quality & innovation day 2016

36
1

Upload: hanhan

Post on 09-Dec-2016

253 views

Category:

Documents


4 download

TRANSCRIPT

Page 1: Quality & Innovation Day 2016

1

Page 2: Quality & Innovation Day 2016
Page 3: Quality & Innovation Day 2016

3

Kata Alu-aluanSalam 1Malaysia.

Aspirasi Kerajaan untuk mentransformasi Malaysia sebagai sebuah negara maju berpendapatan tinggi menjelang tahun 2020 memerlukan dukungan jentera perkhidmatan awam yang efisien dengan keupayaan untuk menterjemahkan dasar-dasar Kerajaan secara berkesan di peringkat pelaksanaan.

Sebagai sebuah Universiti Awam dan Badan Berkanun Persekutuan, Universiti Malaysia Pahang (UMP) merupakan antara komponen Perkhidmatan Awam Malaysia yang turut bertanggungjawab merealisasikan aspirasi kepimpinan negara. Dalam konteks ini, pelaksanaan Pelan Strategik UMP 2016-2020 kini menjadi keutamaan dalam memastikan hasrat semasa Kerajaan Persekutuan dan Kementerian Pendidikan Tinggi diakar-umbikan di segenap peringkat di Universiti ini.

Justeru sebagai penjawat awam, warga kerja UMP memikul amanah untuk memastikan perkhidmatan yang diberikan memenuhi ekspektasi pelanggan dan pihak berkepentingan, sekaligus membentuk jenama serta tanda mutu yang kukuh hasil daripada reputasi cemerlang yang diraih.

Hari Kualiti & Inovasi yang dianjurkan oleh universiti ini merupakan medan pengiktirafan terhadap kecemerlangan warga kerja UMP dalam pelbagai lapangan serta mendorong mereka untuk terus berkhidmat cemerlang dan menginspirasikan rakan-rakan sekerja untuk turut mencurahkan bakti seoptimum mungkin bagi memenuhi tanggungjawab sebagai penjawat awam dan menunaikan amanah sebagai khalifah.

Untuk itu, perhatian serius warga kerja UMP adalah dituntut untuk menekuni semua lima Nilai Teras Universiti iaitu Hubungan Yang Kuat Dengan Yang Maha Pencipta, Teguh Dalam Mempertahankan Prinsip Yang Disepakati, Kreatif Dalam Membuat Keputusan Yang Bijaksana, Cekal Dalam Menghadapi Cabaran dan Proaktif Dalam Tindakan sebagai tiang seri yang menunjangi etika profesional warga kerja universiti ini.

Mudah-mudahan Allah SWT terus melimpahkan rahmat peliharaan -Nya kepada seluruh warga kerja UMP untuk terus berkhidmat cemerlang dengan penuh keikhlasan untuk kemajuan tanah air dan anak bangsa.

Syabas dan tahniah!

PROFESOR DATO’ DR. DAING NASIR IBRAHIMNaib CanselorUniversiti Malaysia Pahang

3

Page 4: Quality & Innovation Day 2016

4

Kata Alu-aluanAssalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera.

Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dan pujian bagi Allah, kerana dengan limpah kurnia dan keizinanNya jua, dapat kita bersama-sama melapangkan masa ke Sambutan Hari Kualiti & Inovasi Peringkat Universiti Malaysia Pahang (UMP) 2016 pada hari ini. Sambutan Hari Kualiti & Inovasi UMP 2016 pada tahun ini yang bertemakan ‘Melestarikan Universiti, Memasyarakatkan Teknologi’ memberi kefahaman yang sangat signifikan untuk dihayati dan direalisasikan bersama. Sambutan ini menunjukkan kepentingan budaya organisasi yang lebih cemerlang dalam menyokong hasrat kerajaan dalam mentransformasikan minda dan budaya kerja warga UMP.

Sambutan Hari Kualiti dan Inovasi UMP bertujuan untuk meningkatkan kesedaran warga UMP terhadap kepentingan teknologi, inovasi dan kreativiti dalam pelaksanaan kerja, memupuk dan memperkukuh nilai-nilai budaya inovasi dan kreativiti, pendekatan dan budaya berteraskan ciri-ciri inovatif dan kreatif dalam perkhidmatan, meningkatkan kecekapan dan menyumbang kepada peningkatan kualiti penyampaian perkhidmatan kepada pelanggan. Di atas pendirian ini, sambutan pada hari ini adalah lebih tertumpu kepada memberi pengiktirafan kepada kejayaan sesuatu aktiviti yang diperolehi secara seimbang yang berasaskan kepada tanggungjawab sebenar warga UMP dalam konteks kreativiti, teknologi dan inovasi dalam pembangunan pendidikan.

Pada masa yang sama, UMP mempunyai aktiviti dan operasi yang kompleks serta memberi implikasi yang signifikan terhadap alam sekitar. Universiti mempunyai kawasan yang luas, populasi yang besar dan memberi kesan secara langsung atau tidak langsung kepada impak kelestarian alam sekitar sehingga ia dipandang secara meluas. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk menyeru seluruh warga UMP agar terus berusaha dengan bersungguh-sungguh bagi mencapai KPI yang telah ditetapkan di dalam Pelan Strategik UMP 2016-2020 dan dijadikan panduan kepada hala tuju UMP ke arah pencapaian kecemerlangan organisasi dengan produktiviti dan kualiti yang lebih tinggi.

Akhir kata, setinggi-tinggi penghargaan diucapkan kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan Hari Kualiti & Inovasi UMP 2016. Tahniah diucapkan kepada semua penerima hadiah dan anugerah pada hari ini. Semoga kejayaan yang diterima akan menjadi pembakar semangat untuk terus menyumbang idea dan kreativiti yang lebih dinamik serta mampan kepada organisasi selaras dengan hasrat Universiti melalui pembangunan Pelan Strategik UMP 2016-2020 dalam ‘Menjana Kegemilangan’ Universiti.

Sekian, terima kasih.PROFESOR DATO’ DR. ISHAK ISMAILPENOLONG NAIB CANSELOR(JABATAN HAL EHWAL KORPORAT & KUALITI)MERANGKAP PENGERUSI HARI KUALITI & INOVASI UMP 2016

4

Page 5: Quality & Innovation Day 2016

5

SEKILAS PANDANG

RASIONAL PERLAKSANAAN

Kualiti bermaksud kecemerlangan, keunggulan dan ketinggian nilai dan mutu produk dan perkhidmatan bagi memenuhi keperluan dan kehendak pelanggan dan seterusnya membawa kepada kepuasan pelanggan.

