standard operating procedure (sop) perkhidmatan perkhidmatan utama 1govnet -   mampu...

Download STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PERKHIDMATAN PERKHIDMATAN UTAMA 1GOVNET -   mampu -p3-001-perkhidmatan

Post on 26-Aug-2019

223 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Versi: 2.0 30Disember 2016

  UNIT PEMODENAN TADBIRAN DAN PERANCANGAN PENGURUSAN MALAYSIA

  JABATAN PERDANA MENTERI

  STANDARD OPERATING PROCEDURE PERKHIDMATAN UTAMA

  (IPVPN, ADSL,

  Mula

  UNIT PEMODENAN TADBIRAN DAN PERANCANGAN PENGURUSAN MALAYSIA

  (MAMPU) JABATAN PERDANA MENTERI

  STANDARD OPERATING PROCEDURE PERKHIDMATAN UTAMA 1GOV*NET

  (IPVPN, ADSL, VSAT &MOBILE TECHNOLOGY

  Muka Surat: 0

  UNIT PEMODENAN TADBIRAN DAN PERANCANGAN PENGURUSAN MALAYSIA

  JABATAN PERDANA MENTERI

  STANDARD OPERATING PROCEDURE(SOP) 1GOV*NET

  MOBILE TECHNOLOGY)

 • MAMPU -P3-001-

  PERKHIDMATAN UTAMA

  SOP PERKHIDMATAN UTAMA 1GOV*NET

  (IPVPN, ADSL, VSAT, TEKNOLOGI MOBILE)

  Versi: 2.0 30Disember2016

  Muka Surat: 1

  REKOD PINDAAN DOKUMEN

  BIL. KELUARAN / PINDAAN

  TARIKH KETERANGAN

  PINDAAN MUKA SURAT

  DILULUSKAN OLEH

  1

  2

  KELUARAN

  PINDAAN

  30/10/2014

  30/12/2016

 • MAMPU -P3-001-

  PERKHIDMATAN UTAMA

  SOP PERKHIDMATAN UTAMA 1GOV*NET

  (IPVPN, ADSL, VSAT, TEKNOLOGI MOBILE)

  Versi: 2.0 30Disember2016

  Muka Surat: 2

  1. Talian IPVPN, ADSL DAN VSAT a) Kemasukan Rangkaian Agensi ke 1Gov*Net (Migrasi)

 • MAMPU -P3-001-

  PERKHIDMATAN UTAMA

  SOP PERKHIDMATAN UTAMA 1GOV*NET

  (IPVPN, ADSL, VSAT, TEKNOLOGI MOBILE)

  Versi: 2.0 30Disember2016

  Muka Surat: 3

  b) Permohonan Talian Baru PROSIDUR PERMOHONAN TALIAN BARU PERKHIDMATAN 1GOV*NET

  PENERANGANGSBMAMPUAGENSI/KEMENTERIAN

  Mula

  Isi permohonan talian

  baru melalui sistem

  1GovServ

  Semakan permohonan

  Perlu mengemukakan

  semula permohonan Permohonan

  lengkap?

  Semak cadangan

  Target Days

  Semakan status

  ketersediaan infra

  Cadangan target days

  Setuju cadangan

  Target Days?

  Mengeluarkan NTC Terima NTC

  Proses

  Pemasangan

  YaTidak

  Ya

  Tidak

  (1) Agensi perlu mengisi

  permohonan talian baru melalui

  sistem 1GovServ.

  (2) MAMPU akan membuat semakan

  permohonan yang dibuat oleh

  agensi.

  (3) Sekiranya permohonan tidak

  lengkap, agensi perlu

  mengemukakan semula permohonan

  baru.

  (4) Sekiranya permohonan telah

  lengkap, GSB akan melakukan

  semakan status ketersediaan infra

  melalui sistem.

  (5) GSB akan mengemukakan

  cadangan target days siap

  pemasangan bagi talian baru.

  IPVPN = maksimum 124 hari

  VSAT = maksimum 60 hari

  ADSL = maksimum 90 hari

  (6) MAMPU akan menyemak

  cadangan target days daripada pihak

  GSB.

