan pertanianC pusat perindustrianD kemudahan pengangkutan

400

Page 401: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

47.

Imigrasi penduduk dari negara-negara lain ke Malaysia disebabkan olehA taraf hidup             C peluang pekerjaanB kestabilan politik     D kerjasama serantau

48.

Migrasi penduduk di atas banyak berlaku dariA bandar ke bandarB luar bandar ke bandarC bandar ke luar bandarD luar bandar ke luar bandar

49. Antara berikut, yang manakah adalah benar?

401

Page 402: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

I- Kelantan SelatanII-Terengganu TengahIII-Pahang TenggaraIV-Johor Tenggara

A I, II dan III    C I, III dan IVB I, II dan IV    D II, III dan IV

50.

Pernyataan di atas merujuk kepada I Kuching    III Shah AlamII Prai         IV Kota BharuA I dan II     C III dan IVB II dan III   D I dan IV

51. Kebanyakan imigran yang terdiri daripada wanita Indonesia dan Filipina bekerja di Malaysia sebagaiA pembantu rumah    C pekerja kilangB pembantu pejabat   D petani

52.

Antara berikut, faktor yang manakah menerangkan keadaan di negeri tersebut?A Pantai yang indahB Pelabuhan yang majuC Peluang pekerjaan yang banyakD Kemudahan infrastruktur yang baik

53. Antara berikut, faktor yang manakah menyebabkan perpindahan penduduk dari luar bandar ke bandar?

402

Page 403: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

I   PeperanganII  KemiskinanIII Dasar kerajaanIV Peluang pekerjaanA I dan II                 C II dan IVB I dan III                D III dan IV

54.

Maklumat di atas merujuk kepada pola migrasi dalam peta yang disebabkan olehA kos hidup yang tinggi di bandarB peluang pekerjaan di bandarC penduduk berlebihan di luar bandarD kesesakan di Kuala Lumpur

55. Antara berikut, yang manakah merupakan faktor pergerakan penduduk Malaysia ke Jengka Segi Tiga pada awal penubuhannya?I   Kemiskinan di tempat asalII  Tiada pekerjaan yang tetapIII Masalah pergaduhan di kawasan asalIV Tiada tanah untuk menjalankan kegiatan      pertanianA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

56. Kebanyakan imigran wanita dari Indonesia dan Filipina bekerja di Malaysia sebagaiA petaniB pekedai

403

Page 404: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

C pembantu rumahD pembantu pejabat

57. Antara berikut, sektor yang manakah telah menyediakan peluang pekerjaan yang banyak kepada imigran?A Pembinaan   C PerindustrianB Pendidikan   D Perkhidmatan

58.

Penduduk dari X dan Y berpindah ke kawasan berlorek mungkin sekali bekerja dalam bidangI pertanian      III perindustrianII perikanan   IV perkhidmatanA I dan II    C II dan IVB I dan III   D III dan IV

59. Antara berikut, masalah yang manakah dihadapi penduduk akibat migrasi yang dilakukan secara paksa?I   Tekanan emosiII  Masalah pekerjaanIII Masalah bencana alamIV Masalah isi rumah yang ramaiA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

60.

Maklumat di atas berkaitan dengan pergerakan penduduk keA bandar

404

Page 405: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

B ibu negeriC pusat pertanianD institusi pendidikan

405

Page 406: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

Bab 10: Kesan Perubahan Penduduk Terhadap Alam Sekitar

1.

 Aktiviti penebusgunaan di atas dijalankan diI Ipoh            III KuchingII Puchong     IV Alor SetarA I dan II     C III dan IVB II dan III   D I dan IV

2. Masalah penggondolan tanih yang menyebabkan ketidakseimbangan ekologi disebabkan oleh aktivitiA pembalakan haramB pengusahaan ikan sangkarC penutupan kawasan lombongD penanaman tanaman tutup bumi

3.

Aktiviti di atas boleh menimbulkan kesan sepertiI tanih berasidII pencemaran airIII hidupan air terancamIV tanaman semakin membesarA I, II dan III   C I, III dan IVB I, II dan IV   D II, III dan IV

4. Aktiviti-aktiviti yang boleh memusnahkan flora dan fauna ialahI pembalakan haramII pembinaan empanganIII pembinaan lebuh rayaIV penubuhan ladang hutanA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

406

Page 407: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

5. Mengapakah kerajaan mengambil langkah mewartakan hutan simpan dan taman negara?A Mengawal kawasan tadahan hujanB Menghalang kegiatan pembalakan haramC Memberi keseimbangan pada ekosistem hutanD Menggalakkan penerokaan sumber secara     terancang

6. Mesej penting melalui Deklarasi Langkawi 1999 diadakan untuk menangani masalahA pembalakan haramB keseimbangan ekonomiC pembangunan luar bandarD keseimbangan alam sekitar

7. Pembakaran Jerami Padi Apakah kesan daripada aktiviti di atas?I Hakisan tanihII Pencemaran udaraIII Peningkatan suhu bumiIV Keasidan tanah meningkatA I dan II    C III dan IVB II dan III  D I dan IV

8.

Kaedah pertanian di atas dijalankan di kawasan bertandaA I dan II      C III dan IVB II dan III    D I dan IV

9. Kesan perubahan alam sekitar berlaku jika terdapat pertambahan penduduk yang ketara di kawasanA FELDAB pedalamanC pusat bandarD kampung baru

10. Tanih diteroka untuk menghasilkan pasir dalam industriI automobil

407

Page 408: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

II pembinaanIII pembuatan kacaIV pembuatan tembikarA I dan II     C III dan IVB II dan III   D I dan IV

11. Perubahan landskap berlaku selepas pembinaan empangan besar seperti Temenggor dan Kenyir untuk tujuanA bandar satelitB tanaman makananC perumahan mewahD kuasa hidroelektrik

12. Aktiviti penanaman padi yang dijalankan secara berterusan akan menyebabkanA tanih tidak suburB hidupan air terancamC suhu semakin meningkatD hasil keluaran bertambah

13. Antara berikut, yang manakah merupakan kesan negatif akibat penebangan hutan secara tidak terancang?I Flora dan fauna akan pupusII Eksport kayu balak berkurangIII Kawasan tadahan hutan terjejasIV Banjir berlaku di kawasan rendahA I, II dan III    C I, III dan IVB I, II dan IV     D II, III dan IV

14. Antara berikut, empangan yang manakah dibina untuk menjana kuasa hidroelektrik di Malaysia?I Empangan Kenyir, TerengganuII Empangan Batang Ai, SarawakIII Empangan Kemubu, KelantanIV Empangan Muda, KedahA I dan II    C II dan IVB I dan III   D III dan IV

15.

Kawasan berlorek di atas mungkin sekali berkaitan dengan

408

Page 409: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

A Empangan MudaB Empangan KeneringC Empangan KenyirD Empangan Klang Gate

16.

Maklumat di atas berkaitan dengan kesan perubahan penduduk terhadapA sumber airB sumber hutanC sumber tanahD sumber makanan

17. Apakah kesan aktiviti pembalakan terhadap alam sekitar?A Kehilangan spesies hidupan liarB Kurang cahaya matahari sampai ke permukaan     bumiC Mempercepat proses larut resap air ke dalam     tanahD Kurang cahaya matahari sampai ke permukaan     bumi

18. Antara berikut, lokasi yang manakah menunjukkan perubahan kesan penerokaan sumber?

409

Page 410: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

A I dan II                C III dan IVB II dan III              D I dan IV

19. Apakah kesan buruk akibat daripada penebangan hutan secara berlebihan?I   Mencemarkan sungaiII  Menyebabkan banjir kilatIII Mengurangkan kesuburan tanihIV Mendedahkan lapisan tanih pada hakisan airA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

20.

Rajah di atas menerangkan masalah kependudukan yang berlaku diA Lembah KlangB Kota DamansaraC Dataran KelantanD Tanah Tinggi Cameron

21. Kepadatan penduduk di kawasan luar bandar telah menyebabkanI   pengangguran di kalangan belia

410

Page 411: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

II  petempatan di rumah pangsaIII pertambahan kawasan setingganIV hakisan tanih di kawasan pertanianA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

22. Pilih pernyataan yang benar tentang kawasan bekas lombong.I Kawasan bekas lombong ditebus guna untuk   aktiviti pertanianII Kawasan yang berpasir dibaja dengan sisa   tumbuhanIII Kawasan pertanian dilengkapkan dengan    bantuan sistem pengairanIV Membolehkan tanaman seperti kacang tanah,    ubi kayu, dan limau ditanamA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

23. Antara berikut, langkah yang manakah sesuai bagi mengelakkan pembuangan sampah di merata-rata tempat?A Pembakaran sampah secara terbukaB Menghanyutkan sampah melalui sungaiC Membiar sampah reput di kawasan pelupusan     sampahD Menggiatkan kesedaran kitar semula bahan     terbuang

24.

Apakah kegunaan empangan di atas?I Mengawal banjirII Menternak ikanIII Mengairi tanamanIV Menjana kuasa hidroelektrikA I dan II     C III dan IVB II dan III   D I dan IV

25. Antara berikut, yang manakah merupakan langkah-langkah penerokaan sumber air secara terancang?I   Mengawal kualiti air

411

Page 412: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

II  Menambak pinggir lautIII Mengawal kebocoran paipIV Mengawasi kawasan tadahan hujanA I, II dan III C I, III dan IVB I, II dan IV D II, III dan IV

26. Kesan perubahan alam sekitar di Malaysia menjadi lebih ketara apabila terdapat eksploitasi terhadap sumberI   airII  tanihIII hutanIV pergununganA I, II dan III C I, III dan IVB I, II dan IV D II, III dan IV

27. Antara berikut, langkah yang manakah dapat memelihara sumber hutan di Malaysia?I Rawatan silvikulturII Membina empanganIII Penghutanan semulaIV Mewartakan hutan simpanA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

28.

Antara berikut, yang manakah merupakan kesan positif apabila sumber tersebut diteroka?I Air sungai tercemarII Banjir berlaku di kawasan rendahIII Mengawal banjir di kawasan sekitarIV Menggalakkan perindustrian di kawasan      tersebutA I dan II    C II dan IVB I dan III   D III dan IV

29. Antara berikut, kombinasi yang manakah benar?

412

Page 413: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

A I, II dan III    C I, III dan IVB I, II dan IV    D II, III dan IV

30. Sumber air semakin tercemar disebabkan olehI pembuangan sisa toksikII pembuangan sisa kumbahanIII penangkapan ikan air tawarIV pelepasan asap kenderaanA I dan II    C II dan IVB I dan III   D III dan IV

31. Antara berikut, pernyataan yang manakah menerangkan kepentingan sungai terhadap perubahan penduduk di Malaysia?I   Mengairi kawasan pertanianII  Menjana kuasa hidroelektrikIII Mengangkut barangan pukal utamaIV Membekalkan air untuk kegunaan harianA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

32.

Aktiviti di atas akan menimbulkan kesan sepertiI banjirII tanah runtuhIII hakisan tanahIV air sungai semakin jernihA I, II dan III    C I, III dan IVB I, II dan IV    D II, III dan IV

413

Page 414: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

33.

X dalam rajah di atas berkaitan dengan aktiviti manusia terhadapA eksploitasi sumber galianB penerokaan sumber hutanC pembinaan bangunan tinggiD sektor perindustrian sekunder

34.

Tanaman X ialahA padi    C getahB koko   D kelapa

35.

Antara berikut, yang manakah benar tentang tanaman X dan tanaman Y?

36. Empangan Kemubu di Kelantan dibina untukA aktiviti pelanconganB membekalkan air domestikC menjana kuasa hidroelektrikD mengairi kawasan penanaman padi

37. Antara berikut, kawasan yang manakah ditebus guna bagi tujuan pembangunan?I   Kamunting di Perak

414

Page 415: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

II  Bukit Tinggi di PahangIII Pantai Juru dan Perai di Pulau PinangIV Pinggir Pantai Pulau Kapas di TerengganuA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

38. Antara berikut, yang manakah merupakan langkah penerokaan sumber air secara terancang?I Memulihara sungaiII Mengawal kebocoran paip airIII Mengawal kawasan tadahan hujanIV Meneroka air laut untuk dijadikan air tawarA I, II dan III   C I, III dan IVB I, II dan IV    D II, III dan IV

39. Kawasan yang manakah berfungsi sebagai lokasi pemeliharaan alam flora dan fauna?I   Bandar KertehII  Tasik TitiwangsaIII Hutan Simpan Endau – Rompin IV Pusat Pemuliharaan Orang Utan, Sepilok      SabahA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

40.

Berdasarkan rajah di atas, apakah jenis pokok yang ditanam untuk tujuan pembalakan?I GetahII GelamIII AkasiaIV TembusuA I, II dan III    C I, III dan IVB I, II dan IV     D II, III dan IV

41. Antara berikut, yang manakah kesan pembinaan empangan terhadap alam sekitar?I   Hakisan tanihII  Hutan ditenggelami air

415

Page 416: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

III Hutan terpaksa dimusnahkanIV Hidupan liar kehilangan habitatA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

42. Apakah tujuan bandar lestari diwujudkan?I   Mengurangkan oksigenII  Mengeksport bunga tempatanIII Menyerap karbon dioksidaIV Mengekalkan keseimbangan alamA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

43.

X dalam rajah di atas berkaitan dengan kesan penerokaan terhadapA sumber airB sumber hutanC sumber tanahD sumber makanan

44.

Apakah kebaikan sistem pertanian di atas?

416

Page 417: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

I Menjimatkan kosII Menjimatkan kawasan tanahIII Mempelbagaikan hasil tanamanIV Menambahkan bekalan makananA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

45.

Kawasan di atas ditambak keranaA lokasi yang strategikB kawasan yang terlindungC menambah kawasan daratanD tanah pamah yang semakin terhad

46. Antara berikut, yang manakah kesan kemajuan dan pembangunan yang pesat di bandar?I   Tahap kepanasan yang tinggiII  Pembebasan gas CFC yang bertambahIII Kekurangan daya serapan karbon dioksidaIV Kekurangan hasil tanaman kontanA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

47.

Kesan penerokaan sumber di atas akan menyebabkanI   kemusnahan habitat hidupan liarII  kekurangan kayu bernilai tinggiIII kekurangan tiupan angina lazimIV gangguan kawasan tadahan airA I, II dan III

417

Page 418: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

B I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

48. Kempen-kempen mencintai hutan melibatkan agensi seperti I   Jabatan Alam Sekitar (JAS)II  Persatuan Pencinta Alam (MNS)III Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan      (FELDA)IV Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia      (FRIM)A I dan IIB I dan IIIC II dan IVD III dan IV

49. Langkah-langkah yang boleh diambil untuk menyedarkan masyarakat tentang kepentingan hutan ialahI kempen cinta hutanII kempen kitar semulaIII pendidikan alam sekitarIV kempen “cintailah sungai kita”A I, II dan III    C I, III dan IVB I, II dan IV    D II, III dan IV

50. Apakah kebaikan penggunaan tenaga elektrik berbanding dengan penggunaan kuasa hidroelektrik?I Melibatkan modal yang kecilII Sumber tidak akan kehabisanIII Tidak ada pencemaran udaraIV Memerlukan kawasan yang luasA I dan II    C III dan IVB II dan III  D I dan IV

51.

Tindakan yang diambil untuk membina tempat di atas ialahA menimbun bekas lombongB menebus guna kawasan payaC menambak kawasan pinggir lautD meratakan kawasan tanah tinggi

418

Page 419: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

52.

Maklumat di atas dapat diatasi dengan kaedah I   menyediakan pengangkutan awam yang cekapII  menggalakkan perkongsian kenderaanIII melebarkan jalan dan laluan kenderaanIV menurunkan harga tambang kenderaan awamA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

53. Langkah-langkah yang diambil untuk menjamin bekalan kayu balak berkekalan ialahI rawatan silvikulturII penubuhan ladang hutanIII meningkatkan eksport kayu balakIV pembukaan kawasan pembalakan yang baruA I dan II    C III dan IVB II dan III  D I dan IV

54. Apakah teknologi pertanian yang diamalkan untuk meningkatkan hasil tanaman?I Baja kimia            III Benih bermutuII Racun serangga  IV Kitaran biologiA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

55. Antara berikut, yang manakah kesan tumpuan penduduk terhadap kawasan baru?I   Eksploitasi tanah yang berlebihanII  Pergerakan yang kurang selesaIII Banyak kawasan baru yang diterokaIV Semua barang dikitar semulaA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

419

Page 420: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

56. Antara berikut, yang manakah merupakan langkah-langkah penerokaan sumber alam secara terancang? I   Menebus guna bekas lombong dan payaII  Mengadakan kempen “Cintailah Sungai Kita”III Menggunakan teknik tanaman secara      hidroponikIV Menggunakan baja dan racun serangga secara      berleluasaA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

57. Antara berikut, yang manakah kesan perubahan penduduk terhadap alam sekitar?I   Pertambahan kawasan pertanianII  Penerokaan sumber hutanIII Pembuangan sisa kilangIV Hujan lebatA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

58.

Agensi-agensi di atas dapat dikaitkan denganA mengawal aktiviti pembalakanB menjalankan penyelidikan tentang pokokC menyediakan kawasan rekreasi untuk orang   ramaiD menyedarkan masyarakat tentang kepentingan   Hutan

59.

Senarai di atas merujuk kepada masalah yang berlaku di pusat bandar akibatI   asap kilangII  kekurangan jejantasIII penebangan hutan semula jadi

420

Page 421: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

IV pertambahan bilangan kenderaanA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

60.

Antara berikut, yang manakah boleh dikaitkan dengan pernyataan di atas?I   Kadar kelahiran dapat dikawalII  Pencemaran udara akibat pembakaran sampahIII Pencemaran udara akibat kesesakan lalu lintasIV Peningkatan kawasan petempatan setinggan di      kawasan bandarA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

421

Page 422: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

Unit 11 : Hubungan Kependudukan Dengan Sumber

1.

Huraian di atas merujuk kepada negaraA India        C IndonesiaB Ethiopia    D Bangladesh

2. Antara berikut, negara yang manakah mempunyai cirri persamaan dengan negara X?I   IndiaII  JepunIII JermanIV NigeriaA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

3. Konsep penduduk berlebihan merujuk kepadaA sumber alam yang ada tidak mencukupi untuk    menampung keperluan pendudukB sumber alam yang ada tidak dapat diteroka    oleh penduduk yang adaC sumber alam yang ada tidak dapat memajukan    pembangunan negaraD sumber alam yang ada tidak diteroka dan    dibangunkan dengan terancang

4. Pilih pasangan yang benar.

A I dan II C II dan IVB I dan III D III dan IV

422

Page 423: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

5.

Apakah yang dapat dikaitkan dengan jadual di atas?A Tanih tidak suburB Kekurangan golongan mudaC Kekurangan pekerjaan tetapD Kehilangan kuasa pasaran dalaman

6.

Maklumat di atas merujuk kepada konsepA kurang pendudukB penduduk optimumC perubahan pendudukD penduduk berlebihan

7.

Masalah-masalah yang dihadapi oleh negara Y ialahI kepupusan hutanII kemiskinan tanihIII kadar pengangguran tinggiIV kekurangan kemudahan asasA I dan II    C II dan IVB I dan III   D III dan IV

423

Page 424: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

8.

Ciri-ciri yang berkaitan dengan kawasan berlorek ialahI kemiskinanII kekurangan makananIII kekurangan pendudukIV kadar pengangguran tinggiA I, II dan III    C I, III dan IVB I, II dan IV    D II, III dan IV

9. Apakah kesan terhadap negara yang mempunyai penduduk berlebihan di Asia?A Kematian yang rendahB Taraf hidup yang tinggiC Pengangguran yang tinggiD Taraf kesihatan yang tinggi

10. Antara berikut, negara yang manakah mengalami masalah kekurangan makanan?A Brazil    C EthiopiaB Jepun    D Filipina

11.

Maklumat tersebut berkaitan dengan masalahA makananB petempatanC komunikasiD infrastruktur

12. Antara berikut, yang manakah merupakan masalah kependudukan yang berlaku di negara Switzerland dan Jerman?A Bayi dilahirkan cacatB Penduduk sama padatC Kepadatan penduduk di bandarD Penyakit kritikal yang membimbangkan

13. Kombinasi yang manakah benar tentang jadual di bawah?

424

Page 425: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

14. Negara yang kurang penduduk mengalamiA kadar kematian yang tinggiB kadar kelahiran yang tinggiC kadar kelahiran yang rendahD peratus warga tua yang rendah

15.

Perindustrian kurang maju di negara-negara di atas keranaI daya beli penduduk rendahII tahap teknologi rendahIII modal pelabur tinggiIV sumber asli terhadA I, II dan III    C I, III dan IVB I, II dan IV     D II, III dan IV

16.

Antara berikut, negara yang manakah mempunyai persamaan dengan kawasan berlorek?A P    C RB Q    D S

17. Antara berikut, negara yang manakah mempunyai penduduk berlebihan?I India     III Pakistan

425

Page 426: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

II China  IV New ZealandA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

18. Antara berikut, yang manakah merupakan kesan penduduk berlebihan terhadap alam sekitar?I PencemaranII Peningkatan suhuIII Kepupusan hutanIV Dataran lanar terbentukA I, II dan III     C I, III dan IVB I, II dan IV     D II, III dan IV

19. Masalah kekurangan makanan dan kebuluran berlaku di Ethiopia keranaI   penduduk yang ramaiII  teknologi terlalu rendahIII tanaman sekoi yang tidak suburIV mengharapkan barangan importA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

20.

Pernyataan di atas menunjukkanI taraf kesihatan rendahII kadar buta huruf rendahIII kekurangan makanan berkhasiatIV kekurangan kemudahan perubatanA I, II dan III    C I, III dan IVB I, II dan IV     D II, III dan IV

21. 'Australia'Kanada 

426

Page 427: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

Antara berikut, yang manakah merupakan cirri kependudukan bagi negara di atas?I Penduduk muda kurangII Penduduk tua bertambahIII Kadar kenal huruf tinggiIV Kadar pengangguran tinggiA I, II dan III     C I, III dan IVB I, II dan IV     D II, III dan IV

22.

Negara X ialahA India         C IndonesiaB Ethiopia     D Bangladesh

23. Antara berikut, yang manakah merupakan kesan perubatan moden di negara maju?I   Pertumbuhan penduduk yang rendahII  Peningkatan jumlah warga tuaIII Jangka hayat menurunIV Tiada penyakit kronikA I dan II                 C III dan IVB II dan III               D I dan IV

24. Negara yang berpenduduk optimum ialahA negara yang mempunyai kadar kelahiran     negatifB negara yang mempunyai keupayaan menjelajah     negara lainC negara yang mengalami masalah pengangguran     tahap sifarD negara yang mempunyai saiz penduduk yang     seimbang dengan pengeluaran sumbernya

25. Antara berikut, masalah yang manakah dialami di kawasan bandar yang mempunyai penduduk berlebihan?I   Kekurangan makananII  Kekurangan kemudahan asas

427

Page 428: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

III Peningkatan kawasan setingganIV Kesusahan mendapat pekerjaanA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

26. Ciri-ciri negara kurang penduduk ialahI jangka hayat panjangII kadar kematian tinggiIII kadar kelahiran rendahIV ramai penduduk tinggal di desaA I dan II    C II dan IVB I dan III   D III dan IV

27.

Ciri-ciri penduduk di atas adalah benar bagi negaraA Bangladesh    C KanadaB Malaysia         D China

28. Antara berikut, negara yang manakah mempunyai kadar pengangguran yang tinggi?I   SudanII  NigeriaIII SwedenIV KanadaA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

29.

Negara X yang dimaksudkan ialahA India                    C KanadaB China                   D Ethiopia

428

Page 429: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

30. Antara berikut, negara yang manakah mengalami masalah setinggan yang serius?I Tokyo     III MumbaiII Dhaka    IV Hong KongA I dan II    C II dan IVB I dan III   D III dan IV

31. Masalah pencemaran berlaku di kawasan penduduk berlebihan yang berpunca daripadaI pembuangan sisa toksikII pembebasan asap kilangIII bangunan yang dibina rapatIV pelepasan asap dari ekzos keretaA I, II dan III    C I, III dan IVB I, II dan IV    D II, III dan IV

32.

Maklumat di atas menunjukkan negara Y mengalamiI taraf kesihatan yang rendahII kekurangan kemudahan perubatanIII bilangan hospital yang mencukupiIV bilangan kakitangan perubatan yang terhadA I, II dan III    C I, III dan IVB I, II dan IV     D II, III dan IV

33.

