k2 latih tubi upsr 2004

Upload: uni-risor-legacy

Post on 30-May-2018

239 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/14/2019 K2 Latih Tubi UPSR 2004

  1/21

  FORMAT UPSR 2004 1

  Latihtubi UPSR

  Mata Pelajaran : Matematik Kertas 2

  1. Nyatakan nilai tempat bagi angka 8 dalam nombor 68 974.

  2. Nyatakan nilai tempat bagi angka 7 dalam nombor 62 674.

  3. Nyatakan nilai tempat bagi angka 5 dalam nombor 58 944.

  4. Nyatakan nilai tempat bagi angka 9 dalam nombor 48 924.

  5. Nyatakan nilai tempat bagi angka 4 dalam nombor 48 524.

  6. Tuliskan angka bagi tiga puluh ribu empat ratus lima.

 • 8/14/2019 K2 Latih Tubi UPSR 2004

  2/21

  FORMAT UPSR 2004 2

  7. Tuliskan angka bagi lima puluh ribu enam ratus dua.

  8. Tuliskan angka bagi tujuh puluh ribu empat ratus lapan.

  9. Tuliskan angka bagi sembilan puluh ribu empat ratus sembilan.

  10.Tuliskan angka bagi enam puluh ribu enam ratus enam.

  11. Rajah 1 menunjukkan berat sebiji mangga.Berapakah berat,dalam g,mangga itu?

  RajaRajah 1

  12.Rajah 2 menunjukkan berat sebiji mangga.Berapakah berat,dalamg,mangga itu?

 • 8/14/2019 K2 Latih Tubi UPSR 2004

  3/21

  FORMAT UPSR 2004 3

  Rajah 2

  13.Rajah 3 menunjukkan berat sebiji mangga.Berapakah berat,dalamg,mangga itu?

  Rajah 3

  14.Rajah 4 menunjukkan berat sebiji mangga.Berapakah berat,dalamg,mangga itu?

  Rajah 4

  15.Rajah 5 menunjukkan berat sebiji mangga.Berapakah berat,dalamg,mangga itu?

  Rajah 516.43 645 + 828 =

 • 8/14/2019 K2 Latih Tubi UPSR 2004

  4/21

  FORMAT UPSR 2004 4

  17.36 838 + 345 =

  18.54 677 + 617 =

  19.63 666 + 529 =

  20.72 749 + 444 =

  21.Tukarkan 0.17 kepada pecahan.

  22.Tukarkan 0.29 kepada pecahan.

 • 8/14/2019 K2 Latih Tubi UPSR 2004

  5/21

  FORMAT UPSR 2004 5

  23.Tukarkan 0.37 kepada pecahan.

  24.Tukarkan 0.31 kepada pecahan.

  25.Tukarkan 0.43 kepada pecahan.

  26.Namakan setiap bentuk berikut.6 cm

  a) b)

  4 cm3 cm

  .

  27.Namakan setiap bentuk berikut.

  a) b)

 • 8/14/2019 K2 Latih Tubi UPSR 2004

  6/21

  FORMAT UPSR 2004 6

  ..

  28. Namakan setiap bentuk berikut.7 cm

  a) b)

  7 cm

  7 cm

  .

  29.Namakan setiap bentuk berikut.

  a) b)

  .

  30.Namakan setiap bentuk berikut.

  a) b)

  .. 31.0.249 3 =

  32.0.328 4 =

 • 8/14/2019 K2 Latih Tubi UPSR 2004

  7/21

  FORMAT UPSR 2004 7

  33.0.455 5 =

  34.0.126 6 =

  35.0.217 7 =

  3 536.1 - =

  8 8

  3 637.1 - =

  7 7

  2 4

 • 8/14/2019 K2 Latih Tubi UPSR 2004

  8/21

  FORMAT UPSR 2004 8

  38.1 - =5 5

  1 339.1 - =

  4 4

  3 740.1 - =

  8 8

  41.25 % daripada 200 =

  42.30 % daripada 300 =

  43.35 % daripada 400 =

 • 8/14/2019 K2 Latih Tubi UPSR 2004

  9/21

  FORMAT UPSR 2004 9

  44.40 % daripada 550 =

  45.45 % daripada 600 =

  46. Hitungkan 2 jam 55 minit + jam =Berikan jawapan dalam jam dan minit.

  47.Hitungkan 3 jam 25 minit + jam =Berikan jawapan dalam jam dan minit.

  48.Hitungkan 4 jam 50 minit + jam =Berikan jawapan dalam jam dan minit.

  49.Hitungkan 3 jam 45 minit + jam =Berikan jawapan dalam jam dan minit.

 • 8/14/2019 K2 Latih Tubi UPSR 2004

  10/21

  FORMAT UPSR 2004 10

  50.Hitungkan 5 jam 15 minit + jam =Berikan jawapan dalam jam dan minit.

  51. Jadual 1 menunjukkan bilangan wang kertas dan wang syiling.Hitungkanjumlah nilai wang itu.

  Jadual 1

  52.Jadual 1 menunjukkan bilangan wang kertas dan wang syiling.Hitungkanjumlah nilai wang itu.

