surat tawaran cetakan komputer tarikh cetakan : …d)salinan sijil berhenti sekolah* e)buku...

of 13/13
SURAT TAWARAN CETAKAN KOMPUTER TARIKH CETAKAN : 29-Jan-2019 BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL (Techinal And Vocational Education Division) KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA (Ministry of Education Malaysia) ARAS 5 & 6, Blok E14, Kompleks E Tel : +603-8884 5154 PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN Faks: +603-8884 5047 62604 PUTRAJAYA Web:http://www.moe.gov.my/bptv Rujukan Kami : KP.BPTV.620 - 1/1/1/3 ( 030712101596 ) NOR FARZANA BATRISYA BINTI NORAZMAN ( 030712101596 ) Tuan, TAWARAN KEMASUKAN KE KOLEJ VOKASIONAL (KV), SEKOLAH MENENGAH TEKNIK (SMT), GIATMARA DAN WISDEC AMBILAN 2019 Dimaklumkan bahawa permohonan anda telah berjaya dan maklumat penempatan anda adalah seperti berikut: NAMA INSTITUT : SEKOLAH MENENGAH TEKNIK TUANKU JA'AFAR ALAMAT : AMPANGAN 70400 SEREMBAN NEGERI SEMBILAN KURSUS : KEJURUTERAAN AWAM TARIKH MELAPOR DIRI : 12 FEBRUARI 2019 MASA : 8.30 PAGI ASRAMA : DENGAN ASRAMA 2. Anda dikehendaki melapor diri kepada pihak institusi berkenaan pada tarikh dan masa yang ditetapkan. Semasa melapor diri, anda dikehendaki menyerahkan dokumen-dokumen berikut: a) Salinan Keputusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Tahun 2018* yang merangkumi PT3, PS, PAJSK dan PPsi - murid Lepasan PBS b) Salinan Pelaporan PAV/SKM* - murid Lepasan PAV c) Salinan Kad Pengenalan* d) Salinan Sijil Berhenti Sekolah* e) Buku Kokurikulum f) Surat Kuasa Biasiswa (jika menerima biasiswa) g) Borang Pengakuan Kebenaran Penjaga, Borang PP, Borang PT, Borang TED4 dan Borang SAK *Salinan perlu disahkan dan sertakan dokumen asal semasa mendaftar.Dokumen asal akan dikembalikan selepas pendaftaran. 3. Tawaran ini adalah muktamad dan berkuatkuasa pada tarikh pendaftaran sahaja. Calon yang didapati memberi maklumat salah / tidak benar / manipulasi maklumat semasa dan selepas memohon program ini akan diambil tindakan dengan menarik balik tawaran. Maklumat calon akan disemak secara terperinci dari semasa ke semasa selama tempoh pengajian. Sekian, terima kasih. "BERKHIDMAT UNTUK NEGARA" Saya yang menjalankan amanah, (ZAINUREN BIN HAJI MOHD NOR) Pengarah Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional Kementerian Pendidikan Malaysia *Sertakan dokumen asal semasa mendaftar, dokumen asal akan dikembalikan selepas pendaftaran. Surat ini adalah cetakan komputer dan tidak memerlukan tandatangan.

Post on 26-Dec-2019

58 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • SURAT TAWARAN CETAKAN KOMPUTER TARIKH CETAKAN : 29-Jan-2019BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL(Techinal And Vocational Education Division) KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA (Ministry of Education Malaysia) ARAS 5 & 6, Blok E14, Kompleks E Tel : +603-8884 5154PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN Faks: +603-8884 504762604 PUTRAJAYA Web:http://www.moe.gov.my/bptv

  Rujukan Kami : KP.BPTV.620 - 1/1/1/3 ( 030712101596 )

  NOR FARZANA BATRISYA BINTI NORAZMAN ( 030712101596 )

  Tuan,

  TAWARAN KEMASUKAN KE KOLEJ VOKASIONAL (KV), SEKOLAH MENENGAH TEKNIK (SMT),GIATMARA DAN WISDEC AMBILAN 2019

  Dimaklumkan bahawa permohonan anda telah berjaya dan maklumat penempatan anda adalah seperti berikut:

