tudingan sejarah 2013 k 1-k3

Download Tudingan Sejarah 2013 k 1-k3

Post on 24-Dec-2015

140 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

1

TRANSCRIPT

 • Cemerlang Sejarah SPM 2013 Tajuk-Tajuk Ulangkaji Sejarah Kertas 2 dan 3

  Pag

  e1

  Catatan : Soalan Hots ( High Order Thinking Skill/Kemahiran Berfikir Aras Tinggi)

  FORMAT BARU SPM MULAI 2013

 • Cemerlang Sejarah SPM 2013 Tajuk-Tajuk Ulangkaji Sejarah Kertas 2 dan 3

  Pag

  e2

  ANALISA KEKERAPAN TEMA DALAM SPM

  SEJARAH TINGKATAN 4

  SOALAN SEJARAH SPM 2004-2012

  TEMA

  BAB

  SUB TAJUK

  TAHUN

  04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

  7

  TAMADUN AWAL

  MANUSIA

  1

  Kemunculan Tamadun Manusia

  3 0 3 2

  S E E S1 S1

  2

  Peningkatan Tamadun

  2 6 3 2 xx

  S E S `

  3

  Tamadun Awal Asia Tenggara

  3 0 1 2 xx

  S E S1

  8

  TAMADUN ISLAM

  4

  Kemunculan Tamadun Islam

  dan Perkembangannya

  3 1 3 2 E5 S2

  S S S E

  5

  Kerajaan Islam di Madinah

  1 2 0 2 xx

  E S S

  6

  Pembentukan Kerajaan Islam

  dan Sumbangannya

  3 3 1 2 E5 E5

  E E

  7

  Islam di Asia Tenggara

  0 1 2 1 xx

  E E S(2

  8

  Pembaharuan dan Pengaruh

  Islam Di Malaysia

  0 0 2 2

  S

  9 TAMADUN

  EROPAH DAN

  KESANNYA DI

  A.TENGGARA

  9

  Perkembangan Di Eropah

  2 4 1 2 E6

  E S E(6

  10

  Dasar British dan Kesannya

  Terhadap Ekonomi

  5 3 6 3 S4

  E S S E E6 xx

  SEJARAH TINGKATAN 5

  SOALAN SEJARAH SPM 2004-2012

  TEMA

  BAB

  SUB TAJUK

  TAHUN

  04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

  10

  NASIONALISME

  1

  Kemunculan dan perkembangan

  Nasionalisme di Asia Tenggara

  4 4 5 2

  S E E S S S3

  2

  Nasionalisme di Malaysia Sehingga

  Perang Dunia

  3 3 3 2 E(7) E7 E7 XX

  E E

  11

  PEMBINAAN

  NEGARA BANGSA

  MALAYSIA

  3

  Kesedaran Pembinaan Negara dan

  Bangsa

  0 1 1 2

  E S S(3) xx

  4

  Pembinaan Negara dan Bangsa

  Malaysia

  0 1 0 2 E8 E8

  E S E

  5

  Pembinaan Negara dan Bangsa

  Yang Merdeka

  1 0 1 2 xx

  S S E

  6

  Pengukuhan Negara dan Bangsa

  Malaysia

  1 0 0 3 xx

  E S

  7

  Sistem Pemerintahan dan

  Pentadbiran Negara Malaysia

  1 1 1 2 E(8) S4

  E E

  8

  Pembangunan dan Perpaduan

  Untuk Kesejahteraan

  3 4 3 3 xx

  S E E S4

  12

  MALAYSIA DAN

  HUBUNGAN

  ANTARABANGSA

  9

  Malaysia Dalam Kerjasama

  Antarabangsa ( 2 TEMA)

