pertandingan ping pong - gemaputera perlis 2018 · persekutuan ping pong antarabangsa (“ittf”)...

13
KEJOHANAN SUKAN GEMAPUTERA KE-XV PERLIS 2018 28 - 31 MAC 2018 Pertandingan Ping Pong PERBADANAN KEMAJUAN EKONOMI NEGERI PERLIS

Upload: tranphuc

Post on 19-Jul-2019

310 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

KEJOHANAN

SUKAN GEMAPUTERA KE-XV PERLIS 2018

28 - 31 MAC 2018

Pertandingan Ping Pong

PERBADANAN KEMAJUAN EKONOMI NEGERI PERLIS

(PKENPs)

PERATURAN/UNDANG-UNDANG DAN FORMAT PERTANDINGAN BAGI ACARA PING PONG

1. NAMA

1.1 Pertandingan ini dinamakan “KEJOHANAN PING PONG

SUKAN GEMAPUTERA XV PERLIS 2018”

2. PERATURAN AM PERTANDINGAN

2.1 Kejohanan Ping Pong ini akan dijalankan mengikut Undang-undang

Persekutuan Ping Pong Antarabangsa (“ITTF”) dan Persatuan Ping

Pong Malaysia (“TTAM”).

2.2 Sekiranya timbul sebarang perselisihan dari segi pentafsirannya, maka

undang-undang dalam Bahasa Inggeris akan dipatuhi.

2.3 Kejadian luar dugaan dan tidak dinyatakan di dalam peraturan berkenaan

akan diputuskan oleh Jawatankuasa Teknikal dan Penganjur Kejohanan Ping

Pong Sukan GEMAPUTERA XV Perlis 2018 berasaskan undang-undang di

atas.

2.4 Semua keputusan yang dibuat oleh Jawatankuasa Teknikal dan Penganjur

Kejohanan adalah muktamad.

2.5 Selain daripada peraturan di atas, Jawatankuasa Teknikal dan Penganjur

Kejohanan adalah berhak meminda/mengadakan peraturan-peraturan

tambahan, selaras dengan matlamat Kejohanan Ping Pong Sukan

Gemaputera XV Perlis 2018.

3. TARIKH / MASA PERTANDINGAN

3.1 28-03-2018 hingga 31-03 2018

KEJOHANAN GEMAPUTERA XV - PERLIS 2018

2

KEJOHANAN SUKAN GEMAPUTERA XV PERLIS 2018

ANJURAN

PERBADANAN KEMAJUAN EKONOMI NEGERI PERLIS (PKENPs)

3 KEJOHANAN GEMAPUTERA XV - PERLIS 2018

4. TEMPAT PERTANDINGAN

4.1 Pertandingan akan diadakan di gelanggang DEWAN SERBAGUNA UniMAP,

KUBANG GAJAH, KANGAR, PERLIS.

5. KELAYAKAN PENYERTAAN

5.1 Pertandingan ini hanya terbuka kepada pegawai dan kakitangan tetap PKEN,

Anak Syarikat, Syarikat Sekutu dan Ahli-Ahli Lembaga Pengarah.

5.2 Pegawai dan kakitangan yang bertugas secara kontrak juga layak menyertai

pertandingan ini dengan syarat telah berkhidmat tidak kurang daripada satu

(1) tahun.

5.3 Setiap pasukan hendaklah mendaftarkan semua pemain dengan

menggunakan borang rasmi yang disediakan oleh pihak Penganjur.

6. PENDAFTARAN PASUKAN/PEMAIN

6.1 Setiap kontinjen dibenar menghantar hanya (1) pasukan ke Kejohanan ini dan

setiap pasukan hendaklah mengandungi :-

● Pengurus Pasukan - 1 orang

● Jurulatih Pasukan - 1 orang

● Perseorangan Lelaki - 2 orang

● Bergu Lelaki - 4 orang

● Bergu Lelaki (Veteran) - 2 orang

● Simpanan - 2 orang

6.2 Setiap pasukan dibenarkan mendaftar 12 orang pemain termasuk dua (2)

orang pemain simpanan dan dua (2) orang pegawai. Jurulatih dan pengurus

Pasukan tidak dibenarkan bermain.

6.3 Semua pemain hanya boleh bermain dalam satu acara sahaja bagi setiap

perlawanan.

