lampiran biasiswa

Download Lampiran Biasiswa

Post on 28-Jan-2016

79 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

senarai lampiran MPK

TRANSCRIPT

LAM ALAMPIRAN A

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIABIASISWA KECIL PERSEKUTUAN ( BKP2 & BKP3 ) /BIASISWA KELAS PERSEDIAAN UNIVERSITI ( BKPUA & BKPUS )BAGI TAHUN 2012

Permohonan Tercicir Rayuan

Kod Sekolah Nama Sekolah

BAHAGIAN A : BUTIRAN DIRI (untuk diisi oleh pemohon)a.Nama Pemohon b.No. Kad Pengenalanc. Jantinad.Tingkatan e.Tarikh Lahir f.Kaum g. Agamah.Alamat Rumah

i.Bil. Tanggungan Keluarga j.Jumlah Pendapatan Kasar Ibu bapa / Penjaga RMsebulanBAHAGIAN B : PENGAKUAN IBU / BAPA / PENJAGA PERINGATANPernyataan butiran yang palsu dengan niat memperdaya atau mengelirukan Kementerian Pelajaran Malaysia bagi meluluskan Skim bantuan ini adalah melakukan satu kesalahan rasuah di bawah Seksyen 18 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuhan Malaysia 2009 yang membawa hukuman penjara selama tempoh tidak melebihi 20 tahun dan denda tidak kurang daripada 5 kali ganda jumlah atau nilai butiran matang yang palsu atau silap itu dapat dinilai atau berbentuk wang, atau RM10,000.00, mengikut mana-mana yang lebih tinggi.

Ketua PesuruhjayaSuruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia

PERAKUAN IBU/BAPA/PENJAGASaya telah baca peringatan di atas dan mengaku bahawa semua butiran yang telah diberikan di atas adalah benar dan pihak sekolah, Jabatan Pelajaran Negeri berhak membatalkan biasiswa anak saya sekiranya butir-butir yang diberikan oleh saya adalah tidak benar. Saya sedar bahawa sebarang pernyataan palsu akan mendedahkan saya kepada pendakwaan di bawah undang-undang yang berkuat kuasa di Malaysia.

Tarikh :Tanda tangan Ibu/ Bapa /Penjaga :

BAHAGIAN C : BUTIRAN AKADEMIK (Peperiksaan tahun berakhir yang pernah diduduki oleh pemohon) (Pilih 7 mata pelajaran terbaik termasuk Bahasa Melayu)BilMata PelajaranPeperiksaan / GredUPSRPMRAkhir TahunSPMa.Bahasa MelayuPemahamanPenulisanb.Bahasa Inggerisc.Matematikd.Sainse.Sejarahf.Geografig.Pendidikan Islam / Pendidikan Moralh.Kemahiran Hidup Bersepadu

BAHAGIAN D : AKTIVITI (Sila sertakan salinan dokumen yang disahkan)Sila tandakan (/) di ruang berkenaanSUKANa.Mewakili Negeri / Negarab.Mewakili Daerahc.Mewakili Sekolahd.Mewakili Rumah / Kelas / TingkatanPERSATUANa.Ketua Pengawas / Pengerusib.Naib Pengerusi / Pengawas / Setiausaha / Pengawas Perpustakaanc.Penolong Setiausaha / Bendaharid.Ahli Jawatankuasae.Ahli BiasaPAKAIAN SERAGAMa.Ketua / Group Leader / Drum Majorb.Sarjan / Korporal / Lans Korporalc.Ahli Jawatankuasa dan pangkat-pangkat laind.Ahli BiasaBAHAGIAN E : PENGESAHAN SEKOLAH

Pihak sekolah mengesahkan maklumat di atas adalah benar. Sekiranya didapati maklumat-maklumat yang dikemukakan ini tidak betul atau murid ini terlibat dalam kes disiplin, tindakan akan diambil untuk menarik balik penawaran biasiswa ini.Tanda tangan Pengetua : Cap Rasmi Tarikh :

LAM BLAMPIRAN BSENARAI PERMOHONAN BKP / BKPUNAMA SEKOLAHKOD SEKOLAH :______________________________________________________JENIS BIASISWA

BILNAMA MURIDTING.NOMBOR KP / SIJIL LAHIRTARIKH LAHIRJENIS BIASISWABILANGAN TANGGUNGAN JUMLAH PENDAPATAN IBU BAPA / PENJAGAMARKAH PENDAPATANMARKAH AKADEMIK MARKAH KOKURIKULUMJUMLAH MARKAHCATATAN

