(2) latih tubi pmr pangkor.doc_jawapan_

70
1 SOALAN DAN SKEMA JAWAPAN LATIH TUBI BAB 1: SEJARAH DAN KITA 1. Nyatakan istilah Sejarah mengikut perkataan Arab (B.Teks m/s:3) 2. Nyatakan tokoh berdasarkan pengertian Sejarah yang diberikan. (B.Teks m/s: 4) Sejarah membicarakan tentang masyarakat manusia, atau peradaban manusia atau perubahan manusia, tentang perubahan-perubahan yang berlaku pada sifat-sifat masyarakat itu. Ibn Khaldun Penceritaan tentang tindakan manusia dan sebab-sebab mereka melakukannya Herodotus Sejarah merupakan catatan ataupun rekod mengenai sesuatu peristiwa yang berlaku pada suatu masa yang lalu. Muhd. Yusof Ibrahim 3. Nyatakan karya penulis Sejarah awal Negara (B.Teks m/s: 4) i. Tun Sri Lanang Sejarah Melayu_________ ii. Raja Ali Haji Tuhfat Al-Nafis_________ iii. Abdul Hadi Hassan Sejarah Alam Melayu____ 4. Berikan 3 ciri Sejarah (B.Teks m/s: 4-8) i. Fakta yang tepat dan benar_________ ii. Penting dan bermakna_____________ iii. Sebab dan akibat__________________ Syajaratun bermaksud pohon/pokok, salasilah, riwayat, keturunan dan asal-usul

Upload: muadh2008

Post on 30-Jun-2015

410 views

Category:

Documents


10 download

TRANSCRIPT

Page 1: (2) Latih tubi PMR Pangkor.doc_JAWAPAN_

1 SOALAN DAN SKEMA JAWAPAN LATIH TUBI

BAB 1: SEJARAH DAN KITA

1. Nyatakan istilah Sejarah mengikut perkataan Arab (B.Teks m/s:3)

2. Nyatakan tokoh berdasarkan pengertian Sejarah yang diberikan. (B.Teks m/s: 4)

Sejarah membicarakan tentang masyarakat manusia, atau peradaban manusia atau perubahan manusia, tentang perubahan-perubahan yang berlaku pada sifat-sifat masyarakat itu.

Ibn Khaldun

Penceritaan tentang tindakan manusia dan sebab-sebab mereka melakukannya

Herodotus

Sejarah merupakan catatan ataupun rekod mengenai sesuatu peristiwa yang berlaku pada suatu masa yang lalu.

Muhd. Yusof Ibrahim

3. Nyatakan karya penulis Sejarah awal Negara (B.Teks m/s: 4)

i. Tun Sri Lanang Sejarah Melayu_________

ii. Raja Ali Haji Tuhfat Al-Nafis_________

iii. Abdul Hadi Hassan Sejarah Alam Melayu____

4. Berikan 3 ciri Sejarah (B.Teks m/s: 4-8)

i. Fakta yang tepat dan benar_________

ii. Penting dan bermakna_____________

iii. Sebab dan akibat__________________

Syajaratun bermaksud pohon/pokok, salasilah, riwayat, keturunan dan asal-usul

Page 2: (2) Latih tubi PMR Pangkor.doc_JAWAPAN_

2 5. Lengkapkan jadual di bawah

Sumber Sejarah Ciri Contoh

Sumber pertama/primer (B.Teks m/s 9)

i. Belum diolah dan

dicetak

ii. Bersifat asli

iii. Belum ditafsir

i. fail rasmi dan

jabatan

ii. Surat peribadi

iii. Diari

iv. Manuskrip belum

dicetak

v. Batu bersurat

vi. Fosil

vii. Artifak

Sumber Kedua/Sekunder

i. Bahan yang telah

diolah dan

dicetak.

ii. Disebar kepada

umum

i. Buku

ii. Majalah

iii. Jurnal

iv. Ensiklopedia

v. Akhbar

vi. Risalah

vii. Laporan Tahunan

Jabatan

6. Berikan tiga kaedah pengkajian Sejarah (B.Teks m/s: 10-12) i. Kaedah Lisan__________

ii. Kaedah bertulis________

iii. Kaedah Arkeologi______

7. Apakah kelemahan kaedah lisan (B.Teks m/s: 10)

Wujud unsur tokok tambah bercampur unsur dongeng/ mitos dan lagenda

Page 3: (2) Latih tubi PMR Pangkor.doc_JAWAPAN_

3 BAB 2: ZAMAN PRASEJARAH DI MALAYSIA

A. Tandakan setiap pernyatan di bawah sama ada betul (√) atau salah (X) serta berikan alasan anda untuk pernyataan yang salah

Pernyataan Betul/Salah Alasan

Masyarakat Paleolitik tinggal menetap (B.Teks m/s: 21)

X

Berpindah randah

Masyarakat Neolitik mula bercucuk tanam dan menternak binatang (B.Teks m/s: 24)

Gua Cha Kelantan adalah petempatan zaman logam (B.Teks m/s:24)

X

Zaman Neolitik

Tulang mawas dicipta manusia Zaman Paleolitik (B.Teks m/s 27)

X

Zaman Logam

Pengebumian kepingan batu telah dilakukan masyarakat zaman logam (B.Teks m/s: 26)

Perdagangan tukar barang telah dilakukan masyarakat zaman Neolitik dan logam (B.Teks m/s: 24 dan 26)

Pisau pada zaman logam telah ditemui di Sungai Tembeling (B.Teks m/s: 27)

X

Klang, Selangor

Zaman Neolitik Malaysia bermula kira-kira 200000-300000 tahun dahulu (B.Teks m/s: 21)

X

Paleolitik

Zaman Paleolitik di Kota Tampan telah meletakkan Malaysia antara negara terawal melalui zaman PraSejarah Dunia (B.Teks m/s:22)

Brang-barang kemas seperti kalung, anting-anting dan gelang telah dicipta manusia zaman logam (B.Teks m/s:24)

X

Neolitik

Page 4: (2) Latih tubi PMR Pangkor.doc_JAWAPAN_

4 B. Nyatakan alatan yang digunakan masyarakat prasejarah berdasarkan kegunaan

yang diberi

Kegunaan

Untuk meraut dan memotong (B.Teks m/s: 23)

Menggali tanah dan mengetam kayu (B.Teks m/s: 25)

Diguna untuk menetak pokok dan memotong daging (B.Teks m/s: 23)

Meleperkan dan menghaluskan kulit kayu (B.Teks m/s: 25)

Alatan

Beliung

Alat Repihan

Alat penetak

Pemukul Kulit kayu

Page 5: (2) Latih tubi PMR Pangkor.doc_JAWAPAN_

5 BAB 3: KERAJAAN AWAL DI ASIA TENGGARA

1. Lengkapkan jadual di bawah.

2. Nyatakan kerajaan berdasarkan ciri-ciri yang disediakan.

a. Kerajaan terawal di Asia Tenggara (B.Teks m/s: 33)

b. Membina baray untuk kemudahan pertaniannya (B.Teks m/s: 33)

c. Pelabuhan terkenal Inderapura (B.Teks m/s: 36)

d. Turut dikenali sebagai Tanah Merah (B.Teks m/s: 37)

e. Mempunyai tiga bahagian pentadbiran iaitu pentadbiran diraja, ketenteraan dan daerah.

Kerajaan Awal Asia Tenggara

Maksud kerajaan Agraria (B.Teks m/s: 33)

Maksud kerajaan Maritim (B.Teks m/s: 34)

Ekonomi berasaskan pertanian Ekonomi berasaskan laut (perdagangan, membuat kapal

dan perikanan)

Contoh Kerajaan (B.Teks m/s: 32)

Contoh Kerajaan (B.Teks m/s: 36-41)

i. Angkor ii. Funan

i. Champa ii. Chih Tu iii. Srivijaya iv. Kedah Tua v. Majapahit

Funan

Angkor

Champa

Chih Tu

Srivijaya

Page 6: (2) Latih tubi PMR Pangkor.doc_JAWAPAN_

6 (B.Teks m/s:38)

f. Turut dikenali sebagai Kataha atau Che-Cha. (B.Teks m/s: 39)

g. Pentadbiran berasaskan undang-undang

Manu. (B.Teks m/s: 41)

C. Padankan ruangan A dan B

D. Nyatakan istilah bagi ciri-ciri yang dihuraikan.

a. Bermaksud Raja-Raja Gunung. (B.Teks m/s:34)

b. Kolam air besar untuk sistem

Perairan. (B.Teks m/s: 34)

Kedah Tua

Majapahit

A

Raja pertama Kaundinya (B.Teks m/s: 33)

Kegemilangan semasa Suryavarman II (B.Teks m/s:33) Diterajui oleh Bhadravarnom (B.Teks m/s: 36)

Pengasasnya Raja Guatama (B.Teks m/s:37)

Kegemilangan dibuktikan oleh penemuan wang perak semasa Sultan al-Mutawakil. (B.Teks m/s: 39)

Diasaskan oleh Raden Wijaya (B.Teks m/s: 41)

Rajanya dianggap sebagai Raja di Gunung dan Maharaja di Pulau. (B.Teks m/s: 38)

B

Champa

Majapahit

Kedah Tua

Srivijaya

Funan

Chih Tu

Angkor

Kurung Bnam

Baray

Page 7: (2) Latih tubi PMR Pangkor.doc_JAWAPAN_

7

c. Menggambarkan kebesaran seorang Raja iaitu mempunyai kuasa sakti, Berkuasa mutlak dan bersifat ketuhanan (B.Teks m/s:38)

d. Wakil dewa untuk memimpin manusia

(B.Teks m/s: 41)

Raja di Gunung Maharaja di Pulau

Devaraja

Page 8: (2) Latih tubi PMR Pangkor.doc_JAWAPAN_

8 BAB 4: KESULTANAN MELAYU MELAKA

A. Isikan jadual dengan jawapan yang diberikan.

1. Pengasas Melaka

(B.teks m/s: 47)

2. Pemerintah Temasik

(B.Teks m/s: 47)

3. Ketua-ketua Masyarakat

(B.Teks m/s: 52)

4. Bekalkan hasil hutan

(B.Teks m/s: 52)

5. Mahir selok-belok laut

(B.Teks m/s: 52)

6. Laksamana pertama yang melawat Melaka

(B.Teks m/s: 51)

Laksamana Yin Ching Orang Asli Orang Melayu

Parameswara

Orang Laut

Temagi

Parameswara

Temagi

Orang Melayu

Orang Asli

Orang Laut

Laksamana Yin Ching

Page 9: (2) Latih tubi PMR Pangkor.doc_JAWAPAN_

9 B. Susunkan perjalanan Parameswara sebelum sampai ke Melaka. C. Lengkap jadual di bawah.

Asal-usul nama Melaka Sumber

Peristiwa anjing perburuan ditendang pelanduk (B.Teks m/s 49)

Sejarah Melayu

Mulaqah- pertemuan Malakat-perhimpunan segala dagang (B.Teks m/s 50)

Istilah Arab

Pohon Amalaka (B.Teks m/s:50)

Mitos Hindu

Sening Ujung Temasik Muar Bertam Palembang

Temasik

Palembang

Bertam

Sening Ujung

Muar

Melaka

Page 10: (2) Latih tubi PMR Pangkor.doc_JAWAPAN_

10 BAB 5: KEGEMILANGAN MELAKA

A. Cari perkataan yang berkaitan dengan kegemilangan Melaka

B S M P G U J E R A T B

S E A T N O N L M Z D A

G P N R K M A S R S A H

N Q S D G S U T E N T A

U L O N A F D U A I Q S

G R R T H H N M V A I A

G K S I V K A Z R L W M

N C H Z O S P R N A S E

E B A J K P Q A A C X L

M K H A P I S T O Y V A

E L L Q M T W S Q R D Y

T N M P A S A I N M L U

1. Ketua hakim (B.Teks m/s 59)

2. Protokol Istana (B.Teks m/s 59)

3. Kawasan pegangan adalah Temasik (B.Teks m/s 59)

4. Sultan yang memperkenalkan jawatan laksamana (B.Teks m/s:60)

5. Syahbandar I menguruskan pedagang dari…. (B.Teks m/s: 64)

6. Merupakan penyewa ruang perahu (B.Teks m/s: 64)

7. Menjadi Lingua Franca (B.Teks m/s: 68)

8. Perlu dibayar oleh pedagang sebelum berjual beli ( B.Teks m/s: 66)

9. Mata wang logam yang diperbuat daripada timah (B.Teks m/s: 67)

10. Bekalan lada hitam, emas dan beras diperolehi dari kerajaan ini (B.Teks m/s: 70)

Page 11: (2) Latih tubi PMR Pangkor.doc_JAWAPAN_

11 B. Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai. 1. Kedudukan Melaka dan Pasai_____ dianggap setaraf apabila menggunakan

istilah salam. (B. teks m/s: 69) 2. Sultan Mansor Shah menghantar surat kepada Raja Ryukyu /Jepun_______

untuk memberitahu pedagangnya melanggar undang-undang Melaka. (B.teks m/s: 70)

3. Apabila berhubung dengan Melaka kerajaan Siak dan Kampar mengunakan istilah sembah____. (B.Teks m/s: 70)

4. Keputusan Melaka untuk berbaik-baik dengan Siam bermula apabila

Tun Telanai___ dan Menteri Jana Putera__ dihantar sebagai utusan diplomatik. (B.Teks m/s 70)

5. Kedah______merupakan kerajaan terawal menerima Agama Islam.

(B.teks m/s: 72) 6. Agama Islam disebarkan ke Melaka oleh Syeikh Abdul Aziz_________.

(B.Teks m/s: 73) 7. Sultan Mansor Shah telah menghantar Tun Bija Wangsa_______ ke Pasai untuk

bertanyakan hal-hal agama. (B.Teks m/s 74) 8. Abdul Karim al-Jili_____ merupakan pengarang Kitab Insan al-Kamil.

