english 1 word per day

42
SEKOLAH KEBANGSAAN RAKYAT TUPONG (YCA 1301) PERANCANGAN TAHUNAN PANITIA BAHASA INGGERIS 2013 KETUA PANITIA: PN. MONICA ANTHONY SETIAUSAHA: PN. KASMAH BT. BUANG

Upload: raymond-duan

Post on 12-Jan-2016

88 views

Category:

Documents


3 download

DESCRIPTION

-

TRANSCRIPT

Page 1: English 1 Word Per Day

SEKOLAH KEBANGSAAN

RAKYAT TUPONG

(YCA 1301)

PERANCANGAN TAHUNAN

PANITIA BAHASA INGGERIS

2013

KETUA PANITIA:

PN. MONICA ANTHONY

SETIAUSAHA:

PN. KASMAH BT. BUANG

Page 2: English 1 Word Per Day

VISI

Panitia Bahasa Inggeris SK Rakyat Tupong akan menjadi satu badan ikhtisas pendidikan bahasa kedua yang cemerlang.

MISI

Memberi pendidikan Bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua yang cemerlang dan melahirkan individu yang berdaya saing dalam bidang bahasa dan teknologi dan berupaya mencapai kecemerlangan diri.

MATLAMAT

Sejajar dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan, Panitia Bahasa Inggeris berusaha untuk meningkatkan profesionalisme semua guru serta meningkatkan sahsiah dan pencapaian akademik pelajar.

ORGANISASI

2

Page 3: English 1 Word Per Day

PENASIHAT

EN. AWANG KASIM BIN AWANG HOSAIN

(GURU BESAR)

PENGERUSI

PN.HAYATI BT. JULAIHI (PK1)

KETUA PANITIA

PN. MONICA ANTHONY BANGUM

SETIAUSAHA / BENDAHARI

PN. KASMAH BT. BUANG

AJK

EN. SAHRAN B. BOHARI

EN. WAN ABDULLAH B. WAN AHMAD

PN. ABBYNA MAZWA RAIHAN BT. AMIR ABDULLAH

PN. JUDITH SAIKEH

3

Page 4: English 1 Word Per Day

KANDUNGAN

1.1 Program Pemantapan Pengurusan Pemimpin

1.2 Program Peningkatan Profesionalisme Guru

1.3 Program Kecemerlangan Prestasi Murid

Dalam UPSR

1.4 Program Memupuk Minat dan Meningkat

Kesedaran Terhadap Kepentingan Bahasa

Inggeris.

4

Page 5: English 1 Word Per Day

PELAN STRATEGIK

PELAN TAKTIKAL

PELAN OPERASI

1.1 PROGRAM PEMANTAPAN PENGURUSAN

5

Page 6: English 1 Word Per Day

PEMIMPIN

Perancangan StrategikPS

Perancangan TaktikalPT

Perancangan OperasiPO

Teras: Memperkasakan sekolah kebangsaan

Matlamat: Semua sekolah kebangsaan menjadi sekolah pilihan.

Fokus: Peningkatan prestasi akademik SK.

Isu Utama: Prestasi pencapaian akademik masih kurang cemerlang.

Strategi: Mencemerlangkan prestasi pencapaian akademik.

1. Program Peningkatan Prestasi Bahasa Inggeris UPSR 2012

Pelaksana: Guru Besar, semua guru PK, Ketua Panitia & semua guru Bahasa Inggeris.

Indikator Pencapaian:1. Semua murid tahun 6 boleh lulus 85% dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris dalam UPSR 2013.2. 20% mendapat Gred A.3. GPMP Bahasa Inggeris 2.40

Nama Projek:1.1 Program Pemantapan Pengurusan Pemimpin.

Objektif:1. Meningkatkan prestasi Bahasa Inggeris UPSR.2. Pelajar minat

mempelajari mata pelajaran Bahasa

Inggeris 3. Memastikan Panitia

Bahasa Inggeris aktif dan efektif.

