20351879 laporan kt ipg

Click here to load reader

Post on 18-Feb-2015

28 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

SEMINAR PENYELIDIKAN PENDIDIKAN KEBANGSAAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU 2007

TAJUK MODUL PEMBELAJARAN BIOLOGI (Bio~Score): LANGKAH MENINGKATKAN PENGUASAAN FAKTA BIOLOGI DALAM BAHASA INGGERIS.

Oleh MAZINAH BT MUDA SMS TENGKU MUHAMMAD FARIS PETRA 16010 PENGKALAN CHEPA, KELANTAN

Anjuran Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia

1

Abstrak

Seramai

24 orang pelajar dari tingkatan 5 Lamda terlibat dalam kajian

ini. Kajian

difokuskan kepada meningkatkan penguasaan fakta biologi dalam Bahasa Inggeris melalui penggunaan modul yang dinamakan Bio~Score. Pelajar-pelajar menghadapi masalah untuk belajar Biologi menggunakan Bahasa Inggeris terutama penggunaan terminologi biologi, memahami dan membina ayat-ayat untuk meyampaikan fakta biologi dengan tepat. Walaupun, pengetahuan asas Sains, Matematik dan Bahasa Inggeris di peringkat PMR adalah baik. Sebelum penggunaan modul, pengajaran dan pembelajaran (P&P) Biologi hanya berpandukan buku teks dan buku praktikal sahaja serta pelajar membuat nota sendiri dan wujudnya P & P sehala dalam bilik darjah. Tinjauan awal dari ujian bulan Februari dan soal selidik menunjukkan kegagalan pelajar untuk menggunakan dan mengingat terminologi biologi, kegagalan memahami ayatayat dan untuk membina ayat-ayat yang mengandungi fakta yang betul. Pelaksanaan tindakan menggunakan Bio~Score dijalankan selama 3 minggu selama 12 waktu mengajar dengan topik yang dipilih Locomotion and Support. Kandungan Bio~Score adalah memaparkan Bio-Dictionary di permulaan topic untuk menambahkan untuk meningkatkan kefahaman kefahaman istilah biologi, infografik yang menarik

konsep, aktiviti melukis dan melabel rajah untuk mengingat fakta , pelajar mengisi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai untuk mengelak dari silap fakta dan Bio~Brain untuk menguji penguasaan pelajar tentang sesuatu fakta. Pembinaan isi kandungannya disusun mengikut aras rendah kepada aras tinggi. Tambahan kepada modul ini adalah dengan animasi grafik yang dibuat dalam bentuk paparan power point untuk memudahkan penerangan guru dan boleh menarik minat pelajar belajar biologi. Dari ujian pra menunjukkan purata markah diperolehi pelajar adalah 53.5%. Dapatan ujian pos pula menunjukkan purata markah pelajar 68.8%. Peningkatan nilai purata sebanyak 15.3% membuktikan keberkesanan penggunaan modul Bio~Score di mana pelajar telah meningkat penguasaan terminologi dan fakta menggunakan Bahasa Inggeris dalam mata pelajaran Biologi.

