quality & innovation day 2016

of 36 /36
1

Author: hanhan

Post on 09-Dec-2016

240 views

Category:

Documents


4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

 • 3

  Kata Alu-aluanSalam 1Malaysia.

  Aspirasi Kerajaan untuk mentransformasi Malaysia sebagai sebuah negara maju berpendapatan tinggi menjelang tahun 2020 memerlukan dukungan jentera perkhidmatan awam yang efisien dengan keupayaan untuk menterjemahkan dasar-dasar Kerajaan secara berkesan di peringkat pelaksanaan.

  Sebagai sebuah Universiti Awam dan Badan Berkanun Persekutuan, Universiti Malaysia Pahang (UMP) merupakan antara komponen Perkhidmatan Awam Malaysia yang turut bertanggungjawab merealisasikan aspirasi kepimpinan negara. Dalam konteks ini, pelaksanaan Pelan Strategik UMP 2016-2020 kini menjadi keutamaan dalam memastikan hasrat semasa Kerajaan Persekutuan dan Kementerian Pendidikan Tinggi diakar-umbikan di segenap peringkat di Universiti ini.

  Justeru sebagai penjawat awam, warga kerja UMP memikul amanah untuk memastikan perkhidmatan yang diberikan memenuhi ekspektasi pelanggan dan pihak berkepentingan, sekaligus membentuk jenama serta tanda mutu yang kukuh hasil daripada reputasi cemerlang yang diraih.

  Hari Kualiti & Inovasi yang dianjurkan oleh universiti ini merupakan medan pengiktirafan terhadap kecemerlangan warga kerja UMP dalam pelbagai lapangan serta mendorong mereka untuk terus berkhidmat cemerlang dan menginspirasikan rakan-rakan sekerja untuk turut mencurahkan bakti seoptimum mungkin bagi memenuhi tanggungjawab sebagai penjawat awam dan menunaikan amanah sebagai khalifah.

  Untuk itu, perhatian serius warga kerja UMP adalah dituntut untuk menekuni semua lima Nilai Teras Universiti iaitu Hubungan Yang Kuat Dengan Yang Maha Pencipta, Teguh Dalam Mempertahankan Prinsip Yang Disepakati, Kreatif Dalam Membuat Keputusan Yang Bijaksana, Cekal Dalam Menghadapi Cabaran dan Proaktif Dalam Tindakan sebagai tiang seri yang menunjangi etika profesional warga kerja universiti ini.

  Mudah-mudahan Allah SWT terus melimpahkan rahmat peliharaan -Nya kepada seluruh warga kerja UMP untuk terus berkhidmat cemerlang dengan penuh keikhlasan untuk kemajuan tanah air dan anak bangsa.

  Syabas dan tahniah!

  PROFESOR DATO DR. DAING NASIR IBRAHIMNaib CanselorUniversiti Malaysia Pahang

  3

 • 4

  Kata Alu-aluanAssalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera.

  Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dan pujian bagi Allah, kerana dengan limpah kurnia dan keizinanNya jua, dapat kita bersama-sama melapangkan masa ke Sambutan Hari Kualiti & Inovasi Peringkat Universiti Malaysia Pahang (UMP) 2016 pada hari ini. Sambutan Hari Kualiti & Inovasi UMP 2016 pada tahun ini yang bertemakan Melestarikan Universiti, Memasyarakatkan Teknologi memberi kefahaman yang sangat signifikan untuk dihayati dan direalisasikan bersama. Sambutan ini menunjukkan kepentingan budaya organisasi yang lebih cemerlang dalam menyokong hasrat kerajaan dalam mentransformasikan minda dan budaya kerja warga UMP.

  Sambutan Hari Kualiti dan Inovasi UMP bertujuan untuk meningkatkan kesedaran warga UMP terhadap kepentingan teknologi, inovasi dan kreativiti dalam pelaksanaan kerja, memupuk dan memperkukuh nilai-nilai budaya inovasi dan kreativiti, pendekatan dan budaya berteraskan ciri-ciri inovatif dan kreatif dalam perkhidmatan, meningkatkan kecekapan dan menyumbang kepada peningkatan kualiti penyampaian perkhidmatan kepada pelanggan. Di atas pendirian ini, sambutan pada hari ini adalah lebih tertumpu kepada memberi pengiktirafan kepada kejayaan sesuatu aktiviti yang diperolehi secara seimbang yang berasaskan kepada tanggungjawab sebenar warga UMP dalam konteks kreativiti, teknologi dan inovasi dalam pembangunan pendidikan.

  Pada masa yang sama, UMP mempunyai aktiviti dan operasi yang kompleks serta memberi implikasi yang signifikan terhadap alam sekitar. Universiti mempunyai kawasan yang luas, populasi yang besar dan memberi kesan secara langsung atau tidak langsung kepada impak kelestarian alam sekitar sehingga ia dipandang secara meluas. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk menyeru seluruh warga UMP agar terus berusaha dengan bersungguh-sungguh bagi mencapai KPI yang telah ditetapkan di dalam Pelan Strategik UMP 2016-2020 dan dijadikan panduan kepada hala tuju UMP ke arah pencapaian kecemerlangan organisasi dengan produktiviti dan kualiti yang lebih tinggi.

  Akhir kata, setinggi-tinggi penghargaan diucapkan kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan Hari Kualiti & Inovasi UMP 2016. Tahniah diucapkan kepada semua penerima hadiah dan anugerah pada hari ini. Semoga kejayaan yang diterima akan menjadi pembakar semangat untuk terus menyumbang idea dan kreativiti yang lebih dinamik serta mampan kepada organisasi selaras dengan hasrat Universiti melalui pembangunan Pelan Strategik UMP 2016-2020 dalam Menjana Kegemilangan Universiti.

  Sekian, terima kasih.PROFESOR DATO DR. ISHAK ISMAILPENOLONG NAIB CANSELOR(JABATAN HAL EHWAL KORPORAT & KUALITI)MERANGKAP PENGERUSI HARI KUALITI & INOVASI UMP 2016

  4

 • 5

  SEKILAS PANDANG

  RASIONAL PERLAKSANAAN

  Kualiti bermaksud kecemerlangan, keunggulan dan ketinggian nilai dan mutu produk dan perkhidmatan bagi memenuhi keperluan dan kehendak pelanggan dan seterusnya membawa kepada kepuasan pelanggan.

