latih tubi 2

21
SEKOLAHN KEBANGSAAN SERI TAWAI Unit kurikulum Page 1 LATIH TUBI 2 NAMA TARIKH : 1 + = 2 + = 3 1 - = 4 Tukarkan kepada nombor bercampur. 5 56.4 + 9.08 =

Upload: khairiah-abdul-kadir

Post on 03-Jul-2015

572 views

Category:

Documents


6 download

TRANSCRIPT

Page 1: Latih tubi 2

SEKOLAHN KEBANGSAAN SERI TAWAI

Unit kurikulum Page 1

LATIH TUBI 2

NAMA :

TARIKH :

1 + =

2 + =

3 1 - =

4 Tukarkan kepada nombor bercampur.

5 56.4 + 9.08 =

Page 2: Latih tubi 2

SEKOLAHN KEBANGSAAN SERI TAWAI

Unit kurikulum Page 2

6 Bundarkan 9.364 kepada persepuluh yang terdekat.

7 Tukarkan kepada nombor perpuluhan.

[Atas]

8

Tukarkan 2.03 kepada nombor bercampur. (

9 Rajah 1 ialah sebuah carta pai yang menunjukkan peratusan buah mengikut jenis buah di sebuah gerai buah-buahan. Peratusan bagi buah manggis tidak ditunjukkan.

Rajah 1 Jumlah buah-buahan di gerai itu ialah 1 200 biji.Berapakah bilangan buah manggis di gerai itu?

Page 3: Latih tubi 2

SEKOLAHN KEBANGSAAN SERI TAWAI

Unit kurikulum Page 3

(ID: 10 Rajah 2 menunjukkan sekampit gula.

Rajah 2 Sofia mengeluarkan 45 % daripada gula itu untuk membuat kek dan bakinya disimpan di dalam sebuah bekas yang lain. Berapa banyak gula, dalam kg, disimpan? (ID:1322093943262 /KLON/UPSR/2011/19)

11 Rajah 3 menunjukkan jisim sekotak tepung ubi.

Rajah 3 Roza menggunakan 20% daripada tepung itu untuk digoreng dan bakinya digunakan untuk membuat kek ubi. Berapa banyak tepung ubi, dalam kg, yang digunakan untuk membuat kek ubi? (ID:1319952918140 /KLON/UPSR/2011/19)

Page 4: Latih tubi 2

SEKOLAHN KEBANGSAAN SERI TAWAI

Unit kurikulum Page 4

12 Tukarkan 67% kepada nombor perpuluhan.

(ID:1157772411285 /KLON/UPSR/2006/5)

13 Amir bekerja di sebuah tapak pembinaan setiap hari dari 14hb hingga 20hb September. Dia dibayar RM65 sehari. Hitung jumlah gajinya.

14 Rosman ada RM96. Wang Salmi adalah daripada wang Rosman. Hitungkan jumlah wang mereka.

15 RM10 - RM1.05 + RM4.15 =

16 Harga seekor ayam ialah RM9.75 dan harga sebiji tembikai ialah RM6.80. Hasni membeli 3 ekor ayam dan sebiji tembikai. Dia membayar dengan wang RM50. Berapakah wang baki yang akan diterima oleh Hasni?

Page 5: Latih tubi 2

SEKOLAHN KEBANGSAAN SERI TAWAI

Unit kurikulum Page 5

17 Rajah 4 menunjukkan waktu Ismail menonton televisyen pada waktu malam.

Rajah 4 Tulis waktu itu dalam sistem 24 jam.

18 Rajah 5 menunjukkan sebuah muka jam.

Rajah 5 Lukis jarum minit pada muka jam itu untuk menunjukkan jam 0905.

Page 6: Latih tubi 2

SEKOLAHN KEBANGSAAN SERI TAWAI

Unit kurikulum Page 6

19

Rajah 6 menunjukkan waktu Pak Abu tamat bermain bola sepak pada waktu malam.

Rajah 6 Tulis waktu itu dalam sistem 24 jam.)

20

Rajah 7 menunjukkan sebuah muka jam. Jarum minit tidak ditunjukkan.

Rajah 7 Pada muka jam itu, lukis jarum minit untuk menunjukkan jam 1020.

Page 7: Latih tubi 2

SEKOLAHN KEBANGSAAN SERI TAWAI

Unit kurikulum Page 7

KERTAS 1

1

Rajah 1 menunjukkan bahagian berlorek pada petak-petak segiempat sama yang sama besar.

