quality & innovation day 2016

Click here to load reader

Post on 09-Dec-2016

240 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

 • 3

  Kata Alu-aluanSalam 1Malaysia.

  Aspirasi Kerajaan untuk mentransformasi Malaysia sebagai sebuah negara maju berpendapatan tinggi menjelang tahun 2020 memerlukan dukungan jentera perkhidmatan awam yang efisien dengan keupayaan untuk menterjemahkan dasar-dasar Kerajaan secara berkesan di peringkat pelaksanaan.

  Sebagai sebuah Universiti Awam dan Badan Berkanun Persekutuan, Universiti Malaysia Pahang (UMP) merupakan antara komponen Perkhidmatan Awam Malaysia yang turut bertanggungjawab merealisasikan aspirasi kepimpinan negara. Dalam konteks ini, pelaksanaan Pelan Strategik UMP 2016-2020 kini menjadi keutamaan dalam memastikan hasrat semasa Kerajaan Persekutuan dan Kementerian Pendidikan Tinggi diakar-umbikan di segenap peringkat di Universiti ini.

  Justeru sebagai penjawat awam, warga kerja UMP memikul amanah untuk memastikan perkhidmatan yang diberikan memenuhi ekspektasi pelanggan dan pihak berkepentingan, sekaligus membentuk jenama serta tanda mutu yang kukuh hasil daripada reputasi cemerlang yang diraih.

  Hari Kualiti & Inovasi yang dianjurkan oleh universiti ini merupakan medan pengiktirafan terhadap kecemerlangan warga kerja UMP dalam pelbagai lapangan serta mendorong mereka untuk terus berkhidmat cemerlang dan menginspirasikan rakan-rakan sekerja untuk turut mencurahkan bakti seoptimum mungkin bagi memenuhi tanggungjawab sebagai penjawat awam dan menunaikan amanah sebagai khalifah.

  Untuk itu, perhatian serius warga kerja UMP adalah dituntut untuk menekuni semua lima Nilai Teras Universiti iaitu Hubungan Yang Kuat Dengan Yang Maha Pencipta, Teguh Dalam Mempertahankan Prinsip Yang Disepakati, Kreatif Dalam Membuat Keputusan Yang Bijaksana, Cekal Dalam Menghadapi Cabaran dan Proaktif Dalam Tindakan sebagai tiang seri yang menunjangi etika profesional warga kerja universiti ini.

  Mudah-mudahan Allah SWT terus melimpahkan rahmat peliharaan -Nya kepada seluruh warga kerja UMP untuk terus berkhidmat cemerlang dengan penuh keikhlasan untuk kemajuan tanah air dan anak bangsa.

  Syabas dan tahniah!

  PROFESOR DATO DR. DAING NASIR IBRAHIMNaib CanselorUniversiti Malaysia Pahang

  3

 • 4

  Kata Alu-aluanAssalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera.

  Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dan pujian bagi Allah, kerana dengan limpah kurnia dan keizinanNya jua, dapat kita bersama-sama melapangkan masa ke Sambutan Hari Kualiti & Inovasi Peringkat Universiti Malaysia Pahang (UMP) 2016 pada hari ini. Sambutan Hari Kualiti & Inovasi UMP 2016 pada tahun ini yang bertemakan Melestarikan Universiti, Memasyarakatkan Teknologi memberi kefahaman yang sangat signifikan untuk dihayati dan direalisasikan bersama. Sambutan ini menunjukkan kepentingan budaya organisasi yang lebih cemerlang dalam menyokong hasrat kerajaan dalam mentransformasikan minda dan budaya kerja warga UMP.