  6 6 4 2 E9

  E E S E E S E E(9) E9 xx

  S= Soalan Struktur E= Soalan Esei

 • Cemerlang Sejarah SPM 2013 Tajuk-Tajuk Ulangkaji Sejarah Kertas 2 dan 3

  Pag

  e3

  TINGKATAN 4

  TEMA BAB TAJUK-TAJUK PENTING KERTAS

  1249/2 1249/3

  7 2*** Peningkatan Tamadun India dalam bidang Perdagangan dan Pendidikan***

  Sumbangan tamadun China dalam bidang sains dan teknologi dan Pendidikan

  Peningkatan Tamadun Yunani dan Rom

  XXX

  XXX

  3 Kerajaan Maritim dan Lembah Bujang

  8 5*** Hijrah ( Konsep/Sebab dan Tujuan/Kepentingan Hijrah

  Piagam Madinah/Kandungan Piagam/Kepentingan Piagam Madinah

  Perjanjian Hudaibiyah/Kepentingan Perjanjian Huadibiyah/Pembukaan Kota Makkah

  XXXX

  6*** Maksud dan Cara Pelantikan khalifah

  Khalifah Umar al-Khattab ( Semua aspek) ***

  Pertembungan Tamadun ( Cara dan kesan)

  8*** Kesan kedatangan Islam di Tanah Melayu dalam aspek berikut

  i. Sistem Pentadbiran ii. Perundangan/Sistem Kewangan/Perdagangan

  XXXX

  9 9*** Zaman Gelap ( Semua aspek)

  Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian ( Penggunaan Alatan)

  10 Akta Tanah dan Pengangkutan XXXX

 • Cemerlang Sejarah SPM 2013 Tajuk-Tajuk Ulangkaji Sejarah Kertas 2 dan 3

  Pag

  e4

  TINGKATAN 5

  TEMA BAB TAJUK-TAJUK PENTING KERTAS

  1249/2 1249/3

  10 1*** Sistem Birokrasi Barat ( Ciri dan kesan)

  Nasionalisme di Thailand Tahap 1 dan Tahap 2

  Nasionalisme di Filipina dan Indonesia

  XXXX

  2 Penentangan di Sarawak (Semua tokoh)

  Gerakan Islah (Kaum Muda)

  Isu akhbar dan Majalah

  Persatuan Melayu/KMS/KMM/Paspam/Persatuan Negeri

  XXXX

  11

  4*** Persekutuan Tanah Melayu 1948 i. Faktor-faktor pengenalan dan tokoh terlibat ii. Langkah-langkah pembentukan iii. Isi kandungan/ciri-ciri Perjanjian Persekutuan

  Tanah Melayu 1948

  5*** Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 i. Suruhanjaya Reid (semua aspek) ii. Isi-Isi Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 iii. Kepentingan Perjanjian Persekutuan Tanah

  Melayu 1957

  XXXX

  6*** Pembentukan Malaysia i. Cadangan ke arah pembentukan Malaysia ii. Faktor-faktor pembentukan Malaysia iii. Langkah-langkah pembentukan Malaysia iv. Kepentingan/intipati perjanjian Malaysia 1963

  XXXX XXXX

  7*** Raja Berperlembagaan i. Kepentingan institusi Raja/Sultan ii. Peranan raja/sultan iii. Peranan raja dalam bidang Badan Perundangan (

  Parlimen), Pelaksana ( Eksekutif) dan Kehakiman ( Judiciary)

  Pilihan raya (Semua aspek)

  XXXX

  8 Rancangan Malaysia Kedua (RM2) dan Rancaangan Malaysia Ke4(RM4) - Tumpuan kepada industri Berat - Rancangan Malaya I/ Dasar Pelajaran Kebangsaan/ - Sukan/Dasar Kebudayaan Kebangsaan/Bahasa

  XXXX

  12 9**** Asas Penggubalan Dasar Luar Malaysia

  Kepentingan Dasar Luar Malaysia

  Blok Dunia dan Perang Dingin/ ASEAN (Pertubuhan Serantau)

  XXXX

  XXX

 • Cemerlang Sejarah SPM 2013 Tajuk-Tajuk Ulangkaji Sejarah Kertas 2 dan 3

  Pag

  e5

  PANDUAN MENJAWAB KERTAS 3 (124/3)-OPEN BOOK TEST

  Bil Aspek Catatan

  2 Calon-calon dibenarkan membawa semua bahan rujukan ke dalam dewan peperiksaan. Bahan-bahan rujukan tidak boleh dikongsi dengan calon lain. CALON YANG BERKONGSI BAHAN DALAM DEWAN PEPERIKSAAN DIANGGAP MELAKUKAN PENIRUAN.

