manual pengguna saraan kew.8

Click here to load reader

Post on 12-Jan-2017

537 views

Category:

Documents

32 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • KIT LATIHAN APLIKASI HRMIS SUBMODUL PENGURUSAN SARAAN: FUNGSI PENYATA PERUBAHAN GAJI (KEW 8)

 • KANDUNGAN

  1.0 Carta Fungsi Penyata Perubahan Gaji 1

  2.0 Slide Presentation Penetapan Peranan 2 - 3

  3.0 Senarai Semak Peranan 4

  4.0 Slide Presentation Penetapan Aliran Kerja 5 - 8

  5.0 Senarai Semak Aliran Kerja 9

  Manual Pengguna Penyata Perubahan Gaji

  6.0 Penyediaan Penyata Perubahan Gaji 10 - 19

  7.0 Semak Penyata Perubahan Gaji 20 - 22

  8.0 Pengesahan Penyata Perubahan Gaji 23 - 25

  9.0 Pembetulan Penyata Perubahan Gaji 26 - 28

  10.0 Menyemak Status Penyata Perubahan Gaji 29 - 31

  11.0 Menyelenggara Jadual Rujukan Saraan(Mesej) 32 - 36

 • CARTA FUNGSI PENYATA

  PERUBAHAN GAJI (KEW 8)

 • 1

  RBR -> Pengurusan SaraanPengurusan Penyata Perubahan Gaji ->Penyediaan Penyata Perubahan Gaji / Pembetulan Penyata Perubahan Gaji

  PentadbirPengurusanSaraan

  PenyemakPengurusanSaraan

  FUNGSI PENGURUSAN PENYATA PERUBAHAN GAJI (KEW 8)

  RBR -> Pengurusan SaraanPengurusan Penyata Perubahan Gaji ->Semakan Penyata Perubahan Gaji

  PengesahPengurusanSaraan

  RBR -> Pengurusan SaraanPengurusan Penyata Perubahan Gaji ->Pengesahan Penyata Perubahan Gaji

  ModulPengurusan

  Gaji

  REM-026

  REM-027

  REM-034

  REM-028

  CadanganCadangan PemegangPemegang PerananPerananPembantu Tadbir

  CapaianCapaian Penyediaan Penyata Perubahan Gaji Paparan Status Penyata Perubahan Gaji

  AgihanAgihan Bahagian Khidmat Pengurusan di JPA Bhg lain di agensi yang memproses perubahan gaji dan elaun.

  CadanganCadangan PemegangPemegang PerananPerananKetua Pembantu Tadbir

  CapaianCapaian Semak Penyata Perubahan Gaji Paparan Status Penyata Perubahan Gaji

  AgihanAgihan Bahagian Khidmat Pengurusan di JPA Bhg lain di agensi yang memproses perubahan gaji dan elaun.

  CadanganCadangan PemegangPemegang PerananPerananPenolong Pengarah

  CapaianCapaian Pengesahan Penyata Perubahan Gaji Paparan Status Penyata Perubahan Gaji

  AgihanAgihan Bahagian Khidmat Pengurusan di JPA Bhg lain di agensi yang memproses perubahan gaji dan elaun.

  Telahdisemak

  Tidak Disahkan

  REM-034

  Perlu Pembetulan

  1

  Disahkan

  REM-049

  Makluman kepada Penyedia Kew 8

 • SENARAI SEMAK PERANAN

 • TAKLIMATTAKLIMAT

  PENETAPAN PERANAN PENETAPAN PERANAN SUBMODUL PENGURUSAN SUBMODUL PENGURUSAN

  SARAAN SARAAN FUNGSI FUNGSI PENYATA PENYATA PERUBAHAN GAJIPERUBAHAN GAJI

  (KEW 8)(KEW 8)

  2

 • 3

 • TUGASAN 1

  AKTIVITI : PENETAPAN PERANAN BAGI MODUL PENGURUSAN SARAAN, FAEDAH DAN GANJARAN (RBR) SUBMODUL SARAAN (KEW 8) TUGASAN: Setiap agensi (Pentadbir Sekuriti Level 1/2) perlu menetapkan peranan bagi pemilik kompetensi di agensi masing-masing mengikut templet yang disediakan (Profil Pengguna / User Profile (Agensi/Agency)) dan tandakan () bagi setiap langkah yang telah lengkap.

