sports day 2014 result

Upload: faris-farfaez

Post on 25-Feb-2018

227 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 7/25/2019 Sports Day 2014 Result

  1/18

  MAJLIS SUKANSMK BUKIT MERCHU 2014

  KEPUTUSAN RASMI KEJ

  BIL ACARA PINGAT

  1 LOMPAT TINGGI L14

  EMAS

  PERAK

  GANGSA

  BIL ACARA PINGAT

  2 LONTAR PELURU L14EMASPERAK

  GANGSA

  BIL ACARA PINGAT

  3 LEMPAR CAKERA L14

  EMAS

  PERAK

  GANGSA

  BIL ACARA PINGAT

  4 LOMPAT KIJANG L15

  EMAS

  PERAK

  GANGSA

  BIL ACARA PINGATEMAS

 • 7/25/2019 Sports Day 2014 Result

  2/18

  MAJLIS SUKANSMK BUKIT MERCHU 2014

  BIL ACARA PINGAT

  9 LONTAR PELURU P14

  EMAS

  PERAKGANGSA

  BIL ACARA PINGAT

  10 LEMPAR CAKERA P14

  EMAS

  PERAK

  GANGSA

  BIL ACARA PINGAT

  11 LEMPAR CAKERA P15

  EMAS

  PERAK

  GANGSA

  BIL ACARA PINGAT

  12 REJAM LEMBING P15EMASPERAK

  GANGSA

  BIL ACARA PINGAT

  13 REJAM LEMBING P18

  EMAS

  PERAK

  GANGSA

 • 7/25/2019 Sports Day 2014 Result

  3/18

  MAJLIS SUKANSMK BUKIT MERCHU 2014

  BIL ACARA PINGAT

  18 LEMPAR CAKERA P18

  EMAS

  PERAK

  GANGSA

  BIL ACARA PINGAT

  19 REJAM LEMBING L14

  EMAS

  PERAKGANGSA

  BIL ACARA PINGAT

  20 LOMPAT TINGGI L15

  EMAS

  PERAK

  GANGSA

  BIL ACARA PINGAT

  21 4 X 400M L14

  EMAS

  PERAK

  GANGSA

  BIL ACARA PINGAT

  22 4 X 400M L15 EMASPERAK

 • 7/25/2019 Sports Day 2014 Result

  4/18

  MAJLIS SUKANSMK BUKIT MERCHU 2014

  26 4 X 400M P18 PERAK

  GANGSA

  BIL ACARA PINGAT

  27 LOMPAT JAUH P14

  EMAS

  PERAK

  GANGSA

  BIL ACARA PINGAT

  28 LOMPAT KIJANG P15

  EMAS

  PERAK

  GANGSA

  BIL ACARA PINGAT

  29 LONTAR PELURU P18

  EMAS

  PERAKGANGSA

  BIL ACARA PINGAT

  30 LEMPAR CAKERA L15

  EMAS

  PERAK

  GANGSA

  BIL ACARA PINGAT

 • 7/25/2019 Sports Day 2014 Result

  5/18

  MAJLIS SUKANSMK BUKIT MERCHU 2014

  BIL ACARA PINGAT

  35 100M L18

  EMAS

  PERAK

  GANGSA

  BIL ACARA PINGAT

  36 100M P14

  EMAS

  PERAK

  GANGSA

  BIL ACARA PINGAT

  37 100M P15

  EMAS

  PERAK

  GANGSA

  BIL ACARA PINGAT

  38 100M P18

  EMAS

  PERAK

  GANGSA

  BIL ACARA PINGAT

  39 400M L15

  EMAS