  2 Calon mestilah menjawab dalam bentuk esei Setiap isi ( Fakta,Huraian, Contoh) bersamaan 1 markah

  3 Soalan 1 hingga soalan no. 3 jawapan adalah berdasarkan fakta dalam buku teks dan sumber lain

  60 markah

  4 Soalan no. 4 hingga no. 6 jawapan adalah berdasarkan pandangan, pemerhatian atau pengalaman calon sendiri. Calon-calon boleh juga merujuk penulisan jawapan berdasarkan buku teks atau bahan-bahan rujukan lain.

  30 markah

  5 Soalan no. 7 Iktibar kepada diri, masyarakat dan negara ( 5 markah) Soalan no. 8 - Rumusan, calon merumuskan keseluruhan jawapan berdasarkan tajuk/tema yang telah dikemukakan. ( 5 markah )

  10 markah

  6 Calon-calon perlu menulis jawapan mengikut pembahagian soalan yang ditetapkan

  PANDUAN MEMPEROLEH MARKAH ( SYARAT WAJIB LULUS)

  Kertas Markah Penuh Wajaran SPM Markah Diperoleh

  1249/1 40 30 % 10

  1249/2 100 50% 20

  1249/3 100 20 % 15

  Jumlah 100 % 45 % C

  PANDUAN MARKAH UNTUK LULUS CEMERLANG (A+)

  Kertas Markah Penuh

  Wajaran SPM

  Markah Diperoleh

  1249/1 40 30 % (36/40) 27

  1249/2 100 50% (90/100) 45

  1249/3 100 20 % 90/100) 18

  Jumlah 100 % 90 % A+

  BAGAIMANA MAHU SKOR :-

  A+ - CEMERLANG TERTINGGI

  A - CEMERLANG TINGGI

  A- - CEMERLANG

  A- = 70 m

  A = 80 m

  A+ = 90 m

 • Cemerlang Sejarah SPM 2013 Tajuk-Tajuk Ulangkaji Sejarah Kertas 2 dan 3

  Pag

  e6

  SOALAN ANEKA PELENGKAP

  4 Bagaimanakah matlamat Rancangan Malaya Pertama untuk membangunkan kawasan luar bandar dapat dicapai?

  I Menyatupadukan penduduk II Membuka kawasan pertanian baru [ BETUL]

  III Menyediakan kemudahan pinjaman IV Menamatkan kutipan cukai pertanian

  A I dan II B I dan IV

  C II dan III D III dan IV

  PASTIKAN TABURAN JAWAPAN OBJEKTIF ANDA AGAK SEKATA SEPERTI BERIKUT.

  TAHUN/ PILIHAN

  JAWAPAN

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

  A 11 10 9 10 11 10 10 10 9

  B 10 10 12 10 10 10 10 10 10

  C 9 9 10 9 9 10 10 9 9

  D 10 11 9 11 10 10 10 11 12

  Rumusan:

  1. Pelajar sederhana dan Galus- Dicadangkan menandakan semua jawapan A/B pada kertas soalan terlebih

  dahulu.

  2. Mengubah setiap jawapan satu demi satu sekiranya pelajar yakin pilihan jawapan tersebut BENAR-BENAR

  bukan jawapan yang ditandakan pada kertas soalan.

  3. TANDAKAN semua jawapan pada kertas OMR

  4. Dinasihatkan agar guru-guru dan pelajar menjalankan latih tubi soalan kertas 1

  5. Rekodkan pencapaian pelajar(sekiranya masih lemah)

  Cuba langkah ini.

  (i) Biar pelajar menjawab soalan objektif secara merujuk buku teks

  (ii) Minta pelajar catat muka surat jawapan yang diperoleh pada buku teks

  (iii) INGAT dengan merujuk buku teks mungkin pelajar dapat mengingat dan memahami sebab

  ketepatan sesuatu pilihan jawapan tersebut.

  INGAT:

  Kertas 1249/1 turut memberi sumb