  NAMA INSTITUT : SEKOLAH MENENGAH TEKNIK TUANKU JA'AFARALAMAT : AMPANGAN 70400 SEREMBAN

  NEGERI SEMBILANKURSUS : KEJURUTERAAN AWAMTARIKH MELAPOR DIRI : 12 FEBRUARI 2019 MASA : 8.30 PAGI ASRAMA : DENGAN ASRAMA

  2. Anda dikehendaki melapor diri kepada pihak institusi berkenaan pada tarikh dan masa yang ditetapkan.Semasa melapor diri, anda dikehendaki menyerahkan dokumen-dokumen berikut:

  a) Salinan Keputusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Tahun 2018* yang merangkumiPT3, PS, PAJSK dan PPsi - murid Lepasan PBS

  b) Salinan Pelaporan PAV/SKM* - murid Lepasan PAVc) Salinan Kad Pengenalan*d) Salinan Sijil Berhenti Sekolah* e) Buku Kokurikulumf) Surat Kuasa Biasiswa (jika menerima biasiswa)g) Borang Pengakuan Kebenaran Penjaga, Borang PP, Borang PT, Borang TED4 dan Borang SAK*Salinan perlu disahkan dan sertakan dokumen asal semasa mendaftar.Dokumen asal akan dikembalikan selepaspendaftaran.

  3. Tawaran ini adalah muktamad dan berkuatkuasa pada tarikh pendaftaran sahaja. Calon yang didapatimemberi maklumat salah / tidak benar / manipulasi maklumat semasa dan selepas memohon program ini akandiambil tindakan dengan menarik balik tawaran. Maklumat calon akan disemak secara terperinci dari semasa kesemasa selama tempoh pengajian.

  Sekian, terima kasih.

  "BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

  Saya yang menjalankan amanah,

  (ZAINUREN BIN HAJI MOHD NOR) PengarahBahagian Pendidikan Teknik dan VokasionalKementerian Pendidikan Malaysia

  *Sertakan dokumen asal semasa mendaftar, dokumen asal akan dikembalikan selepas pendaftaran. Surat ini adalah cetakan komputer dan tidak memerlukan tandatangan.

 • LANGKAH – LANGKAH PENDAFTARAN 2019 SM TEKNIK TUANKU JA’AFAR

  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  LANGKAH – LANGKAH PENDAFTARAN TINGKATAN 4 2019 ( SILA PASTIKAN ANDA MEMATUHI SETIAP LANGKAH YANG DIBERIKAN )

  LANGKAH TINDAKAN LANGKAH

  1 1. Serahkan cetakan Surat Tawaran kepada sekolah asal

  untuk dapatkan Sijil Berhenti Sekolah. Seandainya Sijil Berhenti Sekolah tidak dapat

  dikeluarkan sebelum hari mendaftar, lengkapkan Borang Perakuan Sekolah dan dapatkan pengesahan sekolah asal.

  2. Lengkapkan semua dokumen–dokumen yang dimuat turun.

  LANGKAH 2

  1. Beli sampul surat bersaiz A4, tampalkan halaman SAMPUL PENDAFTARAN SEKOLAH di muka hadapan sampul.

  2. Isikan semua dokumen yang telah lengkap seperti dalam senarai semak ke dalam sampul tersebut.

  JIKA TAWARAN DENGAN ASRAMA 3. Muatturun dokumen pendaftaran asrama dari pautan

  berikut:

  http://www.sttj.edu.my/tawar/upload/dokumen_asrama.pdf

  4. Beli sampul surat bersaiz A4, tampalkan halaman SAMPUL PENGURUSAN ASRAMA di muka hadapan sampul.

  5. Isikan semua dokumen yang telah lengkap seperti dalam senarai semak ke dalam sampul tersebut.

  LANGKAH 3

  Pada hari pendaftaran, serahkan SAMPUL PENDAFTARAN SEKOLAH kepada guru kelas. Jika tawaran dengan asrama, serahkan SAMPUL PENGURUSAN ASRAMA kepada Penyelia Asrama semasa pendaftaran asrama.