  PERAKGANGSA

 • 7/25/2019 Sports Day 2014 Result

  6/18

  MAJLIS SUKANSMK BUKIT MERCHU 2014

  GANGSA

  BIL ACARA PINGAT

  44 400M P18EMASPERAK

  GANGSA

  BIL ACARA PINGAT

  45 LOMPAT JAUH P15EMASPERAK

  GANGSA

  BIL ACARA PINGAT

  46 LOMPAT KIJANG P18

  EMAS

  PERAK

  GANGSA

  BIL ACARA PINGAT

  47 LEMPAR CAKERA L18

  EMAS

  PERAK

  GANGSA

  BIL ACARA PINGATEMAS

 • 7/25/2019 Sports Day 2014 Result

  7/18

  MAJLIS SUKANSMK BUKIT MERCHU 2014

  52 800M L18

  EMAS

  PERAK

  GANGSA

  BIL ACARA PINGAT

  53 800M P14

  EMAS

  PERAK

  GANGSA

  BIL ACARA PINGAT

  54 800M P15

  EMAS

  PERAK

  GANGSA

  BIL ACARA PINGAT

  55 800M P18EMASPERAK

  GANGSA

  BIL ACARA PINGAT

  56 1500M P14

  EMAS

  PERAK

  GANGSA

 • 7/25/2019 Sports Day 2014 Result

  8/18

  MAJLIS SUKANSMK BUKIT MERCHU 2014

  BIL ACARA PINGAT

  61 1500M L18

  EMAS

  PERAKGANGSA

  BIL ACARA PINGAT

  62 REJAM LEMBING P14

  EMAS

  PERAK

  GANGSA

  BIL ACARA PINGAT

  63 LOMPAT KIJANG L14

  EMAS

  PERAK

  GANGSA

  BIL ACARA PINGAT

  64 LOMPAT JAUH P18

  EMAS

  PERAK

  GANGSA

  BIL ACARA PINGAT

  EMAS

  PERAK

 • 7/25/2019 Sports Day 2014 Result

  9/18

  MAJLIS SUKANSMK BUKIT MERCHU 2014

  HANAN BALAPAN DAN PADANG SMKBM 2014

  PEMENANG RUMAH

  MUHAMMAD NASHRULLAH1!23" BENDAHARA

  MUHAMMAD ARMEL ADHA TEMENGGUNG

  MUHAMMAD HA#I$ RIDUAN TEMENGGUNG

  PEMENANG RUMAH

  HASBI KAMARUL#AMAN9!28" S%AHBANDARMUHAMMAD LU$MAN #AMRI BENDAHARA

  HA&I#UL AIMAN MOHD &AI# TEMENGGUNG

  PEMENANG RUMAH

  MUHAMMAD LU$MAN #AMRI 29!28" BENDAHARA

  HASBI KAMARUL#AMAN S%AHBANDAR

  MUHD A#LI KAMARUL#AMAN PANGLIMA

  PEMENANG RUMAH

  MUHAMMAD IKH'AN MAHA#ID9!14" BENDAHARA

  MUHAMMAD RID#UAN %AACOB BENDAHARA

  MOHAMMAD HILMAN BIN OTHMAN PANGLIMA

  PEMENANG RUMAHNIK MUHAMMAD AMIN &ARHAN4 64" BENDAHARA

 • 7/25/2019 Sports Day 2014 Result

  10/18

 • 7/25/2019 Sports Day 2014 Result

  11/18

  MAJLIS SUKANSMK BUKIT MERCHU 2014

  PEMENANG RUMAHNUR &ATIN &ATIMAH OSMAN12!40" PANGLIMA

  NUR AIN NADI%A BT AHMAD S%AHBANDAR

  NUR S%A&I$AH SAARANI BENDAHARA

  PEMENANG RUMAH

  MUHD A#LI KAMRUL#AMAN25!17" PANGLIMA