  BIL

  PERANAN KOD PERANAN RINGKASAN NAMA & KAD

  PENGENALAN CATATAN

  1.

  Pentadbir Pengurusan Saraan [Remuneration Administrator]

  Kod : [05]-> [0501] ->[049]

  Penyediaan

  Penyata Perubahan Gaji

  Paparan Status Penyata Perubahan Gaji

  2.

  Penyemak Pengurusan Saraan [Remuneration Reviewer]

  Kod : [05]-> [0501] -> [184]

  Semak Penyata

  Perubahan Gaji Paparan Status

  Penyata Perubahan Gaji

  3.

  Pengesah Pengurusan Saraan [Remuneration Verifier]

  Kod : [05]-> [0501] -> [126]

  Pengesahan

  Penyata Perubahan Gaji

  Paparan Status Penyata Perubahan Gaji

  4.

  Workflow Administrator (Remuneration) - Pentadbir Aliran Kerja (Saraan)

  Kod: [12]-> [1202]-> [152]

  Mewujudkan

  aliran kerja pengurusan saraan mengikut fungsi-fungsinya.

  5.

  Pentadbir Sistem Agensi [System Administrator Agency(Remuneration)]

  Kod: [12]-> [1203]-> [120309]-> [361]

  Mesej Maklumat

  Penyata Perubahan

  4

 • SENARAI SEMAK ALIRAN KERJA

 • 5

 • 6

 • 7

 • 8

 • TUGASAN AKTIVITI : PENETAPAN ALIRAN KERJA BAGI MODUL RBR SUBMODUL

  SARAAN FUNGSI PENYATA PERUBAHAN GAJI (KEW 8)

  TUGASAN: Setiap agensi (Workflow Administrator (Remuneration) - Pentadbir Aliran Kerja (Saraan) [Kod: 152]) perlu `Selenggara Aliran Kerja dan menetapkan aliran kerja mengikut templet yang telah disediakan oleh agensi yang berkaitan bagi perkara berikut dan tandakan () bagi setiap langkah yang telah lengkap.

  BIL

  ALIRAN KERJA

  KOD

  ALIRAN KERJA

  RINGKASAN NAMA & IC CATATAN

  1.

  SELENGGARA ALIRAN KERJA Penghantar: Agency / BU/ AP Penerima: AP/Group

  REM-026 Untuk membenarkan [Pentadbir Peng. Saraan] menghantar kepada [Penyemak Peng. Saraan] untuk tujuan penyemakan

  2. SELENGGARA ALIRAN KERJA Penghantar: AP Penerima: AP/Group

  REM-027 Untuk membenarkan [Penyemak Peng. Saraan] menghantar KEW 8 yang telah disemak dan betul kepada [Pengesah Peng. Saraan] untuk tujuan pengesahan

  3.

  SELENGGARA ALIRAN KERJA Penghantar: AP Penerima: AP/Group

  REM-028 Untuk membenarkan [Pengesah Peng. Saraan] menghantar yang telah disahkan kepada [Pentadbir Peng. Gaji]

  4. SELENGGARA ALIRAN KERJA Penghantar: AP Penerima: AP/Group

  REM-049 Untuk membenarkan [Pengesah Peng. Saraan] menghantar makluman bahawa Kew.8 telah disahkan dan boleh di cetak kepada [Pentadbir Peng. Saraan].

  5. SELENGGARA ALIRAN KERJA Penghantar: AP Penerima: AP/Group

  REM-034 Untuk membenarkan [Penyemak Peng. Saraan] atau [Pengesah Peng. Saraan] menghantar semula KEW 8 yang telah disemak kepada [Pentadbir Peng. Saraan] untuk tujuan pembetulan.