Rajah 1 Berapakah pecahan daripada keseluruhan rajah itu dilorek? (ID:1084562787131 /KLON/UPSR/2003/14)

A B C D

2

Rajah 2 terdiri daripada petak-petak segi empat sama yang sama besar.

Rajah 2 Pecahan kawasan yang berlorek daripada seluruh rajah, dalam nombor perpuluhan ialah (ID:1110563542448 /KLON/UPSR/2000/25)

Page 8: Latih tubi 2

SEKOLAHN KEBANGSAAN SERI TAWAI

Unit kurikulum Page 8

A 0.2 B 0.25 C 0.3 D 0.35

3

Rajah 3 terdiri daripada beberapa petak segiempat sama yang sama besar.

Rajah 3 Berapakah pecahan daripada seluruh rajah itu dilorek? (ID:1132494139987 /KLON/UPSR/2004/5)

A B C D

4

Rajah 4 terdiri daripada beberapa petak segiempat sama yang sama besar.

Rajah 4 Berapakah pecahan daripada seluruh rajah itu dilorek? (ID:1127987156001 /KLON/UPSR/2004/5)

Page 9: Latih tubi 2

SEKOLAHN KEBANGSAAN SERI TAWAI

Unit kurikulum Page 9

A B C D

5

daripada 350 buah manggis didapati busuk. Baki yang elok dibahagikan kepada 10 orang budak dengan kadar yang sama banyak. Berapakah bilangan manggis yang setiap budak dapat? (ID:1168222787586 /KLON/UPSR/2000/26)

A 40 B 30 C 25 D 20

6

Puan Rahimah ada wang RM5 400. Dia membelanjakan daripada wangnya. Dia memberi daripada baki wangnya kepada ibu dan selebihnya didermakan. Berapakah jumlah wang dermanya?

A RM300 B RM1 500 C RM1 800 D RM3 600

7

daripada 800 biji tembikai telah dijual, bakinya dibahagikan sama banyak kepada empat orang kawannya. Berapakah bilangan tembikai yang setiap orang dapat? (ID:1132937547639 /KLON/UPSR/2000/26)

A 320 B 302 C 80 D 8

Page 10: Latih tubi 2

SEKOLAHN KEBANGSAAN SERI TAWAI

Unit kurikulum Page 10

8

77.7 ÷ 35 = (ID:1287564159245 /KLON/UPSR/2010/11)

A 2.02 B 2.22 C 2.022 D 2.202

9

400.8 - 74 + 86.15 = (ID:1317137866324 /KLON/UPSR/2011/12)

A 479.55 B 412.95 C 340.35 D 313.91

10 1.07 x 6 = (ID:1287895174417 /KLON/UPSR/2010/14)

A 7 B 7 C 6

D 6

11 19.336 ÷ 4 = Bundarkan jawapan kepada dua tempat perpuluhan. (ID:1350886955181 /KLON/UPSR/2012/11)

A

4.83

B

4.84

Page 11: Latih tubi 2

SEKOLAHN KEBANGSAAN SERI TAWAI

Unit kurikulum Page 11

C

5.00

D

5.03

12 3 - = (ID:1155976199632 /KLON/UPSR/2000/5)

A 3.0 B 2.937 C 2.93 D 2.90

13 175.5 ÷ 8 = Bundarkan jawapan kepada tiga tempat perpuluhan. (ID:1225397286364 /KLON/UPSR/2008/9)

A 21.930 B 21.937 C 21.938 D 29.940

14 6 x 14 = (ID:1350493976344 /KLON/UPSR/2012/12)

A

86.66

B

85.26

C

84.126

D

84.009

15 8 - 2 = (ID:1170934654869 /KLON/UPSR/2001/9)

A 5.93 B 5.56 C 6.056

Page 12: Latih tubi 2

SEKOLAHN KEBANGSAAN SERI TAWAI

Unit kurikulum Page 12

D 6.16

16 7 - 5 = (ID:1130311891874 /KLON/UPSR/2001/9)

A 0.20 B 0.81 C 1.21 D 1.81

17 Hasnah membeli 8 kotak guli. Setiap kotak mengandungi 25 biji guli. 4% daripada jumlah guli itu pecah. Berapakah bilangan guli yang tidak pecah?