6.4 Pemain bergu lelaki (veteran) had umur perlulah mengikut syarat dan

Peraturan Am Sukan Gemaputera XV Perlis 2018.

4 KEJOHANAN GEMAPUTERA XV - PERLIS 2018

6.5 Senarai pendaftaran ini hendaklah disertakan dengan butiran dan maklumat

seperti berikut :-

i. Nama penuh pemain dan pegawai (termasuk jawatan pegawai).

ii. Salinan Kad Pengenalan pemain dan pegawai.

iii. Gambar pemain dan pegawai (bersaiz pasport).

iv. Acara yang akan diwakili oleh pemain.

6.6 Pendaftaran nama-nama pemain hendaklah dilakukan dengan menggunakan

borang yang disediakan oleh Penganjur Kejohanan. Hanya pemain yang

berdaftar sahaja dibenarkan untuk mengambil bahagian.

6.7 Seorang pemain hanya boleh didaftarkan dalam satu pasukan sahaja. Jika

terdapat seorang pemain yang pasukannya telah kalah/menang dan

kemudiannya beliau bermain untuk pasukan lain maka penyertaan bagi

kedua-dua pasukan berkenaan akan dibatalkan.

6.8 Bagi pemain bertaraf pemain Negeri @ Kebangsaan @ Profesional perlulah

mengikut syarat dan Peraturan Am Kejohanan Sukan GEMAPUTERA XV

Perlis 2018.

7. CARA KEJOHANAN / SISTEM PERTANDINGAN

7.1 Kejohanan ini adalah acara berpasukan.

7.2 Pasukan akan diundi ke dalam dua (2) kumpulan.

7.3 Undian untuk tentukan kumpulan akan diadakan semasa Mesyuarat Pengurus

Pasukan.

7.4 Semua perlawanan di peringkat kumpulan/awal akan diadakan secara liga .

7.5 Johan dan Naib Johan setiap kumpulan diperingkat kumpulan / liga akan layak

ke pusingan separuh akhir .

7.6 Pengadil akan disediakan dari peringkat awal hingga akhir.

8. PERLAWANAN PERINGKAT SEPARUH AKHIR & AKHIR

8.1 Pusingan separuh akhir akan diadakan secara Kalah Mati atau kalah keluar.

KEJOHANAN GEMAPUTERA XV - PERLIS 2018

5

8.2 Juara Kumpulan A akan bertemu dengan Naib Juara Kumpulan B manakala

Juara B akan bertemu dengan Naib Juara Kumpulan A diperingkat separuh

akhir.

8.3 Pemenang separuh akhir pertama akan bertemu dengan pemenang separuh

akhir kedua di perlawanan akhir.

8.4 Pasukan yang menang dalam Perlawanan Akhir diisytiharkan sebagai Johan

dan yang kalah sebagai Naib Johan bagi Kejohanan Ping Pong Sukan

GEMAPUTERA XV Perlis 2018.

8.5 Manakala bagi pasukan yang kalah diperingkat separuh akhir diisytiharkan

sebagai pemenang tempat ketiga bersama.

9. SUSUNAN PERLAWANAN

9.1 Acara-acara yang akan dipertandingkan adalah seperti berikut :

9.1.1 Acara Berpasukan ( Setiap Pasukan ) 1 Pasukan

i. Perseorangan Lelaki Pertama

ii. Bergu Lelaki Pertama

iii. Perseorangan Lelaki Kedua

iv. Bergu Lelaki Kedua

v. Bergu Lelaki (Veteran)

10. TUTUP PENDAFTARAN DAN YURAN PENTANDINGAN

10.1 Tarikh tutup pendaftaran ialah sebelum atau pada 31 Disember 2017.

10.2 Yuran penyertaan adalah sebanyak RM1,000.00 (Ringgit Malaysia : Seribu

Ringgit sahaja) bagi setiap pasukan.

10.3 Bayaran hendaklah dibuat secara tunai atau cek di atas nama

PERBADANAN KEMAJUAN EKONOMI NEGERI PERLIS. Sila pastikan resit

rasmi diperolehi dari pihak Penganjur kejohanan.

KEJOHANAN GEMAPUTERA XV - PERLIS 2018

11. PERTUKARAN PEMAIN

11.1 Pertukaran nama-nama pemain boleh dilakukan semasa Taklimat / Mesyuarat

Pengurus Pasukan. Selepas mesyuarat tersebut sebarang permintaan

pertukaran pemain TIDAK akan dilayan.