  MUHAMAD LU$MAN #AMRI BENDAHARAMUHD LU$MAN MUSTA&A KAMAL BENDAHARA

  PEMENANG RUMAH

  PEMENANG RUMAH

  PEMENANG RUMAH

  BENDAHARA A4!28" BENDAHARA

  TEMENGGONG A TEMENGGONG

 • 7/25/2019 Sports Day 2014 Result

  12/18

  MAJLIS SUKANSMK BUKIT MERCHU 2014

  TEMENGGONG A TEMENGGONG

  PANGLIMA A PANGLIMA

  PEMENANG RUMAH

  ARIS%A BT ABDULLAH3!47" PANGLIMA

  NOR ALIA NATASHA HARUL NAIM S%AHBANDAR

  NUR SHAKILA NABILA SHAKIB TEMENGGUNG

  PEMENANG RUMAHNOOR &AIRU# HUSNA M!&AD#IL6!23" TEMENGGUNG

  NUR ANIS SHAHIRAH #ULKI&LI TEMENGGUNG

  NURUL NASUHA ROSMAN TEMENGGUNG

  PEMENANG RUMAH

  NUR &ATIN &ATIMAH OSMAN5!84" PANGLIMA

  &ATIMAH A##AHRAH OTHMAN TEMENGGUNGNUR A#IRA MOHD RASIN BENDAHARA

  PEMENANG RUMAH

  MUHAMMAD RUS%IDI MUHD KHALID28!24" TEMENGGUNG

  MEOR AHMAD ERS%AD BENDAHARA

  S%ED MOHD A$IB S%ED ASITA TEMENGGUNG

  PEMENANG RUMAH

 • 7/25/2019 Sports Day 2014 Result

  13/18

  MAJLIS SUKANSMK BUKIT MERCHU 2014

  PEMENANG RUMAH

  MUHAMMAD ANIS ARI&&IN12!25" PANGLIMA

  MOHD HISAM %AHA%A TEMENGGUNG

  MUHAMMAD AIMAN PUADI S%AHBANDAR

  PEMENANG RUMAH

  SA%%IDAH NA&I#AH MOHD ALI MUSA15!65" BENDAHARA

  RASHIDAH RAMALI TEMENGGUNG

  AIN NAS%UHA MUHAMMAD RAD#I S%AHBANDAR

  PEMENANG RUMAH

  NURUL KAMALIA KAMARUDDIN16!06" BENDAHARA

  RUSILAHANIM #AINAL S%AHBANDAR

  NOORA#MIERA ABDULLAH SANI TEMENGGUNG

  PEMENANG RUMAHNUR HA#'AN% AS&A MAT ROSILIN15!69" BENDAHARA

  PUTERI NADIA ATIKAH S%AHBANDAR

  NURUL &ATIHAH KHAIRUDIN BENDAHARA

  PEMENANG RUMAH

  MUHAMMAD &AISAL #AINAL ABIDIN1!02" BENDAHARA

  MUHAMMAD NOR HAKIMI ABD HALIM TEMENGGUNG

  AHMAD HA&I#AN AHMAD &AD#IL PANGLIMA

 • 7/25/2019 Sports Day 2014 Result

  14/18

  MAJLIS SUKANSMK BUKIT MERCHU 2014

  NUR &ARRADILA SUL BHARI TEMENGGUNG

  PEMENANG RUMAH

  NUR HIDA%AH SO&IAN1!26" BENDAHARANUR %USMANE#A MOHD NOOR TEMENGGUNG

  NOR HAI#ATUL HUSNA #ULKI&LI S%AHBANDAR

  PEMENANG RUMAH

  NUR ALISSA JALHASLI 3!46" S%AHBANDARNURUL KAMALIA KAMARUDDIN BENDAHARA

  ILHAM S%AHMIN NASRUDDIN S%AHBANDAR

  PEMENANG RUMAH

  NURUL NA#IRAHTUL A%OB7!35" BENDAHARA

  'AN HA&I#A I##ANI BT MOHD NORA#AM TEMENGGUNG