 • Tampalkan halaman ini di muka hadapan sampul bersaiz A4

  SM TEKNIK TUANKU JA’AFAR, SEREMBAN “ SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN “

  SAMPUL PENDAFTARAN SEKOLAH

  SENARAI SEMAK DOKUMEN

  ( Tandakan pada dokumen yang lengkap dan telah dimasukkan ke dalam sampul ini )

  □ 1 SALINAN CETAKAN SURAT TAWARAN □ 4 KEPING GAMBAR UKURAN PASPORT

  □ 1 SALINAN SIJIL BERHENTI SEKOLAH (atau BORANG PERAKUAN SEKOLAH ASAL) □ 1 SALINAN SIJIL LAHIR / SIJIL PENGANGKATAN MURID

  □ 1 SALINAN KEPUTUSAN PBS (PT3, PS, PAJSK dan PPsi) □ 1 SALINAN KAD PENGENALAN BAPA / PENJAGA UTAMA (atau PASPORT jika bukan warganegara)

  □ BORANG PT – PENERIMAAN TAWARAN (dilengkapkan) □ 1 SALINAN KAD PENGENALAN IBU / PENJAGA KEDUA (atau PASPORT jika bukan warganegara)

  □ BORANG TED4 – JAMINAN TATATERTIB (dilengkapkan) □ 1 SALINAN SLIP GAJI BAPA / PENJAGA UTAMA (atau BORANG PENGAKUAN PENDAPATAN yang disahkan jika tidak bekerja atau tiada penyata gaji)

  □ BORANG SAK – SURAT AKUAN KESIHATAN (dilengkapkan) □ 1 SALINAN SLIP GAJI IBU / PENJAGA KEDUA (atau BORANG PENGAKUAN PENDAPATAN yang disahkan jika tidak bekerja atau tiada penyata gaji)

  □ BORANG PERAKUAN PENJAGA (dilengkapkan) □ BUKU KOKURIKULUM, SURAT KUASA BIASISWA (dan dokumen lain, jika berkenaan)

  □ 1 SALINAN KAD PENGENALAN MURID □ 1 SALINAN SURAT DAFTAR KEMATIAN / DAFTAR PERCERAIAN (jika berkenaan)

  NOMBOR TELEFON BIMBIT UNTUK GROUP WHATSAPP SARANA IBUBAPA No H/P Penjaga Utama No H/P Penjaga Kedua

  NAMA

  NO. KP

  KELAS

 • Borang PT(Diisi dalam 2 salinan)

  1 salinan untuk simpanan murid 1 salinan untuk simpanan kolej/sekolah/institusi

  KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

  BORANG PENERIMAAN TAWARAN

  Saya dengan ini mengaku bahawa saya menerima tawaran ini berdasarkan syarat-syarat berikut:

  Tandakan (v) pada butiran yang berkaitan :

  Saya tidak cacat. (Kementerian Pendidikan Malaysia berhak MENARIK BALIK / MEMBATALKAN tawaran inisekiranya saya didapati cacat dan menghalang diri saya daripada menjalankan kelas amali / kerja kursus).

  Saya TIDAK AKAN MEMOHON balik ke Sekolah Menengah Akademik / Sekolah asal kerana sedia maklum bahawamengikut peraturan, murid yang telah melapor diri di bawah program Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional(BPTV) TIDAK AKAN DIBERI tempat lagi di Sekolah Menengah Akademik / Biasa.