Aktiviti:1. Bengkel Pemantapan

Ketua Panitia Bahasa Inggeris.2. Mesyuarat kurikulum.

Pemantauan:Guru Besar, semua PK, Ketua Panitia dan semua guru Bahasa Inggeris.

1.1.1 Bengkel Pemantapan Ketua Panitia Bahasa

Inggeris.

1.1.2 Mesyuarat kurikulum.

6

Page 7: English 1 Word Per Day

Pelan Operasi Panitia Bahasa Inggeris

Aktiviti:

1.1.1 Bengkel Pemantapan Ketua Panitia Bahasa Inggeris

Tarikh Pelaksanaan : Januari/Februari 2013

Pelaksana : Pegawai PPG/Guru Besar

Pelaksanaan:

1. Mengadakan kursus dalaman kepada Ketua Panitia Bahasa Inggeris. 2. Membincangkan tentang Base-line data TOV & ETR.

Kumpulan Sasaran: Ketua Panitia & Guru-guru Bahasa Inggeris. Indikator Kejayaan: Ketua Panitia dapat menjalankan tugas dengan lebih berfokus, efisen dan berkesan.

Pelan Operasi Panitia Bahasa Inggeris

7

Page 8: English 1 Word Per Day

Aktiviti:

1.1.2 Mesyuarat Kurikulum

Tarikh Pelaksanaan : Januari 2013

Pelaksana : Guru Besar

Pelaksanaan:

1. Mengadakan post-mortem UPSR 20122. Menetapkan sasaran UPSR 20133. Mengadakan perbincangan tentang aktiviti-aktiviti Panitia.

Kumpulan Sasaran: Ketua Panitia & guru-guru Bahasa Inggeris. Indikator Kejayaan: Ketua Panitia & guru-guru Bahasa Inggeris dapat menjalankan tugas dengan lebih berfokus, efisen dan berkesan.

1.2 PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME

GURU

8

Page 9: English 1 Word Per Day

Perancangan Strategik( PS )

Perancangan Taktikal( PT )

Perancangan Operasi( PO )

Teras:Memperkasakan sekolah kebangsaan.

Matlamat: Semua sekolah kebangsaan menjadi sekolah pilihan.

Fokus:Peningkatan prestasi akademik SK.

Isu Utama: Prestasi pencapaian akademik masih kurang cemerlang.

Strategi:Mencemerlangkan prestasi pencapaian akademik.

1. Program Peningkatan Prestasi Bahasa Inggeris UPSR 2012

Pelaksana: Guru Besar, semua guru PK, Ketua Panitia & semua guru Bahasa Inggeris.

Indikator Pencapaian:1. Semua murid tahun 6 boleh lulus 85% dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris dalam UPSR 2013.

2. 20% mendapat Gred A.

3. GPMP Bahasa Inggeris 2.40

Nama Projek:1.2 Program Peningkatan Profesionalisme Guru

Objektif:1.Meningkatkan kemahiran guru dalam penggunaan Bahasa Inggeris.2.Memastikan Panitia Bahasa Inggeris aktif dan efektif.

Penetapan Dasar:Guru Besar, semua PK, Ketua Panitia, Semua guru Bahasa Inggeris.

Aktiviti:1. Mesyuarat Panitia Bahasa Inggeris.2. Program Penyeliaan.3. Program Semakan Buku.

Aktiviti:1.2.1 Mesyuarat Panitia.1.2.2 Program Penyeliaan.1.2.3 Program Semakan Buku.

9

Page 10: English 1 Word Per Day

Pelan Operasi Panitia Bahasa Inggeris

Aktiviti:

1.2.1 Mesyuarat Panitia Bahasa Inggeris

Tarikh Pelaksanaan : Januari, Mei dan Oktober 2013

Pelaksana : Ketua Panitia

Pelaksanaan:

1. Mengadakan mesyuarat bersama guru-guru Bahasa Inggeris. 2. Membincangkan rancangan/aktiviti Panitia 2013. 3. Menetapkan sasaran (gred) untuk UPSR 2013.

