khb latih tubi tingkatan1

of 12 /12
NAMA: TINGKATAN: UJIAN RBT 1 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU TINGKATAN SATU Tajuk : Rekabentuk dan teknologi Arahan : Pilih jawapan yang tepat dan klik butang jawapan. 20 soalan 1 Namakan alatan yang ditunjuakan di bawah A . pembaris keluli B. tolok serong C. pita pengukur D. sesiku L 2 Alatan di bawah digunakan untuk A. memotong kayu 15cm x 15cm B. membelah kayu dan MDF C. memotong lurus kayu kecil D. memotong lengkung pada hujung kayu 3 Yang mana di antara berikut padanan yang betul? Alatan Kegunaan A Pita pengukur menguji kerataan kayu B Pembaris keluli membuat garisan serong dan bersudut C Sesiku L membuat garisan lurus dan bersudut tepat D Tolok serong menguji ketepatan hujung kayu 4 Gergaji di bawah adalah lebih sesuai digunakan untuk A. papan lapis B. kayu jerjak C. mounting board D. kayu beluti

Upload: afshan-mbo

Post on 28-Jul-2015

235 views

Category:

Education


1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Khb latih tubi tingkatan1

NAMA:  TINGKATAN:UJIAN RBT 1

KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU TINGKATAN SATUTajuk : Rekabentuk dan teknologi

Arahan : Pilih jawapan yang tepat dan klik butang jawapan. 20 soalan1 Namakan alatan yang ditunjuakan di bawah

 

 A . pembaris keluli B. tolok serong

C.  pita pengukur D. sesiku L

2 Alatan di bawah digunakan untuk

 

 

A. memotong kayu 15cm x 15cm

B. membelah kayu dan MDF

C. memotong lurus kayu kecil

D. memotong lengkung pada hujung kayu   3 Yang mana di antara berikut padanan yang betul?

 

  Alatan Kegunaan

APita pengukur menguji kerataan kayu

BPembaris keluli membuat garisan serong dan bersudut

CSesiku L membuat garisan lurus dan bersudut tepat

DTolok serong menguji ketepatan hujung kayu

   4 Gergaji di bawah adalah lebih sesuai digunakan untuk

 

 A. papan lapis B. kayu jerjak

C. mounting board D. kayu beluti

  

5 Alatan tangan dibawah digunakan semasa kerja

Page 2: Khb latih tubi tingkatan1

 

 A. mengukur dan menanda B. merekacipta produk

C. mencantum dan memasang D pengemasan produk

   6 Aktiviti yang ditunjukkan di bawah ialah

 

 A. mengerat B. membelah

C. memotong tanggam D. membentuk kayu

   7 Manakah di antara berikut TIDAK benar mengenai alatan yang ditunjukkan di bawah

 

 

A. digunakan untuk memotong besi dan keluli lembut

B. mata pemotong boleh ditukar

C. mata pemotong dibuat daripada keluli lembutD. nat telinga berfungsi menengangkan

mata

   8 Namakan X yang ditunjukkan dalam aktiviti di bawah

 

 A. papan pengalas B. papan penahan tepi

C. papan projek D. papan mudah alih

 

9 Apakah jenis aktiviti yang sesuai apabila apit G digunakan seperti di bawah

Page 3: Khb latih tubi tingkatan1

 

 A. membelah kayu B. mengecat kayu

C. memahat tanggam parit D. mencantum kayu

   10 Yang manakah di antara berikut paling sesuai digunakan mengetuk paku kecil

 A.

B.

C.D.

11 Selain daripada tukul kuku kambing, apakah alatan yang boleh digunakan untuk mencabut paku?

 

A. tukul warington

B. playar gabung

C. ragum kakak tua

D. Gerudi engkol   

12 Yang manakah di antara berikut dinamakan tanggam lekap palang?

 A. B.

C. D.

   13 Apakah tujuan kayu reja digunakan dalam kerja mencabut paku seperti di bawah? 

 

A. mengelakkan paku daripada bentkok  

B. mengelakkan kerosakan muka kayu akibat tekanan kepala tukul  

C. mempercapatkan kerja mencabut paku  

D. mengurangkan bunyi bising semasa mencabut paku 

14 Namakan jenis pengikat yang ditunjukkan di bawah

 

 A. paku panel B paku kepala rata

Page 4: Khb latih tubi tingkatan1

C. paku payung D. paku tekan

   15 Alatan di bawah digunakan semasa kerja

 

 A. melakar dan mereka bentuk B. mengukur dan menanda

C. memotong dan mencantum D. pengemasan

   

16Rajah di bawah adalah sebahagian daripada proses kerja. Apakah dilakukkan dalam aktiviti yang ditunjukkan di bawah?