  Tandatangan Murid : _______________________________ Tarikh : __________________ Nama Murid : ___________________________________ No. Kad Pengenalan : _______________________________ Disahkan oleh : Tandatangan Ibu/Bapa/Penjaga : _______________________________ Tarikh : __________________ Nama Ibu/Bapa/Penjaga* : _______________________________ No. Kad Pengenalan : _______________________________ Hubungan

  : __________________

  (dengan murid - jika Penjaga) Disaksikan oleh :

  Tandatangan : _______________________________ Cap Rasmi :_________________ (Pengetua/Penghulu/Penggawa/Ketua Kampung/*Pegawai Kerajaan Bahagian I)*

  * Potong yang tidak berkenaan

  Borang ini dikeluarkan pada : 30-Jan-2019

 • Borang TED 4

  (Diisi dalam 2 salinan) 1 salinan untuk simpanan murid 1 salinan untuk simpanan sekolah/kolej/agensi/institut

  KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

  BORANG PERJANJIAN JAMINAN TATATERTIB MEMASUKI KOLEJ/SEKOLAH/INSTITUSI TAHUN 2019

  (TULIS DENGAN HURUF BESAR)

  Nama Murid :

  ________________________________________________No. Kad Pengenalan : _________________________ Jantina : _________________Alamat Surat Menyurat : ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________Poskod : _________________ Bandar : __________________

  Tandakan (√) pada butiran yang berkaitan :

  LAFAZ PERJANJIAN

  Saya yang bernama seperti di atas, dengan ini mengaku bahawa saya bersetuju akan mematuhi segalaperaturan dan undang-undang sekolah/kolej/institusi selama saya belajar di sekolah/kolej/institusi ini dansekiranya saya melanggar peraturan sekolah/kolej/institusi , saya sanggup menerima sebarang hukumanyang berkaitan termasuk BUANG SEKOLAH/KOLEJ/INSTITUSI. Persetujuan ini dibuat atas kerelaanhati saya sendiri tanpa desakan / paksaan mana-mana pihak.

  _________________________

  ______________________________Tandatangan Murid : Tandatangan Ibu/Bapa/Penjaga* Tarikh : Tarikh :

  Disahkan Oleh :

  Cap Rasmi : Tandatangan : ____________________________ ____________________ (Pengetua/Penghulu/Penggawa/Ketua Kampung/*Pegawai Kerajaan

  Bahagian I)*

  * Potong yang tidak berkenaan

  Borang ini dikeluarkan pada: 30-Jan-2019

 • Borang SAK

  (Diisi dalam 2 salinan) 1 salinan untuk simpanan murid 1 salinan untuk simpanan kolej/sekolah/agensi/institusi

  KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

  SURAT AKUAN KESIHATAN (perakuan perlu diisi oleh ibu bapa/penjaga)

  Nama Ibu/Bapa/Penjaga : __________________________________________________________

  No. Kad Pengenalan : _________________ Hubungan : ________________Alamat Surat Menyurat : __________________________________________________________ ___________________________________________________________Poskod : _________________ Bandar : ________________ Nama Anak / Jagaan : __________________________________________________________No. Kad Pengenalan : __________________________ Tarikh Lahir : ________________Kursus Ditawarkan : ____________________________________

  Tandakan (v) pada butiran yang berkaitan :

  Saya yang bernama seperti di atas mengesahkan bahawa sepanjang pengetahuan saya,anak/jagaan* saya ini TIDAK PERNAH/PERNAH/SEDANG* menghidap penyakit lemah jantung /darah tinggi / kencing manis / alahan (allergy) / migrain / lelah / pekak / pitam / sawan / rabunwarna atau lain-lain penyakit merbahaya*

  Saya yang bernama di atas mengesahkan bahawa sepanjang pengetahuan saya, anak/jagaan*saya TIDAK PERNAH/PERNAH/SEDANG* mengalami halusinasi/masalah mental/dirujukkepada pakar psikiatrik

  Saya yang bernama di atas mengesahkan bahawa anak/jagaan* saya TIDAKPERNAH/PERNAH/SEDANG* disabitkan dengan jenayah atau penyalahgunaan dadah

  Sepanjang yang saya ketahui, kesihatan anak / jagaan* saya ini AKAN/TIDAK AKAN*membahayakan dirinya ketika dia menjalankan kursus ini di bengkel sekolah/kolej/institusi.

