ntse 2014 stage 1 result- davanagere

Click here to load reader

Post on 22-Jan-2015

458 views

Category:

Education

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

NTSE 2014 Stage-1 Result

TRANSCRIPT

  • 1. weh el pl ine. comReg_Number LCT GMAT SAT TOTAL Candidate_Name 241131510001 16 17 26 59 AAINA ANJUM 241131510002 7 11 24 42 AMBIKA G.S 241131510003 16 17 35 68 AMRUTHA.A 241131510004 15 25 27 67 ANITHA V.R 241131510005 18 19 35 72 ANUSHA M.R 241131510006 8 10 27 45 ARPITHA G P 241131510007 9 16 27 52 AYEESHA SIDIQHA 241131510008 9 11 24 44 AYESHA KHANUM 241131510009 11 10 24 45 AYESHA MUSKAN 241131510010 9 11 23 43 BHOOMIKA.H.K 241131510011 7 12 21 40 BUSHARA KHANUM 241131510012 13 14 26 53 CHAITHRA.K 241131510013 18 29 27 74 CHAITRA.S.M 241131510014 14 14 31 59 CHATRAPATHISHIVAJI 241131510015 17 23 35 75 CHETAN S.H 241131510016 10 16 13 39 DARSHANBASAVARAJAPPA 241131510017 11 18 20 49 DEEPA BAI 241131510018 0 1 24 25 DEEPABAI A R 241131510019 16 16 38 70 GAGAN DEEP 241131510020 13 10 30 53 GANGAMMA B.E 241131510021 12 14 29 55 GEETHA.C.R 241131510022 14 13 28 55 GOWTHAMI N R 241131510023 14 14 27 55 INDUSHREE.S.R. 241131510024 14 20 25 59 KAVYA G K 241131510025 12 13 23 48 KIBRIYA BANU M.R 241131510026 13 12 31 56 LIKHITA T D 241131510027 6 16 29 51 MADANIKA S JOSHI 241131510028 7 19 19 45 MANGALA M BETUR 241131510029 16 21 25 62 MANOJ ,L 241131510030 7 18 29 54 MD TANVEER HUSSAIN 241131510031 9 16 25 50 MEGHA A 241131510032 17 24 38 79 MOHAMMED MUBARAK 241131510033 9 10 24 43 MUBEENA BANU 241131510034 8 18 28 54 MUBHARAKHBHASA M 241131510035 15 15 33 63 NAJMUS SAQHIB 241131510036 21 21 39 81 NAVEEN G.S 241131510037 2 7 21 30 NEEHA BANU 241131510038 6 13 26 45 NIHARIKA.G.N 241131510039 10 13 29 52 NOOR SABA 241131510040 12 11 24 47 NOOR SABA 241131510041 15 13 21 49 PALLAVI M D 241131510042 3 10 16 29 PAVITHRABAI.G 241131510043 11 14 22 47 POOJA.R 241131510045 21 22 28 71 PRADEEP .S.S 241131510046 16 11 21 48 PRATHIMA D.M 241131510047 13 16 28 57 PRIYANKA G.K 241131510048 9 15 27 51 RAGHU A 241131510049 10 20 31 61 RITHESH S NAIK 241131510050 30 27 32 89 SANKETH J.H 241131510051 6 10 25 41 SAVITHA G.D 241131510052 14 11 30 55 SHIFA MUTHAREEN 241131510053 11 11 23 45 SHIFA TABASSUM 241131510054 0 1 17 18 SHILPA G S 241131510055 9 9 24 42 SHIVAKUMARA S 241131510056 11 22 36 69 SRIDEVI.B.N.ntsCenter_Name Chennagiri Chennagiri Chennagiri Chennagiri Chennagiri Chennagiri Chennagiri Chennagiri Chennagiri Chennagiri Chennagiri Chennagiri Chennagiri Chennagiri Chennagiri Chennagiri Chennagiri Chennagiri Chennagiri Chennagiri Chennagiri Chennagiri Chennagiri Chennagiri Chennagiri Chennagiri Chennagiri Chennagiri Chennagiri Chennagiri Chennagiri Chennagiri Chennagiri Chennagiri Chennagiri Chennagiri Chennagiri Chennagiri Chennagiri Chennagiri Chennagiri Chennagiri Chennagiri Chennagiri Chennagiri Chennagiri Chennagiri Chennagiri Chennagiri Chennagiri Chennagiri Chennagiri Chennagiri Chennagiri Chennagiriw wSr_No Districe_Code 1 Davanagere 2 Davanagere 3 Davanagere 4 Davanagere 5 Davanagere 6 Davanagere 7 Davanagere 8 Davanagere 9 Davanagere 10 Davanagere 11 Davanagere 12 Davanagere 13 Davanagere 14 Davanagere 15 Davanagere 16 Davanagere 17 Davanagere 18 Davanagere 19 Davanagere 20 Davanagere 21 Davanagere 22 Davanagere 23 Davanagere 24 Davanagere 25 Davanagere 26 Davanagere 27 Davanagere 28 Davanagere 29 Davanagere 30 Davanagere 31 Davanagere 32 Davanagere 33 Davanagere 34 Davanagere 35 Davanagere 36 Davanagere 37 Davanagere 38 Davanagere 39 Davanagere 40 Davanagere 41 Davanagere 42 Davanagere 43 Davanagere 44 Davanagere 45 Davanagere 46 Davanagere 47 Davanagere 48 Davanagere 49 Davanagere 50 Davanagere 51 Davanagere 52 Davanagere 53 Davanagere 54 Davanagere 55 Davanagere