Disediakan Oleh :Disemak Oleh :Disahkan Oleh : (Guru Biasiswa)(Penolong Kanan HEM)(Pengetua)* Catatan : Sediakan secara berasingan mengikut jenis biasiswa BKP2/BKP3/BKPUA/BKPUS

LAM CLAMPIRAN CRAYUAN PERMOHONAN / KECICIRAN PERMOHONAN ATAS TALIAN BAGI BKP / BKPUJABATAN PELAJARAN NEGERI PERAKJENIS BIASISWA

BILNAMA MURIDKOD SEKOLAHNAMA SEKOLAHNOMBOR KP / SIJIL LAHIRTARIKH LAHIRTINGJENISBIASISWANO AKAUNBSN(JIKA ADA)JANTINAKAUMJUMLAH PENDAPATAN IBU BAPA / PENJAGAMARKAH AKADEMIKMARKAH PENDAPATANMARKAH KOKURI KULUMJUMLAH

Disediakan Oleh :Disahkan Oleh :

(*) 1.Hendaklah dihantar pada bulan Jun dan Ogos secara softcopy dalam format Microsoft Excel 2.Sediakan secara berasingan mengikut jenis biasiswa BKP2/BKP3/BKPUA/BKPUS

LAM DLAMPIRAN DASAS PENGIRAAN MERITBIASISWA KECIL PERSEKUTUAN (BKP)

1Kadar Biasiswa

(a)BKP-RM 70.00 sebulan

2Faktor-faktor yang dipertimbangkan

(a)Prestasi akademik-50%(b)Latar belakang keluarga & kewangan-40%(c)Kokurikulum-10%

3Prestasi Akademik (Maksima 50 Peratus)

(a) Peperiksaan Skor diambil kira daripada peperiksaan yang paling hampir pernah diduduki oleh seseorang calon tersebut. Ia boleh dibahagikan seperti berikut

TingkatanPeperiksaan Yang Diambil kira

i. Tingkatan 1UPSRii. Tingkatan 2Peperiksaan Akhir Penggal Tingkatan 1iii. Tingkatan 3Peperiksaan Akhir Penggal Tingkatan 2iv. Tingkatan 4Penilaian Menengah Rendah (PMR)v. Tingkatan 5Peperiksaan Akhir Penggal Tingkatan 4

(b) Jumlah Skor

iTingkatan 1(Markah minimum bagi pencapaian akademik ialah 40%. Manakala, markah minimum keseluruhan setelah dicampur dengan markah pendapatan dan kokurikulum adalah 65% )GredSkor A5 B4 C3 D2 E1

CONTOH :3A, 2B(3 x 5) + (2 x 4) = 23 (46%)JUMLAH SKOR25242322212019PERATUS50484644424038

JUMLAH SKOR18171615PERATUS36343230

ii. Tingkatan 2, 3 dan 4(Skor diambil kira daripada 7 mata pelajaran terbaik Bahasa Melayu diwajibkan)

(Markah minimum bagi pencapaian akademik ialah 34%. Manakala, markah minimum keseluruhan setelah dicampur dengan markah pendapatan dan kokurikulum adalah 65% )GredSkorA5B4C3D2E1

CONTOH :6A, 1D(6 x 5) + (1 x 2) = 32 (46%)JUMLAH SKOR3534333231302928PERATUS5049474644434140

JUMLAH SKOR27262524232221PERATUS39373634333130

JUMLAH SKOR20191817PERATUS29272624

iii.Tingkatan 5(Skor diambil kira daripada 7 mata pelajaran terbaik Bahasa Melayu diwajibkan)(Markah minimum bagi pencapaian akademik ialah 33% (Skor 41). Manakala, markah minimum keseluruhan setelah dicampur dengan markah pendapatan dan kokurikulum adalah 65% )

GredSkorA+9A8A-7B+6B5C+4C3D2E1G0

CONTOH :5 A+, 1 B+, 1 C+(5 x 9) + (1 x 6) + (1 x 4) = 55 (44%)

JUMLAH SKOR6362616059585756PERATUS5049484847464544

JUMLAH SKOR5554535251504948PERATUS4443424140403938

JUMLAH SKOR4746454443424140PERATUS3737363534333332

JUMLAH SKOR3938373635343332PERATUS3130292928272625

4Latar Belakang Keluarga dan Kewangan (Maksima 40 Peratus)

Jumlah Pendapatan Keluarga SebulanBilangan Tanggungan12345678 dan lebihRM 500.00 ke bawah2428323640404040RM 501.00 RM 750.002024283236404040RM 751.00 RM 1,000.001620242832364040RM 1,001.00 RM 1,250.001216202428323640RM 1,251.00 RM 1,500.00812162024283240