  (7) Sekiranya MAMPU bersetuju,

  NTC akan dikeluarkan. Sekiranya

  tidak bersetuju, GSB perlu

  mengemukakan semula cadangan

  target days.

  (8) Pihak GSB akan menerima NTC

  (9)Pihak GSB akan memulakan

  proses pemasangan.

  *Tempoh keseluruhan proses

  permohonan talian baru adalah 30

  hari bergantung kepada kompleksiti

  permohonan.

  (1) (2)

  (3) (4)

  (5)(6)

  (7) (8)

  (9)

 • MAMPU -P3-001-

  PERKHIDMATAN UTAMA

  SOP PERKHIDMATAN UTAMA 1GOV*NET

  (IPVPN, ADSL, VSAT, TEKNOLOGI MOBILE)

  Versi: 2.0 30Disember2016

  Muka Surat: 4

  c) Permohonan Naik Taraf Talian

 • MAMPU -P3-001-

  PERKHIDMATAN UTAMA

  SOP PERKHIDMATAN UTAMA 1GOV*NET

  (IPVPN, ADSL, VSAT, TEKNOLOGI MOBILE)

  Versi: 2.0 30Disember2016

  Muka Surat: 5

  d) Permohonan Turuntaraf Lebar Jalur Talian

 • MAMPU -P3-001-

  PERKHIDMATAN UTAMA

  SOP PERKHIDMATAN UTAMA 1GOV*NET

  (IPVPN, ADSL, VSAT, TEKNOLOGI MOBILE)

  Versi: 2.0 30Disember2016

  Muka Surat: 6

  e) Permohonan Turuntaraf SLG Talian PROSIDUR PERMOHONAN TURUNTARAF SLG PERKHIDMATAN 1GOV*NET

  PENERANGANGSBMAMPUAGENSI/KEMENTERIAN

  Ya

  Tidak

  Inisiatif MAMPU

  berdasarkan kadar

  penggunaan

  Mula

  Isi permohonan di

  portal 1GovServ untuk

  Turuntaraf Talian

  Cadangan target days

  (1)(i)

  (5)

  Setuju untuk

  turuntaraf?

  MAMPU akan

  menyemak maklumat

  laporan bulanan

  (2)

  Agensi pantau

  penggunaan talian

  (3)

  Perbincangan bersama

  agensi

  (1)(i) Agensi perlu mengisi

  permohonan di portal 1GovServ.

  (1)(ii) MAMPU akan membuat inisiatif

  turuntaraf talian berdasarkan

  analisis:

  (b) Penggunaan kurang 20% dan

  tidak produktif

  (b) Mengoptimumkan peruntukan

  kewangan

  (2) MAMPU akan menyemak

  permohonan/inisiatif.

  (3) MAMPU akan menyemak kadar

  penggunaan di dalam laporan

  bulanan agensi melalui SAMS

  (4) MAMPU akan membuat

  perbincangan bersama agensi untuk

  membuat turuntaraf talian.

  (5) Sekiranya agensi tidak bersetuju

  dengan cadangan turuntaraf talian,

  agensi diminta untuk membuat

  pemantauan talian dan

  menggunakan talian secara

  optimum.

  (6) Sekiranya agensi bersetuju, pihak

  MAMPU akan menyediakan NTC

  dan GSB akan mengemukakan

  cadangan target days.

  (7) MAMPU akan menyemak

  cadangan target days daripada pihak

  GSB.

  (a) ada infra

  - Bulk (>10) - 60 hari

  - runcit – 30 hari

  (b) tiada infra – 124 hari

  (8) Sekiranya MAMPU bersetuju,

  NTC akan dikeluarkan.

  (9) Pihak GSB akan menerima NTC

  dan proses turuntaraf

  *Tempoh keseluruhan proses

  permohonan adalah 30 hari

  bergantung kepada kompleksiti

  permohonan.

