01 pensyarah ipg iklan

of 4 /4
Iklan Pengambilan Pegawai-Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Untuk Berkhidmat Sebagai Pensyarah PPPS Gred DG41 Di Institut Pendidikan Guru Malaysia 2007 1. Kekosongan Jawatan 1.1 Pegawai-pegawai Perkhidmatan Pendidikan yang sedang berkhidmat dengan kerajaan Malaysia adalah dipelawa memohon untuk mengisi jawatan-jawatan kosong sebagai Pensyarah PPPS Gred DG41 di Institut Perguruan Malaysia. Kekosongan jawatan di Institut Perguruan adalah seperti berikut:- Bil. Bidang/Mata Pelajaran Institut Perguruan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. Bahasa Melayu Bahasa Arab Bahasa Inggeris Bahasa Tamil Bahasa Cina Bahasa Perancis Bahasa Jepun Bahasa Jerman Teknologi Maklumat dan Komunikasi Teknologi Pendidikan Matematik Sains Fizik Kimia Biologi Ilmu Pendidikan Pendidikan Khas Pendidikan Pra Sekolah Pendidikan Alam Sekitar Pendidikan Negara Bangsa Malaysia Pendidikan Moral Pendidikan Seni Muzik Pendidikan Seni Visual Kemahiran Hidup Pengajian Agama Islam Pengajian Quran dan Sunnah Pengajian Tamadun Islam j-QAF Penyelidikan & Pembangunan Kejuruteraan Elektrik/Elektronik Kejuruteraan Mekanikal Kajian Sosial/Tempatan PJK/Sains Sukan Kesusasteraan Melayu Institut Perguruan Perlis, Perlis. Institut Perguruan Darulaman, Kedah. Institut Perguruan Sultan Abdul Halim, Kedah. Institut Perguruan Persekutuan Pulau Pinang, Pulau Pinang. Institut Perguruan Tuanku Bainun, Pulau Pinang. Institut Perguruan Ipoh, Perak. Institut Perguruan Bahasa Melayu Malaysia, Kuala Lumpur. Institut Perguruan Ilmu Khas, Kuala Lumpur. Institut Perguruan Islam, Bangi, Selangor. Institut Perguruan Bahasa-Bahasa Antarabangsa, Kuala Lumpur. Institut Perguruan Teknik, Kuala Lumpur. Institut Perguruan Raja Melewar, Negeri Sembilan Institut Perguruan Perempuan Melayu, Melaka. Institut Perguruan Tun Hussein Onn, Batu Pahat. Institut Perguruan Temenggong Ibrahim, Johor. Institut Perguruan Tengku Ampuan Afzan, Kuala Lipis, Pahang. Institut Perguruan Sultan Mizan, Besut, Terengganu. Institut Perguruan Kuala Terengganu, Terengganu. Institut Perguruan Kota Bharu, Kelantan. Institut Perguruan Gaya, Sabah. Institut Perguruan Kent, Tuaran, Sabah. Institut Perguruan Keningau, Sabah. Institut Perguruan Tawau, Sabah. Institut Perguruan Batu Lintang, Sarawak. Institut Perguruan Sarawak, Miri, Sarawak. Institut Perguruan Rajang, Sarawak. Institut Perguruan Tun Abdul Razak, Sarawak. 1

Author: madina73

Post on 08-May-2015

38.245 views

Category:

