soalan band bahasa arab kssr thn 2

Download SOALAN BAND Bahasa Arab Kssr THN 2

Post on 06-Apr-2018

226 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/3/2019 SOALAN BAND Bahasa Arab Kssr THN 2

  1/30

  B1 DL1 E1

  B1 DL2 E1

  B1 DB1 E1

  1

 • 8/3/2019 SOALAN BAND Bahasa Arab Kssr THN 2

  2/30

  B1 DT1 E1

  B2 DL1 E1

  2

 • 8/3/2019 SOALAN BAND Bahasa Arab Kssr THN 2

  3/30

  B2 DL2 E1

  B2 DB1 E1

  B2 DT1 E2

  3

 • 8/3/2019 SOALAN BAND Bahasa Arab Kssr THN 2

  4/30

  B3 DL1 E1

  4

 • 8/3/2019 SOALAN BAND Bahasa Arab Kssr THN 2

  5/30

  B3 DL1 E2Dengar dan ulang perkataan yang mengandungi huruf bersyaddah:

  B3 DL2 E1Ulang dan sebut nombor:

  B3 DB1 E1Baca:

  5

 • 8/3/2019 SOALAN BAND Bahasa Arab Kssr THN 2

  6/30

  B3 DB1 E2Baca dan bezakan perkataan yang mengandungi harkat panjang dan pendek:

  B3 DB1 E3Baca dengan intonasi yang betul:

  B3 DB2 E1

  Baca nombor-nombor tersebut:

  6

 • 8/3/2019 SOALAN BAND Bahasa Arab Kssr THN 2

  7/30

  B3 DT1 E1Ceraikan menjadi huruf tunggal:

  - __ _ - __ _ - __ _ - __ _

  _ __ - - __

  7

 • 8/3/2019 SOALAN BAND Bahasa Arab Kssr THN 2

  8/30

  B3 DT2 E1Baca nombor-nombor tersebut:

  8

 • 8/3/2019 SOALAN BAND Bahasa Arab Kssr THN 2

  9/30

  B4 DL1 E1Dengar dan sebut:

  9

 • 8/3/2019 SOALAN BAND Bahasa Arab Kssr THN 2

  10/30

  B4 DL1 E2

  Dengar dan ulang perkataan yang mengandungi huruf bersyaddah:

  B4 DB1 E1Dengar dan sebut ayat:

  10

 • 8/3/2019 SOALAN BAND Bahasa Arab Kssr THN 2

  11/30

  B4 DB1 E2Dengar dan sebut:

  11

 • 8/3/2019 SOALAN BAND Bahasa Arab Kssr THN 2

  12/30

  12

 • 8/3/2019 SOALAN BAND Bahasa Arab Kssr THN 2

  13/30

  B4 DB1 E3Baca perkataan panjang dan pendek pada ayat dengan betul:

  B4 DB1 E4Baca ayat dengan intonasi yang betul:

  B4 DT1 E1

  13

 • 8/3/2019 SOALAN BAND Bahasa Arab Kssr THN 2

  14/30

  Tulis ayat berikut dengan isim isyarah yang betul:

  B5 DL1 E1

  14

 • 8/3/2019 SOALAN BAND Bahasa Arab Kssr THN 2

  15/30

  Dengar dan jawab:

  / / B5 DL2 E1Soal jawab ayat mudah:

  15

 • 8/3/2019 SOALAN BAND Bahasa Arab Kssr THN 2

  16/30

  B5 DB1 E1

  16

 • 8/3/2019 SOALAN BAND Bahasa Arab Kssr THN 2

  17/30

  B5 DB1 E2Suaikan dan baca:

  17

 • 8/3/2019 SOALAN BAND Bahasa Arab Kssr THN 2

  18/30

  B5 DB1 E3Baca dan suaikan:

  18

 • 8/3/2019 SOALAN BAND Bahasa Arab Kssr THN 2

  19/30

  B5 DT1 E1

  Tuliskan

  / _____ _____

  ____ ____ ____ ____

  ____

  ____

  19

 • 8/3/2019 SOALAN BAND Bahasa Arab Kssr THN 2

  20/30

  B6 DL1 E1Sebut perkataan-perkataan di bawah:

  20

 • 8/3/2019 SOALAN BAND Bahasa Arab Kssr THN 2

  21/30

  B6 DL1 E2

  Namakan nombor-nombor di bawah:

  21

 • 8/3/2019 SOALAN BAND Bahasa Arab Kssr THN 2

  22/30

  B6 DL1 E2 Namakan gambar-gambar di bawah:

  B6 DB1 E1

  Baca dan sebut huruf di tempat yang kosong:

  __ __

  __ __ __ __

  22

 • 8/3/2019 SOALAN BAND Bahasa Arab Kssr THN 2

  23/30

  B6 DT1 E1Tuliskan huruf yang tertinggal:

  __ __ __ __ __ __ __ B6 DT1 E2Sambungkan huruf menjadi perkataan yang lengkap:

  - ___ -___ -___

  -___ 23

 • 8/3/2019 SOALAN BAND Bahasa Arab Kssr THN 2

  24/30

  -___ B1 DL1 E1Sebut perkataan berikut:

  B1 DL2 E1Sebut dan ulang:

  B1 DB1 E1

  Baca dengan makhraj yang betul:

  24

 • 8/3/2019 SOALAN BAND Bahasa Arab Kssr THN 2

  25/30

  B1 DT1 E1Salin perkataan dengan tulisan yang cantik:

  B2 DL1 E1Sebut dan suaikan:

  25

 • 8/3/2019 SOALAN BAND Bahasa Arab Kssr THN 2

  26/30

  B2 DL2 E1Sebut dan tunggalkan perkataan berikut:

  __ __ __ __ __ __ __

  __ __ __ __ __ __

  26

 • 8/3/2019 SOALAN BAND Bahasa Arab Kssr THN 2

  27/30

  __ __ __ __ __ __ B2 DB1 E1Sambungkan huruf menjadi perkataan dan baca:

  - ___ - ___

  - ___ - ___

  B2 DT1 E1Labelkan gambar berikut:

  27

 • 8/3/2019 SOALAN BAND Bahasa Arab Kssr THN 2

  28/30

  B2 DT1 E2B3 DL1 E1B3 DL1 E2B3 DL2 E1B3 DB1 E1B3 DB1 E2B3 DB1 E3B3 DB2 E1B3 DT1 E1B3 DT2 E1B4 DL1 E1B4 DL1 E2B4 DB1 E1B4 DB1 E2B4 DB1 E3B4 DB1 E4B4 DT1 E1

  28

 • 8/3/2019 SOALAN BAND Bahasa Arab Kssr THN 2

  29/30

  B1 DL1 E1B1 DL2 E1B1 DB1 E1B1 DT1 E1B2 DL1 E1B2 DL2 E1B2 DB1 E1B2 DT1 E1B2 DT1 E2B3 DL1 E1B3 DL1 E2

  B3 DL2 E1B3 DB1 E1B3 DB1 E2B3 DB1 E3B3 DB2 E1B3 DT1 E1B3 DT2 E1B4 DL1 E1B4 DL1 E2B4 DB1 E1B4 DB1 E2B4 DB1 E3B4 DB1 E4

  29

 • 8/3/2019 SOALAN BAND Bahasa Arab Kssr THN 2

  30/30

  B4 DT1 E1