Negara X mungkin sekali mengalamiI   ramai penduduk warga tuaII  kematian bayi yang tinggiIII pengangguran yang rendahIV kemudahan asas yang modenA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IV

429

Page 430: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

D II, III dan IV

34. Apakah ciri negara yang mengalami penduduk berlebihan?I   Taraf hidup yang rendahII  Jangka hayat yang tinggiIII Taraf kesihatan yang rendahIV Kadar kelahiran yang tinggiA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

35. Keadaan penduduk berlebihan di sesebuah Negara akan menimbulkan masalahI kesesakan lalu lintasII perumahan yang selesaIII pengangguran yang tinggiIV kemudahan asas yang modenA I dan II    C II dan IVB I dan III   D III dan IV

36. Antara berikut, yang manakah merupakan kesan negara kurang penduduk?I Bekalan makanan mencukupiII Tahap teknologi yang tinggiIII Perindustrian kurang majuIV Hasil keluaran rendahA I dan II     C III dan IVB II dan III   D I dan IV

37.

Maklumat di atas memberi kesan dari segiI   pertambahan warga tuaII  pengangguran yang tinggiIII kadar kematian bayi tinggiIV kemudahan asas yang lengkapA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

38. Apakah kesan ekonomi terhadap negara kurang penduduk?I   Pasaran yang terhad

430

Page 431: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

II  Kurang buruh kasarIII Harga barang murahIV Banyak sumber tidak diterokaiA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

39. Antara berikut, yang manakah ciri penduduk berlebihan di Pakistan?I Jangka hayat yang tinggiII Taraf hidup yang rendahIII Taraf kesihatan yang rendahIV Kadar kelahiran yang rendahA I dan II                C III dan IVB II dan III              D I dan IV

40.

Senarai di atas merujuk kepada kesan-kesan yang dialami oleh negara penduduk berlebihan akibatA pertanian berterusanB penghutanan semulaC penerokaan hutan secara berleluasaD penggunaan semula barangan terpakai

41. Negara-negara yang mengalami kurang penduduk ialahI Malaysia    III IndonesiaII Australia   IV KanadaA I, II dan III   C I, III dan IVB I, II dan IV    D II, III dan IV

42.

Kawasan yang berlorek mempunyai persamaan dari segiA kemiskinanB masalah perumahanC jangka hayat tinggiD kadar kenal huruf rendah

43. Antara berikut, yang manakah merupakan ciri-ciri negara kurang penduduk?

431

Page 432: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

I Amalan pemakanan yang seimbangII Kemudahan asas yang lengkapIII Kadar kelahiran tinggiIV Kadar kematian rendahA I, II dan III   C I, III dan IVB I, II dan IV   D II, III dan IV

44.

Apakah ciri-ciri negara X?I Negara yang luasII Jumlah penduduk kurangIII Kaya dengan sumber alamIV Taraf hidup penduduk rendahA I, II dan III    C I, III dan IVB I, II dan IV     D II, III dan IV

45.

Apakah kesan daripada maklumat di atas?A Jangka hayat tinggiB Kekurangan pekerjaC Kekurangan pakar perubatanD Taraf kesihatan yang rendah

46. Negara yang mempunyai penduduk optimum ialahA India     C BangladeshB Jepun   D Australia

47.

Senarai tersebut menunjukkan situasi yang berlaku di negara

432

Page 433: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

I   IndonesiaII  EnglandIII JepunIV IndiaA I dan II                 C III dan IVB II dan III               D I dan IV

48.

Masalah kepadatan penduduk di kawasan berlorek boleh dielakkan dengan caraI   mempelbagaikan sektor pekerjaanII  mendirikan kilang di kawasan luar bandarIII menggalakkan penghijrahan masukIV memodenkan kemudahan asas yang sedia adaA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

49.

Huraian di atas menerangkan keadaan diA SingapuraB BangladeshC AustraliaD Kanada

50. Golongan warga tua yang semakin meningkat menyebabkan kerajaan Kanada terpaksa menyediakanI skim pencenII rumah orang tuaIII perkhidmatan kesihatanIV bantuan makanan percumaA I, II dan III    C I, III dan IVB I, II dan IV    D II, III dan IV

51. Antara berikut, yang manakah kesan penduduk kurang terhadap sesebuah negara?

433

Page 434: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

I   Ramai penduduk kebuluranII  Kurang kuasa beli barangan tempatanIII Kekurangan tenaga kerja produktifIV Taburan penduduk bandar dan desa yang samaA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

52.

Pernyataan di atas merujuk kepada negaraI JepunII BrazilIII BelandaIV AustraliaA I dan II   C II dan IVB I dan III  D III dan IV

53. Mengapakah Singapura dan Jepun mengalami kadar kelahiran yang rendah?A KemiskinanB Kos hidup tinggiC Kekurangan kemudahan perubatanD Pengamalan perancangan keluarga

54.

Apakah masalah yang dialami di negara yang disenaraikan di atas?I   Tumpuan sektor perindustrian bandarII  Masalah sosial yang meningkatIII Kelembapan sektor industriIV Terdiri daripada warga tuaA I dan II                 C III dan IVB II dan III               D I dan IV

55. Masalah kekurangan pekerja di negara kurang penduduk boleh diatasi denganI meningkatkan kadar upahII mengurangkan kegiatan ekonomiIII menggunakan robot dan jentera modenIV menggalakkan kemasukan pekerja asingA I dan II     C III dan IVB II dan III   D I dan IV

434

Page 435: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

56.

Antara berikut, masalah yang manakah timbul di pusat bandar yang disenaraikan di atas?I   Kesesakan lalu lintasII  Kekurangan tempat tinggalIII Pengangkutan awam terhadIV Tambang pengangkutan mahalA I, II dan III C I, III dan IVB I, II dan IV D II, III dan IV

57. Kadar Kenal Huruf'Australia - hampir 100%'Kanada - 99% Apakah kesan daripada keadaan di atas?I Taraf hidup tinggiII Tahap teknologi tinggiIII Taraf pendidikan tinggiIV Kekurangan peluang pekerjaanA I, II dan III   C I, III dan IVB I, II dan IV   D II, III dan IV

58. Antara berikut, yang manakah kesan kependudukan di Kanada?I   Peningkatan jumlah warga tuaII  Pertumbuhan penduduk yang rendahIII Pasaran barangan tempatan terhadIV Peningkatan kadar jenayah kolar biruA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

59.

Mengapakah keadaan di atas berlaku?I Kadar kelahiran rendahII Kos rawatan bersalin tinggiIII Kaum wanita mempunyai kerjayaIV Mengamalkan perancangan keluargaA I, II dan III   C I, III dan IV

435

Page 436: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

B I, II dan IV   D II, III dan IV

60. Halangan utama bagi penerokaan sumber di negara-negara kurang penduduk ialahA kekurangan tenaga kerjaB kekurangan sumber alamC kos penerokaan tinggiD tahap teknologi rendah

436

Page 437: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

Bab 12: Petempatan

1. Bukit Jawa, Kota Tampan, dan Bukit Bunuh di Perak dikenali sebagaiA kawasan perlombongan bijih timahB pusat perdagangan entrepotC petempatan awal di PerakD pelabuhan utama Perak

2.

Antara berikut, kawasan bertanda yang manakah merupakan kawasan tamadun awal?A I, II dan III    C I, III dan IVB I, II dan IV    D II, III dan IV

3. Pola petempatan berjajar dapat dilihat diA sepanjang jalan raya C kawasan pembalakanB ladang kelapa sawit D kawasan perlombongan

4. Zaman Darurat di Malaysia telah mewujudkan petempatan desa jenisA kampung baru C petempatan FELDAB petempatan ladang D kampung tradisional

5. Antara berikut, faktor yang manakah mempengaruhi lokasi petempatan awal di Malaysia?I Sumber air       III Sumber mineralII Keselamatan   IV Bentuk muka bumiA I, II dan III     C I, III dan IVB I, II dan IV     D II, III dan IV

6. Antara berikut, petempatan awal yang manakah berkaitan dengan kegiatan perdagangan?A Sungai Melaka C Sungai BilutB Sungai Sayong D Sungai Bera

7. Antara berikut, yang manakah merupakan cirri petempatan luar bandar?I Saiz penduduk kecil

437

Page 438: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

II Terlibat dalam aktiviti pertanianIII Kepadatan penduduk adalah rendahIV Terdapat banyak kemudahan infrastrukturA I, II dan III     C I, III dan IVB I, II dan IV     D II, III dan IV

8. Pada zaman sejarah awal petempatan, aktiviti ekonomi tertumpu kepadaI akuakultur III bercucuk tanamII pembalakan IV menternak binatangA I dan II     C III dan IVB II dan III   D I dan IV

9. Pilih kombinasi yang benar.

A I dan II     C III dan IVB II dan III   D I dan IV

10.

Senarai petempatan di atas lebih banyak dipengaruhi oleh faktorA pertanian C pembandaranB perusahaan D perindustrian

11. Di kawasan tanah rancangan dan bandar baru mempunyai pola petempatanA berjajar C berselerakB terancang D berkelompok

12.

438

Page 439: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

Maklumat di atas berkaitan dengan kawasan bertandaA I     C IIIB II     D IV

13. Sungai menjadi lokasi petempatan awal kerana terdapatI sumber air yang tetapII kemudahan pengangkutanIII bekalan kuasa hidroelektrikIV mendapan aluvium untuk pertanianA I, II dan III     C I, III dan IVB I, II dan IV     D II, III dan IV

14.

Maklumat di atas dapat dikaitkan denganA pola petempatan sejajar C pola petempatan berselerakB pola petempatan berpusat D pola petempatan berkelompok

15. Faktor yang membezakan petempatan Bandar dengan petempatan luar bandar ialahI fungsi III budaya masyarakatII saiz penduduk IV kepadatan penduduk

A I, II dan III   C I, III dan IVB I, II dan IV   D II, III dan IV

16. Antara berikut, yang manakah merupakan cirri petempatan berselerak?I Terdapat di kebun kecilII Dibina di tanah milik sendiriIII Susun atur bangunan sekataIV Dapat dihubungi melalui jalan rayaA I, II dan III    C I, III dan IVB I, II dan IV     D II, III dan IV

17. Satu kelebihan kedudukan Melaka pada zaman dahulu ialah terdapat bukit di belakangnya. Apakah faedah kawasan bukit ini kepada Melaka?I Menjadi kediaman raja-raja MelakaII Menghalang serangan musuhIII Sumber ekonomi yang utamaIV Memberi perlindungan daripada angin taufanA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

439

Page 440: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

18. Tanaman utama yang sesuai ditanam di kawasan tersebut ialahA tebu     C kelapaB padi     D tembakau

19. Antara berikut, yang manakah merupakan petempatan luar bandar?I Miri           III Batu ArangII Kuantan   IV Batang BerjuntaiA I dan II     C II dan IVB I dan III   D III dan IV

20. Antara berikut, yang manakah merupakan petempatan berkelompok yang disebabkan oleh kegiatan perlombongan?I   Ipoh III Alor StarII  Taiping IV Sungai LembingA I, II dan III C I, III dan IVB I, II dan IV D II, III dan IV

21.

Petempatan yang disenaraikan di atas wujud akibat kegiatanA pertanianB pelanconganC perindustrianD perlombongan

22. Antara berikut, yang manakah menerangkan petempatan luar bandar?I Kawasan hijau yang luasII Peluang pekerjaan banyakIII Kepadatan penduduk rendahIV Pola petempatan berselerak dan berjajarA I, II dan III    C I, III dan IVB I, II dan IV    D II, III dan IV

23. Antara berikut, faktor yang manakah mempengaruhi petempatan luar bandar di Asia Tenggara?I Sumber air           III Bentuk muka bumiII Ketersampaian     IV IklimA I, II dan III   C I, III dan IVB I, II dan IV     D II, III dan IV

24. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan petempatan penduduk ialahI tanah yang suburII kedudukan terpencilIII mudah membina petempatanIV berdekatan dengan sumber air

440

Page 441: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

A I, II dan III C I, III dan IVB I, II dan IV D II, III dan IV

25. Kawasan berpaya tidak sesuai dibina petempatan keranaI terlalu rendah         III mudah dibanjiri airII bersaliran buruk    IV berhutan tebalA I, II dan III C I, III dan IVB I, II dan IV D II, III dan IV

26.

Apakah fungsi petempatan di atas?I Pangkalan perahu tambangII Pengeluar hasil lautIII Pusat pelanconganIV Pusat pendidikanA I, II dan III   C I, III dan IVB I, II dan IV   D II, III dan IV

27.

Kedua-kedua tempat di atas berfungsi sebagaiA tempat rekreasiB agro pertanianC pusat perniagaanD pusat pentadbiran

28. Antara berikut, faktor yang manakah mempengaruhi taburan petempatan di Malaysia?I   Taburan hujan III Kesuburan tanahII  Taburan mineral IV Bentuk muka bumiA I, II dan III C I, III dan IVB I, II dan IV D II, III dan IV

29. Petempatan nelayan terdapat di I   Tumpat III ButterworthII  Bintulu IV Kuala PerlisA I dan II                 C III dan IVB II dan III               D I dan IV

441

Page 442: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

30.

Senarai tersebut merupakan petempatan awal manusia. Manusia pada zaman tersebut menyara kehidupan harian melaluiA bercucuk tanam dan menangkap ikanB bercucuk tanam dan memelihara binatangC memburu binatang dan memungut hasil hutanD menjalankan system perdagangan tukar barang

31.

Kawasan yang berlorek merupakan kawasan petempatan awal penduduk di Sarawak iaituA Gua Niah C Gua MadaiB Gua Mulu D Gua Gomantang

32.

Pola petempatan di atas ialahA berjajar       C berpusatB berselerak    D berkelompok

33.

Keadaan di atas boleh ditemui diI Dataran Kerian III Dataran Kedah-PerlisII Kelantan Selatan IV Tanah Tinggi CameronA I dan II     C II dan IVB I dan III      D III dan IV

442

Page 443: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

34. Petempatan berselerak biasanya terdapat di kawasanI sawah padi     III ladang kelapaII kebun kecil     IV tanah rancanganA I dan II       C III dan IVB II dan III     D I dan IV

35. Mengapakah petempatan awal di sepanjang sungai mempunyai kelebihan kepada penduduk?I   Tiada bencana alam III Jalan pengangkutan airII  Bekalan air mencukupi IV Sumber seperti ikan murahA I, II dan III C I, III dan IVB I, II dan IV D II, III dan IV

36. Faktor-faktor yang mempengaruhi taburan petempatan di Malaysia ialahI jarak dari laut           III bentuk muka bumiII kegiatan ekonomi    IV perubahan iklimA I dan II     C III dan IVB II dan III   D I dan IV

37. Antara berikut, yang manakah merupakan fungsi petempatan desa di Malaysia?I Pusat pertanian     III Pusat perindustrianII Pusat perikanan   IV Pusat perkhidmatanA I dan II     C II dan IVB I dan III     D III dan IV

38. Antara berikut, faktor yang manakah mempengaruhi petempatan luar bandar?I   Keselamatan III Kegiatan ekonomiII  Dasar kerajaan IV Bentuk muka bumiA I, II dan III C I, III dan IVB I, II dan IV D II, III dan IV

39. Antara berikut, yang manakah dikatakan petempatan berasaskan tanaman padi?I Changkat Jong     III Dataran KelantanII Dataran Johor     IV Dataran Kedah-PerlisA I, II dan III     C I, III dan IVB I, II dan IV      D II, III dan IV

40. Antara berikut, yang manakah merupakan petempatan terancang?I   Ladang teh III Kebun kecil getahII  Kampung baru IV Petempatan FELDAA I, II dan III C I, III dan IVB I, II dan IV D II, III dan IV

41. Antara berikut, yang manakah merupakan fungsi petempatan nelayan?I Pengeluar hasil laut III Pusat pengumpulan hasil kelapa

443

Page 444: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

II Pangkalan perahu tambang IV Pusat pengumpulan hasil mineralA I, II dan III     C I, III dan IVB I, II dan IV      D II, III dan IV

42. Petempatan nelayan biasanya terdapat diI Tumpat III ButterworthII Bintulu IV Kuala PerlisA I dan II C II dan IVB I dan III D III dan IV

43. Antara berikut, kombinasi yang manakah benar?

A I, II dan III     C I, III dan IVB I, II dan IV     D II, III dan IV

44. Fungsi petempatan FELDA di Malaysia termasuklahI   membina lebih banyak jalan raya yang bermutuII  membangunkan projek – projek perumahanIII memajukan kawasan – kawasan pedalamanIV menggalakkan penanaman kelapa sawit dan      getah secara besar-besaranA I dan II                 C III dan IVB II dan III               D I dan IV

45. Petempatan awal di kawasan gua dan tanah tinggi lebih banyak dipengaruhi oleh faktorA keselamatan C tanah yang suburB kawasan lapang D petempatan penduduk padat

46.

Pembukaan kawasan di atas dapat dikaitkan dengan faktorI keselamatan           III ketersampaianII sumber mineral   IV dasar kerajaanA I dan II     C III dan IVB II dan III   D I dan IV

444

Page 445: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

47. Antara berikut, yang manakah benar mengenai petempatan berpusat?I   Terdapat di kebun getah III Susunan rumah yang rapatII  Terdapat di ladang getah IV Terdapat di persimpangan jalan kereta apiA I dan II C III dan IVB II dan III D I dan IV

48. Apakah ciri-ciri petempatan awal?I   Dekat dengan bekalan airII  Tertumpu di tepi laut atau sungaiIII Rumah diperbuat daripada kayu bakau, buluh,      dan atap nipahIV Di kawasan pedalaman, rumah diperbuat      daripada batu-batanA I, II dan III C I, III dan IVB I, II dan IV D II, III dan IV

49. Antara berikut, pernyataan yang manakah benar mengenai rancangan pembangunan tanah yang dijalankan oleh FELDA?I Peneroka datang dari negara asingII Menjalankan kegiatan berasaskan pertanianIII Menyediakan kemudahan infrastruktur yang     lebih baikIV Mempunyai petempatan berpusat secara     terancangA I, II dan III   C I, III dan IVB I, II dan IV   D II, III dan IV

50.

Apakah persamaan petempatan luar Bandar yang disenaraikan di atas?A Berhutan rimba C Kawasan pinggir pantaiB Petempatan nelayan D Kawasan penanaman padi

51.

Antara berikut, petempatan yang manakah dipengaruhi oleh faktor yang sama dengan

445

Page 446: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

kawasan X?A I, II dan III     C I, III dan IVB I, II dan IV     D II, III dan IV

52. Antara ciri petempatan luar bandar di Malaysia ialahI   saiz penduduk kecil III taburan penduduk berpusatII  perumahan secara moden IV kepadatan penduduk rendahA I dan II C III dan IVB II dan III D I dan IV

53. Antara berikut, yang manakah merupakan sebab petempatan awal didirikan di tepi dan muara sungai?I   Kawasan ini subur untuk penanaman padiII  Kawasan ini bebas daripada pelbagai jenis      penyakitIII Sungai boleh dijadikan sebagai jalan      perhubunganIV Mudah untuk memperoleh bekalan air untuk      kegunaan domestikA I, II dan III C I, III dan IVB I, II dan IV D II, III dan IV

54. Pola petempatan berpusat biasanya terdapat di kawasanI pusat bandar III kampung nelayanII simpang jalan IV kem pembalakanA I dan II C III dan IVB II dan III D I dan IV

55. Antara berikut, faktor yang manakah mempengaruhi pola petempatan di desa?I   Dasar kerajaan III Kegiatan ekonomiII  Perubahan iklim IV Bentuk muka bumiA I, II dan III C I, III dan IVB I, II dan IV D II, III dan IV

56. Antara berikut, pernyataan yang manakah benar?I   Muara Sungai Melaka merupakan petempatan      awalII  Petempatan awal manusia di Malaysia ialah      Gua NiahIII Lembah Klang merupakan petempatan awal      manusia di Semenanjung MalaysiaIV Lembah Bujang dibina kerana terletak di       hujung muara sungai yang strategikA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IV

446

Page 447: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

D II, III dan IV

57.

Berdasarkan rajah di atas, yang manakah fungsi petempatan tersebut terhadap kawasan sekitarnya?I   Bekalan buruh kasarII  Pusat pentadbiran desaIII Membekalkan udara yang segarIV Memungut hasil kerajaan tempatanA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

58.

Pola petempatan di kawasan berlorek dalam peta mungkin sekali ialahA berjajar        C berpusatB berselerak     D berkelompok

59. Antara berikut, kawasan yang manakah dibuka berasaskan faktor keselamatan?I Gua Cha     III Lembah BujangII Melaka      IV Gua GomantangA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

447

Page 448: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

60.

Berdasarkan peta di atas, petempatan awal di Malaysia adalah di kawasan yang bertandaA I dan IIB I dan IIIC II dan IVD III dan IV

Bab 13: Pembandaran

1.

Apakah persamaan bagi kedua-dua bandar di atas?A Pusat pengumpulan kelapa sawitB Pusat pengumpulan bijih timahC Zon Perdagangan BebasD Pusat pendidikan

2.

Senarai di atas mungkin boleh didapati diA pekanB bandarC bandar rayaD bandar satelit

448

Page 449: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

3.

Bandar yang manakah menepati ciri di atas?A I                           C IIIB II                          D IV

4. Ciri-ciri pembandaran ialahI fungsi yang terhadII saiz penduduk bertambahIII kemudahan asas yang modenIV pelbagai kegiatan ekonomi dijalankanA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

5. Antara berikut, bandar yang manakah bertaraf megalopolis yang termaju di dunia?A TokyoB CalcuttaC BangkokD Kuala Lumpur

449

Page 450: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

6.

Antara berikut, yang manakah berkaitan dengan fungsi dalam rajah di atas?A PutrajayaB CyberjayaC Shah AlamD Kuala Lumpur

7.

Kawasan bertanda yang manakah mengalami proses pembandaran yang pesat?A I dan II     C III dan IVB II dan III   D I dan IV

8. Pusat pentadbiran kerajaan Malaysia di Kuala Lumpur telah dipindahkan keA PutrajayaB Shah AlamC CyberjayaD Damansara

9. Faktor yang manakah mempengaruhi perkembangan Melaka dan Pulau Pinang pada peringkat awal?A SejarahB Bentuk muka bumiC Kegiatan ekonomiD Kemudahan infrastruktur

10. 'Bangi'Kerteh Bandar-bandar baru di atas dibangunkan disebabkan oleh faktor

450

Page 451: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

A migrasi              C perubahan iklimB dasar kerajaan   D peluang pekerjaan

11.

Kedua-dua tempat di atas berkembang akibat daripada kegiatanA pertanianB pelanconganC penternakanD perlombongan

12.

Bandar yang manakah berkembang akibat kegiatan perlombongan bijih timah?A I, II dan III   C I, III dan IVB I, II dan IV   D II, III dan IV

13. Antara berikut, yang manakah merupakan bandar yang dibangunkan oleh kerajaan di bawah skim pembangunan rancangan tanah?I Bandar Jengka      III Bandar TenggaraII Bandar Sahabat   IV Bandar PuchongA I, II dan III    C I, III dan IVB I, II dan IV    D II, III dan IV

14.

Maklumat di atas merujuk kepadaA Ipoh               C Johor BahruB Georgetown     D Kuala Lumpur

15.

451

Page 452: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

Persamaan antara ketiga-tiga lokasi di atas ialahA bandar satelitB pelabuhan bebasC kawasan pertanianD Zon Perdagangan Bebas

16.

Bandar-bandar di atas pada asalnya dimajukan keranaA aktiviti penanaman getahB penemuan bijih timahC aktiviti pelanconganD industri batu bata

17.

Senarai di atas boleh dianggap sebagai bandarA satelitB primatC bandar rayaD megalopolis

18.

Proses pembandaran paling giat berlaku di kawasan bertandaA I      C IIIB II     D IV

19.

Pernyataan di atas dapat dikaitkan dengan

452

Page 453: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

A Bukit Mertajam  C TumpatB Padang Besar     D Gemas

20.

Pernyataan di atas adalah berkaitan dengan fungsi bandarA KudatB KertehC Baru BangiD Kuala Kangsar

21. Antara berikut, yang manakah benar mengenai faktor perkembangan bandar di bawah?I   Kerteh – petroleumII  Kulim – bandar dirajaIII Kemaman – pembalakanIV Senawang – perkilanganA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

22. Hierarki bandar akan berubah berasaskan faktor berikut iaituI   iklimII  lokasiIII bangsaIV pendudukA I dan IIB I dan IIIC II dan IVD III dan IV

23.