  Inovasi didefinasikan kaedah, usaha dan idea yang baharu untuk menghasilkan produk atau perkhidmatan yang lebih berkualiti sama ada melalui pengubahsuaian atau penambahbaikan dalam meningkatkan produktiviti organisasi.

  Produktiviti ditakrifkan keupayaan untuk menghasilkan output daripada satu set input yang diberikan untuk mengukur kecekapan dan keberkesanan dalam penggunaan sumber.

  Teknologi adalah kumpulan alat dan mesin, modifikasi, pengaturan, prosedur dan proses yang diwujudkan secara rasional yang digunakan untuk memudahkan kerja.

  Lestari diertikan sebagai berkesinambungan dan diberi perlindungan serta dipelihara seperti sediakala.

  Warga UMP perlu berfikiran kritis dan konstruktif dalam menunaikan tanggungjawab dengan mencari penyelesaian kreatif dan inovatif sehingga menjangkau pemikiran dan mencabar keberanian untuk bereksperimen dengan menggunakan kaedah kerja baharu di luar kotak kelaziman. Teknologi berinovatif menjadi agenda utama dalam menghasilkan perubahan berimpak besar kepada universiti melalui program-program transformasi dalam usaha meningkatkan mutu perkhidmatan yang berkualiti kepada pelanggan di samping merealisasikan program-program kelestarian univesiti. Usaha-usaha ini perlu disokong oleh semua peringkat terutamanya pengurusan atasan bagi memastikan nilai-nilai kreativiti dan inovasi menjadi budaya kerja yang cemerlang. Kadangkala, satu pandangan atau idea daripada orang yang biasa mungkin boleh menjadi sesuatu yang luar biasa kepada organisasi untuk meraih pencapaian yang lebih tinggi.

  1. Menunjukkan komitmen pihak pengurusan kepada penerapan budaya pengurusan kualiti secara berterusan untuk memulakan pembudayaan inovasi dalam kalangan staf;

  2. Menarik perhatian dan minat staf tentang pentingnya penekanan kualiti di dalam urusan penyampaian perkhidmatan dari semasa ke semasa;

  3. Memupuk dan menyemarakkan budaya kreatif dan inovatif serta mengaplikasikan teknologi dalam cara bekerja yang diamalkan; dan

  4. Kriteria-kriteria yang diguna pakai untuk penilaian adalah lebih kepada melihat hasil/faedah yang diperoleh di atas sesuatu perubahan atau penyelarasan yang dibuat oleh PTJ demi menjaga kepentingan mutu dan kualiti penyampaian perkhidmatan.

 • 6

  ATUR CARA PROGRAMHARI KUALITI & INOVASI UMP 2016

  9.00 pagi : Ketibaan Staf dan Dif-dif Jemputan

  9:20 pagi : Ketibaan Pegawai-pegawai Kanan Universiti

  9:30 pagi : Ketibaan Naib Canselor UMP, Yang Hormat Profesor Dato Dr. Daing Nasir Ibrahim

  9:50 pagi : Ketibaan Ahli Lembaga Pengarah Universiti, Yang Berbahagia Tuan Haji Ahmad Zakie bin Haji Ahmad Shariff

  10:00 pagi : Bacaan Doa

  : Nyanyian Lagu Negaraku dan Lagu UMP Maju Gemilang

  : Ucapan Alu-aluan oleh Naib Canselor, Yang Hormat Profesor Dato Dr. Daing Nasir Ibrahim

  : Ucapan Perasmian oleh Ahli Lembaga Pengarah Universiti, Yang Berbahagia Tuan Haji Ahmad Zakie bin Haji Ahmad Shariff

  : Pelancaran Buku

  : Penyampaian Hadiah dan Anugerah

  12.00 tengah hari : Jamuan Makan Tengah Hari

 • 7

  HADIAH DANANUGERAH

 • 8

  LATAR BELAKANG

  Penganugerahan Anugerah Perkhidmatan Cemerlang ini adalah selaras dengan Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 2 tahun 2002. Ia merupakan satu pengiktirafan kepada staf yang menunjukkan prestasi yang cemerlang pada sepanjang tahun dinilai. Anugerah ini terbuka kepada semua staf sama ada tetap ataupun kontrak yang telah genap setahun penuh perkhidmatan pada hari terakhir penilaian dengan mendapat markah penilaian prestasi sekurang-kurangnya 85 peratus. Pemilihan dilakukan oleh Panel Pembangunan Sumber Manusia. Kuota Anugerah Perkhidmatan adalah dihitung berdasarkan kepada jumlah lapan peratus daripada jumlah staf pada tahun semasa.

  OBJEKTIF

  Objektif penganugerahan adalah untuk:

  Menghargai sumbangan cemerlang yang diberikan oleh staf; Menjadi contoh kepada staf lain; dan Menanam budaya kerja cemerlang.

  KRITERIA

  Mendapat markah penilaian prestasi 85%; Tempoh perkhidmatan telah genap setahun pada tahun penilaian; Staf tetap atau kontrak; Bebas daripada pertuduhan, aduan atau tindakan tatatertib; dan Sumbangan staf kepada jabatan, universiti, komuniti, daerah, negeri dan negara.

  INSENTIF DAN HADIAH

  Sijil Perkhidmatan Cemerlang; dan Sijil Simpanan Premium BSN sebanyak RM 1,000.00.

  PANEL PENILAI

  Dinilai/dipilih Panel Penilai Peringkat PTJ (PraAPC) berdasarkan kepada kriteria; dan Disahkan oleh Panel Pembangunan Sumber Manusia (PPSM).

  ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG

 • 9

  PENERIMA-PENERIMAANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 2015

  2069DR. ABOLGHASEM AKBARI

  PENSYARAH UNIVERSITI (DS51-A)

  FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM & SUMBER ALAM

  0368AHMAD FAUZI BIN MAT SOM

  PENOLONG PEGAWAI LATIHAN VOKASIONAL (J29-B)

  FAKULTI KEJURUTERAAN KIMIA & SUMBER ASLI

  01140AIDEL FITRI BT WINDRA

  SETIAUSAHA PEJABAT (N27-E)JABATAN PENYELIDIKAN &

  INOVASI

  01300AFIZA BINTI ABDULLAH SUHAIMIPENSYARAH UNIVERSITI (DS45-A)

  FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

  0341DR. AHMAD TARMIZI BIN HARONPENSYARAH UNIVERSITI (DS52-A)FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM &

  SUMBER ALAM

  0142ARIFIN BIN SALLEH

  PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT (F44-A)

  FAKULTI SISTEM KOMPUTER & KEJURUTERAAN PERISIAN

  1542PM DR. ARUN GUPTA

  PROFESOR MADYA (DS53-A)FAKULTI KEJURUTERAAN

  KIMIA & SUMBER ASLI

  01371AZALIZAWATI BINTI HAMDI

  PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN) (W17-A)JABATAN BENDAHARI

  01583DR. AZRI BIN ALIAS

  PENSYARAH UNIVERSITI (DS51-A)

  FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL

 • 10

  PENERIMA-PENERIMAANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 2015

  0664AZAHAR BIN MOHD YASIN

  PENOLONG PEGAWAI LATIHAN VOKASIONAL (J29-B)

  FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

  01132AZLINA BINTI MOHAMED NOOR

  PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI) (N17-A)

  PEJABAT NAIB CANSELOR

  01019CHE NOORAINISAL BINTI CHE

  NODDINPEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/

  OPERASI) (N17-A)PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT &

  KOMUNIKASI

  01573DR. DOH SHU ING

  PENSYARAH UNIVERSITI (DS51-A)FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM

  & SUMBER ALAM

  1683DR. ESSAM ABDELLATIF MAKKY

  SALEHPENSYARAH UNIVERSITI (DS51-A)

  FAKULTI SAINS & TEKNOLOGI INDUSTRI

  0844FADHILAH HUSNA BINTI

  RAHMALANPEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT

  (F41-A)PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT &

  KOMUNIKASI

  0591EMMA MELATI BINTI

  BURHANUDDINPEGAWAI TADBIR (N44-A)

  FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

  0842FADHILAH BINTI ABDUL GHAFFAR

  PEMBANTU PENERBITAN (N17-B)PENERBIT UMP

  01599IR. DR. FAIZ BIN MOHD TURAN

  PENSYARAH UNIVERSITI (DS51-A)FAKULTI KEJURUTERAAN

  PEMBUATAN

 • 11

  PENERIMA-PENERIMAANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 2015

  0271FAIZAL BIN HUSIN

  PENOLONG AKAUNTAN (W27-A)JABATAN BENDAHARI

  0290FAIZUL AZLEY BIN ABD MUAIN

  PENOLONG PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT (F29-A)

  PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI

  0927FINNY BINTI MOHAMED

  PENOLONG PEGAWAI TADBIR (N27-A)

  FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM & SUMBER ALAM

  01141FAIZATUL NADIA BT MOHD AMRAN

  SETIAUSAHA PEJABAT (N27-E)PERPUSTAKAAN

  0128DR FATMAWATI BINTI ADAM

  PENSYARAH UNIVERSITI (DS52-A)

  FAKULTI KEJURUTERAAN KIMIA & SUMBER ASLI

  0265HAIRUL MUAZAMMIL BIN ISMAIL

  PENOLONG PEGAWAI LATIHAN VOKASIONAL (J36-B)FAKULTI TEKNOLOGI

  KEJURUTERAAN

  01266HAIRULAZAM BIN HARONPENGAWAL KESELAMATAN

  (KP11-A)BAHAGIAN KESELAMATAN

  2125HANIZA BINTI ABDULLAH

  PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI) (N17-A)

  FAKULTI SAINS & TEKNOLOGI INDUSTRI

  0124HASNIZAM BINTI MOHAMED

  @ KASIMPEGAWAI KEWANGAN (W44-A)

  JABATAN BENDAHARI

 • 12

  PENERIMA-PENERIMAANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 2015

  0800HAIRUNNISA BINTI OSMAN

  PEGAWAI SAINS (C41-A)MAKMAL BERPUSAT UMP

  01578HASLIZAHANIM BINTI MOHD.

  RAZALIPEGAWAI TADBIR (N41-A)

  JABATAN HAL EHWAL AKADEMIK & ANTARABANGSA

  0786HAZMAN BIN ABDUL

  PEGAWAI TADBIR (N41-A)FAKULTI KEJURUTERAAN

  MEKANIKAL

  0415IMADUDDIN BIN ABIDINPENSYARAH UNIVERSITI

  (DS45-A)PUSAT BAHASA MODEN & SAINS

  KEMANUSIAAN

  01062ISUZAIRA BT ISMAIL

  SETIAUSAHA PEJABAT (N27-E)JABATAN JARINGAN INDUSTRI

  & MASYARAKAT

  0286DR JAMAL RIZAL BIN RAZALI

  PENSYARAH UNIVERSITI (DS52-A)

  PUSAT BAHASA MODEN & SAINS KEMANUSIAAN

  0180DR. INTAN SUHANA BINTI MOHD

  RAZELANPENSYARAH UNIVERSITI (DS52-A)FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM &

  SUMBER ALAM

  0839ISWAN AKIM BIN ISMAIL

  PUSTAKAWAN (S41-A)PERPUSTAKAAN

  01574DR.JAYA VEJAYAN A/L PALLIAH

  PENSYARAH UNIVERSITI (DS51-A)FAKULTI SAINS & TEKNOLOGI

  INDUSTRI

 • 13

  PENERIMA-PENERIMAANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 2015

  01292JULIA BINTI IBRAHIM

  SETIAUSAHA PEJABAT (N27-E)JABATAN PENDAFTAR

  0088PM DR KAMARUL HAWARI

  BIN GHAZALIPROFESOR MADYA (DS54-A)

  FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK & ELEKTRONIK

  0874KHAIRULANUAR BIN ABU TALIBPEMANDU KENDERAAN (H11-B)

  JABATAN PEMBANGUNAN & PENGURUSAN HARTA

  01210KAHARUDDIN BIN ABDUL

  KARIMPEMANDU KENDERAAN (H11-B)

  JABATAN PEMBANGUNAN & PENGURUSAN HARTA

  2062PM DR. KAMESWARI

  PRASADA RAO AYYAGARIPROFESOR MADYA (DS53-A)

  FAKULTI KEJURUTERAAN PEMBUATAN

  01037MAHMUD BIN ABDUL SAMADPEMBANTU OPERASI (N11-A)