4. Membincangkan masalah-masalah pengajaran dan pembelajaran yang dihadapi & cara-cara penyelesaian. Kumpulan sasaran: Ketua Panitia & guru-guru Bahasa Inggeris. Indikator Kejayaan: Mesyuarat dijalankan seperti yang dijadualkan dalam takwim sekolah.

Pelan Operasi Panitia Bahasa Inggeris

Aktiviti:

10

Page 11: English 1 Word Per Day

1.2.2 Program Penyeliaan

Tarikh Pelaksanaan : Januari hingga Oktober 2013

Pelaksanaan : Guru Besar atau PK

Kumpulan Sasaran : Guru-guru Bahasa Inggeris

Indikator Kejayaan : Guru-guru Bahasa Inggeris lebih berkeyakinan mengajar dan dapat berkongsi pengalaman.

Pelan Operasi Panitia Bahasa Inggeris Aktiviti:

1.2.3 Program Semakan Buku

Tarikh Pelaksanaan : Februari hingga Oktober 2013

Pelaksanaan : Guru Besar/PK memilih sekurang-kurangnya 10 buah buku latihan/buku kerja dari sesebuah kelas untuk diperiksa. Indikator Kejayaan : Guru-guru Bahasa Inggeris menyemak buku

latihan murid dengan kerap dan buku kerja murid kemas, teratur dan ada membuat pembetulan.

1.3 PROGRAM KECEMERLANGAN PRESTASI MURID

DALAM UPSR

Perancangan Strategik Perancangan Taktikal Perancangan Operasi

11

Page 12: English 1 Word Per Day

(PS) (PT) (PO)

Teras: Memperkasakan sekolah kebangsaan.

Matlamat: Semua sekolah kebangsaan menjadi sekolah pilihan.

Fokus: Peningkatan prestasi akademik SK

Isu Utama: Prestasi pencapaian akademik masih kurang cemerlang.

Strategi: Mencemerlangkan prestasi pencapaian akademik.

1. Program Peningkatan Prestasi Bahasa Inggeris UPSR 2012

Pelaksana: Guru Besar, Semua guru PK, Ketua Panitia dan semua guru Bahasa Inggeris.

Indikator Pencapaian:1. Semua murid tahun 6 boleh lulus 85% dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris dalam UPSR 2013.2. 20% mendapat Gred A.3. GPMP Bahasa Inggeris 2.40

Nama Projek:1.3 Program Kecemerlangan Prestasi Murid Dalam Bahasa Inggeris UPSR.

Objektif:1.Meningkatkan prestasi Bahasa Inggeris UPSR.2. Pelajar minat mempelajari mata pelajaran Bahasa Inggeris .3. Memastikan Panitia Bahasa Inggeris aktif dan efektif.

Penetapan Dasar:Guru Besar, semua PK, Ketua Panitia, semua Guru Bahasa Inggeris.

Aktiviti:1. Sudut Pembelajaran

Bahasa Inggeris dalam Kelas.

2. Sudut Bahasa Inggeris Sekolah/ English Corner.3. Kelas Kecemerlangan

UPSR Bahasa Inggeris semasa cuti.

4. Bengkel Bahasa Inggeris 5. Ujian Pertengahan Penggal & Peperiksaan.6. Ujian Pra-UPSR & Peperiksaan.7. Ceramah Motivasi Bahasa Inggeris Tahun 6.8. Learn a phrase a day.