Pernyataan di atas merujuk kepada bandarI   Shah AlamII  Alor StarIII KuchingIV Klang

453

Page 454: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

A I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

24. Antara berikut, yang manakah fungsi Bandar raya Kuala Lumpur?I Pusat kebudayaanII Pusat pelanconganIII Pusat pengangkutanIV Pusat pengumpulan hasil pertanianA I, II dan III   C I, III dan IVB I, II dan IV   D II, III dan IV

25.

Bandar-bandar di atas I menjadi pusat pendidikanII terletak di pinggir bandar utamaIII menyediakan kemudahan perumahanIV mempunyai kepadatan penduduk yang tinggiA I dan II    C III dan IVB II dan III  D I dan IV

26.

Bandar di atas berperanan sebagaiA pusat pengumpulan dan pemprosesan tehB pusat pengangkutanC pusat keagamaanD pusat pendidikan

27.

454

Page 455: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

Maklumat di atas berkaitan dengan Bandar bertandaA I     C IIIB II    D IV

28.

Senarai di atas merupakan petempatan bandar yang berfungsi sebagai pusatA perniagaan C perindustrianB pendidikan D pelancongan

29. Antara berikut, kombinasi yang manakah benar?

A I, II dan III C I, III dan IVB I, II dan IV D II, III dan IV

30. Antara berikut, yang manakah fungsi Bandar raya Johor Bahru?I Pusat pengangkutanII Pusat pelanconganIII Pusat pentadbiranIV Pusat pertanianA I, II dan III    C I, III dan IVB I, II dan IV    D II, III dan IV

31.

Pernyataan di atas adalah benar bagiI Bandar Baru BangiII SkudaiIII KudatIV MiriA I dan II    C II dan IVB I dan III   D III dan IV

455

Page 456: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

32. Antara berikut, bandar yang manakah berkembang kesan daripada kegiatan perlombongan petroleum?I   MiriII  KertehIII LutongIV KuchingA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

33. Bandar raya di Malaysia termasuklahI   KuchingII  KemamanIII Johor BahruIV Port DicksonA I dan IIB I dan IIIC II dan IVD III dan IV

34.

Kawasan berlorek di atas berkaitan dengan fungsiA pelancongan     C pendidikanB perindustrian     D pentadbiran

35.

Pelabuhan bertanda yang manakah mempunyai kemudahan kontena?A I, II dan III   C I, III dan IVB I, II dan IV   D II, III dan IV

456

Page 457: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

36. Kesesakan lalu lintas di bandar – bandar besar boleh diatasi denganA menyediakan peluang pekerjaan baruB menyediakan kemudahan pengangkutan yang    cekapC memperbaiki sistem pengangkutan sedia adaD menggalakkan penggunaan petrol tanpa     plumbum

37.

Maklumat di atas berkaitan dengan kemajuan dalam bidangA sektor perusahaan C pengangkutan elektrikB komunikasi sehala D pengangkutan bandar ke luar bandar

38.

Penerangan di atas mungkin sekali ialahA Pulau Langkawi    C Kota KinabaluB Pulau Pinang         D Kuching

39. Perkembangan pesat bandar di Malaysia telah menyebabkanI   pencemaran udara III wujudnya perumahan setingganII  kesesakan lalu lintas IV kadar sewa lokasi semakin tinggiA I, II dan III C I, III dan IVB I, II dan IV D II, III dan IV

40. Pelabuhan Pulau Pinang telah banyak membantu perkembangan bandarA Prai                       C GeorgetownB Bukit Mertajam        D Butterworth

41. Antara berikut, yang manakah merupakan fungsi Bandar raya Alor Star?I Pusat pentadbiran III Pusat perindustrianII Pusat pelancongan IV Pusat pengumpulan hasil pertanianA I dan II     C III dan IVB II dan III   D I dan IV

42. Antara berikut, yang manakah merupakan cara untuk mengurangkan masalah kesesakan lalu lintas di Malaysia?I   Membina jejambat III Melancarkan transit aliran ringanII  Melebarkan jalan raya IV Menggalakkan penggunaan petrol tanpa

457

Page 458: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

plumbumA I, II dan III C I, III dan IVB I, II dan IV D II, III dan IV

43.

Masalah yang dialami bagi ketiga-tiga bandar di atas ialahI   pulau haba III kekurangan pelabur asingII  kekurangan perumahan IV kekurangan pekerja tempatanA I dan II C II dan IVB I dan III D III dan IV

44.

Rajah tersebut dapat dikaitkan dengan negaraA Taiwan      C IndonesiaB Malaysia     D Thailand

45. Langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan Bangkok dan Kuala Lumpur untuk mengatasi masalah banjir kilat ialahI membina terusan III membesarkan longkangII mendalamkan sungai IV membaiki saliran di bandarA I, II dan III     C I, III dan IVB I, II dan IV     D II, III dan IV

46.

Apakah kesan yang mungkin berlaku akibat proses perubahan petempatan di atas?I Perubahan fungsi petempatan III Penurunan taraf hidupII Pertambahan penduduk IV Perubahan landskapA I, II dan III   C I, III dan IV

458

Page 459: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

B I, II dan IV   D II, III dan IV

47. Antara berikut, bandar yang manakah berfungsi sebagai bandar perindustrian?I   Tampoi III Petaling JayaII  Likas IV Tanjung MalimA I, II dan III C I, III dan IVB I, II dan IV D II, III dan IV

48. Masalah kesesakan lalu lintas di Kuala Lumpur dapat dikurangkan denganI membina lebuh rayaII melebarkan jalan rayaIII membina jalan raya bertingkatIV membina jalan raya bawah tanahA I, II dan III     C I, III dan IVB I, II dan IV     D II, III dan IV

49. Antara berikut, usaha-usaha yang manakah dijalankan bagi mengatasi masalah di kawasan pembandaran?I   Membina rumah kos rendahII  Mewujudkan bandar satelitIII Membina jalan raya bertingkatIV Mengalihkan rumah setinggan ke luar bandarA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

50. Kesesakan lalu lintas di Kuala Lumpur, Bangkok, dan Tokyo telah menyebabkan masalahI pencemaran air III pencemaran udaraII pencemaran bunyi IV masalah setingganA I dan II     C III dan IVB II dan III   D I dan IV

51.

Bandar yang dapat dikaitkan dengan maklumat di atas ialahA Kuala Lumpur     C CyberjayaB Petaling Jaya       D Putrajaya

52. Apakah persamaan fungsi antara Bangkok dengan Kuala Lumpur?I   Pusat perniagaan III Perkembangan indusri tertierII  Pusat perkhidmatan IV Membekalkan udara yang nyamanA I, II dan III C I, III dan IVB I, II dan IV D II, III dan IV

459

Page 460: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

53. Negara yang tidak mengalami masalah setinggan yang serius ialahA Singapura     C JakartaB Bangkok       D Manila

54. Petempatan setinggan banyak terdapat di pinggir bandarA Kuantan           C SerembanB Kuala Lumpur   D Melaka

55. Bandar Bangkok sentiasa sibuk kerana fungsinya sebagaiI   ibu negaraII  pusat luncur aisIII pusat perniagaanIV pusat sains duniaA I dan II                 C II dan IVB I dan III                D III dan IV

56.

Perkhidmatan pengangkutan awam di atas dibina untukI mengurangkan kesesakan lalu lintasII mengangkut penumpang dan baranganIII mengurangkan masalah pencemaran udaraIV memudahkan penduduk pergi ke tempat kerja     dengan cepat dan selesaA I, II dan III    C I, III dan IVB I, II dan IV    D II, III dan IV

57.

460

Page 461: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

Maklumat di atas dapat dikaitkan dengan kawasan bertandaA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

58.

Bandar X dalam rajah tersebut berkaitan dengan pembandaran di negaraA majuB miskinC membangunD Asia Selatan

59.

Kawasan-kawasan di atas mungkin menghadapiA masalah setinggan   C pencemaran udaraB wabak penyakit        D kesesakan lalu lintas

60. Masalah pencemaran bunyi di bandar dapat dihindari jikaA membina lokasi industri jauh dari bandarB menggunakan petrol tanpa plumbumC membina jalan raya bertingkatD menggunakan zon waktu bagi kenderaan berat

461

Page 462: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

Bab4: Keperluan Pengangkutan Dan Perhubungan Awal

1. Antara berikut, yang manakah cara pengangkutan awal di Malaysia?I Feri          III MonorelII Sungai     IV Lebuh rayaA I dan II     C II dan IVB I dan III     D III dan IV

2. Denai penarikan sangat popular pada masa dahulu kerana ia menghubungkan negeri Melaka denganA Pahang dan Johor C Negeri Sembilan dan JohorB Pahang dan Terengganu D Negeri Sembilan dan Pahang

3. Mengapakah pengangkutan sungai sangat penting pada zaman dahulu?A Mengangkut arang batu C Membawa pekerja lombongB Mengangkut susu getah D Mengangkut hasil dagangan

4.

Kawasan berlorek di atas dapat dikaitkan denganA alatan muzik     C kenderaan awalB jenis tanaman   D perhubungan awal

5. Jalan air penting pada masa dahulu keranaA kebanyakan penduduk tinggal di pinggir sungaiB tiada jalan kereta api dan jalan udara pada masa     tersebutC jalan tersebut boleh menghubungkan semua     tempatD jalan tersebut boleh mengangkut barang pukal     dengan banyak

462

Page 463: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

6.

Kedua-dua pengangkutan di atas berperanan untuk mengangkutI barangan         III kayu balakII penumpang    IV surat perutusanA I, II dan III     C I, III dan IVB I, II dan IV     D II, III dan IV

7. Landasan kereta api yang pertama dibina pada zaman penjajahan British ialahA Taiping ke Port Weld C Bukit Mertajam ke IpohB Gemas ke Port Dickson D Port Swettenham ke Kuala Lumpur

8. Antara berikut, yang manakah merupakan isyarat yang digunakan untuk berhubung pada zaman dahulu?I Hon               III Isyarat asapII Gendang     IV Isyarat bunyiA I dan II     C III dan IVB II dan III   D I dan IV

9. Pengangkutan awal yang utama pada zaman dahulu ialah pengangkutanI laut        III sungaiII darat   IV udaraA I, II dan III     C I, III dan IVB I, II dan IV     D II, III dan IV

10. Antara berikut, yang manakah sistem jalan raya yang pertama di Malaysia?A Rompin ke Pekan C Taiping ke Kuala SepetangB Melaka ke Johor Bahru D Kuala Lumpur ke Seremban

11. Kegiatan ekonomi negara berubah daripada sara diri kepada ekonomi eksport kerana terdapatA perkembangan sistem kereta api C perubahan dalam sistem pemerintahanB kemajuan dalam sistem telekomunikasi D perkembangan sistem pengangkutan udara

12. Antara berikut, faktor yang manakah membawa kepada perkembangan jalan kereta api di Malaysia?I Penanaman getah III Penerokaan petroleumII Petempatan baru IV Perlombongan bijih timahA I dan II     C III dan IVB II dan III   D I dan IV

13. Apakah masalah pengangkutan darat di Malaysia pada zaman dahulu?I Sungai mengalir deras III Kawasan berbukit bukauII Kawasan berhutan tebal IV Jangka masa perjalanan yang panjang

463

Page 464: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

A I, II dan III   C I, III dan IVB I, II dan IV   D II, III dan IV

14. Asap digunakan oleh masyarakat zaman dahulu kala untuk menunjukkanA terdapat majlis kenduriB terdapat musuh di hadapanC terdapat rumah yang terbakarD terdapatnya kematian di hadapan

15. Alat yang digunakan untuk mengumpulkan orang kampung bagi sesuatu tujuan ialahA gong      C bedukB wisel      D kompang

16. Sistem pengangkutan awal penduduk di Gua Niah dengan masyarakat sekitarnya ialahA jalan air C jalan daratB lebuh raya D jalan udara

17. Pada zaman British, lorong kereta lembu dibina untukI mengangkut buruh III mengangkut hasil getahII mengangkut bijih timah IV keperluan perlombonganA I, II dan III C I, III dan IVB I, II dan IV D II, III dan IV

18. Pilih pernyataan yang benar tentang pengangkutan air pada zaman British.I Kapal wap digunakan untuk membawa hasil ke negara penjajahII Buruh dari negara China dan India dibawa masuk melalui pengangkutan airIII Tongkang digunakan untuk mengangkut bekalan makanan dan buruhIV Kapal susur pantai digunakan untuk membawa bijih timah ke BritainA I, II dan III     C I, III dan IVB I, II dan IV     D II, III dan IV

19. Antara berikut, pelabuhan yang manakah dibuka oleh pihak British?I Port Swettenham III Pelabuhan Pasir GudangII Pelabuhan Labuan IV Pelabuhan Tanjung PelepasA I dan II      C II dan IVB I dan III     D III dan IV

20. Mengapakah rangkaian pengangkutan di Pantai Barat Semenanjung Malaysia lebih padat?I Penemuan bauksit III Kegiatan penanaman getahII Penemuan bijih timah IV Tumpuan penduduk yang tinggiA I, II dan III C I, III dan IVB I, II dan IV D II, III dan IV

21.

464

Page 465: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

Kenderaan yang dimaksudkan di atas ialahA lanca           C kereta kudaB motosikal   D kereta lembu

22.

Jenis kenderaan di atas boleh dijumpai diI laut       III daratII sungai IV udaraA I dan II     C III dan IVB II dan III   D I dan IV

23.

Antara berikut, lokasi stesen kereta api yang manakah benar?I Gua Musang     III Port DicksonII Gemas            IV Port WeldA I dan II       C III dan IVB II dan III     D I dan IV

24.

Berdasarkan peta, kawasan yang manakah dapat dikaitkan dengan ciri di atas?A I                           C IIIB II                          D IV

25. Antara berikut, alat yang manakah digunakan untuk memberitahu masyarakat kampung tentang kematian?I   Beduk III Nafiri

465

Page 466: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

II  Gong IV Ketuk-ketukA I, II dan III C I, III dan IVB I, II dan IV D II, III dan IV

26. Landasan kereta api yang pertama di Malaysia menghubungkanA Taiping ke Port WeldB Tapah ke Teluk IntanC Alor Star ke Padang BesarD Bukit Mertajam ke

27.

Tempat-tempat di atas dapat dikaitkan dengan pembinaanA jalan raya C landasan kereta apiB lebuh raya D pelabuhan pesisir pantai

28. Pengangkutan kereta api di Sarawak tidak begitu penting keranaI pengangkutan kereta api yang kurang popularII masih bergantung kepada pengangkutan airIII bentuk muka bumi yang berhutan tebalIV kos tambang yang mahalA I dan II C III dan IVB II dan III D I dan IV

29. Mengapakah jalan raya menjadi lebih penting daripada jalan kereta api?I Penemuan enjin dan kenderaan bermotorII Kos pembinaan jalan raya lebih murahIII Tahap ketersampaian lebih tinggiIV Barang lebih mudah diangkutA I, II dan III     C I, III dan IVB I, II dan IV     D II, III dan IV

30.

X ialah landasan kereta apiA Gemas C Port Dickson

466

Page 467: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

B Tumpat D Port Swettenham

\31. Sistem perhubungan telefon pada masa dahulu hanya boleh didapati di

I   balai polisII  ladang getahIII stesen kereta apiIV kampung tradisionalA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

32.

Pernyataan di atas menerangkan tentangI Port SwettenhamII Port DicksonIII Pelabuhan Kuala PahangIV Pelabuhan JesseltonA I dan II       C III dan IVB II dan III     D I dan IV

33. Antara berikut, yang manakah merupakan pelabuhan awal di Malaysia?I Kuala KedahII Pulau PinangIII Pasir GudangIV MelakaA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

467

Page 468: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

34.

Apakah kegiatan ekonomi yang menyebabkan stesen kereta api dibina di kawasan berlorek di atas?A Industri kaolinB Kegiatan penanaman tehC Perlombongan bijih timahD Pembukaan tanah rancangan

35.

Maklumat di atas merujuk kepada landasan kereta api yang dibina untuk menghubungkanA Bau dengan KuchingB Bintulu dengan MiriC Sri Aman dengan KuchingD Kuching dengan Batu 10

36.

Tujuan pembinaan landasan kereta api di atas adalah untukA memajukan kegiatan pertanianB menguatkan sistem ketenteraanC memajukan sistem pengangkutanD memajukan industri perlombongan bijih timah

37. Antara berikut, pengangkutan yang manakah digunakan oleh pihak British untuk mengangkut bijih timah ke negara penjajah?A Kereta kuda     C LancaB Kapal wap        D Gajah

38. Antara berikut, faktor yang manakah mempengaruhi jaringan pengangkutan dan

468

Page 469: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

perhubungan awal di Malaysia?I   Taburan hujanII  Taburan mineralIII Kesuburan tanahIV Bentuk muka bumiA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

39. Jalan raya yang pertama dibina pada zaman British ialahA Taiping – MatangB Port Weld – TaipingC Krian – Seberang PeraiD Kuala Lumpur – Klang

40. Antara berikut, yang manakah pengangkutan awal di Malaysia?I   LancaII  SampanIII Kereta lembuIV Ketuk-ketukA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

41.

Antara berikut, yang manakah merupakan peranan pelabuhan di atas kepada pihak British?I Pusat mengeksport bijih timah dan getahII Mengeksport keluar petroleum ke luar negaraIII Membawa masuk pelancong ke Tanah MelayuIV Pusat mengimport barangan buatan dan     perkakasan kilangA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

42. Kepentingan jalan air di Sarawak pada masa dahulu dipengaruhi oleh faktorA bentuk muka bumi C kehidupan yang mewahB jalan yang selamat D perhubungan yang cepat

43. Pengenalan sistem telekomunikasi yang pertama di Malaysia adalah berbentukI telefon                   III telefaks

469

Page 470: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

II wayarles              IV InternetA I dan II                C III dan IVB II dan III              D I dan IV

44. Pilih kombinasi yang benar mengenai jaringan landasan kereta api pada tahun 1931.

45. Antara berikut, isyarat bunyi yang manakah digunakan untuk mengumpulkan masyarakat di sesebuah kawasan?I   BedukII  SerulingIII SerunaiIV Ketuk-ketukA I dan II                 C III dan IVB II dan III               D I dan IV

46. Perkhidmatan pos pada peringkat awal memberi penekanan kepadaI teleksII pos lajuIII telegrafIV pengendalian surat-menyuratA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

47. Antara berikut, susunan yang manakah betul?A Ketuk-ketuk -- telefon -- pos -- telegrafB Pos -- telegraf -- telefon -- ketuk-ketukC Ketuk-ketuk -- pos -- telegraf -- telefonD Telegraf -- ketuk-ketuk -- telefon -- pos

48. Pembinaan landasan kereta api dan jalan raya telah membuka tanah untuk penanamanA kopiB koko

470

Page 471: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

C getahD kelapa sawit

49.

Senarai tersebut berkaitan dengan stesen kereta api diA SabahB PerakC SarawakD Negeri Sembilan

50. Antara berikut, negeri manakah yang pertama diperkenalkan sistem telegraf pada zaman penjajahan British?A Perak      C SelangorB Johor      D Pulau Pinang

51. Sistem telegraf yang digunakan pada peringkat awal adalah untuk tujuanA perniagaanB pentadbiranC perdaganganD perkhidmatan

52. Pada abad ke-19, telefon digunakan untuk tujuanI pelanconganII perniagaanIII pentadbiranIV keselamatanA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

53. Mengapakah sistem telegraf diperkenalkan pada zaman penjajahan?I Menjalankan urus niagaII Menjaga kepentingan pihak BritishIII Menyampaikan maklumat dan arahanIV Mengawal keselamatan Negeri-negeri MelayuA I dan II C III dan IVB II dan III D I dan IV

471

Page 472: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

54.

Landasan kereta api terawal di dalam peta di atas menghubungkanA kawasan petroleum dengan kilang petrokimiaB kawasan ladang dengan kilang memproses     makananC kawasan kampung dengan bandar pelabuhanD kawasan lombong bijih timah dengan     pelabuhan

55.

Maklumat di atas merujuk kepadaA pos     C telefonB radio   D telegraf

56. Perkembangan ekonomi zaman dahulu berdasarkan kemajuan pengangkutanI   airII  daratIII denaiIV udaraA I dan II                 C III dan IVB II dan III               D I dan IV

472

Page 473: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

57.

Landasan kereta api yang dimaksudkan di atas bertandaA I, II dan III     C I, III dan IVB I, II dan IV      D II, III dan IV

58. Jalan raya awal di Malaysia menghubungkanI   ladang-ladang getahII  ladang-ladang kelapa sawitIII kawasan-kawasan pelabuhanIV kawasan-kawasan lombong bijih timahA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

59. Antara berikut, yang manakah merupakan alatperhubungan awal yang digunakan oleh manusia?I BedukII TelefonIII Pembawa utusanIV Burung merpati terlatihA I, II dan III C I, III dan IVB I, II dan IV D II, III dan IV

60.

Antara berikut, sistem pengangkutan yang manakah menghubungkan kawasan tersebut?A Jalan laut C Jalan denaiB Jalan raya D Jalan kereta api

473

Page 474: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

Bab 15 : Perkembangan Jaringan Pengangkutan

1. Sistem perhubungan air terpanjang di dunia ialahA Tasik BeraB Tasik MerahC Tasik KenyirD Jalan Air St. Lawrence – Tasik-tasik Besar

2.

Pelabuhan bertanda yang manakah berkembang menjadi pusat mengeksport getah dan bijih timah?A I     C IIIB II    D IV

3. Teknologi yang digunakan dalam perkembangan sistem pengangkutan darat di Malaysia ialahI pembinaan terowongII pembinaan pelabuhanIII pembinaan rel bersepaduIV penggunaan sistem pengangkutan pintarA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

4. Pelabuhan yang manakah menjadi pemangkin kemajuan industri di Pantai Barat Semenanjung Malaysia?A Miri                     C BintuluB Klang                   D Semporna

474

Page 475: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

5.

Bandar P dan bandar Q dihubungkan oleh satu lebuh raya. Lebuh raya tersebut mungkin sekaliA Lebuh Raya Pan-BorneoB Lebuh Raya Timur-BaratC Lebuh Raya Utara-SelatanD Lebuh Raya Sabah-Sarawak

6.

Apakah jenis perhubungan yang paling cepat untuk sampai ke destinasi di atas?A LRTB jalan rayaC lebuh rayaD jalan kereta api

7. Faktor-faktor yang menyebabkan pola jaringan kereta api berbentuk Y di Malaysia Barat ialahI kawasan paya di pantaiII hutan tebal di cerun bukitIII penduduk padat di bahagian utaraIV bahagian tengah yang bertanah tinggiA I dan II     C III dan IVB II dan III   D I dan IV

8. Penduduk dari negeri Johor yang ingin pergi ke negeri Pahang boleh menggunakanA Lebuh Raya Kuala Lumpur-KarakB Lebuh Raya Timur-BaratC Lebuh Raya Tun RazakD Lebuh Raya Jerangau

9. Pada tahun 2004, pembukaan fasa pertama Lebuh Raya Pantai Timur bermula dariA Karak ke KuantanB Karak ke TemerlohC Tanah Tinggi Cameron ke Kota BharuD Bukit Tinggi ke Kuala Terengganu

10. Mengapakah pengangkutan sungai penting di Malaysia Timur?

475

Page 476: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

I Sungai menghubungkan bandar-bandar besarII Ramai penduduk tinggal di pinggir sungaiIII Terdapat banyak sungai yang panjangIV Pengangkutan darat kurang cekapA I, II dan III     C I, III dan IVB I, II dan IV     D II, III dan IV

11.

Maklumat di atas menerangkan sungai yang bertandaA I     C IIIB II    D IV

12.

Huraian di atas menerangkan lapangan terbang yang bertandaA I     C IIIB II     D IV

476

Page 477: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

13.

Antara berikut, faktor yang manakah menyebabkan pengangkutan darat kurang maju di kawasan berlorek?I Hutan tebalII Tanah tinggiIII Kawasan paya yang luasIV Kawasan petempatan Orang AsliA I dan II     C III dan IVB II dan III   D I dan IV

14.

