latih tubi 1 geografi

37

Click here to load reader

Upload: deepa-manogaran

Post on 19-Jun-2015

2.161 views

Category:

Documents


20 download

DESCRIPTION

A compiled geografi pmr questions..

TRANSCRIPT

Page 1: Latih Tubi 1 Geografi

smc PMR penang 2010 Latih Tubi 1 - Geografi

Set 1

Soalan 1 hingga soalan 6 berdasarkan peta topo di bawah

1

Page 2: Latih Tubi 1 Geografi

smc PMR penang 2010 Latih Tubi 1 - Geografi

1. Apakah RG enam angka bagi masjid Pekan Pantai?A. 375441 C. 379459B. 381452 D. 369473

2. Sungai Ria mengalir ke arahA. Timur Laut C. Barat LautB. Barat Daya D. Tenggara

3. Berapakah jarak jambatan RG 378459 ke sekolah RG 368450 melalui jalan raya?A. 5.0 km C. 4.0 kmB. 4.5 km D. 3.4 km

4. Apakah pola petempatan yang terdapat di segi empat grid di atas?A. Berselerak C. BerkelompokB. Berjajar D. Berpusat

5. Bentuk muka bumi bertanda X ialahA. Tanjung C. Beting PasirB. Tombolo D. Tetanjung

6. Kegiatan ekonomi utama penduduk di kawasan peta di atas ialahA. Perikanan C. PelanconganB. Pertanian D. Perindustrian

7. Banjaran gunung yang terdapat di Semenanjung Malaysia terdiri daripadaA gunung lipat tuaB gunung lipat mudaC gunung bongkahD gunung berapi

8. Peta 1 menunjukkan kawasan tanah pamah di Semenanjung Malaysia

Peta 1: SEMENANJUNG MALAYSIALokasi tanah pamah manakah yang terdapat di kawasan berlorek?A Dataran KedahB Dataran KerianC Dataran KelantanD Dataran Johor

9. Maklumat berikut menunjukkan bentuk muka pinggir laut.

· Batuan lembut terhakis· Melengkur dan menganjur masuk

ke daratanApakah bentuk muka bumi tersebut?A Teluk C Tunggul sisaB Tanjung D Tebing tinggi

10.Apakah peranan utama sungai Rajang?A Pengangkutan utama pendudukB Mengairi kawasan tanaman padiC Menjadi sempadan negeri

D Penjanaan hidroelektrik

11. Pernyataan di atas boleh dikaitkan denganA Mersing C Pasir GudangB Tanjung Pelepas D Pulau Labuan

12.Gambar rajah 2 menunjukkan bentuk muka bumi tanah tinggi.

Gambar rajah 2Apakah halangan utama untuk membangunkan kawasan di atas?A Tanah runtuhB Sumber air terhadC Kesan rumah hijauD Kesan Pulau haba

13.Aktiviti manusia yang dikaitkan dengan maklumat di atas ialah...A pembalakanB pembinaan jalan rayaC pembinan petempatanD pembukaan tanah pertanian

14. Apakah langkah paling berkesan untuk mengatasi tanah runtuh?A Membina jambatanB Meratakan bukitC Membina terowongD Membina tembok simen

Gambar rajah 3 menunjukaan pergerakan bumi.

Gambar rajah 315.Solstis Musim Panas ( 21 Jun ) adalah merujuk kepada kawasan bertanda?A I B II C III D IV

Peta 2 menunjukkan kedudukan Semenanjung Malaysia

Peta 2 : SEMENANJUNG MALAYSIA16. Apakah yang menyebabkan kawasan berlorek sering dilanda banjir?A Angin monsun barat dayaB Angin monsun timur lautC Angin SumateraD Saiklon

17. Maklumat berikut menerangkan cara hidup penduduk di suatu kawasan di zon panas.

Di manakah kawasan tersebut?A Gurun Thar C TundraB Greenland D Siberia

18.Apakah ciri iklim di kawasan berlorek dalam peta 3?

Peta 3: DUNIA

A Hujan tahunan kurang 150 mmB Julat suhu harian besarC Musim sejuk panjangD Musim panas singkat

19.Aktiviti sukan air tidak dapat dijalankan di Pantai Timur Semenanjung Malaysia ketika bulan November hingga Mac keranaA laut bergeloraB fenomena el ninoC penurunan aras lautD kenaikan suhu air laut

2

Page 3: Latih Tubi 1 Geografi

smc PMR penang 2010 Latih Tubi 1 - Geografi

20.Gambarajah 3 menunjukkan kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim

Gambar rajah 3Apakah fenomena tersebut?A Jerebu C Kesan rumah hijauB Pulau haba D Penipisan lapisan ozon

21. Merujuk pernyataan di atas, apakah jenis tumbuh-tumbuhan semulajadi yang terdapat di kawasan tersebut?A. Hutan Paya BakauB. Hutan Paya Air TawarC. Hutan GunungD. Hutan Pantai

22. Peta 4 di bawah menunjukkan taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi.

Peta 3 : MALAYSIAHutan paya air masin terdapat di kawasan peta yang bertandaA I B II C III D IV

23. Apakah faktor utama yang mempengaruhi kepelbagaian tumbuhan semulajadi di Malaysia?A Bentuk muka bumiB Penghutanan semulaC Kegiatan pembalakanD Keseimbangan ekosistem

Peta 4 menunjukkan taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi.

Peta 4: DUNIA

24. Ciri-ciri tumbuhan di atas tumbuh di kawasan yang bertanda?A I B II C III D IV

Rajah 1 menunjukkan kedudukan taman-taman negara.

Rajah 125. Apakah fungsi kawasan berlorek di atas?A. Pembiakan hidupan liarB. Pembiakan hidupan lautC. Tempat untuk memburuD Akuakultur

26. Apakah kesan utama penerokaan hutan untuk pembukaan ladang kelapa sawit?A Banjir kilatB Pencemaran airC Peningkatan suhuD Kehilangan habitat hidupan liar

27. Mengapakah di dalam proses rawatan silvikultur, pokok yang tidak berharga akan diracundan ditebang?A Mencegah penyakitB Memelihara hidupan liarC Memudahkan penebangan pokokD Memelihara pokok berharga supaya cepat membesar

Peta 5 menunjukan lokasi negeri Sabah dan Sarawak.

Peta 5 : SABAH DAN SARAWAK28. Mengapakah kawasan yang bertanda X dan Y berpenduduk padat?I. Pentadbiran III PerlombonganII Kewangan IV Perikanan

A. I dan II C. II dan IIIB. I dan IV D. III dan IV

29 Apakah faktor fizikal yang mempengaruhi taburan penduduk Malaysia?A Saliran C BencanaB Sejarah D Dasar kerajaan

30. Maklumat berikut menerangkan faktor yang mempengaruhi perubahan penduduk

Apakah kesannya kepada kadar kelahiran?A Kelahiran meningkatB Kelahiran berkuranganC Jangka hayat menurunD Kadar kematian meningkat

31. Apakah faktor yang mempengaruhi kadar kematian?A. Bencana alam C. Taraf pendidikanB. Kerjaya wanita D. Perkahwinan lewat

32. Negeri yang manakah menerima paling banyak migran dari luar bandar ke bandar?A Johor C TerengganuB Selangor D Negeri Sembilan

33. Maklumat berikut merujuk kepada perubahan penduduk

Maklumat di atas merujuk kepadaA. Lebihan pendudukB. Kurang pendudukC. Penduduk optimunD. Perubahan penduduk

34. Antara berikut apakah faktor fizikal mempengaruhi petempatan luar bandar?I. sumber airII. Tanih lateritIII. perikananIV. pembukaan rancangan tanahA. I dan II C. II dan IIIB. I dan IV D. III dan IV

35 Apakah fungsi kawasan berlorek dalam peta 6?

Peta 6 : MALAYSIAA Pertanian C PenternakanB Pembalakan D Pelancongan

Gambar 1 menunjukkan bandar Putra Jaya.

Gambar 136. Apakah sebab mempengaruhi pembentukan bandar di atas?A Dasar kerajaanB Perluasan bandarC PerikananD Pertanian

3

Page 4: Latih Tubi 1 Geografi

smc PMR penang 2010 Latih Tubi 1 - Geografi

37. Maklumat di bawah berkaitan dengan bandar di Malaysia.

Apakah faktor yang menyebabkan pembukaan bandar-bandar di atas?A Pertanian C PerlombonganB Perindustrian D Perikanan

38. Maklumat berikut merujuk bandar –bandar di Semenanjung Malaysia.

Apakah fungsi bandar di atas?A pusat pendidikanB pusat pengumpulC pusat perindustrianD pusat pelancongan

39 Apakah kesan negatif proses pembandaran ?A Pertambahan bilangan setingganB Pertambahan peluang pekerjaanC Peningkatan taraf pendidikanD Peningkatan taraf hidup

40. Maklumat berikut merujuk kepada kesan kejadian banjir

Apakah langkah yang boleh diambil untuk mengatasi masalah di atas?A Melebarkan jalan rayaB Membina teres di cerun bukitC Membina petempatan di kawasan rendahD Memperdalamkan dan membersihkan sungai

41. Peta 7 di bawah menunjukkan perkembangan pengangkutan awal di SemenanjungMalaysia

Peta 7 : SEMENANJUNG MALAYSIAApakah sebab yang mendorong pembinaan jalan raya tersebut?A. Perlombongan C. PertanianB. Perikanan D. Perindustrian

42. Maklumat di bawah berkaitan dengan jenis-jenis pengangkutan darat.

Apakah kepentingan sistem pengangkutan di atas?A Mempelbagaikan perkhidmatan pengangkutanB Mengurangkan kos perjalananC Mengurangkan kesesakan lalulintasD Memajukan industri pelancongan

43 Apakah kesan negatif perkembangan jaringan jalan raya terhadap alam sekitar fizikal?A Kesesakan lalu lintasB Pelepasan bahan pencemarC Penyederhanaan suhu setempatD Peningkatan spesies flora dan fauna

44. Apakah sumber mineral yang terdapat di lokasi berikut?

A arang batu C KaolinB Bauksit D emas

45. Peta 9 di bawah menunjukkan taburan kawasan sumber mineral.

Peta 9: MALAYSIAApakah sumber mineral yang terdapat di kawasan berlorek dalam peta di atas?A Arang batu C Bijih besiB Batu kapur D Kuprum

46. Apakah mineral yang dikenali sebagai " logam tin "?A. Bijih Besi C. Batu KapurB. Bauksit D. Bijih Timah

47 Di manakah lokasi Hutan Paya Air Tawar dalam peta 10 di bawah?

48. Maklumat di bawah merujuk kepada kegunaan sumber hutan.

Jenis hutan yang dikaitkan dengan pernyataan di atas ialahA hutan paya C hutan gunung

B hutan pantai D hutan hujan tropika

49. Gambar rajah 3 merujuk kepada sumber tenaga di Malaysia.

Gambar rajah 3Sumber tenaga di atas diperolehi daripada...A. Cahaya matahariB. OmbakC. Aliran air yang derasD. Pasang surut air

50. Apakah bahan utama yang menghasilkan tenaga nuklear?A. Fosil C. Arang batuB. Uranium D. Sisa buangan

Peta 11 di bawah menunjukkan kawasan tanaman utama.