  FAKULTI SISTEM KOMPUTER & KEJURUTERAAN PERISIAN

  01492DR. MAHYUDDIN BIN ISMAIL

  PENSYARAH UNIVERSITI (DS51-A)PUSAT BAHASA MODEN & SAINS

  KEMANUSIAAN

  01689MASNIRAM BINTI MOHD

  FADZILAHPEMBANTU TADBIR

  (PERKERANIAN/OPERASI) (N17-A)JABATAN PENDAFTAR

  01157DR. MOHD BIJARIMI BIN MAT PIAH

  PENSYARAH UNIVERSITI (DS52-A)FAKULTI KEJURUTERAAN KIMIA &

  SUMBER ASLI

 • 14

  PENERIMA-PENERIMAANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 2015

  01106MOHD EDEAZRY BIN HAMZAH

  PENOLONG PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT (F29-A)

  PUSAT BAHASA MODEN & SAINS KEMANUSIAAN

  01015MOHD FARID BIN MD ALI

  PEMBANTU BELIA DAN SUKAN (S17-B)PUSAT SUKAN

  0366DR MOHD HASBI BIN AB RAHIMPENSYARAH UNIVERSITI (DS52-A)

  FAKULTI SAINS & TEKNOLOGI INDUSTRI

  0305DR MOHD FAIRUSHAM BIN

  GHAZALIPENSYARAH UNIVERSITI

  (DS52-A)FAKULTI KEJURUTERAAN

  MEKANIKAL

  01240MOHD HAIRI BIN AB KADIRPENGAWAL KESELAMATAN

  (KP11-A)BAHAGIAN KESELAMATAN

  01222MOHD HASMIZAN BIN

  HASBULLAHPEKERJA AWAM (R1)

  JABATAN PEMBANGUNAN & PENGURUSAN HARTA

  0687MOHD ISZUANI BIN MOHD

  HASSANGURU BAHASA (DG44-A)

  PUSAT BAHASA MODEN & SAINS KEMANUSIAAN

  01143MOHD RAZALI BIN

  MOHAMMADPEMBANTU OPERASI

  (N11-A)JABATAN HAL EHWAL PELAJAR & ALUMNI

  0510MOHD RUZAINI BIN

  HASHIMPENOLONG PEGAWAI

  TADBIR (N27-A)JABATAN PENDAFTAR

 • 15

  PENERIMA-PENERIMAANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 2015

  0767MOHD RASHDAN BIN ABDUL

  RAHMANPENOLONG PEGAWAI

  TEKNOLOGI MAKLUMAT (F29-A)PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

  & KOMUNIKASI

  0367DR MOHD RUZAIMI BIN

  MAT REJABPENSYARAH UNIVERSITI

  (DS52-A)FAKULTI KEJURUTERAAN

  MEKANIKAL

  0758MOHD SAZALI BIN SALLEH

  PEGAWAI LATIHAN VOKASIONAL (J44-B)

  FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL

  0139MOHD SHAHRIR BIN MOHD SANIPENSYARAH UNIVERSITI (DS52-A)

  FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL

  0522MOHD SHAWAL BIN JADIN

  PENSYARAH UNIVERSITI (DS45-A)

  FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK & ELEKTRONIK

  01402MOHD YUSRAN BIN MOHAMED

  JURUTEKNIK KOMPUTER (FT17-A)

  PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI

  0507DR. MOHD SHAM BIN MOHAMADPENSYARAH UNIVERSITI (DS52-A)

  FAKULTI SAINS & TEKNOLOGI INDUSTRI

  01420MOHD SUHAIMI BIN HASSAN

  PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT (F41-A)

  PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI

  0448MOHD ZULKHAIRI B.

  ABDUL RAHIMPEMBANTU PERPUSTAKAAN

  (S17-A)PERPUSTAKAAN

 • 16

  PENERIMA-PENERIMAANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 2015

  01279MOHD ZULKIFLY BIN

  HAMZAHPEREKA (B17-C)

  PEJABAT NAIB CANSELOR

  0638DR. MUHAMAD BIN MAT

  NOORPENSYARAH UNIVERSITI

  (DS52-A)FAKULTI KEJURUTERAAN

  MEKANIKAL

  0376MUHAMMAD HAIRYNIZAM

  BIN MUHD TAIBPEGAWAI LATIHAN

  VOKASIONAL (J44-B)FAKULTI KEJURUTERAAN

  KIMIA & SUMBER ASLI

  0191MOHD ZUWAIRI BIN MUSA

  PENOLONG JURUUKUR BAHAN (JA36-B)

  JABATAN PEMBANGUNAN & PENGURUSAN HARTA

  01208MUHAMED FAUZI BIN

  ZAINUDDINPEMANDU KENDERAAN

  (H11-B)JABATAN PEMBANGUNAN &

  PENGURUSAN HARTA

  0703MUHAMMAD HAMKA BIN

  EMBONGPENOLONG PEGAWAI LATIHAN

  VOKASIONAL (J29-B)FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK & ELEKTRONIK

  0082PROFESOR MADYA DR. MUHAMMAD NUBLI BIN

  ABDUL WAHABPROFESOR MADYA (DS54-A)PUSAT BAHASA MODEN &

  SAINS KEMANUSIAAN

  0578NAZRUL REZA BIN NAZERIPENYELIA ASRAMA (N17-D)

  JABATAN HAL EHWAL PELAJAR & ALUMNI

  01431NOOR AIN BINTI ABDULLAH

  PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN (U29-A)

  PUSAT KESIHATAN PELAJAR

 • 17

  PENERIMA-PENERIMAANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 2015

  0589NASRUL BIN SALIM

  PAKHERIPEGAWAI LATIHAN

  VOKASIONAL (J44-B)FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK & ELEKTRONIK

  0525DR. NINA SUHAITY BINTI

  AZMIPENSYARAH UNIVERSITI

  (DS52-A)FAKULTI SAINS &

  TEKNOLOGI INDUSTRI

  0156DR. NOOR RAHA BINTI

  MOHD RADZUANPENSYARAH UNIVERSITI

  (DS52-A)PUSAT BAHASA MODEN &

  SAINS KEMANUSIAAN

  01148NOORAZLEEN BINTI MAHIDINSETIAUSAHA PEJABAT (N27-E)

  JABATAN PENYELIDIKAN & INOVASI

  0476NOORUL FARINA BINTI

  ARIFINPUSTAKAWAN (S44-A)

