1 soalan aqidah pt3.doc

Click here to load reader

Post on 11-Jan-2016

29 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

PILIH ISTILAH YANG BETUL BAGI PERNYATAAN DI BAWAH

SET 1a.Para rasul menyampaikan segala perintah Allah dan risalah Islam kepada umat manusia.

Jawapan ______________________

b.Titian yang merentangi neraka menuju ke syurga.

Jawapan ______________________

c.Allah swt mengetahui segala-galanya, tiada yang tersembunyi daripada ilmu Allah swt.

Jawapan ______________________

SET 2

a.Kalam Allah yang diwahyukan kepada nabi dan rasul yang mengandungi hukum-hukum dasar.

Jawapan ______________________

b.Alam yang dapat dilihat, diperhati dan dikaji oleh pancaindera manusia.

Jawapan ______________________

c.Perkara luarbiasa yang dikurniakan kepada bakal rasul.

Jawapan ______________________

SET 3

a.Perkara luarbiasa yang berlaku dengan bantuan jin dan syaitan.

Jawapan ______________________

b.Sifat harus bagi rasul.

Jawapan ______________________

c.Ketentuan Allah keatas semua makhluk sejak azali.

Jawapan ______________________

PILIH ISTILAH YANG BETUL BAGI PERNYATAAN DI BAWAH

SET 4

a.Melakukan sesuatu kebaikan dengan ikhlas kerana Allah swt.

Jawapan ______________________

b.Selamat, sejahtera dan aman.

Jawapan ______________________

c.Sumber rujukan akidah yang kedua selepas al-Quran.

Jawapan ______________________ __________________________________________________

SET 5

a.Para rasul terpelihara daripada melakukan sebarang maksiat, dosa dan perkara yang mencemarkan kemuliaan sebagai rasul.

Jawapan ______________________

b.Perkara luarbiasa yang dikurniakan oleh Allah swt kepada Nabi dan rasul.

Jawapan ______________________

c.Para rasul yang mempunyai kecekalan hati.

Jawapan ______________________

SET 6

a.Ketentuan Allah swt terhadap sesuatu yang sesuai dengan usaha dan ikhtiar manusia.

Jawapan ______________________

b.Sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah swt dan tidak berubah.

Jawapan ______________________

c.Berserah kepada Allah selepas berusaha dan berikhtiar bersungguh-sungguh.

Jawapan ______________________

PILIH ISTILAH YANG BETUL BAGI PERNYATAAN DI BAWAHSET 7

a.Perkara luarbiasa yang berlaku kepada manusia yang ingkar perintah Allah swt.

Jawapan ______________________

b.Permohonan para nabi untuk kebaikan umat yang diizinkan.

Jawapan ______________________

c.Kecekalan, keazaman dan kesabaran rasul menghadapi cabaran menegakkan agama Allah.

Jawapan ______________________

SET 8

a.Meyakini bahawa Allah swt yang mencipta, mentadbir dan menguasai seluruh alam.

Jawapan ______________________

b.Meyakini bahawa Allah swt yang berhak disembah, dicintai dan dipatuhi.

Jawapan ______________________

c.Mengesakan Allah dan tidak menyekutukannya.

Jawapan ______________________

SET 9

a.Perbuatan yang lahir daripada kehendak dan usaha manusia sendiri.

Jawapan ______________________

b.Usaha manusia untuk melakukan sesuatu.

Jawapan ______________________

c.Perbuatan yang lahir tanpa kehendak dan usaha manusia.

Jawapan ______________________

PILIH ISTILAH YANG BETUL BAGI PERNYATAAN DI BAWAH

SET 10

a.Alam di antara alam dunia dan akhirat. Jawapan ______________________

b.Alam yang kekal abadi selepas hari qiamat. Jawapan ______________________

c. Kemusnahan seluruh alam. Jawapan ______________________

SET 11

a.Mengikut dan melaksanakan sunnah-sunnah rasul.

Jawapan ______________________

b.Melaksanakan segala hukum dan peraturan yang ditentukan oleh Allah SWT seperti menunaikan solat.

Jawapan ______________________

c. Mentaati dan melaksanakan perintah-perintah Allah swt.

Jawapan ______________________

SET 12a.Perkara ghaib yang tidak dapat dicapai oleh pancaindera manusia seperti dosa,

pahala, syurga dan neraka.

Jawapan: ....................................

b.Mentauhidkan Allah SWT sebagai Pencipta, Pemilik dan Penguasa.

Jawapan: ....................................

c.Perutusan nabi-nabi dan rasul-rasul yang membawa ajaran Allah SWT untuk disampaikan kepada umat manusia.

Jawapan: ......................................

d.Mentauhidkan Allah SWT yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Hanya Allah SWT wajib disembah, ditaati peraturannya dan Allah SWT tempat berdoa dan berharap.