  Saya yang benar, _________________________

  Tandatangan Ibu/ Bapa /Penjaga Tarikh :

  * Potong yang tidak berkenaanBorang ini dikeluarkan pada: 30-Jan-2019

 • BORANG PERAKUAN PENJAGA(Diisi dalam 2 salinan)

  1 salinan untuk simpanan murid 1 salinan untuk simpanan kolej/sekolah/institusi

  KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

  BORANG PENGAKUAN KEBENARAN PENJAGA

  Saya___________________________________________(nama penjaga),No. K/P : _____________________ *ibu / bapa / penjagakepada _____________________________________________(nama murid), no. K/P : _______________________ dengan inimemberi kuasa kepada tuan untuk :

  SETUJU TIDAKSETUJU

  KEBENARAN BIUS (ANAESTHESIA) DAN PEMBEDAHAN *MEMBERI kebenaran kepada pihak KV/SMT/institusi* bagi pihak saya, jika pada nasihat doktor yang

  anak / tanggungan* saya ini memerlukan rawatan bius (anaesthesia) dan/atau pembedahan, sekiranyasaya tidak dapat hadir pada masa yang diperlukan.

  Saya juga mengaku dan berjanji bahawa saya tidak akan membuat apa-apa dakwaan kepada pihakpihak berkuasa KV/SMT/institusi sekiranya ada apa-apa perkara yang tidak diingini berlaku ke atas anak/ tanggungan* saya hasil daripada pembedahan atau penggunaan Aneasthethic ini.

  KEBENARAN MENYERTAI KEGIATAN PELAJAR *MEMBENARKAN anak / tanggungan saya untuk menyertai sebarang kegiatan pelajar yang dianjurkan

  oleh pihak KV/SMT/institusi* dan saya faham bahawa saya tidak akan menuntut apa-apa kerugian keatas anak / tanggungan* saya selain yang diperuntukkan oleh KV/SMT/institusi* sekiranya berlakuperkara-perkara yang tidak diingini dan tidak disengajakan sepanjang kegiatan tersebut berlangsung.

  KEBENARAN UJIAN AIR KENCING

  *MEMBENARKAN anak / tanggungan saya menjalani ujian air kencing dari masa ke semasa, yangdiuruskan oleh KV/SMT/institusi* untuk tujuan kesihatan dan keselamatan. Saya tidak akan menuntutapa-apa kerugian ke atas anak / tanggungan saya selain yang diperuntukkan oleh KV/SMT/institut* ini.

  Yang benar, ____________________________ (Tandatangan ibu / bapa /penjaga) Nama : Tarikh : Catatan : * potong mana yang tidak berkenaan Borang ini dikeluarkan pada: 30-Jan-2019

 • Borang PP

  (Diisi dalam 2 salinan) 1 salinan untuk simpanan murid 1 salinan untuk simpanan kolej/sekolah/institusi

  KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

  BORANG PENGAKUAN PENDAPATAN

  BAGI IBU BAPA / PENJAGA YANG TIADA PENYATA GAJI TAHUN ......................

  Nama Ibu / Bapa / Penjaga : ........................................................................................................

  No. Kad Pengenalan : ........................................................................................................

  Nama Murid : ........................................................................................................

  Hubungan dengan murid : ........................................................................................................

  Alamat Ibu / Bapa / Penjaga : ........................................................................................................

  : ........................................................................................................: ........................................................................................................

  Pekerjaan Ibu / Bapa / Penjaga : ........................................................................................................

  Nyatakan Aktiviti Pekerjaan : ........................................................................................................

  Dengan ini saya mengaku bahawa pendapatan purata saya adalah sebanyak RM .............sebulan.

  ........................................................

  Tarikh:..................................

  (Tandatangan Ibu/ Bapa /Penjaga) *PENGESAHANSaya dengan ini mengesahkan bahawa pendapatan yang dinyatakan di atas adalah munasabah dan benarberdasarkan pengetahuan saya.

  ........................................................

  Tandatangan Cap RasmiNama : .............................................. Jawatan Rasmi : ............................................... Tarikh : ...............................................