  PERPUSTAKAAN

  01065NOR AZLIN BINTI MOHD AZMAN

  PENOLONG PEGAWAI TADBIR (N27-A)

  JABATAN HAL EHWAL KORPORAT & KUALITI

  01227NOORINI BINTI MD. SHAH

  PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI)

  (N17-A)PUSAT BAHASA MODEN & SAINS

  KEMANUSIAAN

  01229NOR ASIKIN BINTI SALLEH

  PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI)

  (N17-A)FAKULTI KEJURUTERAAN

  KIMIA & SUMBER ASLI

  0848NOR NADIA SHAHIDA BINTI

  ZAKRIAPEMBANTU PERPUSTAKAAN

  (S17-A)PERPUSTAKAAN

 • 18

  PENERIMA-PENERIMAANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 2015

  0134DR NOR RUL HASMA BINTI

  ABDULLAHPENSYARAH UNIVERSITI

  (DS52-A)FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK & ELEKTRONIK

  0398NORAINI BINTI HAMZAHPENOLONG PENGURUS

  ASRAMA (N27-D)JABATAN HAL EHWAL PELAJAR & ALUMNI

  0547DR. NORHAYATI BINTI ROSLI

  PENSYARAH UNIVERSITI (DS52-A)

  FAKULTI SAINS & TEKNOLOGI INDUSTRI

  01630NOR SHATILLA BINTI MOHD

  JURURAWAT (U29-B)PUSAT KESIHATAN PELAJAR

  01001NORAINI BINTI HUSIN

  PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI)

  (N17-A)FAKULTI TEKNOLOGI

  KEJURUTERAAN

  0705NORHIDAYAH BINTI MOHD LATIF

  PENGAWAL KESELAMATAN (KP11-A)

  BAHAGIAN KESELAMATAN

  0345DR. NORIZAM BIN SULAIMAN

  PENSYARAH UNIVERSITI (DS52-A)

  FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK & ELEKTRONIK

  01215NORUL FADILAH BINTI

  ABDULLAHPEGAWAI TADBIR (N41-A)FAKULTI PENGURUSAN

  INDUSTRI

  01703NUR AMAL MASITAH BINTI

  MUDAPEMBANTU TADBIR

  (PERKERANIAN/OPERASI) (N17-A)PEJABAT NAIB CANSELOR

 • 19

  PENERIMA-PENERIMAANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 2015

  2101NORMAZLIANA BINTI ISMAIL

  PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI)

  (N17-A)FAKULTI SISTEM KOMPUTER &

  KEJURUTERAAN PERISIAN

  01013NORYUSMAYATI BINTI

  ZAHAREESETIAUSAHA PEJABAT (N27-E)

  FAKULTI KEJURUTERAAN KIMIA & SUMBER ASLI

  2124NUR SYAMIMI BINTI ZULKEFLI

  PENSYARAH UNIVERSITI (DS45-A)

  FAKULTI PENGURUSAN INDUSTRI

  0079NURSYAIHAN BIN AB HALIM

  PEGAWAI KEWANGAN (W44-A)

  JABATAN BENDAHARI

  0572DR. NURUL HAZLINA BINTI

  NOORDINPENSYARAH UNIVERSITI (DS52-A)

  FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK & ELEKTRONIK

  01428NURULL SYAMIMI BINTI

  AHMAD ABZANPEGAWAI TADBIR (N41-A)

  JABATAN PENDAFTAR

  01183NURUL HANIZA BINTI HARONSETIAUSAHA PEJABAT (N27-E)

  JABATAN PEMBANGUNAN & PENGURUSAN HARTA

  0771NURUL INTAN SYAFINAZ

  BINTI AMINUDDINPENOLONG PEGAWAI BELIA

  DAN SUKAN (S27-B)PUSAT SUKAN

  01511DR. RAHMAH BINTI MOKHTAR

  PENSYARAH UNIVERSITI (DS51-A)

  FAKULTI SISTEM KOMPUTER & KEJURUTERAAN PERISIAN

 • 20

  PENERIMA-PENERIMAANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 2015

  0101DR. RAMDAN BIN RAZALIPENSYARAH UNIVERSITI

  (DS52-A)FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK & ELEKTRONIK

  01094ROHHAYA BINTI ADAM

  PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN) (W17-A)JABATAN BENDAHARI

  0546RUZAINAH BINTI ABDULLAH

  PENOLONG PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT

  (F29-A)FAKULTI SISTEM KOMPUTER &

  KEJURUTERAAN PERISIAN

  0044DR. ROHANI BINTI ABU

  BAKARPENSYARAH UNIVERSITI

  (DS52-A)FAKULTI SISTEM KOMPUTER & KEJURUTERAAN PERISIAN

  0818ROSLAN BIN AWANG

  ABDUL RAHMANPEGAWAI TEKNOLOGI

  MAKLUMAT (F52-A)PUSAT TEKNOLOGI

  MAKLUMAT & KOMUNIKASI

  0010PROFESOR MADYA DR. RUZAINI BIN ABDULLAH

  ARSHAHPROFESOR MADYA (DS54-A)FAKULTI SISTEM KOMPUTER & KEJURUTERAAN PERISIAN

  01704SABRI BIN YAHAYAPEMBANTU TADBIR

  (PERKERANIAN/OPERASI) (N17-A)

  JABATAN PENDAFTAR

  01074SHAHANDZIR BIN

  BAHAROMPENOLONG PEGAWAI LATIHAN VOKASIONAL

  (J29-B)FAKULTI KEJURUTERAAN

  PEMBUATAN

  0851SHAHRIL BIN JOHARI

  PEMBANTU PERPUSTAKAAN (S17-A)

  PERPUSTAKAAN

 • 21

  PENERIMA-PENERIMAANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 2015

  01378SARINAH BINTI SHAARI

  PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI)

  (N17-A)JABATAN HAL EHWAL

  AKADEMIK & ANTARABANGSA

  0902SHAHANOR FIRDAUS BIN

  ISMAILPEMBANTU AM PEJABAT

  (N01)JABATAN HAL EHWAL PELAJAR & ALUMNI

  01514SHAHRUL NIZAM BIN MOHAMMAD IDRIS

  PENGAWAL KESELAMATAN (KP11-A)

