k14 strategi perubahan pendidikan

Click here to load reader

Post on 20-Jul-2015

95 views

Category:

Automotive

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • STRATEGI PENGURUSAN INOVASI & PERUBAHAN PENDIDIKANGuru dan Cabaran Semasa

 • Inovasi dibuat oleh manusia kreatif untuk membina trend baru atau trendsetter untuk menjadi peneraju (pioneer) dan lantas meraih peluang maksimum dalam ekosistem yang banyak persaingan. Secara am, inovasi terdapat dalam dua peringkat iaitu:- Peringkat Individu Peringkat Organisasi

 • Peringkat IndividuDi peringkat ini, inovasi dibuat oleh individu kreatif dengan cara menimba ilmu, meneliti persekitaran dan seterusnya membina idea baru untuk menghasilkan sesuatu teknologi baru atau membaiki kualiti sesuatu benda atau untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Istilah penting di sini ialah modifikasi.

 • Peringkat OrganisasiDi peringkat organisasi, inovasi ialah ciri penting bagi sesebuah organisasi yang dinamik dan terbuka. Di sini organisasi sentiasa hidup serta berinteraksi secara aktif dan prospektif dengan persekitaran. Prospektif ialah sifat mencari peluang baru untuk menguasai keadaan atau untuk meraih keuntungan maksimum.

 • Strategi Perubahan Aktiviti utama dlm memastikan matlamat organisasi tercapai, pelaksanaannya adalah tindakan secara praktikal

 • Pihak atasan atau berkuasa menggunakan autoriti formal dan kawalan untuk memaksa kumpulannya berubah seperti yang dirancangMenggunakan ganjaran pada perubahan positif atau hukuman dan pengukuhan pada perubahan negatifContoh: Sistem kad perakam waktuMengetip kad perakam waktu sewaktu tiba dan keluar pejabatMengenakan tindakan disiplin bagi yang mengabaikannya

 • Memerlukan kemahiran interpersonal pada ketua atau agen perubahanAgen perubahan perlu memiliki ilmu dan kemahiran dalam perubahan yang hendak disampaikan serta kelebihan mempengaruhi kumpulan sasaran sehingga perubahan yang dirancang dapat diterima oleh merekaContoh: Membudayakan penggunaan TMK dalam kalangan guru dan murid

 • Penggunaan maklumat baharu yang disediakan oleh agen perubahan dan menyerahkan maklumat tersebut kepada kumpulan sasaran untuk menentukan rancangan mereka sendiriContoh: Guru perlu berupaya melaksanakan P&P yg mampu melahirkan murid yg kreatif & inovatif. IPG akan menyemak semula kurikulum latihan utk memastikan tahap pencapaian, kekurangan dikenal pasti dan ditambahbaikan

 • Kumpulan sasaran menentukan rancangan yang dipilih mereka dan agen perubahan akan menghantar sumber yang diperlukan kepada kumpulan sasaranContoh: Guru memilih untuk melaksanakan aktiviti P&P berbantukan komputer untuk kemahiran mengarang. Pihak sekolah hendaklah berusaha mendapatkan kemudahan teknikal tersebut

 • Rakyat yg mempunyai jati diri dan imej MalaysiaModal insan cemerlang / berminda kelas pertamaSumber manusia yang berkualiti yang mampu mencapai Wawasan 2020Pembinaan modal insan merangkumi proses membentuk tenaga kerja yang berilmu, berakhlak, berkemahiran, berdaya saing dan berdaya tahan

 • Pendidikan ialah asas dalam pembinaan modal insan bagi sesebuah negaraAspek pendidikan:KepimpinanPengurusan bilik darjah yang kondusifLanskap maklumat

 • Kepimpinan menentukan bentuk perubahan yang diperlukan serta penentu kejayaan sesuatu perubahanPengurusan terpimpin bertanggungjawab membentuk sekolah berkualiti

 • Ciri-ciri Kepimpinan:Pemimpin memimpinVisi yang jelas dalam pengurusan perubahanMenubuhkan JK pelaksana Menumpukan perhatian khusus pada setiap perubahanMengutamakan elemen kemanusiaan

 • Bilik darjah merupakan tempat murid menerima pelajaran, dibimbing dan diasuh, dicungkil bakat dan kelebihan serta dilatih dengan nilai dan unsur ketahanan diri Elemen perubahan:Pendekatan berpusatkan muridKemudahan pengajaran dan pembelajaran perlu dipelbagaikan dan ditambah

 • Perkembangan dalam bidang TMK menjadi sebab sekolah perlu mengemaskini maklumat dan komunikasi pada peringkat sekolahMurid memerlukan maklumat dan data terkiniPerkara yang perlu diberi perhatian:Pusat sumberPeranan guru

 • 4 sub-NKRA:Memperluas dan memantapkan pendidikan prasekolahMeningkatkan kadar literasi dan numerasiMewujudkan Sekolah Berprestasi TinggiMengiktiraf Pengetua/Guru Besar berprestasi cemerlang