  Jadual 2

  53.Jadual 1 menunjukkan bilangan wang kertas dan wang syiling.Hitungkanjumlah nilai wang itu.

  Jadual 3

  54.Jadual 1 menunjukkan bilangan wang kertas dan wang syiling.Hitungkanjumlah nilai wang itu.

  Wang RM50 RM10 RM5 RM1 50 sen

  Bilangan 1 1 2 4 5

  Wang RM50 RM10 RM5 RM1 50 senBilangan 2 2 3 3 2

  Wang RM50 RM10 RM5 RM1 50 sen

  Bilangan 3 4 3 6 2

  Wang RM50 RM10 RM5 RM1 50 sen

  Bilangan 5 3 3 5 7

 • 8/14/2019 K2 Latih Tubi UPSR 2004

  11/21

  FORMAT UPSR 2004 11

  Jadual 4

  55.Jadual 1 menunjukkan bilangan wang kertas dan wang syiling.Hitungkanjumlah nilai wang itu.

  Jadual 5

  56.Dalam rajah 6,PQRU ialah segiempat sama.UTR dan QRS ialah garislurus.Hitungkan perimeter rajah itu.

  P 8 cm U

  4 cmT

  5 cm

  Q R S11 cmRajah 6

  57.Dalam rajah 7,PQRU ialah segiempat sama.UTR dan QRS ialah garislurus.Hitungkan perimeter rajah itu.

  P 7 cm U

  3 cmT

  5 cm

  Q R S10 cmRajah 7

  Wang RM50 RM10 RM5 RM1 50 sen

  Bilangan 6 4 3 6 8

 • 8/14/2019 K2 Latih Tubi UPSR 2004

  12/21

  FORMAT UPSR 2004 12

  58.Dalam rajah 8,PQRU ialah segiempat sama.UTR dan QRS ialah garislurus.Hitungkan perimeter rajah itu.

  P 8 cm U

  4 cmT

  5 cm

  Q R S11 cmRajah 8

  59.Dalam rajah 9,PQRU ialah segiempat sama.UTR dan QRS ialah garislurus.Hitungkan perimeter rajah itu.

  P 10 cm U

  6 cmT

  5 cm

  Q R S13 cm

  Rajah 9

  60.Dalam rajah 10,PQRU ialah segiempat sama.UTR dan QRS ialah garislurus.Hitungkan perimeter rajah itu.

  P 9 cm U

  5 cmT

  5 cm

  Q R S12 cmRajah 10

  61.54 + 78 13 =

 • 8/14/2019 K2 Latih Tubi UPSR 2004

  13/21

  FORMAT UPSR 2004 13

  62.76 + 84 14 =

  63.87 + 75 15 =

  64.94 + 96 16 =

  65.99 + 90 18 =

  66.RM4 - RM0.65 + RM3.45 =

  67.RM5 - RM0.60 + RM1.45 =

 • 8/14/2019 K2 Latih Tubi UPSR 2004

  14/21

  FORMAT UPSR 2004 14

  68.RM6 - RM0.85 + RM3.65 =

  69.RM7 - RM0.95 + RM4.45 =

  70.RM8 - RM0.55 + RM5.55 =

  71.Rajah 11 terdiri daripada beberapa petak segiempat sama yang samabesar.Berapakah bilangan petak yang mewakili 10 % daripada seluruhrajah itu?

  Rajah 11

  72.Rajah 12 terdiri daripada beberapa petak segiempat sama yang samabesar.Berapakah bilangan petak yang mewakili 40 % daripada seluruhrajah itu?

 • 8/14/2019 K2 Latih Tubi UPSR 2004

  15/21

  FORMAT UPSR 2004 15

  Rajah 12

  73.Rajah 13 terdiri daripada beberapa petak segiempat sama yang samabesar.Berapakah bilangan petak yang mewakili 50 % daripada seluruhrajah itu?

  Rajah 13

  74.Rajah 14 terdiri daripada beberapa petak segiempat sama yang samabesar.Berapakah bilangan petak yang mewakili 28 % daripada seluruhrajah itu?

  Rajah 14

  75.Rajah 15 terdiri daripada beberapa petak segiempat sama yang samabesar.Berapakah bilangan petak yang mewakili 20 % daripada seluruhrajah itu?

  Rajah 15

  76.Hitungkan 4.05 kg - 600 g.Nyatakan jawapan dalam g.

  77.Hitungkan 1.05 kg - 200 g.

 • 8/14/2019 K2 Latih Tubi UPSR 2004

  16/21

  FORMAT UPSR 2004 16

  Nyatakan jawapan dalam g.

  78.Hitungkan 6.05 kg - 800 g.Nyatakan jawapan dalam g.

  79. Hitungkan 5.05 kg - 900 g.Nyatakan jawapan dalam g.

  80. Hitungkan 3.05 kg - 800 g.Nyatakan jawapan dalam g.

  81. Mira ada RM100.Dia membeli sepasang kasut berharga RM63.90 dan2 batang pen berharga RM6.20 setiap satu.Berapakah baki wangMira?