(B.Teks m/s 74)

9. Sultan Melaka telah menerapkan nilai musyawarah_______ dalam pentadbiran. (B.Teks m/s 74)

10. Hukum Kanun Melaka mula digubal semasa pemerintahan Sultan Muzaffar

Shah____________ .(B.Teks m/s: 79)

Page 12: (2) Latih tubi PMR Pangkor.doc_JAWAPAN_

12 C. Padankan ruangan A dan B di bawah

A

Mengarang surat rasmi raja (B.Teks m/s: 79)

Hikayat Amir Hamzah (B.Teks m/s: 79)

Ufti yang diterima oleh Melaka dan Lingga serta Rokan (B.Teks m/s: 85 Kitab utama berkaitan aspek ketuhanan (B.Teks m/s:80)

Hikayat Nabi Wafat (B.Teks m/s: 79)

Menjadi tempat menyimpan buku-buku penulis tempatan (B.Teks m/s:80)

Mencatat diari istana (B.Teks m/s: 79)

Buku yang menggambarkan kegagahan Sultan Alaudin (B.Teks m/s:83)

Menterjemah kitab Agama Islam (B.Teks m/s: 79)

Jawatan Tun Perak semasa serangan Siam kali pertama (B.Teks 83)

B

Pengarang

Karya Sastera Saduran

Sejarah Melayu

Ulama

Penghulu

Karya Sastera Terjemahan

Istana

Jurutulis

Perahu dan hulubalang

Darul Manzum

Page 13: (2) Latih tubi PMR Pangkor.doc_JAWAPAN_

13

BAB 6: KEMEROSOTAN MELAKA

1. Nyatakan faktor-faktor kemerosotan dan kejatuhan Melaka ( B.Teks m/s: 91) i. Kelemahan kepimpinan____

ii. Masalah perpaduan_______

iii. Kelemahan askar Melaka__

iv. Kedatangan Portugis______

2. Apakah sikap Tun Mutahir yang menimbulkan perasaan iri hati pembesar lain.

(B.Teks m/s:91)

Pilih kasih______

3. Nyatakan sikap Sultan Mahmud Shah semasa menjatuhkan hukuman terhadap

Tun Mutahir dan ahli keluarganya (B.Teks m/s 91)

Bertindak terburu-buru/tanpa usul periksa________

4. Mengapakah Tun Perpatih dianggap sebagai bendahara yang lemah (B.Teks m/s 92

i. Uzur dan tepok_______________________________________________

ii. Amalan rasuah dan fitnah menfitnah_____________________________

iii. Sistem cukai sedia ada tidak diamalkan___________________________

iv. Kadar cukai tinggi menyebabkan pedagang memilih pelabuhan lain___

5. Apakah kelebihan Askar Portugis berbanding Askar Melaka. (B.Teks m/s: 92 dan 93)

i. Senjata lebih baik.____________________________________________

ii. Meriam yang digunakan boleh menembak dari jarak jauh.__________

iii. Struktur askar lengkap________________________________________

iv. Askar lebih terlatih___________________________________________

v. Dapat sokongan dari pangkalan tentera di Goa____________________

6. Apakah yang menyebabkan Portugis datang ke Melaka (B.Teks m/s: 94) i. Penemuan jalan laut_____________

Page 14: (2) Latih tubi PMR Pangkor.doc_JAWAPAN_

14 ii. Penyebaran Agama Kristian______

iii. Perdagangan___________________

7. Apakah yang menyebabkan perjuangan askar Melaka lebih bersemangat?

(B.Teks m/s 98)

Kisah dari Hikayat Muhamad Ali Hanafiah____________________

8. Apakan tuntutan yang telah dikemukan oleh Alfonso de Albuquerque.

(B.Teks m/s: 96)

i. Pembebasan tawanan___________________

ii. Meminta ganti rugi_____________________

iii. Meminta dirikan kubu di Melaka_________

9. Nyatakan tindakan Alfonso apabila Sultan Mahmud Shah menolak

permintaannya. (B.Teks m/s:96)

Menyerang Melaka________________________________________

10. Lengkapkan jadual di bawah dengan tokoh yang sesuai

Menggalakkan Portugis menjelajah ke timur

(B.Teks m/s 94)

Putera Henry

Dihantar Raja Portugal untuk memulakan huhungan dengan Melaka

(B.Teks m/s: 95)

Lopez de Sequeira

Menasihati Sultan supaya menangkap orang Portugis

(B.Teks m/s: 96)

Tun Mutahir

Pegawai Kanan rombongan Portugis yang telah ditangkap askar

Melaka. (B.Teks m/s: 96)

Ruy de Araujo

Menyebarkan maklumat kekuatan pertahanan Melaka kepada

Portugis (B.Teks m/s:96)

Si Kitol

Page 15: (2) Latih tubi PMR Pangkor.doc_JAWAPAN_

15 BAB 7: JOHOR MENEGAKKAN SEMULA KEWIBAWAAN KESULTANAN

MELAYU MELAKA. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.

1. Sultan Mahmud Shah meninggalkan Bentan dan berundur ke Kampar (B.Teks m/s:102)

2. Sultan Alaudin Riayat Shah II ialah pengasas kerajaan di Tanah Besar Johor

(B.Teks m/s: 103) 3. Laksamana Tun Abdul Jamil bertanggungjawab memperkukuhkan penguasaan

Johor terhadap jajahan takluknya (B.Teks m/s: 103) 4. Seri Nara Di raja bertanggungjawab mengawal semua pendapatan negara, tadbir

istana dan mengawal hamba sultan (B.Teks m/s:103)

5. Tun Sri Lanang menjadi utusan Sultan Johor ke Goa berunding dengan Portugis. (B.Teks m/s: 105)

6. Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam menjadikan Acheh sebagai sebuah

kuasa yang kuat (B.Teks m/s: 106) 7. Thomas Silcher menceritakan tentang kesibukan Pelabuhan Riau

(B.Teks m/s: 109)

8. Raja Haji Ahmad dan Raja Ali Haji merupakan pengarang terkenal Riau abad ke 18 (B.Teks m/s:112)

9. Sultan Ibrahim Shah merupakan menantu Laksamana Tun Abdul Jamil yang

telah dilantik menjadi Sultan Johor (B.Teks m/s 114)

10. Bendahara Tun Abdul Jalil telah dilantik menjadi Sultan Johor selepas berlakunya peristiwa Sultan Mahmud mangkat dijulang. (B.Teks m/s:115)

11. Bendahara Tun Habib Abdul Majid diketepikan oleh Laksamana Tun Abdul

Jamil semasa melantik Sultan Mahmud Shah II yang berusia 10 tahun. (B.Teks m/s:114)

12. Raja Kechil mendakwa dirinya adalah putera Almarhum Sultan Mahmud Shah

(B.Teks m/s: 115)

13. Raja Sulaiman membuat pakatan dengan anak raja Bugis lima bersaudara untuk mengusir Sultan Johor (B.Teks m/s:116)

14. Daeng Merewah dilantik menjadi Yamtuan Muda Riau dengan gelaran Kelana

Jaya Putera . (B.Teks m/s: 116)

Page 16: (2) Latih tubi PMR Pangkor.doc_JAWAPAN_

16 B. Isikan silangkata berikut:

Melintang

1. Merupakan mata wang yang diperkenalkan semasa pemerintahan Sultan Alaudin Riayat Shah II (B.Teks m/s: 110)

2. Angkatan perang Johor telah bergabung dengan Perak,….. dan Japara (B.Teks m/s 104)

3. Perang Tiga Segi melibatkan Johor, Acheh dan ………. (B.Teks m/s: 107) Menegak 4. Tun Sri Lanang mengatur perjanjian dengan …………untuk mempertahankan

Johor daripada serangan Acheh (B.Teks m/s: 105) 5. Pusat kerajaan Johor semasa Sultan Ibrahim Shah (B.Teks m/s: 104) 6. Acheh takluk Pedir dan …… untuk kuasai Perdagangan lada hitam. (B.Teks 106)

A

A

D

M

I

R

A

L

M

A

T

E

L

I

E

F

2P H G N

I

5R

U

A U 1K N

6P

4T

A

3P O S I G U R

A

I

Page 17: (2) Latih tubi PMR Pangkor.doc_JAWAPAN_

17 C. Lengkapkan peta minda di bawah. (B.Teks m/s 112)

Perkembangan Persuratan Melayu

Johor abad 18 dan 19

Syair Sultan

Mahmud Lingga

Aturan Setia Bugis dan Melayu

Tuhfat al-

Nafis (Hadiah yang bernilai)

Salasilah Melayu dan Bugis dan

Sekelian Raja-rajanya

Peringatan

Sejarah Negeri Johor

Kitab

Pengetahuan Bahasa

Bustanul Katibin

Lissubyanil Mutaalimi

Hikayat Johor serta Pahang

Page 18: (2) Latih tubi PMR Pangkor.doc_JAWAPAN_

18 BAB 8: KERAJAAN NEGERI-NEGERI MELAYU

1. Lengkapkan jadual tentang kerajaan Melayu Tua di bawah:-

Negeri Asal-usul nama/gelaran Sumber

Kedah (B.Teks m/s 123)

i.Cheh-Cha (Cina) ii.Kataha, Kalagam, Kadaram

(India) iii.Kalah atau Kalah Bar (Arab) iv.Sai (Siam)

i. Hikayat Merong Mahawangsa

ii. Al-Tarikh Salasilah Negeri Kedah

Perak

(B.Teks m/s125) i. Sejenis logam- perak

ii. Ikan berwarna putih di Sungai Perak

i. Sejarah Melayu ii. Salasilah Perak

Pahang (B.Teks m/s:127)

i. Phang atau Pahangh atau Pong Fong (Cina)

ii. Fahan (Arab) iii. Pura

i. Cerita Tradisi Melayu

ii. Sejarah Melayu

2. Isikan soalan dengan jawapan yang disediakan di bawah.

a. Terengganu mencapai kegemilangan semasa pemerintahan Sultan Mansor Shah I(B.Teks m/s: 131)

b. Long Yunus menyatukan masyarakat Kelantan dan memindahkan ibu kota dari

Kota Kubang Labu ke Kota Bharu (B.Teks m/s: 129)

c. Raja Lumu dilantik oleh orang Bugis sebagai raja Selangor dengan gelaran Sultan Salehuddin Shah (B.Teks m/s: 134)

d. Raja Melewar pergi ke Siak dan Johor untuk mendapat keizinan memerintah

Negeri Sembilan. (B.Teks m/s: 135)

e. Sultan Mansor Shah telah menabalkan Raja Muhamad menjadi sultan Pahang. (B.Teks m/s: 127)

Raja Muzaffar Sultan Mansor Shah I Raja Muhammad Raja Melewar

Raja Lumu Long Yunus Merong Mahawangsa Sultan Husain Jamalullail

Page 19: (2) Latih tubi PMR Pangkor.doc_JAWAPAN_

19 f. Raja Muzaffar telah ditabalkan sebagai sultan pertama Perak. (B.Teks m/s:125)

g. Raja pertama Kedah iaitu Merong Mahawangsa telah memeluk Islam dan

menggunakan gelaran Sultan Muzaffar Shah.(B.Teks m/s:124) h. Raja Perlis pertama ialah Sultan Hussain Jamalullail. (B.Teks m/s: 124)

3. Tandakan (√) jika pernyataan yang diberikan betul dan (X) jika pernyataan yang diberikan salah.

a. Kedah telah menghantar bunga emas ke Siam sebagai tanda

persahabatan. (B.Teks m/s 123)

b. Perak terkenal dengan perdagangan bijih timah. (B.Teks m/s 125)

c. Akibat perpecahan kerajaan Johor, Pahang telah diletakkan di bawah penguasaan Laksamana Johor. (B.Teks m/s: 127)

d. Negeri Kelantan mengeluarkan wang emas dinamakan wang pitis dan kupang. (B.Teks m/s:130)

e. Semasa kegemilangannya, Terenganu telah muncul sebagai salah sebuah pelabuhan terpenting di kepulauan Melayu (B.Teks m/s: 131)

f. Penemuan artifak iaitu tembaga purba bertulisan ayat al-Quran membuktikan Terengganu antara negeri terawal menerima pengaruh agama Islam (B.Teks m/s:132)

g. Orang Bugis memainkan peranan penting dalam membangunkan Selangor (B.Teks m/s 133)

h. Amalan melantik pembesar dari Pagar Ruyong berakhir selepas Raja Lumu dilantik menjadi Yamtuan Besar. (B.Teks m/s: 125)

X

X

X

Page 20: (2) Latih tubi PMR Pangkor.doc_JAWAPAN_

20 BAB 9: WARISAN KESULTANAN MELAYU

A. Isi tempat kosong di bawah.

1. Bagaimanakah kedaulatan raja diperkukuhkan (B.Teks m/s: 141) i. Cap mohor diraja_______________________________________________ ii. Alat-alat kebesaran dan keistimewaan yang tidak boleh diguna rakyat__

biasa__________________________________________________________

2. Nyatatakan maksud Tulah (B.Teks m/s:143)

Bencana yang menimpa individu, masyarakat atau negara_______________

3. Apakah tugas-tugas pembesar jajahan dan daerah? (B.Teks m/s: 143)

i. Menjaga dan mengekalkan keamanan______________________________ ii. Mempetahankan kedaulatan negeri________________________________ iii. Menyerahkan sebahagian hasil dan cukai kepada kerajaan____________ iv. Menyediakan tenaga kerja________________________________________

4. Nyatakan tugas ketua kampong/ penggawa / penghulu (B.Teks m/s: 144)

i. Memungut cukai_____________________________ ii. Membekalkan tenaga tentera__________________ iii. Mengekalkan taat setia masyarakat kampung____ iv. Perantara antara pembesar dengan rakyat_______

5. Sistem pemilihan dan perlantikan pemimpin dalam Negeri Sembilan mengikut

amalan demoksrasi (B.Teks m/s: 146)

6. Undang-undang betulis yang terawal ialah Hukum Kanun Melaka dan Undang-undang Laut Melaka. (B.Teks m/s: 149)

7. Jalan ini dinamakan denai penarikan kerana perahu terpaksa ditarik untuk

sampai ke sungai. (B.Teks m/s:158)

8. Apakah jenis hamba yang terdapat dalam masyarakat Melayu (B.Teks m/s: 161)

i. Hamba raja ii. Hamba berhutang iii. Hamba biasa

Page 21: (2) Latih tubi PMR Pangkor.doc_JAWAPAN_

21 B. Lengkapkan jadual di bawah

Aspek/Ciri Adat Temenggung Adat Perpatih

Pengasas (B.Teks m/s 144) Datuk Ketemenggungan Datuk Perpatih Nan Sebatang

Asal (B.Teks m/s 144) Palembang Pagar Ruyong

Sistem Pemerintahan (B.Teks m/s:148)

Autokratik Demokrasi

Nasab/Keturunan (B.Teks 148)

Dikira daripada sebelah bapa (lelaki diutamakan)

Dikira daripada sebelah ibu (perempuan diutamakan)

Perkahwinan (B.Teks m/s: 148)

Mengikut hukum syarak Perkahwinan sesama suku dilarang(dianggap

bersaudara) Pembahagian/Pewaris harta

(B.Teks m/s: 148) Anak lelaki lebih

diutamakan Anak perempuan

diutamakan Tujuan Hukuman (B.Teks m/s: 148)