Peta 11: MALAYSIA51. Apakah tanaman tersebut?A Padi C KelapaB Getah D Kelapa sawit

52. Maklumat berikut merujuk kepada kesan penerokaan sumber.

Apakah kegiatan tersebut ?A Perlombongan C PembalakanB Pelancongan D Perindustrian

4

Page 5: Latih Tubi 1 Geografi

smc PMR penang 2010 Latih Tubi 1 - Geografi

53. Apakah kegiatan ekonomi yang boleh dijalankan di kawasan bekas lombong bijih timah?I Penternakan akuakulturII Pembinaan jalanrayaIII PerindustrianIV PetempatanA I dan II C II dan IIIB I dan IV D III dan IV

54. Apakah program yang memperkenalkan konsep 3R?A. Penghutanan SemulaB. Rawatan SilvikulturC. Penggunaan Sumber AlternatifD. Program Kitar Semula

55. Pulau Sipadan di Sabah dan Pulau Kapas di Terengganu terkenal sebagai destinasi pelancongan untuk aktivitiA aktiviti skubaB aktiviti berkayakC aktiviti memancingD aktiviti kebudayaan

56. Kawasan manakah yang terlibat dengan industri berasaskan kayu dalam peta 12 yang bertanda?

Peta 12: MALAYSIA

57 Di manakah kawasan perlombongan emas?A Tuaran C Sri AmanB Rusila D Silimpopon

Peta 13 menunjukkan taburan kawasan pertanian

Peta 13 : MALAYSIA58. Apakah jenis tanaman yang terdapat di kawasan berlorek?A Tebu B Padi C Kelapa D Tembakau

59. Maklumat berikut merujuk kepada aktiviti perikanan

Apakah jenis perikanan tersebut?A Perikanan Pinggir PantaiB Perikanan Laut DalamC Perikanan Air TawarD Perikanan Akuakultur

60. Maklumat berikut merujuk kepada kerjasama antarabangsa.

Apakah negara yang terlibat dalam kerjasama tersebut?A. India, Myanmar, ThailandB Indonesia, Myanmar, ThailandC Indonesia, Malaysia, ThailandD Indonesia, Mali, Taiwan

5

Page 6: Latih Tubi 1 Geografi

smc PMR penang 2010 Latih Tubi 1 - Geografi

Set 2

6

Page 7: Latih Tubi 1 Geografi

smc PMR penang 2010 Latih Tubi 1 - Geografi

1 Apakah bearing sukuan jambatan (RG 455685) dari kuil (RG 476713)?A U 42º T C S 42º TB U 48° B D S 48° B

2 Ketinggian kawasan bertanda X di RG 4370 mungkin sekaliA 90 meter C 110 meterB 100 meter D 120 meter

3 Berapakah jarak jalan raya simpang tiga Pekan Melor (RG 464701) ke jambatan (RG 455685)?A 3.2 km C 8.6 kmB 6.6 km D 12.8 km

4 Berapakah luas kawasan padi dalam peta?A 4 km persegiB 8 km persegiC 16 km persegiD 64 km persegi

5 Apakah pola petempatan di kawasan berlorek dalam Rajah 1?

Rajah 1A Berjajar C BerselerakB Berpusat D Berkelompok

6 Apakah ciri-ciri fizikal di bahagian tenggara peta?I Laut III Paya bakauII Benteng IV Pantai berpasir

A I, II dan III C I, III dan IVB I, II dan IV D II, III dan IV

7 Apakah waktu tempatan di N dalam Rajah 2?

Rajah 2A 3.00 pagi C 3.00 petangB 6.00 pagi D 6.00 petang

8 Apakah banjaran yang mempunyai ciri-ciri yang berikut?

• Sebahagian daripada sistem gunung lipat muda di Asia

• Kemuncak tertinggi ialah Gunung Kinabalu

A Banjaran BintangB Banjaran CrockerC Banjaran KeledangD Banjaran Titiwangsa

9 Kawasan tanah pamah beralun dan dataran terhakis terdapat di kawasan dalam Peta 1yang bertanda

Peta 1: SEMENANJUNG MALAYSIA

10 Maklumat berikut menerangkan kawasan tanah pamah di Malaysia.

• Tanih aluvium• Penanaman padi dan tembakau

Di manakah kawasan tersebut?A Delta Kedah C Delta SegamaB Delta Rajang D Delta Kelantan

7

Page 8: Latih Tubi 1 Geografi

smc PMR penang 2010 Latih Tubi 1 - Geografi

11 Gambar rajah 1 menunjukkan bentuk muka bumi pemendapan di pinggir laut.

Gambar rajah 1Apakah bentuk muka bumi bertanda X?A Lagun C Beting pasirB Tombolo D Anak tanjung

12 Maklumat di bawah berkaitan dengan bentuk

muka bumi pinggir laut. • Bercerun tegak• Tapak rumah api

Apakah bentuk muka bumi tersebut?A Teluk C TanjungB Pulau D Tebing tinggi

13 Aktiviti dalam Gambar rajah 2 dikaitkan dengan

Gambar rajah 2A Sungai Padas C Sungai PerakB Sungai Johor D Sungai Kinabatangan

14 Apakah peranan utama tasik bertanda X dalam Peta 2?

A RekreasiB Perikanan air tawarC Mengairi sawah padiD Menjana kuasa hidroelektrik

15 ’Mangkuk hijau Malaysia’ merujuk kepadaA Kundasang C Gunung KinabaluB Bukit Fraser D Tanah Tinggi Cameron

16 Apakah tarikan utama aktiviti pelancongan di kawasan yang bertanda X dalam Peta 3?

Peta 3: DUNIAA Kereta kabelB Aktiviti mendaki gunungC Kegiatan meluncur aisD Hotel bertaraf antarabangsa

17 Klong boleh dikaitkan denganA Sungai SittangB Sungai MekongC Sungai IrrawaddyD Sungai Chao Phraya

18 Apakah kegiatan manusia yang menyebabkan kesan berikut?

• Hakisan tanah• Tanah runtuh

A PerindustrianB Penanaman getahC Pembinaan lebuh rayaD Penebangan hutan paya

19 Apakah kaedah semula jadi untuk mengawal makhluk perosak?A Kaedah biologiB Kaedah organikC Rawatan silvikulturD Tanaman tutup bumi

20 Kesan-kesan berikut berkaitan dengan pergerakan bumi.

• Pembiasan angin lazim• Kejadian siang dan malam

Apakah yang menyebabkan kesan tersebut?A Putaran bumi pada paksinyaB Peredaran bumi dalam orbitnyaC Putaran bumi dari timur ke baratD Peredaran bumi mengelilingi matahari21 Gambar rajah 3 menunjukkan peredaran bumi.

Janet pergi ke sebuah negara beriklim hawa sederhana di Hemisfera Utara pada bulan Mac. Di manakah kedudukan bumi pada masa itu?A I B II C III D IV

22 Apakah kesan tiupan angin Q di kawasan berlorek dalam Peta 4 pada bulan November dan Disember?

Peta 4A Banjir C Angin taufanB Tsunami D Hujan perolakan

23 Apakah kepentingan kundis di Gurun Thar?A Sumber airB Tempat kediamanC Alat pengangkutanD Kawasan penternakan

24 Gambar rajah 4 dikaitkan dengan cara hidup penduduk di kawasan

Gambar rajah 4A Siberia C Kutub SelatanB Greenland D Pergunungan Alps

25 Apakah kesan rumah hijau terhadap alam sekitar?I Peningkatan suhuII Peningkatan aras lautIII Peningkatan gas oksigenIV Pencairan ais di kutubA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

26 Rajah 3 menunjukkan aktiviti-aktiviti manusia.

Rajah 3Apakah kesan X akibat daripada aktiviti-aktiviti tersebut?A Jerebu C Kesan rumah hijauB Pulau haba D Penipisan lapisan ozon

27 Mengapakah lumut dan kulampair tumbuh subur di hutan gunung ?A Hujan lebat C Suhu yang rendahB Tanih gambut D Saliran kurang baik

8

Page 9: Latih Tubi 1 Geografi

smc PMR penang 2010 Latih Tubi 1 - Geografi

28 Maklumat berikut menerangkan ciri-ciri sejenis hutan.

• Kanopi• Tumbuhan lantai jarang

Di kawasan manakah terdapat hutan yang mempunyai ciri di atas ?A Tasik BeraB Pantai Rantau AbangC Muara Sungai RejangD Kaki bukit Banjaran Titiwangsa

29 Di manakah lokasi hutan paya air masin dalam Peta 5 ?

Peta 5: MALAYSIA

30 Maklumat dalam Rajah 4 merujuk kepada hutan pantai.

Rajah 4Tumbuhan semula jadi X mungkin sekaliA oak C nipahB bakau D tapak kuda

31 Graf 1 menunjukkan jumlah suhu dan hujan di sesuatu kawasan.

Graf 1Apakah jenis pokok yang tumbuh di kawasan tersebut ?A Pokok belberi, pain dan birchB Pokok oak , rosemary dan mapleC Pokok kayu jati , penaga dan buluhD Pokok akasia , kaktus dan pokok renek32 Kawasan yang bertanda X ,Y dan Z dalam Peta 7 di bawah menerima

