english 1 word per day

of 42 /42
SEKOLAH KEBANGSAAN RAKYAT TUPONG (YCA 1301) PERANCANGAN TAHUNAN PANITIA BAHASA INGGERIS 2013 KETUA PANITIA: PN. MONICA ANTHONY SETIAUSAHA: PN. KASMAH BT. BUANG

Author: raymond-duan

Post on 12-Jan-2016

60 views

Category:

Documents


3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

-

TRANSCRIPT

SEKOLAH KEBANGSAAN RAKYAT TUPONG (YCA 1301)

PERANCANGAN TAHUNAN PANITIA BAHASA INGGERIS2013

KETUA PANITIA:PN. MONICA ANTHONY

SETIAUSAHA: PN. KASMAH BT. BUANG

VISIPanitia Bahasa Inggeris SK Rakyat Tupong akan menjadi satu badan ikhtisas pendidikan bahasa kedua yang cemerlang.

MISIMemberi pendidikan Bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua yang cemerlang dan melahirkan individu yang berdaya saing dalam bidang bahasa dan teknologi dan berupaya mencapai kecemerlangan diri.

MATLAMATSejajar dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan, Panitia Bahasa Inggeris berusaha untuk meningkatkan profesionalisme semua guru serta meningkatkan sahsiah dan pencapaian akademik pelajar.

ORGANISASIPENASIHATEN. AWANG KASIM BIN AWANG HOSAIN (GURU BESAR)

PENGERUSIPN.HAYATI BT. JULAIHI (PK1)

KETUA PANITIAPN. MONICA ANTHONY BANGUM

SETIAUSAHA / BENDAHARIPN. KASMAH BT. BUANG

AJKEN. SAHRAN B. BOHARIEN. WAN ABDULLAH B. WAN AHMAD PN. ABBYNA MAZWA RAIHAN BT. AMIR ABDULLAHPN. JUDITH SAIKEH

KANDUNGAN

1.1 Program Pemantapan Pengurusan Pemimpin1.2 Program Peningkatan Profesionalisme Guru1.3 Program Kecemerlangan Prestasi Murid Dalam UPSR1.4 Program Memupuk Minat dan Meningkat Kesedaran Terhadap Kepentingan Bahasa Inggeris.

PELAN STRATEGIK

PELAN TAKTIKAL

PELAN OPERASI

1.1 PROGRAM PEMANTAPAN PENGURUSANPEMIMPINPerancangan StrategikPSPerancangan TaktikalPTPerancangan OperasiPO

Teras: Memperkasakan sekolah kebangsaan

Matlamat: Semua sekolah kebangsaan menjadi sekolah pilihan.

Fokus: Peningkatan prestasi akademik SK.

Isu Utama: Prestasi pencapaian akademik masih kurang cemerlang.

Strategi: Mencemerlangkan prestasi pencapaian akademik.

1. Program Peningkatan Prestasi Bahasa Inggeris UPSR 2012

Pelaksana: Guru Besar, semua guru PK, Ketua Panitia & semua guru Bahasa Inggeris.

Indikator Pencapaian:1. Semua murid tahun 6 boleh lulus 85% dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris dalam UPSR 2013.2. 20% mendapat Gred A.3. GPMP Bahasa Inggeris 2.40Nama Projek:1.1 Program Pemantapan Pengurusan Pemimpin.

Objektif:1. Meningkatkan prestasi Bahasa Inggeris UPSR.2. Pelajar minat mempelajari mata pelajaran Bahasa Inggeris 3. Memastikan Panitia Bahasa Inggeris aktif dan efektif.

Aktiviti:1. Bengkel Pemantapan Ketua Panitia Bahasa Inggeris.2. Mesyuarat kurikulum.

Pemantauan:Guru Besar, semua PK, Ketua Panitia dan semua guru Bahasa Inggeris.1.1.1 Bengkel Pemantapan Ketua Panitia Bahasa Inggeris.