Barangan di atas dieksport melalui pelabuhan bertandaA I     C IIIB II    D IV

15. Kemudahan LRT di Kuala Lumpur telahI memendekkan masa perjalananII mengurangkan pencemaran udaraIII mengurangkan kesesakan lalu lintasIV memudahkan pengangkutan barangan pukalA I, II dan III C I, III dan IVB I, II dan IV D II, III dan IV

16. Pembinaan lapangan terbang KLIA disebabkan oleh faktor

477

Page 478: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

I   kedudukan yang strategikII  lapangan terbang tentera daratIII berdekatan dengan negara asingIV menampung penumpang yang berlebihanA I dan II                C III dan IVB II dan III              D I dan IV

17. Apakah tujuan pembinaan lapangan terbang yang baru?I   Menampung penumpang yang berlebihanII  Memesatkan kegiatan sosio ekonomiIII Menghubungkan kawasan pedalaman SarawakIV Mengurangkan kos perjalananA I dan II                C III dan IVB II dan III              D I dan IV

18. Antara berikut, sistem pengangkutan awam yang manakah menggunakan kuasa elektrik di pusat bandar Kuala Lumpur?A Teksi bandarB Bas ekspresC Kereta api Tanah MelayuD Sistem Transit Aliran Ringan

19.

Pernyataan di atas mungkin sekali merujuk kepadaA Gemas     C TaipingB Tumpat    D Johor Bahru

20.

Landasan kereta api P ialahA Gemas                 C JerantutB Tumpat                D Mentakab

478

Page 479: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

21.

Jenis pengangkutan di atas telah mengurangkan kesesakan lalu lintas di kawasan bertandaA I     C IIIB II    D IV

22. Tujuan lebuh raya dibina adalah untukI menjimatkan masaII memendekkan jarak perjalananIII mengurangkan kos perjalananIV meningkatkan tahap ketersampaian pendudukA I, II dan III     C I, III dan IVB I, II dan IV     D II, III dan IV

23.

Perlabuhan bertanda yang manakah bertanggungjawab mengeksport gas asli cecair ke Jepun?A I    C IIIB II   D IV

479

Page 480: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

24.

Lebuh raya di atas dibina sedemikian adalah untukI mengelakkan kawasan payaII mengelakkan kawasan tanah tinggiIII menghubungkan bandar dengan kawasan     pedalamanIV mengelakkan sungai yang derasA I dan II     C II dan IVB I dan III    D III dan IV

25.

Bandar X ialahA Prai     C ButterworthB Ipoh     D Alor Star

26. Antara berikut, yang manakah merupakan lebuh raya ekspres di Malaysia?I Lebuh Raya Sungai BesiII Lebuh Raya Pantai BaruIII Lebuh Raya Tun RazakIV Lebuh Raya Pan BorneoA I dan II     C III dan IVB II dan III   D I dan IV

480

Page 481: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

27.

Barangan di atas mungkin sekali diangkut oleh sungai bertandaA I     C IIIB II    D IV

28.

Kawasan berlorek mungkin sekali ialahA pelabuhanB lapangan terbangC stesen satelit bumiD terminal kereta api

29.

Antara berikut, cara pengangkutan yang manakah paling sesuai untuk membawa barangan di atas?A Pengangkutan lautB Pengangkutan udaraC Pengangkutan sungaiD Pengangkutan jalan kereta api

30.

481

Page 482: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

Mengapakah jenis pengangkutan di atas diperkenalkan?A Menjimatkan tenaga buruhB Mengurangkan kes kemalanganC Menggunakan teknologi modenD Mengurangkan kesesakan lalu lintas

31.

Antara berikut, pelabuhan yang manakah dipengaruhi oleh ciri – ciri di atas?A Pelabuhan KlangB Pelabuhan PekanC Pelabuhan Tasik ChiniD Pelabuhan Pasir Gudang

32. Pembinaan Jalan Kereta Api Pasifi k Kanada dan Kereta Api Kebangsaan Kanada dapatI membangunkan ekonomi di kawasan   pedalamanII membuka kawasan penanaman gandumIII memudahkan pergerakan pendudukIV memendekkan masa perjalananA I, II dan III     C I, III dan IVB I, II dan IV     D II, III dan IV

33.

Kedua-dua pelabuhan di atas merupakan pelabuhan moden kerana mempunyaiA kemudahan kontenaB kemudahan perbankanC kemudahan jeti yang besarD kemudahan tempat rehat dan hotel

34.

482

Page 483: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

Pengangkutan melalui jalan air di sungai X penting keranaA cepat                    C selamatB murah                   D berisiko

35. Mengapakah perkhidmatan transit aliran ringan diperkenalkan?I   Mengurangkan pencemaran udaraII  Memendekkan masa perjalananIII Mengatasi masalah kesesakan lalu lintasIV Memudahkan pengangkutan baranganA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

36. Mengapakah jaringan jalan raya lebih padat tertumpu di Pantai Barat berbanding dengan Pantai Timur Semenanjung Malaysia?A Kekayaan sumber ekonomi di pantai baratB Bentuk muka bumi yang landai di pantai timurC Faktor iklim dan cuaca di pantai timurD Kos pembinaan jalan raya di pantai barat dan     pantai timur adalah sama

37. Perkembangan Sistem Transit Aliran Ringan di Malaysia dapatI   mengatasi masalah pengangkutan awam di      kawasan pedalamanII  mengurangkan kesesakan kenderaan di pusat      bandarIII membawa penumpang dengan jumlah yang      besarIV menjamin kualiti udara di bandarA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

483

Page 484: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

38.

Maklumat di atas dapat dikaitkan dengan kawasan yang bertandaA I dan II                C III dan IVB II dan III              D I dan IV

39. Antara berikut, lapangan terbang yang manakah mampu menampung 60 juta penumpang pada masa depan?A Lapangan Terbang Antarabangsa Sultan Ismail     di Kota BharuB Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala     Lumpur di SepangC Lapangan Terbang Antarabangsa Bayan Lepas     di Pulau PinangD Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala     Kangsar di Perak

40. Antara berikut, masalah alam sekitar yang manakah berkaitan dengan peningkatan jumlah kenderaan di Lembah Klang?I JerebuII Hujan asidIII Banjir kilatIV Tanah runtuhA I dan II     C II dan IVB I dan III    D III dan IV

484

Page 485: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

41.

Mengapakah jalan air X penting?I   Keperluan ekonomi tempatanII  Perhubungan dengan kawasan pedalamanIII Tidak banyak pilihan pengangkutan lainIV Memendekkan masa perjalananA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

42. Antara berikut, pernyataan yang manakah berkaitan dengan pengangkutan air di Kanada?I   Jalan air St. Lawrence – Tasik-tasik Besar      terpenting di KanadaII  Jalan air terpanjang di dunia iaitu sepanjang     3760 kmIII Pengangkutan bahan mentah menjadi lebih      mudah dan murahIV Jalan air yang cetek dan menghalang laluan      bot dan kapalA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

43. Antara berikut, langkah yang manakah telah diambil untuk mengurangkan pencemaran udara di bandar-bandar besar Malaysia?I Menggalakkan penggunaan perkhidmatan   pengangkutan awamII Menggalakkan penggunaan petrol tanpa    plumbumIII Menggalakkan penggunaan kereta keluaran     tempatanIV Menggalakkan penggunaan lebuh raya di luar     bandarA I dan II     C III dan IVB II dan III   D I dan IV

44. Mengapakah pengangkutan udara penting kepada pembangunan Malaysia?

485

Page 486: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

I Menggalakkan sektor pelanconganII Mewujudkan peluang pekerjaanIII Meningkatkan tahap ketersampaianIV Menjimatkan penggunaan bahan apiA I, II dan III     C I, III dan IVB I, II dan IV     D II, III dan IV

45. Apakah masalah alam sekitar yang disebabkan oleh pembinaan jaringan pengangkutan?I Banjir kilatII Pencemaran bunyiIII Pencemaran udaraIV Perubahan pandang darat fi zikalA I, II dan III     C I, III dan IVB I, II dan IV     D II, III dan IV

46. Antara berikut, kawasan yang manakah menjadi lokasi paling penting bagi pengangkutan udara ke kawasan pedalaman?I   JeliII  BelagaIII Long PasiaIV Muadzam ShahA I dan II                 C III dan IVB II dan III               D I dan IV

47.

Perkhidmatan kereta api di atas penting di Negara Kanada untuk mengangkutA gandumB kayu kerasC bijih timahD hasil perikanan

48. Antara berikut, pernyataan yang manakah berkaitan dengan perkembangan pengangkutan udara di Malaysia?I   Menggalakkan industri pelanconganII  Memendekkan masa perjalananIII Mengurangkan pencemaran udara di bandarIV Long Pasia dan Belaga dapat dihubungi      melalui sistem penerbanganA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

486

Page 487: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

49.

Antara berikut, yang manakah merupakan persamaan pengangkutan udara bagi kedua-dua negara di atas?I Mengangkut baranganII Membawa penumpangIII Memajukan sektor pertanianIV Membangunkan sektor pelanconganA I, II dan III     C I, III dan IVB I, II dan IV     D II, III dan IV

50. Mengapakah pengangkutan udara amat penting di Kanada?A Saiz negara yang besarB Hutan pokok tirus yang luasC Pengangkutan darat kurang majuD Taburan penduduk tidak sekata

51. Integrasi penduduk antara kawasan bandar dengan pedalaman dapat dilakukan dengan adanyaI   Lapangan terbang di Sungai BesiII  Penerbangan domestik di MalaysiaIII Lebuh Raya Rentas di KanadaIV Kereta Api Pasifik di KanadaA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

52. Agen pengangkutan bagi barangan pukal yang melalui jalan air adalah sepertiI   Tasik Kenyir, TerengganuII  Jalan Air St. Lawrence – Tasik-tasik BesarIII Perkhidmatan Kereta Api Kebangsaan KanadaIV Syarikat Perkapalan Antarabangsa MalaysiaA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

53. Kedua-dua gas tersebut menimbulkan kesan seperti

487

Page 488: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

I jerebuII gangguan bunyiIII peningkatan suhu atmosferaIV sistem pernafasan manusia terjejasA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

54. Penerbangan domestik yang merapatkan hubungan penduduk di Sarawak ialahI   Bario     II  BelagaIII Long PasiaIV Long LellangA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

55.

Apakah kesan daripada pertambahan jumlah kenderaan di atas?I Peningkatan suhuII Pencemaran bunyiIII Pencemaran udaraIV Kadar jenayah meningkatA I, II dan III     C I, III dan IVB I, II dan IV     D II, III dan IV

56. Masalah kesesakan lalu lintas dapat dikurangkan dengan caraI memperkenalkan perkhidmatan rel bersepaduII meningkatkan perkhidmatan pengangkutan     awamIII mengurangkan import keretaIV membina lebuh rayaA I, II dan III     C I, III dan IVB I, II dan IV     D II, III dan IV

57. Lapangan terbang yang fungsinya lebih kepada tujuan keselamatan terletak diI Lumut                    III Kuantan

488

Page 489: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

II Belaga                  IV ButterworthA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

58.

X dalam rajah di atas ialahA Express Rail Link (ERL)B kereta api kargoC lebuh rayaD Air Asia

59. Pembinaan jalan raya di kawasan luar bandar telah membawa faedah sepertiI   menggalakkan industri di luar bandarII  mempercepat pemasaran hasil pertanianIII mengurangkan migrasi masuk ke bandar besarIV menghubungkan kawasan pedalaman yang      terpencilA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

60. Apakah perkhidmatan yang disediakan oleh kereta api untuk perjalanan jarak jauh?I Koc berhawa dinginII Perkhidmatan Senandung MalamIII Menggunakan lokomotif yang lamaIV Menambah kelajuan yang sama dengan      kenderaan lainA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

Bab 16 : Perkembangan Sistem Perhubungan

489

Page 490: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

1. E-dagang dapat dijalankan melaluiA radio    C televisyenB satelit   D laman web

2. Pilih pernyataan yang benar tentang perkembangan awal radio dan televisyen di Malaysia.I Siaran radio sebagai alat integrasi nasionalII Radio Televisyen Malaysia ditubuhkan di    bawah Kementerian Penerangan MalaysiaIII Siaran radio dan televisyen disalurkan melalui    gelombang mikroIV Televisyen mula diperkenalkan pada tahun      1960A I, II dan III    C I, III dan IVB I, II dan IV    D II, III dan IV

3.

Apakah kepentingan sistem telekomunikasi di atas?I Menggalakkan perpindahan pendudukII Mempercepat penghantaran maklumatIII Menggalakkan perdagangan antarabangsaIV Mengeratkan hubungan penduduk dan     negaraA I, II dan III    C I, III dan IVB I, II dan IV    D II, III dan IV

4. Apakah objektif penubuhan MSC?I Memperkenalkan kad pintarII Membangunkan pusat teleperubatanIII Memperkenalkan kerajaan elektronikIV Membangunkan institusi pengajian tinggi     elektronikA I, II dan III   C I, III dan IVB I, II dan IV   D II, III dan IV

5. Pengurusan pentadbiran kerajaan yang berkonsepkan tanpa kertas (paper less) merujuk kepada

490

Page 491: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

A e-learningB e-kerajaanC e-ekonomiD e-perubatan

6. Antara berikut, alat perhubungan yang manakah dapat menghantar maklumat dengan lebih cepat?I Teleks      III TelegrafII Telefon   IV Pos suratA I, II dan III    C I, III dan IVB I, II dan IV    D II, III dan IV

7. Agensi yang bertanggungjawab dalam perkembangan perkhidmatan telefon di Malaysia ialahA TMNetB JARINGC Tenaga Nasional BerhadD Telekom Malaysia Berhad

8. Perkhidmatan telefon antara Semenanjung Malaysia dengan Sabah dan Sarawak dibuat melaluiA ART 900B stesen satelit PALAPAC stesen kabel dasar lautD stesen satelit INTELSAT

9. Perkhidmatan tele-perubatan telah dilaksanakan di beberapa hospital di Malaysia yang bertujuan untukA memberi kos rawatan percumaB mengurangkan kos perubatanC memberi rawatan terbaik kepada pesakitD menggalakkan perkongsian kepakaran doktor

10. Apakah kepentingan siaran radio tempatan kepada penduduk di sesuatu kawasan?A Saluran maklumat terkiniB Komunikasi negara majuC Saluran komunikasi tercanggihD Menggantikan saluran komunikasi dua hala

11.

491

Page 492: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

Pernyataan di atas dapat dikaitkan denganA telesidangB kerajaan elektronikC penggunaan kad pintarD pusat pemasaran tanpa sempadan

12. Stesen satelit bumi Malaysia terletak diI Shah Alam      III MelakaII Kuantan         IV Bayan LepasA I dan II      C III dan IVB II dan III    D I dan IV

13.

Maklumat di atas berkaitan denganA MSCB KLCCC Menara TelekomD Menara Kuala Lumpur

14. Mengapakah kerajaan giat membawa perkembangan teknologi maklumat ke negara ini?A Seiring dengan kemajuan duniaB Peralatan komunikasi yang sangat murahC Negara ini mencapai status negara majuD Semua rakyat negara ini memiliki alat     perhubungan canggih

15. Antara berikut, urutan yang manakah menunjukkan perkembangan sistem perhubungan di Malaysia?A Pos - Telefon - Teleks - InternetB Telefon - Pos - Teleks - InternetC Internet - Teleks - Telefon - PosD Teleks - Pos - Telefon - Internet

16. Media elektronik yang pertama digunakan di Malaysia ialahA radio          C televisyenB komputer   D surat khabar

492

Page 493: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

17.

Kawasan berlorek dalam rajah di atas berkaitan denganA teleperubatanB sekolah bestariC ramalan kaji cuacaD perkhidmatan Internet

18. Bandar yang manakah berkembang seiring dengan kemajuan Koridor Raya Multimedia (MSC)?I   BangsarII  PutrajayaIII CyberjayaIV Damansara JayaA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

19. Teleperubatan diadakan untuk I meningkatkan tahap perkhidmatan kesihatanII menggunakan kepakaran doktor luar negara    melalui komputerIII membuat diagnosis terhadap pesakit     menggunakan khidmat doktor luar negaraIV memudahkan sistem pengajaran dan     pembelajaranA I, II dan III    C I, III dan IVB I, II dan IV    D II, III danIV

20. Antara berikut, yang manakah merupakan satelit mikro pertama di Malaysia?A Intelsat IVA   C Tiungsat IB PALAPA        D MEASAT I

21.

493

Page 494: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

Pernyataan di atas merujuk kepadaA pasportB MyKidC MyKadD sijil kelahiran

22.

Pilih pernyataan yang benar tentang bangunan di atasI Menara kedua tertinggi di duniaII Dibina pada tahun 1996III Salah satu tarikan pelancongIV Berfungsi sebagai menara perhubunganA I, II dan III    C I, III dan IVB I, II dan IV    D II, III dan IV

23.

Kaedah yang digunakan oleh Farah ialahA e-dagangB telesidangC teleperubatanD sekolah bestari

24.

Antara berikut, yang manakah faedah daripada perhubungan telekomunikasi di atas?

494

Page 495: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

I   Penyebaran maklumat ke seluruh duniaII  Penyampaian maklumat lebih cepat dan pantasIII Menjamin keharmonian kaumIV Memudahkan urusan perniagaanA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

25.

Maklumat di atas merujuk kepadaA telefon selular 3GB telefon talian tetapC telefon satelitD televisyen

26. Siaran televisyen satelit yang pertama di Malaysia ialahA TV3B RTMC 8TVD ASTRO

27. Apakah maklumat yang boleh didapati daripada MyKid?I Data kelahiranII Data kesihatanIII Maklumat pasportIV Maklumat pendidikanA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

28.

Rajah di atas berkaitan dengan pelancaran satelit yang membolehkan orang ramaiA menonton rakaman siaran langsungB mendengar siaran radio tempatan

495

Page 496: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

C menggunakan telefon bimbit pelbagai gunaD membuat pilihan siaran tempatan dan asing

29. Antara berikut, yang manakah merupakan satelit komunikasi yang dilancarkan oleh Malaysia?A PALAPA    C ASIA-SATB MEASAT   D INTELSAT

30.

Rajah di atas merujuk kepadaA Hospital SelayangB Hospital BintuluC Hospital TaipingD Hospital Muar

31.

X dalam rajah di atas berkaitan dengan pelancaranA stesen tv ASTROB stesen radio tempatanC stesen tv swasta NTV7D stesen satelit Measat 2

32.

Maklumat di atas paling tepat menunjukkan fungsiA InternetB kad pintar (smart kad)C perhubungan dua hala

496

Page 497: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

D kemudahan perbankan

33. Penggunaan satelit di Malaysia telah mewujudkan pelbagai bentuk sistem perhubungan sepertiI   komuterII  ASTROIII telefon mudah alih MaxisIV kenderaan menggunakan tenaga suriaA I dan II                 C III dan IVB II dan III               D I dan IV

34. Bidang ICT di Malaysia banyak menyumbang peluang pekerjaan sepertiI pegawai sainsII juruanalisa sistemIII jurutera rangkaianIV pegawai sistem maklumatA I, II dan III    C I, III dan IVB I, II dan IV    D II, III dan IV

35. Penggunaan ICT dalam bidang pendidikan ialahI e-villageII e-learningIII telesidangIV sekolah bestariA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

36. Penggunaan satelit MEASAT telah memudahkanI perhubungan telefonII penyiaran radio dan televisyenIII penghantaran bahan mentahIV kajian angkasa lepasA I dan II    C II dan IVB I dan III   D III dan IV

37. Antara berikut, kawasan yang manakah terletak dalam lokasi Koridor Raya Multimedia?I KajangII CyberjayaIII Perkampungan PutrajayaIV Taman Teknologi MalaysiaA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

497

Page 498: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

38.

Tujuan akta di atas diadakan adalah untukA mengawal penyiaran rancangan televisyenB meningkatkan teknologi komunikasiC mengawal masalah cetak rompakD menjamin keselamatan negara

39. Urus niaga dapat dijalankan dengan lebih cepat dan lancar dengan menggunakanA e-learningB e-dagangC e-villageD e-tuisyen

40.

Antara berikut, yang manakah boleh dikaitkan dengan rajah di atas?I   ASTRO ESPNII  KL MonorelIII TMTouchIV Air AsiaA I dan II                 C II dan IVB I dan III                D III dan IV

41.

Bahagian berlorek dalam rajah di atas berkaitan dengan negeriA Melaka     C Pulau PinangB Selangor   D Negeri Sembilan

42. Antara berikut, yang manakah merupakan ciri-ciri sekolah bestari?

498

Page 499: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

I Penggunaan CD RomII Pembelajaran secara konvensionalIII Penggunaan Internet dan laman webIV Mempunyai rangkaian sekolah globalA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

43.

Antara berikut, yang manakah ciri-ciri alat komunikasi seperti maklumat di atas?I   Penghantaran dataII  Penghantaran suaraIII Penghantaran visualIV Rakaman siaran langsungA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

44. Antara berikut, yang manakah merupakan kesan utama perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi?I   Memperoleh maklumat secara cepatII  Memudahkan pencarian maklumat terkiniIII Migrasi dari luar bandar ke bandar berlakuIV Mengetahui perkembangan dunia luarA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

45. Antara berikut, yang manakah kesan kecanggihan internet?I   Maklumat yang terkini dan pantasII  Maklumat diperoleh tanpa batasanIII Bahan-bahan yang diperoleh memerlukan      kepakaranIV Bahan-bahan hanya untuk individu yang      berumur 16 tahun ke atas sahajaA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

499

Page 500: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

46.

Antara berikut, yang manakah mempunyai fungsi yang sama dengan maklumat di atas?A KLIAB KLCCC PutrajayaD Menara Kuala Lumpur

47. Jurang teknologi berlaku antara penduduk luar bandar dengan bandar keranaI   masalah kemiskinanII  masalah pengetahuanIII perbezaan harga tawaranIV tiada laluan perhubunganA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

48. Perkembangan pesat dalam sistem telekomunikasi negara telah membantu MalaysiaI   mempercepatkan urusan perniagaanII  menarik lebih ramai pelabur asingIII mengurangkan kos penghantaranIV mempertingkatkan tahap keselamatan negaraA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

49. Kesan negatif yang mungkin wujud akibat perkembangan ICT di Malaysia ialahI masalah cetak rompakII lambakan komputer di pasaranIII penyebaran maklumat negatifIV pencerobohan maklumat terhadap sistem     pertahanan negaraA I, II dan III     C I, III dan IVB I, II dan IV    D II, III dan IV

500

Page 501: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

50.

Pernyataan tersebut berkaitan dengan stesen satelit bumi di kawasan yang bertandaA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

51.

Kawasan berlorek dapat dikaitkan dengan negaraA Jepun     C AustraliaB Kanada    D Amerika Syarikat

52. Antara berikut, yang manakah perkhidmatan yang disediakan melalui kerajaan elektronik?I Memperbaharui pasportII Membayar lesen kereta dan cukaiIII Menawarkan perkhidmatan InternetIV Memberi perkhidmatan kad pintarA I, II dan III     C I, III dan IVB I, II dan IV     D II, III dan IV

501

Page 502: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

53. Apakah kebaikan penggunaan ICT dalam sector perbankan?I Pelanggan tidak perlu pergi ke bankII Maklumat cepat dan mudah diterimaIII Pengeluaran wang 24 jam melalui ATMIV Khidmat teleperbankan adalah percumaA I, II dan III    C I, III dan IVB I, II dan IV    D II, III dan IV

54. Antara berikut, yang manakah kelebihan penggunaan e-dagang?I Meluaskan pasaranII Meningkatkan daganganIII Memudahkan urus niagaIV Meningkatkan kos pengurusanA I, II dan III     C I, III dan IVB I, II dan IV     D II, III dan IV

55. Perkembangan teknologi maklumat secara online akan memberi kesan terhadap kemudahan bagi aspekI   penjimatan berbelanjaII  kemudahan pembayaran bilIII pembaharuan lesen memanduIV penggunaan mesin juruwang automatik (ATM)A I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

56. Perkembangan sistem perhubungan melalui komputer berlaku dengan pesat sekali keranaI   pembaharuan berkonsepkan pembelajaran jarak     jauhII  semua pembayaran boleh dilakukan di rumahIII terdapatnya kemudahan komunikasiIV perkhidmatan secara terus onlineA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

502

Page 503: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

57.

Antara berikut, pernyataan yang manakah benar tentang menara di atas?I Pusat kaji cuaca KanadaII Menara tertinggi di duniaIII Ketinggian ialah 553 meterIV Berfungsi sebagai sistem perhubungan radio     dan televisyenA I, II dan III     C I, III dan IVB I, II dan IV     D II, III dan IV

58. Pilih pernyataan yang benar tentang persamaan kemajuan ICT di Malaysia dan Kanada.

A I, II dan III    C I, III dan IVB I, II dan IV    D II, III dan IV

59. Kebaikan penggunaan CD-Rom dalam system pembelajaran ialahI membaca nota III mendapatkan jawapanII menanyakan soalan IV tahan lama berbanding dengan bukuA I, II dan III     C I, III dan IVB I, II dan IV     D II, III dan IV

60.