Peta 7: DUNIAA hujan sepanjang tahunB hujan pada musim panasC hujan pada musim sejuk

D hujan tahunan kurang daripada 250 mm

33 Di kawasan manakah terdapat haiwan tersebut?• Anjing laut• Beruang Brown Grizzly

A Turki C ThailandB Siberia D Gurun Thar

34 Antara berikut, yang manakah hasil pengeluaran industri hiliran sumber hutan?I Kertas III TekstilII Perabot IV Kayu balakA I dan II C II dan IIIB I dan IV D III dan IV

35 Apakah jenis haiwan yang dipelihara dalam pusat perlindungan di bawah?

Negeri Pusat Perlindungan Hidupan liarSelangor Sungai Dusun

A Tapir C Orang utanB Gajah D Badak Sumatera

36 Apakah faktor yang mempengaruhi kawasan berpenduduk jarang di Malaysia?I GovernanII Pinggir pantai yang panjangIII Kawasan yang bergunung-ganangIV Darjah ketersampaian yang rendahA I dan II C II dan IIIB I dan IV D III dan IV

37 Peta 8 menunjukkan migrasi penduduk ke kawasan berlorek.

Peta 8: MALAYSIAApakah jenis migrasi tersebut?A Bandar ke bandarB Bandar ke luar bandarC Luar bandar ke bandarD Luar bandar ke luar bandar

38 Apakah persamaan ciri penduduk negara berikut?• Brazil• Somalia

A Taraf hidup tinggiB Taraf teknologi rendahC Kadar celik huruf tinggiD Kadar kematian kasar rendah

39 Apakah faktor yang mempengaruhi petempatan awal kawasan tanah tinggi?A Pertahanan C PerlindunganB Tanah subur D Sumber hutan

40 Apakah faktor yang telah menggalakkan perkembangan bandar X dan Y dalam Peta 9?

Peta 9: MALAYSIAA Pertanian C GovernanB Perikanan D Perlombongan

41 Apakah persamaan fungsi kawasan berikut?• Shah Alam• Keihin Tokyo

A Pendidikan C PerkilanganB Pentadbiran D Pusat pengangkutan

42 Mengapakah banjir kilat sering berlaku di bandar-bandar besar?A Bangunan konkritB Pembuangan sisa toksikC Pembuangan sisa domestikD Permukaan bumi berturap

43 Apakah langkah kerajaan untuk mengurangkan masalah kesesakan lalu lintas diBandaraya Kuala Lumpur?A Pembelian kereta kecilB Penurunan harga petrolC Pengurangan kadar bayaran tolD Penggunaan pengangkutan bersepadu

44 Apakah kegiatan yang boleh dikaitkan dengan lokasi berikut?

• Taman Negara Mulu• Taman Negara Endau Rompin

A Pelancongan desaB EkopelanconganC AgropelanconganD Pelancongan budaya dan warisan

45 Gambar rajah 5 menunjukkan sejenis pengangkutan di Malaysia.

Gambar rajah 5Apakah kepentingan pengangkutan tersebut?A Memendekkan jarakB Mengurangkan kos pengangkutanC Mengangkut lebih ramai penumpangD Mengurangkan kesesakan lalu lintas

46 Kesan penerokaan sumber bijih timah telah mempengaruhi perkembangan jaringanpengangkutan darat dalam Peta 10 yang bertanda

Peta 10: MALAYSIA47 Apakah kesan negatif akibat perkembangan jalan air terhadap alam sekitar?A Kejadian banjirB Pencemaran bunyiC Pencemaran udaraD Hidupan akuatik terancam

9

Page 10: Latih Tubi 1 Geografi

smc PMR penang 2010 Latih Tubi 1 - Geografi

48 Maklumat berikut merujuk kepada penggunaan Sistem Teknologi Maklumat (ICT) disebuah negara.

• Grassroot Twin School• Niagara International Teleport

Apakah negara tersebut?A Nigeria C AustraliaB Kanada D Amerika Syarikat

49 Sumber yang boleh diperbaharui terdiri daripadaI Tanih III KuprumII Hutan IV Arang batuA I dan II C II dan IIIB I dan IV D III dan IV

50 Maklumat berikut berkaitan kepentingan sejenis mineral.

• Industri membuat wayar• Papan litar elektrik

Di manakah mineral tersebut dilombong?A Silantik C MukahB Mamut D Tuaran

51 Bandar manakah yang berkembang kesan daripada penerokaan petroleum?A Bintulu C KuantanB Kerteh D Taiping

52 Arang batu dilombong diA Mamut C Lembah KintaB Merit-Pila D Teluk Ramunia

53 Penerokaan sejenis mineral di kawasan berlorek X dan Y dalam Peta 11mengakibatkan

Peta 11 : SEMENANJUNG MALAYSIAA hakisan tanihB pencemaran bauC peningkatan suhuD pencemaran udara

54 Apakah faktor utama yang menyebabkan kepupusan hutan?A Petempatan C PembalakanB Perkilangan D Perlombongan

55 Negara yang mengusahakan tenaga biomas dalam Peta 12 bertanda

Peta 12: DUNIA

56 Kawasan yang berlorek dalam Peta 13 berkaitan dengan tanaman

Peta 13: MALAYSIAA tebu C nanasB padi D kelapa sawit

57 Maklumat berikut berkaitan dengan sejenis tanaman.

• RISDA• Tanih laterit• Saliran baik

Apakah tanaman tersebut?A Getah C Lada hitamB Tembakau D Kelapa sawit

58 Apakah faktor utama yang menggalakkan perlombongan gas asli di Malaysia?A Simpanan gas yang banyakB Tenaga buruh yang ramaiC Upah buruh yang tinggiD Dasar kerajaan

59 Antara berikut, yang manakah langkah pengurusan hutan di negara Malaysia?I Penanaman semula hutanII Mewartakan hutan simpanIII Menambah lesen pembalakanIV Menambah kawasan pembalakanA I dan IIB I dan IVC II dan IIID III dan IV

60 Gambar rajah 6 berkait dengan sejenis industri.

Gambar rajah 6Apakah jenis industri tersebut?A Industri desaB Industri beratC Industri tertierD Industri ringan

10

Page 11: Latih Tubi 1 Geografi

smc PMR penang 2010 Latih Tubi 1 - Geografi

Set 3

11

Page 12: Latih Tubi 1 Geografi

smc PMR penang 2010 Latih Tubi 1 - Geografi

1. Kawasan paling rendah dalam peta terletak dalam segi empat grid

2. Sungai Merbau mengalir dari arahA timur C timur lautB barat D barat laut

3. Panjang Sungai Merbau dari RG 288208 hingga ke muara sungai (RG 250202) ialahA 3.75 km C 5.25 kmB 4.25 km D 7.50 km

4. Pola petempatan dalam segi empat grid di atas ialahA berjajar C berselerakB berpusat D berkelompok

5. Apakah kepentingan tumbuhan semulajadi di bahagian barat peta?I Kawasan tadahanII Membekal oksigenIII Mengawal hakisanIV Sumber perubatanA I dan II C II dan IIIB I dan IV D III dan IV

6. Antara berikut, pernyataan manakah benar tentang peta?I Penduduk di Pekan Seraya beragama IslamII Kelapa sawit ditanam secara ladang di bahagian utara petaIII Kegiatan pembalakan dijalankan di bahagian tenggara petaIV Kebanyakan penduduk di Kg. Sedeli bekerja sebagai nelayanA I, II dan III C I, III dan IVB I, II dan IV D II, III dan IV

SEMENANJUNG MALAYSIA7. Banjaran bertanda X merupakan banjaranA Tahan C BintangB Crocker D Titiwangsa

8. Antara berikut yang manakah merupakan bentuk muka bumi akibat hakisanombak dalam rajah di atas?A I dan II C II dan IIIB I dan IV D III dan IV

9. Apakah bentuk muka bumi yang terdapat di peringkat aliran sungaibertanda R?I DeltaII Tasik ladamIII Likuan sungaiIV Lurah berbentuk UA I dan II C II dan IIIB I dan IV D II dan IV

• Chendering• Pulau Pangkor• Tanjung Dawai

10. Ketiga-tiga kawasan di atas berpotensi sebagai kawasanA pertanian C pelanconganB perikanan D perlombongan

11. Antara berikut, manakah kegiatan ekonomi yang dijalankan di kawasanbertanda T?I PerikananII PelanconganIII PerindustrianIV PerlombonganA I dan II C II dan IIIB I dan IV D III dan IV

12. Antara berikut aktiviti manakah yang paling meninggalkan kesan terhadapalam sekitar?I Penebangan hutanII Kegiatan rekreasiIII Kegiatan pertanianIV Pembinaan jalan rayaA I, II, dan III C I, III, dan IVB I, II, dan IV D II, III dan IV

13. Kaedah X mungkin sekali ialahA kaedah hidroponik C kaedah biologiB kaedah tradisional D kaedah geografi

14. Antara berikut yang manakah kesan putaran bumi di atas paksinya?I Kejadian pasang surutII Pembiasan angin lazimIII Perubahan empat musimIV Siang dan malam tidak sama panjangA I, II, dan III C I, III, dan IVB I, II, dan IV D II, III dan IV

15. Kawasan yang manakah menerima hujan paling banyak di SemenanjungMalaysia?A I B II C III D IV

12

Page 13: Latih Tubi 1 Geografi

smc PMR penang 2010 Latih Tubi 1 - Geografi

16. Kedua-dua kawasan di atas mengalami julat suhu harian yang berbeza kerana dipengaruhi oleh faktorA kedudukan C kepulauanB ketinggian D angin monsun

Dunia• Hujan tahunan adalah randah• Julat suhu tanunan besar• Langit sentiasa tidak berawan

17. Pernyataan di atas dapat dikaitkan dengan kawasan peta bertandaA I B II C III D IV

18. Kegiatan yang manakah dilakukan oleh nelayan di kawasan berlorek dari bulan November hingga Mac?A Menuai padi C Menangkap ikanB Menoreh getah D Membaiki pukat dan jala