 

 A. memotong papan B. meratakan tetingkat

C. memotong tanggam parit D. memahat parit

   17 Namakan alatan tangan yang ditunjukkan di bawah?

 

 

A. tolok rencong

B. tolok serong

C. tolok penanda

D. tolok pembaris kembar

 

 

18 Susun semula aktiviti memasang skru benam mengikut urutan yang betul

Page 5: Khb latih tubi tingkatan1

 I.

II.

III. IV.

  A. I, IV, III, II B. II, IV, I, III C. III, I, II, IV D. IV, III, II, I

   19 Di antara berukut yang manakah TIDAK termasuk dalam proses penyediaan kayu?

 

A. mengukur panjang kayu dan menanda buangan

B. menanda ketebalan kayu dan menguji kerataan

C. meratakan hujung kayu

D. menggosok dengan kertas las   

20 Gambarajah di bawah adalah sebahagian daripada suatu proses kerja. Apakah proses kerja tersebut?

 

 

A. membina tanggam parit

B. membuat kumai

C. membuat tanggam lekap T

D. membentuk hujung kayu

1Gambarajah di bawah adalah sejenis pemotong. Bahan manakah yang sesuai dipotong dengan alatan tersebut?

 

 A . kayu 25mm X 25mm B. kayu jerjak

C.  Mounting Board D. Medium density fibreboard (MDF)

 

 

2 Merujuk kepada gambarajah di bawah . Apakah bahan yang tidak digunakan dalam produk di bawah?  

A. papan lapis

Page 6: Khb latih tubi tingkatan1

B. MDF

C. PVC

D. mounting board   3 Yang mana di antara berikut padanan yang betul?

 

  Bahan Sifat dan kegunaan

AKayu tidak mudah meleding

BPapan lapis tahan air

CMounting Board terdapat dalam beberapa muka warna

DMDF sesuai untuk kegunaan di luar rumah

   4 Alatan di bawah boleh digunakan untuk menguji kerataan kayu (papan)

 

I. pembaris keluli

II. sesiku L

III. pita pengukur

IV. tolok penanda

 A. I dan II B. II dan III

C. I dan IV D. III dan IV

5 Gambarajah di bawah menunjukkan gergaji lengkung halus digunakan untuk memotong bajang. Kegunaan utama gergaji tersebut ialah

 

 A. memotong lurus papan lapis B. memotong lurah papan

C. memotong lengkung papan dan papan lapis D memotong serong kayu jerjak

   6 Alatan di bawah digunakan untuk  

 A. mengetuk paku B. mengetuk hulu pahat

C. meratakan muka kayu D. membenam kepala skru benam

   7 Manakah di antara gambarajah berikut yang menunjukkan cara memaku yang paling kukuh?

Page 7: Khb latih tubi tingkatan1

 A. B.

C.  D.

   8 Semasa membina produk seperti di bawah, tanggam yang manakah tidak digunakan

 

 A. tanggam parit B. tanggam lekap penjuru

C. tanggam temu D. tanggam lekap palang

   9 Gambarajah di bawah adalah urutan aktiviti menyedia kayu. Yang manakah di antara berikut merupakan

urutan yang terakhir?

 A. B.

C. D.

   10 Alatan yang ditunjukkan di bawah digunakan untuk

 

 A. membuat lubang skru B. membuat tanggam lubang

C. membuat lubang benam D. membersihkan lubang skru

  

11Selain daripada tukul kuku kambing, apakah alatan yang boleh digunakan untuk mencabut paku? 

A. tukul warington

B. playar gabung

C. ragum kakak tua

Page 8: Khb latih tubi tingkatan1

D. Gerudi engkol   12Mata gerudi di bawah hendaklah digunakan bersama dengan

 

 A. mesin gerudi lantai B. gerudi engkol

C. mesin gerudi mudah alih D. gerudi tangan

   13Apakah tujuan menggunakan bahan tersebut dalam proses pengemasan?