11.2 Pertukaran pemain untuk semua‐ acara adalah dibenarkan dan penggantinya

hendaklah daripada pemain pemain yang telah didaftarkan sahaja.

12. FORMAT PENGIRAAN MATA, PEMBERIAN MATA ATAU PENENTUAN

PASUKAN PEMENANG

12.1 Pertandingan dijalankan secara “BEST OF FIVE”. Format pengiraan mata

adalah seperti berikut :-

a) Sistem kiraan sebelas (11) mata akan digunakan. Jika keputusannya

terikat sepuluh (10) – sepuluh (10) sama, pemain yang terlebih dahulu

mencapai kelebihan dua (2) mata akan diisytiharkan sebagai

pemenang.

b) Perlawanan di Peringkat Kumpulan, mana-mana pasukan mendahului

3-0 perlu juga menghabiskan perlawanan beregu.

c) Bagi perlawanan Peringkat Kalah Mati, mana-mana pasukan yang

mendahului 3-0 akan terus dikira pemenang tanpa meneruskan acara

seterusnya.

12.2 Setiap pasukan yang bertanding akan diberi mata berdasarkan format berikut:-

a) MENANG = 2 mata

b) KALAH

c) WALK OVER

=

=

1 mata

0 mata

12.3 Pemberian Mata atau Penentuan Pasukan Pemenang

12.3.1 Dua (2) mata akan diberikan bagi pasukan yang menang, satu (1) mata

kepada yang kalah dan kosong (0) kepada walk-over.

6

7 KEJOHANAN GEMAPUTERA XV - PERLIS 2018

12.3.2 Dalam perlawanan liga peringkat kumpulan, penentuan pasukan-

pasukan teratas atau pemenang mengikut susunan hierarki seperti

berikut :-

a) Pasukan yang mendapat mata yang tertinggi, dikira sebagai

pasukan di tempat nombor satu.( Pemenang kumpulan)

12.3.3 Sekiranya setelah semua perlawanan di peringkat liga selesai, dua

pasukan atau lebih didapati memperolehi jumlah mata yang sama,

maka tatacara mengikut susunan kaedah berikut akan diambil kira

untuk menentukan pemenang :-

a) Jika dua (2) pasukan mendapat mata yang sama selepas

pusingan awal, keputusan perlawanan kedua-dua pasukan

dipusingan tersebut akan diambil kira untuk menentukan

pemenang.

12.3.4 Jika tiga atau lebih pasukan memperolehi mata yang sama, maka

tatacara mengikut susunan kaedah berikut akan diambil kira untuk

menentukan pemenang :-

a) Bilangan perlawanan - nisbah menang dan kalah

b) Bilangan permainan - nisbah menang dan kalah

c) Bilangan mata perlawanan - nisbah menang dan kalah

12.3.5 Jawatankuasa Teknikal dan Penganjur Kejohanan akan menentukan

kedudukan pasukan dan keputusan adalah muktamad.

13. MASA PERTANDINGAN

13.1 Kejohanan ini dijalankan dalam tempoh tiga (3) hari bermula pada jam 9.00

pagi.

13.2 Setiap pasukan adalah diwajibkan bermain lebih daripada satu perlawanan di

dalam satu (1) hari.

8 KEJOHANAN GEMAPUTERA XV - PERLIS 2018

13.3 Semua perlawanan akan dijalankan mengikut susunan jadual yang telah

ditetapkan oleh Jawatankuasa Penganjur.

13.4 Semua Pasukan yang dijadualkan untuk bermain mestilah berada di

gelanggang permainan 30 minit sebelum perlawanan dimulakan.

13.5 Pengurus Pasukan hendaklah menyerahkan nama pemain-pemain kepada

Pengadil Rasmi 30 minit sebelum perlawanan dimulakan.

13.6 Pemain yang gagal hadir di gelanggang pada masa yang dijadualkan akan

diberi masa tangguhan selama 15 minit. Jika setelah tamat tempoh masa

yang diberikan, pemain tersebut tidak juga hadir maka kemenangan percuma

akan diberikan kepada pasukan lawan yang hadir.