  82. Mirzan ada RM100.Dia membeli sepasang kasut berharga RM74.80 dan2 batang pen berharga RM3.20 setiap satu.Berapakah baki wangMirzan?

 • 8/14/2019 K2 Latih Tubi UPSR 2004

  17/21

  FORMAT UPSR 2004 17

  83. Minah ada RM100.Dia membeli sepasang kasut berharga RM55.90 dan2 batang pen berharga RM7.10 setiap satu.Berapakah baki wangMinah?

  84. Musa ada RM100.Dia membeli sepasang kasut berharga RM23.90 dan

  5 batang pen berharga RM4.90 setiap satu.Berapakah baki wangMusa?

  85. Maimun ada RM100.Dia membeli sepasang kasut berharga RM44.90Dan3 batang pen berharga RM7.90 setiap satu.Berapakah baki wangMaimun?

  86. Jumlah bilangan pensel dalam 4 kotak ialah 280.Setiap kotak itumengandungi bilangan pensel yang sama.Berapakah jumlah bilanganpensel dalam 6 kotak yang serupa?

 • 8/14/2019 K2 Latih Tubi UPSR 2004

  18/21

  FORMAT UPSR 2004 18

  87. Jumlah bilangan pensel dalam 7 kotak ialah 350.Setiap kotak itumengandungi bilangan pensel yang sama.Berapakah jumlah bilanganpensel dalam 5 kotak yang serupa?

  88. Jumlah bilangan pensel dalam 3 kotak ialah 180.Setiap kotak itumengandungi bilangan pensel yang sama.Berapakah jumlah bilanganpensel dalam 8 kotak yang serupa?

  89. Jumlah bilangan pensel dalam 5 kotak ialah 220.Setiap kotak itumengandungi bilangan pensel yang sama.Berapakah jumlah bilanganpensel dalam 7 kotak yang serupa?

  90. Jumlah bilangan pensel dalam 8 kotak ialah 240.Setiap kotak itumengandungi bilangan pensel yang sama.Berapakah jumlah bilanganpensel dalam 7 kotak yang serupa?

  91. Isipadu air dalam botol ialah 1.8 . daripada air itu tumpah.Berapakah

 • 8/14/2019 K2 Latih Tubi UPSR 2004

  19/21

  FORMAT UPSR 2004 19

  baki isipadu air,dalam m,dalam botol itu?

  92. Isipadu air dalam botol ialah 1.8 . daripada air itu tumpah.Berapakah

  baki isipadu air,dalam m,dalam botol itu?

  93. Isipadu air dalam botol ialah 1.6 . daripada air itu tumpah.Berapakah

  baki isipadu air,dalam m,dalam botol itu?

  94. Isipadu air dalam botol ialah 2.4 . daripada air itu tumpah.Berapakah

  baki isipadu air,dalam m,dalam botol itu?

  95. Isipadu air dalam botol ialah 2.8 . daripada air itu tumpah.Berapakah

 • 8/14/2019 K2 Latih Tubi UPSR 2004

  20/21

  FORMAT UPSR 2004 20

  baki isipadu air,dalam m,dalam botol itu?

  96. Jadual 6 menunjukkan bilangan penghuni dua buah asrama.Bilanganpenghuni asrama R adalah sama dengan jumlah bilangan penghuniasrama P dan Q.Hitungkan purata bilangan penghuni sebuah asrama.

  97. Jadual 6 menunjukkan bilangan penghuni dua buah asrama.Bilanganpenghuni asrama R adalah sama dengan jumlah bilangan penghuniasrama P dan Q.Hitungkan purata bilangan penghuni sebuah asrama.

  Asrama Bilangan PenghuniP 44Q 46R

  Jadual 7

  98. Jadual 6 menunjukkan bilangan penghuni dua buah asrama.Bilanganpenghuni asrama R adalah sama dengan jumlah bilangan penghuniasrama P dan Q.Hitungkan purata bilangan penghuni sebuah asrama.

  Asrama Bilangan PenghuniP 55Q 50R

  Jadual 8

  Asrama

  Bilangan Penghuni

  P 35Q 46R

 • 8/14/2019 K2 Latih Tubi UPSR 2004

  21/21

  FORMAT UPSR 2004 21

  99.Jadual 6 menunjukkan bilangan penghuni dua buah asrama.Bilanganpenghuni asrama R adalah sama dengan jumlah bilangan penghuniasrama P dan Q.Hitungkan purata bilangan penghuni sebuah asrama.

  Asrama Bilangan Penghuni

  P 54Q 66R

  Jadual 9

  100. Jadual 6 menunjukkan bilangan penghuni dua buah asrama.Bilanganpenghuni asrama R adalah sama dengan jumlah bilangan penghuniasrama P dan Q.Hitungkan purata bilangan penghuni sebuah asrama.

  Asrama Bilangan Penghuni

  P 65Q 70R

  Jadual 10

  LATIHTUBI TAMAT