19. Rajah di atas dapat dikaitkan dengan kejadianA jerebu C pulau habaB hujan asid D penipisan lapisan ozon

20. Kawasan berlorek dalam rajah di atas dapat dikaitkan dengan kejadianA jerebu C kesan rumah hijauB pulau haba D penipisan lapisan ozon

21. Jenis hutan dalam gambarajah di atas terdapat di kawasanA. pantai berpasirB. pedalaman bersaliran burukC. ketinggian kurang 1200 meterD. ketinggian melebihi 1200 meter

22. Apakah faktor yang mempengaruhi jenis tumbuhan Alpain?I Saliran III SuhuII Tanih IV KetinggianA. I dan II C. II dan IIIB. I dan IV D. III dan IV

23. Mengapakah kawasan berlorek dalam peta di atas kurang ditumbuhi oleh hutan paya air masin?A. Menerima hujan yang lebatB. Kawasan pantai yang terdedahC. Hampir dengan kawasan tanah tinggiD. Kawasan bertanih pasir

• Kaktus• Bangkut berduri• Kurma

24. Apakah ciri-ciri yang terdapat pada tumbuhan di atas yang membolehkanya tumbuh di gurunI. benih berkulit tebalII. berakar pendekIII. tahan kemarauIV. daun berbentuk jarumA. I, II dan III B. I, II dan IVC. I, III dan IV D. II, III dan IV

25. Antara berikut, kombinasi manakah yang benar?

26. Apakah kesan akibat dari aktiviti manusia di atas?A. Banjir lumpur C. Aras laut meningkatB. Hakisan pantai D. Kawasan tadahan terjejas

27. Pembangunan secara tidak terancang di kawasan hutan akan menyebabkanI. banjir lumpurII. hidupan liar pupusIII. hidupan liar bertambahIV. hakisan tanahA. I, II dan III B. I, II dan IVC. I, III dan IV D. II, III dan IV

13

Page 14: Latih Tubi 1 Geografi

smc PMR penang 2010 Latih Tubi 1 - Geografi

28. Haiwan di atas kemungkinan terdapat di kawasan bertandaA. I B. II C. III D. IV

29. Antara berikut kombinasi manakah benar?

30. Mengapakah tumbuhan lantai di hutan monsun tropika lebih padat berbanding hutan hujan tropika?A. Spesisi hidupan liar berkurangB. Bekalan oksigen lebih banyakC. Hujan sampai terus ke lantai hutanD. Pancaran matahari sampai ke lantai hutan

• Dataran Kedah Perlis• Dataran Krian• Delta Kelantan

31. Kawasan diatas menjadi tumpuan penduduk keranaA. Kegiatan perlombonganB. Petempatan awalC. Kegiatan pertanianD. Berhampiran pelabuhan

32. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kadar kelahiran?I Taraf pendidikan III Keadaan politikII Bencana alam IV Perancangan keluargaA I dan II C II dan IIIB I dan IV D III dan IV

33. Merujuk kepada rajah di atas, penghijrahan Aizat dikenali sebagaiA migran C imigranB migrasi D imigrasi

34. Antara berikut, pasangan manakah yang benar?

35. Antara kesan pertanian intensif ialahA kejadian banjir kilatB tanih hilang kesuburannyaC kawasan pertanian meningkatD kemerosotan hasil pengeluaran

36. Antara berikut, pasangan yang manakah benar?

A I dan II C II dan IIIB I dan IV D III dan IV

37. Antara berikut, ciri sebuah Negara yang mengalami penduduk berlebihan ialahI kadar celik huruf yang tinggiII tahap teknologi rendahIII pendapatan per kapita rendahIV kadar kelahiran tinggiA I, II dan III B I, II dan IVC I, III dan IV D II, III dan IV

38. Antara kawasan bertanda berikut, yang manakah merujuk kepada kawasan Sungai Tigris-Euphrates ?A I B II C III D IV

39. Petempatan luar bandar dipengaruhi olehI Pertanian III PembalakanII Perikanan IV PerdaganganA I, II dan III C I, III dan IVB I, II dan IV D II, III dan IV

40. Petempatan luar bandar di atas dapat dikaitkan dengan kegiatanA makanan B ternakan lembu C membuat barangan tembikar D kawasan agro pelancongan

41. Pernyataan di atas dapat dikaitkan denganI jong III perahuII rakit IV tongkangA I, II dan III C I, III dan IVB I, II dan IV D II, III dan IV

42. Keperluan pengangkutan keretapi dari Taiping ke Port Weld pada awalnya dikaitkan denganA kayu balak C bijih timahB batu kapur D getah

43. Bandar X ialah pertemuan antara jalan keretapi pantai barat dan pantai timur Semenanjung Malaysia. X merujuk kepadaA Gemas C KluangB Melaka D Batu Pahat

44. Apakah tujuan utama sistem pengangkutan di atas diperkenalkan di Kuala Lumpur?A. Mengurangkan pencemaran udaraB. Mengurangkan kesesakan lalu lintasC. Menjimatkan penggunaan petroleumD. Mengurangkan penggunaan kenderaan awam

45. Kawasan berlorek dalam rajah di atas merujuk kepadaA Membangunkan teknologi pendidikanB Berfungsi sebagai pusat ketenteraanC Membantu perkembangan industri pelanconganD Pengurusan maklumat melalui teknologi maklumat ICT

46. Senarai di atas adalah merujuk kepadaA jenis telefon C sistem pembelajaranB jenis komputer D perkhidmatan internet

14

Page 15: Latih Tubi 1 Geografi

smc PMR penang 2010 Latih Tubi 1 - Geografi

47. Kawasan perlombongan bauksit terletak di kawasan peta yang bertandaA P B Q C R D S48. Antara berikut, yang manakah sumber logam?I Bauksit III KuprumII Gas asli IV Arang batuA I dan II C II dan IIIB I dan IV D III dan IV

49. Pernyataan di atas merujuk kepada negara yang bertandaA P B Q C R D S

50. Antara berikut, manakah kesan tindakan manusia seperti yang digambarkan dalam rajah di atas?A hujan turun lebatB suhu udara meningkatC angin bertiup perlahanD lapisan humas bertambah

51. Apakah sumber mineral yang digunakan untuk menghasilkan barangan diatas?A Bauksit C KuprumB Kaolin D Batu kapur

52 Antara yang berikut, manakah kesan terhadap alam sekitar akibat kaedah penerokaan sumber seperti dalam rajah di atas?I Habitat flora bertambahII Lapisan atas tanih tidak suburIII Meninggalkan banyak longgokan pasirIV Pembentukan kolam dan tasik besarA I, II dan III C I, III dan IVB I, II dan IV D II, III dan IV

• Batai• Akasia• Yemane

53 Mengapakan spesies pokok di atas digunakan dalam program penghutanan semulaI bermutu tinggiII cepat matangIII kayu keras berhargaIV dapat tumbuh rapat-rapatA I dan II C II dan IIIIB I dan IV D IIII dan IV

54 Kawasan berlorek dalam peta di atas dikaitkan dengan tanamanA padi C tebuB getah D kelapa sawit

55 Antara yang berikut, manakah usaha kerajaan untuk memajukan sektor perindustrian di MalaysiaI Memberikan taraf perintisII Meningkatkan kemudahan infrastrukturIII Mewujudkan zon perindustrian bebasIV Menggalakkan kemasukan barangan importA I, II dan III C I, III dan IVB I, II dan IV D II, III dan IV

• cat• plastik• baja kimia

56 Jenis produk yang disenaraikan di atas menggunakan sumber yang diperolehi dari kawasan yang bertandaA I dan II C II dan IIB I dan IV D III dan IV

57 Sektor ekonomi manakah yang menyumbangkan paling banyak kepada pendapatan negaraA Sektor pertanian B Sektor perlombongan C Sektor perindustrian

D Sektor perkhidmatan

58 Antara yang berikut, manakah kesan terhadap alam sekitar akibat kegiatan di atas?I Peningkatan suhuII Hidupan air terancamIII Kerosakan hasil tanamanIV Kesuburan tanih meningkatA I dan II C II dan IIIB I dan IV D III dan IV

59 Antara yang berikut, kombinasi yang manakah benar?

A I dan II C II dan IIIB I dan IV D III dan IV

60 Berdasarkan rajah di atas, apakah jenis kerjasama ekonomi antara bangsa dijalankan oleh kerajaan Malaysia?A Kerjasama SerantauB Kerjasama Dua HalaC Kerjasama Pelbagai HalaD Segi Tiga Pertumbuhan

15

Page 16: Latih Tubi 1 Geografi

Tanah Tinggi Cameron Pergunungan Alps Switzerland

Kawasan tanah pamah Tanih aluvium Rancangan pengairan

smc PMR penang 2010 Latih Tubi 1 - Geografi

Set 4

Soalan 1 berdasarkan peta di bawah

1 Pernyataan yang manakah benar tentang kawasan berlorek dalam peta di sebelah ? I Merupakan legeh sungaiII Terdapat kawasan peranginanIII Terletak Gunung TahanIV Kawasan perlombongan A I dan II C III dan IVB II dan III D I dan IV

2 Antara yang berikut, yang manakah benar tentang kepentingan Pentas Sunda ?A Kegiatan perlombongan bijih timah dijalankan di kawasan iniB Kawasan ini adalah curam dan mempunyai kedalaman kira – kira 500MC Bentuk muka bumi ini terbentuk kira – kira 300 juta tahun dahulu D Kawasan ini menggalakkan pertumbuhan plankton yang penting dalam sektor pertanian

Soalan 3 berdasarkan rajah di bawah

3 Pandang darat sawah padi di atas terdapat di kawasan A SwitzerlandB Pulau JawaC Menam Chao PhrayaD Dataran Kedah - Perlis

4 Bentuk muka bumi manakah yang berkaitan dengan pemendapan ombak ?A Tebing tinggi C TelukB Tanjung D Tombolo

Soalan 5 berdasarkan gambar rajah di bawah

5 Pembentukan kerak bumi dalam rajah di atas kesan daripada A aliran sungaiB proses hakisanC kuasa mampatanD letusan gunung berapi