Memberi pengajaran Untuk pemulihan

C. Lengkapkan padanan tersebut

Menyatakan tugas anak-anak kapal (B.Teks m/s:149)

Mengandungi peraturan, timbangan dan ukuran (B.Teks m/s: 150)

Digubal semasa pemerintahan Sultan Abdul al-Ghaffar Muhaiyuddin (B.Teks m/s:150)

Dokumen undang-undang yang mengandungi 44 fasal (B.Teks m/s:150)

Peraturan tentang adat-istiadat menghadap dan melantik raja (B.Teks m/s:150)

Undang-undang Pahang

Undang-undang 99 Perak

Undang-undang Kedah

Undang-undang Laut Melaka

Hukum Kanun Melaka

Page 22: (2) Latih tubi PMR Pangkor.doc_JAWAPAN_

22 D. Lengkapkan rajah di bawah.

1. Alatan yang digunakan untuk menanam anak padi (B.Teks m/s:151)

2. Apakah kegunaan serkap, tangguk, bubu dan tanggul (B.Teks m/s: 152)

3. Cukai yang dipungut di tempat-tempat tertentu sepanjang sungai (B.Teks m/s: 154)

4. Cukai yang dipungut di kuala sungai (B.Teks m/s:154)

5. Cukai ini digunakan untuk membuat bunga emas (B.Teks m/s: 154)

6. Cukai ini dikenakan sekiranya tanaman mereka mengeluarkan hasil yang banyak.

(B.Teks m/s: 154)

7. Pemberian daripada hasil tanaman yang diusahakan rakyat kepada pemerintah

(B.Teks m/s: 154)

8. Pekerjaan yang dibuat tanpa diberi upah (B.Teks m/s: 154)

9. Kegiatan mengumpul hasil hutan untuk tujuan perdagangan

(B.Teks m/s: 155)

10. Digunakan sebagai mata wang sebelum mata wang logam diperkenalkan

(B.Teks m/s: 155)

Kuku kambing

Menangkap ikan/perikanan

Cukai labuh batu

Cukai bebas kuala

Cukai kepala

Cukai tanaman

Sistem serah

Sistem kerah

Meramu

Siput Gerus dan Siput Geweng

Page 23: (2) Latih tubi PMR Pangkor.doc_JAWAPAN_

23 E. Nyatakan mata wang yang digunakan oleh negeri-negeri berikut. (B.Teks m/s: 155)

Negeri Mata wang

Melaka Wang logam, Kaleng (Calains)

Terengganu Wang emas, kupang, syiling keping/pitis, Jokoh.

Johor Wang emas (mas dan kupang)

Kelantan Wang emas kijang, dinar, kupang, pohon pitis

Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Selangor.

Jongkong tampang atau timah

Kedah Wang timah ayam jantan

E. Lengkapkan peta minda di bawah. (B.Teks m/s:166)

Penglipur Lara

Jenaka

Binatang

Cerita Dongeng

Hikayat Raja Muda

Hikayat Malim Deman

Hikayat Anggun Cik Tunggal

Lebai Malang

Pak Kaduk

Si Luncai

Sang Kancil dan Harimau

Pelanduk dan Buaya

Kura-kura dan Arnab

Puteri Sa’dong

Tasik Dayang Bunting

Cik Siti Wan Kembang

Page 24: (2) Latih tubi PMR Pangkor.doc_JAWAPAN_

24

Menanam padi huma dan menjadi peladang

Menanam padi huma secara gotong royong,

berburu dan memungut hasil hutan

Menanam padi sawah dan menjadi nelayan

Menanam padi sawah, berburu, dan

memungut hasil hutan

Menanam padi sawah dan kelapa, peniaga

kecil-kecilan dan orang tengah dalam

perdagangan

BAB 10: SARAWAK

A. Nyatakan kawasan penempatan etnik di bawah dan kemudian padankan dengan kegiatan ekonominya.

Etnik Penempatan Kegiatan ekonomi

Melayu Persisiran pantai

Kelabit Pendalaman

Bidayuh Lembah Sungai

Iban Lembah Sungai

Melanau Persisiran pantai

Page 25: (2) Latih tubi PMR Pangkor.doc_JAWAPAN_

25 B. Lengkapkan jadual di bawah (B.Teks m/s:184)

Etnik Peraturan/ Adat Resam

Kayan/ Kelabit dan Kenyah

i. Menindik telinga. ii. Melukis tatu atau mencacah badan

Orang Melayu Sarawak

i. Mengamalkan ajaran Islam ii. Hidup bermasyarakat dan saling bantu- membantu

Orang Iban i. Menyimpan pasu gong dan tempayan dipanggil Tajau.

C. Lengkapkan teka silang kata di bawah.

1

M

E

L

A

N

A

U

M A

A

N T 2L K

G A J 3N T

6G N A H 5S E R

I

A

W

A

8T U A

10I

G

N

U

P

U

7K

E

K O

9C I A

O

I

4B

R

Melintang 2. ……..diperolehi daripada isi pokok sagu yang dipanggil ripo. (B.Teks m/s: 188) 3. Tarian ini ditarikan sebagai tanda kesyukuran dalam pesta menuai padi (B.Teks m/s: 185) 5. Diperbuat daripada daun buluh dan daun nipah (B.Teks m/s:185) 8. Ketua rumah panjang (B.Teks m/s 185) 9.Tinggal di Bau, Paku dan Bidi serta menjalankan kegiatan melombong emas. (B.Teks m/s: 189) 10.Dianggap sebagai pengawal laut (B.Teks m/s:185) Menegak 1. Merayakan perayaan Kaul. (B.Teks m/s: 185) 4. Orang Kelabit terkenal dengan pengeluaran beras……… (B.Teks m/s: 188) 6. Orang Iban merayakan perayaan……. (B.Teks m/s: 185) 7. Bunyi burung ini menandakan mereka tidak boleh mendirikan rumah di kawasan itu. (B.Teks m/s:186)

Page 26: (2) Latih tubi PMR Pangkor.doc_JAWAPAN_

26 BAB 11: SABAH

A. Gariskan jawapan di bawah sama ada Ya atau Tidak

1. Perkataan Sabah berasal dari perkataan Saba yang bermaksud padi . (B.Teks m/s: 193) (Ya/Tidak)

2. Sabah telah mengamalkan sistem pemerintahan beraja bermula kurun ke-15.

(B.Teks m/s: 193) (Ya/Tidak)

3. Sistem pemerintahan di Sabah terbahagi kepada tiga iaitu Sistem Politik Kesukuan, Politik Kesultanan dan Politik Ketua Bebas. (B.Teks m/s: 193) (Ya/Tidak)

4. Sabah diperintah oleh 4 kesultanan. (B.Teks m/s: 193) (Ya/Tidak)

5. Jajahan Utara Sabah telah diserahkan kepada Sultan Sulu kerana membalas jasa

Sultan Brunei menumpaskan musuh di Pulau Chermin. (B.Teks m/s: 193) (Ya/Tidak)

6. Kumpulan etnik Melayu-Brunei, Bajau dan Suluk merupakan penduduk yang

mendiami persisiran pantai. (B.Teks m/s: 194) (Ya/Tidak)

7. Tenom, Persiangan dan Rundum didiami oleh etnik Kadazandusun.

(B.Teks m/s: 194) (Ya/Tidak)

8. Pendidikan formal di Sabah hanya terhad kepada pendidikan Agama Islam dan kemahiran di surau, pondok dan rumah guru agama. (B.Teks m/s: 195) (Ya/Tidak)

9. Amalan undang-undang adat di Sabah seperti Babas, Sogit dan Kepanasan

bertujuan untuk memelihara dan menjamin kesejahteraan hidup penduduk. (B.Teks m/s: 195) (Ya/Tidak)

10. Masyarakat Sabah akan ditimpa malapetaka seperti wabak penyakit, bencana

alam dan kerosakan tanaman sekiranya tidak mematuhi undang-undang adat. (B.Teks m/s: 195) (Ya/Tidak)

Page 27: (2) Latih tubi PMR Pangkor.doc_JAWAPAN_

27 B. Cari perkataan yang berkaitan dengan Sabah.

A Q R K H E W A L S U I M O M K V G O M A N T O N G A D U A I N N I P Y U W U W N N N S G K U H F P R C A P G X A W F L O S B Y U B A J A U G Z P Q A P U M M L U N L R N K I E M M U D A A O R A O I A O H R U I N N E G P N E H F I Y O G O L O A K E G I O M H A U B T Y A P Z P A J R X G S S W O W W M S A T V O H R Y I I E B F E I H D U N G P Z D L T M D K R N Y A I D T A M U C J L I L U M R K M Z W R I R T E J R N I F E K Q K L I M B A I K W I A S

1. Upacara memuja semangat padi semasa menanam dan menuai padi (B.Teks m/s:196)

2. Kaum ini akan memukul tiang rumah apabila berlaku sesuatu kematian

(B.Teks m/s:196) 3. Kepercayaan masyarakat etnik di Sabah pada peringkat awal

(B.Teks m/s:196)

4. Gelaran bagi tuhan Kadazandusun (B.Teks m/s: 197)

5. Bomoh yang membuang kepanasan dalam masyarakat Kadazandusun (B.Teks m/s:197)

Page 28: (2) Latih tubi PMR Pangkor.doc_JAWAPAN_

28 6. Kuasa yang mencipta segala-galanya dalam masyarakat Murut

(B.Teks m/s: 197)

7. Acara ………….. membawa maksud menjamu selera dan menyaksikan hiburan. (B.Teks m/s: 196)

8. Tarian oleh etnik Bajau. (B.Teks m/s 198)

9. Tarian ini ditarikan dalam upacara menyambut tetamu yang datang dari jauh, berpindah rumah dan hari monggotom. (B.Teks m/s 198)

10. Orang………..merupakan penyelam dan pengutip hasil laut. (B.Teks m/s 201)

11. Gua ……….. menjadi kawasan pengeluar utama sarang burung. (B.Teks m/s 201)

12. Masyarakat ini mengusahakan pertanian kekal seperti penanaman padi sawah. (B.Teks m/s 201)

13. Di pasar ini peniaga dari kawasan pendalaman dan kampung berdekatan akan berkumpul untuk menjual hasil keluaran mereka. (B.Teks m/s 203)

Page 29: (2) Latih tubi PMR Pangkor.doc_JAWAPAN_

29 TINGKATAN 2

BAB 1 1. Nyatakan 3 sebab mengapa SHTI ingin menduduki Pulau Pinang.(m/s 4) i. Pusat pengumpulan barang ii. Pelabuhan persinggahan iii. Pangkalan tentera 2.Apakah yang menyebabkan Pulau Pinang gagal menjadi pelabuhan penting untuk SHTI? (m/s13) - Kedudukan jauh ke utara Selat Melaka - Gagal bersaing dengan pelabuhan lain (Betawi, Riau, Lingga) 3. Susun semula peristiwa yang melibatkan perjanjian awal antara Kedah dengan Jourdain Sullivan & de Souza.(m/s 5-6)

Berlaku pertikaian dan perebutan tahta 1 Sultan Muhammad Jiwa melantik Tunku Abdullah 2 Meminta bantuan bantuan untuk menentang Sultan Muhammad Jiwa

3

Sultan Muhammad Jiwa berundur ke Kangar 4 Sultan Muhammad Jiwa minta bantuan Firma 5 Firma hantar Francis Light 6 Satu perjanjian ditandatangani 7 Perjanjian dibatalkan 8

4. Apakah kepentingan perjanjian awal tersebut? (m/s 6) i. Firma dibenarkan berniaga di Kuala Kedah ii. Kedah menerima bantuan ketenteraan 5. Nyatakan tiga tuntutan Siam ke atas Kedah selepas tahun 1781? (m/s 6) i. Menghantar bunga emas ii. Wang iii. Tenaga manusia 6. Susun semula peristiwa yang membawa kepada perjanjian Inggeris Kedah 1791. (m/s 9) Siam menguasai Patani dan mengancam Kedah. 1 Kedah tuntut bantuan ketenteraan dari SHTI 2 SHTI enggan beri bantuan 3 Sultan desak Francis Light tinggalkan Pulau Pinang 4 Sultan menyerang Francis Light 5 Francis Light menerima bantuan 6 Sultan Kedah diserang di Seberang Perai. 7 7. Nyatakan kepentingan Seberang Perai untuk SHTI? (m/s 10) i. Tanah subur

Page 30: (2) Latih tubi PMR Pangkor.doc_JAWAPAN_

30 ii.Sesuai untuk bercucuk tanam iii. Menampung bekalan makanan di Pulau Pinang 8. Apakah kesan perjanjian Persahabatan dan Perikatan 1800 antara SHTI dengan Sultan Dziauddin? (m/s 10) - SHTI menduduki Seberang Perai 9. Perjanjian Burney 1826 adalah kesan daripada: (m/s 11) - Kekalahan Kedah di tangan Siam - SHTI tidak memberi bantuan ketenteraan 10. Bahan dagangan China yang menguntungkan SHTI ialah teh, sutera, kapas dan bahan pencelup.(m/s 13) 11. British menyerahkan Melaka dan Betawi kepada Belanda selepas berakhir Perang Napoleon.(m/s 13) 12 Apakah tindakan yang dilakukan oleh Belanda ke atas pedagang British di Betawi? (m/s 13) - Mengenakan cukai yang tinggi - Memberi layanan yang buruk Lengkapkan peristiwa di bawah: 14. Raffles telah mendarat di Singapura dan memaksa Temenggung Abdul Rahman menandatangani perjanjian untuk membenarkan British membina loji. Perjanjian dianggap tidak sah sebab tidak mendapat persetujuan Sultan Johor. Raffles menggunakan isu pewarisan tahta untuk perdayakan Belanda dan Sultan Abdul Rahman. Tengku Hussein dibawa ke Singapura untuk ditabal menjadi Sultan Johor. Kesannya, Sultan Hussein mengiktiraf perjanjian awal. (m/s 15-16) 15. Adakah Raffles berpuashati dengan kekuasaan di Singapura? Beri alasan. (m/s 17) - Raffles tidak berpuas hati - ingin mempunyai kuasa penuh ke atas Singapura. 16. Perjanjian 7 Jun 1823, membolehkan SHTI berkuasa di seluruh Singapura dan pulau-pulau yang berdekatan. (m/s 17) 17. Perjanjian 2 Ogos 1824, menyebabkan Singapura diserahkan secara rasmi kepada SHTI.(m/s 17) 18. Temenggung Abdul Rahman memindahkan pusat pentadbiran dari Kuala Sungai Singapura ke Teluk Belanga. (m/s 18) 19. Persengketaan Inggeris Belanda diselesaikan melalui Perjanjian Inggeris Belanda atau Persetiaan London.(m/s 19) 20. Kesan ketara selepas perjanjian di atas ialah: (m/s 20) i. Kepulauan Melayu terbahagi kepada dua kawasan pengaruh