Apakah projek yang dimaksudkan di atas?A Pusat latihan C Sekolah berkembarB Sekolah bestari D Program pembelajaran

TINGKATAN 3

503

Page 504: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

Bab 1 : Kedudukan

1. Titik persilangan di antara garisan timuran dengan garisan utaraan dikenali sebagaiA panduan gridB titik koordinatC panduan rujukanD panduan titik persilangan

2. Rujukan Grid 4 angka sesuai digunakan untuk menentukan kedudukanA masjidB sekolahC rumah apiD kawasan petempatan

3. Apakah yang dirujuk oleh selang kontur?A Ketebalan sesuatu garisan konturB Kedudukan sesuatu garisan kontur tersebutC Perbezaan ketinggian di antara dua garisan    konturD Bilangan garisan kontur di dalam peta    topografi

4.

Berapakah selang kontur di atas?A 15 meterB 20 meterC 30 meterD 45 meter

5. Rujukan Grid 6 angka sesuai digunakan untuk menentukan edudukan objek sepertiA klinikB hutan payaC kebun nanasD ladang kelapa

6. Antara berikut, yang manakah menerangkan tentang cerun landai?A Garisan kontur yang tebal

504

Page 505: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

B Garisan kontur yang rapatC Garisan kontur yang jarangD Garisan kontur yang berselang seli

7.

Rujukan Grid 1 221 merujuk kepadaA WB XC YD Z

8.

Rujukan grid bagi Y ialahA RG 103218B RG 105224C RG 11 0210D RG 128228

9.

Rujukan grid bagi U ialah

505

Page 506: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

A RG 1021B RG 11 22C RG 1222D RG 2212

10.

Rujukan Grid 1 20205 mungkin sekaliA V                          C YB X                          D Z

11. Keratan rentas boleh dilukis dengan menggunakanI   skala tegakII  skala petaIII skala lurusIV skala mendatarA I dan II                 C III dan IVB II dan III               D I dan IV

12. Mengapakah keratan rentas digunakan dalam sesebuah peta topografi ?A Untuk menggambarkan tentang penggunaan    tanahB Untuk menggambarkan keadaan aktiviti    manusiaC Untuk menggambarkan ciri fizikal dengan    lebih terperinciD Untuk menggambarkan tentang pembinaan    bangunan dan insfrastruktur

13. Antara berikut, yang manakah menunjukkan selang kontur 10 meter?

506

Page 507: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

14. Antara kaedah menentukan ketinggian ialahI   warnaII  tanda tinggiIII ukuran metrikIV garisan konturA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

15. Pilih pernyataan yang benar tentang garisan grid.I   Garisan grid menegak ialah Garisan TimuranII  Garisan grid melintang disebut Garisan      UtaraanIII Garisan grid dilukis untuk menentukan      kedudukanIV Garisan grid boleh digunakan untuk      menentukan ketinggianA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

16. Antara berikut, yang manakah merupakan simbol ketinggian?I   WarnaII  Tanda arasIII Tanda tinggiIV Stesen trigonometriA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

507

Page 508: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

17.

 Berdasarkan rajah di atas, garisan yang manakah dikenali sebagai indeks kontur?A PB QC RD S

18.

 Pernyataan di atas berkaitan denganA pelana                      C gentingB kol                            D lurah

19.

Pernyataan di atas mungkin sekali merujuk kepadaA cerun landaiB cerun curamC tebing tinggiD cerun bertangga

20. Apakah fungsi rujukan grid?A Mengira ketinggian sesuatu tempat dalam peta    topografiB Mencari kedudukan sesuatu tempat dalam peta    topografiC Menentukan arah perjalanan sesuatu tempat    dalam petaD Melakukan kerja-kerja pentafsiran bentuk     muka bumi dalam peta topografi

508

Page 509: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

21.

 X yang dimaksudkan ialahA stesen trigonometriB garisan konturC tanda tinggiD batu aras

22.

Simbol di atas mewakiliA 12.5 meter ketinggian dari aras lautB 12.5 meter ketinggian dari jalan rayaC 12.5 kilometer panjang jalan rayaD 12.5 meter lebar jalan raya

23.

 Bentuk muka bumi yang digambarkan oleh rajah di atas ialahA lurahB rabungC susuh bukitD dataran tinggi

24. Antara berikut, yang manakah benar tentang rujukan grid?I   Kaedah rujukan grid sesuai untuk peta berskala      besarII  Titik persilangan Garisan Timuran dan Garisan     Utaraan menghasilkan rujukan gridIII Kaedah Rujukan Grid 4 angka sahaja boleh      menentukan kedudukanIV Rujukan grid merupakan kaedah untuk

509

Page 510: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

     mencari kedudukan sesuatu objekA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

25. Apakah kedudukan jeti?A 158223B 156224C 150225D 155232

26. Masjid terletak dalam segi empat gridA 1725B 1624C 1625D 1724

27. Ciri budaya yang manakah terletak di rujukan grid 136226?

510

Page 511: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

A KilangB JambatanC TokongD Jeti

28. Sungai Sembilu bermula dari kawasan yang terletak di segi empat grid 

29. Simpang jalan ke Kuala Sepetang terletak di rujukan gridA 159233B 162235C 151232D 165234

30. Simpang ke Kampung Temerloh bercantum dengan jalan utama di titik rujukan gridA 129225B 138228C 132224D 139201

31. Pilih pernyataan yang benar mengenai hasyur.I Garisan yang tebalII Garisan yang rapatIII Menunjukkan kemuncak di atas bukitIV Menunjukkan kawasan yang lebih tinggiA I dan IIB I dan IIIC II dan IVD III dan IV

32.

511

Page 512: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

Antara berikut, yang manakah menggambarkan garisan kontur X?

33. Kawasan yang paling tinggi terletak di bahagianA timurB tenggara

512

Page 513: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

C barat lautD barat ldaya

34. W terletak pada ketinggianA melebihi 80 meterB melebihi 100 meterC melebihi 120 meterD melebihi 140 meter

35. Bentuk cerun XY ialahA cerun curamB cerun landaiC cerun sekataD cerun bertangga

36. Selang kontur dalam peta tersebut ialahA 15 meterB 20 meterC 50 meterD 100 meter

37. Tanda aras yang paling tinggi terletak diA RG 7483              C RG 7684B RG 7682               D RG 7685

38. Garisan kontur PQ mungkin sekali ialahA cerun curamB cerun landaiC cerun sekataD cerun bertangga

513

Page 514: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

39. Pejabat pos dan sekolah terdapat diA RG 6152              C RG 6351B RG 6254              D RG 6352

40. Puncak paling tinggi pada peta terletak padaA RG 6053B RG 6153C RG 6354D RG 6455

41. RG 629538 merujuk kepada objek

42. Kampung Atap boleh ditunjukkan dalam rujukan grid

514

Page 515: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

 

43. Pilih pernyataan yang benar.A Balai raya terletak di RG 6453B Selang kontur dalam peta ialah 50 meterC Ketinggian Bukit Abon ialah 495 meterD Kampung Limau terletak di kawasan tanah     tinggi

44. Apakah objek yang terdapat di RG 6252?A MasjidB Balai rayaC PetempatanD Tanda tinggi

45. Pilih pernyataan yang benar tentang garisan kontur.I   Garisan kontur tidak tersusun dan bersilangII  Perbezaan ketinggian antara dua garisan kontur      yang terdekat disebut selang konturIII Perbezaan ketinggian dapat ditunjukkan      melalui jarak antara garisan konturIV Garisan kontur ialah garisan yang      menyambungkan titik – titik yang sama tinggi      dari aras lautA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

515

Page 516: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

46. Yang manakah antara berikut digunakan untuk menunjukkan ketinggian sesuatu tempat dalam peta topografi ?I Garisan konturII Tanda tinggiIII Rujukan gridIV Skala linearA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

47. Tujuan keratan rentas dilukis adalah untukI   mentafsir bentuk muka bumiII  mengkaji ciri-ciri budayaIII melihat pandangan sisi bentuk muka bumiIV menunjukkan bentuk muka bumi di sepanjang      satu garisan pada peta topografiA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

48. Antara berikut, yang manakah menerangkan ciri berkaitan dengan ketinggian?I KonturII Batu arasIII Jangka sudutIV Stesen trigonometriA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

49. Antara berikut, pernyataan yang manakah benar tentang garisan-garisan kontur?I Ketiadaan garisan kontur menggambarkan   keadaan bergunung-ganangII Jarak antara garisan-garisan kontur    membayangkan keadaan cerunIII Pola garisan- garisan kontur menggambarkan     jenis bentuk muka bumiIV Garisan kontur yang rapat menggambarkan      keadaan bentuk muka bumi yang datarA I dan IIB II dan III

516

Page 517: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

C III dan IVD I dan IV

50.

 Antara keratan rentas berikut, yang manakah mewakili ciri bentuk muka bumi di atas?

517

Page 518: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

Unit 2 : Arah

1.

Berapakah bearing sudutan Kampung Duku dari Kampung Pauh?A 60°                       C 225°

518

Page 519: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

B 120°                     D 350°

2.

Bearing sudutan Kampung Abal dari P ialahA 40°                       C 180°B 50°                       D 220°

3.

Bearing sukuan Kampung Chuchoh dari X ialahA U 35° TB U 55° TC S 35° BD S 55° B

4.

Bearing sukuan P dari Q ialahA S 30° B                C U 30° BB S 60° T                D U 60° T

519

Page 520: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

5.

Arah yang manakah menunjukkan bearing sukuan U450TA WB XC YD Z

6.

 Berdasarkan rajah di atas, apakah maksud utara  benar?A Arah kutub utara bumiB Arah yang ditunjukkan kompasC Arah yang ditunjukkan pada petaD Arah yang berpandukan matahari

7. Jika bearing sukuan dari sekolah ke klinik ialah S 40° B, berapakah bearing azimutnya?A 40°                      C 220°B 135°                    D 240°

8.

X mungkin sekali ialahA sudut selisih magnetB sudut selisih benarC sudut selisih gridD utara magnet

9. Berapakah bearing sukuan Q dari P, jika bearing sudutannya ialah 50°?A U 50° B

520

Page 521: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

B U 50° TC U 40° BD U 70° T

10. Bearing jambatan (RG 259396) dari simpang Kampung Lama (RG 276414) ialahA 50°                   C 120°B 95°                   D 225°

11. Antara berikut, yang manakah benar? 

521

Page 522: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

12. Apakah bearing sukuan Kampung Kota Baru dari Bukit Jaya?A U 65° T                   C S 75° TB U 75° T                   D S 85° T

13. Bearing sukuan masjid dari simpang tiga Kampung Hor mungkin sekaliA U 12° T                   C S 70° TB U 12° B                   D S 70° B

14. Antara berikut, yang manakah merupakan bacaan bearing Bukit Jaya dari masjid?A 120°B 150°C 180°D 193°

15.

 Antara berikut, petempatan yang manakah menepati pernyataan di atas?A Kampung SagaB Kampung LamaC Kampung DeliD Kampung Hor

16. Jika bearing sudutan Kampung Telipot dari Kampung Bunut ialah 210°, berapakah bearing sudutan Kampung Bunut dari Kampung Telipot?A 30°                      C 120°B 60°                      D 240°

17. Bearing diukur dalam peta dengan menggunakanA benangB pembarisC jangka tolokD jangka sudut

18. Antara berikut, yang manakah cara menentukan bearing?I Bearing bulatanII Bearing sudutanIII Bearing sukuanIV Bearing lurusA I dan II

522

Page 523: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

B II dan IIIC III dan IVD I dan IV

19. Jika bearing sukuan X dari Y ialah S 40° T, bearing sudutan ialahA 40°B 50°C 140°D 270°

20. Antara berikut, yang manakah merupakan jenis utara?I   Utara GridII  Utara PetaIII Utara BenarIV Utara MagnetA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

21. Antara berikut, pernyataan yang manakah benar tentang bearing sukuan?I   Diukur dari arah utaraII  Diukur mengikut arah lawan jamIII Nilai bearing dari 0° hingga 90°IV Diukur dari arah utara atau selatan ke arah      timur atau baratA I dan II                C III dan IVB II dan III              D I dan IV

22. Berapakah bearing sukuan balai raya dari masjid?A S 50° B

523

Page 524: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

B U 50° TC S 50° TD U 50° B

23. Bearing sudutan balai raya dari masjid ialahA 50°                       C 260°B 130°                     D 310°

24. Bearing sukuan Kampung Kelubi dari Kampung Hilir ialahA S 50° TB U 45° BC S 45° BD U 50° B

25. Bearing sukuan rumah api dari kilang ialahA U 55° BB S 55° TC U 35° BD S 45° T

26. Objek yang terletak 100° dari Bukit Gasing ialahA tasikB kuariC pasarD kilang

27. Arah kuari dari Bukit Gasing ialah

524

Page 525: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

A timur lautB barat lautC selatanD barat

28. Antara berikut, rajah yang manakah menunjukkan bearing sukuan X dari Y dengan nilai S 50° B?

525

Page 526: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

29. Jika bearing sukuan X dari Y ialah S 40° T, bearing sudutan ialahA 40°B 50°C 140°D 270°

30. Berapakah bearing sukuan Q dari P, jika bearing sudutannya ialah 50°?A U 50° BB U 50° TC U 40° BD U 70° T

31.

Bearing balai polis dari klinik boleh dinyatakan sebagaiI   40°II  320°III U 40° BIV S 40° BA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

32. Pilih pernyataan yang benar tentang arah.I   Arah menunjukkan kedudukan sesuatu objek di     sesuatu tempat yang dilihat dari satu tempat     yang lainII  Arah sesuatu objek dapat ditentukan dengan      menggunakan bearing azimut sahajaIII Arah sesuatu objek boleh dinyatakan dengan      menggunakan bearingIV Mata angin kompas digunakan untuk      menentukan arah secara kasarA I, II dan III

526

Page 527: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

B I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

33. Berapakah bearing sudutan Taman Permai dari Wakil Pos?A 110                      C 286°B 235°                    D 308°

34. Bearing Balai Polis dari rumah kedai ialahA 95°                     C 189°B 115°                   D 290°

35.

 X ialahA masjidB Bukit SeriC Balai PolisD Kampung Segambut

527

Page 528: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

36. Apakah bearing Kampung Batu dari Kampung Pintasan?A 154°                   C 174°B 165°                   D 180°

37. Bearing tasik dari Pekan Baru ialahA 100°                   C 120°B 110°                   D 130°

38. Bearing Bukit Tiga dari kuari ialahA 40°                   C 72°B 64°                   D 85°

39. Antara berikut, yang manakah merupakan bacaan bearing masjid dari Bukit Tiga?A 210°                   C 230°B 220°                   D 240°

40. Apakah bearing muara Sungai Buloh dari Kampung Pintasan?A 109°B 118°C 125°D 139°

41. Bearing sukuan Kampung Pintasan dari Pekan Baru ialah

528

Page 529: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

A S 80° B                   C U 45° TB U 35° B                   D S 80° T

42. Apakah bearing sukuan kuari dari Bukit Tiga?A U 70° B                    C U 65° BB S 70° B                     D S 65° B

43. Apakah bearing sukuan tasik dari Kampung Batu?A S 80° T                   C S 80° BB U 80° T                   D U 80° B

44. Apakah yang dimaksudkan dengan bearing sukuan?I Ditentukan berdasarkan arah timurII Ditentukan berdasarkan arah baratIII Ditentukan berdasarkan arah utaraIV Ditentukan berdasarkan arah selatanA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

45.

Bearing balai polis dari klinik boleh dinyatakan sebagaiI   40°II  320°III U 40° BIV S 40° BA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

529

Page 530: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

46. Bearing sudutan balai polis dari masjid ialahA 83°B 207°C 310°D 345°

47. Bearing sukuan klinik dari jambatan baru ialahA S 26° TB U 64° BC S 64° BD U 26° T

48. Nyatakan bearing sudutan Simpang Putih dari sekolah.A 28°B 145°C 260°D 310°

49. Apakah bearing sukuan jambatan lama dari Bukit Naga?

530

Page 531: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

A U 24° TB S 20° BC U 24° BD S 20° T

50. Apakah X sekiranya Simpang Putih mempunyai nilai bearing 270° dari X?A SekolahB Pejabat posC Simpang TigaD Kampung Hulu

51. Berapakah bearing sudutan Tasik Biru dari pejabat pos?A 52°                       C 128°B 95°                       D 308°

52. Bearing sukuan kilang dari balai polis ialahA S 30° TB U 35° TC S 50° BD U 35° B

53. Bearing sudutan jambatan lama dari Simpang Putih ialahA 130°B 260°C 310°D 345°

531

Page 532: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

Bab 3: Skala

1.

 Tukarkan skala lurus di atas kepada pecahan wakilan.A 1 : 50 000B 1 : 100 000C 1 : 200 000D 1 : 300 000

2. Pecahan wakilan bagi skala penyata 1 cm mewakili 2 km ialahA 1 : 2 000B 1 : 20 000C 1 : 200 000D 1 : 2 000 000

3. Antara berikut, skala lurus yang manakah menunjukkan 4 cm bersamaan dengan 16 km?

4.

 Skala X di atas adalah berkaitan denganA pecahan wakilanB skala penyataC skala bahagianD skala lurus

532

Page 533: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

5. Skala lurus yang manakah mewakili 1 : 300 000?

6.

Jenis skala yang ditunjukkan ialahA skala lurusB skala tegakC skala penyataD pecahan wakilan

7. Antara berikut, jarak yang manakah sesuai diukur dengan menggunakan pembaris dalam peta topografi?A ParitB SungaiC Pinggir lautD Sempadan negeri

8. Bagaimanakah pecahan pengimbang bagi skala penyata 1 cm mewakili 6 km di tulis?A 1 : 600 000B 1 : 60 000C 1 : 6 000D 1 : 600

9.

533

Page 534: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

Berapakah keluasan kawasan yang ditunjukkan di atas?A 5 km²                   C 10 km²B 5.25 km²               D 20.25 km²

10.

Apakah skala yang diwakili oleh pernyataan di atas ?A 1 : 500B 1 : 5 000C 1 : 50 000D 1 : 500 000

11. Skala yang dinyatakan dalam bentuk nisbah dinamakanA lurusB garisanC penyataD pecahan wakilan

12. Nisbah antara jarak di atas peta dengan jarak sebenar di permukaan bumi dikenali sebagaiA arah                     C skalaB luas                      D jarak

13. Skala boleh digunakan untukI   mengira masaII  mengukur jarakIII mengira keluasanIV mengukur bearingA I dan II                 C III dan IVB II dan III               D I dan IV

14.

Jika jarak sungai dalam peta ialah 3.5 cm, berapakah jarak sebenar di permukaan bumi?A 3.5 km                 C 40 kmB 35 km                   D 70 km

15. Alat yang paling sesuai digunakan untuk mengukur jalan bengkang-bengkok atau sungai dalam peta ialahI   benangII  pita ukurIII jangka tolokIV jaluran kertasA I dan II                 C III dan IVB II dan III               D I dan IV

534

Page 535: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

16. Jarak sebenar dari pejabat pos ke rumah Ahmad ialah 4.6 km. Apabila pelan dilukis, jarak dari pejabat pos ke rumah Ahmad ialah 2.3 cm. Skala pecahan wakilan yang digunakan ialahA 1 : 50 000             C 1 : 200 000B 1 : 100 000            D 1 : 300 000

17. Unit ukuran bagi keluasan yang biasa digunakan ialahI   kilometer persegiII  meter persegiIII kilogramIV hektarA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

18. Dalam peta topografi, skala yang biasa digunakan ialahI   skala lurusII  skala tegakIII skala penyataIV pecahan wakilanA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

19. Berapakah keluasan sebuah padang yang meliputi 5 segi empat grid jika keluasan setiap segi empat grid ialah 1 km persegi?A 4 km²B 5 km²C 6 km²D 7 km²

20.

 Tukarkan skala di atas kepada skala penyata.A 1 cm mewakili 15 mB 1 cm mewakili 1.5 kmC 1 cm mewakili 3 kmD 1 cm mewakili 15 km

535

Page 536: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

21.

 Apakah jarak sebenar dari A ke B?A 2.5 kmB 2.25 kmC 3.15 kmD 3.25 km

22. Antara berikut, yang manakah menunjukkan skala berukuran besar?A 1 : 12 500            C 1 : 50 000B 1 : 25 000             D 1 : 100 000

23.

 Berdasarkan skala di atas, berapakah luas sebenar sebuah tapak pembinaan yang meliputi 16 cm segi empat grid di atas peta topografi ?A 1 km2

B 2 km2

C 3 km2

D 4 km2

24.

Jenis skala yang ditunjukkan di atas ialahA skala lurusB skala tegakC skala penyataD pecahan wakilan

25.

 Jika skala peta ialah 1 : 50 000, berapakah jarak mutlak di antara pejabat pos dengan lapangan terbang?A 1.5 km                   C 3.5 km

536

Page 537: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

B 2.5 km                   D 4.5 km

26. Jarak lurus boleh diukur dengan menggunakanI   taliII  benangIII pembarisIV jangka tolokA I dan II                C III dan IVB II dan III              D I dan IV

27. Panjang sebatang jalan kereta api dalam peta ialah 5 cm. Berapakah panjang sebenar jalan kereta api tersebut jika skala dalam peta ialah 1 cm mewakili 500 m?A 0.25 km               C 3.0 kmB 2.5 km                 D 25 km

28. Keluasan padang bola pada peta topografi ialah 4 cm persegi. Sekiranya skala pecahan wakilan yang digunakan ialah 1 : 100 000, berapakah luas sebenar padang bola tersebut?A 400 hektarB 1 200 hektarC 2 000 hektarD 4 000 hektar

29. Jika pecahan wakilan ialah 1 : 20 000, berapakah jarak sebenar jika jarak di atas peta ialah 4 cm?A 0.5 km                 C 10 kmB 0.8 km                  D 12 km

30. Berapakah panjang jalan raya dalam peta?

537

Page 538: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

A 10.0 kmB 11.5 kmC 12.5 kmD 13.0 km

31. Kirakan panjang Sungai Losong.A 6.0 km                     C 7.0 kmB 6.5 km                     D 7.5 km

32. Berapakah panjang benteng?A 2.5 km                   C 3.0 kmB 2.7 km                   D 3.5 km

33. Berapakah jarak mengikut jalan raya dari Kampung Murni ke Kampung Jati?A 4.8 km                    C 6.0 kmB 5.5 km                    D 6.3 km

34. Sekiranya Ramli tinggal di Kampung Pusu hendak menunaikan solat Jumaat, berapakah jarak yang perlu dilaluinya pada hari tersebut?A 7.6 kmB 9.0 kmC 12.2 kmD 18.0 km

35. Rosli tinggal di Kampung Jati dan Ravi tinggal di Kampung Pusu, berapakah jarak yang perlu dilalui oleh mereka untuk sampai ke sekolah?A 6.7 km                   C 13.5 kmB 11 km                     D 15.0 km

36. Berapakah keluasan kawasan paya dalam peta?A 4.7 km²B 6.8 km²C 8.4 km²D 10.5 km²

37. Kirakan keluasan kawasan penanaman kelapa dalam peta.A 5.8 km²B 6.5 km²C 8.5 km²D 9.0 km²

538

Page 539: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

38.

