brunei history centre

Download Brunei History Centre

Post on 08-Jul-2015

239 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Taklimat

  PUSAT SEJARAH BRUNEI SEBAGAI PUSAT SUMBER PERSEJARAHAN BRUNEI

 • Pusat Sejarah Brunei ditubuhkan pada awal tahun 1982 atas titah perkenan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam melalui Memorandum Menteri Besar Brunei, Bilangan SUK 06/84/82 bertarikh 26 Januari 1982.Latarbelakang Sejarah PSB

 • Pada awalnya Jabatan ini berpejabat sementara di Bangunan Dewan Bahasa dan Pustaka dengan keramaian 8 orang kakitangan yang dipinjam daripada Majlis Pelajaran dan Dewan Bahasa dan Pustaka sendiri yang kemudiannya ditetapkan berkhidmat di Pusat Sejarah Brunei

 • Kemudian berpindah ke bangunan bekas Pejabat Suruhanjaya Perkhidmatan Awam di Jalan Stoney, Bandar Seri Begawan pada tahun 1985.

 • Pada tahun 1987, Jabatan ini berpindah ke bangunannya sendiri yang ada sekarang dan dirasmikan oleh Yang Berhormat Pehin Jawatan Luar Pekerma Raja Dato Seri Paduka Haji Awang Hussein bin Pehin Orang Kaya Di-Gadong Seri Diraja Dato Utama Haji Awang Mohd. Yusof pada 25 Februari 1988.Bangunan Siap Direnovasi

 • Pada masa ini, struktur Pusat Sejarah Brunei terdiri daripada 7 bahagian iaitu:Bahagian Pentabiran dan Pengurusan.Bahagian Penyelidikan dan Dokumentasi.Bahagian Penerbitan dan Pemasaran.Bahagian Perpustakaan dan Pembelajaran.Bahagian Pameran dan Perkhidmatan.Bahagian PenBorneo.Bahagian Reprograper dan Penggambaran.

  Fungsi dan Peranan Pusat Sejarah Brunei

 • Penyelidikan dan Pengumpulan

  Perkhidmatan

  Pameran

  Aktiviti & Kegiatan PSB

 • Penyelidikan & PengumpulanMengadakan penyelidikan, mengumpul maklumat bagi menyusun salasilah sultan-sultan dan kerabat Diraja termasuk Pengiran-Pengiran Peranakan, orang-orang kenamaan, pembesar-pembesar negara dan orang-orang bergelar di Negara Brunei Darussalam.1. Salasilah

 • Penyelidikan & Pengumpulan

  Mengungkayahkan penyelidikan dan pengumpulan sejarah lisanmengenai sejarah awal Brunei, pemimpin politik, orang-orang termasyhur yang diketahui umum atau perkara yang berkaitan dengan budaya dan cara hidup masyarakat Brunei2. Sejarah dan Tokoh

 • Penyelidikan & PengumpulanMengungkayahkan penyelidikan, pengumpulan dan pendokumentasi monumen dan institusi seperti jambatan, batu nisan lama, penempatan penduduk, masjid, sekolah dan sebagainya yang mempunyai kepentingan peristiwa sejarah .

  3. Monumen dan Institusi

 • Penyelidikan & Pengumpulan4. Takapan dan Pemuliharaan Menyelidik dan memulihara kesan tapak sejarah yang mempunyai kaitan persejarahan Brunei untuk dikaji dan isi kandungannya dicatat untuk disebarluaskan kepada umum.

 • LOKASI BAHAN BRUNEI DI LUAR NEGERI AMERIKA SYARIKAT UNITED KINGDOMMALAYSIASINGAPURAAUSTRALIAPenyelidikan & PengumpulanFILIPINASEPANYOLINDIAHOLLANDINDONESIA

 • Koleksi Bahan Di Unit Perpustakaan613 BUAH KOLEKSI BUKU NADIR

 • 26,686 BUAH KOLEKSI BUKU AM Koleksi Bahan Di Unit Perpustakaan

 • Koleksi Bahan Di Unit Perpustakaan3,198 BUAH TAJUK KERTAS KERJA19,541 NASKHAH TERBITAN BERKALA

 • Koleksi Bahan Di Unit Rekod254 BUAH MANUSKRIP

 • Koleksi Bahan Di Unit Rekod463 TAJUK SURAT PERJANJIAN

 • Koleksi Bahan Di Unit Rekod1,355 TAJUK BORNEO REKOD

 • Koleksi Bahan Di Unit Rekod3,700 RAKAMAN FILEM1,195 REL MIKROFILEM

 • Perpustakaan dan Rekod

  Pameran Bergerak

  Lawatan

  Kedai BukuPerkhidmatan

 • Perkhidmatan Rujukan

 • INGIN MEMBUAT KAJIAN DAN RUJUKAN MENGENAI SUMBER RUJUKAN SEJARAH BRUNEI, BORNEO, POLITIK, MIB, EKONOMI, DLL !!! TANPA PERLU MEMOHON SECARA BERTULIS, JAWAPAN SEGERA DIBERIKANJADILAH WARGA AHLI PERPUSTAKAAN DAN REKOD, PUSAT SEJARAH BRUNEI

 • Pameran dan Lawatan Mengadakan pameran dalam dan luar negeri untuk memperkenalkan keagungan pemerintahan kesultanan Brunei. Kekal Sementara Bergerak

 • Pusat Sejarah Brunei menerbitkan pelbagai buku sejarah untuk rujukan dan panduan penuntut-penuntut serta orang ramai tentang sejarah Brunei, Borneo dllKedai Buku

 • Projek dan Aktiviti Kerjasama Pameran Sejarah Sekolah Menengah Awang Semaun Dengan Pusat Sejarah BruneiMulai 29 April Hingga 11 Mei 2013

 • Pameran Sejarah

 • Koleksi Nadir dan Pengambilan Ahli

 • Takapan dan Pemuliharaan

 • Khat Jawi

 • Tayangan Filem Dokumentari Sejarah

 • Jualan Buku Terbitan PSB

 • PenBorneoPenBORNEO adalah cawangan PSB yang baru di buka dalam bulan April 2013, yang diharapkan akan menjadi sumber rujukan pengkajian sejarah Borneo dan menjadikan penBORNEO sebagai focal point bagi projek-projek penyelidikan, pengkajian, penulisan, penerbitan, pemasaran dan rujukan mengenai sejarah Borneo.

 • fakta sejarah sangat banyak memainkan peranan untuk menyelesaikan pelbagai masalah kita dan negara. Sebab itulah ia perlu dipelihara dengan tidak mengira samada kecil atau besar. Jika tanpa usaha untuk memelihara dan menyimpan sejarah, lama kelamaan ia akan terkubur begitu sahaja. Bangsa yang tidak mempunyai sejarah adalah bangsa yang merempat dan miskin - Titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sempena Tahun Baru Masihi 1992 di Istana Nurul Iman pada 31 Disember 1991.

 • Sekian Terima Kasih