Inovasi didefinasikan kaedah, usaha dan idea yang baharu untuk menghasilkan produk atau perkhidmatan yang lebih berkualiti sama ada melalui pengubahsuaian atau penambahbaikan dalam meningkatkan produktiviti organisasi.

Produktiviti ditakrifkan keupayaan untuk menghasilkan output daripada satu set input yang diberikan untuk mengukur kecekapan dan keberkesanan dalam penggunaan sumber.

Teknologi adalah kumpulan alat dan mesin, modifikasi, pengaturan, prosedur dan proses yang diwujudkan secara rasional yang digunakan untuk memudahkan kerja.

Lestari diertikan sebagai berkesinambungan dan diberi perlindungan serta dipelihara seperti sediakala.

“Warga UMP perlu berfikiran kritis dan konstruktif dalam menunaikan tanggungjawab dengan mencari penyelesaian kreatif dan inovatif sehingga menjangkau pemikiran dan mencabar keberanian untuk bereksperimen dengan menggunakan kaedah kerja baharu di luar kotak kelaziman. Teknologi berinovatif menjadi agenda utama dalam menghasilkan perubahan berimpak besar kepada universiti melalui program-program transformasi dalam usaha meningkatkan mutu perkhidmatan yang berkualiti kepada pelanggan di samping merealisasikan program-program kelestarian univesiti. Usaha-usaha ini perlu disokong oleh semua peringkat terutamanya pengurusan atasan bagi memastikan nilai-nilai kreativiti dan inovasi menjadi budaya kerja yang cemerlang. Kadangkala, satu pandangan atau idea daripada orang yang ‘biasa’ mungkin boleh menjadi sesuatu yang ‘luar biasa’ kepada organisasi untuk meraih pencapaian yang lebih tinggi.”

1. Menunjukkan komitmen pihak pengurusan kepada penerapan budaya pengurusan kualiti secara berterusan untuk memulakan pembudayaan inovasi dalam kalangan staf;

2. Menarik perhatian dan minat staf tentang pentingnya penekanan kualiti di dalam urusan penyampaian perkhidmatan dari semasa ke semasa;

3. Memupuk dan menyemarakkan budaya kreatif dan inovatif serta mengaplikasikan teknologi dalam cara bekerja yang diamalkan; dan

4. Kriteria-kriteria yang diguna pakai untuk penilaian adalah lebih kepada melihat hasil/faedah yang diperoleh di atas sesuatu perubahan atau penyelarasan yang dibuat oleh PTJ demi menjaga kepentingan mutu dan kualiti penyampaian perkhidmatan.

Page 6: Quality & Innovation Day 2016

6

ATUR CARA PROGRAMHARI KUALITI & INOVASI UMP 2016

9.00 pagi : Ketibaan Staf dan Dif-dif Jemputan

9:20 pagi : Ketibaan Pegawai-pegawai Kanan Universiti

9:30 pagi : Ketibaan Naib Canselor UMP, Yang Hormat Profesor Dato’ Dr. Daing Nasir Ibrahim

9:50 pagi : Ketibaan Ahli Lembaga Pengarah Universiti, Yang Berbahagia Tuan Haji Ahmad Zakie bin Haji Ahmad Shariff

10:00 pagi : Bacaan Doa

: Nyanyian Lagu Negaraku dan Lagu UMP “Maju Gemilang”

: Ucapan Alu-aluan oleh Naib Canselor, Yang Hormat Profesor Dato’ Dr. Daing Nasir Ibrahim

: Ucapan Perasmian oleh Ahli Lembaga Pengarah Universiti, Yang Berbahagia Tuan Haji Ahmad Zakie bin Haji Ahmad Shariff

: Pelancaran Buku

: Penyampaian Hadiah dan Anugerah

12.00 tengah hari : Jamuan Makan Tengah Hari

Page 7: Quality & Innovation Day 2016

7

HADIAH DANANUGERAH

Page 8: Quality & Innovation Day 2016

8

LATAR BELAKANG

Penganugerahan Anugerah Perkhidmatan Cemerlang ini adalah selaras dengan Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 2 tahun 2002. Ia merupakan satu pengiktirafan kepada staf yang menunjukkan prestasi yang cemerlang pada sepanjang tahun dinilai. Anugerah ini terbuka kepada semua staf sama ada tetap ataupun kontrak yang telah genap setahun penuh perkhidmatan pada hari terakhir penilaian dengan mendapat markah penilaian prestasi sekurang-kurangnya 85 peratus. Pemilihan dilakukan oleh Panel Pembangunan Sumber Manusia. Kuota Anugerah Perkhidmatan adalah dihitung berdasarkan kepada jumlah lapan peratus daripada jumlah staf pada tahun semasa.

OBJEKTIF

Objektif penganugerahan adalah untuk:

• Menghargai sumbangan cemerlang yang diberikan oleh staf;• Menjadi contoh kepada staf lain; dan• Menanam budaya kerja cemerlang.

KRITERIA

• Mendapat markah penilaian prestasi 85%;• Tempoh perkhidmatan telah genap setahun pada tahun penilaian;• Staf tetap atau kontrak;• Bebas daripada pertuduhan, aduan atau tindakan tatatertib; dan• Sumbangan staf kepada jabatan, universiti, komuniti, daerah, negeri dan negara.

INSENTIF DAN HADIAH

• Sijil Perkhidmatan Cemerlang; dan• Sijil Simpanan Premium BSN sebanyak RM 1,000.00.

PANEL PENILAI

• Dinilai/dipilih Panel Penilai Peringkat PTJ (Pra–APC) berdasarkan kepada kriteria; dan• Disahkan oleh Panel Pembangunan Sumber Manusia (PPSM).

ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG

Page 9: Quality & Innovation Day 2016

9

PENERIMA-PENERIMAANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 2015

2069DR. ABOLGHASEM AKBARI

PENSYARAH UNIVERSITI (DS51-A)

FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM & SUMBER ALAM

0368AHMAD FAUZI BIN MAT SOM

PENOLONG PEGAWAI LATIHAN VOKASIONAL (J29-B)

FAKULTI KEJURUTERAAN KIMIA & SUMBER ASLI

01140AIDEL FITRI BT WINDRA

SETIAUSAHA PEJABAT (N27-E)JABATAN PENYELIDIKAN &

INOVASI

01300AFIZA BINTI ABDULLAH SUHAIMIPENSYARAH UNIVERSITI (DS45-A)

FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

0341DR. AHMAD TARMIZI BIN HARONPENSYARAH UNIVERSITI (DS52-A)FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM &

SUMBER ALAM

0142ARIFIN BIN SALLEH

PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT (F44-A)

FAKULTI SISTEM KOMPUTER & KEJURUTERAAN PERISIAN

1542PM DR. ARUN GUPTA

PROFESOR MADYA (DS53-A)FAKULTI KEJURUTERAAN

KIMIA & SUMBER ASLI

01371AZALIZAWATI BINTI HAMDI

PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN) (W17-A)JABATAN BENDAHARI

01583DR. AZRI BIN ALIAS

PENSYARAH UNIVERSITI (DS51-A)

FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL

Page 10: Quality & Innovation Day 2016

10

PENERIMA-PENERIMAANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 2015

0664AZAHAR BIN MOHD YASIN

PENOLONG PEGAWAI LATIHAN VOKASIONAL (J29-B)

FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

01132AZLINA BINTI MOHAMED NOOR

PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI) (N17-A)

PEJABAT NAIB CANSELOR

01019CHE NOORAINISAL BINTI CHE

NODDINPEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/

OPERASI) (N17-A)PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT &

KOMUNIKASI

01573DR. DOH SHU ING

PENSYARAH UNIVERSITI (DS51-A)FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM

& SUMBER ALAM

1683DR. ESSAM ABDELLATIF MAKKY

SALEHPENSYARAH UNIVERSITI (DS51-A)

FAKULTI SAINS & TEKNOLOGI INDUSTRI

0844FADHILAH HUSNA BINTI

RAHMALANPEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT

(F41-A)PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT &

KOMUNIKASI

0591EMMA MELATI BINTI

BURHANUDDINPEGAWAI TADBIR (N44-A)

FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

0842FADHILAH BINTI ABDUL GHAFFAR

PEMBANTU PENERBITAN (N17-B)PENERBIT UMP

01599IR. DR. FAIZ BIN MOHD TURAN

PENSYARAH UNIVERSITI (DS51-A)FAKULTI KEJURUTERAAN

PEMBUATAN

Page 11: Quality & Innovation Day 2016

11

PENERIMA-PENERIMAANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 2015

0271FAIZAL BIN HUSIN

PENOLONG AKAUNTAN (W27-A)JABATAN BENDAHARI

0290FAIZUL AZLEY BIN ABD MUAIN

PENOLONG PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT (F29-A)

PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI

0927FINNY BINTI MOHAMED

PENOLONG PEGAWAI TADBIR (N27-A)

FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM & SUMBER ALAM

01141FAIZATUL NADIA BT MOHD AMRAN

SETIAUSAHA PEJABAT (N27-E)PERPUSTAKAAN

0128DR FATMAWATI BINTI ADAM

PENSYARAH UNIVERSITI (DS52-A)

FAKULTI KEJURUTERAAN KIMIA & SUMBER ASLI

0265HAIRUL MUAZAMMIL BIN ISMAIL

PENOLONG PEGAWAI LATIHAN VOKASIONAL (J36-B)FAKULTI TEKNOLOGI

KEJURUTERAAN

01266HAIRULAZAM BIN HARONPENGAWAL KESELAMATAN

(KP11-A)BAHAGIAN KESELAMATAN

2125HANIZA BINTI ABDULLAH

PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI) (N17-A)

FAKULTI SAINS & TEKNOLOGI INDUSTRI

0124HASNIZAM BINTI MOHAMED

@ KASIMPEGAWAI KEWANGAN (W44-A)

JABATAN BENDAHARI

Page 12: Quality & Innovation Day 2016

12

PENERIMA-PENERIMAANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 2015

0800HAIRUNNISA BINTI OSMAN

PEGAWAI SAINS (C41-A)MAKMAL BERPUSAT UMP

01578HASLIZAHANIM BINTI MOHD.

RAZALIPEGAWAI TADBIR (N41-A)

JABATAN HAL EHWAL AKADEMIK & ANTARABANGSA

0786HAZMAN BIN ABDUL

PEGAWAI TADBIR (N41-A)FAKULTI KEJURUTERAAN

MEKANIKAL

0415IMADUDDIN BIN ABIDINPENSYARAH UNIVERSITI

(DS45-A)PUSAT BAHASA MODEN & SAINS

KEMANUSIAAN

01062ISUZAIRA BT ISMAIL

SETIAUSAHA PEJABAT (N27-E)JABATAN JARINGAN INDUSTRI

& MASYARAKAT

0286DR JAMAL RIZAL BIN RAZALI

PENSYARAH UNIVERSITI (DS52-A)

PUSAT BAHASA MODEN & SAINS KEMANUSIAAN

0180DR. INTAN SUHANA BINTI MOHD

RAZELANPENSYARAH UNIVERSITI (DS52-A)FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM &

SUMBER ALAM

0839ISWAN AKIM BIN ISMAIL

PUSTAKAWAN (S41-A)PERPUSTAKAAN

01574DR.JAYA VEJAYAN A/L PALLIAH

PENSYARAH UNIVERSITI (DS51-A)FAKULTI SAINS & TEKNOLOGI

INDUSTRI

Page 13: Quality & Innovation Day 2016

13

PENERIMA-PENERIMAANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 2015

01292JULIA BINTI IBRAHIM

SETIAUSAHA PEJABAT (N27-E)JABATAN PENDAFTAR

0088PM DR KAMARUL HAWARI

BIN GHAZALIPROFESOR MADYA (DS54-A)

FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK & ELEKTRONIK

0874KHAIRULANUAR BIN ABU TALIBPEMANDU KENDERAAN (H11-B)

JABATAN PEMBANGUNAN & PENGURUSAN HARTA

01210KAHARUDDIN BIN ABDUL

KARIMPEMANDU KENDERAAN (H11-B)

JABATAN PEMBANGUNAN & PENGURUSAN HARTA

2062PM DR. KAMESWARI

PRASADA RAO AYYAGARIPROFESOR MADYA (DS53-A)