Travel


9 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1.Iklan Pengambilan Pegawai-Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Untuk Berkhidmat Sebagai Pensyarah PPPS Gred DG41 Di Institut Pendidikan Guru Malaysia 2007 1.Kekosongan Jawatan1.1Pegawai-pegawai Perkhidmatan Pendidikan yang sedang berkhidmat dengankerajaan Malaysia adalah dipelawa memohon untuk mengisi jawatan-jawatankosong sebagai Pensyarah PPPS Gred DG41 di Institut Perguruan Malaysia.Kekosongan jawatan di Institut Perguruan adalah seperti berikut:- Bil.Bidang/Mata PelajaranInstitut Perguruan 1.Bahasa Melayu Institut Perguruan Perlis, Perlis. 2. Bahasa Arab Institut Perguruan Darulaman, Kedah. 3. Bahasa Inggeris Institut Perguruan Sultan Abdul Halim, Kedah. 4. Bahasa TamilInstitut Perguruan Persekutuan Pulau Pinang, Pulau 5. Bahasa Cina Pinang. 6. Bahasa Perancis Institut Perguruan Tuanku Bainun, Pulau Pinang. 7. Bahasa JepunInstitut Perguruan Ipoh, Perak. 8. Bahasa Jerman Institut Perguruan Bahasa Melayu Malaysia, Kuala 9. Teknologi Maklumat dan Komunikasi Lumpur.10. Teknologi PendidikanInstitut Perguruan Ilmu Khas, Kuala Lumpur.11. Matematik Institut Perguruan Islam, Bangi, Selangor.12. Sains Institut Perguruan Bahasa-Bahasa Antarabangsa,13. Fizik Kuala Lumpur.14. Kimia Institut Perguruan Teknik, Kuala Lumpur.15. Biologi Institut Perguruan Raja Melewar, Negeri Sembilan16. Ilmu Pendidikan Institut Perguruan Perempuan Melayu, Melaka.17. Pendidikan Khas Institut Perguruan Tun Hussein Onn, Batu Pahat.18. Pendidikan Pra SekolahInstitut Perguruan Temenggong Ibrahim, Johor.19. Pendidikan Alam Sekitar Institut Perguruan Tengku Ampuan Afzan, Kuala Lipis,20. Pendidikan Negara Bangsa Malaysia Pahang.21. Pendidikan MoralInstitut Perguruan Sultan Mizan, Besut, Terengganu.22. Pendidikan Seni Muzik Institut Perguruan Kuala Terengganu, Terengganu.23. Pendidikan Seni VisualInstitut Perguruan Kota Bharu, Kelantan.24. Kemahiran Hidup Institut Perguruan Gaya, Sabah.25. Pengajian Agama Islam Institut Perguruan Kent, Tuaran, Sabah.26. Pengajian Quran dan SunnahInstitut Perguruan Keningau, Sabah.27. Pengajian Tamadun Islam Institut Perguruan Tawau, Sabah.28.j-QAFInstitut Perguruan Batu Lintang, Sarawak.29. Penyelidikan & PembangunanInstitut Perguruan Sarawak, Miri, Sarawak.30. Kejuruteraan Elektrik/ElektronikInstitut Perguruan Rajang, Sarawak.31. Kejuruteraan MekanikalInstitut Perguruan Tun Abdul Razak, Sarawak.32. Kajian Sosial/Tempatan33. PJK/Sains Sukan34. Kesusasteraan Melayu1