Aktiviti:1.3.1 Sudut Pembelajaran Bahasa Inggeris Kelas.1.3.2 Sudut Bahasa Inggeris Sekolah.1.3.3 Kelas Kecemerlangan UPSR Bahasa Inggeris semasa cuti.1.3.4 Bengkel Bahasa Inggeris: Teknik menjawab soalan Kertas 2 BI.1.3.5 Ujian Pertengahan Penggal & Peperiksaan.1.3.6 Ujian Pra-UPSR & Peperiksaan.1.3.7 Ceramah Motivasi Bahasa Inggeris Tahun 6.1.3.8 Learn a phrase a day.

Pelan Operasi Panitia Bahasa Inggeris

Aktiviti:

12

Page 13: English 1 Word Per Day

1.3.1 Sudut Pembelajaran Bahasa Inggeris Dalam Kelas

Tarikh Pelaksanaan : Januari – Oktober 2013

Pelaksana : Guru-guru Bahasa Inggeris

Pelaksanaan:

1. Pengagihan tugasan kepada murid.

2. Penyediaan bahan/maklumat untuk dipamerkan. 3. Mempamerkan artikel-artikel Bahasa Inggeris yang releven

dengan tajuk yang diajar guru.

4. Menukarkan bahan-bahan setiap bulan.

Kumpulan Sasaran: Murid-murid Tahun 2-6

Indikator Kejayaan: Pelajar-pelajar minat mempelajari Bahasa Inggeris . Markah yang ditetapkan dalam OTI menepati sasaran.

Pelan Operasi Panitia Bahasa Inggeris

13

Page 14: English 1 Word Per Day

Aktiviti:

1.3.2 Sudut Bahasa Inggeris di Sekolah

Tarikh Pelaksanaan : Januari-September 2013

Pelaksana : Ketua Panitia & guru-guru Bahasa Inggeris Pelaksanaan:

1. Membuat jadual guru bertugas.

2. Penyediaan bahan/maklumat untuk dipamerkan. 3. Mempamerkan carta-carta yang berkaitan dengan tema

pengajaran Bahasa Inggeris.

4. Menukarkan bahan-bahan Bahasa Inggeris setiap bulan.

Kumpulan Sasaran: Murid-murid Tahun 2-6

Indikator Kejayaan: Pelajar-pelajar minat mempelajari Bahasa Inggeris.

Markah yang ditetapkan dalam OTI menepati sasaran.

Pelan Operasi Panitia Bahasa Inggeris

Aktiviti:

14

Page 15: English 1 Word Per Day

1.3.3 Kelas Kecemerlangan UPSR semasa cuti

Tarikh Pelaksanaan : Cuti Pertengahan Semester (Jun/Ogos 2013)

Pelaksana : Guru-guru Bahasa Inggeris Tahun 6

Pelaksanaan :

1. Latih tubi soalan objektif dan subjektif.

2. Pengukuhan : - kefahaman dan penulisan Bahasa Inggeris - format UPSR BI Kertas II

- contoh-contoh soalan UPSR

Kumpulan Sasaran: Semua Murid Tahun 6

Indikator Kejayaan: Kelas-kelas dijalankan seperti yang dijadualkan.

Pencapaian pelajar yang mendapat A menepati sasaran (20%).

Peratus kelulusan menepati sasaran (85%).

GPS menepati sasaran 2.40

Pelan Operasi Panitia Bahasa Inggeris

15

Page 16: English 1 Word Per Day

Aktiviti:

1.3.4 Bengkel Teknik Menjawab Kertas 014/2 Bahasa Inggeris

Tarikh Pelaksanaan : Mac , Julai 2013

Pelaksana : Guru-guru Bahasa Inggeris

Pelaksanaan:

1. Mendedahkan teknik-teknik menjawab soalan kepada murid-murid Tahun 6 bagi soalan Kertas II BI (014/2).

Kumpulan sasaran : Murid-murid tahun 6.