Soalan 6 berdasarkan maklumat di bawah

6 Kedua – dua tempat di atas mempunyai persamaan kepentingan sebagai kawasan A pembalakanB pelanconganC pindah ternakD tanaman hawa sederhana

7 Antara berikut bentuk muka bumi manakah dikaitkan dengan proses yang tepat ?

Bentuk Muka Bumi

Proses

I Jeram Hakisan sungaiII Teluk Hakisan ombakIII Tanjung Pemendapan ombakIV Gerbang laut Hakisan angin

A I dan II C III dan IVB II dan III D I dan IV

8 Manakah yang benar tentang ciri – ciri sungai di Malaysia ?A Panjang dan deras sesuai untuk penjanaan kuasa elektrik hidroB Isipadu air sentiasa banyak dan tetap sepanjang tahunC Menghubungkan kawasan pedalaman MalaysiaD Sumber protien utama penduduk

Soalan 9 berdasarkan peta di bawah

9 Pernyataan di atas merujuk kepada kawasan bertanda A I dan II C III dan IVB II dan III D I dan IV

Soalan 10 berdasarkan rajah di bawah

10 Bentuk muka bumi yang bertanda Y dalam rajah di atas ialahA anak tanjung C tomboloB beting pasir D lagun

11 Antara berikut manakah merupakan bentuk muka bumi hasil tindakan hakisan ombak ?I Gloup III Anak tanjungII Beting pasir IV Batu tunggalA I dan II C III dan IVB II dan II D I dan IV

12 Antara berikut yang manakah terdapat di peringkat hilir sungai ?

Soalan 13 berdasarkan rajah di bawah

13 Merujuk kepada rajah di atas, bentuk muka bumi X ialah A teluk C tebing tinggiB gerbang laut D batu tunggul

Soalan 14 berdasarkan rajah di bawah

14 Pola saliran seperti dalam rajah di atas ialah polaA selari C gegelangB reranting D jejala

15 Sungai X ialah A Sungai Muda C Sungai KlangB Sungai Rajang D Sungai Johor

16

Page 17: Latih Tubi 1 Geografi

smc PMR penang 2010 Latih Tubi 1 - Geografi

Soalan 16 berdasarkan gambarajah di bawah

16 Tempat X yang dimaksudkan merujuk kepada A KundasangB Bukit FraserC Tanah Tinggi CameronD Tanah Tinggi Genting

17 Antara berikut manakah yang menunjukkan pola saliran setumpu ?

• Tapak arkeologi purba• Terdapat stalaktif dan stalakmit• Kawasan eko pelancongan

18 Pernyataan di atas merujuk kepada kawasan A Taman Negara NiahB Taman Negara KinabaluC Taman Negara PahangD Taman Negara Endau – Rompin

19 Antara berikut manakah merupakan kepentingan kegiatan perikanan di Kampuchea ?I Sumber pendapatanII Sumber protein utama III Pekerjaan sambilanIV Teknologi penangkapan ikan majuA I dan II C III dan IVB II dan II D I dan IV

20 Antara berikut pernyataan manakah menerangkan tentang banjaran yang berlorek ? I Banjaran terpanjang di MalaysiaII Menjadi legeh sungaiIII Gunung Bintang kemuncak tertinggiIV Terdapat Taman NegaraA I dan II C III dan IVB II dan III D I dan IV

21 Antara pernyataan berikut manakah benar tentang banjaran gunung di Semenanjung Malaysia?I Bebas daripada aktiviti gunung berapiII Menganjur kearah TimurIII Purata ketinggian melebihi 3000 MIV Terdiri daripada gunung lipat tuaA I dan II C III dan IVB II dan II D I dan IV

22 Susun atur bentuk muka bumi yang terdapat di sepanjang aliran sungai ialah I deltaII tasik ladamIII air terjunIV susuh bukit berpancaA I, II, III dan IV C III, IV, II dan IB II, III, IV dan I DIV, I, III dan II

• Pembinaan jalan raya• Pertanian pindah

23 Kesan – kesan kegiatan di atas terhadap alam sekitar ialah I hujan asidII pencemaran airIII pencemaran udaraIV perubahan landskapA I, II dan III C I, III dan IVB I, II dan IV D II, III dan IV

24 Sumbangan Pergunungan Alps di Switzerland kepada pembangunan negara ialah A pelanconganB perlombonganC perindustrianD tanaman hawa sederhana

Soalan 25 berdasarkan peta di bawah

25 Pernyataan di atas merujuk kepada banjaran yang bertanda A I dan II C III dan IVB II dan III D I dan IV

26 Antara berikut kombinasi yang manakah benar?

27 Antara berikut, manakah yang benar tentang kawasan Tanah Tinggi di Semenanjung Malaysia ? A Terdiri daripada batu granit B Terdiri daripada sistem gunung lipat mudaC Terbentuk daripada proses gelinciran D Kejadian gempa bumi

Soalan 28 berdasarkan peta di bawah

28 Pernyataan manakah yang berkaitan dengan banjaran berlorek dalam peta di atas? I Sumber pengairanII Merupakan legeh sungaiIII Terletak Gunung TahanIV Kawasan perlombongan bijih timah A I dan II C III dan IVB II dan III D I dan IV

Soalan 29 berdasarkan rajah di bawah

29 Kawasan berlorek merujuk kepada I menjana kuasa hidroelektrikII menghanyutkan kayu balakIII membentuk deltaIV pengangkutan pedalamanA I dan II C III dan IVB II dan III D I dan IV

30 Berdasarkan rajah di atas, X mungkin merupakan A lagun C tebing tinggiB pulau D teluk dan tanjung

31 Rajah di atas menunjukkan profil panjang sungai dari hulu ke hilir. Berdasarkan rajah di atas, bentuk muka bumi di peringkat A ialah I tasik ladamII susuh bukit berpanca III lubukIV jeramA I dan II C III dan IVB II dan III D I dan IV

17

Page 18: Latih Tubi 1 Geografi

smc PMR penang 2010 Latih Tubi 1 - Geografi

Soalan 32 berdasarkan peta di bawah

32 Pernyataan di atas merujuk kepada kawasan peta bertanda A I B II C III D IV

Soalan 33 berdasarkan rajah di bawah

33 Antara berikut yang manakah berkaitan bahagian berlorek ?I Menjana kuasa hidroelektrikII Mengangkut barangan pukalIII Membekalkan sumber proteinIV Mengairi kawasan tanaman padiA I dan II C III dan IVB II dan III D I dan IV

34 Antara pasangan manakah yang benar ?Banjaran Gunung

I Bintang BintangII Pantai Timur TahanIII Kapuas Hulu MuluIV Crocker Kinabalu

A I dan II C III dan IVB II dan III D I dan IV

Soalan 35 berdasarkan gambar di bawah

35 Aktiviti seperti dalam gambar di atas dapat dilihat diA Sungai PerakB Sungai MekongC Sungai Chao PhrayaD Sungai Kinabatangan

Soalan 36 dan 37 berdasarkan peta di bawah

36 Apakah ciri banjaran X yang membezakannya dengan banjaran Y ?

X YA Gunung lipat muda Gunung lipat tuaB Terbentuk dari batu

kapurTerbentuk dari batu granit

C Berpunca dari Dataran Tinggi Yunnan

Berpunca dari Banjaran Himalaya

D Tulang belakang Semenanjung Malaysia

Tulang belakang Sabah

37 Apakah ciri – ciri kawasan berlorek ?I Kaya dengan planktonII Mempunyai timbunan fosil yang banyakIII Kedalamannya kurang 180 meter di bawah aras lautIV Jurang terdalam di dunia iaitu Jurang Mariana terletak di sini A I dan II C III dan IVB II dan III D I dan IV

Soalan 38 berdasarkan peta di bawah

38 Aktiviti di atas dapat dikaitkan dengan peranan sungai yang bertanda A I B II C III D IV

Soalan 39 berdasarkan rajah di bawah

39 Apakah kegiatan ekonomi yang sesuai di ketiga–tiga bahagian tanah tersebut ?I PerikananII PetempatanIII PelanconganIV Tanaman kelapa sawitA I dan II C III dan IVB II dan III D I dan IV

Soalan 40 berdasarkan peta Malaysia di bawah

40 Pernyatan di atas merujuk kepada kawasan berlorek A I B II C III D IV

41 Antara berikut kombinasi manakah benar ?Gunung Lipat Muda Gunung Lipat Tua

I Berpunca dari Pusaran Pamir

Berpunca dari Dataran Tinggi Yunan

II Puncak sangat tinggi

Gunung – ganang lebih rata

III Berkeadaan stabil Berkeadaan tidak stabil

IV Banjaran Annam Banjaran Arakan Yoma

A I dan II C III dan IVB II dan III D I dan IV

42 Tasik yang terhasil kesan daripada pembinaan empangan hidroelektrik ialahA Tasik Bera C Tasik KenyirB Tasik Chini D Tasik Titiwangsa

43 Antara berikut rajah manakah menunjukkan jenis pembentukan gunung yang terdapat di Malaysia ?

Soalan 44 berdasarkan peta di bawah

44 Berdasarkan peta di atas, delta terbentuk di sungai yang bertandaA I B II C III D IV

18

Page 19: Latih Tubi 1 Geografi

smc PMR penang 2010 Latih Tubi 1 - Geografi

Soalan 45 berdasarkan peta di bawah

45 Pernyataan di atas merujuk kepada kawasan peta bertanda A I dan II C III dan IVB II dan III D I dan IV

46 Faktor yang menggalakkan pembinaan stesen penjanaan kuasa hidroelektrik di Malaysia ialahI aliran sungai kekalII kawasan tadahan hujan luasIII hujan tahunan melebihi 2000 mmIV terdapatnya tasik di aliran sungaiA I, II dan II C I, III dan IVB I, II dan IV D II, III dan IV

Soalan 47 berdasarkan peta dan gambar rajah di bawah

47 Berdasarkan peta di atas, kawasan manakah yang dapat dikaitkan dengan rajah tersebut ?A I B II C III D IV

Soalan 48 berdasarkan rajah di bawah

48 Apakah faktor X ? A Suhu sederhanaB Petempatan awalC Tempat bersejarahD Pusat membeli belah

*****************************************

Set 5

1 Antara berikut kawasan manakah berkemungkinan mengalami hujan asid ? I Kuala Kedah III Petaling JayaII Prai IV LabisA I dan II C III dan IVB II dan III D I dan IV

Soalan 2 berdasarkan rajah di bawah.