1.1.2 Mesyuarat kurikulum.

Pelan Operasi Panitia Bahasa Inggeris

Aktiviti:

1.1.1 Bengkel Pemantapan Ketua Panitia Bahasa Inggeris

Tarikh Pelaksanaan : Januari/Februari 2013

Pelaksana : Pegawai PPG/Guru Besar

Pelaksanaan:

1. Mengadakan kursus dalaman kepada Ketua Panitia Bahasa Inggeris. 2. Membincangkan tentang Base-line data TOV & ETR.

Kumpulan Sasaran: Ketua Panitia & Guru-guru Bahasa Inggeris. Indikator Kejayaan: Ketua Panitia dapat menjalankan tugas dengan lebih berfokus, efisen dan berkesan.

Pelan Operasi Panitia Bahasa Inggeris

Aktiviti:

1.1.2 Mesyuarat Kurikulum

Tarikh Pelaksanaan : Januari 2013

Pelaksana : Guru Besar

Pelaksanaan:

1. Mengadakan post-mortem UPSR 20122. Menetapkan sasaran UPSR 20133. Mengadakan perbincangan tentang aktiviti-aktiviti Panitia.

Kumpulan Sasaran: Ketua Panitia & guru-guru Bahasa Inggeris. Indikator Kejayaan: Ketua Panitia & guru-guru Bahasa Inggeris dapat menjalankan tugas dengan lebih berfokus, efisen dan berkesan.

1.2 PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISMEGURUPerancangan Strategik( PS )Perancangan Taktikal( PT )Perancangan Operasi( PO )

Teras:Memperkasakan sekolah kebangsaan.

Matlamat: Semua sekolah kebangsaan menjadi sekolah pilihan.

Fokus:Peningkatan prestasi akademik SK.

Isu Utama: Prestasi pencapaian akademik masih kurang cemerlang.

Strategi:Mencemerlangkan prestasi pencapaian akademik.

1. Program Peningkatan Prestasi Bahasa Inggeris UPSR 2012

Pelaksana: Guru Besar, semua guru PK, Ketua Panitia & semua guru Bahasa Inggeris.

Indikator Pencapaian:1. Semua murid tahun 6 boleh lulus 85% dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris dalam UPSR 2013.

2. 20% mendapat Gred A.

3. GPMP Bahasa Inggeris 2.40Nama Projek:1.2 Program Peningkatan Profesionalisme Guru

Objektif:1.Meningkatkan kemahiran guru dalam penggunaan Bahasa Inggeris.2.Memastikan Panitia Bahasa Inggeris aktif dan efektif.

Penetapan Dasar:Guru Besar, semua PK, Ketua Panitia, Semua guru Bahasa Inggeris.

Aktiviti:1. Mesyuarat Panitia Bahasa Inggeris.2. Program Penyeliaan.3. Program Semakan Buku.Aktiviti:1.2.1 Mesyuarat Panitia.1.2.2 Program Penyeliaan.1.2.3 Program Semakan Buku.

Pelan Operasi Panitia Bahasa Inggeris

Aktiviti:

1.2.1 Mesyuarat Panitia Bahasa Inggeris

Tarikh Pelaksanaan : Januari, Mei dan Oktober 2013

Pelaksana : Ketua Panitia

Pelaksanaan:

1. Mengadakan mesyuarat bersama guru-guru Bahasa Inggeris. 2. Membincangkan rancangan/aktiviti Panitia 2013. 3. Menetapkan sasaran (gred) untuk UPSR 2013.

4. Membincangkan masalah-masalah pengajaran dan pembelajaran yang dihadapi & cara-cara penyelesaian. Kumpulan sasaran: Ketua Panitia & guru-guru Bahasa Inggeris. Indikator Kejayaan: Mesyuarat dijalankan seperti yang dijadualkan dalam takwim sekolah.

Pelan Operasi Panitia Bahasa Inggeris

Aktiviti:

1.2.2 Program Penyeliaan

Tarikh Pelaksanaan : Januari hingga Oktober 2013

Pelaksanaan : Guru Besar atau PK

Kumpulan Sasaran : Guru-guru Bahasa Inggeris

Indikator Kejayaan : Guru-guru Bahasa Inggeris lebih berkeyakinan mengajar dan dapat berkongsi pengalaman.

Pelan Operasi Panitia Bahasa Inggeris

Aktiviti:

1.2.3 Program Semakan Buku

Tarikh Pelaksanaan : Februari hingga Oktober 2013

Pelaksanaan : Guru Besar/PK memilih sekurang-kurangnya 10 buah buku latihan/buku kerja dari sesebuah kelas untuk diperiksa. Indikator Kejayaan : Guru-guru Bahasa Inggeris menyemak buku latihan murid dengan kerap dan buku kerja murid kemas, teratur dan ada membuat pembetulan.