Jawapan: ......................................

PILIH ISTILAH YANG BETUL BAGI PERNYATAAN DI BAWAHSET 13

a.Wajib mempercayai bahawa Allah SWT telah mengutus rasul-rasul-Nya untuk membimbing umat manusia ke jalan benar.

Jawapan: ...................................................

b.Wajib mempercayai keesaan Allah SWT yang memiliki sifat kesempurnaan

berdasarkan dalil nakli dan akli.

Jawapan: ...................................................

c.Wajib beriman bahawa alam ini akan hancur binasa dan manusia akan dibangkitkan semula untuk dihimpun di padang mahsyar dan dimasukkan ke dalam Syurga atau Neraka.

Jawapan: ..............................................

SET 14

Ar-RahmanAl-HakimAl-WahidAr-RahimAl-Alim

a.Maha esa Allah meliputi zat, sifat dan afalnya.

Jawapan : .....................

b.Allah Maha Mengetahu segala-galanya, tiada yang tersembunyi dari ilmu Allah.

Jawapan : .....................

c.Setiap makhluk di alam ini adalah lambang kebijaksanaan Allah.Jawapan : .....................

d.Nama Allah yang mulia ini berasal daripada perkataan rahmah yang mengandungi makna penuh kasih sayang, kebajikan dan kemuliaan.

Jawapan : .....................

PILIH ISTILAH YANG BETUL BAGI PERNYATAAN DI BAWAH

SET 15Tauhid RububiyyahTauhid UluhiyyahAs-SamiyyatTauhid Al-Asma Wa-SifatTauhid

a.Hanya Allah sahaja yang berhak disembah, diibadati dipatuhi, diminta pertolongan, digeruni dan dicintai.

Jawapan : ................................

b.Allah yang mencipta memiliki, menguasai, mentadbir, memelihara dan memerintah sekalian alam.

Jawapan : ................................

c.Mengesakan Allah, iaitu tidak menyamakan Allah dengan sesuatu.

Jawapan : ................................

d.Hanya Allah sahaja yang mempunyai nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang sempurna.

Jawapan : ................................

SET 16

RaqibAtidJibrailIzrail

a.Menyampaikan wahyu kepada para rasul. Jawapan : ................................

b.Mengambil nyawa setiap makhluk yang bernyawa. Jawapan : ................................

c.Mencatat amalan baik setiap manusia. Jawapan : ................................

d.Mencatat amalan buruk setiap manusia. Jawapan : ................................

ISI TEMPAT KOSONG DENGAN JAWAPAN YANG BETULSET 17

pemilikdi geruniTauhidmemilikiikhlas

a.Rubbubiyyah bermaksud ................................ dan penguasa.

b.Uluhiyyah bermaksud ................................ dan dipatuhi

c.Syarat sesuatu amalan diterima Allah SWT ialah niat yang ................................ dan mengikut peraturan yang ditetapkan oleh syarak

d.Tauhid Asma wa Sifat bermaksud meyakini bahawa Allah sahaja ................................ nama-nama yang indah dan sifat-sifat kesempurnaan

PILIH ISTILAH YANG BETUL BAGI PERNYATAAN DI BAWAH

SET 18MalikIsrafilRidwanMunkarIzrail

a.Menjaga pintu neraka. Jawapan : ................................

b.Meniup sangkakala pada hari kiamat sebanyak 2 kali. Jawapan : ................................

c.Menyoal orang yang mati dalam kubur. Jawapan : ................................

d.Menjaga pintu syurga. Jawapan : ................................

SET 19

a.Sentiasa berzikir , bertasbih, dan membaca al quran. Jawapan : ................................

b.Patuh dan taat pada segala perintah dan larangan Allah SWT. Jawapan : ................................

c.Beribadah dengan penuh ikhlas dan tawaduk kepada Allah SWT. Jawapan : ................................

d.Berfikiran jauh dan terbuka dalam. Jawapan : ................................

SET 20

a.Wahyu Allah SWT dikenali sebagai kitab dan ................................

b.Setiap muslim wajib beriman dengan kitab-kitab ................................ sepenuh hati.

c.Kita hendaklah ................................ bahawa Allah SWT menurunkan kitab-kitab kepada para rasul untuk dijadikan pedoman hidup kepada manusia.

d.Kandungan Al-Quran adalah lengkap dan menyeluruh, ................................ semua aspek kehidupan manusia di dunia dan di akhirat.

PILIH ISTILAH YANG BETUL BAGI PERNYATAAN DI BAWAH

SET 21a.Nabi Muhamad a.s. Jawapan : ................................

b.Nabi Musa a.s. Jawapan : ................................

c.Nabi Daud a.s. Jawapan : ................................

d.Nabi Isa