Page 31: (2) Latih tubi PMR Pangkor.doc_JAWAPAN_

31 ii. Semenanjung Tanah Melayu dan Singapura di bawah pengaruh British iii. Kepulauan Riau dan Lingga di bawah pengaruh Belanda iv. Belanda menyerahkan Melaka kepada British v. Kerajaan Johor berpecah

BAB 2 KEKAYAAN HASIL BUMI MENDORONG CAMPUR TANGAN BRITISH

1. Senaraikan faktor-faktor campurtangan British di negeri-negeri Melayu. (m/s 29-32) - Kekayaan hasil bumi di Tanah Melayu - Revolusi perindustrian dan keperluan bijih timah - Terusan suez - Kapal wap -Kemaraan kuasa Eropah lain - Pertukaran dasar - Desakan pedagang 2. Nyatakan dua faktor yang membawa campurtangan di Perak. (m/s 33) i. Masalah pewarisan tahta ii. Masalah kongsi gelap 3. Tuliskan bagaimanakah Perang Larut boleh berlaku? (m/s 33) i. Long Jaafar membawa masuk buruh Cina di Larut ii. Berlaku pergaduhan antara kongsi gelap Gee Hind an HaiSan iii. Menjejaskan perusahaan bijih timah iv. Kapten Speedy telah dilantik untuk atasi konflik/perang Larut 4. Nyatakan dua peristiwa yang memaksa Sultan Selangor menerima residen di Selangor. (m/s 39) i. Kapal dagang British telah dirompak berdekatan Langat ii. Rumah api yang dibina British di Tanjung Rachado 5. Usaha yang dilakukan oleh Sultan Ahmad di Pahang untuk mengelakkan Pahang dari dijajah ialah mencontohi tindakan Sultan Abu Bakar dari Johor dalam membangunkan Pahang dan membawa masuk pelabur-pelabur Eropah. (m/s 42/43) 6. Tulis secara ringkas tindakan British untuk meluaskan kuasa di Pahang. (m/s 43) Tahun Peristiwa

Page 32: (2) Latih tubi PMR Pangkor.doc_JAWAPAN_

32 1886 - pihak British memujuk Sultan Ahmad menerima residen.

- Usaha gagal

1887 - British meminta bantuan Sultan Abu Bakar untuk memujuk Sultan Pahang - Hugh Low dilantik sebagai wakil British - British tidak puas hati kerana kuasa terhad

1888 - Go Hui (berbangsa Cina warganegara British) ditemui mati di depan istana Sultan Ahmad - British desak sultan terima residen - sultan menerima dan menerima residen pertama

7. Senaraikan 4 faktor residen menggugat kuasa Sultan dan pembesar. (m/s 44) i.Menguasai pentadbiran ii. Memaksa menerima nasihat iii.Mencampuri adat iv.Mengambil alih pungutan cukai 8. Nyatakan 3 usul yang dibuah oleh Sultan Perak di Persidangan Durbar Kedua (1903). (m/s 48) i. Mendesak kuasa raja-raja Melayu dikembalikan ii.Mendesak bilangan pegawai Melayu dalam perkhidmatan kerajaan ditambah iii.Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi

Page 33: (2) Latih tubi PMR Pangkor.doc_JAWAPAN_

33 BAB 3: Negeri-negeri Melayu Utara penampan keselamatan Britih di Tanah Melayu 1. Lengkapkan kuasa-kuasa besar dengan kawasan sasaran/tanah jajahan. (m/s 55)

Negara Kawasan sasaran/tanah jajahan Perancis Lembah Menam Chao Phraya dan merancang

membina terusan di Segenting Kra

Jerman Mendapatkan Pulau Langkawi

Amerika Syarikat Terengganu

Rusia Membuka petempatan di Ujung Salang

2. British telah membuat beberapa perjanjian dengan Siam untuk menghalang kemasukan kuasa lain ke Asia Tenggara. Lengkap maklumat perjanjian di bawah. (m/s 56-57) Tahun Perjanjian Tujuan/Isi perjanjian 1897

Perjanjian Sulit

Menghalang Siam daripada menyerahkan atau membenarkan mana-mana kuasa bertapak di selatan Siam

1902 Perisytiharan British-Siam

British mengiktiraf negeri-negeri Melayu di bawah naungan Siam Beberapa orang warga British telah dilantik oleh Siam sebagai penasihat Sultan di NNMU Kelantan dan Terengganu tidak dibenarkan memberi konsesi kepada kuasa asing

1909 Perjanjian Bangkok

Siam menyerahkan NNMU kepada British Siam tidak akan menyerahkan mana-mana wilayahnya tanpa kebenaran British British menyerahkan hak wilayah asingan kepada Siam

3. British telah berjaya melantik Penasihat Sultan di Negeri-negeri Melayu Utara. Tuliskan usaha yang dilakukan oleh penasihat sultan di Kedah. (m/s 59) - George Maxwell: i. Menggunakan bahasa Inggeris dalam penulisan surat rasmi/perundangan ii. Surat rasmi ditapis oleh penasihat british iii. Penggunaan calendar Masihi iv. Cuti umum pada hari Ahad v. Pelantikan pegawai British dalam pentadbiran Kedah 4. Bagaimanakah Tunku Mahmud mengekalkan identiti negeri Kedah? (m/s 59) - Menggunakan bahasa Melayu dalam penulisan surat rasmi dan perundangan - Surat rasmi tidak perlu ditapis - Penggunaan calendar hijrah - Cuti umum pada hari Jumaat - Keutamaan melantik orang Melayu dalam pentadbiran

Page 34: (2) Latih tubi PMR Pangkor.doc_JAWAPAN_

34 - Menentang usaha George Maxwell melalui tindakan mahkamah 5. Senaraikan usaha yang dilakukan oleh Temenggung Daeng Ibrahim dengan Sultan Abu Bakar untuk memodenkan Johor. (m/s 63-66)

Temenggung Daeng Ibrahim Sultan Abu Bakar Mengasaskan pusat pentadbiran

baru di Tanjung Puteri Menggalakkan kemasukan orang

Cina dari Singapura melalui Sistem Kangcu

Mempelajari cara pentadbiran barat di England

Mewujudkan mahkamah, perkhidmatan pos dan jabatan kerja raya

Membina hospital, sekolah dan jalan raya

Menubuhkan pasukan polis, dan tentera

Memantapkan sistem kangcu Membuat perjanjian persahabatan

dengan British Mengisytiharkan perlembagaan

Undang-undang Tubuh

6. Lengkapkan kenyataan di bawah.(m/s 65, 69) Strategi British untuk menguasai Johor bermula tahun 1885 dengan perlantikan seorang konsul. British mengukuhkan pengaruh dengan menubuhkan Lembaga Penasihat Johor. Tujuan penubuhan adalah untuk menasihati sultan Johor supaya meminjam wang daripada negeri-negeri Selat. Tindakan tersebut dianggap satu muslihat British untuk mengawal kewangan Johor. Muslihat ini telah dikesan oleh Dato’ Abdul Rahman tetapi beliau telah dibersarakan dan di hantar ke London. Sultan Ibrahim terpaksa meminda Undang-undang Tubuh dan melantik pihak British dalam Majlis Mesyuarat Negeri. Pada tahun 1914, Douglas Campbell dilantik sebagai Penasihat Kelantan.

Page 35: (2) Latih tubi PMR Pangkor.doc_JAWAPAN_

35 BAB 4: KEKAYAAN EKONOMI SARAWAK MENDORONG PENJAJAHAN

KELUARGA BROOKE 1. Sebelum kurun ke 19, bagaimanakah corak pentadbiran di Sarawak? (m/s 76) - Sarawak di bawah pengaruh kesultanan Brunei - Pembesar-pembesar tempatan dilantik oleh Sultan Brunei untuk mentadbir di wilayah-wilayah Sarawak - Pembesar mentadbir tanpa campur tangan kesultanan Brunei Lengkapkan kata kunci dengan maklumat yang sesuai. 2. Siapakah Pangeran Indera Mahkota? (m/s 76-77) Wakil

Dilantik sebagai wakil kesultanan Brunei di Sarawak Kuasa Mengambil alih kuasa pentadbiran di Sarawak

Perdagangan Mengambil alih perdagangan

Cukai Mengenakan cukai yang tinggi

Upah Tidak memberi upah terhadap orang bidayuh yang bekerja di lombong

antimoni

3. Lengkapkan peristiwa yang melibatkan Raja Muda Hashim. (m/s 77-78) Dihantar Dihantar oleh sultan Brunei untuk membantu PIM

Minta bantuan Meminta bantuan James brooke untuk menamatkan penentangan

masyarakat sarawak

Janji Janji melantik James Brooke sebagai Gabenor

Berjaya Bantuan james Brooke berjaya menamatkan penentangan

Lengah Melengah jawatan gabenor kerana tidak mendapat persetujuan Sultan Brunei

Bedil James Brooke membedil Bandar Kuching

Memaksa Keadaan ini memaksa Pangeran Muda Hashim melantik James Brooke sebagai gabenor dan Raja Sarawak

Page 36: (2) Latih tubi PMR Pangkor.doc_JAWAPAN_

36 4. Apakah tindakan James Brooke terhadap Sultan Omar Ali Saifuddin antara tahun 1842-1846? (m/s 79-80) i. Mengadap sultan Brunei pada tahun 1842 ii. Datang bersama dengan angkatan tentera iii. Sultan Brunei merasa bimbang dan mengiktiraf perjanjian antara James Brooke dengan Pangeran Muda Hashim iv. Perjanjian 1842 ditandatangani v. Pada tahun 1846, Sultan Omar menentang James Brooke vi. Sultan Omar tewas dan menandatangani perjanjian baru pada 1846 vii. Perjanjian ini mengiktiraf James brooke sebagai Raja Sarawak yang merdeka dan mempunyai kedaulatan sepenuhnya ke atas Sarawak 5. James Brooke dan Charles Brooke meluaskan kawasan pemerintahan dengan bantuan angkatan laut British(m/s 81) 6. Lengkapkan rajah di bawah dengan perluasan kawasan di Sarawak. (m/s 81-82)

Tahun Kawasan 1853 Menerima tanah antara Sungai Samarahan

dengan Sungai Rajang daripada Sultan Abdul Mu’mein

1861 Menerima Sungai Rajang daripada Sultan

Mu’mein

1883 Menerima kawasan lembangan Sungai Trusan

1905 Membeli Lawas daripada Sultan Hashim Jalal

7. Lengkapkan maklumat tentang bagaimana keluarga Brooke memantapkan pentadbiran di Sarawak. (m/s 83-86)

Kata kunci Peristiwa sistem Sistem pemerintahan beraja

tempatan Melantik pemimpin tempatan dalam pentadbiran

membentuk Membentuk Majlis Tertinggi dan Majlis Negeri

bahagian Membahagikan Sarawak kepada 5 bahagian

jabatan Menubuhkan jabatan seperti kehakiman, polis, kastam dan cukai serta pos

Page 37: (2) Latih tubi PMR Pangkor.doc_JAWAPAN_

37 mahkamah Menubuhkan mahkamah keadilan

Kes sivil Kes sivil diadili oleh ketua-ketua orang Melayu, Dayak dan Cina

Kes jenayah Kes jenayah dihakimi oleh Raja Sarawak, Residen atau Timbalan

Residen

Perjanjian British menandatangani perjanjian dengan Charles Brooke (1888) dan menjadi negeri naungan British

perlembagaan Charles Vyner Brooke mengisytiharkan perlembagaan Sarawak tetapi

tidak dapat dilaksanakan kerana berlaku Perang Dunia Kedua

8. Tujuan keluarga Brooke tidak menggalakkan kemasukan pelabur luar kerana untuk menjaga kepentingan ekonomi mereka di Sarawak. Tetapi mereka memberi peluang kepada orang Cina untuk bergiat dalam bidang perdagangan dan perlombongan (ms 87) 9. Senaraikan tanaman tradisional yang ditanam untuk diekspot ketika era keluarga Brooke. (m/s 89) i. Kelapa ii.Gambir iii.Lada hitam iv.Sagu/rumbia 10. Dua jenis tanaman baru yang diperkenalkan ialah: (m/s 89) i.Getah ii.Tembakau 11. Senaraikan peranan orang Cina terhadap perkembangan ekonomi ketika era keluarga Brooke? (m/s 90) i.Menjadi pelombong emas seperti di Bau ii.Melakukan pemberontakan kerana tidak puas hati dengan cukai oleh kerajaan 12. Senaraikan perubahan sosial yang berlaku di bawah pemerintahan Brooke. (m/s 92-95) i.Melaksanakan dasar pecah dan perintah ii.Pembangunan Bandar-bandar baru iii.Kemudahan asas seperti jalan, bekalan air, elektrik, pengangkutan iv.Perkhidmatan pos, telegraf dan telefom v.Pembinaan hospital dan klinik vi.Perkembangan pendidikan

Page 38: (2) Latih tubi PMR Pangkor.doc_JAWAPAN_

38 BAB 5: SBUB BERTAPAK DI SABAH 1. Susun semula mengikut urutan nombor yang betul. (m/s 102/103) Peristiwa Nombor Sultan Brunei memberi konsesi tanah kepada C.L. Moses

1

C.L Moses menjual konsesi kepada The American

2

Overbeck menjual semua hak kepada Alfred dan Edward Dent

8

Persatuan Sementara Borneo ditubuhkan

9

Kerajaan British menganugerahkan piagam kepada Persatuan Sementara Borneo.

10

J.W. Torrey gagal memajukan tanaman kopi dan tebu.

3

Pajakan antara Overbeck dan Dent telah diperbaharui oleh Sultan Brunei.

6

J.W. Torrey menjual haknya kepada Von Overbeck. 4

Overbeck dan Dent membuat perjanjian dengan Kesultanan Sulu.

7

Overbeck meminjam wang daripada syarikat Alfred Dent & Edward Dent.

5

Melalui Piagam, SBUB mempunyai kuasa mentadbir.

11

Perjanjian 1888, menjadikan Sabah negeri naungan British.