2 Rajah di atas dapat dikaitkan denganA Ekuinoks Musim BungaB Solstis Musim PanasC Ekuinoks Musim LuruhD Solstis Musim Dingin

Soalan 3 berdasarkan gambar rajah di bawah

3 Pergerakan bumi seperti dalam rajah di atas mengakibatkanI Pembiasan anginII siang dan malam III kejadian pasang surutIV kejadian empat musimA I, II dan III C I, III dan IVB I, II dan IV D II, III dan IV

Soalan 4 berdasarkan maklumat di bawah.

4 Ciri iklim di atas dapat dikaitkan dengan kegiatanA PertanianB PenternakanC PembalakanD Pelancongan

5 Antara berikut pernyataan manakah benar tentang sistem angin di MalaysiaA Angin monsun timur laut bertiup ketika benua Australia mengalami musim panasB Angin monsun timur laut akan terpesong menjadi angin monsun barat laut ketika merentasi lautan PasifikC Angin Sumatera bertiup pada bulan April hingga September ke seluruh pantai barat Semenanjung MalaysiaD Pantai barat Semenanjung Malaysia kurang

menerima pengaruh angin monsun barat daya kerana terlindung oleh Pulau Jawa

6 Pilih pasangan yang benar

A I dan II C III dan IVB II dan III D I dan IV

7 Antara berikut manakah yang menerangkan kejadian hujan seperti rajah di sebelah ?I Disertai ribut petirII Turun pada lewat petangIII Turun pada awal pagiIV Pertembungan udara panas dengan udara sejukA I dan II C III dan IVB II dan III D I dan IV

Soalan 8 berdasarkan peta dibawah

8 Apakah faktor yang mempengaruhi perbezaan julat suhu harian di kawasan X dan Y ?A KelautanB Angin monsunC Jumlah hujan tahunanD Kedudukan di garisan lintang

19

Jenis Iklim Ciri – ciriI Tundra Sejuk sepanjang tahunII Mediterranean Panas sepanjang tahunIII Monsun Tropika Lembab sepanjang tahunIV

Gurun Panas Kering sepanjang tahun

Page 20: Latih Tubi 1 Geografi

smc PMR penang 2010 Latih Tubi 1 - Geografi

Soalan 9 berdasarkan rajah di bawah.

9 Antara berikut manakah faktor utama yang mempengaruhi iklim di tempat tersebutA Ketinggian C Sifat KebenuaanB Angin Monsun D Sifat Kepulauan

10 Kedudukan bumi seperti rajah di sebelah berlaku pada tarikh A 21 MacB 21 Jun C 23 SeptemberD 22 Disember

11 Kawasan paling banyak menerima hujan di MalaysiaA Bukit Larut C Bukit FraserB Kuala Pilah D Kuala Terengganu

Soalan 12 berdasarkan graf di bawah

12 Pilih pernyataan yang benar tentang graf di atas I Suhu minimum 28 oCII Bulan April sangat lembabIII Bulan Ogos sangat keringIV Suhu maksimum dua kali setahunA I dan II C III dan IVB II dan III D I dan IV

Soalan 13 berdasarkan rajah di bawah

13 Antara berikut yang manakah kesan dari hujan lebat dalam rajah di atas?

Soalan 14 berdasarkan rajah di bawah

14 Pernyataan di atas merujuk kepada kedudukan matahari di lokasiA I B II C III D IV

15 Antara berikut yang manakah merupakan ciri – ciri iklim di Malaysia?I Min suhu 27 oCII Taburan hujan sekata III Julat suhu tahunan kecilIV Hujan paling lebat lebat semasa peralihan monsunA I, II dan III C I, III dan IVB I, II dan IV D II, III dan IV

Soalan 16 berdasarkan rajah di bawah

16 Ciri iklim yang dikaitkan dengan kawasan berlorek ialahA Kering sepanjang malamB Sejuk dalam musim sejukC Panas dalam musim panasD Panas dan lembab sepanjang tahun

Soalan 17 berdasarkan gambar rajah di bawah

17 Antara bulan November hingga Mac aktiviti di atas dapat dilihat di perkampungan nelayan

A Kuala KedahB Pulau KetamC Pontian KecilD Kuala Kemaman

Soalan 18 berdasarkan rajah di bawah

18 Julat suhu tahunan bagi Bandar Q ialah A - 150CB 50CC 200CD 250C

Soalan 19 berdasarkan peta di bawah

SEMENANJUNG MALAYSIA

19 Angin lazim bertanda X bertiup antara bulan A April – MeiB Mei – SeptemberC September – OktoberD November – Mac

20 Kombinasi manakah yang benar tentang bayu laut dan bayu darat

20

Lokasi

Kesan

A I Kemusnahan hutanB II BanjirC III Pemendapan lumpurD IV Kenaikan aras laut

Page 21: Latih Tubi 1 Geografi

smc PMR penang 2010 Latih Tubi 1 - Geografi

Soalan 21 berdasarkan rajah di bawah

21 Kedudukan manakah yang menunjukkan berlakunya ekuinoks ?A I dan II C II dan IVB I dan III D III dan IVSoalan 22 berdasarkan rajah di bawah

22 Antara berikut yang manakah benar mengenai rajah di atas?I Waktu siang lebih panjang di hemisfera utara II Waktu malam lebih panjang di hemisfera utaraIII Hemisfera selatan mengalami musim panasIV Hemisfera selatan mengalami musim sejukA I dan II C III dan IVB II dan III D I dan IV

23 Antara berikut yang manakah menyebabkan suhu setempat meningkat?I Menebang hutan II Kegiatan kuariIII Penggunaan baja organikIV Pembinaan bangunan – bangunan pencakar langitA I dan II C III dan IVB II dan III D I dan IV

24 Antara berikut pernyataan manakah menerangkan tentang hujan di Malaysia ?I Turun pada awal pagi II Sering disertai ribut petir III Paling lebat semasa peralihan monsunIV Terbentuk akibat pertembungan udara panas dan udara sejukA I dan II C III dan IVB II dan III D I dan IV

Soalan 25 berdasarkan peta di bawah

25 Maklumat di atas merujuk kepada corak kehidupan penduduk di kawasan peta bertanda A I B II C III D IV

26 Pernyataan di atas dapat dikaitkan dengan A JelebuB Seremban C Bukit LarutD Kuala Terengganu

Soalan 27 berdasarkan rajah di bawah

27 Antara berikut yang manakah dapat dikaitkan dengan rajah di atas A Daratan mengalami tekanan udara tinggi B Lautan mengalami tekanan udara tinggiC Suhu di permukaan lautan lebih rendahD Udara bergerak dari laut ke darat

28 Antara pernyataan berikut manakah yang benar ketika peredaran bumi mengelilingi matahari?

Perkara Penerangan

A Ekuinoks musim bunga

hemisfera selatan mengalami musim bunga

B Ekuinoks musim luruh

berlaku dalam bulan september

C Solstis musim kutub utara 24 jam siang

panasD Solstis musim

sejukmalam lebih panjang di hemisfera selatan

29 Antara berikut alasan manakah yang paling tepat menggambarkan mengapa penduduk di sesuatu iklim berpindah – randah ?

Iklim Sebab

A gurun berpindah ke kawasan lain untuk mencari tapak pertanian yang lebih subur

B tundra berpindah berhampiran laut ketika musim sejuk dan pedalaman pada musim panas

C siberia menebang balak ketika musim sejuk dan menjerat binatang ketika musim panas

D khatulistiwa berpindah – randah mencari sumber air untuk minuman dan haiwan ternakan

ASIA30 Angin lazim yang bertiup selepas merentasi garisan Khatulistiwa akan bergerak ke arah

*****************************************

Set 6

Soalan 1berdasarkan peta di bawah

1 Pernyataan di atas merujuk kepada kawasan peta bertandaA I B II C III D IV

Soalan 2 berdasarkan rajah di bawah

21

Bayu Laut Bayu DaratA Berlaku pada waktu

malamBerlaku pada waktu siang

B Tekanan udara di lautan tinggi

Tekanan udara di daratan tinggi

C Suhu di daratan lebih panas

Suhu di lautan lebih sejuk

D Udara bergerak dari darat ke laut

Udara bergerak dari laut ke darat

Page 22: Latih Tubi 1 Geografi

smc PMR penang 2010 Latih Tubi 1 - Geografi

2 Berdasarkan rajah di atas, bahagian bertanda P ialahA saprofit C parasitB epifit D liana

Soalan 3 berdasarkan peta di bawah

• Pusat Perlindungan Orang Utan

3 Pernyataan di atas merujuk kepada kawasan peta bertandaA I B II C III D IV

Soalan 4 berdasarkan peta di bawah

4 Penebangan pokok di atas merujuk kepada kawasan peta yang bertandaA I dan II C III dan IVB II dan III D I dan IV

Soalan 5 berdasarkan peta di bawah

5 Senarai di atas berkaitan dengan kawasan bertandaA I B II C III D IV

6 Merujuk kepada peta di atas, kawasan bertanda yang manakah dikaitkan dengan usaha – usaha perlindungan orang utan ? A I B II C III D IV

Soalan 7 berdasarkan gambar rajah di bawah

7 Antara berikut pernyataan manakah yang berkaitan dengan peranan tumbuhan semula jadi ?I Mengelakkan pencemaran sungaiII Menjadi kawasan tadahan hujanIII Berfungsi menyerap dan menapis air IV Tempat pembiakan hidupan airA I dan II C III dan IVB II dan III D I dan IV

Soalan 8 berdasarkan jadual di bawahJenis Tanih Jenis Tumbuhan Semula Jadi

I Pasir Hutan paya air masinII Aluvium Hutan pantaiIII Gambut Hutan paya air tawarIV

Laterit Hutan gunung

8 Antara berikut pasangan manakah benar tentang pengaruh tanih terhadap tumbuhan semula jadi ?A I dan II C III dan IVB II dan III D I dan IV