1.3 PROGRAM KECEMERLANGAN PRESTASI MURIDDALAM UPSRPerancangan Strategik (PS)

Perancangan Taktikal (PT)Perancangan Operasi(PO)

Teras: Memperkasakan sekolah kebangsaan.

Matlamat: Semua sekolah kebangsaan menjadi sekolah pilihan.

Fokus: Peningkatan prestasi akademik SK

Isu Utama: Prestasi pencapaian akademik masih kurang cemerlang.

Strategi: Mencemerlangkan prestasi pencapaian akademik.

1. Program Peningkatan Prestasi Bahasa Inggeris UPSR 2012

Pelaksana: Guru Besar, Semua guru PK, Ketua Panitia dan semua guru Bahasa Inggeris.

Indikator Pencapaian:1. Semua murid tahun 6 boleh lulus 85% dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris dalam UPSR 2013.2. 20% mendapat Gred A.3. GPMP Bahasa Inggeris 2.40Nama Projek:1.3 Program Kecemerlangan Prestasi Murid Dalam Bahasa Inggeris UPSR.

Objektif:1.Meningkatkan prestasi Bahasa Inggeris UPSR.2. Pelajar minat mempelajari mata pelajaran Bahasa Inggeris .3. Memastikan Panitia Bahasa Inggeris aktif dan efektif.

Penetapan Dasar:Guru Besar, semua PK, Ketua Panitia, semua Guru Bahasa Inggeris.

Aktiviti:1. Sudut Pembelajaran Bahasa Inggeris dalam Kelas.2. Sudut Bahasa Inggeris Sekolah/ English Corner.3. Kelas Kecemerlangan UPSR Bahasa Inggeris semasa cuti.4. Bengkel Bahasa Inggeris 5. Ujian Pertengahan Penggal & Peperiksaan.6. Ujian Pra-UPSR & Peperiksaan.7. Ceramah Motivasi Bahasa Inggeris Tahun 6.8. Learn a phrase a day.

Aktiviti:1.3.1 Sudut Pembelajaran Bahasa Inggeris Kelas.1.3.2 Sudut Bahasa Inggeris Sekolah.1.3.3 Kelas Kecemerlangan UPSR Bahasa Inggeris semasa cuti.1.3.4 Bengkel Bahasa Inggeris: Teknik menjawab soalan Kertas 2 BI.1.3.5 Ujian Pertengahan Penggal & Peperiksaan.1.3.6 Ujian Pra-UPSR & Peperiksaan.1.3.7 Ceramah Motivasi Bahasa Inggeris Tahun 6.1.3.8 Learn a phrase a day.

Pelan Operasi Panitia Bahasa Inggeris

Aktiviti:

1.3.1 Sudut Pembelajaran Bahasa Inggeris Dalam Kelas

Tarikh Pelaksanaan : Januari Oktober 2013

Pelaksana : Guru-guru Bahasa Inggeris

Pelaksanaan:

1. Pengagihan tugasan kepada murid.

2. Penyediaan bahan/maklumat untuk dipamerkan. 3. Mempamerkan artikel-artikel Bahasa Inggeris yang relevendengan tajuk yang diajar guru.

4. Menukarkan bahan-bahan setiap bulan.

Kumpulan Sasaran: Murid-murid Tahun 2-6

Indikator Kejayaan: Pelajar-pelajar minat mempelajari Bahasa Inggeris . Markah yang ditetapkan dalam OTI menepati sasaran.

Pelan Operasi Panitia Bahasa Inggeris

Aktiviti:

1.3.2 Sudut Bahasa Inggeris di Sekolah

Tarikh Pelaksanaan : Januari-September 2013

Pelaksana : Ketua Panitia & guru-guru Bahasa Inggeris Pelaksanaan:

1. Membuat jadual guru bertugas.

2. Penyediaan bahan/maklumat untuk dipamerkan. 3. Mempamerkan carta-carta yang berkaitan dengan temapengajaran Bahasa Inggeris.