Indikator Kejayaan : Peratus kelulusan Bahasa Inggeris 85% UPSR 2013

20% pelajar mendapat skor A GPS menepati sasaran 2.40

Pelan Operasi Panitia Bahasa Inggeris

16

Page 17: English 1 Word Per Day

Aktiviti:

1.3.5 Ujian Pertengahan Penggal & Peperiksaan

Tarikh Pelaksanaan : Mac, Mei, Ogos, November 2013

Pelaksana : Guru-guru Bahasa Inggeris Tahun 1 – 5

Pelaksanaan:

1. Menetapkan tajuk ujian.

2. Menyediakan kertas ujian/peperiksaan.

3. Menjalankan ujian/peperiksaan seperti ditetapkan.

4. Menyemak kertas dan membuat pembetulan.

Kumpulan Sasaran : Murid-murid Tahun 1-5

Indikator Kejayaan: Mencapai sasaran 85% lulus Bahasa Inggeris UPSR 2013

20% mendapat Gred A

GPS 2.40

Pelan Operasi Panitia Bahasa Inggeris

Aktiviti:

1.3.6 Ujian Pra-UPSR & Peperiksaan Penggal

17

Page 18: English 1 Word Per Day

Tarikh Pelaksanaan : Februari hingga November

Pelaksana : Guru-guru Bahasa Inggeris Tahun 6

Pelaksanaan : 1. Mengulangkaji tajuk-tajuk. 2. Membuat latih-tubi. 3. Membuat latihan Bahasa Inggeris.

Kumpulan Sasaran : Murid-murid Tahun 6

Indikator Kejayaan : Peratus kelulusan Bahasa Inggeris 85% UPSR 2013

20% pelajar mendapat skor A GPS menepati sasaran 2.40

Pelan Operasi Panitia Bahasa Inggeris

Aktiviti:

1.3.7 Ceramah Motivasi Bahasa Inggeris Tahun 6

18

Page 19: English 1 Word Per Day

Tarikh Pelaksanaan : Mac & Ogos 2013

Pelaksana : Guru-guru Bahasa Inggeris Tahun 6

Pelaksanaan :

1. Memberi motivasi kepada pelajar agar yakin menghadapi Kertas Bahasa Inggeris UPSR.

2. Mendedahkan pelajar kepada teknik-teknik menjawab soalan-soalan Kertas II Bahasa Inggeris.

Kumpulan Sasaran : Murid-murid Tahun 6

Indikator Kejayaan : Peratus kelulusan Bahasa Inggeris 85% UPSR 2012

20% pelajar mendapat skor A GPS menepati sasaran 2.40

Pelan Operasi Panitia Bahasa Inggeris

Aktiviti:

1.3.8 Learn a phrase a day.

Tarikh Pelaksanaan : Februari hingga September 2013

19

Page 20: English 1 Word Per Day

Pelaksana : Semua Guru Bahasa Inggeris

Pelaksanaan:

1. Membuat peneguhan bagi pelajar-pelajar lemah agar mereka dapat bertutur dalam Bahasa Inggeris.

2. Mendedahkan pelajar kepada teknik-teknik menjawab Soalan-soalan Kertas II BI (Kaedah Bimbingan).

Kumpulan Sasaran : Murid-murid sangat lemah.

Indikator Kejayaan : Mencapai sasaran sekolah 85% lulus Bahasa Inggeris UPSR.

1.4 PROGRAM MEMUPUK MINAT DAN MENINGKATKAN KESEDARAN TERHADAP

KEPENTINGAN BAHASA INGGERIS

Perancangan Strategik(PS)

Perancangan Taktikal(PT)

Perancangan Operasi(PO)

Teras 3: Nama Projek: Aktiviti:

20

Page 21: English 1 Word Per Day

Memperkasakan sekolah kebangsaan.

Matlamat : Semua sekolah kebangsaan menjadi sekolah pilihan.

Fokus: Peningkatan prestasi akademik SK.

Isu Utama: Prestasi pencapaian akademik masih kurang cemerlang.

1. Program Peningkatan Prestasi Bahasa Inggeris UPSR 2012

Pelaksana: Guru Besar, semua guru PK, Ketua Panitia & semua guru Bahasa Inggeris.