Soalan 9 berdasarkan peta di bawah

9 Kawasan perlindungan dan pembiakan hidupan liar yang berlorek di peta ialahI Bako III Endau – RompinII Sepilok IV Rantau AbangA I dan II C III dan IVB II dan III D dan IV

10 Antara berikut manakah mempengaruhi kepelbagaian tumbuhan semulajadi di Malaysia ?I Iklim III Jarak dari laut II Tanih IV Bentuk muka bumiA I, II dan III C I, III dan IVB I, II dan IV D II, III dan IV

11 Apakah antara langkah untuk mengawal keseimbangan ekosistem ?I Menanam banyak pokok akasiaII Mewartakan taman negara

III Mengharamkan pemburuan haiwan liarIV Menguatkuasakan akta perlindungan haiwanA I, II dan III C I, III dan IVB I, II dan IV D II, III dan IV

12 Antara berikut manakah yang benar tentang ciri-ciri tumbuhan semulajadi kawasan berlorek di atas ?I Akar pendek III Batang berlendairII Berdaun lebar IV Kulit pokok tebalA I dan II C III dan IVB II dan III D I dan IV

13 Kombinasi manakah menerangkan pusat perlindungan haiwan liar ?

Kawasan Haiwan yang dilindungi

I Kuala Gula, Perak BurungII Kuala Pilah, Negeri

SembilanGajah

III Sepilok, Sabah Orang utanIV Rompin, Pahang Badak Sumbu

14 Pasangan yang manakah benar menerangkan sumbangan tumbuhan semulajadi ?

Hasil Hutan KegunaannyaA Nibung Cerucuk bangunanB Bakau Dinding rumahC Pokok ru Tiang rumahD Mengkuang Tikar dan barangan kraftangan

Soalan 15 berdasarkan gambar rajah di bawah

15 Berdasarkan rajah di atas, tumbuhan yang terdapat di kawasan X ialahA pain C cengalB buluh D lumut

16 Faktor yang menyebabkan Hutan Hujan Tropika mempunyai ciri di atas ialahI julat suhu yang tinggiII hujan melebihi 2300mm III purata suhu kira – kira 270C

22

Page 23: Latih Tubi 1 Geografi

smc PMR penang 2010 Latih Tubi 1 - Geografi

IV tiupan angin yang kencang A I dan II C III dan IVB II dan III D I dan IV

Soalan 17 berdasarkan gambar rajah di bawah

17 Tumbuhan semulajadi dalam gambar di atas terdapat di kawasan iklimA gurun C SiberiaB tundra D monsun tropika

18 Pernyataan di atas merujuk kepada lapisanA Hutan Simpan Endau RompinB Hutan Simpan SepilokC Taman Negara CrockerD Taman Negara Kuala Tahan

Soalan 19 berdasarkan peta di bawah

19 Ciri hutan di atas terdapat di kawasan peta yang bertandaA I B II C III D IV

20 Antara yang berikut, kombinasi yang manakah benar ?

Kawasan Kegiatan ekonomi utamaI Greenland PertanianII Gurun Thar PenternakanIII Switzerland Pelancongan

IV

Siberia Perikanan

A I dan II C III dan IVB II dan III D I dan IV

Soalan 21 berdasarkan peta dan maklumat di bawah

21 Kawasan manakah menjadi habitat hidupan di atas ?A I B II C III D IV

Soalan 22 berdasarkan peta di bawah

22 Antara berikut kawasan manakah menjadi tempat perlindungan seladang ?A I B II C III D IV

23 Tumbuh – tumbuhan semulajadi yang terdapat di kawasan seperti dalam gambar raja di atas ialahI pokok ru III pokok cengalII pokok nipah IV mengkuang lautA I dan II C III dan IVB II dan III D I dan IV

Soalan 24 berdasarkan rajah di bawah

24 Antara berikut, yang manakah ciri persamaan kawasan berlorek dalam rajah di atas ?A Malar hijau C Berdirian tulenB Pelbagai spesies D Daun bentuk jarum

Soalan 25 berdasarkan peta di bawah

25 Kombinasi manakah yang menggambarkan kegiatan ekonomi sesuatu kawasan dengan tepat?

Kawasan Kegiatan EkonomiA I Sentiasa berpindah randah

untuk mendapat bekalan airB II Menjerat binatang dan

membalak pada musim sejukC III Menjalankan penternakan

lembu di padang rumput yang luas

D IV Membersihkan hutan untuk menjalankan pertanian pindah

Soalan 26 berdasarkan rajah di bawah

26 Berdasarkan rajah di atas, K dapat dikaitkan dengan aktiviti pertanian A hawa sederhana C pindahB ladang D sara diri

27 Tumbuhan semulajadi yang disenaraikan di atas terdapat diA hutan payaB hutan hujan tropikaC hutan gunungD hutan monsun tropika

Soalan 28 berdasarkan rajah dan peta di bawah

28 Tumbuhan semulajadi dalam rajah di atas terdapat di kawasan yang bertandaA I, II dan III C I, III dan IVB I, II dan IV D II, III dan IV

29 Apakah kegunaan tumbuhan semulajadi seperti pernyataan di atas ?

A PerabutB PerubatanC Sumber balak D Bahan untuk bau – bauan

30 Kombinasi manakah yang benar tentang jadual di bawah ?

Tumbuhan Semula Jadi

Huraian

I Hutan hujan tropika

Tumbuhan bawah padat

23

Page 24: Latih Tubi 1 Geografi

smc PMR penang 2010 Latih Tubi 1 - Geografi

II Tundra Malar hijauIII Monsun tropika Gugur musim kemarauIV Gurun Pokok berduri

A I dan II C III dan IVB II dan III D I dan IV

*****************************************

Set 7

1 Ciri X bagi negara di sebelah ialah I menerima banyak imigranII banyak tinggal di luar bandar III masalah tempat tinggal IV jangka hayat tinggi A I dan II C III dan IVB II dan III D I dan IV

Soalan 2 berdasarkan jadual di bawahKawasa

nKeluasan ( km

persegi )Jumlah

Penduduk ( orang )

I 40 1200II 50 2000III 10 500IV 5 350

2 Kawasan manakah mempunyai kepadatan penduduk yang paling tinggi ?A I B II C III D IV

Soalan 3 berdasarkan maklumat di bawah

3 Antara berikut yang manakah kesan pergerakan penduduk di atas ?I Kewujudan bandar baruII Meningkatkan taraf hidupIII Kemajuan perindustrianIV Peningkatan pengeluaran makanan A I dan II C III dan IVB II dan II D I dan IV

4 Antara berikut negara manakah kebanyakan penduduknya bekerja dalam sektor perkhidmatan dan perindustrian ?I Brazil III AustraliaII Kanada IV BangladeshA I, II dan III C I, III dan IVB I, II dan IV D II, III dan IV

5 Antara berikut kombinasi manakah benar tentang kawasan dan faktor taburan penduduk ?

Kawasan Faktor taburan penduduk

I Taiping Rancangan Kemajuan Tanah

II Tanah Tinggi Genting

Sumber mineral

III Mak Mandin Kawasan industriIV Dataran Kerian Tanah Aluvium

A I dan II C III dan IVB II dan III D I dan IV

Soalan 6 berdasarkan rajah di bawah

6 Antara berikut manakah yang berkaitan dengan pola petempatan seperti rajah di atas ?

I Pertanian kebun kecilII Rumah tidak tersusunIII Infrastruktur lengkapIV Dasar Kerajaan / Governan

A I dan II C III dan IVB II dan III D I dan IV

Soalan 7 berdasarkan rajah di bawah

7 Kesan pergerakan penduduk dalam rajah di atas ialah I jumlah penduduk bertambahII taraf hidup meningkatIII permintaan rumah meningkatIV wujud bandar baruA I, II dan III C I, III dan IVB I, II dan IV D II, III dan IV

8 Antara berikut, ciri – ciri kependudukan yang benar mengenai perubahan penduduk ialah

Penduduk Berlebihan Kurang PendudukI Tahap teknologi

tinggiTahap teknologi rendah

II Kadar pengangguran tinggi

Kadar pengangguran rendah

III Kadar kelahiran tinggi

Kadar kelahiran rendah

IV Pendapatan berkapita tinggi

Pendapatan berkapita rendah

A I dan II C III dan IVB II dan III D I dan IV

Negara

Kadar Kelahiran setiap 1000

orang

Jumlah Kematian setiap

1000 orang P 23 42Q 21 38R 19 35S 17 22

9 Berdasarkan jadual di atas, negara yang mengalami kadar pertumbuhan semulajadi sebanyak 16 orang bagi setiap 1000 orang penduduk ialah negara A P B Q C R D S

W= Jumlahkematian dalamsetahun×1000Jumlah penduduk pada pertengahantahun

10 W merujuk kepada A kadar kelahiran kasarB kadar kematian kasarC kadar perubahan pendudukD kadar pertambahan penduduk

Soalan 11 berdasarkan peta Malaysia di bawah

11 Kegiatan ekonomi yang mempengaruhi kepadatan penduduk tinggi di kawasan bertanda ialah I perlombonganII perindustrianIII perdaganganIV penanaman lada hitam A I dan II C III dan IVB II dan III D I dan IV

12 Antara langkah yang wajar dilaksanakan oleh kerajaan sesebuah negara yang mengalami masalah lebihan penduduk adalah I menggalakkan migrasi dalamanII menggalakkan proses transmigrasiIII menggalakkan perancangan keluargaIV mengurangkan insentif cuti bersalin A I dan II C III dan IVB II dan III D I dan IV

13 Antara berikut yang manakah kawasan berpenduduk sederhana ?I Lembangan Sungai BaramII Jengka Tiga SegiIII Lembah KelangIV Dataran Kelantan

A I dan II C III dan IVB II dan III D I dan IV

Soalan 14 berdasarkan rajah di bawah

14 Antara berikut, manakah tindakan yang diambil oleh kerajaan Malaysia untuk mencapai matlamat di atas ?I Cuti bersalinII Imigrasi dari negara jiranIII Bayaran rawatan rendahIV Pengecualian cukai tanggunganA I, II dan III C I, III dan IVB I, II dan IV D II, III dan IV

Soalan 15 berdasarkan rajah di bawah

24

Page 25: Latih Tubi 1 Geografi

smc PMR penang 2010 Latih Tubi 1 - Geografi

15 Kawasan berlorek dalam rajah di atas menjadi tumpuan penduduk keranaA pertanian C pentadbiranB pendidikan D perindustrian

Soalan 16 berdasarkan rajah di bawah

16 Perpindahan penduduk seperti rajah di atas menyebabkan I kegiatan ekonomi tradisional terhapusII petempatan baru wujudIII taraf hidup meningkatIV kawasan pertanian bertambahA I, II dan III C I, III dan IVB I, II dan IV D II, III dan IV

Ali berasal dari Kg. Pt. Amil melanjutkan pelajarannya di Kuala Lumpur. Setelah menghabiskan pengajian Ali bertugas di Kuching, Sarawak. Setelah bersara Ali pulang dan menetap di kampung asalnya.