4. Menukarkan bahan-bahan Bahasa Inggeris setiap bulan.

Kumpulan Sasaran: Murid-murid Tahun 2-6

Indikator Kejayaan: Pelajar-pelajar minat mempelajari Bahasa Inggeris. Markah yang ditetapkan dalam OTI menepati sasaran.

Pelan Operasi Panitia Bahasa Inggeris

Aktiviti:

1.3.3 Kelas Kecemerlangan UPSR semasa cuti

Tarikh Pelaksanaan : Cuti Pertengahan Semester (Jun/Ogos 2013)

Pelaksana : Guru-guru Bahasa Inggeris Tahun 6

Pelaksanaan :

1. Latih tubi soalan objektif dan subjektif.

2. Pengukuhan : - kefahaman dan penulisan Bahasa Inggeris - format UPSR BI Kertas II - contoh-contoh soalan UPSR

Kumpulan Sasaran: Semua Murid Tahun 6

Indikator Kejayaan: Kelas-kelas dijalankan seperti yang dijadualkan.

Pencapaian pelajar yang mendapat A menepati sasaran (20%).

Peratus kelulusan menepati sasaran (85%).

GPS menepati sasaran 2.40

Pelan Operasi Panitia Bahasa Inggeris

Aktiviti:

1.3.4 Bengkel Teknik Menjawab Kertas 014/2 Bahasa Inggeris

Tarikh Pelaksanaan : Mac , Julai 2013

Pelaksana : Guru-guru Bahasa Inggeris

Pelaksanaan:

1. Mendedahkan teknik-teknik menjawab soalan kepada murid-murid Tahun 6 bagi soalan Kertas II BI (014/2).

Kumpulan sasaran : Murid-murid tahun 6.

Indikator Kejayaan : Peratus kelulusan Bahasa Inggeris 85% UPSR 2013 20% pelajar mendapat skor A GPS menepati sasaran 2.40

Pelan Operasi Panitia Bahasa Inggeris

Aktiviti:

1.3.5 Ujian Pertengahan Penggal & Peperiksaan

Tarikh Pelaksanaan : Mac, Mei, Ogos, November 2013

Pelaksana : Guru-guru Bahasa Inggeris Tahun 1 5

Pelaksanaan:

1. Menetapkan tajuk ujian.

2. Menyediakan kertas ujian/peperiksaan.

3. Menjalankan ujian/peperiksaan seperti ditetapkan.

4. Menyemak kertas dan membuat pembetulan.

Kumpulan Sasaran : Murid-murid Tahun 1-5

Indikator Kejayaan: Mencapai sasaran 85% lulus Bahasa Inggeris UPSR 2013 20% mendapat Gred A

GPS 2.40

Pelan Operasi Panitia Bahasa Inggeris

Aktiviti:

1.3.6 Ujian Pra-UPSR & Peperiksaan Penggal

Tarikh Pelaksanaan : Februari hingga November

Pelaksana : Guru-guru Bahasa Inggeris Tahun 6

Pelaksanaan : 1. Mengulangkaji tajuk-tajuk. 2. Membuat latih-tubi. 3. Membuat latihan Bahasa Inggeris.

Kumpulan Sasaran : Murid-murid Tahun 6

Indikator Kejayaan : Peratus kelulusan Bahasa Inggeris 85% UPSR 2013 20% pelajar mendapat skor A GPS menepati sasaran 2.40

Pelan Operasi Panitia Bahasa Inggeris

Aktiviti:

1.3.7 Ceramah Motivasi Bahasa Inggeris Tahun 6

Tarikh Pelaksanaan : Mac & Ogos 2013

Pelaksana : Guru-guru Bahasa Inggeris Tahun 6

Pelaksanaan :

1. Memberi motivasi kepada pelajar agar yakin menghadapi Kertas Bahasa Inggeris UPSR.

2. Mendedahkan pelajar kepada teknik-teknik menjawab soalan-soalan Kertas II Bahasa Inggeris.

Kumpulan Sasaran : Murid-murid Tahun 6

Indikator Kejayaan : Peratus kelulusan Bahasa Inggeris 85% UPSR 2012 20% pelajar mendapat skor A GPS menepati sasaran 2.40

Pelan Operasi Panitia Bahasa Inggeris

Aktiviti:

1.3.8 Learn a phrase a day.

Tarikh Pelaksanaan : Februari hingga September 2013

Pelaksana : Semua Guru Bahasa Inggeris

Pelaksanaan:

1. Membuat peneguhan bagi pelajar-pelajar lemah agar mereka dapat bertutur dalam Bahasa Inggeris.

2. Mendedahkan pelajar kepada teknik-teknik menjawab Soalan-soalan Kertas II BI (Kaedah Bimbingan).

Kumpulan Sasaran : Murid-murid sangat lemah.