2. 2. Syarat-syarat:-Bagi jawatan Pensyarah PPPS Siswazah Gred DG41, calon-calon mestilah mempunyai:- a. Kelayakan Akademik Memiliki Ijazah Sarjana Muda berserta Ijazah Sarjana / DoktorFalsafah (Ph.D) dalam bidang yang dipohon. b. Kelayakan Ikhtisasi)Diploma Pendidikan daripada Universiti yang diiktiraf atau Sijil / Diploma Perguruan dari Maktab/Institut-Institut Perguruanii) Pengalaman mengajar sebagai guru PPPS Gred DG41 sekurang- kurangnya 5 tahun dan telah disahkan dalam jawatan sebagai guru PPPS Gred DG41. atauiii)Pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 6 tahun iaitu 3 tahun sebagai guru PPPLD lepasan Maktab/Institut Perguruan dan 3 tahun sebagai guru PPPS Gred DG41. 3. Bidang Tugas Utama 3.1Diantara bidang tugas utama pensyarah ialah:-i)Memberi kuliah dalam bidang/mata pelajaran seperti yang ditetapkan;ii) Menyelia guru pelatih dalamlatihan mengajar/latihan industri/amali, sains;iii)Menjadi Penasihat Gerakerja Kokurikulum/ Kelab/ Persatuan/ Sukan/ Permainan/ Unit Berunifrom;iv) Menjadi pensyarah mentor/tutor peribadi bagi satu-satu kumpulan guru-guru pelatih;v)Memberi dan menilai kerja kursus guru-guru pelatih;vi) Menggubal soalan dan memeriksa skrip jawapan peperiksaan;vii)Membuat Penyelidikan dan penulisan ilmiahviii) Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengarah, Timbalan Pengarah dan Ketua Jabatan/Unit dari semasa ke semasa.2 3. 4. Cara Memohon; Permohonan hendaklah dibuat dengan cara i.Memuat turun Borang PPPM1A dari laman web https://moe.gov.my.dan dicetak.ii. Borang yang telah lengkap diisi hendaklah disahkan oleh KetuaJabatan sebelum dihantar/diposkan. 5. Dokumen-Dokumen Yang Di Perlukan Permohonan hendaklah disertakan bersama dokumen-dokumen berikut:- i)1 Salinan Kenyataan Perkhidmatan yang kemaskini dan disahkan olehKetua Jabatan; ii) 1 Salinan Laporan Prestasi Tahunan bagi 3 tahun terkini yang disahkan; iii)Salinan-salinan Sijil/Diploma/Ijazah dan dokumen-dokumen yangberkaitan yang disahkan oleh Ketua Jabatan/Pengetua/Guru Besar yangdisahkan; iv) 1 Salinan Pengesahan Laporan Pengisytiharan Harta yang disahkan;(Bukan Borang Laporan Pengisytiharan Harta) v)1 salinan Laporan Kenyataan Tatatertib yang disahkan; vi) 1 salinan Slip Keputusan PTK terkini yang disahkan. 6. Cara Menghantar Borang Permohonan; Borang PPPM1A yang telah lengkap dan disahkan oleh Ketua Jabatanbersama dokumen-dokumen yang diperlukan, hendaklah dihantar melalui KetuaJabatan/Pengetua/Guru Besar, kepada Pengarah Institut Pendidikan Guruyang terdekat atau di hantar/diposkan kepada:- 5.1 Untuk Permohonan Institut-Institut Di Semenanjung Malaysia: PengarahBahagian Pendidikan GuruKementerian Pelajaran MalaysiaAras 2-6, Blok E13Kompleks Kerajaan Parcel EPusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62604 PUTRAJAYA.3 4. 5.2 Untuk Permohonan Di Sabah:Urus Setia Bahagian Pendidikan Guru Cawangan Sabah Peti Surat 21515 88772 Luyang SABAH.5.3 Untuk Permohonan Di Sarawak:Urus Setia Bahagian Pendidikan Guru Cawangan Sarawak d/a Institut Perguruan Batu Lintang Jalan Kolej 93200 Kuching SARAWAK.Nota :Sila pastikan anda menulis PPPM1A di sudut atas kiri sampul surat 7.Tarikh Tutup;Semua permohonan hendaklah sampai ke alamat yang dinyatakan pada atau sebelum 16 Mac 20078.Temu Duga;Permohonan yang berjaya akan dipanggil untuk menghadiri satu sesi temu duga pada tempat dan masa yang akan ditetapkan kemudian. Segala urusan dan perbelanjaan untuk menghadiri temu duga ini adalah di bawah tangggungan pemohon sendiri.* PERHATIAN:- PERMOHONAN YANG TIDAK LENGKAP DAN TIDAK MEMENUHI SYARAT TIDAKAKAN DIPERTIMBANGKAN fn: iklan Lampiran 1/jamari/amy/dlm d4