soalan math tahun 4.doc

Click here to load reader

Post on 15-Jan-2016

30 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

SULIT

T4-015

SULIT

T4-015

NAMA MURID:TAHUN 4

SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT MUTIARA

(JBA1116)PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN2015

MATEMATIKKertas 2

TAHUN 440 minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

Untuk Kegunaan Pemeriksa

Soalan Markah Soalan Markah

111

212

313

414

515

616

717

818

919

1020

1. Kertas soalan ini mengandungi 20 soalan.

2. Jawab semua soalan.

3. Jawapan hendaklah ditulis di ruang yang disediakan dalam kertas soalan.

4. Serahkan kertas soalan ini diakhir ujian.

Kertas soalan ini mengandungi 7 halamanbercetak

(40 markah )

Jawab semua soalan

1.Tuliskan 10 738 dalam perkataan.

( 1 markah )

2. Tulis empat puluh lima ribu enam puluh dalam angka.

( 1 markah )

3. Nyatakan nilai digit bagi 6 dalam nombor 46 952.

( 1 markah )

4. Cerakinkan nombor 73 069 mengikut nilai digitnya

(1 markah )

5. Lorekkan daripada rajah tersebut .

Rajah 1.

(1 markah )

6 . 52 614 + 1 362 =

( 2 markah )

7 . Apakah perbezaan di antara nombor 95 4811 dan 32 3098?

( 2 markah )

8. 7 123 X 26 =

(2 markah )

9. 50 301 7 910 + 1 300 =

(2markah )

10. Carikan hasil tambah dan . ( 2 markah )

11. ,

Pecahan yang manakah mempunyai nilai yang terbesar?

( 2 markah )

12. Bahagikan 584 016 kepada 8

(2 markah )

13. Haiwan

Bilangan haiwan

kambing

840

lembu

310

Itik

1806

Jadual1

( 2 markah )

14. 4500 x 100 =

( 2 markah )

15. Tambahkan 29.96 dengan 7.

( 2 markah)

16. 12.49 + 0.7 - 0.413 =

( 3 markah )

17. Jadual 2 menunjukkan bilangan majalah yang telah dijual oleh Encik Lim dalam tiga

bulan.

Bulan

Bilangan majalah

April

14 126

Mei

10 730

Jun

12 458

Jadual 2

Berapakah perbezaan jumlah majalah yang dijual pada bulan Mei dan Jun?

( 3 markah )

18. Seorang perkedai memesan 245 kotak ikan sardin, 345 kotak air mineral dan 45

kotak mee. Berapakah jumlah kotak yang telah dipesan?

( 3 markah )

19. Sebuah kilang mengeluarkan 1 075 buah basikal dalam 15 hari. Berapa buahkah

basikal yang dikeluarkan oleh kilang itu untuk 30 hari jika kilang itu mengeluarkan

bilangan basikal yang sama setiap hari ?

( 3 markah )

20 . Asmah telah membeli kg buah epal merah, kg buah epal hijau dan kg buah

anggur untuk pencuci mulut keluarganya. Berapakah beza jisim antara buah epal dan

buah anggur ?

( 3 markah )

015

Matematik

MEI 2015

40minit

Jadual 1 menunjukkan bilangan haiwan yang di jual oleh Pak Abu dalam satu bulan. Cari jumlah bilangan haiwan yang telah di jual.

MT-T4

SULIT

MT-T4

SULIT

_1491310378.unknown

_1491310380.unknown

_1491310381.unknown

_1491310379.unknown

_1491310377.unknown