Antara berikut, pernyataan yang manakah benar tentang skala di atas?A Skala di atas disebut pecahan wakilanB Skala tersebut tidak boleh ditukar kepada skala     lurusC 1 cm di atas peta mewakili 10 m di permukaan     bumiD 1 cm di peta mewakili 100 meter di permukaan     bumi

39. Pilih pernyataan yang benar tentang skala lurus.I   Skala lurus ialah garisan lurus yang dibahagi     kepada beberapa unit kecilII  Skala lurus dikenali juga sebagai skala garisanIII Skala lurus tidak boleh ditukar kepada pecahan      wakilan atau skala garisanIV Skala lurus terdiri daripada skala lurus mudah      dan skala lurus penuhA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

40. Susunkan langkah-langkah mengukur jarak lurus mengikut urutan yang betul.I   Letakkan pembaris pada skala petaII  Sambungkan dua titik dengan satu garisan      lurusIII Tandakan dua titik berpandukan panduan gridIV Letakkan pembaris di atas garisan dan ukurA I, II, III dan IVB I, III, II dan IVC II, I, IV dan IIID III, II, IV dan I

41. Jika panjang sungai dalam peta ialah 5 cm dan skala penyata ialah 1 cm mewakili 1 km, berapakah jarak sebenar sungai tersebut?A 0.5 km                  C 25 kmB 5 km                     D 50 km

539

Page 540: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

42. Berapakah jarak lurus di antara masjid dengan balai polis?A 1 km                    C 3.0 kmB 2.7 km                  D 3.3 km

43. Berapakah keluasan paya dalam peta?A 2.0 km²                C 3.0 km²B 2.75 km²               D 3.5 km²

44. Berapakah panjang Sungai Kesing?A 3 km                    C 4.5 kmB 3.7 km                  D 5 km

45. Skala peta di atas bersamaan denganA 1 cm mewakili 0.5 kmB 1 cm mewakili 1 kmC 1 cm mewakili 5 kmD 1 cm mewakili 10 km

540

Page 541: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

46. Berapakah jarak mengikut jalan raya dari Kampung Salor ke Kampung Ru?A 5.0 kmB 5.8 kmC 7.5 kmD 9.5 km

47. Tujuan utama pembinaan benteng di kawasan dalam peta adalah untukA menakung air sawahB mencegah tanah runtuhC mencegah hakisan Sungai JembalD menghalang kemasukan air berlebihan

48. Berapakah panjang kawasan pinggir laut yang sesuai untuk dimajukan sebagai kawasan pelancongan?A 2.25 kmB 4.5 kmC 5.5 kmD 8.5 km

541

Page 542: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

49. Berapakah keluasan paya dalam peta?A 2.25 km²B 9.25 km²C 22.5 km²D 80.0 km²

50.

 Berapakah panjang sungai dalam segi empat grid di  atas?A 5.5 km                   C 8.5 kmB 6.5 km                   D 9.7 km

542

Page 543: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

Unit 4 : Graf, Carta Dan Rajah

1.

 Berapakah nilai eksport sumber tenaga?A RM10 juta                   C RM35 jutaB RM25 juta                    D RM45 juta

2.

 Antara berikut, yang manakah menggambarkan data iklim di atas?

543

Page 544: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

544

Page 545: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

3.

Jumlah pengeluaran lada hitam dari tahun 2004 hingga tahun 2006 ialahA 260 ribu tanB 340 ribu tanC 360 ribu tanD 620 ribu tan

4.

 Antara berikut, carta pai yang manakah paling tepat menggambarkan jadual di atas?

545

Page 546: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

5.

 Berapakah jumlah import jentera negara T pada bulan Mei?A RM45.5 juta                   C RM60.8 jutaB RM56.3 juta                    D RM70.3 juta

6.

Antara berikut, kedudukan bumi yang manakah mengalami musim ekuinoks?A I dan II                 C II dan IVB I dan III                D III dan IV

7.

 Rajah di atas menerangkan aktiviti berkaitan denganA padi                    C kelapaB koko                   D kelapa sawit

546

Page 547: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

8.

Berdasarkan carta pai di atas, berapakah peratus penggunaan sumber tenaga minyak tanah?A 4%B 6%C 10%D 12%

9.

 Berdasarkan carta pai di atas, peratusan pelancong yang berasal dari negara jiran Malaysia ialahA 25.5%                   C 65.3%B 35.2%                   D 78.5%

547

Page 548: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

10.

Jumlah pengeluaran koko dari tahun 2004 hingga 2006 ialahA 260 ribu tanB 340 ribu tanC 360 ribu tanD 610 ribu tan

11.

Maklumat di atas sesuai digambarkan melaluiA carta paiB graf garisC graf gabunganD graf bar berganda

12. Data suhu tahunan dan hujan sesebuah tempat boleh dipersembahkan dalam bentukA graf gabunganB graf palang mudahC graf garis bergandaD graf palang majmuk

548

Page 549: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

13.

 Negara T banyak mengimport barangan berasaskanA beras                      C bahan makananB jentera                    D sayur-sayuran

14.

Berapakah eksport Malaysia ke negara ASEAN?A 6.2%                    C 19.2%B 16.2%                  D 22.4%

15.

Apakah jenis graf yang paling sesuai untuk menggambarkan maklumat di atas?A Graf garis bergandaB Graf bar majmukC Graf bar mudahD Carta pai

549

Page 550: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

16.

Rajah di atas menunjukkan aktiviti pertanianA giat                      C campurB pindah                  D bergilir

17.

Graf di atas menunjukkanA carta paiB rajah aliranC graf gabunganD graf bar majmuk

18.

Proses pembentukan bentuk muka bumi di atas mungkin disebabkan olehA hakisan anginB hakisan ombakC pemendapan ombakD pengangkutan sungai

550

Page 551: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

19.

Peredaran bumi mengelilingi matahari menyebabkan kejadianI   empat musimII  pasang surutIII siang dan malamIV perubahan kedudukan matahariA I dan II                 C III dan IVB II dan III               D I dan IV

20.

 Pilih pernyataan yang benar tentang graf di atas. I Suhu minimum 20°CII Bulan Mei sangat lembapIII Bulan Disember sangat keringIV Suhu maksimum dua kali setahunA I dan II                    C II dan IVB I dan III                   D III dan IV

551

Page 552: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

21.

Pilih pernyataan yang benar tentang graf di atas.I   Pengeluaran lada hitam semakin meningkat     dari tahun 2004 hingga 2006II  Jumlah pengeluaran koko melebihi jumlah      pengeluaran lada hitamIII Pengeluaran koko menurun pada tahun 2006IV Jumlah lada hitam pada tahun 2004 ialah 200      ribu tanA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

22.

Negara pengimport yang kedua terbesar ialahA JepunB ChinaC SingapuraD Amerika Syarikat

552

Page 553: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

23. Graf gabungan perlu dilengkapi denganI tajuk                      III petunjukII skala                     IV pemidangA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

24.

 Pilih pernyataan yang benar berkaitan dengan eksport negara X.A Nilai eksport kelapa sawit mengalami    peningkatan dan penurunan eksportB Nilai eksport mengalami penurunan antara    tahun 2006 hingga tahun 2007C Nilai eksport keseluruhan tahun 2004 hingga    tahun 2007 berjumlah 350 juta tanD Faktor iklim mempengaruhi pengeluaran hasil    pertanian negara X

553

Page 554: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

25.

Rajah di atas menunjukkan kejadianA hujan asidB hujan bukitC hujan perolakanD hujan perenggan

26. Apakah kaedah yang paling sesuai untuk menunjukkan suhu dan hujan di sesuatu tempat?A Carta paiB Graf garisC Rajah aliranD Graf gabungan

27.

Nilai eksport hasil pertanian bagi negara S ialahA 10 juta                  C 40 jutaB 30 juta                   D 50 juta

28.

554

Page 555: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

 Antara berikut, kawasan yang manakah menerima angin kering?A I                    C IIIB II                   D IV

29.

Rajah tersebut menunjukkan kejadianA bayu daratB kitaran airC bayu lautD siklonSoalan 28 berdasarkan rajah di bawah.DaratanAwan

30. Antara berikut, yang manakah paling sesuai menggambarkan eksport teh bagi lima buah negara pada tahun 2006?A PetaB Carta paiC Graf gabunganD Graf bar majmuk

31.

Rajah di atas menunjukkan peringkat pembentukanA deltaB permatangC tasik ladamD dataran mendap

555

Page 556: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

32.

Pilih pernyataan yang benar tentang graf di atas.I   Hujan turun sepanjang tahunII  Hujan maksimum pada bulan JanuariIII Hujan paling sedikit pada bulan SeptemberIV Suhu maksimum pada bulan MeiA I dan II                 C II dan IVB I dan III                D III dan IV

33. Antara berikut, pernyataan yang manakah benar tentang graf bar majmuk?I   Dapat menunjukkan perbandinganII  Dibahagikan kepada beberapa sektorIII Menggunakan skala yang berbeza untuk setiap      komponenIV Menggabungkan beberapa jenis data dalam      setiap barA I dan II                 C III dan IVB II dan III               D I dan IV

34.

Apakah jenis awan yang terbentuk di atas?A Awan sirusB Awan kumulusC Awan nimbostratusD Awan kumulonimbus

556

Page 557: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

35.

Antara berikut, pernyataan yang manakah benar tentang graf di atas?I   Julat suhu tahunan kecilII  Hujan turun sepanjang tahunIII Suhu sekata sepanjang tahunIV Mengalami kejadian empat musimA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

36.

 Rajah di atas menunjukkan kejadianA bayu laut                      C kitaran airB hujan bukit                   D hujan perenggan

37.

557

Page 558: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

 Carta pai yang manakah menggambarkan data di atas dengan tepat?

38.

 

558

Page 559: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

Pernyataan yang manakah paling sesuai untuk  menerangkan negara Y?I Negara kebajikanII Negara membangunIII Bilangan penduduk muda ramaiIV Ekonomi berasaskan perindustrianA I dan II                      C III dan IVB II dan III                    D I dan IV

39.

Rajah di atas menunjukkan peringkat pemprosesanA kelapa sawitB kelapaC getahD nanas

40.

Pilih pernyataan yang benar tentang graf di atas.I   Bilangan pelajar lelaki semakin bertambah dari      tahun 2003 hingga 2006II  Bilangan pelajar perempuan semakin      berkurang dari setahun ke setahunIII Jumlah pelajar semakin berkurang dari tahun

559

Page 560: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

     2003IV Bilangan pelajar perempuan tidak meningkat      antara tahun 2003 hingga tahun 2006A I dan II                 C III dan IVB II dan III               D I dan IV

41. Pilih pernyataan yang benar tentang ciri-ciri graf gabungan.I   Paksi menegak sebelah kiri dilukis untuk hujan     bulananII  Paksi mendatar dilukis mewakili bulanIII Setiap bar perlu diwarnakan dengan warna      yang samaIV Nilai suhu bulanan dilukis dalam bentuk graf      barA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

42.

Berdasarkan carta pai di atas, yang manakah benar tentang kegiatan ekonomi utama negara Q?A Pengeluaran petroleum dan gas asli memberi     sumbangan yang besar terhadap ekonomi     negara QB Tanaman gandum merupakan pengeluaran     utama sektor pertanianC Eksport utama kegiatan ekonomi negara Q     ialah pertanianD Penyumbang eksport utama ialah sektor     pembuatan

560

Page 561: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

43.

 Pilih pernyataan yang benar tentang graf di atas.I Julat suhu tahunan kecilII Musim dingin yang lembapIII Musim kering yang amat nyataIV Musim panas pada pertengahan tahunA I dan II                   C II dan IVB I dan III                   D III dan IV

44.

 Antara berikut, yang manakah benar tentang graf di atas?I Julat suhu tahunan besarII Suhu maksimum melebihi 20°CIII Hujan pada bulan Mac ialah 75 mmIV Hujan turun paling lebat pada musim panasA I dan IIB I dan IIIC II dan IVD III dan IV

561

Page 562: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

45. Carta pai merupakan kaedah yang sesuai untukA menunjukkan perubahan suhu di sesuatu     kawasanB menggambarkan taburan tanaman di sesuatu     tempatC menunjukkan perbandingan beberapa     komponen dalam sesuatu jumlah tertentuD menunjukkan peningkatan sesuatu pengeluaran     bagi tempoh beberapa tahun

46.

 Antara berikut, yang manakah boleh dikaitkan dengan graf di atas?I Hujan maksimun turun pada bulan FebruariII Hujan minimum turun pada bulan MacIII Jumlah hujan tahunan 2 030 mmIV Suhu paling rendah 25°CA I dan II                      C III dan IVB II dan III                    D I dan IV

562

Page 563: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

47.

 Pilih pernyataan yang benar bagi carta pai di atas.I Ramai penduduk pekan X merupakan   kakitangan awamII 30% penduduk bekerja di sektor swastaIII Sebahagian besar penduduk pekan X bekerja     sendiriIV Pekan X terletak di kawasan perlombonganA I dan II                      C III dan IVB II dan III                    D I dan IV

48.

Apakah kesan-kesan yang wujud akibat kejadian di atas?I   Bangunan akan terhakisII  Hidupan air akan matiIII Pertumbuhan pokok-pokok terbantutIV Pertumbuhan manusia akan terbantutA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

563

Page 564: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

49.

 Hasil daripada bahan mentah di atas digunakan untuk membuatI baja                      III tayarII kain                     IV sarung tanganA I dan II                     C III dan IVB II dan III                   D I dan IV

50.

 Antara berikut, pernyataan yang manakah benar tentang iklim negara X?I Suhu musim sejuk mencecah –10°CII Bezantara suhu tahunan adalah besarIII Hujan turun lebat pada musim panasIV Hujan banyak turun pada bulan JulaiA I, II dan III                   C I, III dan IVB I, II dan IV                   D II, III dan IV

564

Page 565: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

Bab 5: Peta

1. Pilih pernyataan yang benar tentang simbol titik.I   Berbentuk titik, bulatan kecil atau segi tiga      samaII  Digunakan untuk menamakan sesuatu ciriIII Digunakan untuk menggambarkan ciri-ciri di      sesuatu kawasanIV Berupa garisan yang mewakili ciri-ciri yang      memanjangA I dan II                 C III dan IVB II dan III               D I dan IV

2.

Maklumat di atas mungkin sekali sesuai untuk aktivitiA perindustrianB perlombonganC penanaman padiD penanaman getah

3.

Antara berikut, yang manakah mewakili maklumat di atas?I   SungaiII  PetempatanIII Jalan rayaIV Sempadan negeriA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

4.

Maklumat di atas menunjukkanA jenis pengangkutan C pola petempatanB bentuk muka bumi D infrastruktur

5. Antara berikut, yang manakah dikatakan pandang darat fizikal?

565

Page 566: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

I   Bukit                   III JambatanII  Sungai                 IV Hutan payaA I, II dan III C I, III dan IVB I, II dan IV D II, III dan IV

 

6. Jalan kereta api yang dibina di kawasan peta mungkin digunakan untukI   mengangkut pekerja III mengangkut hasil getahII  mengangkut penumpang IV mengangkut hasil kelapa sawitA I, II dan III C I, III dan IVB I, II dan IV D II, III dan IV

7. Petempatan berkelompok terdapat dalam segi empat gridA 5252

566

Page 567: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

B 5348C 5449D 5649

8. Tumbuhan semula jadi yang terdapat di kawasan Bukit Keluat ialahA payaB hutanC rumputD belukar

9. Tanaman utama yang ditanam dalam peta ialahA padiB getahC kelapaD kelapa sawit

10. Faktor yang menggalakkan penanaman getah secara meluas dalam peta ialahI   sistem saliran yang baikII  pasaran yang meluasIII suhu yang tinggi sepanjang tahunIV bentuk muka bumi yang beralunA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

11. Jika anda menyusuri Sungai Kepang dari Ladang Lower Taku ke Ladang Keluat, pandang darat yang akan anda lihat di sebelah kiri ialahA getah, bukit, getahB rumah, getah, masjid, getahC bukit, getah, rumah, masjidD getah, rumah, masjid, jalan raya, getah

12. Apakah pekerjaan utama penduduk Kampung Sena?A Menangkap ikan C Bersawah padiB Menoreh getah D Membalak

567

Page 568: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

13.

Apakah ciri budaya yang terdapat dalam segi empat grid di atas?I   MasjidII  Jalan rayaIII Kelapa sawitIV PetempatanA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

14. Pernyataan yang manakah berkaitan dengan peta tersebut?A Bukit Keluat ditanami getahB Ladang Lower Taku terletak di baratC Tanda aras paling tinggi ialah 31.2 meterD Petempatan berjajar terdapat di Kampung Ciku

15. Jika jambatan dibina untuk menghubungkan kedua-dua kawasan yang dipisahkan oleh Sungai Kepang, kawasan yang manakah paling sesuai?

568

Page 569: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

16.

Simbol di atas mungkin sekali merujuk kepadaA simbol titikB simbol garisanC simbol kawasanD simbol bergambar

17. Antara berikut, yang manakah mewakili singkatan perkataan?

18. Ciri fizikal di kawasan bertanda X ialahA pelanaB rabungC susuh bukitD dataran tinggi

19. Apakah bahan utama yang diangkut dengan menggunakan landasan kereta api?A Padi C Bijih timahB Getah D Kayu balak

20. Jika anda merentasi dari Kampung Titi (278676) ke kampung Lada (283644) melalui jalan

569

Page 570: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

raya, awasan-kawasan yang dilalui secara berturutan ialahA tanaman pokok baka, benteng, hutan, padiB benteng, hutan, padi, tanaman pokok bakaC padi, hutan, tanaman pokok baka, bentengD tanaman pokok baka, padi, benteng, hutan

21.

 Maklumat di atas merujuk kepada petempatan yang terdapat di segi empat bertanda 

22. Antara berikut, faktor yang manakah mempengaruhi penanaman getah di kawasan dalam peta?I Bukit bercerun landaiII Sistem saliran yang baikIII Tanih gambut yang suburIV Bekalan buruh yang banyakA I dan II                      C III dan IVB II dan III                    D I dan IV

23. Apakah ciri fi zikal yang terdapat dalam segi empat grid 2463?A Lombong                   C TasikB Sungai                        D Bukit

 

570

Page 571: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

     

571

Page 572: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

24. Kebanyakan penduduk dalam kawasan peta tertumpu diI   sepanjang pantaiII  sepanjang jalan rayaIII sekitar pekanIV kaki bukitA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

25. Garisan kontur PQ mungkin sekali ialahA cerun landaiB cerun curamC dataran tinggiD cerun bertangga

26. Pejabat pos terletak dalam segi empat gridA 2233                    C 2434B 2334                     D 2535

27. Selang kontur bagi peta tersebut ialahA 10 m                    C 20 mB 15 m                     D 50 m

28. Sungai Pinang mengalir ke arahA timur

572

Page 573: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

B selatanC tenggaraD timur laut

29. Mengapakah benteng dibina berhampiran sawah padi?A Menghalang hakisan tanahB Menyekat kemasukan haiwanC Menghalang air paya memasuki sawah padiD Memudahkan aliran air memasuki sawah padi

30. Kegiatan ekonomi utama di kawasan dalam peta ialahA pertanianB perikananC perdaganganD perlombongan

31. Kampung Melor terletak pada Rujukan GridA 2132                    C 2332B 2232                    D 2435

32. Kampung Melor terletak pada Rujukan GridA 2132                    C 2332B 2232                    D 2435

33. Puncak tertinggi terletak pada Rujukan GridA 202342B 203313C 223367D 254374

34. Keluasan kawasan paya ialahA 0.25 km²B 0.5 km²C 1 km²D 2.5 km²

35. Bearing azimut jeti (RG 242320) dari Bukit Ibai (RG 223367) ialahA 19°                       C 230°B 158°                     D 341°

573

Page 574: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

36. Cara mentafsir peta lakar boleh dilakukan berasaskanI   aspek budayaII  kegiatan ekonomiIII bentuk muka bumiIV aktiviti kebudayaanA I dan II                 C III dan IVB II dan III               D I dan IV

37. Padi mungkin ditanam dua kali setahun di kawasan peta kerana terdapatA kemudahan terusanB penduduk yang ramaiC pengangkutan yang baikD jalan raya bersebelahan

38. Antara berikut, kawasan segi empat grid yang manakah mempunyai petempatan berjajar? 

574

Page 575: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

A I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

39.

 Kawasan berlorek menunjukkan kawasanA payaB kuariC pinggir pantaiD petempatan berjajar

40. Apakah faktor yang mempengaruhi kegiatan pertanian dalam peta?I SaliranII Petempatan

575

Page 576: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

III PengangkutanIV Bentuk muka bumiA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

41. Sebahagian besar penduduk Kampung Pasir Hitam bekerja sebagaiI kakitangan kerajaanII pekebun nanasIII pekilangIV petaniA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

42.

Kawasan berlorek dalam rajah di atas mewakili segi  empat grid 

43.

Bahan mentah yang diperoleh di kawasan segi empat grid di atas digunakan dalam sektor

576

Page 577: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

A pertanian                      C pelanconganB pembinaan                    D perindustrian

44.

 Maklumat di atas menerangkan kawasan segi empat gridA 2214B 2211C 2413D 2410

45. Antara berikut, pernyataan yang manakah berkaitan dengan peta?A Getah ditanam secara estetB Tasik wujud disebabkan oleh kegiatan manusiaC Pembalakan merupakan kegiatan utama    pendudukD Kegiatan ekonomi utama penduduk ialah    sektor pertanian

46. Apakah kepentingan hutan di kawasan dalam peta?A Pembalakan                   C Pertanian pindahB Pelancongan                   D Kawasan tadahan

577

Page 578: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

47. Antara berikut, yang manakah mempunyai petempatan jenis berjajar?A Kampung TitiB Kampung LadaC Kampung MawarD Kampung Sungai Nerus

48. Jika Salmah berjalan kaki dari Kampung Titi ke persimpangan Kampung Mawar, jarak yang dilaluinya ialahA 2.3 kmB 3.5 kmC 3.7 kmD 6.3 km

49. Apakah jenis tanaman yang banyak diusahakan ke arah barat Sungai Nerus?A PadiB GetahC Pokok kelapaD Tanaman pokok baka

50. Antara berikut, pekerjaan yang manakah dijalankan oleh penduduk Kampung Mawar?I PelombongII Penoreh getahIII Penanam padiIV Penanam pokok bakaA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

578

Page 579: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

Unit 6 : Sumber-sumber Utama

1.

Maklumat di atas merujuk kepadaA sumber alamB sumber modalC sumber budayaD sumber manusia

2. Antara berikut, yang manakah merupakan sumber air di Malaysia?I   SungaiII  Air bawah tanahIII Air lautIV SaljiA I dan II                  C II dan IVB I dan III                 D III dan IV

3. Antara berikut, sumber yang manakah tidak boleh digantikan semula?A Suria                    C OmbakB Angin                   D Arang batu

4. Mengapakah Malaysia berpotensi untuk memajukan tenaga suria?I Kos yang murahII Mempunyai teknologi yang tinggiIII Menerima pancaran matahari kira-kira enam       jam sehariIV Terletak berhampiran dengan Garisan      KhatulistiwaA I dan II     C III dan IVB II dan III   D I dan IV

5. Apakah kegunaan utama kayu bakau?I Kayu apiII Bahan binaanIII Industri arang kayuIV Industri pembinaanA I, II dan III   C I, III dan IVB I, II dan IV   D II, III dan IV

6. Bagaimanakah sumber hutan boleh diperbaharui?

579

Page 580: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

I Menanam semula pokokII Membiakkan hidupan liarIII Membersihkan kawasan belukarIV Mengharamkan penggunaan kertasA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

7.

Senarai di atas dibuat daripadaA kayu pokok raminB kayu kerasC kayu bakauD rotan

8. Antara berikut, yang manakah dikatakan sumber mineral bukan logam?A Nikel                   C Gas asliB Emas                   D Bijih timah

9.

Barangan di atas dihasilkan daripada sumberA airB tanihC hutanD mineral

10.

Sumber mineral di atas sangat penting dalam sektorA pertanian              C pembinaanB perikanan              D penternakan

11. Antara berikut, yang manakah merupakan kawasan utama projek penjanaan tenaga solar di Malaysia?

580

Page 581: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

I Hulu Tembeling, PahangII Sibu, SarawakIII Pulau LangkawiIV Rompin, PahangA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

12. Antara berikut, yang manakah merupakan sumber air tawar?A Sungai   C LautB Kolam   D Paya

13.

Bagaimanakah bahan organan terbentuk?I Tumbuhan yang reputII Sisa haiwan yang matiIII Batuan yang hancurIV Proses luluhawaA I dan II     C III dan IVB II dan III   D I dan IV

14. Sumber terbahagi kepada tiga jenis iaitu  I sumber modalII sumber budayaIII sumber manusiaIV sumber semula jadiA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

15.

Maklumat di atas merupakan sumber

581

Page 582: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

A semula jadiB manusiaC budayaD modal

16. Antara berikut, yang manakah dapat dikaitkan dengan sumber hutan?I   Akar kayuII  HaiwanIII TumbuhanIV ManusiaA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

17.

Antara berikut, yang manakah merupakan kepentingan tumbuhan di atas?I Sumber air kepada manusiaII Tempat pembiakan hidupan airIII Menahan daripada hakisan pantaiIV Sumber bahan mentah untuk kilangA I, II dan III    C I, III dan IVB I, II dan IV    D II, III dan IV

18. Antara berikut, yang manakah merupakan kegunaan sumber tumbuhan kepada manusia di Malaysia?I Bahan mentah untuk perindustrianII Sumber makananIII Pengangkutan

582

Page 583: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

IV Ubat-ubatanA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

19. Antara berikut, sumber yang manakah boleh diperbaharui?I   Air                       III HutanII  Tanih                   IV MineralA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

20. Pilih pernyataan yang benar tentang sumber yang boleh diperbaharui.I Merupakan sumber alam yang dapat digunakan   secara berterusanII Sumber yang boleh diganti semula sekiranya   sudah berkurangIII Mengambil masa berjuta tahun untuk    membentuk semulaIV Jumlah sumber yang ada terhadA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

21. Pilih pasangan yang benar.

583

Page 584: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

A I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

22.