FAKULTI KEJURUTERAAN PEMBUATAN

01037MAHMUD BIN ABDUL SAMADPEMBANTU OPERASI (N11-A)

FAKULTI SISTEM KOMPUTER & KEJURUTERAAN PERISIAN

01492DR. MAHYUDDIN BIN ISMAIL

PENSYARAH UNIVERSITI (DS51-A)PUSAT BAHASA MODEN & SAINS

KEMANUSIAAN

01689MASNIRAM BINTI MOHD

FADZILAHPEMBANTU TADBIR

(PERKERANIAN/OPERASI) (N17-A)JABATAN PENDAFTAR

01157DR. MOHD BIJARIMI BIN MAT PIAH

PENSYARAH UNIVERSITI (DS52-A)FAKULTI KEJURUTERAAN KIMIA &

SUMBER ASLI

Page 14: Quality & Innovation Day 2016

14

PENERIMA-PENERIMAANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 2015

01106MOHD EDEAZRY BIN HAMZAH

PENOLONG PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT (F29-A)

PUSAT BAHASA MODEN & SAINS KEMANUSIAAN

01015MOHD FARID BIN MD ALI

PEMBANTU BELIA DAN SUKAN (S17-B)PUSAT SUKAN

0366DR MOHD HASBI BIN AB RAHIMPENSYARAH UNIVERSITI (DS52-A)

FAKULTI SAINS & TEKNOLOGI INDUSTRI

0305DR MOHD FAIRUSHAM BIN

GHAZALIPENSYARAH UNIVERSITI

(DS52-A)FAKULTI KEJURUTERAAN

MEKANIKAL

01240MOHD HAIRI BIN AB KADIRPENGAWAL KESELAMATAN

(KP11-A)BAHAGIAN KESELAMATAN

01222MOHD HASMIZAN BIN

HASBULLAHPEKERJA AWAM (R1)

JABATAN PEMBANGUNAN & PENGURUSAN HARTA

0687MOHD ISZUANI BIN MOHD

HASSANGURU BAHASA (DG44-A)

PUSAT BAHASA MODEN & SAINS KEMANUSIAAN

01143MOHD RAZALI BIN

MOHAMMADPEMBANTU OPERASI

(N11-A)JABATAN HAL EHWAL PELAJAR & ALUMNI

0510MOHD RUZAINI BIN

HASHIMPENOLONG PEGAWAI

TADBIR (N27-A)JABATAN PENDAFTAR

Page 15: Quality & Innovation Day 2016

15

PENERIMA-PENERIMAANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 2015

0767MOHD RASHDAN BIN ABDUL

RAHMANPENOLONG PEGAWAI

TEKNOLOGI MAKLUMAT (F29-A)PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

& KOMUNIKASI

0367DR MOHD RUZAIMI BIN

MAT REJABPENSYARAH UNIVERSITI

(DS52-A)FAKULTI KEJURUTERAAN

MEKANIKAL

0758MOHD SAZALI BIN SALLEH

PEGAWAI LATIHAN VOKASIONAL (J44-B)

FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL

0139MOHD SHAHRIR BIN MOHD SANIPENSYARAH UNIVERSITI (DS52-A)

FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL

0522MOHD SHAWAL BIN JADIN

PENSYARAH UNIVERSITI (DS45-A)

FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK & ELEKTRONIK

01402MOHD YUSRAN BIN MOHAMED

JURUTEKNIK KOMPUTER (FT17-A)

PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI

0507DR. MOHD SHAM BIN MOHAMADPENSYARAH UNIVERSITI (DS52-A)

FAKULTI SAINS & TEKNOLOGI INDUSTRI

01420MOHD SUHAIMI BIN HASSAN

PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT (F41-A)

PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI

0448MOHD ZULKHAIRI B.

ABDUL RAHIMPEMBANTU PERPUSTAKAAN

(S17-A)PERPUSTAKAAN

Page 16: Quality & Innovation Day 2016

16

PENERIMA-PENERIMAANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 2015

01279MOHD ZULKIFLY BIN

HAMZAHPEREKA (B17-C)

PEJABAT NAIB CANSELOR

0638DR. MUHAMAD BIN MAT

NOORPENSYARAH UNIVERSITI

(DS52-A)FAKULTI KEJURUTERAAN

MEKANIKAL

0376MUHAMMAD HAIRYNIZAM

BIN MUHD TAIBPEGAWAI LATIHAN

VOKASIONAL (J44-B)FAKULTI KEJURUTERAAN

KIMIA & SUMBER ASLI

0191MOHD ZUWAIRI BIN MUSA

PENOLONG JURUUKUR BAHAN (JA36-B)

JABATAN PEMBANGUNAN & PENGURUSAN HARTA

01208MUHAMED FAUZI BIN

ZAINUDDINPEMANDU KENDERAAN

(H11-B)JABATAN PEMBANGUNAN &

PENGURUSAN HARTA

0703MUHAMMAD HAMKA BIN

EMBONGPENOLONG PEGAWAI LATIHAN

VOKASIONAL (J29-B)FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK & ELEKTRONIK

0082PROFESOR MADYA DR. MUHAMMAD NUBLI BIN

ABDUL WAHABPROFESOR MADYA (DS54-A)PUSAT BAHASA MODEN &

SAINS KEMANUSIAAN

0578NAZRUL REZA BIN NAZERIPENYELIA ASRAMA (N17-D)

JABATAN HAL EHWAL PELAJAR & ALUMNI

01431NOOR AIN BINTI ABDULLAH

PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN (U29-A)

PUSAT KESIHATAN PELAJAR

Page 17: Quality & Innovation Day 2016

17

PENERIMA-PENERIMAANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 2015

0589NASRUL BIN SALIM

PAKHERIPEGAWAI LATIHAN

VOKASIONAL (J44-B)FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK & ELEKTRONIK

0525DR. NINA SUHAITY BINTI

AZMIPENSYARAH UNIVERSITI

(DS52-A)FAKULTI SAINS &

TEKNOLOGI INDUSTRI

0156DR. NOOR RAHA BINTI

MOHD RADZUANPENSYARAH UNIVERSITI

(DS52-A)PUSAT BAHASA MODEN &

SAINS KEMANUSIAAN

01148NOORAZLEEN BINTI MAHIDINSETIAUSAHA PEJABAT (N27-E)

JABATAN PENYELIDIKAN & INOVASI

0476NOORUL FARINA BINTI

ARIFINPUSTAKAWAN (S44-A)