12

2. W.H. Treacher ialah seorang gabenor pertama di Sabah.(m/s 105) 3. Gabenor dibantu oleh Majlis Penasihat (m/s 105) 4. Mengapakah SBUB mengekalkan penglibatan peribumi dalam pentadbiran di peringkat daerah dan kampung. (m/s 107) i.Memahami adat ii.Memahami budaya masyarakat tempatan iii.SBUB tidak mampu menggaji ramai pegawai Eropah 5. SBUB melaksanakan dua bentuk undang-undang iaitu: (m/s 108) i.Undang-undang Barat ii. Undang-undang tempatan

Page 39: (2) Latih tubi PMR Pangkor.doc_JAWAPAN_

39 6. Lengkapkan jadual di bawah.(m/s 110-111)

Tahun Nilai (dollar) Tanaman 1888 93 433 Sagu 1926 125 00 sarang burung

7. Senaraikan jenis-jenis cukai yang dikenakan oleh SBUB ke atas penduduk tempatan.(m/s 111) i. Cukai tanah ii.Cukai kepala iii.Cukai lesen perahu iv. Cukai lesen senjata 8. Apakah langkah SBUB untuk menggalakkan perkembangan getah? (m/s 112) i.Memberi empat peratus dividen kepada pengusaha ii. Pengecualian cukai eksport selama 50 tahun iii. Membawa masuk buruh Cina dan Jawa 9. Senaraikan nama lain bagi Bandar Jessel Town. (m/s 119) i. Jesselton ii. Api-api iii. Singga Mata iv. Diasuka 10. Lengkapkan maklumat di bawah. (m/s 115-119)

Peristiwa Tujuan pembinaan Landasan keretapi Mengangkut hasil keluaran di bahagian

pedalaman ke pelabuhan Jalan raya Menghubungkan kawasan kegiatan ekonomi

dengan Bandar dan pelabuhan Perkapalan Mengangkut penumpang dan barangan

Sekolah mubaligh kristian Menyebarkan agama Kristian

Sekolah Latihan bagi

Anak-anak Ketua Anak Negeri Melatih anak-anak ketua negeri menjadi pegawai pentadbiran peringkat rendah

Page 40: (2) Latih tubi PMR Pangkor.doc_JAWAPAN_

40 BAB 6: BRITISH MENGEKSPLOIT EKONOMI

1. Apakah pertanian perdagangan? (m/s 126) - Kegiatan pertanian yang berorientasikan eksport 2. Lada hitam dan gambir diperkenalkan di Johor apabila orang Cina dari Singapura dibawa masuk untuk mengusahakan tanaman tersebut dengan melalui Sistem Kangcu(m/s 126) 3.Gula menjadi eksport penting tanah Melayu selama 50 tahun. (m/s 127) 4. Perkembangan pertanian di Tanah Melayu menunjukkan British hanya menggalakkan peladang Eropah dan orang asing untuk mengusahakan pertanian dagangan dan tidak menggalakkan penduduk tempatan untuk menceburi kegiatan tersebut. (m/s 129) 5. Apakah kesan kejatuhan harga kopi dipasaran dunia? (m/s 130) - Berlaku perubahan terhadap getah sebagai tanaman utama untuk memulihkan ekonomi. 6. Namakan syarikat yang menguasai perusahaan getah di negara kita. (m/s 131) i. Sime Darby ii. Guthrie iii. Harrisons & Ceosfield iv. United Plantations 7. Senaraikan faktor-faktor perkembangan perusahaan getah. i. Kejatuhan harga kopi ii. Permintaan terhadap getah meningkat iii.Usaha H.N. Ridley iv. Pelaburan modal dari syarikat besar Eropah v. Tenaga buruh mencukupi vi. Cukai tanah dan cukai eksport yang rendah 8. Bezakan Rancangan Sekatan Stevenson dan Perjanjian Peraturan Getah Antarabangsa.(m/s 133)

Rancangan Sekatan Stevenson Perjanjian Peraturan Getah Antarabangsa Tujuan mengurangkan pengeluaran Meningkatkan harga getah Disertai oleh Tanah Melayu dan

Sri Lanka Indonesia tidak menyertai dan

meningkatkan pengeluaran Matlamat tidak tercapai

Mengurangkan pengeluaran getah Menstabilkan harga getah Disertai Tanah Melayu, Sabah,

Sarawak, Sri Lanka, India, Myanmar. Indonesia, IndoChina dan Thailand.

Setiap negara perlu mengurangkan getah mengikut kuota

Berjaya meningkatkan harga getah

Page 41: (2) Latih tubi PMR Pangkor.doc_JAWAPAN_

41 9. Senaraikan peranan orang Cina dalam perkembangan bijih timah di Tanah Melayu. (m/s 135-136) i. Bekerja dilombong ii. Membuka lombong dengan cara memajak daripada pembesar iii.Membuka kawasan baru seperti Ampang dan Lembah Kinta iv. Memperkenalkan kaedah melombong iaitu lombong dedah dan pam kelikir serta palung. 10. Apakah kesan penggunaan kapal korek? i. Hasil bijih timah meningkat ii. Perubahan penguasaan kepada pelombong Eropah 11. Namakan negara yang terlibat dalam Perjanjian Bijih Timah Antarabangsa 1931? (m/s 138) i. Tanah Melayu ii. Bolivia iii. Nigeria iv. Indonesia 12. Apakah tujuan Majlis Bijih Timah Antarabangsa 1934 ditubuhkan? (m/s 138) - Menyelaraskan pengeluaran bijih timah dan kesannya dapat menstabilkan harga bijih timah. 13. Bezakan Sistem Kontrak dan Sistem Kangani. (m/s 143)

Sistem Kontrak Sistem Kangani Orang Cina dibawa masuk oleh

majikan Tamabng dibayar oleh majikan Makanan, pakaian dan tempat

tinggal disediakan oleh majikan Bekerja dengan majikan sehingga

hutang dapat dijelaskan Setelah tamat kontrak, mereka

bebas untuk bekerja dengan majikan lain

Kangani dihantar oleh pemilik ladang ke India

Tujuan mencari tenaga buruh Kangani menguruskan tambang Kangani di beri komisen

berdasarkan jumlah buruh Buruh diletakkan dibawah jagaan

Kangani dan dibayar gaji tetap. Dikehendaki bekerja dengan

pemilik ladang sehingga hutang tambang selesai

Page 42: (2) Latih tubi PMR Pangkor.doc_JAWAPAN_

42 16. Berikan maksud perkataan di bawah.

Perkataan Maksud Ladang (131) Kawasan tanaman yang melebihi 40 hektar

Kebun kecil (131) Kawasan tanaman kurang daripada 40 hektar

Pertanian dagangan (126) Kegiatan pertanian yang berorientasikan eksport

Meramu (139) Mencari hasil hutan untuk pelbagai kegunaan

17. Lengkapkan maklumat di bawah dengan jawapan yang sesuai. Peristiwa Tujuan Syarikat Straits Steamship Perkhidmatan kapal wap (m/s 148) Syarikat Wearne Air Service Perkhidmatan penerbangan dalam negeri

(m/s 148) Landasan keretapi antara Taiping ke Port Weld

Menghubung kawasan lombong ke pelabuhan (m/s 146)

Institut Penyelidikan Perubatan Menyelidik punca, rawatan dan langkah pencegahan penyakit (m/s 150)

18. Bandingkan Sekolah Cina dengan Sekolah Tamil sebelum Perang Dunia Kedua. (m/s 156)

Sekolah Cina Perkara Sekolah Tamil Masyarakat Cina Diusahakan Orang

perseorangan/pertubuhan Bandar Kawasan Lading getah

Negara Cina Buku Negara India Negara Cina Sukatan Negara India Negara Cina Guru Negara India/ Kangani

Enakmen Pendaftaran Sekolah

Peraturan dikenakan Undang-undang Buruh

19. Bagaimanakah corak pendidikan sekolah Melayu ketika British menjajah Tanah Melayu? (m/s 154-155) i. Sekolah Melayu pendidikan sekular ii. Diajar menulis, membaca, mengira, ilmu geografi, seni pertukangan, pekebunan iii. Pendidikan setakat darjah 6 iv. Ingin menjadikan orang Melayu sebagai petani/nelayan/lebih baik sedikit dari ibubapa v. Tidak disediakan sekolah Menengah vi. Lulusan hanya layak bekerja sebagai guru, polis, dan jawatan rendah di jabatan kerajaan vii. Berpeluang ke Makatab Perguruan

Page 43: (2) Latih tubi PMR Pangkor.doc_JAWAPAN_

43 BAB 7: PERJUANGAN RAKYAT TEMPATAN MENGEMBALIKAN

KEDAULATAN BANGSA 1. Lengkapkan maklumat dalam rajah di bawah. (m./s 166)

2. Apakah faktor kemenangan Dol Said dalam peperangan dengan British tahun 1831? - Menggunakan taktik perang gerila - Mendapat bantuan daripada Seri Menanti, Sg Ujong, Johol dan Muar (m/s 167) 3. Jelaskan maksud slogan “Agi idup agi ngelaban”. (m/s 169) - Selagi hidup selagi berjuang 4. Senarai isi kandungan perjanjian antara Mat Salleh dan William Cowie pada tahun 1898? (m/s 183) - Mat Salleh dan pengikut diberi pengampunan - Penduduk Inanam boleh kembali semula ke Inanam - Mat salleh diberi kuasa untuk mentadbir Tambunan - Mat Salleh diminta melaporkan pergerakan kepada SBUB 5. Apakah faktor-faktor penentangan Tok Janggut terhadap British di Kelantan. (m/s 187) - Peraturan tanah - Perasaan anti British - Dukai yang membebankan - Sistem pembayaran cukai yang menyusahkan 6. Senaraikan faktor kegagalan perjuangan penduduk Naning. (m/s 168) - Keupayaan tentera British yang lebih kuat - British mendapat bantuan daripada Rembau 7. Senaraikan faktor-faktor Kebangkitan Tani di Terengganu? (m/s 190) - Penduduk dilarang memburu binatang liar - Petani dikehendaki membayar pas kebenaran - Petani diwajibkan membayar 2.50 ringgit bagi mendaftar tanah mereka - Mendapat semangat perjuangan dari tokoh-tokoh agama

Faktor penentangan Dol Said

Bayaran cukai

Pelaksanaan sistem penghulu

Mempertahankan kemerdekaan Naning

Page 44: (2) Latih tubi PMR Pangkor.doc_JAWAPAN_

44 8. Nyatakan ciri-ciri patriotisme yang ada pada Rentap? (m/s 169) - Berani mempertahankan hak - Berani mempertahankan kedaulatan tanahair - Pemikiran strategi seperti pembinaan kubu - Pemikiran strategi dalam berjuang di hutan - Tabah menghadapi cabaran 9. Nyatakan tindakan J.W.W. Birch yang dianggap mencabuli adat resam masyarakat Melayu di Perak? (m/s 174) - Mengharamkan amalan perhambaan 10. Senaraikan faktor-faktor penentangan Dato’ Bahaman terhadap British di Pahang. (m/s 179) -Hilang hak mengutip cukai di daerah kekuasaannya - British membina balai polis tanpa berunding dengannya - Perlucutan gelaran ‘Dato’ Setia Perkasa Pahlawan Semantan’ 11. Senaraikan faktor-faktor kebangkitan British di Perak. (m/s 174) - Tindakan British mengambil hak mengutip cukai - Memperkenalkan cukai baru - Memaksa sultan menyerahkan kuasa mentadbir kepada Residen - Mencabuli adapt resam seperti pengharaman amalan perhambaan 12. Nyatakan punca yang menyebabkan hubungan antara Dato’ Kelana Sungai Ujong dan Yamtuan Antah tidak baik? (m/s 177) - Tindakan Dato Kelana Sungai Ujong menandatangani perjanjian dengan British - Tindakan Dato’ Kelana Sungai Ujong mengisytiharkan Terachi sebagai wilayahnya

Page 45: (2) Latih tubi PMR Pangkor.doc_JAWAPAN_

45 BAB 8: KEBANGKITAN SEMANGAT KEBANGSAAN UNTUK MENGANGKAT

MARTABAT BANGSA

1. Lengkapkan gerakan kesedaran kebangsaan yang menjadi pendorong terhadap kebangkitan semangat kebangsaan di Tanah Melayu.( m/s 201-202) Gerakan mengikut negara Tokoh penting Usaha yang dilakukan Turki - Gerakan Pan-Islam - Menyatukan umat Islam

- menentang penjajahan Barat

Mesir - Sayid Jamaluddin - Syeikh Muhamad Abduh

- menentang British

China - Dr Sun Yat Sen - menumbangkan Kerajaan Mancu - menubuhkan republic

Filipina - Jose Rizal - menentang Sepanyol - tubuh Liga Filipina

India - Mahatma Gandhi - Menentang British Indonesia - Soekarno - menentang Belanda Jepun - tentera Jepun - menewaskan Rusia dalam

peperangan 2. Senaraikan tokoh pelopor gerakan Islah di Tanah Melayu. (m/s 204) - Syeikh Muhammad Tahir Jalaluddin - Haji Abbas Muhammad Taha - Syed Syeikh al-Hadi 4. Berikan 3 saranan yang diutarakan oleh majalah Al-Imam. (m/s 203) - Menyeru orang Melayu berpegang kepada al-Quran dan hadis - Menekankan kepentingan ilmu pengetahuan - Menggesa kaum wanita diberi peluang mendapatkan pendidikan 5. Nyatakan akhbar yang meneruskan perjuangan Al-Imam selepas tahun1908. (m/s 203) - Neracha - Al-Ikhwan - Pengasuh - Saudara

Page 46: (2) Latih tubi PMR Pangkor.doc_JAWAPAN_

46 6. Bandingkan golongan intelektual Melayu yang memperjuangkan semangat kesedaran pada tahun 1930-an. (m/s 205)

Berpendidikan Melayu Perkara Berpendidikan Inggeris lepasan MPSI kebanyakan adalah guru

Siapa

memegang jawatan dalam pentadbiran

bekerjasama dengan

ahli agama untuk memajukan ekonomi

ingin memajukan orang Melayu dalam pendidikan

Perjuangan menuntut hak orang Melayu dalam bidang ekonomi, pentadbiran dan pendidikan melalui sistem perundangan dan pentadbiran

memperjuangkan hak orang Melayu dalam persatuan

Harun Aminurrashid Abdul Hadi Hasan Ibrahim Haji Yaacob

Tokoh Raja Chulan Mohammad Eunos Abdullah Ishak Haji Muhammad

7. Senaraikan akhbar yang berpengaruh sebelum Perang Dunia Kedua. (m/s 208) - Warta Malaya - Majlis - Utusan Melayu 8. Lengkapkan rajah dibawah tentang perkara yang sering ditulis dalam akhbar di bawah. (m/s 209-210)