2

1.0

REFLEKSI MASALAH

Saya telah mengajar Biologi tingkatan 4 dan 5 lebih kurang 22 tahun. Pencapaian A semasa PMR bagi Sains, Matematik dan Bahasa Inggeris adalah kekuatan utama pelajar SBP berada terus berada di peringkat menengah atas. kali peperiksaan sama ada peringkat dalaman atau luaran. Mulai tahun 2003 , Pengajaran dan Pembelajaran Sains Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) diperkenalkan. Ini bererti pelajar tingkatan 4 (mulai tahun 2006) diarahkan mempelajari Biologi menggunakan bahasa perantaraan Bahasa Inggers. Ini amat merumitkan pelajar tersebut kerana asas sains yang baik masih tidak menjamin kecemerlangan peringkat menengah atas / SPM. Mampukan mereka mengikuti P & P dalam Bahasa Inggeris dan diuji keupayaan perolehan ilmu Biologi dalam Bahasa Inggeris ? Pemerhatian semasa saya mengajar, amat sukar untuk mengesan sama ada pelajar faham apa yang saya ajar kerana amat kurang pelajar yang bertanyakan soalan. Itu pun soalan ditanya dalam Bahasa Melayu, saya tidak pernah dengar mereka bertanya soalan, mengemukakan masalah dan memberi penerangan dalam Bahasa Inggers, melainkan diminta oleh saya. Segelintir pelajar tidak membuat persiapan untuk belajar pada hari berkenaan seperti tidak menyiapkan nota yang lepas, tidak melukis rajah dan tidak menyiapkan latihan yang diberi.. Kalau melukis dan melabel rajah pun secara ala kadar, bukan rajah biologi yang mereka lukis. Semangat berusaha dan pembelajaran kendiri agak lemah. Daripada penelitian yang dibuat, kelemahan ini timbul disebabkan mereka tidak mampu menggunakan Bahasa Inggers untuk menyampaikan fakta biologi yang telah mereka pelajari, perbendaharaan kata yang mereka miliki terhad dan saya terpaksa menyediakan kamus dalam makmal biologi saya. Cabaran untuk mendapat keputusan cemerlang menjadi lebih hebat. Cabaran utama mengajar di Sekolah Menengah Sains adalah kecemerlangan mesti dicapai untuk setiap

Dalam ujian bulan Februari, saya mengarahkan semua pelajar menjawab soalan dalam Bahasa Inggers berdasarkan topik Transport. Malangnya, terdapat pelajar menjawab dalam Bahasa Melayu. Tambahannya pula, ejaan bagi terminologi Biologi yang dimelayukan juga silap. Terdapat juga ayat campur iaitu d celah-celah ayat Bahasa Inggeris terdapat bahasa Melayu yang tidak mampu diterjemahkan oleh pelajar. Kadang-kadang maksud yang hendak disampaikan tidak kesampaian.. Perkara seperti

3

ini amat membimbangkan saya. Keputusan Ujian Februari amat mengejutkan, 5 orang pelajar gagal, 10 orang lupus, 9 orang kepujian dan tiada pelajar yang cemerlang. (Markah lulus 40%). Saya membuat andaian bahawa jika pelajar itu boleh berbahasa Inggers, tidak semestinya dapat menguasai biologi dan jika tidak boleh berbahasa Inggers, sudah semestinya tidak dapat menguasai biologi. Apakah apa yang saya andaikan itu benar?

2.0 FOKUS KAJIAN Berdasarkan refleksi yang dibuat, saya telah mengenalpasti beberapa masalah dalam pengajaran saya. Saya telah membuat andaian terdapat beberapa masalah utama dalam P & P saya: a) Guru tidak memberi panduan untuk penyediaan nota. b) Guru mengajar tanpa mengambil kira tahap kefahaman dalam Bahasa Inggeris pelajar c) Guru memerlukan satu modul khas bagi membantu mengendalikan P&P yang berkesan. d) Pelajar tidak mempunyai perbendaharaan kata Bahasa Inggeris yang luas untuk membolehkan mereka menyampaikan fakta biologi dan berkomunikasi. e) Pengetahuan asas f) pelajar dalam Biologi lemah dan perlukan bimbingan mengukuhkan fakta serta dari segi membina ayat-ayat dalam Bahasa Inggers. Pelajar lemah mesti diberi lebih banyak aktiviti pengukuhan .