PERPUSTAKAAN

01065NOR AZLIN BINTI MOHD AZMAN

PENOLONG PEGAWAI TADBIR (N27-A)

JABATAN HAL EHWAL KORPORAT & KUALITI

01227NOORINI BINTI MD. SHAH

PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI)

(N17-A)PUSAT BAHASA MODEN & SAINS

KEMANUSIAAN

01229NOR ASIKIN BINTI SALLEH

PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI)

(N17-A)FAKULTI KEJURUTERAAN

KIMIA & SUMBER ASLI

0848NOR NADIA SHAHIDA BINTI

ZAKRIAPEMBANTU PERPUSTAKAAN

(S17-A)PERPUSTAKAAN

Page 18: Quality & Innovation Day 2016

18

PENERIMA-PENERIMAANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 2015

0134DR NOR RUL HASMA BINTI

ABDULLAHPENSYARAH UNIVERSITI

(DS52-A)FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK & ELEKTRONIK

0398NORAINI BINTI HAMZAHPENOLONG PENGURUS

ASRAMA (N27-D)JABATAN HAL EHWAL PELAJAR & ALUMNI

0547DR. NORHAYATI BINTI ROSLI

PENSYARAH UNIVERSITI (DS52-A)

FAKULTI SAINS & TEKNOLOGI INDUSTRI

01630NOR SHATILLA BINTI MOHD

JURURAWAT (U29-B)PUSAT KESIHATAN PELAJAR

01001NORAINI BINTI HUSIN

PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI)

(N17-A)FAKULTI TEKNOLOGI

KEJURUTERAAN

0705NORHIDAYAH BINTI MOHD LATIF

PENGAWAL KESELAMATAN (KP11-A)

BAHAGIAN KESELAMATAN

0345DR. NORIZAM BIN SULAIMAN

PENSYARAH UNIVERSITI (DS52-A)

FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK & ELEKTRONIK

01215NORUL FADILAH BINTI

ABDULLAHPEGAWAI TADBIR (N41-A)FAKULTI PENGURUSAN

INDUSTRI

01703NUR AMAL MASITAH BINTI

MUDAPEMBANTU TADBIR

(PERKERANIAN/OPERASI) (N17-A)PEJABAT NAIB CANSELOR

Page 19: Quality & Innovation Day 2016

19

PENERIMA-PENERIMAANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 2015

2101NORMAZLIANA BINTI ISMAIL

PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI)

(N17-A)FAKULTI SISTEM KOMPUTER &

KEJURUTERAAN PERISIAN

01013NORYUSMAYATI BINTI

ZAHAREESETIAUSAHA PEJABAT (N27-E)

FAKULTI KEJURUTERAAN KIMIA & SUMBER ASLI

2124NUR SYAMIMI BINTI ZULKEFLI

PENSYARAH UNIVERSITI (DS45-A)

FAKULTI PENGURUSAN INDUSTRI

0079NURSYAIHAN BIN AB HALIM

PEGAWAI KEWANGAN (W44-A)

JABATAN BENDAHARI

0572DR. NURUL HAZLINA BINTI

NOORDINPENSYARAH UNIVERSITI (DS52-A)

FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK & ELEKTRONIK

01428NURULL SYAMIMI BINTI

AHMAD ABZANPEGAWAI TADBIR (N41-A)

JABATAN PENDAFTAR

01183NURUL HANIZA BINTI HARONSETIAUSAHA PEJABAT (N27-E)

JABATAN PEMBANGUNAN & PENGURUSAN HARTA

0771NURUL INTAN SYAFINAZ

BINTI AMINUDDINPENOLONG PEGAWAI BELIA

DAN SUKAN (S27-B)PUSAT SUKAN

01511DR. RAHMAH BINTI MOKHTAR

PENSYARAH UNIVERSITI (DS51-A)

FAKULTI SISTEM KOMPUTER & KEJURUTERAAN PERISIAN

Page 20: Quality & Innovation Day 2016

20

PENERIMA-PENERIMAANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 2015

0101DR. RAMDAN BIN RAZALIPENSYARAH UNIVERSITI

(DS52-A)FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK & ELEKTRONIK

01094ROHHAYA BINTI ADAM

PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN) (W17-A)JABATAN BENDAHARI

0546RUZAINAH BINTI ABDULLAH

PENOLONG PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT

(F29-A)FAKULTI SISTEM KOMPUTER &

KEJURUTERAAN PERISIAN

0044DR. ROHANI BINTI ABU

BAKARPENSYARAH UNIVERSITI

(DS52-A)FAKULTI SISTEM KOMPUTER & KEJURUTERAAN PERISIAN

0818ROSLAN BIN AWANG

ABDUL RAHMANPEGAWAI TEKNOLOGI

MAKLUMAT (F52-A)PUSAT TEKNOLOGI

MAKLUMAT & KOMUNIKASI

0010PROFESOR MADYA DR. RUZAINI BIN ABDULLAH

ARSHAHPROFESOR MADYA (DS54-A)FAKULTI SISTEM KOMPUTER & KEJURUTERAAN PERISIAN

01704SABRI BIN YAHAYAPEMBANTU TADBIR

(PERKERANIAN/OPERASI) (N17-A)

JABATAN PENDAFTAR

01074SHAHANDZIR BIN

BAHAROMPENOLONG PEGAWAI LATIHAN VOKASIONAL

(J29-B)FAKULTI KEJURUTERAAN

PEMBUATAN

0851SHAHRIL BIN JOHARI

PEMBANTU PERPUSTAKAAN (S17-A)

PERPUSTAKAAN

Page 21: Quality & Innovation Day 2016

21

PENERIMA-PENERIMAANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 2015

01378SARINAH BINTI SHAARI

PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI)

(N17-A)JABATAN HAL EHWAL

AKADEMIK & ANTARABANGSA

0902SHAHANOR FIRDAUS BIN

ISMAILPEMBANTU AM PEJABAT

(N01)JABATAN HAL EHWAL PELAJAR & ALUMNI

01514SHAHRUL NIZAM BIN MOHAMMAD IDRIS

PENGAWAL KESELAMATAN (KP11-A)

BAHAGIAN KESELAMATAN

0860SHAREL BIN SHARIF

PEMBANTU AWAM (H11-C)JABATAN PEMBANGUNAN &

PENGURUSAN HARTA

01486SITI AINUN JARIYAH BINTI

HASSANGURU BAHASA (DG41-A)