5Penglibatan Kokurikulum Seperti Sukan / Kelab / Persatuan dan Aktiviti- aktiviti Lain (Maksimum 10 Peratus)

(a)Mewakili Dalam Kegiatan Sukan / PermainanPeratus

Mewakili Negeri / Negara10Mewakili Daerah8Mewakili Sekolah6Mewakili rumah / Kelas / Tingkatan4

atau(b)Kegiatan Dalam PersatuanPeratus

Ketua Pengawas / Pengerusi 10Naib Pengerusi / Pengawas / Setiausaha / Pustakawan8Penolong Setiausaha / Bendahari6Ahli Jawatankuasa4Ahli Biasa2

atau(c)Pakaian SeragamPeratus

Ketua / Group Leader / Drum Major10Sarjan / Korporal / Lans Korporal8Ahli Jawatankuasa dan pangkat-pangkat lain6Ahli Biasa4

(*)Pilih mana-mana satu sahaja markah yang tertinggi

LAM ELAMPIRAN E

ASAS PENGIRAAN MERITBIASISWA KELAS PERSEDIAAN UNIVERSITI (BKPU)

1Kadar Biasiswa

(a)BKPUA (aliran sastera)-RM 90.00 sebulan(b)BKPUS (aliran sains)-RM 110.00 sebulan

2Prestasi Akademik (Maksima 50 Peratus)

i.Tingkatan 6 Rendah (Skor diambil kira daripada 7 mata pelajaran terbaik Bahasa Melayu diwajibkan)

(Markah minimum bagi pencapaian akademik ialah 33%. Manakala, markah minimum keseluruhan setelah dicampur dengan markah pendapatan dan kokurikulum adalah 65% )

GredSkorA+9A8A-7B+6B5C+4C3D2E1G0

CONTOH :5 A+, 1 B+, 1 C+(5 x 9) + (1 x 6) + (1 x 4) = 55 (44%)

JUMLAH SKOR6362616059585756PERATUS5049484847464544

JUMLAH SKOR5554535251504948PERATUS4443424140403938

JUMLAH SKOR4746454443424140PERATUS3737363534333332

JUMLAH SKOR3938373635343332PERATUS3130292928272625

ii.Tingkatan 6 Atas (Skor diambil kira daripada 4 mata pelajaran terbaik termasuk Pengajian Am)

(Markah minimum bagi pencapaian akademik ialah 33%. Manakala, markah minimum keseluruhan setelah dicampur dengan markah pendapatan dan kokurikulum adalah 65% )

GredSkorA10A-9B+8B7B-6C+5C4

CONTOH :3A, 1C(3 x 10) + (1 x 4) = 34 (43%)

JUMLAH SKOR4039383736353433PERATUS5049484645444341

JUMLAH SKOR3231302928272625PERATUS4039383635343331

JUMLAH SKOR2423222120191817PERATUS3029282625242321

JUMLAH SKOR16PERATUS20

3Faktor-faktor yang dipertimbangkan

(a)Prestasi akademik-50%(b)Latar belakang keluarga & kewangan-40%(c)Kokurikulum-10%

4Latar belakang Keluarga dan Kewangan (Maksima 40 Peratus)

Jumlah Pendapatan Keluarga SebulanBilangan Tanggungan12345678 dan lebihRM 500.00 ke bawah2428323640404040RM 501.00 RM 750.002024283236404040RM 751.00 RM 1,000.001620242832364040RM 1,001.00 RM 1,250.001216202428323640RM 1,251.00 RM 1,500.00812162024283240

5Penglibatan Kokurikulum Seperti Sukan / Kelab / Persatuan dan Aktiviti- aktiviti Lain (Maksimum 10 Peratus)(a)Mewakili Dalam Kegiatan Sukan / PermainanPeratus

Mewakili Negeri / Negara10Mewakili Daerah8Mewakili Sekolah6Mewakili rumah / Kelas / Tingkatan4

atau(b)Kegiatan Dalam PersatuanPeratus

Ketua Pengawas / Pengerusi 10Naib Pengerusi / Pengawas / Setiausaha / Pustakawan8Penolong Setiausaha / Bendahari6Ahli Jawatankuasa4Ahli Biasa2

atau(c)Pakaian SeragamPeratus

Ketua / Group Leader / Drum Major10Sarjan / Korporal / Lans Korporal8Ahli Jawatankuasa dan pangkat-pangkat lain6Ahli Biasa4

(*)Pilih mana-mana satu sahaja markah yang tertinggi

LAM FLAMPIRAN FKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIABIASISWA KECIL PERSEKUTU

Recommended

View more >