  BAHAGIAN KESELAMATAN

  0860SHAREL BIN SHARIF

  PEMBANTU AWAM (H11-C)JABATAN PEMBANGUNAN &

  PENGURUSAN HARTA

  01486SITI AINUN JARIYAH BINTI

  HASSANGURU BAHASA (DG41-A)

  PUSAT BAHASA MODEN & SAINS KEMANUSIAAN

  01547SITI NORAISHAH BINTI

  ISMAILPENSYARAH UNIVERSITI

  (DS45-A)FAKULTI KEJURUTERAAN

  KIMIA & SUMBER ASLI

  0168SHARMIZA BINTI

  ABDULLAHPENOLONG PEGAWAI

  TADBIR (N27-A)FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK & ELEKTRONIK

  1671SITI HAZWANI BINTI

  SHUHAIMIPEMBANTU TADBIR

  (PERKERANIAN/OPERASI) (N17-A)

  JABATAN HAL EHWAL PELAJAR & ALUMNI

  01487SITI NORZAIMALINA

  BINTI ABD MAJIDPENSYARAH UNIVERSITI

  (DS45-A)PUSAT BAHASA MODEN &

  SAINS KEMANUSIAAN

 • 22

  PENERIMA-PENERIMAANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 2015

  01451SITI NUR AZWIN BINTI

  ZULKAPRIPEMBANTU TADBIR

  (PERKERANIAN/OPERASI) (N17-A)

  PEJABAT NAIB CANSELOR

  01115SITI SHARIFAH SALWA BINTI MOHAMAD DURI

  PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI)

  (N17-A)INSTITUT PENGAJIAN

  SISWAZAH

  0538DR SUMAIYA BT ZAINAL

  [email protected] MURADPENSYARAH UNIVERSITI

  (DS52-A)FAKULTI KEJURUTERAAN

  KIMIA & SUMBER ASLI

  01496DR SITI RABIATULL AISHA

  BINTI IDRISPENSYARAH UNIVERSITI

  (DS51-A)FAKULTI KEJURUTERAAN

  MEKANIKAL

  1936SUHAIDA BINTI MOHAMED

  SALLEHPEMBANTU TADBIR

  (PERKERANIAN/OPERASI) (N17-A)

  FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL

  0955SURIAYATI BINTI MOHD

  SIDEKPEMBANTU TADBIR

  (PERKERANIAN/OPERASI) (N17-A)

  JABATAN PENDAFTAR

  01271SYED MOHD AKMAL BIN

  SYED ABD AZIZPENERBIT RANCANGAN

  (B17-B)PEJABAT NAIB CANSELOR

  01068WAN ANUAR BIN WAN

  HASSANPENSYARAH UNIVERSITI

  (DS45-A)FAKULTI KEJURUTERAAN

  MEKANIKAL

  0073WAN KHAIRUL ANUAR BIN WAN ABD MANAN

  PENSYARAH UNIVERSITI (DS45-A)

  FAKULTI PENGURUSAN INDUSTRI

 • 23

  PENERIMA-PENERIMAANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 2015

  01522W. MOHD SHAFIQ BIN

  WAN ALIASPENGAWAL

  KESELAMATAN (KP11-A)BAHAGIAN KESELAMATAN

  1980WAN FARID BIN WAN

  RUSLIPEMBANTU TADBIR

  (PERKERANIAN/OPERASI) (N17-A)

  FAKULTI KEJURUTERAAN KIMIA & SUMBER ASLI

  0406WAN NORAZIZAH BINTI

  MAJIDPEGAWAI TADBIR (N41-A)

  JABATAN HAL EHWAL PELAJAR & ALUMNI

  1873WAN NORSHIHAH BINTI WAN

  KAMARUZAMANPEMBANTU TADBIR

  (PERKERANIAN/OPERASI) (N17-A)FAKULTI KEJURUTERAAN

  PEMBUATAN

  0447ZAINAL BIN GIMAN

  PENOLONG PEGAWAI LATIHAN VOKASIONAL

  (J29-B)FAKULTI KEJURUTERAAN

  KIMIA & SUMBER ASLI

  0750ZAINUDIN BIN OTHMAN

  BENDAHARI (W54-A)JABATAN BENDAHARI

  0105DR. ZAILIN SHAH BINTI

  YUSOFFPENSYARAH UNIVERSITI

  (DS52-A)PUSAT BAHASA MODEN &

  SAINS KEMANUSIAAN

  0890ZAINUDDIN BIN ABDULLAH

  SANIPEMBANTU PEGAWAI LATIHAN

  VOKASIONAL (J17-B)FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM

  & SUMBER ALAM

  01127ZU ISKANDAR BIN

  KAMARUDINPENOLONG PEGAWAI LATIHAN

  VOKASIONAL (J29-B)FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM & SUMBER ALAM

 • 24

  PENERIMA-PENERIMAANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 2015

  01200ZULKARNAIN BIN SAADI

  PEKERJA AWAM (R1)JABATAN PEMBANGUNAN & PENGURUSAN HARTA

  01657DR ZURIANI BINTI MUSTAFFA

  PENSYARAH UNIVERSITI (DS51-A)

  FAKULTI SISTEM KOMPUTER & KEJURUTERAAN PERISIAN

  01568ZULKIFLI BIN MD. YUSOFPENSYARAH UNIVERSITI

  (DS51-A)FAKULTI KEJURUTERAAN

  PEMBUATAN

 • 25

  LATAR BELAKANG

  Anugerah Kualiti Naib Canselor (AKNC) mula diperkenal di UMP pada tahun 2012. Dibuat berasaskan Anugerah Kualiti Perdana Menteri (AKPM). AKPM diberikan kepada agensi sektor awam yang telah berjaya menonjolkan kecemerlangan menyeluruh dalam pengurusan organisasi masing-masing serta mampu menyampaikan perkhidmatan yang berkualiti kepada pelanggan.

  OBJEKTIF

  Memperkasa budaya kerja cemerlang di setiap fakulti dan jabatan UMP;

  Menghayati amalan terbaik dan strategi pengurusan cemerlang;

  Menggalak persaingan sihat antara fakulti dan jabatan bagi menilai tahap kecemerlangan masing-masing dan melaksanakan penambahbaikan berterusan;

  Memberi manfaat kepada fakulti dan jabatan menilai tahap kecemerlangan masing-masing dan melaksanakan penambahbaikan berterusan; dan

  Memberi pengiktirafan kepada fakulti dan jabatan yang menunjukkan inisiatif dan pencapaian cemerlang dalam semua aspek pengurusan bertunjangkan kepimpinan yang unggul.