PUSAT BAHASA MODEN & SAINS KEMANUSIAAN

01547SITI NORAISHAH BINTI

ISMAILPENSYARAH UNIVERSITI

(DS45-A)FAKULTI KEJURUTERAAN

KIMIA & SUMBER ASLI

0168SHARMIZA BINTI

ABDULLAHPENOLONG PEGAWAI

TADBIR (N27-A)FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK & ELEKTRONIK

1671SITI HAZWANI BINTI

SHUHAIMIPEMBANTU TADBIR

(PERKERANIAN/OPERASI) (N17-A)

JABATAN HAL EHWAL PELAJAR & ALUMNI

01487SITI NORZAIMALINA

BINTI ABD MAJIDPENSYARAH UNIVERSITI

(DS45-A)PUSAT BAHASA MODEN &

SAINS KEMANUSIAAN

Page 22: Quality & Innovation Day 2016

22

PENERIMA-PENERIMAANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 2015

01451SITI NUR AZWIN BINTI

ZULKAPRIPEMBANTU TADBIR

(PERKERANIAN/OPERASI) (N17-A)

PEJABAT NAIB CANSELOR

01115SITI SHARIFAH SALWA BINTI MOHAMAD DURI

PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI)

(N17-A)INSTITUT PENGAJIAN

SISWAZAH

0538DR SUMAIYA BT ZAINAL

ABIDIN@ MURADPENSYARAH UNIVERSITI

(DS52-A)FAKULTI KEJURUTERAAN

KIMIA & SUMBER ASLI

01496DR SITI RABIATULL AISHA

BINTI IDRISPENSYARAH UNIVERSITI

(DS51-A)FAKULTI KEJURUTERAAN

MEKANIKAL

1936SUHAIDA BINTI MOHAMED

SALLEHPEMBANTU TADBIR

(PERKERANIAN/OPERASI) (N17-A)

FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL

0955SURIAYATI BINTI MOHD

SIDEKPEMBANTU TADBIR

(PERKERANIAN/OPERASI) (N17-A)

JABATAN PENDAFTAR

01271SYED MOHD AKMAL BIN

SYED ABD AZIZPENERBIT RANCANGAN

(B17-B)PEJABAT NAIB CANSELOR

01068WAN ANUAR BIN WAN

HASSANPENSYARAH UNIVERSITI

(DS45-A)FAKULTI KEJURUTERAAN

MEKANIKAL

0073WAN KHAIRUL ANUAR BIN WAN ABD MANAN

PENSYARAH UNIVERSITI (DS45-A)

FAKULTI PENGURUSAN INDUSTRI

Page 23: Quality & Innovation Day 2016

23

PENERIMA-PENERIMAANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 2015

01522W. MOHD SHAFIQ BIN

WAN ALIASPENGAWAL

KESELAMATAN (KP11-A)BAHAGIAN KESELAMATAN

1980WAN FARID BIN WAN

RUSLIPEMBANTU TADBIR

(PERKERANIAN/OPERASI) (N17-A)

FAKULTI KEJURUTERAAN KIMIA & SUMBER ASLI

0406WAN NORAZIZAH BINTI

MAJIDPEGAWAI TADBIR (N41-A)

JABATAN HAL EHWAL PELAJAR & ALUMNI

1873WAN NORSHIHAH BINTI WAN

KAMARUZAMANPEMBANTU TADBIR

(PERKERANIAN/OPERASI) (N17-A)FAKULTI KEJURUTERAAN

PEMBUATAN

0447ZAINAL BIN GIMAN

PENOLONG PEGAWAI LATIHAN VOKASIONAL

(J29-B)FAKULTI KEJURUTERAAN

KIMIA & SUMBER ASLI

0750ZAINUDIN BIN OTHMAN

BENDAHARI (W54-A)JABATAN BENDAHARI

0105DR. ZAILIN SHAH BINTI

YUSOFFPENSYARAH UNIVERSITI

(DS52-A)PUSAT BAHASA MODEN &

SAINS KEMANUSIAAN

0890ZAINUDDIN BIN ABDULLAH

SANIPEMBANTU PEGAWAI LATIHAN

VOKASIONAL (J17-B)FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM

& SUMBER ALAM

01127ZU ISKANDAR BIN

KAMARUDINPENOLONG PEGAWAI LATIHAN

VOKASIONAL (J29-B)FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM & SUMBER ALAM

Page 24: Quality & Innovation Day 2016

24

PENERIMA-PENERIMAANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 2015

01200ZULKARNAIN BIN SAADI

PEKERJA AWAM (R1)JABATAN PEMBANGUNAN & PENGURUSAN HARTA

01657DR ZURIANI BINTI MUSTAFFA

PENSYARAH UNIVERSITI (DS51-A)

FAKULTI SISTEM KOMPUTER & KEJURUTERAAN PERISIAN

01568ZULKIFLI BIN MD. YUSOFPENSYARAH UNIVERSITI

(DS51-A)FAKULTI KEJURUTERAAN

PEMBUATAN

Page 25: Quality & Innovation Day 2016

25

LATAR BELAKANG

Anugerah Kualiti Naib Canselor (AKNC) mula diperkenal di UMP pada tahun 2012. Dibuat berasaskan Anugerah Kualiti Perdana Menteri (AKPM). AKPM diberikan kepada agensi sektor awam yang telah berjaya menonjolkan kecemerlangan menyeluruh dalam pengurusan organisasi masing-masing serta mampu menyampaikan perkhidmatan yang berkualiti kepada pelanggan.

OBJEKTIF

• Memperkasa budaya kerja cemerlang di setiap fakulti dan jabatan UMP;

• Menghayati amalan terbaik dan strategi pengurusan cemerlang;

• Menggalak persaingan sihat antara fakulti dan jabatan bagi menilai tahap kecemerlangan masing-masing dan melaksanakan penambahbaikan berterusan;

• Memberi manfaat kepada fakulti dan jabatan menilai tahap kecemerlangan masing-masing dan melaksanakan penambahbaikan berterusan; dan

• Memberi pengiktirafan kepada fakulti dan jabatan yang menunjukkan inisiatif dan pencapaian cemerlang dalam semua aspek pengurusan bertunjangkan kepimpinan yang unggul.