Kajian difokuskan kepada meningkatkan penguasaan fakta biologi dalam Bahasa Inggeris melalui penggunaan Modul dinamakan Module Bio~Score. Kajian ini penting untuk membolehkan pelajar menggunakan terminologi Biologi yang tepat, menguasai fakta biologi dengan baik melalui bahasa perantara Bahasa Inggers, seterusnya pelajar dapat memahami dan menjawab soalan dalam Bahasa Inggers dalam peperiksaan SPM nanti. Perkara yang paling penting adalah pelajar ini akan menyambungkan belajar di

Matrikulasi atau Institusi Pengajian Tinggi (IPT) dalam negara dan luar negara yang rata-rata menggunakan perantaraan Bahasa Inggeris. Dengan penggunaan modul ini guru hanya bertindak sebagai pembimbing dan pemudah cara kepada pelajar semasa

4

proses P & P dijalankan. Guru juga berpeluang mengaplikasikan pelbagai kaedah P & P seperti konstruktivisme, kontektual, pembelajaran melalui teknologi melalui komputer (TMK) dan sebagainya. 3.0 OBJEKTIF KAJIAN 3.1 Objektif Umum Mempelajari Biologi dalam Bahasa Inggeris sesuatu yang menyeronokkan dan dapat meningkatkan prestasi Biologi menggunakan Modul Bio~Score.. 3.2 i. ii. iii. iv. v. Objektif Khusus: supaya pelajar menguasai terminologi dan fakta biologi yang betul dapat menggunakan Bahasa Inggeris yang mudah dalam menyampaikan fakta. meningkatkan kecemerlangan dari segi kuantiti dan kualiti meningkatkan penggunaan TMK di kalangan guru dan pelajar Guru dapat mempelbagaikan kaedah P&P dalam bilik darjah.

4.0 KUMPULAN SASARAN Kumpulan yang di kaji adalah pelajar 5 Lambda seramai 24 orang. Sekolah Menengah Sains Tengke Muhammad Faris Petra, Pengkalan Chepa, Kelantan. Semua berbangsa Melayu 11 lelaki 13 perempuan.

5.0

METODOLOGI KAJIAN

5.1: Batasan Kajian Modul Bio Score mengandungi 15 topik kesemuanya dalam 2 terbitan iaitu Module Bio~Score Form 4 dan Module Bio~Score Form 5 . satu topik di tingkatan 5 iaitu Locomotion and Support . 5.2: Kaedah Mengutip Data a) Pemerhatian kepada tingkahlaku semasa proses P & P dan markah ujian bulan Februari 2007 sebagai nilai mula (TOV) Kajian ini dikhususkan pada

5

b) c)

Soal selidik kepada semua pelajar Temubual dengan pelajar yang dikenalpasti pada tahap yang lemah.

6.0 PERANCANGAN TINDAKAN 6.1 Isi Kandungan / Aktiviti dalam Bio~Score a) b) Learning Objectives dan Learning Outcomes bagi setiap bab Bio~Dictionary

c) Peta Konsep d) Mengisi jawapan di tempat kosong dengan perkataan/ terminologi yang sesuai e) Infografik ( Graphic organizer ) f) Melukis & melabel rajah

g) Bio~Brain h) Persembahan power point- animasi grafik (TMK). Alat Untuk Penillaian a) Ujian Bulan Februari 2007 (TOV), Ujian pra dan ujian pos sebagai tahap penguasaan terminologi dan fakta biologi yang betul. b) Pemerhatian tingkah laku selepas rawatan

7.0 PELAKSANAAN TINDAKAN (a) i. Pra-Pengajaran & Pembelajaran (P&P) : Guru meminta pelajar membuat persediaan bagi subtopik yang akan dipelajari nanti. ii. Pelajar menyediakan tugasan dalam Modul Bio~Score secara pembelajaran kendiri menggunakan buku teks, buku rujukan Internet , pepustakaan Biologi atau rakan pelajar dan guru.

6

(b) i. ii.

Semasa proses P&P dalam bilik darjah / makmal : Pelajar dan guru berbincang terhadap tugasan yang diberi di bilik darjah. Guru dapat menggunakan pelbagai kaedah P&P bersesuaian dengan subtopik dalam tugasan tersebut.

iii.

Suasana P&P begitu aktif kerana pelajar sudah bersedia dengan jawapan mereka.

iv.

Guru berperanan sebagai fasilitator dengan menokok tambah kepada jawapan pelajar. Di samping penggunaan modul ini, guru juga menggunakan paparan power-point disokong dengan model dan amali.

c) Penutup i. Sebagai pengukuhan guru mengar