add math us2 2015

Click here to load reader

Post on 13-Dec-2015

28 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

soalan ujian selaras 2 matematik tambahan 2015

TRANSCRIPT

SMKA SULTAN AZLAN SHAHSeri Iskandar, Perak

UJIAN 2TINGKATAN 42015

MATEMATIK TAMBAHAN

Arahan1. Jawab semua soalan 2. Senarai rumus disertakan di mukasurat 2

SoalanMarkah PenuhMarkah

12

23

33

43

58

66

73

86

96

Jumlah40

Kertas soalan ini mengandungi 7 halaman bercetak

SENARAI RUMUS

STATISTIK

GEOMETRI

1. Satu set data terdiri daripada 8, 5, 4, 7, 5, 9, 8, 1 dan 8. tentukan julat antara kuartil bagi data tersebut.[2 markah]

2. Satu set lima nombor mempunyai min 4 dan varian 2. Setiap nombor dalam set tersebut didarabkan dengan 3 dan ditambahkan dengan 4. Nyatakan min dan varian yang baru bagi data tersebut.[3 markah]

3. Jadual menunjukkan taburan kekerapan bagi berat 40 orang murid di sebuah sekolah.

Berat (kg)46-5051-5556-6061-6566-70

Kekerapan7101283

Tanpa melukis ogif cari median bagi berat murid sekolah tersebut.[3 markah]

4. Satu set empat nombor mempunyai hasil tambah bagi semua nombor, , ialah 28 dan sisihan piawainya ialah . Cari nilai hasil tambah kuasa dua, bagi set tersebut.[3 markah]

5. Jadual menunjukkan taburan kekerapan untuk masa yang diambil oleh sekumpulan pelari untuk berlari satu larian 100 m.

masa(s)10-1920-2930-3940-4950-5960-69

bil. pelari5858m5

(a)Diberi bahawa taburan median itu ialah 42 saat, cari nilai bagi m.[3 markah]

(b)Dengan menggunakan 2 cm mewakili 10 saat pada paksi menegak dan 2cm mewakili 2 orang pelari pada paksi mengufuk, lukiskan sebuah histogram untuk mewakili taburan kekerapan itu. Cari mod bagi taburan itu.[4 markah]

(c) Apakah mod bagi taburan itu jika masa yang diambil untuk setiap orang pelari telah ditambah dengan 2 saat?[1 markah]

6. Rajah menunjukkan garis lurus PQ

(a) Cari persamaan garis lurus PR.[3 markah]

(b) Cari koordinat titik P.[3 markah]

7. Cari persamaan lokus bagi titik bergerak M yang mana jaraknya dari titik A (2,-3) dan B (5,2) mempunyai nisbah 1:2.[3 markah]

8. Rajah 9 menunjukkan segitiga KLN yang dilukis di atas satah Cartesian. Titik M terletak di atas garis lurus KL.

Garis KL adalah berserenjang kepada garis LN dan menyilang paksi -y dititik K.

caria) Persamaan garis KL[3 markah]

b) luas segitiga KLN.[3 markah]

9. Rajah 4 menunjukkan suatu garis lurus AC. Titik B terletak pada garis AC.

cari

(a) persamaan garis lurus yang melalui titik C dan berserenjang dengan AC.[3 markah]

(b) koordinat B, diberi AB : AC = 2 : 5. [3 markah]

kertas soalan tamat

1