Indikator Pencapaian:1. Murid boleh lulus 85% dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris dalam UPSR 20132. 20% mendapat Gred A3. GPS Bahasa Inggeris 2.40

1.4 Program memupuk minat dan meningkatkan kesedaran terhadap kepentingan Bahasa Inggeris.

Objektif:1. Mengcungkil bakat murid untuk mewakili sekolah dalam sesuatu pertandingan.2. Memupuk minat pelajar terhadap Bahasa Inggeris.3. Menggalakkan murid menjalankan inisiatif dalam menimba ilmu bidang Bahasa Inggeris.4. Meningkatkan keyakinan murid dalam mengembangkan potensi diri dalam bidang Bahasa Inggeris.5. Meningkatkan potensi murid dalam penggunaan ICT.

Penetapan Dasar:Guru Besar, semua PK, Ketua Panitia dan semua guru Bahasa Inggeris.

1. Action Songs2. Spelling It Right3. Public Speaking4. Story-telling5. Choral Speaking6. Program Pasca UPSR

Pelan Operasi Panitia Bahasa Inggeris

Aktiviti:1.4.1 Action Songs

21

Page 22: English 1 Word Per Day

Tarikh Pelaksanaan : Mac 2013

Pelaksana : Semua guru Bahasa Inggeris

Pelaksanaan : 1. Guru Bahasa Inggeris membimbing pelajar-pelajar Tahun 3. 2. Guru mata pelajaran memilih 3 orang murid dari setiap kelas. 3. Mengadakan pertandingan pada masa yang ditetapkan.

4. Memilih pemenang dan 'talented pupils'untuk mewakili sekolah.

Kumpulan Sasaran : Murid-murid Tahun 3.

Indikator Kejayaan : Pertandingan dijalankan seperti dijadualkan.

Murid-murid minat mempelajari Bahasa Inggeris.

Pelan Operasi Panitia Bahasa Inggeris

Aktiviti:

1.4.2 Spell It Right (SIR)

22

Page 23: English 1 Word Per Day

Tarikh Pelaksanaan : June 2013

Pelaksana : Guru-guru Bahasa Inggeris

Pelaksanaan:

1. Guru memilih perkataan yang sesuai.

2. Guru melaksanakan SIR dalam masa yang sesuai.

3. Menyemak dan memilih satu pemenang dari setiap kelas.

Kumpulan Sasaran : Murid-murid Tahun 4 - 6

Indikator Kejayaan : Murid-murid berminat dan menunjukkan kemahiran terhadap ejaan-ejaan Bahasa Inggeris.

Pelan Operasi Panitia Bahasa Inggeris

Aktiviti:

23

Page 24: English 1 Word Per Day

1.4.3 Pertandingan Public Speaking

Tarikh Pelaksanaan : Feb – Mac 2013

Pelaksana : Guru-guru Bahasa Inggeris Tahap 2

Pelaksanaan: 1. Guru memilih tajuk /tema.

2. Guru menentukan syarat-syarat pertandingan.

3. Mengutip dan buat pemilihan 3 terbaik untuk mewakili sekolah.

Kumpulan Sasaran : Murid-murid Tahap 2

Indikator Kejayaan : Murid-murid dapat bertutur dalam Bahasa Inggeris serta dapat mengingati hujah- hujah penting dalam ucapannya.

Pelan Operasi Panitia Bahasa Inggeris

Aktiviti:

24

Page 25: English 1 Word Per Day

1.4.4 Pertandingan Bercerita dalam Bahasa Inggeris

Tarikh Pelaksanaan : Januari - Februari 2013

Pelaksana : Guru Bahasa Inggeris

Pelaksanaan:

1. Guru memilih tajuk.

2. Guru menentukan syarat-syarat pertandingan.

3. Memilih pencerita yang terbaik.

Kumpulan Sasaran : Murid-murid Tahap 2

Indikator Kejayaan: Murid-murid dapat bercerita dalam Bahasa Inggeris melalui pengolahan isi dan cara penyampaian yang menarik.