  AMIERA &ARHANA CHU HAIRI PANGLIMA

  PEMENANG RUMAH

  MUHAMMAD SOLEHUDDIN AMIR29!83" TEMENGGUNG

  MOHAMMAD AMIRULLAH M!ABDULLAH BENDAHARA

  S%ED MOHAMMAD NAIM SM NA#RI TEMENGGUNG

  PEMENANG RUMAH

  MUHD RUS%AIDI MUHD KHALID27 76" TEMENGGUNG

 • 7/25/2019 Sports Day 2014 Result

  15/18

  MAJLIS SUKANSMK BUKIT MERCHU 2014

  MOHAMAD HA##UAN &ITRI2!39" BENDAHARA

  #IKRI AMALIA S%AHIDIN PANGLIMA

  ADAM LU$MAN ABDUL KARIM TEMENGGUNG

  PEMENANG RUMAH

  NUR#AHRINA I'ANA MOHD #AINAL3!36" PANGLIMA

  NUR NAJ'A ALIAS S%AHBANDAR

  NUR DI%ANA #ULHAIRI S%AHBANDAR

  PEMENANG RUMAH

  BINTUL HUDA MALEK HUSSAIN3!47" TEMENGGUNG

  NUR ALISSA JALHASLI S%AHBANDAR

  AIN #AATIN NUR BT MOHD A#NAM PANGLIMA

  PEMENANG RUMAH

  NUR HIDA%AH SO&IAN3!29" BENDAHARANUR AINA AHMAD TARMI#I TEMENGGUNG

  NOR SHAMSIAH HASBULLAH PANGLIMA

  PEMENANG RUMAH

  NUR #AHRINA I'ANA MOHD #AINAL8!22" PANGLIMA

  NUR DI%ANA #ULA#HAR S%AHBANDAR

  NUR NAJ'A ALIAS S%AHBANDAR

 • 7/25/2019 Sports Day 2014 Result

  16/18

  MAJLIS SUKANSMK BUKIT MERCHU 2014

  PEMENANG RUMAH

  MOHAMMAD HA##UAN &ITRI6!16" BENDAHARA

  AHMAD SAJIDAN JE&RE% S%AHBANDARAHMAD ID#NI JOHARI PANGLIMA

  PEMENANG RUMAH

  AIS%AH KAMARUL#AMAN12!37" BENDAHARA

  &ATIN &ARAHANA KAMAL BAHRIN TEMENGGUNG

  NUR ARI&AH &ATIMAH S%AHBANDAR

  PEMENANG RUMAH

  A&I$ AKMAL SO&IAN9!27" BENDAHARA

  MUHAMMAD DANIAL HAKIMI ROSLI S%AHBANDAR

  MUHAMMAD &IRDAUS A#MAN BENDAHARA

  PEMENANG RUMAH

  NURUL NA#IRAHTUL A%OB3!84" BENDAHARA

  PUTERI NADIA ATIKAH S%AHBANDAR

  NUR HA#'AN% AS&A MAT ROSILIN BENDAHARA

  PEMENANG RUMAH

 • 7/25/2019 Sports Day 2014 Result

  17/18

  BORANG PENGIRAAN MATA RUMAH SUKAN

  BENDAHARA PANGLIMA TEMENGGUNG S

  EMAS PERAK GANGSA EMAS PERAK GANGSA EMAS PERAK GANGSA EMAS

  BORANG PENGIRAAN MATA RUMAH SUKAN

  BENDAHARA PANGLIMA TEMENGGUNG S

  EMAS PERAK GANGSA EMAS PERAK GANGSA EMAS PERAK GANGSA EMAS

  BORANG PENGIRAAN MATA RUMAH SUKAN

  BENDAHARA PANGLIMA TEMENGGUNG S

  EMAS PERAK GANGSA EMAS PERAK GANGSA EMAS PERAK GANGSA EMAS

 • 7/25/2019 Sports Day 2014 Result

  18/18

  AHBANDAR

  PERAK GANGSA

  AHBANDAR

  PERAK GANGSA

  AHBANDAR

  PERAK GANGSA