Akhbar Perkara Bintang Peranakan membicarakan masyarakat Cina Peranakan yang taat setia

kepada British sebagai pemerintah Tanah Melayu

Warta Melayu keadaan sosioekonomi orang Melayu mendesak orang Melayu diberi lebih banyak jawatan dalam

perkhidmatan kerajaan

Majlis mendedahkan kelemahan dasar British

Seloka Melayu bahan rujukan di sekolah motivasi untuk suka belajar di kalangan pelajar

Utusan Melayu menggesa orang Melayu meningkatkan taraf ekonomi menggesa orang Melayu menubuhkan persatuan

Peranakan Timor melaporkan pemberontakan Dato’ Bahaman di Pahang

Akhbar Cina kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat Cina menyiarkan peristiwa yang berlaku di negara China

Akhbar India kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat India menyiarkan peristiwa yang berlaku di negara India

Page 47: (2) Latih tubi PMR Pangkor.doc_JAWAPAN_

47 9. Apakah peranan akhbar dalam membangkitkan semangat kebangsaan? (m/s 207) i. Mengkritik dasar British yang tidak menguntungkan orang Melayu ii. Menyeru orang Melayu bersatu dan menghapuskan semangat kenegerian iii. Menuntut kedudukan yang lebih baik dalam bidang pentadbiran, ekonomi dan pendidikan. 10. Nyatakan kepentingan puisi untuk meningkatkan kesedaran kebangsaan. (m/s 211) i. Saluran untuk suarakan perjuangan orang Melayu ii. Bertemakan semangat kebangsaan iii. Menyuburkan cinta akan bangsa dan negara iv. Menyeru merebut peluang ekonomi v. Mempertahankan maruah bangsa 11. Senaraikan ciri-ciri yang terdapat dalam persatuan yang bersifat kenegerian. (m/s 214) i. Tujuan untuk meningkatkan kedudukan ekonomi dan sosial orang Melayu ii. Cerdik pandai Melayu yang berpendidikan Inggeris iii. Berkhidmat dengan kerajaan Inggeris iv. Setia kepada Raja-raja Melayu dan bekerjasama dengan British v. Mendesak orang Melayu diberi peluang pekerjaan dalam pentadbiran kerajaan 12. Lengkapkan maklumat di bawah tentang kongres Melayu pertama dan kedua. (m/s 214)

Kongres Melayu Pertama (1939) Kongres Melayu Kedua (1940) tujuan untuk wujudkan perpaduan

kebangsaan orang Melayu menghimpunkan wakil daripada

semua persatuan Melayu

menarik lebih banyak persatuan termasuk Sarawak dan Brunei

menyarakan setiap persatua memajukan orang Melayu di negeri masing-masing

13. Apakah tujuan Kesatuan Melayu Muda (KMM) ditubuhkan? (m/s 215) i. Menanamkan semangat perpaduan dan kesedaran dikalangan orang Melayu untuk mempertahankan hak mereka ii. Membebaskan Tanah Melayu daripada penjajahan British iii. Menyatukan Tanah Melayu dengan Indonesia (Melayu Raya) 14. Mengapakah perjuangan KMM dianggap radikal? (m/s 215) i. Dasar tidak bekerjasama dengan British ii. Menyuarakan penentangan secara terbuka terhadap British iii. Mengadakan pakatan sulit dengan Jepun untuk menentang British v. Menggunakan akhbar Warta Malaya untuk membangkitkan semangat perjuangan 15. Tuliskan maklumat yang berkaitan dengan pertubuhan orang Cina Peranakan. (m/s 217) i. Menggalakkan pendidikan tinggi dan teknikal ii. Menunjukkan taat setia kepada kerajaan British iii. Melindungi kepentingan orang Cina Peranakan di negeri-negeri Selat

Page 48: (2) Latih tubi PMR Pangkor.doc_JAWAPAN_

48 16. Nyatakan maklumat Persatuan India Pusat Tanah Melayu pimpinan A.M. Soosay. (m/s 218) i. Gabungan 12 buah persatuan India dan empat dewan perniagaan India ii. Tujuan menjaga hak dan kepentingan orang India di Tanah Melayu

Page 49: (2) Latih tubi PMR Pangkor.doc_JAWAPAN_

49 TINGKATAN 3

Bab 1 : Pendudukan Jepun Di Negara Kita Arahan : Lengkapkan maklumat di bawah. 1. Pemerintahan Jepun di negara kita berlangsung selama tiga tahun setengah. 15.2.1942 hingga 12.9.1945. 2. Apakah yang mendorong Jepun menjadi kuasa imperialisme? Maharaja Meiji mengadakan pemulihan yang menekankan pemodenan dan perindustrian di bawah pemerintahan Maharaja Mikado Meiji 1868. 3. Mengapakah China menjadi sasaran awal perluasan kuasa Jepun. Negara China mempunyai bahan mentah 4. Masukan peristiwa mengikut kronologi.

Tahun Peristiwa 1895 Memenangi Perang Cina-Jepun pertama 1905 Jepun memenangi perang Rusia-Jepun 1910 Jepun menguasai Korea 1932 Jepun menakluki Manchuria 1937 Jepun memenangi Perang China-Jepun kedua 1941 Jepun menduduki Indo-China 1941 Jepun menyerang Asia Tenggara

5. Apakah faktor yang menyebabkan perluasan kuasa Jepun.

i. Pertambahan penduduk ii. Bahan mentah iii. Pasaran baru iv. Sekatan

6. Mengapakah Amerika Syarikat mengenakan sekatan ekonomi terhadap Jepun? Jepun enggan berundur daripada China 7. Senaraikan 3 slogan yang digunakan sebagai propaganda bagi menarik penduduk Asia kepada menyokong Jepun.

i. Asia untuk Asia ii. Semangat Asia iii. Kesemakmuran bersama Asia Timur.

Page 50: (2) Latih tubi PMR Pangkor.doc_JAWAPAN_

50 8. Berikan tafsiran bagi setiap slogan di atas. i. Negara Asia adalah untuk orang Asia dan tidak wajar dijajah oleh kuasa barat ii. Asia mempunyai kekuatan dan jati diri yang tersendiri untuk menghadapi sesuatu cabaran. iii. Rancangan Jepun untuk mewujudkan zon ekonomi yang makmur yang diketuai olehnya. 9. Namakan 2 buah kapal yang berjaya ditenggelamkan oleh tentera Jepun pada 10.12.1941. i. Repulse ii. Prince of Wales 11. Senaraikan faktor-faktor kejayaan Jepun mengalahkan British di Tanah Melayu. (m/s 13) - Perancangan awal perang - Kelemahan tentera British - Semangat tentera Jepun - Peranan Kesatuan Melayu Muda - Taktik serangan Jepun - Pakatan Jepun Thailand - Kelengkapan perang tentera Jepun Lengkapkan maklumat. 11. Dasar pemerintahan Jepun di Tanah Melayu. Politik i. Kedudukan Sultan: - Sultan tidak lagi menjadi pemerintah negeri - Sultan hanya menjadi ketua agama dan adapt istiadat Melayu - Sultan diberi elaun seperti semasa pemerintahan British ii. Status Tanah Melayu: - Dijadikan tanah jajahan Jepun iii. Majlis Agama Islam: - Hanya ditubuhkan apabila Jepun hamper kalah Ekonomi - Eksploitasi ekonomi - Mata wang Jepun - Pengenalan ekonomi kawalan

Page 51: (2) Latih tubi PMR Pangkor.doc_JAWAPAN_

51 12. Langkah yang diambil ke arah penjepunan. i. Sekolah Inggeris dan Cina ditutup bagi menghapuskan pengaruh mereka ii. Kesetiaan penduduk tanah Melayu ditumpu kepada Maharaja Jepun iii. Lagu kebangsaan Jepun dinyanyikan pada setiap pagi iv. Bahasa Jepun menjadi bahasa pengantar v. Cuti sempena hari perayaan Jepun diperkenalkan 13. Lengkapkan reaksi penduduk Tanah Melayu terhadap Jepun. Reaksi orang Melayu: - Sebahagian besarnya tidak menentang malah ada yang mengalu-alukan - Sokongan orang Melayu tidak kekal lama Reaksi orang Cina: - Kebanyakan orang Cina terlibat dalam gerakan anti-Jepun Reaksi orang India: - Orang India mendapat layanan baik kerana Jepun memerlukan kerjasama mereka untuk mengusir British di India 14. Lengkapkan maklumat di bawah. Gerakan Anti Jepun di Tanah Melayu.

Bil Gerakan Anti Jepun 1 Malayan People’s Anti Japanese Army (MPAJA) 2 Force 136 3 Askar Melayu Setia (AMS) 4 Pasukan Wataniah Pahang 5 Gerila Kinabalu 6 Pasukan Gerila Datu Mustafa 7 Pasukan gerila di Sandakan 8 Penentangan di pesisiran pantai Sarawak

15. Nyatakan 2 peristiwa yang menyebabkan Jepun menyerah kalah. i. 6 . 8 . 1945 ii. 9 . 8 . 1945 16. Namakan 2 pemimpin tentera Jepun yang menyerah diri kepada tentera Bersekutu. i. Jeneral Seishiro Itagaki di Singapura ii. Masao Baba di Labuan

Hiroshima dibom

Nagasaki dibom

Page 52: (2) Latih tubi PMR Pangkor.doc_JAWAPAN_

52 17. Senaraikan kesan pemerintahan Jepun dalam aspek politik. i. Menyemarakkan semangat kebangsaan ii. Orang tempatan diberi peluang menjawat jawatan tinggi dalam pentadbiran iii. Jepun menyekat kebebasan bersuara iv. memberi kesedaran supaya tidak mudah percaya kepada kuasa asing 18. Senaraikan nama penduduk tempatan yang diberi peluang untuk menjawat jawatan dalam pentadbiran Jepun. i. Abang Haji Openg ii. Kapten Mohd Salleh Hj Sulaiman iii. Ibrahim Hj Yaacob iv. Dr Burhanuddin al-Helmy v. Dato’ Onn Jaafar 19. Apakah kesan ekonomi yang berlaku di Tanah Melayu ketika pendudukan Jepun. (m/s 33-35)

i. Ekonomi merosot ii. Gaji pegawai kerajaan dikurangkan iii. Pengangguran semakin meningkat iv. Sekatan ekonomi v. Amalan rasuah, menyerah bagi pasaran gelap vi. Inflasi berlalu vii. Catuan bekalan viii. Industri baru

19. Apakah kesan sosial akibat pendudukan Jepun di Tanah Melayu.

i. Kesengsaraan ii. Wabak penyakit

Page 53: (2) Latih tubi PMR Pangkor.doc_JAWAPAN_

53 Bab 2 : Malayan Union dan Persekutuan Tanah Melayu

1. Lengkapkan maklumat di bawah.

2. Apakah tindakan yang diambil oleh PKM bagi menguasai Tanah Melayu.

i. Mengenai Bandar dan daerah penting ii. Menguasai balai polis iii. Menguasai pejabat kerajaan iv. Menjalankan undang-undang sendiri v. Mengutip cukai yang tinggi

3. Nyatakan keganasan yang dilakukan oleh PKM dalam tempoh 14 hari menguasai Tanah Melayu.

i. Menculik sesiapa yang bersubahat dengan Jepun ii. Menghukum penduduk yang dikatakan menganiaya orang Cina iii. Merampas harta benda orang kampung iv. Membunuh sesiapa sahaja yang dianggap bersalah v. Mencemarkan masjid dan surau vi. Membakar rumah-rumah yang berpenghuni

4. Apakah tujuan Pentadbiran Tentera British diperkenalkan? Untuk melaksanakan sesuatu pentadbiran peralihan sebelum pentadbiran awam diperkenalkan

1945 Kekalahan Jepun

PKM

Pentadbiran Tentera British

Malayan Union

Persekutuan Tanah Melayu

Page 54: (2) Latih tubi PMR Pangkor.doc_JAWAPAN_

54 5. Apakah kejayaan Pentadbiran British i. Menghapuskan penguasaan PKM selama 14 hari di Tanah Melayu ii. memujuk PKM dan MPAJA supaya menyerahkan senjata iii. mengawal dan memberhentikan pergaduhan antara kaum di beberapa tempat di Tanah Melayu iv. Mewujudkan keamanan dan menegakkan undang-undang 6. Apakah tujuan penubuhan Malayan Union? i. mengurang dan mengawal kuasa politik orang Melayu ii. menjimatkan perbelanjaan pentadbiran British iii. menjamin terus penguasaan British iv. memastikan sumbangan golongan imigran v. mengukuhkan pertahanan British vi. mewujudkan suatu pentadbiran yang cekap dan seragam vii. menyediakan Tanah Melayu kea rah pentadbiran sendiri viii. membentuk satu bangsa Malayan Union 7. Senaraikan ciri-ciri Malayan Union i. NNMB, NNMTB dan 2 buah negeri selat iaitu PP dan Melaka digabungkan menjadi satu unit politik ii. Majlis Eksekutif dan Majlis Perundangan Malayan Union dibentuk iii. Malayan Union diketuai oleh seorang Gabenor British yang dilantik oleh Raja England iv. kewarganegaraan sama rata melalui prinsip Jus soli yang menjadi asas kerakyatan Malayan Union v. Raja-raja menjadi ahli Majlis Melayu yang hanya membincangkan soal agama dan adapt istiadat Melayu vi. Seorang pesuruhjaya negeri dilantik bagi setiap negeri sebagai ketua pentadbir vii. Parlimen British menjadi pemutus undang-undang Malayan Union 8.Berikan faktor penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union. i. penghapusan kedaulatan dan kuasa raja-raja Melayu ii. tamadun orang Melayu terhakis iii. kerakyatan yang terlalu liberal iv. membantah tindakan Sir Harold Mc Michael mengancam raja-raja Melayu 9. Senaraikan pertubuhan yang menyokong Malayan Union.

i. Parti Kebangsaan Melayu Malaya (PKM) ii. Angkatan Pemuda Insaf (API) iii. Angkatan Wanita Sedar (AWAS) iv. Barisan Tani Melayu (BATAS)

10. Nyatakan Pertubuhan yang menyokong konsep kerajaan Malayan Union. i. Parti Komunis Malaya ii. Malayan Democratic Union (MDU)

Page 55: (2) Latih tubi PMR Pangkor.doc_JAWAPAN_

55 11. Nyatakan tiga bentuk penentangan terhadap Malayan Union.