KATEGORI ANUGERAH

AKNC hanya mempunyai satu anugerah sahaja. Anugerah ini diwujudkan bagi mengiktiraf jabatan yang berjaya membudayakan kualiti secara menyeluruh.

INSENTIF DAN HADIAH

• RM 20,000.00• Trofi• Sijil Penghargaan

ANUGERAH KUALITI NAIB CANSELOR (AKNC)

Page 26: Quality & Innovation Day 2016

26

LATAR BELAKANG

Hadiah Khidmat Masyarakat merupakan satu hadiah sanjungan kepada individu dalam kalangan warga universiti yang berkecimpung secara aktif dan berterusan dalam membangunkan masyarakat di luar universiti dalam pelbagai kegiatan kemasyarakatan seperti kesukanan, bantuan kemanusiaan, kebudayaan, pembangunan fasiliti, PIBG, keselamatan dan keagamaan.

OBJEKTIF

• Untuk menggalakkan warga UMP menjadi warga yang berperanan aktif dalam pembangunan masyarakat; dan

• Untuk memberi pengiktirafan kepada warga UMP yang telah menyumbang kepada nama baik universiti melalui khidmat masyarakat.

KATEGORI ANUGERAH

Kategori Anugerah Tokoh Masyarakat ini secara individu sahaja.

INSENTIF DAN HADIAH

• RM 3,000.00• Trofi• Sijil Penghargaan

ANUGERAH TOKOH MASYARAKAT

Page 27: Quality & Innovation Day 2016

27

LATAR BELAKANG

Tujuan anugerah ini diwujudkan adalah untuk menghantar mesej kepada staf bahawa universiti juga memberikan tumpuan terhadap aktiviti sukan dan rekreasi. Ia diharap sebagai pemangkin aktiviti sukan di peringkat universiti dengan menobatkan atlet-atlet universiti. Ia juga sebagai usaha menghargai sumbangan yang telah diberikan oleh atlet-atlet universiti yang telah mengharumkan nama universiti. Melalui pengiktirafan ini juga diharap akan dapat merangsang ke arah penjagaan kesihatan dan kecergasan melalui aktiviti sukan.

OBJEKTIF • Anugerah ini sebagai memberi dorongan dan motivasi kepada atlet-atlet UMP agar sentiasa

meningkatkan pencapaian mereka dalam bidang sukan dan rekreasi;

• Menunjukkan komitmen UMP ke arah meningkatkan mutu dan pencapaian sukan universiti; dan

• Mengenang dan menghargai usaha dan kerjasama semua pihak yang terlibat dengan aktiviti sukan.

KATEGORI ANUGERAH

a) Atlet Terbaik Lelaki dan WanitaKategori ini diberikan kepada individu yang sentiasa mencapai tahap prestasi cemerlang dalam arena sukan bagi tahun berkenaan dan telah mengharumkan nama universiti.

b) Pasukan TerbaikAnugerah ini dikurniakan kepada Pasukan Sukan yang mencapai tahap kejayaan yang tinggi dalam pertandingan Antarabangsa/Kebangsaan/Negeri/Universiti (Sukan Staf Antara IPTA (SUKUM).

INSENTIF DAN HADIAH

a) Atlet Terbaik Lelaki dan Wanita • RM 1,000.00 • Trofi • Sijil Penghargaan

a) Pasukan Terbaik • RM 2,000.00 • Trofi • Sijil Penghargaan

ANUGERAH SUKAN

Page 28: Quality & Innovation Day 2016

28

LATAR BELAKANG

Setiap tahun, Kementerian Pengajian Tinggi mengadakan pertandingan laman web bagi semua Institusi Pengajian Tinggi Awam dan Swasta serta jabatan-jabatan kerajaan sebagai usaha dalam meningkatkan mutu laman web/portal berkenaan.

Selaras dengan usaha murni ini, Hadiah ICT yang merupakan salah satu anugerah yang dipertandingkan bagi program Hari Kualiti dan Inovasi UMP. Hadiah ini diwujudkan bagi menghargai komitmen yang tinggi dalam menghasilkan portal yang kaya dengan maklumat terpilih dan sumber rujukan utama mengikut bidang selain membantu menjadikan UMP sebagai organisasi yang bermaklumat dan pusat rujukan organisasi-organisasi lain.

OBJEKTIF

• Menghargai usaha dan komitmen staf dalam membangunkan portal yang bermaklumat dan menjadi one stop centre bagi pengguna untuk mendapatkan maklumat/pengetahuan berkaitan dengan PTJ berkenaan;

• Menggalakkan budaya penulisan dan penerbitan ilmiah secara elektronik dalam kalangan staf;

• Menyemarakkan budaya IT iaitu segala meklumat disediakan dalam bentuk online dan mudah diakses oleh semua pengguna;

• Menggalakkan perkongsian ilmu dan percambahan idea di atas satu platform yang diselia oleh pengurusan universiti; dan

• Menyumbang kepada peningkatan kualiti sistem penyampaian perkhidmatan kepada pelanggan.

KATEGORI HADIAH

Portal PTJ TerbaikHadiah ini diberikan kepada PTJ yang mencapai tahap skor pemarkahan tertinggi berdasarkan kriteria-kriteria penilaian portal yang ditetapkan oleh jawatankuasa. Dua kategori dipertandingkan iaitu:

a) Portal PTJ (Pentadbiran)b) Portal PTJ (Akademik)

INSENTIF DAN HADIAH

• RM 1,000.00 (setiap kategori)• Trofi• Sijil Penghargaan

HADIAH ICT

Page 29: Quality & Innovation Day 2016

29

LATAR BELAKANG

Hadiah ini bertujuan memberi pengiktirafan kepada warga kerja UMP yang terlibat dalam penulisan karya asli.

OBJEKTIF

• Mengiktiraf terhadap aktiviti ilmu khususnya dalam kalangan bukan akademik dan akademik UMP dalam bidang penulisan dan penyebaran ilmu; dan

• Membuktikan bahawa warga eksekutif juga mampu menyumbang ke arah budaya ilmu dan kreatif.