  Sambutan Hari Kualiti dan Inovasi UMP bertujuan untuk meningkatkan kesedaran warga UMP terhadap kepentingan teknologi, inovasi dan kreativiti dalam pelaksanaan kerja, memupuk dan memperkukuh nilai-nilai budaya inovasi dan kreativiti, pendekatan dan budaya berteraskan ciri-ciri inovatif dan kreatif dalam perkhidmatan, meningkatkan kecekapan dan menyumbang kepada peningkatan kualiti penyampaian perkhidmatan kepada pelanggan. Di atas pendirian ini, sambutan pada hari ini adalah lebih tertumpu kepada memberi pengiktirafan kepada kejayaan sesuatu aktiviti yang diperolehi secara seimbang yang berasaskan kepada tanggungjawab sebenar warga UMP dalam konteks kreativiti, teknologi dan inovasi dalam pembangunan pendidikan.

  Pada masa yang sama, UMP mempunyai aktiviti dan operasi yang kompleks serta memberi implikasi yang signifikan terhadap alam sekitar. Universiti mempunyai kawasan yang luas, populasi yang besar dan memberi kesan secara langsung atau tidak langsung kepada impak kelestarian alam sekitar sehingga ia dipandang secara meluas. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk menyeru seluruh warga UMP agar terus berusaha dengan bersungguh-sungguh bagi mencapai KPI yang telah ditetapkan di dalam Pelan Strategik UMP 2016-2020 dan dijadikan panduan kepada hala tuju UMP ke arah pencapaian kecemerlangan organisasi dengan produktiviti dan kualiti yang lebih tinggi.

  Akhir kata, setinggi-tinggi penghargaan diucapkan kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan Hari Kualiti & Inovasi UMP 2016. Tahniah diucapkan kepada semua penerima hadiah dan anugerah pada hari ini. Semoga kejayaan yang diterima akan menjadi pembakar semangat untuk terus menyumbang idea dan kreativiti yang lebih dinamik serta mampan kepada organisasi selaras dengan hasrat Universiti melalui pembangunan Pelan Strategik UMP 2016-2020 dalam Menjana Kegemilangan Universiti.

  Sekian, terima kasih.PROFESOR DATO DR. ISHAK ISMAILPENOLONG NAIB CANSELOR(JABATAN HAL EHWAL KORPORAT & KUALITI)MERANGKAP PENGERUSI HARI KUALITI & INOVASI UMP 2016

  4

 • 5

  SEKILAS PANDANG

  RASIONAL PERLAKSANAAN

  Kualiti bermaksud kecemerlangan, keunggulan dan ketinggian nilai dan mutu produk dan perkhidmatan bagi memenuhi keperluan dan kehendak pelanggan dan seterusnya membawa kepada kepuasan pelanggan.

  Inovasi didefinasikan kaedah, usaha dan idea yang baharu untuk menghasilkan produk atau perkhidmatan yang lebih berkualiti sama ada melalui pengubahsuaian atau penambahbaikan dalam meningkatkan produktiviti organisasi.

  Produktiviti ditakrifkan keupayaan untuk menghasilkan output daripada satu set input yang diberikan untuk mengukur kecekapan dan keberkesanan dalam penggunaan sumber.

  Teknologi adalah kumpulan alat dan mesin, modifikasi, pengaturan, prosedur dan proses yang diwujudkan secara rasional yang digunakan untuk memudahkan kerja.

  Lestari diertikan sebagai berkesinambungan dan diberi perlindungan serta dipelihara seperti sediakala.

  Warga UMP perlu berfikiran kritis dan konstruktif dalam menunaikan tanggungjawab dengan mencari penyelesaian kreatif dan inovatif sehingga menjangkau pemikiran dan mencabar keberanian untuk bereksperimen dengan menggunakan kaedah kerja baharu di luar kotak kelaziman. Teknologi berinovatif menjadi agenda utama dalam menghasilkan perubahan berimpak besar kepada universiti melalui program-program transformasi dalam usaha meningkatkan mutu perkhidmatan yang berkualiti kepada pelanggan di samping merealisasikan program-program kelestarian univesiti. Usaha-usaha ini perlu disokong oleh semua peringkat terutamanya pengurusan atasan bagi memastikan nilai-nilai kreativiti dan inovasi menjadi budaya kerja yang cemerlang. Kadangkala, satu pandangan atau idea daripada orang yang biasa mungkin boleh menjadi sesuatu yang luar biasa kepada organisasi untuk meraih pencapaian yang lebih tinggi.