Indikator Kejayaan : Mencapai sasaran sekolah 85% lulus Bahasa Inggeris UPSR.

1.4 PROGRAM MEMUPUK MINAT DAN MENINGKATKAN KESEDARAN TERHADAP KEPENTINGAN BAHASA INGGERISPerancangan Strategik(PS)Perancangan Taktikal(PT)Perancangan Operasi(PO)

Teras 3: Memperkasakan sekolah kebangsaan.

Matlamat : Semua sekolah kebangsaan menjadi sekolah pilihan.

Fokus: Peningkatan prestasi akademik SK.

Isu Utama: Prestasi pencapaian akademik masih kurang cemerlang.

1. Program Peningkatan Prestasi Bahasa Inggeris UPSR 2012

Pelaksana: Guru Besar, semua guru PK, Ketua Panitia & semua guru Bahasa Inggeris.

Indikator Pencapaian:1. Murid boleh lulus 85% dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris dalam UPSR 20132. 20% mendapat Gred A3. GPS Bahasa Inggeris 2.40

Nama Projek:1.4 Program memupuk minat dan meningkatkan kesedaran terhadap kepentingan Bahasa Inggeris.

Objektif:1. Mengcungkil bakat murid untuk mewakili sekolah dalam sesuatu pertandingan.2. Memupuk minat pelajar terhadap Bahasa Inggeris.3. Menggalakkan murid menjalankan inisiatif dalam menimba ilmu bidang Bahasa Inggeris.4. Meningkatkan keyakinan murid dalam mengembangkan potensi diri dalam bidang Bahasa Inggeris.5. Meningkatkan potensi murid dalam penggunaan ICT.

Penetapan Dasar:Guru Besar, semua PK, Ketua Panitia dan semua guru Bahasa Inggeris.

Aktiviti:1. Action Songs2. Spelling It Right3. Public Speaking4. Story-telling5. Choral Speaking6. Program Pasca UPSR

Pelan Operasi Panitia Bahasa Inggeris

Aktiviti:1.4.1 Action Songs

Tarikh Pelaksanaan : Mac 2013

Pelaksana : Semua guru Bahasa Inggeris

Pelaksanaan : 1. Guru Bahasa Inggeris membimbing pelajar-pelajar Tahun 3. 2. Guru mata pelajaran memilih 3 orang murid dari setiap kelas. 3. Mengadakan pertandingan pada masa yang ditetapkan.4. Memilih pemenang dan 'talented pupils'untuk mewakili sekolah. Kumpulan Sasaran : Murid-murid Tahun 3.

Indikator Kejayaan : Pertandingan dijalankan seperti dijadualkan.

Murid-murid minat mempelajari Bahasa Inggeris.

Pelan Operasi Panitia Bahasa Inggeris

Aktiviti:

1.4.2 Spell It Right (SIR)

Tarikh Pelaksanaan : June 2013

Pelaksana : Guru-guru Bahasa Inggeris

Pelaksanaan:

1. Guru memilih perkataan yang sesuai.

2. Guru melaksanakan SIR dalam masa yang sesuai.

3. Menyemak dan memilih satu pemenang dari setiap kelas.

Kumpulan Sasaran : Murid-murid Tahun 4 - 6

Indikator Kejayaan : Murid-murid berminat dan menunjukkan kemahiran terhadap ejaan-ejaan Bahasa Inggeris.

Pelan Operasi Panitia Bahasa Inggeris

Aktiviti:

1.4.3 Pertandingan Public Speaking

Tarikh Pelaksanaan : Feb Mac 2013

Pelaksana : Guru-guru Bahasa Inggeris Tahap 2

Pelaksanaan: 1. Guru memilih tajuk /tema.