  9

 • MANUAL FUNGSI PENYATA

  PERUBAHAN GAJI (KEW 8)

 • PENYEDIAAN PENYATA

  PERUBAHAN GAJI (KEW 8)

 • MANUAL PENGGUNA PENYATA PERUBAHAN GAJI A. PENYEDIAAN PENYATA PERUBAHAN GAJI

  1. Klik [Pengurusan Saraan Faedah & Ganjaran],

  2. Klik menu [Pengurusan Saraan], [Pengurusan Penyata Perubahan Gaji(Kew 8)], [Penyediaan Penyata Perubahan Gaji].

  10

 • 3. Klik [Penyediaan Penyata Perubahan Gaji] : Pentadbir Pengurusan Saraan perlu semak samada CO telah ada rekod Kew.8 yang belum selesai. Carian CO boleh melalui Kad Pengenalan, Nama, Jenis Perubahan dan sebagainya seperti dipaparan. Kemudian klik butang [Teruskan].

  4. Rekod CO Yang Telah Wujud Jika rekod telah wujud, paparan tersebut terhasil. Klik pada No Kad Pengenalan CO.

  11

 • 4.1 Ini merupakan Penyata Perubahan Gaji yang telah sedia ada. Untuk wujudkan Penyata Perubahan Gaji baru bagi CO yang sama, klik butang [Tambah]. Rujuk bil. 6 untuk aktiviti seterusnya. 5. Rekod CO Yang Belum Wujud. Jika tiada rekod , paparan tersebut terhasil. Klik butang [Tambah] untuk wujudkan Kew 8 baru.

  12

 • 5.1 Masukkan No. Kad pengenalan/COID/Nama untuk carian. Tarikh Perubahan Gaji dipaparkan secara default mengikut tarikh Penyata Perubahan dibuat. Dan klik butang [Teruskan]. 5.2 Klik pada No Kad Pengenalan CO.

  13

 • 5.3 Untuk wujudkan Penyata Perubahan Gaji yang baru, klik butang [Tambah]. Rujuk bil. 6 untuk aktiviti seterusnya.

  5.4 Pilih Jenis Perubahan. Klik hyperlink [Papar Mesej Tersedia] dan pilih butiran yang sesuai (tanda hendaklah dibuang dan masukkan nilai jika perlu) atau pengguna boleh menaip terus pada ruang Butir-butir perubahan.

  Masukkan No.Surat Kebenaran. Masukkan Tarikh Kuatkuasa perubahan gaji tersebut (Contohnya Bersara Pilihan mulai 4 November 2008. Maka Tarikh Kuatkuasa ialah 4 November 2008.Tarikh Tamat adalah default iaitu 31 Disember 9999. Klik butang [Simpan].

  14

 • 5.4.1 Rajah secara terperinci bagi penerangan 5.4. 5.4.2 (Sambungan Rajah di atas). Klik butang [Simpan].

  15

 • 6. Paparan tersebut terhasil setelah klik butang [Simpan] di 5.4.2. Klik Jenis Perubahan untuk masukkan emolumen yang berkaitan. Untuk hapuskan Jenis Perubahan tersebut, klik pada chek box dan klik butang [Hapus]. 7. Klik butang [Tambah] untuk masukkan emolumen yang berkaitan.

  16

 • 8. Klik butang [Tambah] seperti di bawah untuk menambah emolumen dan lain-lain. 8.1 Di skrin ini, pengguna boleh menukar lagi [Butir-Butir Perubahan] & [No Surat Kebenaran]. Klik hyperlink [Jadual Gaji Matriks] untuk memaparkan Jadual Gaji Matriks CO. Klik [Kelayakan Elaun] untuk memaparkan Elaun-elaun yang layak.

  17

 • 8.2 Untuk pilih [Kelayakan Elaun], klik amaun. Kod Elaun, Nama Elaun dan Amaun akan terus dipaparkan dalam Senarai Perubahan yang dibuat. Pengguna masih boleh hendak mengubah amaun pada nilai [Patut Terima], [Telah Terima], [Tarikh Kuatkuasa] dan [Tarikh Tamat]. Bagi memilih lagi Kod Emolumen untuk jenis perubahan yang sama, klik [Tambah] dan pilih Kod Emolumen berkaitan, masukkan nilai [Patut Terima], [Telah Terima] & [Tarikh Kuatkuasa]. Jika sudah selesai menambah semua Kod Emolumen yang berkaitan, klik butang [Simpan].

  18

 • 9. Klik butang [Kemaskini] untuk mengemas kini penyata perubahan. Pada penyata perubahan gaji, setelah maklumat telah selesai dikemaskini klik but