surat tawaran cetakan komputer tarikh cetakan : 30 · pdf file d)salinan sijil berhenti...

Click here to load reader

Post on 04-Jan-2020

109 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • SURAT TAWARAN CETAKAN KOMPUTER TARIKH CETAKAN : 30-Jan-2019 BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL (Techinal And Vocational Education Division) KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA (Ministry of Education Malaysia) ARAS 5 & 6, Blok E14, Kompleks E Tel : +603-8884 5154 PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN Faks: +603-8884 5047 62604 PUTRAJAYA Web:http://www.moe.gov.my/bptv

  Rujukan Kami : KP.BPTV.620 - 1/1/1/3 ( 030603140537 )

  HARRAZ HUDHAYFAH BIN LATIB ( 030603140537 )

  Tuan,

  TAWARAN KEMASUKAN KE KOLEJ VOKASIONAL (KV), SEKOLAH MENENGAH TEKNIK (SMT), GIATMARA DAN WISDEC AMBILAN 2019

  Dimaklumkan bahawa permohonan anda telah berjaya dan maklumat penempatan anda adalah seperti berikut:

  NAMA INSTITUT : SEKOLAH MENENGAH TEKNIK TUANKU JA'AFAR ALAMAT : AMPANGAN 70400 SEREMBAN

  NEGERI SEMBILAN KURSUS : KEJURUTERAAN AWAM TARIKH MELAPOR DIRI : 12 FEBRUARI 2019 MASA : 8.30 PAGI ASRAMA : DENGAN ASRAMA

  2. Anda dikehendaki melapor diri kepada pihak institusi berkenaan pada tarikh dan masa yang ditetapkan. Semasa melapor diri, anda dikehendaki menyerahkan dokumen-dokumen berikut:

  a) Salinan Keputusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Tahun 2018* yang merangkumi PT3, PS, PAJSK dan PPsi - murid Lepasan PBS

  b) Salinan Pelaporan PAV/SKM* - murid Lepasan PAV c) Salinan Kad Pengenalan* d) Salinan Sijil Berhenti Sekolah* e) Buku Kokurikulum f) Surat Kuasa Biasiswa (jika menerima biasiswa) g) Borang Pengakuan Kebenaran Penjaga, Borang PP, Borang PT, Borang TED4 dan Borang SAK *Salinan perlu disahkan dan sertakan dokumen asal semasa mendaftar.Dokumen asal akan dikembalikan selepas pendaftaran.

  3. Tawaran ini adalah muktamad dan berkuatkuasa pada tarikh pendaftaran sahaja. Calon yang didapati memberi maklumat salah / tidak benar / manipulasi maklumat semasa dan selepas memohon program ini akan diambil tindakan dengan menarik balik tawaran. Maklumat calon akan disemak secara terperinci dari semasa ke semasa selama tempoh pengajian.

  Sekian, terima kasih.

  "BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

  Saya yang menjalankan amanah,

  (ZAINUREN BIN HAJI MOHD NOR) Pengarah Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional Kementerian Pendidikan Malaysia

  *Sertakan dokumen asal semasa mendaftar, dokumen asal akan dikembalikan selepas pendaftaran. Surat ini adalah cetakan komputer dan tidak memerlukan tandatangan.

 • LANGKAH – LANGKAH PENDAFTARAN 2019 SM TEKNIK TUANKU JA’AFAR

  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  LANGKAH – LANGKAH PENDAFTARAN TINGKATAN 4 2019 ( SILA PASTIKAN ANDA MEMATUHI SETIAP LANGKAH YANG DIBERIKAN )

  LANGKAH TINDAKAN LANGKAH

  1 1. Serahkan cetakan Surat Tawaran kepada sekolah asal

  untuk dapatkan Sijil Berhenti Sekolah.  Seandainya Sijil Berhenti Sekolah tidak dapat

  dikeluarkan sebelum hari mendaftar, lengkapkan Borang Perakuan Sekolah dan dapatkan pengesahan sekolah asal.