14. BILANGAN PEMAIN YANG TIDAK MENCUKUPI

14.1 Sekiranya mana-mana pasukan kekurangan pemain dalam beregu apabila

pengadil memerintahkan supaya perlawanan dimulakan pada waktu yang

dijadualkan maka beregu berkenaan tidak layak bertanding bagi perlawanan

tersebut dan Jawatankuasa Teknikal dan Kejohanan Ping Pong Sukan

GEMAPUTERA XV Perlis 2018 akan memberi kemenangan kepada beregu

lawan dengan keputusan set 3 – 0 di peringkat kumpulan dan diteruskan

dengan perlawanan berikut.

15. PAKAIAN

15.1 Semua pasukan dikehendaki memakai pakaian yang sesuai kecuali berwarna

putih

15.2 Sekiranya warna baju kedua-dua pasukan yang bertarung adalah sama, salah

satu pasukan mesti menukarkan baju yang digunakan dengan baju berwarna

lain. Jika kedua-dua pasukan tidak mahu menukar baju secara sukarela, maka

pasukan yang diarahkan untuk menukar baju akan dibuat secara cabut undi.

15.3 Kasut hendaklah bertapak getah dan menutupi kaki. Pemain adalah dilarang

memakai selipar atau kasut bertapak kulit.

9 KEJOHANAN GEMAPUTERA XV - PERLIS 2018

15.4 Pasukan/pemain dinasihatkan sentiasa bersedia dengan dua helai baju

permainan‐ yang berlainan and warm colour) untuk bertanding warna (cool

and warm colour) untuk bertanding.

15.5 Pemain pemain dalam satu pasukan/pasangan mesti berpakaian seragam.

16. PERALATAN PERTANDINGAN

16.1 Pihak Penganjur akan menyediakan bola jenis “JOOLA THREE STAR

PREMIUM 40+” berwarna putih.

16.2 Pengunaan getah Bat hendaklah berlainan warna pada kedua-dua

permukaan dan warna getah yang dibenarkan atau diluluskan oleh

Persekutuan Ping Pong Antarabangsa (“ITTF”).

16.3 Semua pemain harus gunakan “Water Base Glue “ sahaja untuk melekatkan

getah pada racket ping pong.

16.4 Bola bagi sesi latihan tidak akan dibekalkan oleh pihak Penganjur.

17. MESYUARAT PENGURUS PASUKAN

17.1 Mesyuarat Pengurus Pasukan akan diadakan pada 27 Mac 2018.

17.2 Pengurus Pasukan dikehendaki mengemukakan senarai nama peserta

berserta dengan Kad Pengenalan atau Kad Anggota Pekerja.

17.3 Senarai nama peserta yang disahkan semasa Mesyuarat Pengurus

Pasukan adalah muktamad.

18. BANTAHAN

18.1 Sebarang bantahan hanya boleh dibuat oleh Pengurus pasukan sahaja

dan hendaklah dibuat secara lisan kepada Pengadil yang bertugas ketika

itu. Kemudian bantahan tersebut hendaklah dikemukakan secara bertulis

kepada Pengerusi Jawatankuasa Teknikal dan Kejohanan Ping

Pong Sukan GEMAPUTERA XV Perlis 2018 dalam masa satu (1)

jam selepas tamat perlawanan tersebut.

11 KEJOHANAN GEMAPUTERA XV - PERLIS 2018

18.2 Surat bantahan hendaklah ditandatangani oleh Pengurus pasukan dengan

disertakan bersama wang pemprosesan sebanyak Ringgit Malaysia Dua Ribu

Sahaja (RM2,000.00) tunai. Wang cagaran ini tidak akan dikembalikan

sekiranya bantahan itu ditolak oleh Jawatankuasa, sepertimana yang

dinyatakan dalam Perkara 6.1, Undang-Undang dan Peraturan Am, Kejohanan

Sukan Gemaputera Ke-XV, Perlis 2018.

18.3 Keahlian Jawatankuasa Kecil Bantahan dan Displin adalah sepertimana

tertakluk dalam Perkara 6.3, Undang-Undang dan Peraturan AM, Kejohanan

Sukan Gemaputera Ke-XV, Perlis 2018.

18.4 Sekiranya bantahan tersebut berjaya, kemenangan akan diberikan kepada

pasukan tersebut dengan keputusan set 3-0 bagi acara yang dibuat bantahan

dan keputusan bagi acara yang lain adalah kekal.