2. weh el pl ine. comReg_Number LCT GMAT SAT TOTAL Candidate_Name 241131510057 12 12 22 46 SUMA.R 241131510058 13 18 27 58 SUMAIYA KHANUM 241131510059 11 20 31 62 SUVARNA.N.R 241131510060 9 11 25 45 SWATHI K.B 241131510061 9 15 31 55 UDAYAKUMAR .M 241131510062 12 10 22 44 UMA G.N 241131510063 11 11 19 41 UMESHA A 241131510064 9 26 25 60 UMME HANI 241131510065 14 24 21 59 VANDANA M 241131510066 9 16 27 52 VANISHREE P M 241131510067 4 11 24 39 YASMEEN BANU 241131510068 11 19 27 57 YATHISH KUMAR C.N 241131510069 11 14 25 50 ZAKIYA NAZNEEN 241131520001 13 14 25 52 ABHISHEK G HIREMATH 241131520002 12 11 26 49 ABHISHEK K B 241131520003 8 12 27 47 ABHISHEKA B G 241131520004 15 16 19 50 AISHWARYA ANIL PATANGE 241131520005 6 15 24 45 AISWARYA D 241131520006 9 12 34 55 AJAY C 241131520007 17 20 24 61 AKARSH B BIRADAR 241131520008 11 18 26 55 AKASH C R 241131520009 5 12 33 50 AKSHATA R G 241131520010 16 17 18 51 AKSHATHA B G 241131520011 8 18 24 50 AKSHAYAKUMAR M 241131520012 17 19 21 57 ANIL KUMAR G P 241131520013 16 17 24 57 ANITA PATIL 241131520014 11 14 18 43 ANITHA H 241131520015 9 12 23 44 ANJALI K L 241131520016 18 20 14 52 ANJANAPPA S 241131520017 7 13 17 37 ANJINAMMA N H 241131520018 13 18 39 70 ANNAPOORNA M 241131520019 8 19 29 56 ANUPAMA B R 241131520020 0 1 1 2 ANUSHA H R 241131520021 11 22 29 62 ANUSHA S K 241131520022 8 13 19 40 APOORVA N 241131520023 6 15 24 45 ARCHANA H R 241131520024 3 11 28 42 ARCHANA K G 241131520025 11 12 21 44 ARCHANA P 241131520026 8 8 21 37 ARJUNA N 241131520027 4 8 23 35 ARSHIYA BANU A 241131520028 8 14 29 51 ARUNKUMAR N 241131520029 6 13 21 40 ARVINDKUMAR H R 241131520030 10 17 18 45 ASHA S 241131520031 7 8 28 43 ASHWINI D 241131520032 8 15 20 43 ASHWINI M J 241131520033 18 11 30 59 BASAVARAJ H 241131520034 7 15 25 47 BASAVARAJ T M 241131520035 7 15 24 46 BASAVARAJ TALAVARA 241131520036 15 10 20 45 BASAVARAJA D 241131520037 10 10 21 41 BHAGYAMMA B 241131520038 7 15 25 47 BHARATHI R 241131520039 13 15 22 50 BHAVANI K R 241131520040 16 8 28 52 CHAITRA LB 241131520041 10 19 22 51 CHAITRA M 241131520042 0 1 1 2 CHANDANA K S.ntsCenter_Name Chennagiri Chennagiri Chennagiri Chennagiri Chennagiri Chennagiri Chennagiri Chennagiri Chennagiri Chennagiri Chennagiri Chennagiri Chennagiri Davanagere North Davanagere North Davanagere North Davanagere North Davanagere North Davanagere North Davanagere North Davanagere North Davanagere North Davanagere North Davanagere North Davanagere North Davanagere North Davanagere North Davanagere North Davanagere North Davanagere North Davanagere North Davanagere North Davanagere North Davanagere North Davanagere North Davanagere North Davanagere North Davanagere North Davanagere North Davanagere North Davanagere North Davanagere North Davanagere North Davanagere North Davanagere North Davanagere North Davanagere North Davanagere North Davanagere North Davanagere North Davanagere North Davanagere North Davanagere North Davanagere North Davanagere Northw wSr_No Districe_Code 56 Davanagere 57 Davanagere 58 Davanagere 59 Davanagere 60 Davanagere 61 Davanagere 62 Davanagere 63 Davanagere 64 Davanagere 65 Davanagere 66 Davanagere 67 Davanagere 68 Davanagere 69 Davanagere 70 Davanagere 71 Davanagere 72 Davanagere 73 