i. Individu ii. Akhbar iii. Secara Kolektif

12. Siapakah yang terlibat dalam penentangan secara individu. i. Dato’ Onn Jaafar ii. Raja-raja Melayu – Sultan Johor

13. Senaraikan bekas pegawai British yang turut serta dalam menentang cadangan Malayan Union. i. Frank Swettenham ii. R.O. Winstedt iii. Sir Frederick Weld Smith iv. Sir Cecil Clementi 14. Namakan akhbar yang memuatkan bantahan terhadap rancangan Malayan Union

i. Majlis ii. Utusan Melayu iii. Warta Negara iv. Majlis

15. Nyatakan cara orang Melayu menentang Malayan Union secara kolektif.

i. Demonstrasi ii. Persatuan-persatuan ditubuhkan iii. Menghantar telegram iv. Kongres Melayu Pertama v. Rapat Umum vi. Perhimpunan Kaum ibu

16. Bilakah UMNO ditubuhkan? - 11 Mei 1946 17. Apakah tujuan penubuhan UMNO pada tahun 1946? i. menentang Malayan Union ii. menyatukan orang Melayu iii. mewujudkan satu organisasi nasional iv. menjaga kepentingan politik dan ketuanan Melayu v. memajukan pendidikan orang Melayu vi. melindungi kepentingan orang Melayu v. tetapi belum bersedia menuntut kemerdekaan 18. Apakah matlamat perjuangan pada tahun 1949? i. menjalankan fungsi sebagai parti politik yang sempurna sebagai penyatu bangsa Melayu ii. menjalankan ikhtiar dan langkah bagi mendirikan sebagai sebuah kerajaan merdeka iii. menyatukan orang Melayu dalam politik, kebajikan, kebudayaan dan ekonomi iv. menjadi pelindung kedaulatan tanah air v. mula menuntut kemerdekaan

Page 56: (2) Latih tubi PMR Pangkor.doc_JAWAPAN_

56 19. Senaraikan tuntutan Jawatankuasa Eksekutif yang terdiri daripada pegawai kanan British, Wakil raja-raja Melayu dan wakil UMNO. i. Raja-raja dan orang Melayu menolak semua prinsip dan struktur MU ii. membentuk sebuah persekutuan bagi seluruh semenanjung Tanah Melayu iii. menolak kerakyatan jus soli iv. taraf negeri naungan bagi negeri Melayu dipulihkan semula v. mendesak Raja-raja Melayu menjadi ketua negeri Melayu 19. Senaraikan ciri-ciri utama yang terdapat dalam Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. i. konsep Raja Berpelembagaan diperkenalkan ii. Majlis Raja-raja Melayu ditubuhkan bagi menggantikan Majlis Melayu iii. perlindungan istimewa diberi kepada orang Melayu dan diletakkan di bawah kuasa Pesuruhjaya Tinggi British iv. Syarat kerakyatan diperketatkan v. Sebuah persekutuan dibentuk dengan gabungan 11 buah negeri kecuali Singapura vi. Pesuruhjaya Tinggi British menjadi ketua Persekutuan dan dibantu oleh Majlis Mesyuarat Eksekutif dan Majlis Mesyuarat Perundangan Persekutuan

Page 57: (2) Latih tubi PMR Pangkor.doc_JAWAPAN_

57 Bab 3 : Ancaman Parti Komunis Malaya dan Darurat

1. Siapakah yang mengasaskan ideologi komunisme? (m/s 87) - Karl Marx 2. Apakah isu yang diperjuangkan oleh ideologi komunisme? (m/s 87)

i. memperjuangkan masyarakat tanpa kelas ii. Memiliknegarakan tanah dan perindustrian

. 3. Nyatakan cara penyusupan fahaman komunis di Tanah Melayu. (m/s 87)

i. Melalui Parti Komintang (KMT) dari Parti Komunis Nanyang ii. Melalui Kesatuan Sekerja iii. Melalui persatuan-persatuan iv. Melalui kelas malam v. Melalui penerbitan

4. Mengapa orang Melayu tidak tertarik dengan fahaman komunis. (m/s 87) - Bertentangan dengan agama Islam dan adat resam orang Melayu 5. Apakah tujuan penubuhan PKM 1930? (m/s 88) - Menubuhkan Republik Komunis Malaya 6. Kegiatan PKM menjadi lebih agresif menjelang tahun 1935. Apakah tindakan PKM? (m/s 88)

i. Melancarkan mogok di lading orang baik di Batu Arang. 7. Apakah peristiwa yang menyebabkan kerajaan mengisytiharkan darurat di seluruh Tanah Melayu? (m/s 91) - Pembunuhan 3 orang pengurus ladang yang berbangsa Eropah di Sungai Siput. 8. Apakah langkah bagi membanteras ancaman Komunis? (m/s 92)

i. Mengharamkan PKM ii. Mengharamkan parti berhaluan kiri seperti Angkatan Wanita Sedar, Ikatan

Pemuda Tanah Air Melayu, Pemuda Radikal Melayu (PERA), Parti Kebangsaan Melayu Malaya, Hizbul Muslimin.

iii. Memperbesar pasukan keselamatan iv. Rancangan Briggs v. Perang Saraf vi. Pengampunan beramai-ramai

9. Apakah langkah yang diambil dalam memperbesarkan pasukan keselamatan. (m/s 94) i. Keanggotaan pasukan polis menjadi 70000 orang. ii. Membawa masuk askar dari negara Komanwel terutamanya Australia, New Zealand, Afrika Timur dan Fiji. iii. Menubuhkan pasukan Home Guard iv. 24000 orang mata-mata khas (Special Constables)

Page 58: (2) Latih tubi PMR Pangkor.doc_JAWAPAN_

58 10. Siapakah yang melancarkan rancangan Briggs dan tujuan dilaksanakan. (m/s 94)

i. Sir Harold Rowdon Briggs ii. Bertujuan untuk menyukat bekalan makanan, wang, maklumat dan ubat-

ubatan kepada pihak komunis. 11. Berikan maklumat tentang MinYuen. (m/s 94) i. ditubuhkan oleh PKM ii. memberi maklumat, membekalkan ubat-ubatan kepada pengganas iii. kebanyakan bekerja sebagai pelombong dan peladang 12. Apakah yang dilakukan dalam rancangan Briggs? (m/s 94) i. Kampung Baru ii. Dilengkapi dengan segala kemudahan iii. Kampung Baru dipagari dengan kawat berduri. iv. Dikawal oleh Special Constable. v. Setiap ketua keluarga diberi had catuan makanan vi. Sekatan jalan raya bagi mencegah bekalan makanan dan keperluan sampai ke tangan komunis. vii. Sistem pendaftaran bagi mengawal pergerakan penduduk. 13. Apakah kempen yang diambil dalam perang saraf? (m/s 98)

i. Memenangi hati dan fikiran rakyat ii. Bulan penduduk Tanah Melayu menentang komunis

14. Berikan maksud istilah di bawah: (m/s 100)

i. Kawasan hitam: kawasan yang terdapat kegiatan komunis yang aktif dan dikenakan perintah berkurung

ii. Kawasan putih: kawasan yang telah diisytiharkan bebas daripada ancaman komunis

15. Apakah langkah yang diambil oleh Sir Gerald Templer bagi menarik orang Cina supaya menyokong usaha perang saraf? (m/s 100)

i. Melonggarkan syarat kewarganegaraan ii. Menaikkan jumlah hadiah yang dapat ditawarkan kepada penduduk yang

dapat menangkap dan memberi maklumat 16. Apakah cara yang digunakan oleh kerajaan bagi memberi maklumat mengenai pengampunan beramai-ramai. (m/s 102)

i. 40 juta risalah diedarkan ii. 12 juta pas pengampunan telah diedarkan iii. Siaran radio iv. Poster v. Iklan vi. Wayang gambar

17. Apakah peristiwa penting yang berlaku pada 28 dan 29 . 12. 1955. (m/s 104) - Pertemuan Baling

Page 59: (2) Latih tubi PMR Pangkor.doc_JAWAPAN_

59 18. Senaraikan kesan darurat terhadap penduduk Tanah Melayu. (m/s 108)

i. Menguat kuasa undang-undang darurat ii. Melonggarkan syarat kerakyatan kepada orang bukan Melayu iii. Mendorong British mempercepatkan langkah ke arah berkerajaan sendiri iv. British berjanji menyegerakan kemerdekaan kepada Tanah Melayu v. Penubuhan Malayan Chinese Association (MCA)

19. Nyatakan kesan Ekonomi semasa ancaman Komunis di Tanah Melayu. (m/s 110)

i. Kegiatan harian terjejas ii. Kemusnahan infrastruktur iii. Pembelanjaan kerajaan 250000 – 300000 iv. Kurang tumpuan pembangunan luar Bandar

20. Senaraikan kesan darurat dari segi sosial. (m/s 111)

i. Orang awam terkorban ii. Tentera terbunuh iii. Kesengsaraan iv. Kesukaran bergerak v. Aktiviti harian terjejas vi. Catuan bekalan makanan vii. Hubungan kaum terjejas

Page 60: (2) Latih tubi PMR Pangkor.doc_JAWAPAN_

60 Bab 4 : Kerjasama Antara Kaum Ke Arah Kemerdekaan

1. Apakah langkah yang diambil bagi mewujudkan perpaduan di kalangan penduduk perpaduan di kalangan penduduk Tanah Melayu? (m/s 121) - Menubuhkan Jawatankuasa Hubungan antara Kaum 2. Apakah syarat yang dikenakan oleh British bagi memboleh kemerdekaan diberikan? (m/s 121) - Kerjasama kaum perlu diadakan jika Tanah Melayu ingin dapat kemerdekaan. 3. Siapakah yang menganggotai Jawatankuasa Hubungan antara kaum. (m/s 121)

i. UMNO – Dato’ Jaafar ii. MCA – Tun Tan Cheng Lock iii. Wakil kaum India iv. Serani v. Ceylon vi. Pengerusi – E.E.C. Thuraisingam vii. Penasihat – Sir Malcom Mac Donald

4. Senaraikan 4 perkara penting hasil kompromi UMNO dan CLC. (m/s 122)

i. Kelonggaran syarat kerakyatan Persekutuan ii. Bantuan ekonomi dan pelajaran kepada orang Melayu iii. Pilihanraya akan diadakan pada masa yang sesuai di peringkat majlis,

bandaran, negeri dan Majlis Perundangan Persekutuan iv. Pembentukan satu sistem pendidikan yang mewajibkan penggunaan bahasa

Melayu dan bahasa Inggeris sebagai bahasa penyatuan. 5. Namakan parti-parti politik yang berusaha mewujudkan perpaduan kaum. (m/s 124)

1. UMNO 2. MIC 3. MCA 4. IMP 5. PAS 6. Parti Negara

6. Namakan sistem persekolahan yang wujud sebelum merdeka. (m/s 127)

i. Sekolah Vernakular Melayu ii. Sekolah Vernakular Cina iii. Sekolah Vernakular Cina iv. Sekolah Vernakular India v. Sekolah Vernakular Tamil vi. Sekolah agama Islam

7. Nyatakan cadangan yang dikenakan dalam laporan Barnes 1951. (m/s 129)

1. Pendidikan sekolah rendah diwajibkan 2. sekolah rendah menggunakkan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sebagai

bahasa pengantar. 3. Sekolah menengah menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar

Page 61: (2) Latih tubi PMR Pangkor.doc_JAWAPAN_

61 8. Mengapakah cadangan Laporan Barnes ditolak oleh Laporan Fenn-Wu 1951? (m/s 129) - Mahu terus mengekalkan sistem pendidikan vernakular Cina. 9. Apakah yang terkandung dalam laporan Razak 1956. (m/s 129) i. sekolah umum menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar bagi sekolah rendah dan menengah ii. sekolah jenis umum menggunakan bahasa Cina, bahasa Tamil dan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar iii. pendidikan rendah adalah wajib iv. bahasa ibunda diajar jika terdapat 15 orang pelajar v. sukatan pelajaran, sistem peperiksaan, latihan perguruan dan sistem nazir yang sama 10. Apakah tujuan sistem Ahli diperkenalkan tahun 1951? (m/s 131) - Untuk melatih orang Melayu dan kaum lain dalam pentadbiran Tanah Melayu. 11. Nyatakan ciri-ciri sistem Ahli. (m/s 131) i. satu sistem cabinet bayangan terdiri daripada beberapa pegawai dan tokoh masyarakat ii. anggota dikenali sebagai Ahli iii. perlantikan dibuat oleh Pesuruhjaya Tinggi British dengan persetujuan Majlis Raja-raja Melayu iv. Ahli-ahli diletakkan di bawah kuasa Pesuruhjaya Tinggi British v. Ahlinya terdiri daripada 9 orang anggota iaitu 5 orang penduduk Tanah Melayu dan 4 orang pegawai British 12. Senaraikan anggota yang telah dilantik dalam Sistem Ahli. (m/s 131) i. Dato’ Onn Jaafar ii. Dato’ Mahmud Mat iii. Tunku Yaakob Almarhum Sultan Abdul Hamid iv. Dato’ EEC Thuraisingam v. Dr. Lee Tiang Keng 13. Apakah tujuan penubuhan Lembaga Pembangunan Industri Desa atau RIDA? (m/s 134) - Untuk membantu meningkatkan taraf sosio-ekonomi orang Melayu. 14. Di manakah pilihan raya Majlis Bandaran pertama diadakan. (m/s 137) - George Town, Pulau Pinang tahun 1951 15. Apakah hasil kerjasama antara UMNO dan MCA dalam pilihan raya Majlis Bandaran yang diadakan di Kuala Lumpur tahun 1952? (m/s 137) - UMNO – MCA mendapat 9 kerusi daripada 12 kerusi 16. Apakah bukti yang menunjukkan penerimaan orang ramai terhadap kerjasama antara kaum dalam politik tanah air. (m/s 137) - Memenangi 226 daripada 268 kerusi

Page 62: (2) Latih tubi PMR Pangkor.doc_JAWAPAN_

62 17. Nyatakan manifesto Parti Perikatan dalam pilihan Raya MPP. (m/s 139)

i. Mencapai kemerdekaan dalam tempoh empat tahun ii. Mewajibkan pendidikan rendah iii. Melindungi hak raja-raja Melayu sebagai Raja Berperlembagaan iv. Menamatkan darurat v. Menjadikan perkhidmatan awam yang bercorak tempatan

18. Apakah faktor-faktor yang mendorong kepentingan Parti Perikatan dalam Pilihan Raya Majlis Perundangan Persekutuan 1955. (m/s 141)

i. Sikap tolak ansur ii. Kebijaksanaan pemimpin iii. Kesanggupan berkongsi kuasa iv. Kesepakatan v. Semangat mencapai kemerdekaan vi. Manifesto yang dapat diterima