17 Berdasarkan pernyataan di atas, Ali telah melakukan migrasi

• Lembah Kinta• Lembah Kelang

18 Faktor utama yang mempengaruhi kepadatan penduduk di kawasan di atas ialah A pertanian C perindustrianB pendidikan D perlombongan

19 Negeri manakah paling padat penduduk di Malaysia ?A Johor C SelangorB Melaka D Pulau Pinang

• Penduduk bertumpu di kawasan ini kerana tanih yang subur

• Hujan maksimum diterima pada bulan November dan Disember

• Aktiviti utama ialah pertanian dan menangkap ikan.

20 Maklumat di atas menerangkan kawasanA Delta SegamaB Dataran KedahC Delta KelantanD Dataran Rajang

*****************************************

Set 8

1 Apakah persamaan antara kedua – dua kawasan di atas ?A Perumahan yang selesaB Kemudahan infrastruktur baikC Kawasan setinggan D Kesesakan lalu lintas

2 Apakah implikasi nilai hartanah tinggi terhadap bandar di atas ?I Kos bangunan sederhana II Bangunan dibina rapatIII Bangunan dibina bertingkat – tingkat IV Fungsi bangunan khususA I dan II C III dan IVB II dan III D I dan IV

3 Antara berikut, pernyataan manakah benar tentang pembandaran ?I Wujud bandar satelitII Kemudahan sosial bertambah III Kadar kelahiran penduduk menurun IV Ekonomi penduduk berubah daripada pertanian kepada perkhidmatan A I dan II C III dan IVB II dan III D I dan IV

4 Persamaan tamadun awal di atas dengan petempatan awal di Melaka dan Johor lama ialah dari segi I masa III fungsiII lokasi IV teknologi A I dan II C III dan IVB II dan III D I dan IV

Soalan 5 berdasarkan rajah di bawah

5 Kawasan berlorek dikaitkan dengan A MelakaB SelangorC Negeri Sembilan D Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

Soalan 6 berdasarkan gambar rajah di bawah

6 X dalam hierarki petempatan di Malaysia, mungkin sekali didapati diA Alor Setar B PutrajayaC KuchingD Kuala Lumpur

7 Antara berikut kombinasi manakah yang benar ?Lembangan Sungai Negara

I Lembah Tigris – Euphrates IranII Lembah NIl MesirIII Lembah Hwang He ChinaIV Lembah Indus Bangladesh

A I dan II C III dan IVB II dan III D I dan IV

8 Antara berikut kawasan manakah yang ditebusguna untuk petempatan dan industri ?I Kamunting, PerakII Puchong, SelangorIII Paya Besar, PahangIV Pinggir Pantai Juru, Pulau Pinang A I, II dan III C I, III dan IVB I, II dan IV D II, III dan IV

9 Apakah kesan proses pembandaran terhadap bandaraya di atas ? I Nilai hartanah meningkat II Kesesakan lalu lintas III Masalah setingganIV Pencemaran tanihA I dan II C III dan IVB II dan III D I dan IV

Soalan 10 berdasarkan rajah di bawah

10 Pola petempatan yang mungkin sekali terbentuk di kawasan Q ialahA petempatan sejajarB petempatan berpusatC petempatan berselerakD petempatan berkelompok

11 Apakah bandar persimpangan kereta api antara pantai barat dan pantai timur Semenanjung Malaysia ?A Klang C SegamatB Gemas D Shah Alam

Soalan 12 berdasarkan peta di bawah

25

Page 26: Latih Tubi 1 Geografi

smc PMR penang 2010 Latih Tubi 1 - Geografi

12 Antara berikut yang manakah merupakan kawasan petempatan awal ?A I dan II C III dan IVB II dan III D I dan IV

Soalan 13 berdasarkan jadual di bawahPetempatan Aktiviti

EkonomiI Gemencheh, Negeri

SembilanPertanian

II Bau, Sarawak PerlombonganIII Sungai Limau, Kedah PerikananIV Papar, Sabah Pembalakan

13 Kombinasi yang manakah benar berdasarkan maklumat tersebutA I dan II C III dan IVB II dan III D I dan IV

14 Antara berikut, petempatan manakah yang sama fungsinya dengan Mersing, Johor ?A Bagan Datoh, PerakB Beserah, PahangC Tenom, SabahD Yan, Kedah

Soalan 15 berdasarkan jadual di bawah

15 Pasangan manakah yang tepat menerangkan X dan Y?

X YA Menghapuskan

kawasan setingganMengurangkan kesesakan

B Mengurangkan kesesakan

Menghapuskan kawasan setinggan

C Meningkatkan kos hidup

Meningkatkan taraf hidup

D Meningkatkan taraf hidup

Meningkatkan kos hidup

16 Berdasarkan peta di atas, bandar yang manakah berfungsi sebagai pusat pentadbiran negeri ?A I dan II C III dan IVB II dan III D I dab IV

17 Persamaan bagi ketiga – tiga petempatan di atas ialah kawasan A tanah subur untuk pertanianB pengumpulan hasil pertanianC perlombongan hasil mineralD perlombongan hasil tenaga

Soalan 18 berdasarkan maklumat di bawah

18 Bandar di atas merupakan A lapangan terbangB stesen satelit bumiC terminal kereta apiD pelabuhan kontena

Lokasi petempatan awal Lembah Bujang Kota Tampan

19 Lokasi di atas mempunyai persamaan dengan kawasan peta yang bertanda A I B II C III D IV

20 Tempat di atas mempunyai pola petempatan jenis ?

*****************************************

Set 9

1 Berdasarkan rajah di atas, apakah jenis pengangkutan yang paling sesuai digunakan untuk mengeksportnya ?

Soalan 2 berdasarkan gambar rajah di bawah

2 Kemudahan sistem perhubungan dalam gambar rajah di atas terdapat di ?I MelakaII SerembanIII Kota KinabaluIV Pulau Langkawi A I dan II C III dan IVB II dan III D I dan IV

3 Apakah tujuan pembinaan landasan kereta api dari Taiping ke Port Weld ?A Membawa penumpangB Mengangkut kayu balak C Mengangkut bijih timahD Mengangkut tanaman komersial

4 Senarai di atas berkaitan dengan peranan ICT dalam kegiatanI kewanganII perdaganganIII perindustrianIV pendidikanA I, II dan III C I, III dan IVB I, II dan IV D II, III dan IV

26

Page 27: Latih Tubi 1 Geografi

smc PMR penang 2010 Latih Tubi 1 - Geografi

5 Perkembangan jalan kereta api pada peringkat awal dipengaruhi oleh kegiatanI penanaman getah II penanaman kelapa sawitIII perlombongan arang batuIV perlombongan bijih timahA I dan II C III dan IVB II dan III D I dan IV

6 Apakah persamaan fungsi sistem perhubungan di atas ? A Memajukan sistem pengangkutan B Meningkatkan penggunaan ICTC Memudahkan pengurusan kewanganD Menguruskan maklumat perdagangan

7 Apakah langkah - langkah yang boleh diambil untuk mengatasi masalah kesesakan lalu lintas di Bandar R ?I Membina lebuh raya bertingkatII Pembinaan LRTIII Penggunaan kereta persendirianIV Zon waktu kenderaan beratA I, II dan III C I, III dan IVB I, II dan IV D II, III dan IV

8 Apakah kesan pembinaan lebuh raya di atas terhadap alam sekitarI Ekosistem terjejasII Struktur tanah stabilIII Suhu meningkatIV Gelongsoran tanah terjadi A I dan II C III dan IVB II dan III D I dan IV

9 Pembinaan landasan kereta api untuk mengangkut bijih timah ke pelabuhan pada tahun 1885 menghubungkan ?A Alor Setar ke Pulau PinangB Taiping ke Port WeldC Tapah Road ke Teluk IntanD Port Dickson ke Seremban

10 Antara yang berikut, pernyataan yang manakah berkaitan dengan Sistem Pengangkutan Pintar ?

I Memendekkan masa perjalananII Meningkatkan keselamatan pengangkutan III Digunakan pada semua jenis kenderaan beratIV Menggabungkan penggunaan alat elektronik dan komunikasi A I dan II C III dan IVB II dan III D I dan IV

Soalan 12 berdasarkan maklumat di bawah

12 Maklumat di atas merujuk kepada kemudahan A hiburan C perhubunganB kecemasan D pengangkutan

13 Perkhidmatan kereta api bandar di Malaysia telah dapatI memendekkan masa perjalananII meminimakan kesesakan lalu lintasIII mengurangkan bilangan pengguna jalan rayaIV memberikan keselesaan kepada

penggunaA I, II dan III C I, III dan IVB I, II dan IV D II, III dan IV

Soalan 14 berdasarkan maklumat di bawah

14 Apakah persamaan fungsi bagi kedua – dua sungai di atas ?I Membawa penumpangII Menyederhanakan suhu III Mengangkut barang pukal IV Menjana kuasa hidroelektrikA I, II dan III C I, III dan IVB I, II dan IV D II, III dan IV

Soalan 15 berdasarkan peta di bawah

15 Pantun ini berkait rapat dengan kawasan yang bertandaA I dan II C III dan IVB II dan III D I dan IV

27