  KATEGORI ANUGERAH

  AKNC hanya mempunyai satu anugerah sahaja. Anugerah ini diwujudkan bagi mengiktiraf jabatan yang berjaya membudayakan kualiti secara menyeluruh.

  INSENTIF DAN HADIAH

  RM 20,000.00 Trofi Sijil Penghargaan

  ANUGERAH KUALITI NAIB CANSELOR (AKNC)

 • 26

  LATAR BELAKANG

  Hadiah Khidmat Masyarakat merupakan satu hadiah sanjungan kepada individu dalam kalangan warga universiti yang berkecimpung secara aktif dan berterusan dalam membangunkan masyarakat di luar universiti dalam pelbagai kegiatan kemasyarakatan seperti kesukanan, bantuan kemanusiaan, kebudayaan, pembangunan fasiliti, PIBG, keselamatan dan keagamaan.

  OBJEKTIF

  Untuk menggalakkan warga UMP menjadi warga yang berperanan aktif dalam pembangunan masyarakat; dan

  Untuk memberi pengiktirafan kepada warga UMP yang telah menyumbang kepada nama baik universiti melalui khidmat masyarakat.

  KATEGORI ANUGERAH

  Kategori Anugerah Tokoh Masyarakat ini secara individu sahaja.

  INSENTIF DAN HADIAH

  RM 3,000.00 Trofi Sijil Penghargaan

  ANUGERAH TOKOH MASYARAKAT

 • 27

  LATAR BELAKANG

  Tujuan anugerah ini diwujudkan adalah untuk menghantar mesej kepada staf bahawa universiti juga memberikan tumpuan terhadap aktiviti sukan dan rekreasi. Ia diharap sebagai pemangkin aktiviti sukan di peringkat universiti dengan menobatkan atlet-atlet universiti. Ia juga sebagai usaha menghargai sumbangan yang telah diberikan oleh atlet-atlet universiti yang telah mengharumkan nama universiti. Melalui pengiktirafan ini juga diharap akan dapat merangsang ke arah penjagaan kesihatan dan kecergasan melalui aktiviti sukan.

  OBJEKTIF Anugerah ini sebagai memberi dorongan dan motivasi kepada atlet-atlet UMP agar sentiasa

  meningkatkan pencapaian mereka dalam bidang sukan dan rekreasi;

  Menunjukkan komitmen UMP ke arah meningkatkan mutu dan pencapaian sukan universiti; dan

  Mengenang dan menghargai usaha dan kerjasama semua pihak yang terlibat dengan aktiviti sukan.

  KATEGORI ANUGERAH

  a) Atlet Terbaik Lelaki dan WanitaKategori ini diberikan kepada individu yang sentiasa mencapai tahap prestasi cemerlang dalam arena sukan bagi tahun berkenaan dan telah mengharumkan nama universiti.

  b) Pasukan TerbaikAnugerah ini dikurniakan kepada Pasukan Sukan yang mencapai tahap kejayaan yang tinggi dalam pertandingan Antarabangsa/Kebangsaan/Negeri/Universiti (Sukan Staf Antara IPTA (SUKUM).

  INSENTIF DAN HADIAH

  a) Atlet Terbaik Lelaki dan Wanita RM 1,000.00 Trofi Sijil Penghargaan

  a) Pasukan Terbaik RM 2,000.00 Trofi Sijil Penghargaan

  ANUGERAH SUKAN

 • 28

  LATAR BELAKANG

  Setiap tahun, Kementerian Pengajian Tinggi mengadakan pertandingan laman web bagi semua Institusi Pengajian Tinggi Awam dan Swasta serta jabatan-jabatan kerajaan sebagai usaha dalam meningkatkan mutu laman web/portal berkenaan.

  Selaras dengan usaha murni ini, Hadiah ICT yang merupakan salah satu anugerah yang dipertandingkan bagi program Hari Kualiti dan Inovasi UMP. Hadiah ini diwujudkan bagi menghargai komitmen yang tinggi dalam menghasilkan portal yang kaya dengan maklumat terpilih dan sumber rujukan utama mengikut bidang selain membantu menjadikan UMP sebagai organisasi yang bermaklumat dan pusat rujukan organisasi-organisasi lain.

  OBJEKTIF

  Menghargai usaha dan komitmen staf dalam membangunkan portal yang bermaklumat dan menjadi one stop centre bagi pengguna untuk mendapatkan maklumat/pengetahuan berkaitan dengan PTJ berkenaan;

  Menggalakkan budaya penulisan dan penerbitan ilmiah secara elektronik dalam kalangan staf;

  Menyemarakkan budaya IT iaitu segala meklumat disediakan dalam bentuk online dan mudah diakses oleh semua pengguna;

  Menggalakkan perkongsian ilmu dan percambahan idea di atas satu platform yang diselia oleh pengurusan universiti; dan

  Menyumbang kepada peningkatan kualiti sistem penyampaian perkhidmatan kepada pelanggan.

  KATEGORI HADIAH

  Portal PTJ TerbaikHadiah ini diberikan kepada PTJ yang mencapai tahap skor pemarkahan tertinggi berdasarkan kriteria-kriteria penilaian portal yang ditetapkan oleh jawatankuasa. Dua kategori dipertandingkan iaitu:

  a) Portal PTJ (Pentadbiran)b) Portal PTJ (Akademik)

  INSENTIF DAN HADIAH

  RM 1,000.00 (setiap kategori) Trofi Sijil Penghargaan

  HADIAH ICT

 • 29

  LATAR BELAKANG

  Hadiah ini bertujuan memberi pengiktirafan kepada warga kerja UMP yang terlibat dalam penulisan karya asli.

  OBJEKTIF

  Mengiktiraf terhadap aktiviti ilmu khususnya dalam kalangan bukan akademik dan akademik UMP dalam bidang penulisan dan penyebaran ilmu; dan

  Membuktikan bahawa warga eksekutif juga mampu menyumbang ke arah budaya ilmu dan kreatif.