Sumber yang dimaksudkan dalam pernyataan di atas ialahI air         III hutanII tanih    IV suriaA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

23. Apakah jenis tanaman yang perlu diusahakan untuk mengelakkan kesuburan tanah daripada terganggu?A Sejenis    C GiliranB Gantian   D Kontan

24.

Berdasarkan rajah di atas, sumber X ialahA keupayaanB kepakaranC teknologiD sikap

25. Sumber tanih terdiri daripadaI   organisma

584

Page 585: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

II  sisa tumbuhanIII gas asliIV serpihan batuanA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

26. Sumber ikan akan terjejas sekiranya nelayan menggunakanA jala    C pukat tundaB bubu  D pukat hanyut

27. Logam dan bijih logam dapat digunakan semula keranaA tidak habis walaupun digunaB tidak musnah apabila digunaC tidak buruk apabila digunaD tidak rosak apabila diguna

28. Antara berikut, sumber yang manakah tidak boleh digunakan semula?I Gas asli        III Arang batuII Petroleum   IV Kayu-kayanA I, II dan III    C I, III dan IVB I, II dan IV    D II, III dan IV

29. Sumber manusia dapat dikaitkan denganI   fikiran                 III peralatanII  teknologi            IV keupayaanA I dan II                C III dan IVB II dan III              D I dan IV

30.

Sumber-sumber di atas tergolong dalamA sumber semula jadiB sumber manusiaC sumber budayaD sumber asli

31. Sumber mineral terdiri daripadaI   logamII  tenaga

585

Page 586: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

III teknologiIV bukan logamA I dan II                C III dan IVB II dan III              D I dan IV

32. Pilih kombinasi yang benar tentang kegunaan sumber hutan.

33. Sumber air boleh diperoleh daripadaI   tasikII  sungaiIII paritIV air bawah tanahA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

34. Antara berikut, yang manakah merupakan bahan api fosil?I   Emas                   III Arang batuII  Petroleum           IV Bijih besiA I dan II                 C III dan IVB II dan III               D I dan IV

35. Apakah kepentingan tasik kepada manusia?I PengairanII PerikananIII PertanianIV PelanconganA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

36. Antara berikut, yang manakah merupakan bahan bukan logam?I Gas asliII Arang batuIII Bijih timah

586

Page 587: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

IV PetroleumA I, II dan III    C I, III dan IVB I, II dan IV    D II, III dan IV

37.

Apakah kegunaan sungai di atas?I   Sebagai sistem pengairanII  Sebagai alat pengangkutanIII Untuk kegunaan domestikIV Menghanyutkan kayu balakA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

38.

Alatan di atas menggunakan tenagaA petroleumB elektrikC suriaD angin

39. Antara berikut, sumber yang manakah boleh digunakan semula?I BesiII EmasIII KuprumIV PetroleumA I, II dan III    C I, III dan IVB I, II dan IV    D II, III dan IV

40.

Antara berikut, sumber yang manakah berkaitan dengan pernyataan di atas?I Gas asliII Hutan

587

Page 588: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

III UdaraIV KaolinA I dan II     C III dan IVB II dan III   D I dan IV

41. Pilih pernyataan yang benar tentang sumber yang tidak boleh diperbaharui.I   Dapat digunakan secara berterusanII  Dapat digantikan semula selepas      menggunakannyaIII Mengambil masa berjuta-juta tahun dalam      proses pembentukanIV Semakin berkurang apabila digunakanA I dan II                 C II dan IVB I dan III                D III dan IV

42.

Sumber X dan Y mungkin sekali

43.

Apakah X dan Y?

588

Page 589: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

44.

Apakah bahan X?A Mangan    C Bijih timahB Bijih besi  D Batu marmar

45. Pilih pasangan yang benar tentang kegunaan

A I dan II      C III dan IVB II dan III    D I dan IV

46. Tenaga solar dapat digunakan untukI   menjalankan aktiviti perlombonganII  menghasilkan tenaga habaIII menghasilkan tenaga elektrikIV menjalankan aktiviti pembalakanA I dan II                C III dan IVB II dan III              D I dan IV

47. Pilih kombinasi yang benar.

589

Page 590: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

A I dan II                 C III dan IVB II dan III               D I dan IV

48.

Berdasarkan rajah di atas, apakah X dan Y?

49. Antara berikut, yang manakah benar tentang kegunaan mineral?

A I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

50. Sumber yang tidak boleh diperbaharui ialahI   air                       III kaolin

590

Page 591: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

II  tanih                   IV bijih besiA I dan II                 C II dan IVB I dan III                D III dan IV

51.

Pilih pasangan yang benar. A I dan II                C III dan IVB II dan III              D I dan IV

52.

Maklumat di atas merujuk kepada A emas      C kuprumB bauksit   D petroleum

53.

Berdasarkan rajah di atas, apakah kegunaan X?I   Bahan apiII  Ubat-ubatanIII PengangkutanIV PerhubunganA I dan II                C II dan IVB I dan III               D III dan IV

54. Paya penting sebagai salah satu sumber air untukI   aktiviti pelanconganII  sukan dan rekreasi

591

Page 592: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

III kegunaan domestikIV habitat flora dan faunaA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

55. Antara berikut, sumber yang manakah dapat digunakan secara berterusan?I AirII TanihIII HutanIV MineralA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

56.

X dalam rajah di atas mungkin sekaliA tenaga suriaB tenaga anginC tenaga ombakD tenaga hidroelektrik

57. Apakah kepentingan hutan paya bakau?I   Menjalankan aktiviti akuakulturII  Membekalkan sumber kayuIII Menggalakkan industri pelanconganIV Menjana kuasa hidroelektrikA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

58. Antara berikut, yang manakah ciri-ciri sumber yang boleh diperbaharui?I   Sumber yang digunakan dapat digantikan      semulaII  Sumber yang dapat digunakan secara

592

Page 593: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

     berterusanIII Sumber akan mengalami kehabisan jika      digunakan secara berterusanIV Sumber terhad dan tidak ada penggantiA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

59. Antara berikut, yang manakah merupakan sumber tenaga yang boleh diperbaharui?I   Tenaga termaII  Tenaga ombakIII Tenaga geotermaIV Tenaga nuklearA I dan II                C III dan IVB II dan III              D I dan IV

60.

Senarai di atas dapat dikaitkan denganA tenaga suria     C tenaga termaB tenaga angin    D tenaga elektrik

Bab 7: Taburan Pelbagai Sumber

593

Page 594: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

1.

Tenaga ombak paling giat dimajukan di kawasan bertandaA I                          C IIIB II                         D IV

2. Uranium dan plutonium dapat dikaitkan dengan penghasilanA tenaga suriaB tenaga biomasC tenaga nuklearD tenaga geoterma

3. Pilih pasangan yang benar.

A I dan II     C III dan IVB II dan III  D I dan IV

4.

594

Page 595: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

Bandar X mungkin sekali ialahA TasekB Port KlangC Batu ArangD Butterworth

5. Antara berikut, kawasan yang manakah terdapat tumbuh-tumbuhan gunung?I Tasik BeraII Banjaran IranIII Teluk CempedakIV Banjaran CrockerA I dan II     C II dan IVB I dan III    D III dan IV

6.

Negara yang berlorek dalam peta di atas dapat dikaitkan dengan kegiatan memajukanA tenaga anginB tenaga ombakC tenaga geotermaD tenaga pasang surut

7.

Antara berikut, yang manakah dapat dikaitkan dengan kawasan berlorek?I Tapis                     III BaramII Bekok                  IV TembungoA I dan II                 C III dan IV

595

Page 596: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

B II dan III               D I dan IV

8. Antara berikut, yang manakah merupakan sumber tenaga yang boleh diganti dan diguna secara berterusan?I Tenaga termaII Tenaga nuklearIII Tenaga biomasIV Tenaga hidroelektrikA I dan II     C III dan IVB II dan III   D I dan IV

9. Antara berikut, yang manakah sesuai menggunakan tenaga suria?

A I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

10.

Antara berikut, yang manakah merupakan kawasan stesen kuasa elektrik terma?A I dan II     C III dan IVB II dan III   D I dan IV

11. Di Malaysia, tenaga suria banyak digunakan untukI menggerakkan kenderaan bermotorII menjana kuasa untuk sektor perindustrianIII memanaskan air dengan alat pemanas air di     rumah

596

Page 597: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

IV membekalkan tenaga untuk alat perhubungan     telefonA I dan II     C III dan IVB II dan III   D I dan IV

12. Antara berikut, yang manakah merupakan tumbuhan yang tumbuh di hutan gunung?I Paku pakisII Raffl esiaIII JelutongIV GelamA I dan II     C III dan IVB II dan III  D I dan IV

13.

Pilih pernyataan yang benar tentang stesen jana kuasa elektrik P dan Q.

14.

Proses di atas dapat dikaitkan dengan sumber tenagaA suriaB biomas

597

Page 598: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

C nuklearD geoterma

15. Antara berikut, yang manakah merupakan kaedah penjanaan tenaga ombak?I   PelampungII  EmpanganIII Saluran terusIV Kolam berayunA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

16. Pilih pasangan yang benar.

17. Antara berikut, sumber tenaga yang manakah diusahakan dengan meluas di Iceland?A Geoterma             C AnginB Ombak                 D Solar

18. Faktor-faktor yang menghalang perkembangan penggunaan tenaga nuklear di Malaysia ialahI   tidak mempunyai bekalan uranium dan      plutoniumII  kos pengeluaran yang tinggiIII kurang permintaanIV berbahaya kepada alam sekitarA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IV

598

Page 599: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

D II, III dan IV

19. Antara berikut, yang manakah merupakan kawasan hutan paya air tawar?I Tasik BeraII Tasik ChiniIII Muara Sungai RajangIV Pantai timur KelantanA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

20. Antara berikut, yang manakah merupakan kegunaan tenaga suria di Jepun?I   Memanaskan airII  Mengeringkan hasil pertanianIII Menjadi bahan bakarIV Menjana kuasa elektrikA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

21.

Antara berikut, kawasan yang manakah merupakan stesen kuasa elektrik terma?A I                           C IIIB II                          D IV

599

Page 600: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

22.

Tumbuhan dalam rajah di atas dapat ditemui di kawasan bertandaA I     C IIIB II    D IV

23. Loji penapisan petroleum terletak diI   BintuluII  Port DicksonIII Tangga BatuIV Teluk RamuniaA I dan II                 C III dan IVB II dan III               D I dan IV

24.

Rajah di atas menunjukkan penghasilan tenaga yang dapat dijumpai di negaraA India                     C IcelandB Jepun                     D Perancis

600

Page 601: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

25.

Pilih pasangan yang benar berkaitan lokasi empangan dalam peta di atas.Lokasi EmpanganI TemenggorII TembelingIII Tanah Tinggi CameronIV KenyirA I dan II     C III dan IVB II dan III   D I dan IV

26. Penggunaan tenaga nuklear terhad di Malaysia keranaI permintaan untuk tenaga rendahII keadaan bentuk muka bumiIII kos pembinaan yang tinggiIV kurang kepakaranA I dan II     C III dan IVB II dan III   D I dan IV

27.

601

Page 602: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

Antara berikut, empangan yang manakah boleh dikaitkan dengan maklumat di atas?A I     C IIIB II   D IV

28.

Rajah di atas menunjukkan proses menghasilkan tenaga. Sistem penghasilan ini terdapat diA IndiaB JepunC ChinaD Perancis

29. Mengapakah tenaga suria boleh dijadikan sumber tenaga gantian di negara Malaysia?A Pancaran matahari enam jam sehariB Kadar kelembapan yang rendahC Bezantara suhu harian besarD Dikelilingi lautan yang luas

30.

Mineral yang dilombong di kawasan berlorek ialahA emas                    C bijih besiB arang batu            D petroleum

602

Page 603: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

31.

Agensi di atas boleh dikaitkan dengan sumberA gas asli     C petroleumB nuklear     D bijih timah

32.

Kegunaan mineral yang dilombong di atas adalah untuk menghasilkanI   catII  batu bataIII getah tiruanIV racun seranggaA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

33.

Maklumat di atas dapat dikaitkan dengan mineralA emas                    C arang batuB bauksit                 D bijih timah

34. Tumbuhan yang boleh dijumpai di kawasan pantai berpasir ialahA ru        C lumutB nipah   D periuk kera

35. Pilih pasangan yang benar.

603

Page 604: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

36. Pilih pernyataan yang benar tentang tenaga biomas di India.I   Tenaga biomas digunakan hampir satu per tiga     di IndiaII  Sumber tenaga biomas diperoleh daripada      pertanian dan penternakanIII Tenaga biomas digunakan untuk memasak dan      menyalakan lampuIV Hampir 90% penduduk bandar menggunakan      bahan api biomasA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

37. Apakah faktor yang menyumbang kepada kejayaan Jepun menghasilkan separuh daripada tenaga solar dunia?I Menerima pancaran matahari minimum 8 jam   sehariII Berpotensi mengurangkan penggunaan tenaga   fosilIII Mempunyai kemajuan teknologi yang sangat     tinggiIV Mendapat sokongan dan bantuan kerajaanA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, II dan IV

604

Page 605: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

38. Tenaga solar berpotensi dibangunkan di Malaysia keranaI   terletak dalam kawasan zon panasII  memiliki kemajuan teknologiIII menerima sinaran matahari 7 hingga 8 jam      sehariIV menerima suhu yang tinggi setiap hariA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

39. Di India, sumber tenaga biojisim biasanya diperoleh daripadaI najis binatangII sisa pertanianIII sisa industriIV sisa kayuA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

40. Antara berikut, yang manakah merupakan kelebihan menggunakan sumber hidroelektrik?I   Sumber tenaga yang bersihII  Tidak mencemarkan alamIII Tidak memusnahkan flora dan faunaIV Sumber boleh diperbaharuiA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

41. Pilih pernyataan yang benar tentang penggunaan sumber tenaga di Malaysia.I   Tenaga nuklear digunakan dalam bidang      perubatanII  Penggunaan gas asli merupakan sumbangan      terbesarIII PETRONAS ditubuhkan untuk menguruskan      industri petroleumIV Institut Penyelidikan Tenaga Nuklear Malaysia      (MINT) menjalankan aktiviti penyelidikan ke      atas kuasa nuklearA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

605

Page 606: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

42.

Pilih pasangan yang benar.A I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

43. Antara berikut, yang manakah merupakan kawasan utama batu kapur di Malaysia?I   Gua NiahII  SilantekIII Batu CavesIV Tanah tinggi Dataran Hilir PerakA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

44.

Negara yang mengusahakan tenaga tersebut ialahA JepunB ChinaC Belanda

606

Page 607: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

D Perancis

45. Pilih pasangan yang benar.

46. Antara berikut, negara pertama di dunia yang manakah memperkenalkan penjanaan tenaga ombak?A India     C BelandaB China    D Perancis

47. Antara berikut, yang manakah merupakan faktor-faktor yang menyebabkan tenaga angin dimajukan di Belanda?I   Dapat mengurangkan penggunaan fosilII  Kuasa hidroelektrik tidak dapat dimajukan      kerana sungai tidak mengalir derasIII Kedudukan Belanda terdedah kepada tiupan      angin yang kuatIV Tenaga angin merupakan penyumbang utama       di BelandaA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

607

Page 608: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

48.

Rajah di atas menunjukkan tenagaA solar       C geotermaB biomas   D hidroelektrik

49.

Antara berikut, zon yang manakah didapati tumbuh dengan pokok pain?A I                           C IIIB II                          D IV

50. Negara pengeksport sel photovoltaic (PV) terbesar di dunia ialahA IndiaB JepunC ChinaD Kanada

51. Kincir angin di Belanda banyak dibina di pinggir pantai keranaI   menjimatkan tanahII  dekat dengan bandarIII tiupan angin lebih kuatIV kawasan lebih luasA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

52. Stesen jana kuasa elektrik yang menggunakan bahan bakar gas asli ialahA Paka      C PeraiB Tawau   D Kota Kinabalu

608

Page 609: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

53.

Foto di atas dapat dikaitkan dengan penghasilan tenaga menggunakan kuasa angin di negaraA Jepun   C PerancisB China   D Belanda

54.

Berdasarkan peta di atas, bandar yang manakah merupakan loji memproses gas asli?A I                           C IIIB II                          D IV

55. Antara berikut, yang manakah merupakan kegunaan tenaga geoterma di Iceland?I   MemasakII  Menternak ikanIII Memanaskan rumahIV Memanaskan rumah kacaA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

56. Antara berikut, negara yang manakah memajukan tenaga geoterma?A ChinaB BelandaC IcelandD Perancis

609

Page 610: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

57.

Daerah-daerah di atas boleh dikaitkan dengan tenagaA suriaB biojisimC geotermaD pasang surut

58.

Rajah di atas menunjukkanA hutan pantaiB hutan gunungC hutan paya bakauD hutan hujan tropika

59. Antara berikut, sumber tenaga yang manakah berpotensi dibangunkan di Malaysia?I   Tenaga suriaII  Tenaga biomasIII Tenaga nuklearIV Tenaga geotermaA I dan II                C II dan IVB I dan III               D III dan IV

60. Pilih pernyataan yang benar tentang sumber tenaga.I   China memiliki stesen pasang surut yang      paling banyak di duniaII  Tenaga ombak digunakan untuk menghasilkan      tenaga elektrik di PerancisIII Jepun merupakan negara pengeluar tenaga      solar yang utama di duniaIV Tenaga biomas digunakan secara meluas di IcelandA I, II dan III

610

Page 611: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

B I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

611

Page 612: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

Bab 8: Kepentingan Pelbagai Sumber

1. Antara berikut, hasil pengeluaran mineral yang manakah paling banyak di Malaysia?A Bauksit                C Arang batuB Kuprum               D Batu kapur

2. Antara berikut, kawasan yang manakah berkaitan dengan penghasilan fosfat?I Gua NiahII Gua MuluIII Gua KelamIV Gua TempurungA I dan II     C III dan IVB II dan III   D I dan IV

3.

Berdasarkan peta di atas, perkembangan dan kemajuan penerokaan gas asli dapat dikaitkan dengan pelabuhan yang bertandaA IB IIC IIID IV

4.

Maklumat di atas mungkin sekali merujuk kepadaA bahan makananB ubat tradisionalC industri hiliranD perabot

5. Bijih timah digunakan sebagai bahan mentah dalam industri

612

Page 613: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

I mengetin makananII melebur besiIII mempateriIV piuterA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

6.

Maklumat di atas berkaitan dengan aktivitiA pertanianB perikananC pelanconganD perlombongan

7.

Sumber utama yang digunakan untuk industri di atas ialahA bauksit                 C arang batuB kuprum                D bijih timah

8.

Berdasarkan rajah di atas, negeri Y merupakan negeri pengeluar terbesar kayu balak di Malaysia. Negeri Y adalahA SabahB PahangC SarawakD Kelantan

9.

613

Page 614: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

Rajah tersebut menerangkan perubahan yang telah berlaku diA Tanjung Pelepas     C TumpatB Sandakan               D Kerteh

10.

Kawasan X boleh dikaitkan dengan industri menghasilkanA cat      C papanB simen  D baja urea

11.

Perkembangan infrastruktur di atas merupakan kesan daripada kegiatanA perindustrianB penanaman getahC penggerudian minyakD perlombongan bijih timah

12.

Apakah kesan yang wujud ekoran daripada pembukaan kawasan baru di atas?I Petempatan terancangII Komunikasi lebih majuIII Perkembangan industri pemprosesan

614

Page 615: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

IV Petempatan dilengkapi dengan kemudahan infrastrukturA I dan II    C III dan IVB II dan III   D I dan IV

13.

Antara berikut, bandar yang manakah berkembang akibat daripada aktiviti perlombongan petroleum?A I dan II     C II dan IVB I dan III    D III dan IV

14. Apakah bahan-bahan yang dihasilkan dalam industri petrokimia dengan menggunakan minyak mentah?I CatII PiuterIII PlastikIV pengilatA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

15. Sektor yang paling banyak memerlukan tenaga buruh di Malaysia ialahA pertanianB perikananC pelanconganD perlombongan

16. Kaolin digunakan untuk menghasilkanA tikarB kerisC tembikarD barangan kaca

615

Page 616: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

17.

Maklumat tersebut dapat dikaitkan dengan kegiatanA perlombongan bijih timahB perlombongan petroleumC pelanconganD pertanian

18.

Apakah kesan yang wujud akibat kemajuan dalam industri petroleum terhadap kawasan di atas?I Peningkatan taraf hidupII Pembangunan infrastrukturIII Penyediaan banyak peluang pekerjaanIV Penyediaan bahan mentah untuk industri     masyarakat setempatA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

19. Antara berikut, yang manakah merupakan kepentingan penerokaan sumber?I Menyediakan bahan mentahII Meningkatkan import negaraIII Menambahkan pendapatan negaraIV Menggalakkan pembukaan kawasan baruA I, II dan III    C I, III dan IVB I, II dan IV    D II, III dan IV

20.

Antara berikut, yang manakah merupakan kesan pembukaan kawasan tersebut?

616

Page 617: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

I   Kemudahan infrastruktur dibangunkanII  Eksport tanaman tersebut meningkatIII Sistem pengangkutan dan perhubungan      dimajukanIV Taraf hidup penduduk merosotA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

21.

Apakah bahan X dalam rajah di atas yang mampu meningkatkan pendapatan negara?I Tanah liat      III Kayu balakII Arang batu   IV Gas asli cecairA I dan II     C III dan IVB II dan III   D I dan IV

22.

Sumber mineral X mungkin sekali ialahA emas                    C bijih besiB kuprum                D bijih timah

23. Petroleum penting dalam menghasilkan barangan sepertiI tekstil                   III bitumenII plastik                IV tayarA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

24.

Maklumat di atas merujuk kepada perusahaan

617

Page 618: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

A catB simenC seramikD batu bata

25. Antara berikut, yang manakah merupakan kepentingan penerokaan sumber?I   Menambah pendapatan negaraII  Membekalkan bahan mentahIII Mewujudkan peluang pekerjaanIV Meningkatkan pengaliran mata wang asingA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

26.

Apakah fungsi lapangan terbang di atas terhadap aktiviti perlombongan petroleum?I   Membawa pelancongII  Mengangkut hasil mineralIII Mempercepat perjalanan pekerjaIV Mempermudah perjalanan pekerjaA I dan IIB I dan IIIC II dan IVD III dan IV

27.

Rajah di atas menunjukkan pekerja yang terlibat dalam sektorA pertanian    C perindustrianB perikanan   D perlombongan

618

Page 619: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

28.

Rajah di atas dapat menyediakan bahan mentah untukI kertas                     III baja kimiaII perabot                 IV papan lapisA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

29.

Bandar X yang dimaksudkan dalam rajah di atas ialahA Ipoh       C Teluk IntanB Kerteh     D Port Dickson

30.

Berdasarkan rajah tersebut, pilih kombinasi yang benar bagi X dan Y.

31. Antara berikut, yang manakah merupakan jenis pekerjaan yang terlibat dalam aktiviti penerokaan petroleum di Malaysia?I   JuruteraII  Ahli geologi

619

Page 620: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

III Ahli geofizikIV Pakar rundingA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

32.

Bandar yang manakah dapat dikaitkan dengan rajah di atas?A BauB KertehC SilantekD Kuantan

33. Perlombongan bijih besi telah menyediakan bahan mentah dan menggalakkan perkembangan industri besi dan keluli diI PeraiII Teluk EwaIII Gong BadakIV Teluk KalungA I, II dan III    C I, III dan IVB I, II dan IV    D II, III dan IV

34.

Maklumat di atas berkaitan dengan penanamanA tehB padiC lada hitamD kelapa sawit

35.

Maklumat di atas menerangkan tugasA pekebun     C pengurus ladangB penternak   D pegawai pertanian

620

Page 621: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

36.

Jenis pekerjaan yang berkaitan dengan rajah tersebut mungkin sekaliI pengurus      III ahli geologiII pembalak    IV pemandu loriA I, II dan III    C I, III dan IVB I, II dan IV    D II, III dan IV

37. Antara berikut, pekerjaan yang manakah dapat dikaitkan dengan sektor pembalakan?I   PenebangII  PelayanIII PeruncitIV Pemandu loriA I dan II                 C III dan IVB II dan III               D I dan IV

38.