  *Pengesahan hendaklah dilakukan oleh Majikan / Jaksa Pendamai (JP) / Penghulu / Ketua Kampung / AJK PIBG.

  *SILA SERTAKAN SALINAN : kad pengenalan ibu & bapa/ penjaga

 • Borang Perakuan Sekolah Asal

  __________________________________ Teknologi Asas Kemajuan

  Kepada: Pengetua, SM Teknik Tuanku Ja’afar Ampangan, 70400 Seremban, Negeri Sembilan.

  BORANG PERAKUAN SEKOLAH ASAL

  NAMA MURID : ..…………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………….

  NO. KAD PENGENALAN : …………………………………………………………………………..

  Pelajar tersebut telah mengemukakan surat tawaran berpindah ke Sekolah Menengah

  Teknik Tuanku Ja’afar, dan pihak kami tiada halangan untuk beliau menerima tawaran

  tersebut dan akan mengeluarkan Sijil Berhenti Sekolah dalam masa yang terdekat.

  Pelajar tersebut juga *TIDAK LAYAK / TELAH / BELUM diberikan Bantuan Awal

  Persekolahan (BAP) bagi tahun 2019.

  * potong yang tidak berkenaan

  Tandatangan Pengetua : ………………………………………… Tarikh :……………………

  Nama Pengetua / Wakil :

  Cop Rasmi Sekolah :

 • KOPERASI SMTTJ

  SENARAI BAYARAN KOPERASI PENDAFTARAN MURID TINGKATAN 4 / 2019

  A. SENARAI KEPERLUAN SEKOLAH DAN ASRAMA

  SENARAI BARANGAN

  BIL PERKARA

  KUAN

  TITI

  ASRAMA TANPA ASRAMA

  LELAKI PEREMPUAN LELAKI PEREMPUAN

  1 Modal Syer Koperasi - RM 10.00 RM 10.00 RM 10.00 RM 10.00

  2 Yuran Masuk Koperasi - RM 2.00 RM 2.00 RM 2.00 RM 2.00

  3 Yuran Finger Print - RM 15.00 RM 15.00 RM 15.00 RM 15.00

  4 Kad Matrik 1 RM 10.00 RM 10.00 RM 10.00 RM 10.00

  5 Majalah Sekolah 1 RM 25.00 RM 25.00 RM 25.00 RM 25.00

  6 Buku PAJSK 1 RM 4.20 RM 4.20 RM 4.20 RM 4.20

  7 Lencana Sekolah 1 RM 4.00 RM 4.00 RM 4.00 RM 4.00

  8 T-Shirt PJK 1 RM 22.00 RM 23.00 RM 22.00 RM 23.00

  9 T-Shirt Rumah Sukan 1 RM 22.00 RM 23.00 RM 22.00 RM 23.00

  10 T-Shirt Aktiviti Koko 1 RM 26.00 RM 27.00 RM 26.00 RM 27.00

  11 Baju Uniform Sekolah 1 RM 45.00 RM 46.00 RM 45.00 RM 46.00

  12 Beg SMTTJ 1 RM 4.00 RM 4.00 RM 4.00 RM 4.00

  13 Nametag 1 RM5.50 RM 5.50 RM 5.50 RM 5.50

  14 Tali pinggang 1 RM 4.00 - RM 4.00 -

  15 Sampin 1 RM 45.00 - RM 45.00 -

  16 Tudung Korporat 1 - RM 23.00 - RM 23.00

  17 Cadar dan Sarung Bantal ( Bercop Sekolah ) 2 RM 40.00 RM 40.00 - -

  18 Sarung Tilam 1 RM 17.00 RM 17.00 - -

  19 Dobi Cadar - RM 55.00 RM 55.00 - -

  JUMLAH RM 355.70 RM 333.70 RM 243.70 RM 221.70

  Makluman Tambahan Pihak asrama TIDAK MENYEDIAKAN BANTAL. Pelajar asrama dikehendaki membawa bantal sendiri dari rumah.