KATEGORI HADIAH

KARYA ASLI TERBAIK PENERBIT UMP

a) Kategori Akademik • Sains Sosial dan Kemanusiaan • Kejuruteraan, Sains dan Teknologi

b) Kategori Eksekutif • Sains Sosial dan Kemanusiaan • Kejuruteraan, Sains dan Teknologi

INSENTIF DAN HADIAH

• RM 1,000.00 (setiap kategori) • Trofi • Sijil Penghargaan

HADIAH PENERBITAN

Page 30: Quality & Innovation Day 2016

30

LATAR BELAKANG

Amalan 5S bukanlah sekadar amalan sampingan, sebaliknya ia merupakan agenda dan rutin budaya kerja berkualiti melalui komitmen produktiviti yang berterusan dengan pengisian pengiktirafan, pensijilan, latihan, dan bengkel. Pensijilan Amalan 5S (QE) kali pertama pada tahun 2008 memberi peluang dan ruang untuk warga kerja UMP memberikan komitmen agar budaya kualiti ini diamalkan secara berterusan. Pelaksanaan Amalan 5S yang berkesan dan sentiasa amal dapat meningkatkan kualiti perkhidmatan, menjimatkan kos dan memudahkan proses kerja. Ia menjadi pemangkin dan wadah ke arah pembentukan ‘kaizen’ dalam sesebuah organisasi. Memulakan Amalan 5S bukanlah sesuatu yang mudah tetapi mengekalkan amalan tersebut dan membudayakannya agar menjadi rutin jauh lebih sukar.

OBJEKTIF:

1. Meningkatkan produktiviti dan penyampaian sistem perkhidmatan yang cekap.2. Memberikan kepuasan kepada para pelanggan dalaman dan luaran yang berurusan untuk mendapatkan perkhidmatan serta produk.3. Meningkatkan imej UMP hasil dari persekitaran kerja yang berkualiti yang akan menyumbang kepada penghasilan perkhidmatan yang efisien dan efektif.4. Memberi motivasi kepada organisasi dan staf untuk bekerja dengan lebih cemerlang melalui tempat kerja mereka bersih, kemas, selesa, teratur dan sistematik.

KATEGORI HADIAH

A. HADIAH PENGURUSAN AMALAN 5S (SHITSUKE/SENTIASA AMAL)

Hadiah ini diberikan kepada Zon Amalan 5S sebagai dorongan dan penghargaan di atas komitmen dan kejayaan dalam melaksanakan dan membudayakan Amalan 5S secara berterusan sejak tahun 2010.

B. HADIAH TUNAS AMALAN 5S

Hadiah ini diberikan ke PTJ yang belum dipersijilkan dan layak untuk persijilan Amalan 5S sebagai dorongan dan penghargaan di atas usaha yang telah dilaksanakan bagi membudaya Amalan 5S secara berkesan dan menyeluruh ke arah penghasilan inovasi dan kreativiti.

HADIAH PERSEKITARAN BERKUALITI (QE)

Page 31: Quality & Innovation Day 2016

31

NILAI IMBUHAN

A. Hadiah Pengurusan Amalan 5S (Shitsuke)

i. Wang Tunai bernilai RM500.00 ii. Trofi iii. Sijil Penghargaan

B. Hadiah Tunas Amalan 5S

i. Wang Tunai bernilai RM400.00 ii. Trofi iii. Sijil Penghargaan

Page 32: Quality & Innovation Day 2016

32

JAWATANKUASA PELAKSANAPenaung

YH Profesor Dato’ Dr. Daing Nasir Ibrahim

PengerusiProfesor Dato’ Dr. Ishak Bin Ismail

Timbalan PengerusiPuan Kartina Binti Johan@Rahmat

SetiausahaPuan Nor Azlin Binti Mohd Azman

BendahariPn. Norbani Binti Abdul RahmanEn. Kasran Bin Abdullah PenerbitanPn. Safriza Binti Haji BaharuddinEn. Azman Bin Md DiahEn. Noor Azhar Bin Abd Rasid Promosi dan PublisitiPn. Mimi Rabita Binti Abd Wahit

JamuanPn. Farawahida Binti Suhaimi Pn. Rohana Binti OthmanCik Rosfadilla Binti Mohd Zainun Jemputan, Sambutan & ProtokolEn. Mohd Raizalhilmy Mohd Rais En. Muhamad Zulhardy Bin Mohd Zulkafelly En. Anuar Bin Abd Aziz Pengurus MajlisEn. Mohd Jamil Bin Mohd Ja’afarPn. Eriena Binti Kamarozaman

CenderamataEn. Syarifudin Bin Mohamad Pn. Sariyati Binti Md NayanPn. Nurhayani Binti Mohd Rasid

Logistik & Persiapan MajlisPn. Roshalilla Binti Sharip

Siaraya, Teknikal & MontajPn. Suzana Binti ZahidEn. Ariff Bin ArifinEn. Masmuliadi Bin Jarjis

KesihatanDr. Khairul Salleh Bin Abdul Basit

KeselamatanEn. Shahrin Nizam Bin Abdul Rahman

PersembahanEn. Mohd Zaki Bin AhmadPn. Noorafiza Binti Mohd Asmi

Teks UcapanEn. Wan Nazrul Helmy Bin Wan Mohd Zain

Sekretariat & Tugas KhasPn. Wahida Binti Hussin En. Wan Nor Hamdy Bin Wan Mohd NowalidEn. Wan Azlee Bin Haji Wan Abdullah

Penyelaras Hadiah dan Anugerah

Anugerah Kualiti Naib CanselorPn. Rosidah Binti Hassan Anugerah Perkhidmatan CemerlangPn. Sabarehan Binti Haji Ismail

Anugerah Tokoh MasyarakatUstaz Md Abdu Bin Sahak Anugerah SukanEn. Abd Rahman Bin Haji SafieEn. Mohd Aznorizamin Bin Ismail Hadiah Persekitaran Berkualiti (QE)Pn. Siti Aishah Binti Abdul Ghani Hadiah ICT (K-Portal)En. Mohd Suhaimi Bin Hassan Hadiah PenerbitanEn. Muhammad Azli Bin Shukri

Page 33: Quality & Innovation Day 2016

33

Sekalung PenghargaanUniversiti Malaysia Pahang (UMP)

merakamkan setinggi-tinggi penghargaankepada semua Pusat Tanggungjawab (PTJ) yang terlibat

secara langsung atau tidak langsung dalam merealisasikan Hari Kualiti & Inovasi UMP 2016 ini.

33

Page 34: Quality & Innovation Day 2016

34

Autograf

Page 35: Quality & Innovation Day 2016

35

Page 36: Quality & Innovation Day 2016

36