18.5 Sebarang bantahan mengenai kelayakan pemain hendaklah dibuat semasa

Taklimat / Mesyuarat Pengurus Pasukan dan sebarang keputusan yang dibuat

oleh Jawatankuasa Bantahan dan Tatatertib adalah muktamad.

19. HADIAH

19.1 Hadiah-hadiah yang akan disediakan bagi pemenang adalah seperti berikut :-

19.1.1 Johan - 12 medal

19.1.2 Naib Johan - 12 medal

19.1.3 Tempat Ketiga Bersama (x2) - 12 medal X 2 Pasukan

20. UJIAN KAWALAN RAKET (RACKET CONTROL):

20.1 Ujian Kawalan Raket akan dilaksanakan dengan mengikut peraturan dan

prosedur seperti yang ditetapkan oleh ITTF dan TTAM.

21. HAK JAWATANKUASA PENGANJUR

21.1 Persatuan Ping Pong Perlis selaku jawatankuasa bersama akan mengawal

dan mengelola segala pengurusan dan susunan teknikal.

21.2 Jawatankuasa penganjur adalah berhak untuk meminda/menambah

peraturan-peraturan yang difikirkan perlu. Sebarang keputusan adalah

muktamad.

11 KEJOHANAN GEMAPUTERA XV - PERLIS 2018

21.3 Jika terdapat sebarang‐ masalah atau kerumitan yang tidak diperuntukan

dalam peraturan peraturan Pertandingan Kejohanan ini Jawatankuasa

Teknikal dan Rayuan, Sukan Gemaputra akan memutuskannya dan

keputusannya adalah muktamad.

22. PERINTAH AM

22.1 Sepanjang kejohanan diadakan, pegawai dan para peserta adalah tertakluk

kepada Peraturan AM Kejohanan Sukan Gemaputera Ke-XV, Perlis 2018

yang berkuatkuasa dari semasa ke semasa. Urusetia Kejohanan akan

memanjangkan laporan kepada Ketua Jabatan/Perkhidmatan yang

berkenaan, sekirannya terdapat pegawai atau peserta yang melanggar

peraturan-peraturan tatatertib serta peraturan- peraturan pertandingan yang

berkenaan.

SELAMAT BERTANDING KEPADA SEMUA PASUKAN DAN TERIMA KASIH DIATAS KERJASAMA YANG DIBERIKAN

Bil Nama Pegawai Jawatan No. Pekerja/KWSP

1 PENGURUS

2 JURULATIH

Bil

Nama Pemain

No. K/P

Kategori Permainan

No. Pekerja/ KWSP

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

* Kelayakan peserta adalah berdasarkan yang dinyatakan di dalam syarat/peraturan-peraturan pertandingan Ping

Pong & Peraturan-Peraturan Am Kejohanan Gemaputera Perlis 2018.

Kami telah membaca dan fahami serta akan mematuhi syarat-syarat dan undang-undang kejohanan

yang ditetapkan oleh Jawatankuasa Penganjur

Mengesahkan bahawa segala maklumat yang dinyatakan di atas adalah benar seperti dalam borang

pendaftaran individu

Pengurus Pasukan Disahkan oleh

Nama :

No. KP : (Tandatangan dan Cop Ketua

No. Tel : Jabatan)

BORANG PENDAFTARAN PASUKAN PING PONG GEMAPUTERA XV PERLIS

2018

PERMAINAN/SUKAN : PING PONG asdfds

PASUKAN : _

TARIKH :

Adalah menjadi tanggungjawab pengurus pasukan untuk memastikan semua maklumat/ dokumen yang dikemukakan adalah benar dan lengkap.

Sertakan :

Salinan Kad Pengenalan

Salinan Penyata KWSP/KWAP

Gambar dua (2) keping berukuran passport

Sediakan 2 Keping

gambar berukuran

passport dan 1 keping

dilekatkan di sini

BORANG PENDAFTARAN INDIVIDU

KEJOHANAN PING PONG

GEMAPUTERA XV PERLIS

2018

NAMA PENUH :

NO. K/P :

TARIKH LAHIR :

ALAMAT :

(Tempat Bertugas) :

NO. PEKERJA :

TARAF JAWATAN : TETAP / KONTRAK JAWATAN DALAM PASUKAN :

PENGURUS

JURULATIH

PEMAIN

NO. TEL :