Davanagere 74 Davanagere 75 Davanagere 76 Davanagere 77 Davanagere 78 Davanagere 79 Davanagere 80 Davanagere 81 Davanagere 82 Davanagere 83 Davanagere 84 Davanagere 85 Davanagere 86 Davanagere 87 Davanagere 88 Davanagere 89 Davanagere 90 Davanagere 91 Davanagere 92 Davanagere 93 Davanagere 94 Davanagere 95 Davanagere 96 Davanagere 97 Davanagere 98 Davanagere 99 Davanagere 100 Davanagere 101 Davanagere 102 Davanagere 103 Davanagere 104 Davanagere 105 Davanagere 106 Davanagere 107 Davanagere 108 Davanagere 109 Davanagere 110 Davanagere 3. weh el pl ine. comReg_Number LCT GMAT SAT TOTAL Candidate_Name 241131520043 10 13 22 45 CHANDANA P 241131520044 10 10 30 50 CHANDANA T 241131520045 11 11 24 46 CHANDRASHEKARA D 241131520046 14 19 32 65 CHANDRU J S 241131520047 6 17 26 49 CHANNESH H 241131520048 12 15 25 52 CHETHANA B 241131520049 5 19 22 46 CHITRA S 241131520050 13 12 30 55 DEEPA A 241131520051 10 11 24 45 DEEPA G 241131520052 7 13 23 43 DEEPA R 241131520053 12 13 26 51 DEEPA Y 241131520054 8 12 24 44 DEEPIKA T 241131520055 11 13 27 51 DILEEP S 241131520056 9 11 25 45 DIVYA P 241131520057 4 18 26 48 DIVYA S 241131520058 7 12 26 45 DIVYAKUMARI M S 241131520059 9 15 28 52 DIVYASREE M C 241131520060 8 12 27 47 DURGESH N 241131520061 17 20 24 61 FAYAZ KHAN 241131520062 0 1 1 2 GAGAN DEEPA S N 241131520063 8 13 21 42 GANESH S 241131520064 11 13 17 41 GANGA V 241131520065 9 12 21 42 GEETHA P 241131520066 11 16 24 51 GIRISH G 241131520067 3 17 29 49 GOPINAIK G 241131520068 11 16 26 53 GOURAMMA THIPPESWAMY MADIVAL 241131520069 15 20 33 68 GOUSIYA BANU I 241131520070 7 9 21 37 HAMSA M 241131520071 17 12 26 55 HANUMANTHAPPA R 241131520072 9 18 21 48 HANUMAYYA G M 241131520073 11 9 26 46 HAREESHA BHOVI 241131520074 5 18 30 53 HARISH B N 241131520075 10 18 20 48 HARISHA G 241131520076 12 14 20 46 HARISHA N 241131520077 11 15 25 51 ISHWARYA K 241131520078 8 14 15 37 JAKEER HUSAIN D 241131520079 10 13 38 61 JYOTHI K 241131520080 8 18 23 49 JYOTHI M 241131520081 6 14 17 37 KALLESHI G A 241131520082 8 13 20 41 KALPANA P S 241131520083 12 13 24 49 KARTHIK U 241131520084 10 14 30 54 KARTHIKA R 241131520085 10 15 27 52 KAVERI H 241131520086 11 11 23 45 KAVERI N 241131520087 11 11 31 53 KAVITA B G 241131520088 8 15 29 52 KAVITHA K V 241131520089 13 7 15 35 KAVITHA S 241131520090 15 14 24 53 KAVYA B 241131520091 12 18 22 52 KAVYA G N 241131520092 9 14 23 46 KAVYA GOLLARAHALLI 241131520093 10 15 28 53 KAVYA H K 241131520094 8 16 31 55 KAVYA M 241131520095 9 12 23 44 KAVYA N R 241131520096 7 16 28 51 KAVYA S N 241131520097 9 11 19 39 KAVYA T.ntsCenter_Name Davanagere North Davanagere North Davanagere North Davanagere North Davanagere North Davanagere North Davanagere North Davanagere North Davanagere North Davanagere North Davanagere North Davanagere North Davanagere North Davanagere North Davanagere North Davanagere North Davanagere North Davanagere North Davanagere North Davanagere North Davanagere North Davanagere North Davanagere North Davanagere North Davanagere North Davanagere North Davanagere North Davanagere North Davanagere North Davanagere North Davanagere North Davanagere North Davanagere North Davanagere North Davanagere North Davanagere North Davanagere North Davanagere N