  1. Menunjukkan komitmen pihak pengurusan kepada penerapan budaya pengurusan kualiti secara berterusan untuk memulakan pembudayaan inovasi dalam kalangan staf;

  2. Menarik perhatian dan minat staf tentang pentingnya penekanan kualiti di dalam urusan penyampaian perkhidmatan dari semasa ke semasa;

  3. Memupuk dan menyemarakkan budaya kreatif dan inovatif serta mengaplikasikan teknologi dalam cara bekerja yang diamalkan; dan

  4. Kriteria-kriteria yang diguna pakai untuk penilaian adalah lebih kepada melihat hasil/faedah yang diperoleh di atas sesuatu perubahan atau penyelarasan yang dibuat oleh PTJ demi menjaga kepentingan mutu dan kualiti penyampaian perkhidmatan.

 • 6

  ATUR CARA PROGRAMHARI KUALITI & INOVASI UMP 2016

  9.00 pagi : Ketibaan Staf dan Dif-dif Jemputan

  9:20 pagi : Ketibaan Pegawai-pegawai Kanan Universiti

  9:30 pagi : Ketibaan Naib Canselor UMP, Yang Hormat Profesor Dato Dr. Daing Nasir Ibrahim

  9:50 pagi : Ketibaan Ahli Lembaga Pengarah Universiti, Yang Berbahagia Tuan Haji Ahmad Zakie bin Haji Ahmad Shariff

  10:00 pagi : Bacaan Doa

  : Nyanyian Lagu Negaraku dan Lagu UMP Maju Gemilang

  : Ucapan Alu-aluan oleh Naib Canselor, Yang Hormat Profesor Dato Dr. Daing Nasir Ibrahim

  : Ucapan Perasmian oleh Ahli Lembaga Pengarah Universiti, Yang Berbahagia Tuan Haji Ahmad Zakie bin Haji Ahmad Shariff

  : Pelancaran Buku

  : Penyampaian Hadiah dan Anugerah

  12.00 tengah hari : Jamuan Makan Tengah Hari

 • 7

  HADIAH DANANUGERAH

 • 8

  LATAR BELAKANG

  Penganugerahan Anugerah Perkhidmatan Cemerlang ini adalah selaras dengan Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 2 tahun 2002. Ia merupakan satu pengiktirafan kepada staf yang menunjukkan prestasi yang cemerlang pada sepanjang tahun dinilai. Anugerah ini terbuka kepada semua staf sama ada tetap ataupun kontrak yang telah genap setahun penuh perkhidmatan pada hari terakhir penilaian dengan mendapat markah penilaian prestasi sekurang-kurangnya 85 peratus. Pemilihan dilakukan oleh Panel Pembangunan Sumber Manusia. Kuota Anugerah Perkhidmatan adalah dihitung berdasarkan kepada jumlah lapan peratus daripada jumlah staf pada tahun semasa.

  OBJEKTIF

  Objektif penganugerahan adalah untuk:

  Menghargai sumbangan cemerlang yang diberikan oleh staf; Menjadi contoh kepada staf lain; dan Menanam budaya kerja cemerlang.

  KRITERIA

  Mendapat markah penilaian prestasi 85%; Tempoh perkhidmatan telah genap setahun pada tahun penilaian; Staf tetap atau kontrak; Bebas daripada pertuduhan, aduan atau tindakan tatatertib; dan Sumbangan staf kepada jabatan, universiti, komuniti, daerah, negeri dan negara.

  INSENTIF DAN HADIAH

  Sijil Perkhidmatan Cemerlang; dan Sijil Simpanan Premium BSN sebanyak RM 1,000.00.

  PANEL PENILAI