 

 

A. menjadikan kayu lebih tahan lama  

B. menyembunyikan kecacatan kayu dan menjadikan muka kayu lebih licin  

C. memberikan warna yang menarik  

D. menjadikan muka kayu lebih berkilat dan menjauhi serangga  

   14Namakan jenis mesin yang ditunjukkan di bawah

 

 A. mesin gerudi tangan elektrik B mesin gerudi engkol elektrik

C. mesin gerudi laintai elektrik D. mesin gerudi mudah alih

   15Skru lebih disukai untuk menyambung kayu sebab-sebab berikut KECUALI

 A. lebih cantik dan menarik B. mudah ditanggalkan semula

C. memberi cengkaman yang kukuh D. kayu tidak mudah pecah

 

 

16Apakah yang mungkin dilakukkan dalam aktiviti yang ditunjukkan di bawah?

 

 A. membersihkan kayu B. menyembur kayu dengan cat sembur

Page 9: Khb latih tubi tingkatan1

C. menyumbat ubat anti serangga D. mencantikkan kayu dengan syelek

   17Mengapakah berus syelek yang telah dicuci perlu digantung seperti dibawah? 

 

A. mudah diambil

B. cepat kering dan dapat diguna semula

C. kelihatan lebih kemas dan menarik

D. lebih selamat dan lebih tersusun   18Susun semula aktiviti  pengemasan kayu mengikut urutan yang betul

 I.. menyumbat lubang kayu dengan tepung penyumbat II. Menggosok muka kayu dengan kertas lasIII. mengikis dan melicinkan muka kayu IV. menyapu muka kayu dengan syelek

  A. I, IV, III, II B. II,  I, III, IV C. III, I, II, IV D. IV, III, II, I

   19Berus cat yang telah digunakan hendaklah dicuci terlebih dahulu sebelum digantung untuk dikeringkan.

Apakah bahan pelarut yang sesuai digunakan?

 

A. turpentine

B. spirit methil

C. air suling

D. thinner   

20Gambarajah di bawah adalah sebahagian daripada suatu proses menyapu syelek. Manakah yang tidak perlu dilakukan dalam proses tersebut?

A. menyapu syelek mengikut arah urat kayu

B. membiarkan sapuan pertama kering, sebelum diikuti dengan sapuan kedua

C. menyumbat liang-liang kayu dengan tepung penyumbat terlebih dahulu

D. menyapu lekar dan pewarna terlebih dahulu

1Antara yang berikut yang manakah tidak termasuk proses reka cipta?

 A. Mengumpul projek B. Pengubahsuaian projek

C. Mengenal pasti masalah D. Mengumpul data dan maklumat

   

2Antara alatan tangan yang berikut, yang manakah sesuai digunakan untuk memotong lengkung pada papan lapis?

 

A B

Page 10: Khb latih tubi tingkatan1

CD

   3 Apakah tujuan memaku seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bawah? 

  A. Paku tidak mudah bengkok

  B. Mengelakkan kayu daripada Pecah

  C. Menghasilkan kerja yang lebih kemas

  D. Menghasilkan cengkaman yang lebih kukuh   4 Namakan jenis skru yang ditunjukkan dalam rajah di bawah

 

 A. Skru kepala timbul B. Skru kepala Bulat

C. Skru kepala benam D. Skru kepala philips

   5 Rajah di bawah menunjukkan sebahagian daripada mesin gerudi lantai.   Apakah nama bahagian yang bertandan X?

 A. Bindu B. Takal

C. Rahang D. Tuas pemasuk

   6 Rajah di bawah menunjukkan satu proses kerja mengukur lebar    Berapakah lebar kayu tersebut ?

 A. 20 mm B. 22 mm

C. 25 mm D. 28 mm

   7 Rajah di bawah menunjukkan satu proses kerja kayu.

 

  Namakan proses kerja tersebut?

 A. mengerat kayu B. Membelah kayu

C. membuat parit D. Membuat tanggam

   8 Apakah tujuan meletakkan kayu reja ketika mencabut paku seperti dalam rajah di bawah?

Page 11: Khb latih tubi tingkatan1

 

  A. Mengelakkan paku daripada bengkok

  B. Memberi cengkaman yang lebih kuat

  C. Memudahkan kerja mencabut paku

  D. Melindungi permukaan benda kerja   9 Jenis tanggam yang ditunjukkan dalam rajah di bawah ialah

 

 A. Tanggam temu B. Tanggam lekap T

C. Tanggam parit terus D. Tanggam lekap palang

   10 Antara berikut yang manakah bukan kegunaan kemasan cat licau?

 A. Bersifat kalis air B. Mewarnakan bahan

C. Kemasan yang licin D. Mengukuhkan bahan