  Terima dan Semak

  Permohonan/Inisiatif

  (8)

  Penyediaan dan

  Pengeluaran NTC

  Tamat

  (9)

  Terima NTC

  (1)(ii)

  (4)

 • MAMPU -P3-001-

  PERKHIDMATAN UTAMA

  SOP PERKHIDMATAN UTAMA 1GOV*NET

  (IPVPN, ADSL, VSAT, TEKNOLOGI MOBILE)

  Versi: 2.0 30Disember2016

  Muka Surat: 7

  f) Permohonan Pembatalan NTC Perkhidmatan 1Gov*Net PROSIDUR PERMOHONAN PEMBATALAN NTC PERKHIDMATAN 1GOV*NET

  PENERANGANGSBMAMPUAGENSI/KEMENTERIAN

  Tidak

  Ya

  Ya

  Tidak

  Cadangan pembatalan

  NTC dan caj penalti

  atau pilihan lain akan

  dibawa ke Mesyuarat

  Jawatankuasa Teknikal

  dan Pemandu

  1Gov*Net untuk

  kelulusan

  MAMPU akan

  menyemak dokumen

  sokongan.

  (10)

  GSB akan

  mengemukakan

  dokumen sokongan caj

  penalti

  (9)

  (8)

  (6)

  Perbincangan

  bersama agensi

  Penyediaan dan

  Pengeluaran NTC Terima NTC

  (7)

  Diluluskan?

  (5)

  (4)

  Semak Tarikh

  NTC > 3 minggu

  (1) Pihak agensi perlu mengisi Borang

  B02 untuk pembatalan talian kepada

  pihak MAMPU.

  (2) Pihak GSB menerima Borang

  Pengesahan Pelanggan (BPP) dari

  agensi yang tidak akan menggunakan

  talian dan memohon pembatalan

  pemasangan talian.

  (3) Pihak MAMPU akan menerima

  dan menyemak permohonan atau

  BPP/mesyuarat pelaksanaan yang

  telah disahkan oleh agensi. MAMPU

  akan membuat keputusan

  pembatalan berdasarkan :

  A. Agensi tidak memerlukan

  perkhidmatan

  B. KIV melebihi 2 bulan.

  c. Tempoh penyelesaian isu/masalah

  tidak dapat ditentukan ataupun

  mengambil masa yang lama.

  d. Teknologi yang dipohon tidak dapat

  disediakan.

  (4) Pihak MAMPU akan menyemak

  Tarikh Notice To Commence (NTC)

  yang melebihi 3 minggu dari tarikh

  NTC.

  (5) Sekiranya tarikh NTC melebihi 3

  minggu, pihak GSB akan

  mengemukakan dokumen sokongan

  berkaitan caj penalti yang akan

  dikenakan sekiranya talian dibatalkan

  dan pemasangan infra telah

  dilakukan.

  (6) Pihak MAMPU akan menyemak

  dokumen sokongan tersebut.

  (7) Pihak MAMPU akan membawa

  cadangan pembatalan NTC dan caj

  penalti yang akan dikenakan atau

  pilihan lain kepada Mesyuarat

  Jawatankuasa Teknikal dan Pemandu

  1Gov*Net untuk kelulusan.

  (8) Sekiranya tidak diluluskan,

  perbincangan bersama pihak agensi

  akan diadakan.

  (9) Sekiranya diluluskan, pihak

  MAMPU akan menyediakan dan

  mengeluarkan NTC pemabatalan

  NTC.

  (10) Pihak GSB akan menerima NTC

  pembatalan.

  Terima Borang

  Pengesahan Pelanggan

  (BPP) dari agensi

  Memaklumkan kepada

  MAMPU/Isi

  permohonan melalui

  sistem 1GovServ untuk

  Pembatalan Talian

  Terima dan Semak

  Permohonan

  (1) (3) (2)

  Mula

  Tamat

 • MAMPU -P3-001-

  PERKHIDMATAN UTAMA

  SOP PERKHIDMATAN UTAMA 1GOV*NET

  (IPVPN, ADSL, VSAT, TEKNOLOGI MOBILE)

  Versi: 2.0 30Disember2016

  Muka S