  2. Lengkapkan semua dokumen–dokumen yang dimuat turun.

  LANGKAH 2

  1. Beli sampul surat bersaiz A4, tampalkan halaman SAMPUL PENDAFTARAN SEKOLAH di muka hadapan sampul.

  2. Isikan semua dokumen yang telah lengkap seperti dalam senarai semak ke dalam sampul tersebut.

  JIKA TAWARAN DENGAN ASRAMA 3. Muatturun dokumen pendaftaran asrama dari pautan

  berikut:

  http://www.sttj.edu.my/tawar/upload/dokumen_asrama.pdf

  4. Beli sampul surat bersaiz A4, tampalkan halaman SAMPUL PENGURUSAN ASRAMA di muka hadapan sampul.

  5. Isikan semua dokumen yang telah lengkap seperti dalam senarai semak ke dalam sampul tersebut.

  LANGKAH 3

  Pada hari pendaftaran, serahkan SAMPUL PENDAFTARAN SEKOLAH kepada guru kelas. Jika tawaran dengan asrama, serahkan SAMPUL PENGURUSAN ASRAMA kepada Penyelia Asrama semasa pendaftaran asrama.

 • Tampalkan halaman ini di muka hadapan sampul bersaiz A4

  SM TEKNIK TUANKU JA’AFAR, SEREMBAN “ SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN “

  SAMPUL PENDAFTARAN SEKOLAH

  SENARAI SEMAK DOKUMEN

  ( Tandakan  pada dokumen yang lengkap dan telah dimasukkan ke dalam sampul ini )

  □ 1 SALINAN CETAKAN SURAT TAWARAN □ 4 KEPING GAMBAR UKURAN PASPORT

  □ 1 SALINAN SIJIL BERHENTI SEKOLAH (atau BORANG PERAKUAN SEKOLAH ASAL) □ 1 SALINAN SIJIL LAHIR / SIJIL PENGANGKATAN MURID

  □ 1 SALINAN KEPUTUSAN PBS (PT3, PS, PAJSK dan PPsi) □ 1 SALINAN KAD PENGENALAN BAPA / PENJAGA UTAMA (atau PASPORT jika bukan warganegara)

  □ BORANG PT – PENERIMAAN TAWARAN (dilengkapkan) □ 1 SALINAN KAD PENGENALAN IBU / PENJAGA KEDUA (atau PASPORT jika bukan warganegara)

  □ BORANG TED4 – JAMINAN TATATERTIB (dilengkapkan) □ 1 SALINAN SLIP GAJI BAPA / PENJAGA UTAMA (atau BORANG PENGAKUAN PENDAPATAN yang disahkan jika tidak bekerja atau tiada penyata gaji)

  □ BORANG SAK – SURAT AKUAN KESIHATAN (dilengkapkan) □ 1 SALINAN SLIP GAJI IBU / PENJAGA KEDUA (atau BORANG PENGAKUAN PENDAPATAN yang disahkan jika tidak bekerja atau tiada penyata gaji)

  □ BORANG PERAKUAN PENJAGA (dilengkapkan) □ BUKU KOKURIKULUM, SURAT KUASA BIASISWA (dan dokumen lain, jika berkenaan)

  □ 1 SALINAN KAD PENGENALAN MURID □ 1 SALINAN SURAT DAFTAR KEMATIAN / DAFTAR PERCERAIAN (jika berkenaan)

  NOMBOR TELEFON BIMBIT UNTUK GROUP WHATSAPP SARANA IBUBAPA No H/P Penjaga Utama No H/P Penjaga Kedua

  NAMA

  NO. KP

  KELAS

 • Borang PT (Diisi dalam 2 salinan)

  1 salinan untuk simpanan murid 1 salinan untuk simpanan kolej/sekolah/institusi

  KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

  BORANG PENERIMAAN TAWARAN

  Saya dengan ini mengaku bahawa saya menerima tawaran ini berdasarkan syarat-syarat berikut:

  Tandakan (v) pada butiran yang berkaitan :

  Saya tidak cacat. (Kementerian Pendidikan Malaysia berhak MENARIK BALIK / MEMBATALKAN tawaran inisekiranya saya didapati cacat dan menghalang diri saya daripada menjalankan kelas amali / kerja kursus).