  KATEGORI HADIAH

  KARYA ASLI TERBAIK PENERBIT UMP

  a) Kategori Akademik Sains Sosial dan Kemanusiaan Kejuruteraan, Sains dan Teknologi

  b) Kategori Eksekutif Sains Sosial dan Kemanusiaan Kejuruteraan, Sains dan Teknologi

  INSENTIF DAN HADIAH

  RM 1,000.00 (setiap kategori) Trofi Sijil Penghargaan

  HADIAH PENERBITAN

 • 30

  LATAR BELAKANG

  Amalan 5S bukanlah sekadar amalan sampingan, sebaliknya ia merupakan agenda dan rutin budaya kerja berkualiti melalui komitmen produktiviti yang berterusan dengan pengisian pengiktirafan, pensijilan, latihan, dan bengkel. Pensijilan Amalan 5S (QE) kali pertama pada tahun 2008 memberi peluang dan ruang untuk warga kerja UMP memberikan komitmen agar budaya kualiti ini diamalkan secara berterusan. Pelaksanaan Amalan 5S yang berkesan dan sentiasa amal dapat meningkatkan kualiti perkhidmatan, menjimatkan kos dan memudahkan proses kerja. Ia menjadi pemangkin dan wadah ke arah pembentukan kaizen dalam sesebuah organisasi. Memulakan Amalan 5S bukanlah sesuatu yang mudah tetapi mengekalkan amalan tersebut dan membudayakannya agar menjadi rutin jauh lebih sukar.

  OBJEKTIF:

  1. Meningkatkan produktiviti dan penyampaian sistem perkhidmatan yang cekap.2. Memberikan kepuasan kepada para pelanggan dalaman dan luaran yang berurusan untuk mendapatkan perkhidmatan serta produk.3. Meningkatkan imej UMP hasil dari persekitaran kerja yang berkualiti yang akan menyumbang kepada penghasilan perkhidmatan yang efisien dan efektif.4. Memberi motivasi kepada organisasi dan staf untuk bekerja dengan lebih cemerlang melalui tempat kerja mereka bersih, kemas, selesa, teratur dan sistematik.

  KATEGORI HADIAH

  A. HADIAH PENGURUSAN AMALAN 5S (SHITSUKE/SENTIASA AMAL)

  Hadiah ini diberikan kepada Zon Amalan 5S sebagai dorongan dan penghargaan di atas komitmen dan kejayaan dalam melaksanakan dan membudayakan Amalan 5S secara berterusan sejak tahun 2010.

  B. HADIAH TUNAS AMALAN 5S

  Hadiah ini diberikan ke PTJ yang belum dipersijilkan dan layak untuk persijilan Amalan 5S sebagai dorongan dan penghargaan di atas usaha yang telah dilaksanakan bagi membudaya Amalan 5S secara berkesan dan menyeluruh ke arah penghasilan inovasi dan kreativiti.

  HADIAH PERSEKITARAN BERKUALITI (QE)

 • 31

  NILAI IMBUHAN

  A. Hadiah Pengurusan Amalan 5S (Shitsuke)

  i. Wang Tunai bernilai RM500.00 ii. Trofi iii. Sijil Penghargaan

  B. Hadiah Tunas Amalan 5S

  i. Wang Tunai bernilai RM400.00 ii. Trofi iii. Sijil Penghargaan

 • 32

  JAWATANKUASA PELAKSANAPenaung

  YH Profesor Dato Dr. Daing Nasir Ibrahim

  PengerusiProfesor Dato Dr. Ishak Bin Ismail

  Timbalan PengerusiPuan Kartina Binti [email protected]

  SetiausahaPuan Nor Azlin Binti Mohd Azman

  BendahariPn. Norbani Binti Abdul RahmanEn. Kasran Bin Abdullah PenerbitanPn. Safriza Binti Haji BaharuddinEn. Azman Bin Md DiahEn. Noor Azhar Bin Abd Rasid Promosi dan PublisitiPn. Mimi Rabita Binti Abd Wahit

  JamuanPn. Farawahida Binti Suhaimi Pn. Rohana Binti OthmanCik Rosfadilla Binti Mohd Zainun Jemputan, Sambutan & ProtokolEn. Mohd Raizalhilmy Mohd Rais En. Muhamad Zulhardy Bin Mohd Zulkafelly En. Anuar Bin Abd Aziz Pengurus MajlisEn. Mohd Jamil Bin Mohd JaafarPn. Eriena Binti Kamarozaman

  CenderamataEn. Syarifudin Bin Mohamad Pn. Sariyati Binti Md NayanPn. Nurhayani Binti Mohd Rasid

  Logistik & Persiapan MajlisPn. Roshalilla Binti Sharip

  Siaraya, Teknikal & MontajPn. Suzana Binti ZahidEn. Ariff Bin ArifinEn. Masmuliadi Bin Jarjis

  KesihatanDr. Khairul Salleh Bin Abdul Basit

  KeselamatanEn. Shahrin Nizam Bin Abdul Rahman

  PersembahanEn. Mohd Zaki Bin AhmadPn. Noorafiza Binti Mohd Asmi

  Teks UcapanEn. Wan Nazrul Helmy Bin Wan Mohd Zain

  Sekretariat & Tugas KhasPn. Wahida Binti Hussin En. Wan Nor Hamdy Bin Wan Mohd NowalidEn. Wan Azlee Bin Haji Wan Abdullah

  Penyelaras Hadiah dan Anugerah

  Anugerah Kualiti Naib CanselorPn. Rosidah Binti Hassan Anugerah Perkhidmatan CemerlangPn. Sabarehan Binti Haji Ismail

  Anugerah Tokoh MasyarakatUstaz Md Abdu Bin Sahak Anugerah SukanEn. Abd Rahman Bin Haji SafieEn. Mohd Aznorizamin Bin Ismail Hadiah Persekitaran Berkualiti (QE)Pn. Siti Aishah Binti Abdul Ghani Hadiah ICT (K-Portal)En. Mohd Suhaimi Bin Hassan Hadiah PenerbitanEn. Muhammad Azli Bin Shukri

 • 33

  Sekalung PenghargaanUniversiti Malaysia Pahang (UMP)

  merakamkan setinggi-tinggi penghargaankepada semua Pusat Tanggungjawab (PTJ) yang terlibat

  secara langsung atau tidak langsung dalam merealisasikan Hari Kualiti & Inovasi UMP 2016 ini.

  33

 • 34

  Autograf

 • 35

 • 36