A 192 B 184 C 166 D 153

18 Tukar 4% kepada nombor perpuluhan. (ID:1127383279809 /KLON/UPSR/2005/3)

A 0.004 B 0.04 C 0.4 D 4.0

19 Antara yang berikut, nilai yang manakah paling besar? (ID:1224900112951 /KLON/UPSR/2008/10)

A 30% x RM6.50

B 20% x RM8 C 45% x RM4 D 70% x

RM2.50

Page 13: Latih tubi 2

SEKOLAHN KEBANGSAAN SERI TAWAI

Unit kurikulum Page 13

20 Seorang pemborong sayur-sayuran memperoleh keuntungan sebanyak RM1 400 pada bulan September. Keuntungan pada bulan Oktober telah meningkat 18% daripada keuntungan bulan September. Hitung jumlah keuntungan pemborong itu pada bulan September dan Oktober.

A RM252 B RM1 652 C RM2 052 D RM3 052

21 Pada bulan Februari seorang penoreh getah memperolehi pendapatan sebanyak RM900. Pendapatannya pada bulan Mac telah bertambah 25% daripada bulan Februari. Hitung jumlah pendapatan penoreh itu pada bulan Februari dan Mac. (ID:1158598668255 /KLON/UPSR/2006/26)

A RM225 B RM1 125 C RM2 025 D RM10 125

22 Pada tahun 2001, simpanan Asilah berjumlah RM1 500. Simpanannya pada tahun 2002 telah bertambah 12% daripada jumlah simpanan tahun 2001. Hitung jumlah simpanan Asilah pada tahun 2001 dan tahun 2002. (ID:1158599840447 /KLON/UPSR/2006/26)

A RM3 180 B RM2 180 C RM1 680 D RM180

Page 14: Latih tubi 2

SEKOLAHN KEBANGSAAN SERI TAWAI

Unit kurikulum Page 14

23 RM49 - 85 sen + RM3.40 = (ID:1355424896046 /KLON/UPSR/2012/16)

A RM51.55 B RM48.25 C RM48.15 D RM44.75

24 RM540 - RM327.45 + 35 sen = (ID:1203186598558 /KLON/UPSR/2007/11)

A RM211.20 B RM211.90 C RM212.20 D RM212.90

25 RM46 - 85 sen + RM2.40 = (ID:1351084387018 /KLON/UPSR/2012/16)

A RM42.65 B RM45.15 C RM47.55 D RM49.25

26 Jumlah harga 4 batang pen yang sama ialah RM60. Azmi membeli 3 batang pen itu dan membayar dengan RM70. Berapakah baki wangnya? (ID:1115842741722 /KLON/UPSR/2001/38)

A RM15 B RM25 C RM35 D RM45

Page 15: Latih tubi 2

SEKOLAHN KEBANGSAAN SERI TAWAI

Unit kurikulum Page 15

27

Rajah 5 menunjukkan bil yang tidak lengkap yang menunjukkan pembelian dua jenis kain oleh Puan Ani.

Rajah 5 Puan Ani membayar dengan wang kertas RM100. Dia menerima baki sebanyak RM31.20. Hitungkan harga satu meter kain langsir. (ID:1127232033127 /KLON/UPSR/2005/37)

A RM28 B RM31 C RM6.80 D RM9.80

28

Rajah 6 menunjukkan bil yang tidak lengkap yang menunjukkan pembelian dua jenis kain oleh Puan Halimah.

Rajah 6 Puan Halimah membayar dengan wang kertas RM50. Dia menerima baki sebanyak RM20.30. Hitungkan harga satu meter kain putih. (ID:1240398166838 /KLON/UPSR/2005/37)

A RM36.20 B RM29.20 C RM15.90 D RM5.30

Page 16: Latih tubi 2

SEKOLAHN KEBANGSAAN SERI TAWAI

Unit kurikulum Page 16

29

Untung daripada jualan 5 buah kereta mainan ialah RM90. Harga jualan sebuah kereta mainan itu ialah RM45. Hitungkan harga kos sebuah kereta mainan itu.

A RM18 B RM29 C RM27 D RM55

30

Untung daripada jualan 8 pasang kasut yang sama ialah RM160. Harga jualan sepasang kasut itu ialah RM62. Hitungkan harga kos sepasang kasut itu.