2. Guru menentukan syarat-syarat pertandingan.

3. Mengutip dan buat pemilihan 3 terbaik untuk mewakili sekolah.

Kumpulan Sasaran : Murid-murid Tahap 2

Indikator Kejayaan : Murid-murid dapat bertutur dalam Bahasa Inggeris serta dapat mengingati hujah- hujah penting dalam ucapannya.

Pelan Operasi Panitia Bahasa Inggeris

Aktiviti:

1.4.4 Pertandingan Bercerita dalam Bahasa Inggeris

Tarikh Pelaksanaan : Januari - Februari 2013

Pelaksana : Guru Bahasa Inggeris

Pelaksanaan:

1. Guru memilih tajuk.

2. Guru menentukan syarat-syarat pertandingan.

3. Memilih pencerita yang terbaik.

Kumpulan Sasaran : Murid-murid Tahap 2

Indikator Kejayaan: Murid-murid dapat bercerita dalam Bahasa Inggeris melalui pengolahan isi dan cara penyampaian yang menarik.

Pelan Operasi Panitia Bahasa Inggeris

Aktiviti:

1.4.5 Choral Speaking

Tarikh Pelaksanaan : Januari - Mac 2013

Pelaksana : Guru-guru Bahasa Inggeris Tahap 2

Pelaksanaan:

1. Guru memilih tajuk yang sesuai.

2. Guru menentukan syarat-syarat pertandingan.

3. Memilih kumpulan 'choral' yang terbaik untuk mewakili sekolah.

Kumpulan Sasaran : Murid-murid Tahap 2.

Indikator Kejayaan : Murid-murid berminat membuat penyertaan dalam kumpulan dan menghafal skrip-skrip dengan baik dan berkesan.

Pelan Operasi Panitia Bahasa Inggeris

Aktiviti:

1.4.6 Program Pasca UPSR

Tarikh Pelaksanaan : September Oktober 2013

Pelaksana : Guru-guru Bahasa Inggeris Tahun 6

Pelaksanaan:

1. Guru memilih aktiviti yang sesuai.

2. Murid-murid menjalankan aktiviti yang telah dirancangkan mengikut jadual yang telah ditetapkan.

3.Murid-murid membuat laporan/refleksi.

Kumpulan Sasaran : Murid-murid Tahun 6

Indikator Kejayaan : Murid-murid dapat menambahkan pengetahuan dalam Bahasa Inggeris dan sebagai persediaan ke sekolah menengah.

KEPUTUSAN UPSR BAHASA INGGERIS (O14) SK RAKYAT TUPONG (YCA 1301)

TahunBilCalonA(%)A+B+C (%)GPMP

2008646.2559.382.51

2009647.8148.442.72

2010

797.7955.842.59

2011

780.0053.852.75

2012

7412.1681.082.72

*2013

7720852.40

KPTSANUPSR 2013

JADUAL BERTUGAS MENYEDIAKAN KERTAS SOALAN BAHASA INGGERIS 2013

BilNama GuruUPP1SEM 1UPP2SEM2

1Pn. Monica AB

Thn 4, 5 &6 (P2)

Thn 4, 5 & 6(P1)Thn 4,5 & 6 (P2)Thn 4,5 (P1)

2Pn. Kasmah B.

Thn 4, 5 &6 (P1)

Thn 4, 5 & 6(P2)Thn 4,5 & 6(P1)Thn 4,5 (P2)

3Pn. Abbyna MRThn 3Thn 3Thn 3Thn 3

4En. Sahran B.

Thn 2-Thn 2

5En. Wan Abdullah

Thn 2

Thn 2

6

Pn. Juduith S.Thn 1Thn 1Thn 1

GURU-GURU BAHASA INGGERIS SK. RAKYAT TUPONG (2013)

Bil

Nama GuruKelas yang diajar

1Pn. Monica Anthony Bangum ( DG 41)

Thn. 4P, 5P, 5S & 6P

2Pn. Kasmah bt. Buang ( DGA 32)

Thn. 4W, 4S, 5W & 6W

3

Pn. Abbyna Mazwa Raihan bt. Emir Abdullah (DG 41)

Thn. 3P & 3W

4

En. Sahran bin Bohari (DGA 32) Thn. 2W

5En. Wan Abdullah (DG 41)

Thn. 2P

6Pn. Judith Saikeh (DG 41)Thn 1P & 1W

4