  Saya TIDAK AKAN MEMOHON balik ke Sekolah Menengah Akademik / Sekolah asal kerana sedia maklum bahawa mengikut peraturan, murid yang telah melapor diri di bawah program Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional (BPTV) TIDAK AKAN DIBERI tempat lagi di Sekolah Menengah Akademik / Biasa.

  Tandatangan Murid : _______________________________ Tarikh : __________________ Nama Murid : ___________________________________ No. Kad Pengenalan : _______________________________ Disahkan oleh : Tandatangan Ibu/Bapa/Penjaga : _______________________________ Tarikh : __________________ Nama Ibu/Bapa/Penjaga* : _______________________________ No. Kad Pengenalan : _______________________________ Hubungan

  : __________________

  (dengan murid - jika Penjaga) Disaksikan oleh :

  Tandatangan : _______________________________ Cap Rasmi :_________________ (Pengetua/Penghulu/Penggawa/Ketua Kampung/*Pegawai Kerajaan Bahagian I)*

  * Potong yang tidak berkenaan

  Borang ini dikeluarkan pada : 30-Jan-2019

 • Borang TED 4

  (Diisi dalam 2 salinan) 1 salinan untuk simpanan murid 1 salinan untuk simpanan sekolah/kolej/agensi/institut

  KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

  BORANG PERJANJIAN JAMINAN TATATERTIB MEMASUKI KOLEJ/SEKOLAH/INSTITUSI TAHUN 2019

  (TULIS DENGAN HURUF BESAR)

  Nama Murid :

  ________________________________________________ No. Kad Pengenalan : _________________________ Jantina : _________________ Alamat Surat Menyurat : ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ Poskod : _________________ Bandar : __________________

  Tandakan (√) pada butiran yang berkaitan :

  LAFAZ PERJANJIAN

  Saya yang bernama seperti di atas, dengan ini mengaku bahawa saya bersetuju akan mematuhi segala peraturan dan undang-undang sekolah/kolej/institusi selama saya belajar di sekolah/kolej/institusi ini dan sekiranya saya melanggar peraturan sekolah/kolej/institusi , saya sanggup menerima sebarang hukuman yang berkaitan termasuk BUANG SEKOLAH/KOLEJ/INSTITUSI. Persetujuan ini dibuat atas kerelaan hati saya sendiri tanpa desakan / paksaan mana-mana pihak.

  _________________________

  ______________________________ Tandatangan Murid : Tandatangan Ibu/Bapa/Penjaga* Tarikh : Tarikh :

  Disahkan Oleh :

  Cap Rasmi : Tandatangan : ____________________________ ____________________ (Pengetua/Penghulu/Penggawa/Ketua Kampung/*Pegawai Kerajaan

  Bahagian I)*

  * Potong yang tidak berkenaan

  Borang ini dikeluarkan pada: 30-Jan-2019

 • Borang SAK

  (Diisi dalam 2 salinan) 1 salinan untuk simpanan murid 1 salinan untuk simpanan kolej/sekolah/agensi/institusi

  KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

  SURAT AKUAN KESIHATAN (perakuan perlu diisi oleh ibu bapa/penjaga)

  Nama Ibu/Bapa/Penjaga : __________________________________________________________

  No. Kad Pengenalan : _________________ Hubungan : ________________ Alamat Surat Menyurat : __________________________________________________________ ___________________________________________________________ Poskod : _________________ Bandar : ________________ Na