A RM20 B RM30 C RM42 D RM98

31

Untung daripada jualan 7 pasang kasut yang sama ialah RM108.50. Harga jualan sepasang kasut itu ialah RM69. Hitungkan harga kos sepasang kasut itu.

A RM53.50 B RM39.50 C RM25.50 D RM15.50

32

RM728 ÷ 16 =

A 4 keping RM10 + 4 keping RM1 + 2 keping 50 sen B 4 keping RM10 + 5 keping RM1 + 2 keping 50 sen C 4 keping RM10 + 2 keping RM5 + 1 keping 50 sen D 4 keping RM10 + 4 keping RM1 + 3 keping 50 sen

Page 17: Latih tubi 2

SEKOLAHN KEBANGSAAN SERI TAWAI

Unit kurikulum Page 17

33

RM511 ÷ 14 = (ID:1225583206602 /KLON/UPSR/2008/17)

A 3 keping RM10 + 1 keping RM5 + 2 keping 50 sen B 3 keping RM10 + 5 keping RM1 + 3 keping 50 sen C 2 keping RM10 + 3 keping RM5 + 1 keping 50 sen D 2 keping RM10 + 2 keping RM5 + 6 keping 50 sen

34

RM329 ÷ 14 = (ID:1225581682453 /KLON/UPSR/2008/17)

A 2 keping RM10 + 2 keping RM1 + 4 keping 50 sen B 2 keping RM10 + 2 keping RM1 + 3 keping 50 sen C 2 keping RM10 + 4 keping RM1 + 1 keping 50 sen D 2 keping RM10 + 6 keping 50 sen

35

Rajah 7 menunjukkan waktu Encik Zahrin tiba di Kuala Lumpur pada suatu pagi.

Rajah 7 Masa perjalanan yang diambil oleh Encik Zahrin dari Kota Bharu ke Kuala Lumpur ialah 6 jam. Pukul berapakah dia bertolak dari Kota Bharu? (ID:1255817845218 /KLON/UPSR/2009/27)

A 5.50 a.m. B 5.30 a.m. C 4.50 a.m. D 4.00 a.m.

36

Rajah 8 menunjukkan waktu Fong mula menjawab soalan peperiksaan, pada suatu pagi.

Page 18: Latih tubi 2

SEKOLAHN KEBANGSAAN SERI TAWAI

Unit kurikulum Page 18

Rajah 8 Keseluruhan peperiksaan itu biasanya mengambil masa 3 jam 30 minit. Walau bagaimanapun, Fong telah dapat menyiapkan kesemua soalan itu 20 minit lebih awal dari masa yang ditetapkan. Pada pukul berapakah Fong dapat menjawab kesemua soalan itu?

A 1.25 a.m. B 1.25 p.m. C 2.05 a.m. D 2.05 p.m.

37

Jadual 1 menunjukkan aktiviti Faiz semasa cuti sekolah.

Jadual 1 Berapakah jumlah masa yang digunakan oleh Faiz untuk aktiviti membuat kerja rumah dan menonton TV? (ID:1127121974496 /KLON/UPSR/2005/34)

38

Rajah 9 menunjukkan masa pada suatu petang.

Page 19: Latih tubi 2

SEKOLAHN KEBANGSAAN SERI TAWAI

Unit kurikulum Page 19

Rajah 9 Muka jam yang manakah menunjukkan waktu setengah jam selepas waktu yang ditunjukkan dalam Rajah 9? (ID:1287112328849 /KLON/UPSR/2010/4)

A

B

C

D

39

Rajah 10 menunjukkan masa pada suatu pagi.

Page 20: Latih tubi 2

SEKOLAHN KEBANGSAAN SERI TAWAI

Unit kurikulum Page 20

Rajah 10 Muka jam yang manakah menunjukkan waktu setengah jam sebelum waktu yang ditunjukkan dalam Rajah 10? (ID:1287112197522 /KLON/UPSR/2010/4)

A

B

C

D

40

Rajah 11 menunjukkan masa pada suatu pagi.

Page 21: Latih tubi 2

SEKOLAHN KEBANGSAAN SERI TAWAI

Unit kurikulum Page 21

Rajah 11 Muka jam yang manakah menunjukkan waktu suku jam sebelum waktu yang ditunjukkan dalam Rajah 11? (ID:1287112443097 /KLON/UPSR/2010/4)

A

B

C

D