Pelan Operasi Panitia Bahasa Inggeris

Aktiviti:

1.4.5 Choral Speaking

Tarikh Pelaksanaan : Januari - Mac 2013

25

Page 26: English 1 Word Per Day

Pelaksana : Guru-guru Bahasa Inggeris Tahap 2

Pelaksanaan:

1. Guru memilih tajuk yang sesuai.

2. Guru menentukan syarat-syarat pertandingan.

3. Memilih kumpulan 'choral' yang terbaik untuk mewakili sekolah.

Kumpulan Sasaran : Murid-murid Tahap 2.

Indikator Kejayaan : Murid-murid berminat membuat penyertaan dalam kumpulan dan menghafal skrip-skrip dengan baik dan berkesan.

Pelan Operasi Panitia Bahasa Inggeris

Aktiviti:

1.4.6 Program Pasca UPSR

26

Page 27: English 1 Word Per Day

Tarikh Pelaksanaan : September – Oktober 2013

Pelaksana : Guru-guru Bahasa Inggeris Tahun 6

Pelaksanaan:

1. Guru memilih aktiviti yang sesuai.

2. Murid-murid menjalankan aktiviti yang telah dirancangkan mengikut jadual yang telah ditetapkan.

3.Murid-murid membuat laporan/refleksi.

Kumpulan Sasaran : Murid-murid Tahun 6

Indikator Kejayaan : Murid-murid dapat menambahkan pengetahuan dalam Bahasa Inggeris dan sebagai persediaan ke sekolah menengah.

KEPUTUSAN UPSR BAHASA INGGERIS (O14)

SK RAKYAT TUPONG (YCA 1301)

27

Page 28: English 1 Word Per Day

TahunBil

CalonA(%) A+B+C (%) GPMP

2008 64 6.25 59.38 2.51

2009 64 7.81 48.44 2.72

2010 79 7.79 55.84 2.59

2011 78 0.00 53.85 2.75

2012 74 12.16 81.08 2.72

*2013 77 20 85 2.40

KPTSANUPSR 2013

JADUAL BERTUGAS MENYEDIAKAN KERTAS SOALAN BAHASA INGGERIS 2013

28

Page 29: English 1 Word Per Day

Bil Nama Guru UPP1 SEM 1 UPP2 SEM2

1 Pn. Monica AB Thn 4, 5 &6 (P2)

Thn 4, 5 & 6(P1)

Thn 4,5 & 6 (P2)

Thn 4,5 (P1)

2 Pn. Kasmah B. Thn 4, 5 &6 (P1)

Thn 4, 5 & 6(P2)

Thn 4,5 & 6(P1)

Thn 4,5 (P2)

3 Pn. Abbyna MR Thn 3 Thn 3 Thn 3 Thn 3

4 En. Sahran B.

Thn 2 - Thn 2

5 En. Wan Abdullah

Thn 2 Thn 2

6 Pn. Juduith S. Thn 1 Thn 1 Thn 1

GURU-GURU BAHASA INGGERIS SK. RAKYAT TUPONG (2013)

Bil Nama Guru Kelas yang diajar

1 Pn. Monica Anthony Bangum ( DG 41) Thn. 4P, 5P, 5S & 6P

29

Page 30: English 1 Word Per Day

2 Pn. Kasmah bt. Buang ( DGA 32) Thn. 4W, 4S, 5W & 6W

3 Pn. Abbyna Mazwa Raihan bt. Emir Abdullah (DG 41)

Thn. 3P & 3W

4 En. Sahran bin Bohari (DGA 32)

Thn. 2W

5 En. Wan Abdullah (DG 41) Thn. 2P

6 Pn. Judith Saikeh (DG 41) Thn 1P & 1W

30