Page 63: (2) Latih tubi PMR Pangkor.doc_JAWAPAN_

63 Bab 5 : Kemerdekaan Negara 31 Ogos 1957

1. Namakan anggota yang terlibat dalam rombongan kemerdekaan ke London. (m/s 148)

i. Tunku Abd Rahman ii. Tun Dr Ismail iii. Tun H.S. Lee iv. Tun Abdul Razak v. Dato’ Panglima Bukit Gantang vi. Abdul Aziz Othman vii. Dato’ Mohd Seth viii. Dato’ Nik Ahmed Kamil

2. Apakah matlamat rombongan kemerdekaan ke London? (m/s 149) - Merundingkan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu dengan British 3. Rundingan di London telah dipengerusikan oleh Lord Lennox – Boyd berlangsung dari 18 . 1 . 1956 hingga 8 . 2 . 1956. (m/s 150) 4. Senaraikan perkara-perkara yang telah dipersetujui dalam perjanjian di London.(m/s 151)

i. Tarikh kemerdekaan ditetapkan 31 . 8 . 1957 ii. Suruhanjaya bebas dibentuk bagi menggubal perlembagaan iii. Parti Perikatan tidak akan mengambil alih perniagaan British iv. Satu perjanjian pertahanan dengan British akan ditandatangani bagi menjaga

keselamatan dan kepentingan ekonomi British di Persekutuan Tanah Melayu. v. Konsep Raja Berperlembagaan dikekalkan pembahagian kuasa di antara

kerajaan pusat dan negeri

5. Di manakah sambutan rombongan kemerdekaan diadakan setelah kembali ke Tanah Melayu pada 20 . 2 .1956? (m/s 152) - Padang Merdeka, Bandar Hilir, Melaka. 6.Apakah tugas Suruhanraya Reid? (m/s 154)

i. Merangka sebuah perlembagaan bagi Persekutuan Tanah Melayu yang akan merdeka

ii. Membentuk dan menentukan kuasa kerajaan pusat dan negeri. iii. Menjamin kedudukan khas raja-raja Melayu iv. Mewujudkan satu rupa bangsa Persekutuan Tanah Melayu

7. Senaraikan cadangan Suruhanjaya Reid. (m/s 155) i. Sebuah negara persekutuan dibentuk dengan pembahagian kuasa pusat dan negeri. ii. Kerakyatan secara Jus Soli kepada mereka yang lahir di Tanah Melayu.

iii. Kedudukan istimewa orang melayu dikekalkan tanpa menjejaskan hak kaum lain.

iv. Institusi raja-raja Melayu dan konsep Taja Berperlembagaan dikekalkan v. Bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa kebangsaan. Walau bagaimanapun

bahasa Cina dan Tamil boleh dikembang dan menjadi bahasa pengantar dan sekolah masing-masing.

vi. Agama Islam dijadikan sebagai agama rasmi Persekutuan. Walau bagaimanapun agama lain boleh terus diamalkan.

Page 64: (2) Latih tubi PMR Pangkor.doc_JAWAPAN_

64 8.Senaraikan perkara yang terkandung dalam Perlembagaan merdeka. (m/s 157)

i. Sebuah kerajaan Persekutuan dibentuk dengan nama Persekutuan Tanah Melayu.

ii. Yang Di-Pertuan Agong sebagai ketua negara. iii. Pembentukan sebuah parlimen yang mempunyai Dewan Rakyat dan Dewan

Negara iv. Perdana Menteri sebagai ketua pentadbiran negeri dengan dibantu oleh sebuah

cabinet. v. Agama Islam sebagai agama rasmi Persekutuan Tanah Melayu vi. Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan vii. Kerakyatan terbuka kepada sesiapa sahaja yang lahir di Persekutuan Tanah

Melayu. viii. Kedudukan istimewa orang Melayu diteruskan tanpa mengurangkan hak

warganegara yang lain. 9. Bila dan di mana pemasyhuran kemerdekaan dibuat? (m/s 160) - 30 .8. 1957 di padang Kelab Selangor, Kuala Lumpur. 10. Senaraikan kandungan Pemasyhuran kemerdekaan. (m/s 166)

i. Persekutuan Tanah Melayu mencapai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat setaraf dengan negara-negara lain di dunia.

ii. Raja-raja Melayu dengan Ratu England menandatangani Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 bagi membentuk Persekutuan Tanah Melayu.

iii. Semua penguasaan Baginda Ratu England dan Parlimen British ke atas Negeri-negeri Selat terbatal.

iv. Perlembagaan Persekutuan berkuat kuasa pada 31 . 8 . 1957 v. Persekutuan Tanah melayu yang merdeka mengandungi negeri Johor, Pahang,

negeri Sembilan, Selangor, Kedah, Perlis, Kelantan, Terengganu, Perak, Melaka dan Pulau Pinang.

vi. Persekutuan Tanah Melayu merupakan sebuah negara demokrasi yang mengutamakan kesejahteraan rakyatnya.

Page 65: (2) Latih tubi PMR Pangkor.doc_JAWAPAN_

65

Bab 6 : Perubahan Pentadbiran ke arah berkerajaan sendiri di Sarawak dan Sabah 1. Siapakah yang telah memperkenalkan perlembagaan 1941. (m/s 174) Charles Vyner Brooke 2. Apakah yang dilakukan oleh Charles Vyner Brooke ekoran dari bantahan orang Melayu dan orang Iban? (m/s 176)

i. Pejabat Tanah Jajahan meminta Charles Vyner Brooke mendapatkan persetujuan penyerahan Sarawak secara perundangan dan demokrasi.

ii. Charles Vyner Brooke telah merujuk kepada Majlis Negeri. iii. Majlis Negeri bersidang selama 3 hari dan meluluskan Rang undang-undang

penyerahan Sarawak atau Cession Bill dengan 18 undi menyokong manakala 16 undi menentang.

3. Bilakah kerajaan British mengisytiharkan Sarawak sebagai jajahan Mahkota British? (m/s 176) Pada 1 . 7 . 1946 4. Pada Januari 1941, Charles Vyner Brooke memperkenalkan Perlembagaan 1941. Namun perlembagaan ini tidak dapat dilaksanakan. Kenapa? (m/s 174) Jepun menyerang dan menduduki Sarawak. 5. Nyatakan faktor-faktor penyerahan Sarawak kepada British. (m/s 175)

i. Desakan daripada kerajaan British ii. Pertikaian keluarga iii. Masalah kewangan

6. Siapakah yang dihantar oleh Charles Vyner Brooke sebagai wakil beliau mendapatkan tandatangan ketua-ketua Bumiputera? (m/s 175) Gerard T. Mac Bryan 7. Siapakah gabenor British yang pertama di Sarawak? (m/s 177) Sir Charles Arden Clarke 8. Berikan faktor-faktor Gerakan anti penyerahan Sarawak. (m/s 178)

i. Perlembagaan 1941

Page 66: (2) Latih tubi PMR Pangkor.doc_JAWAPAN_

66 ii. Tipu muslihat iii. Anthony Brooke tidak dilantik sebagai Raja Sarawak

9. Senaraikan kaum wanita turut terlibat dalam demonstrasi menentang penyerahan Sarawak. (m/s 180) i. Cikgu Lily Eberwein ii. Cikgu Ajibah Abol 10. Pada bulan Disember 1946, British telah mengeluarkan notis Pekeliling No. 9 sebagai amaran kepada kakitangan kerajaan. (m/s 181) 11. Gerakan anti penyerahan semakin mendapat sokongan penduduk Sarawak. Apakah tindakan British untuk melemahkan gerakan tersebut. (m/s 183)

i. Memecahbelahkan perpaduan ii. Menubuhkan Young Malay Association (YMA) iii. Melaga-lagakan orang Melayu dengan orang Dayak iv. Memburuk-burukkan pejuang. v. Mempersenda, menghina, mencemuh golongan antipenyerahan.

12. Golongan muda dalam Barisan Pemuda Melayu (BPM) bertemu secara sulit lalu menubuhkan........(m/s 183) Rukun Tiga Belas 13. Sarawak dibahagikan kepada lima bahagian. Setiap bahagian diketuai oleh.....(m/s 186) Residen 14. Berikan maklumat penubuhan parti di atas. (m/s 187)

i. Mewujudkan keharmonian ii. Menuntut pendidikan percuma bagi sekolah rendah

15. Berikan matlamat penubuhan parti di atas. (m/s 187)

i. Mewujudkan keharmonian ii. Menuntut pendidikan percuma bagi sekolah rendah

16. Namakan parti-parti yang membentuk Parti Perikatan Sarawak. (m/s 189)

i. Parti Kebangsaan Sarawak (SNAP) ii. Persatuan Cina Sarawak (SCA)

Nama Parti : Parti Negara Sarawak (PANAS) Tarikh penubuhan : 9 April 1960 Pengasas : Datu Patinggi Abang Haji Mustapha

Page 67: (2) Latih tubi PMR Pangkor.doc_JAWAPAN_

67 iii. Barisan Rakyat Jati Sarawak (BARJASA) iv. Parti Negara Sarawak (PANAS) v. Parti Pesaka Anak Sarawak (PESAKA)

17. Berikan faktor-faktor Sabah diserahkan kepada Kerajaan British. (m/s 190)

a. Desakan Pelabur dan Pemodal Eropah b. Mengeksploitasi sumber bahan mentah c. Menjamin kedudukan dan keselamatan

18. Penyerahan Sabah kepada British tidak mendapat tentangan hebat daripada penduduk tempatan kecuali....(m/s 190) Waris Kesultanan Sulu. 19. Kenapakah waris Kesultanan Sulu menentang penyerahan Sabah kepada British? (m/s 190) Kerana menganggap Sabah sebagai miliknya 20. Namakan parti-parti yang menganggotai Parti Perikatan Sabah. (m/s 192)

i. Pertubuhan Kebangsaan Kadazan Bersatu (UNKO) ii. Pertubuhan Kebangsaan Sabah Bersatu (USNO) iii. Pasok Momogun iv. Persatuan Cina Sabah (SCA)

Page 68: (2) Latih tubi PMR Pangkor.doc_JAWAPAN_

68

Bab 7 : Malaysia Yang Berdaulat 1. Apakah tujuan Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Malaysia (JPPM) ditubuhkan pada bulan Julai 1961? (m/s 203) Untuk mengedarkan rundingan dengan pemimpin-pemimpin wilayah yang terlibat sebagai langkah awal ke arah merealisasikan gagasan Persekutuan Malaysia. 2. Senaraikan matlamat-matlamat Persekutuan Malaysia. (m/s 210) i. Mempercepatkan kemerdekaan ii. Keseimbangan kaum iii. Memajukan sosio ekonomi iv. Keselamatan dan kestabilan negara 3. Mengapakah Parti Tindakan Rakyat pimpinan Lee Kuan Yew mengalu-alukan gagasan Persekutuan Malaysia. (m/s 210) Menyelamatkan parti tersebut daripada dikuasai oleh parti-parti tersebut daripada dikuasai oleh Parti-parti Berhaluan Kiri 4. Mengapakah Parti Rakyat Brunei pimpinan A.M. Azhari menentang gagasan Persekutuan Malaysia? (m/s 210) Menganggap Brunei akan menjadi tanah jajahan sekiranya menyertai Persekutuan Malaysia. 5. Mengapakah Parti Rakyat Brunei pimpinan A.M. Azahari melancarkan pemberontakan? (m/s 210) Usul menentang gagasan Persekutuan Malaysia yang dibawa Parti Rakyat Brunei ditolak di Majlis Undangan negeri Brunei. 6. Mengapakah pendirian Indonesia berubah dan menuduh gagasan Persekutuan Malaysia sebagai Neokolonialisme? (m/s 212) Kerana terpengaruh dengan dakyah oleh Parti Komunis Indonesia (PKI) 7. Gagasan Persekutuan Malaysia mendapat sokongan daripada kerajaan Britain dan Amerika Syarikat. Mengapa kedua-dua buah negara ini memberikan sokongan? (m/s 213) Mempercepat proses kemerdekaan Singapura, Sarawak, Sabah dan Brunei. Di Samping itu, pengaruh Komunis dapat disekat.

Page 69: (2) Latih tubi PMR Pangkor.doc_JAWAPAN_

69 8. Apakah matlamat Suruhanjaya Cobbold? (m/s 214) Meninjau pandangan penduduk di Sabah dan Sarawak. 9. Senaraikan antara kandungan penting Perjanjian Persekutuan Malaysia. (m/s 216)

i. Semua urusan hal-ehwal luar adalah menjadi tanggungjawab kerajaan Persekutuan.

ii. Agama Islam merupakan agama rasmi persekutuan kecuali Sabah dan Sarawak tetapi agama lain bebas diamalkan.

iii. Bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan tetapi bahasa Inggeris dan bahasa lain boleh diamalkan.

iv. Bagi Sabah dan Sarawak, bahasa Inggeris lulus sebagai bahasa rasmi sehingga 10 tahun selepas pembentukan Persekutuan Malaysia.

v. Sarawak dan Sabah diberikan kuasa mengawal hal ehwal imigresen dan perkhidmatan awam.

vi. Rakyat bumiputera di Sarawak dan Sabah mendapat taraf yang sama dengan orang Melayu di Persekutuan Tanah Melayu.

10. Apakah usaha-usaha yang dijalankan ke arah perdamaian Malaysia-Indonesia? (m/s 221)

i. Rundingan tidak rasmi di Tokyo (Mei 1963) ii. Sidang kemuncak di Manila (30 Julai – 5 Ogos 1963) iii. Persidangan di Bangkok (Februari 1964) iv. Persidangan di Tokyo (Jun 1964)

11. Sebaik sahaja Deklarasi Penubuhan Persekutuan Malaysia dibacakan oleh Tunku Abdul Rahman di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur, teriakan ”MERDEKA” sebanyak 7 kali telah dilaungkan dengan penuh semangat. (m/s 218) 12. Mengapakah Persidangan Tokyo Jun 1964 gagal? (m/s 221) Kerana Indonesia enggan mengundurkan tenteranya dan menuduh Malaysia membelakangkan keputusan sidang kemuncak Manila. 13. Senaraikan faktor-faktor pemisahan Singapura dari Malaysia. (m/s 226)

i. Masalah ekonomi ii. Konsep Malaysian Malaysia iii. Pertikaian Parti Perikatan – PETIR iv. Rusuhan kaum

14. Pengisytiharan Pemisahan Singapura dari Malaysia dibuat di Parlimen pada 9 Ogos 1965 (m/s 227) 15. Konfrontasi semakin kendur apabila tentera Indonesia di bawah pimpinan Jeneral Soeharto berjaya mengambil kuasa daripada Presiden Soekarno selepas peristiwa Gestapo 30 September (m/s 222)

Page 70: (2) Latih tubi PMR Pangkor.doc_JAWAPAN_

70