 • KOPERASI SMTTJ

  B. SENARAI BUKU TULIS

  BIL PERKARA KUANTITI HARGA/

  UNIT (RM)

  JURUSAN KEJURUTERAAN

  JURUSAN PERDAGANGAN

  (1) (2)

  1 Buku tulis garis satu 5 0.90 4.50 4.50 4.50

  2 Buku kotak kecil 2 0.90 1.80 1.80 1.80

  3 Buku nota poket 1 2.00 2.00 2.00 2.00

  4 Buku tulis fizik 1 2.00 2.00 2.00 -

  6 Buku tulis garis satu A4 5 2.20 11.00 11.00 11.00

  7 Buku kulit tebal (kecil) 1 5.00 5.00 5.00 5.00

  8 Buku Graf 1 2.20 2.20 2.20 2.20

  10 Examination Pad 1 3.00 3.00 3.00 3.00

  11 Buku Lejar 1 2.00 - 2.00 2.00

  12 Buku Tunai 1 2.00 - 2.00 2.00

  13 Buku Jurnal 1 2.00 - 2.00 2.00

  JUMLAH (RM) RM 31.50 RM 37.50 RM 35.50

  C. SENARAI BUKU KERJA

  BIL

  PERKARA

  KEJURUTERAAN PERDAGANGAN 1

  PERDAGANGAN 2

  1 Matematik Moden RM 10.00 RM 10.00 RM 10.00

  2 Sejarah RM 9.50 RM 9.50 RM 9.50

  3 Matematik Tambahan RM 11.30 RM 11.30 RM 11.30

  4 Pendidikan Islam RM 9.50 RM 9.50 RM 9.50

  5 PJK RM 6.50 RM 6.50 RM 6.50

  6 Bahasa Melayu RM 10.70 RM 10.70 RM 10.70

  7 Fizik RM 11.30 RM 11.30 -

  8 Kimia RM 11.30 RM 11.30 -

  9 Lukisan Kejuruteraan RM 28.00 - -

  10 Prinsip Akaun - RM 11.30 RM 11.30

  11 Sains - - RM 10.00

  JUMLAH RM 108.10 RM 91.40 RM 78.80

 • KOPERASI SMTTJ D. BARANGAN KEJURUTERAAN

  SET

  Engineering Drawing Tools

  - GMY Compass Set (3 in 1) - A3 Wooden Board - T Square - French Curve - Set Square - Multi Shape Template - Masking Tape - A3 Engineering Drawing File - Canvas bag without Zip

  RM 117.00

  Senarai Harga Set Lukisan Kejuruteraan

  BIL PERKARA HARGA SEUNIT

  1 A3 Wooden Drawing Board RM 18.00

  2 T Square RM 7.50

  3 GMY Compass Set 3 in 1 RM 42.00

  4 French Curve RM 7.50

  5 Set Square RM 7.50

  6 Multi Shape Template RM 6.50

  7 Masking Tape RM 1.50

  8 A3 Engineering Drawing File RM 13.00

  9 Canvas Bag without zip RM 14.00

  *Sebarang perubahan harga tertakluk kepada bekalan harga semasa

  JUMLAH BAYARAN A+B+C (TANPA SET LUKISAN KEJURUTERAAN)

  KEJURUTERAAN

  PERDAGANGAN 1

  PERDAGANGAN 2

  LELAKI ASRAMA RM 495.30 RM 484.60 RM 470.00

  LELAKI TANPA ASRAMA RM 383.30 RM 372.60 RM 358.00

  PEREMPUAN ASRAMA RM 473.30 RM 462.60 RM 448.00

  PEREMPUAN TANPA ASRAMA

  RM 361.30 RM 350.60 RM 336.00

 • KOPERASI SMTTJ

  KOPERASI SEK MEN TEKNIK TUANKU JAAFAR MERUPAKAN EJEN BANK BERDAFTAR BSN PELAJAR BOLEH MEMBUAT PENGELUARAN WANG BSN DI KOPERASI SEKOLAH. PELAJAR DIGALAKKAN MEMBUKA AKAUN BSN DI MANA-MANA CAWANGAN BSN SELURUH NEGARA