 Berdasarkan peta di atas, kawasan X terletak diA I      C IIIB II     D IV

621

Page 622: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

39.

Antara berikut, kawasan yang manakah mengalami perkembangan infrastruktur akibat daripada kegiatan perlombongan?A I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

40.

Peluang pekerjaan dalam kawasan berlorek wujud daripada sektor perlombonganA bijih timah    C arang batuB petroleum     D bauksit

41. Bahan mentah dalam industri petrokimia digunakan untuk menghasilkanI cat           III piuterII plastik     IV tekstilA I, II dan III    C I, III dan IVB I, II dan IV    D II, III dan IV

42. Hasil kayu balak Malaysia dieksport keI   JepunII  IndiaIII BritainIV SingapuraA I, II dan III

622

Page 623: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

B I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

43. Antara berikut, yang manakah merupakan kepentingan penerokaan bijih timah di Malaysia?I Menyediakan peluang pekerjaanII Mewujudkan bandar-bandar besarIII Memajukan Pantai Timur Semenanjung     MalaysiaIV Menggalakkan pembinaan jaringan     pengangkutanA I, II dan III    C I, III dan IVB I, II dan IV    D II, III dan IV

44. Antara berikut, pekerjaan yang manakah dapat dikaitkan dengan aktiviti perlombongan?I   Pegawai renjerII  Ahli pemasaranIII Pekerja lombongIV Pengurus lombongA I, II dan III C I, III dan IVB I, II dan IV D II, III dan IV

45.

Senarai bandar di atas berkaitan dengan aktivitiA pusat pendaratan ikanB pengumpulan hasil hutanC pengumpulan hasil mineralD pengumpulan hasil pertanian

46.

Sumber di kawasan berlorek dalam peta di atas boleh menghasilkanI kertasII perabot

623

Page 624: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

III cerucukIV arang kayuA I dan II     C III dan IVB II dan III   D I dan IV

47. Sektor perlombongan telah menggalakkan pembangunan industriI makananII petrokimiaIII membuat piuterIV melebur bijih timahA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

48.

Sumber mineral yang dihasilkan di kawasan berlorek digunakanI   untuk memanaskan rumahII  sebagai bahan mentah dalam industri kimiaIII sebagai bahan bakar dalam proses melebur      besiIV untuk menghasilkan tenaga elektrikA I dan II                C III dan IVB II dan III              D I dan IV

49. Malaysia telah mengeksport hasil hutan ke negaraI Turki     III BritainII Jepun   IV SingapuraA I, II dan III    C I, III dan IVB I, II dan IV    D II, III dan IV

50.

Kedua-dua bandar di atas dilengkapi dengan kemudahan sosial sepertiI   telekomunikasi

624

Page 625: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

II  kawasan perumahanIII institusi pengajian tinggiIV pelabuhanA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

51. Eksport utama negara Malaysia ialahI petroleumII bijih timahIII bahan kimiaIV elektrik dan elektronikA I, II dan III    C I, III dan IVB I, II dan IV    D II, III dan IV

52.

Apakah kepentingan empangan di atas?I Menjana kuasa hidroelektrikII Melakukan aktiviti rekreasiIII Mengairi tanamanIV PelanconganA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

625

Page 626: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

53.

Antara berikut, yang manakah merupakan bahan X?A VenirB SabunC Minyak masakD Minyak pelincir

54. Apakah faedah yang diperoleh daripada penerokaan sumber hutan?I Memelihara kawasan tadahanII Membuka kawasan petempatanIII Menjamin keseimbangan ekosistemIV Mewujudkan pelbagai peluang pekerjaanA I dan II   C II dan IVB I dan III   D III dan IV

55. Pembukaan kawasan baru akibat penerokaan sesuatu sumber akan menyebabkanI   pembinaan jalan rayaII  pembinaan kemudahan asasIII perkembangan kegiatan ekonomiIV pengurangan pendapatan negaraA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

56.

Antara berikut, yang manakah merupakan kepentingan tasik di atas?I   Aktiviti memancingII  Aktiviti pembalakanIII Destinasi pelancongan

626

Page 627: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

IV Menjana kuasa hidroelektrikA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

57.

Pembukaan kawasan tersebut dapat dikaitkan denganA arang batu           C bauksitB bijih besi              D emas

58.

Berdasarkan carta pai di atas, pilih pernyataan yang benar.I   Sarawak merupakan negeri pengeluar kayu      balak yang utama di MalaysiaII  Sabah hanya mengeluarkan kayu balak      sebanyak 2.6 juta meter paduIII Semenanjung Malaysia merupakan      penyumbang kayu balak yang kedua terbesarIV Sebanyak 20 juta meter padu kayu balak      dikeluarkan pada tahun 2001A I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

627

Page 628: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

59.

Pembukaan kawasan di atas telah menggalakkan pembukaan kilangI sabun       III minyak masakII marjerin  IV mengetin nanasA I, II dan III   C I, III dan IVB I, II dan IV   D II, III dan IV

60.

Perkembangan awal bandar X dan bandar Y disebabkan oleh kegiatanA pertanian       C perindustrianB pembalakan   D perlombongan

628

Page 629: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

Bab 9: Kesan Penerokaan Sumber Terhadap Alam Sekitar

1. Antara berikut, bandar yang manakah sering mengalami banjir kilat?A KuantanB Alor StarC Kota KinabaluD Kuala Lumpur

2.

Senarai pokok di atas semakin pupus disebabkan oleh aktivitiA pembalakanB pelanconganC penternakan lembuD perkhemahan pelajar

3. Aktiviti penerokaan petroleum dan gas asli di luar pantai Terengganu, Sabah, dan Sarawak telah memberi kesan pencemaran terhadap kawasan perairanA Laut SuluB Selat MelakaC Laut SulawesiD Laut China Selatan

4. Apakah kesan berlakunya tumpahan minyak di perairan Laut China Selatan dan Selat Melaka?I Mengurangkan hasil ikanII Mengancam hidupan lautIII Menyebabkan hakisanIV Mencemarkan lautA I, II dan III   C I, III dan IVB I, II dan IV   D II, III dan IV

5. Antara berikut, spesies flora dan fauna yang manakah diancam kepupusan akibat kegiatan penebangan hutan?I Orkid hutanII Harimau malayaIII Bunga matahariIV Badak SumateraA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

6. Antara berikut, yang manakah merupakan kesan keadaan bekas lombong yang ditinggalkan

629

Page 630: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

oleh aktiviti perlombongan bijih timah?I Dipenuhi pasirII Tandus dan berselutIII Menjadi kawasan payaIV Ditumbuhi semak samunA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

7.

Antara berikut, yang manakah kesan daripada pengeluaran sumber utama di kawasan berlorek?I Hakisan tanihII Pencemaran airIII Kepupusan fl oraIV Pencemaran udaraA I dan II    C II dan IVB I dan III   D III dan IV

8. Pembukaan kawasan Kerteh hasil daripada penemuan petroleum telah menyebabkanA peluang pekerjaan terhadB taraf hidup penduduk menurunC petempatan nelayan semakin berkembangD migrasi masuk tenaga mahir dan kurang mahir

9.

630

Page 631: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

Antara berikut, kawasan yang manakah dapat dikaitkan dengan maklumat di atas?I Tasik KenyirII Tasik ChenderohIII Empangan MudaIV Empangan BakunA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

10.

Apakah kesan daripada aktiviti di atas?A Pencemaran udaraB Tanah runtuhC KemarauD Jerebu

11. Pilih pasangan yang benar tentang kesan penerokaan sumber terhadap alam sekitar.

12.

Kawasan-kawasan di atas dapat dikaitkan dengan aktiviti penerokaan sumberA emas

631

Page 632: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

B bauksitC arang batuD bijih timah

13. Antara berikut, aktiviti yang manakah boleh menyebabkan peningkatan suhu?A RekreasiB Membuka ladangC Menternak haiwanD Memburu binatang

14. Kegiatan pertanian pindah telah menyebabkan berlakunya kejadianI banjir lumpurII hakisan tanahIII peningkatan suhu bumiIV kepupusan flora dan faunaA I, II dan III    C I, III dan IVB I, II dan IV    D II, III dan IV

15. Apakah kesan yang wujud akibat kegiatan penerokaan sumber yang membawa kepada pencemaran udara?I Pembebasan gas nitrogen oksidaII Pembebasan gas hidrokarbonIII Pembebasan gas monoksidaIV Pembebasan gas metanaA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

16. Pencemaran udara berlaku disebabkan olehA pertanian ladangB penebangan hutanC perlombongan emasD pembakaran sisa kayu dan gas di loji penapisan

17.

Apakah yang boleh dikaitkan dengan senarai di atas?A Kawasan pembiakan haiwan tersebut secara   besar-besaranB Pusat rekreasi yang mempamerkan haiwan   tersebutC Tempat perlindungan haiwan tersebut

632

Page 633: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

D Tempat haiwan tersebut boleh ditemui

18.

Apakah punca kegiatan perlombongan mineral di kawasan tersebut terpaksa ditutup?A Hakisan tanahB Pencemaran airC Kurang permintaanD Kepupusan sumber

19. Pencemaran udara yang berlaku akibat pembebasan gas-gas tersebut berpunca daripada kegiatan perlombonganA gas asli      C bijih timahB petroleum  D bauksit

20. Apakah kesan daripada pertanian pindah?I   JerebuII  KemarauIII BanjirIV Kemusnahan hutanA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

21.

Kawasan yang berlorek dalam rajah di atas dapat dikaitkan denganA pemeliharaan

633

Page 634: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

B pemuliharaanC kepupusanD silvikultur

22.

Kawasan berlorek menunjukkan kesan penerokaan sumberI pembalakanII bijih timahIII petroleumIV perikananA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

23.

Rajah di atas menunjukkan pandang darat yang banyak ditemui diI   IpohII  PuchongIII Kuala LumpurIV Batu ArangA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

24.

634

Page 635: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

Apakah kesan yang wujud akibat daripada aktiviti di atas?I Udara semakin keringII Suhu semakin meningkatIII Oksigen semakin meningkatIV Karbon dioksida semakin bertambahA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

25.

Senarai di atas merupakan agensi kerajaan yang bertanggungjawab melakukan perubahan pandang darat fizikal daripada kawasan hutan kepada kawasanA perlombonganB perindustrianC petempatanD pertanian

26.

Kegiatan di atas telah mengeluarkan gas-gas berbahaya, iaituI oksigenIII nitrogen oksidaIV karbon monoksidaA I, II dan III   C I, III dan IVB I, II dan IV   D II, III dan IV

635

Page 636: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

27.

Berdasarkan rajah di atas, apakah kesan yang akan berlaku di kawasan bertanda X?A BanjirB Hakisan tanahC Pencemaran bauD Pemendapan tanih

28. Aktiviti perlombongan menimbulkan kesan sepertiI   air sungai berasidII  pemendapan kelodakIII air berubah warnaIV hidupan akuatik semakin membiakA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

29.

Pembinaan empangan di atas telah mewujudkan kesan-kesan sepertiI banjir kilatII bekalan elektrik berkurangIII kemusnahan fl ora dan faunaIV kawasan hutan ditenggelami airA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

636

Page 637: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

30.

Kawasan berlorek dalam rajah di atas dapat dikaitkan denganA binatang liarB tumbuhan liarC kepupusan spesiesD keseimbangan ekosistem

31. Antara berikut, pasangan yang manakah adalah benar?

32.

Kesan-kesan di atas wujud akibat kegiatan penerokaan sumber yang telah membawa kepada berlakunya pencemaranA air       C udaraB tanah   D bunyi

637

Page 638: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

33.

Aktiviti perlombongan tersebut boleh menimbulkan masalah sepertiI pencemaran udaraII pencemaran bunyiIII pencemaran bauIV pencemaran airA I, II dan III   C I, III dan IVB I, II dan IV   D II, III dan IV

34. Pencemaran air berlaku apabila terdapat perubahan daripada segiI warna       III kandunganII keadaan   IV komposisiA I, II dan III   C I, III dan IVB I, II dan IV   D II, III dan IV

35. Pembinaan empangan telah mengubah pandang darat, iaituA wujud tasik-tasik semula jadiB banyak kawasan yang ditenggelami airC hidupan flora dan fauna semakin terpeliharaD kawasan petempatan dibuka di kawasan     empangan

36. Banjir boleh berlaku keranaI   kurang litupan tumbuhanII  dasar sungai yang cetekIII pelepasan gas karbonIV hujan lebatA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

37.

638

Page 639: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

Pernyataan di atas berkaitan dengan perlombonganA petroleum    C arang batuB bijih timah   D emas

38.

Maklumat di atas merupakan kesan yang timbul akibat kegiatanA perikananB pembalakanC perlombonganD penjanaan sumber kuasa

39.

Antara berikut, kawasan yang manakah menunjukkan kesan aktiviti perlombongan ke atas alam sekitar?A I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

40.

Penerokaan sumber di atas boleh menimbulkan masalahA banjir

639

Page 640: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

B tanah runtuhC hakisan tanahD pencemaran air

41.

Perubahan keadaan bentuk muka bumi dan pandang darat fi zikal di kawasan berlorek berlaku kesan daripada kegiatanA perlombonganB perindustrianC pembalakanD pertanian

42. Antara berikut, yang manakah merupakan kesan penerokaan sumber terhadap alam sekitar?I   BanjirII  KepupusanIII Hakisan tanihIV Peningkatan aras air lautA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

43. Antara berikut, yang manakah merupakan perubahan pandang darat yang disebabkan olehperlombongan bijih timah?I   Ditumbuhi pokok-pokok besarII  Terbentuk tasik yang dalamIII Tanih menjadi tandusIV Terbentuk kawasan yang lapangA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

44. Keluasan hutan di Malaysia semakin berkurang disebabkan oleh kegiatanI pertanian

640

Page 641: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

II pembinaan hotelIII pembinaan empanganIV aktiviti perlombonganA I dan II    C II dan IVB I dan III   D III dan IV

45.

Aktiviti yang dilakukan di kawasan berlorek dalam peta di atas menyebabkan berlakunyaI banjirII hakisan pantaiIII pencemaran lautIV pencemaran udaraA I dan II     C III dan IVB II dan III   D I dan IV

46.

Maklumat di atas dikaitkan dengan kawasan dalam peta yang bertanda

641

Page 642: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

A I                           C IIIB II                          D IV

47.

Apakah gas berbahaya yang terhasil daripada pembakaran gas yang dilombong dalam rajah di atas?I   OksigenII  HidrogenIII HidrokarbonIV Karbon monoksidaA I dan IIB I dan IIIC II dan IVD III dan IV

48.

Senarai di atas mungkin akan berkurang sekiranya berlakuI pembinaan hotelII pembinaan empanganIII penerokaan petroleumIV pembukaan ladang getahA I dan II    C II dan IVB I dan III  D III dan IV

49. Pencemaran laut sering berlaku disebabkan olehI   tumpahan minyakII  penebangan hutanIII aktiviti perlombongan arang batuIV aktiviti penggerudian minyakA I dan IIB II dan IIIC III dan IV

642

Page 643: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

D I dan IV

50.

Apakah kesan-kesan yang wujud akibat daripada aktiviti di atas?I Kepupusan fl ora dan faunaII Pencemaran udaraIII Hakisan tanahIV Banjir kilatA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

51.

Perubahan pandang darat yang terjadi di atas boleh dijumpai di kawasan bertandaA I dan IIB I dan IIIC II dan IVD III dan IV

52.

643

Page 644: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

Maklumat dalam jadual di atas menunjukkan berlakunya masalahA pembiakan   C ekosistemB kepupusan   D habitat

53. Kegiatan pemecahan batu granit telah menimbulkan kesan sepertiI pencemaran udaraII pencemaran bunyiIII tanah mendapIV banjirA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

54. Penerokaan petroleum di pantai Timur Semenanjung Malaysia telah menyebabkanI   pembukaan bandar baruII  pembukaan terminal minyakIII proses cari gali di daratan semakin giatIV saluran paip gas dibina antara negeriA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

55.

Gas berbahaya di atas berpunca daripada aktivitiA penebangan hutanB pemecahan batu kapurC pembakaran sampah sarapD pembakaran gas di loji penapisan

56.

Ciri-ciri di atas merujuk kepadaA banjir                 C pencemaran udaraB hakisan tanih     D peningkatan suhu

644

Page 645: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

57.

Antara berikut, yang manakah merupakan kesan daripada aktiviti penerokaan di atas?I   Pencemaran bauII  Pencemaran bunyiIII Pencemaran udaraIV Penurunan suhuA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

58. Pencemaran tanih boleh berlaku disebabkan olehI penggunaan jentera menuaiII semburan racun seranggaIII penggunaan baja kimiaIV pertanian hidroponikA I dan II     C III dan IVB II dan III  D I dan IV

59.

Antara berikut, aktiviti yang manakah boleh menyebabkan perubahan pandang darat di atas?A Pertanian pindahB Pembinaan jalan rayaC Perlombongan gas asliD Penternakan ikan air tawar

60. Antara berikut, bandar yang manakah mengalami perubahan pandang darat kesan daripada penerokaan sumber gas asli?A Bintulu    C Kuantan

645

Page 646: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

B Kampar   D Port Dickson

646

Page 647: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

Unit 10 : Pengurusan Sumber

1. Apakah kaedah yang diusahakan untuk memelihara sumber hutan?A Kempen kesedaranB Penebangan terpilihC Pendidikan alam sekitarD Mewujudkan estet hutan

2. Alternatif bagi menggantikan kayu keras yang semakin merosot ialahA kayu pokok kopiB kayu pokok getahC kayu pokok pinangD kayu pokok kelapa sawit

3. Undang-undang Asas Bagi Kawalan Pencemaran Alam Sekitar 1 993 digubal di Jepun adalah untukA mengawal pencemaran airB menetapkan piawai kualiti airC mengawal keselamatan dan kualiti bekalan airD memberi penekanan ke atas pembangunan     sumber air

4. Antara berikut, yang manakah tujuan penanaman semula hutan?I Menjamin keseimbangan ekosistemII Menggelakkan kekurangan bekalan kayu balakIII Meluaskan kawasan hutan simpan dan taman     negaraIV Mengurangkan bahaya hakisan tanah dan     banjir lumpurA I, II dan III   C I, III dan IVB I, II dan IV   D II, III dan IV

5. Dasar Perhutanan Negara diperkenalkan pada tahun 1978 untukA memelihara sumber hutan dan mengekalkan     kepentingan ekologiB menggalakkan sumber hutan diterokaC melindungi kawasan pembalakanD mengawal sumber hutan

647

Page 648: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

6.

Bagaimanakah sumber di atas dapat digunakan dengan bijak?I Penggunaan secara jimatII Penyelenggaraan terhadap sumberIII Mengharamkan terus penggunaannyaIV Pencarian tenaga alternatif sebagai gantiA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

7.

Apakah peranan yang dimainkan oleh agensi di atas dalam pengurusan sumber?I Mengawal kejadian tumpahan minyakII Mencari gali kawasan petroleum baruIII Mengawal pengeluaran petroleumIV Mengawal harga minyakA I dan II     C III dan IVB II dan III  D I dan IV

8. Pemeliharaan sumber meliputi perkara-perkara sepertiI pembelaanII perawatanIII penjagaanIV pemurnianA I, II dan III   C I, III dan IVB I, II dan IV   D II, III dan IV

9. Apakah tugasan yang dijalankan oleh FRIM?A Memberi pendidikan konservasi hutanB Menjaga taman negara dan hidupan liarC Menjalankan penyelidikan dan pembangunan   hutanD Mengawal kegiatan pembalakan melalui    pemberian lesen

10. Sumber hutan semakin berkurang disebabkan oleh aktiviti

648

Page 649: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

I   pembalakanII  pemburuanIII perkhemahanIV pertanian pindahA I dan II                 C III dan IVB II dan III               D I dan IV

11.                                                                        Dasar Perhutanan Negara 1978Dasar di atas merupakan satu usaha kerajaan bagi memastikan hutan dipelihara untuk tujuanI rekreasiII pendidikanIII penyelidikanIV pengurusan airA I, II dan III   C I, III dan IVB I, II dan IV   D II, III dan IV

12. Antara berikut, kaedah yang manakah digunakan untuk menghalang hakisan yang digunakan dalam kegiatan pertanian di Malaysia?A Menanam atas cerunB Kemudahan pengairanC Menggunakan baja kimiaD Menanam di cerun berteres

13.

Apakah tujuan utama Majlis Perhutanan Negara meluluskan penubuhan hutan simpan kekal di Semenanjung Malaysia, Sabah, dan Sarawak?A Mengawal kegiatan pembalakanB Mengehadkan kegiatan pertanian pindahC Memastikan kawasan hutan dipelihara         selamalamanyaD Menjamin bekalan kayu balak di negara   Malaysia tidak berkurangan

14.

649

Page 650: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

Apakah peranan yang dimainkan oleh agensi di atas dalam usaha mengatasi masalah pencemaran alam sekitar?I Memberikan penerangan kepada orang ramai    tentang isu-isu alam sekitarII Mengadakan kerjasama dengan agensi lain    dalam usaha menangani pencemaranIII Mengeluarkan saman kepada mana-mana    pihak yang menyebabkan pencemaranIV Mengadakan kerjasama dengan syarikat     televisyen untuk mengesan pesalah yang     melakukan pencemaranA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

15. Antara berikut, yang manakah merupakan langkah-langkah pemuliharaan sumber hutan?I Estet hutanII Rawatan silvikulturIII Penghutanan semulaIV Pemeliharaan in-situA I dan IIB I dan IIIC II dan IVD III dan IV

16. Kerajaan Jepun menguruskan sumber air melaluiI   penyelidikanII  pembinaan empanganIII perundanganIV mencari gali air bawah tanahA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

17. Antara berikut, langkah-langkah yang manakah dijalankan untuk mengekalkan sumber hutan?

650

Page 651: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

I Penanaman semula hutanII Meningkatkan eksport hasil hutanIII Mengadakan kawasan hutan simpanIV Menjalankan penebangan secara terpilihA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

18. Antara berikut, yang manakah spesies pokok yang cepat tumbuh?I   BataiII  CengalIII YemaneIV Akasia mangiumA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

19. Antara berikut, pokok yang manakah cepat matang dan ditanam sebagai usaha memajukan hutan yang telah musnah?I Cengal batuII Oak MalaysiaIII Akasia mangiumIV Gmelina arboreaA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

651

Page 652: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

20.

Pilih kombinasi yang benar.

A I dan II    C III dan IVB II dan III    D I dan IV

21. Pilih pernyataan yang benar tentang langkah – langkah pengurusan hutan.A Pemeliharaan in situ dijalankan untuk     mengelakkan kepupusan badak sumbu     SumateraB Rawatan silvikultur dijalankan bagi pokok yang     suburC Aktiviti pertanian dalam kawasan estet    dibenarkanD Hutan simpan diwujudkan untuk tujuan     pembalakan

22. Negara-negara yang terbabit dalam pelaksanaan penyediaan Pelan Pengurusan Mapan Hutan Paya Gambut di Selangor dan Pahang ialahI Korea Selatan    III JermanII Denmark          IV JepunA I, II dan III    C I, III dan IVB I, II dan IV    D II, III dan IV

23. Antara berikut, langkah-langkah yang manakah boleh diambil untuk menjamin pengekalan

652

Page 653: Latih Tubi Berfokus PMR

Latih Tubi Berfokus Geografi

sumber mineral di Malaysia?I Mempelbagaikan penggunaan sumberII Menguatkuasakan undang-undangIII Usaha cari gali di kawasan baruIV Mencari sumber gantianA I dan IIB I dan IIIC II dan IVD III dan IV

24. Antara berikut, kaedah yang manakah dapat mengurangkan masalah hakisan tanah di cerun?I   Pembenihan hidroII  Tanaman tutup bumiIII Meratakan cerunIV Menutup cerun dengan plastikA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

25. Antara berikut, yang manakah merupakan langkah-langkah pengurusan sumber?I   PemeliharaanII  PemuliharaanIII PenyepaduanIV PendidikanA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

26.

Agensi di atas banyak memberikan khidmat dalam usaha memastikan hutan berkekalan, iaitu dalam bentukI latihanII kepakaranIII kemahiranIV program kesedaranA I, II dan III   C I, III dan IVB I, II dan IV   D II, III dan IV

27. Aktiviti penanaman semula dijalankan untuk

653