6. ulang aktiviti dengan suku kata lain sehingga...

Click here to load reader

Post on 30-Jan-2018

302 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Kaedah dan Teknik Mengajar Konstruk 3

  Set 1 - 5

  Kaedah 1- Permainan

  1. Guru menggunakan teknik bola ping pong ( berdasarkan suku kata KV KV, KV KV KV)

  2. Guru menyediakan sebatang senduk dan dua mangkuk kosong yang berisi bola ping

  pong yang berlabel suku kata tersebut.

  3. Guru menyuruh murid menggaul bola-bola ping pong di dalam mangkuk besar

  menggunakan senduk.

  4. Guru akan menyebut suku kata seperti ( su ) di mangkuk pertama dan murid akan

  mencari suku kata du di mangkuk yang kedua.

  5. Ulang aktiviti dengan murid lain untuk mencari suku kata yang lain

  Kaedah 2 - Bermain dadu

  1. Dadu yang ditampal gambar di baling oleh murid

  2. Murid lihat dan sebut gambar pada dadu tersebut.

  3. Murid mencari suku kata yang betul berdasarkan gambar pada dadu tersebut

  4. Murid menyebut suku kata pertama dengan jelas dan suku kata yang kedua

  dengan jelas.

  5. Ulang aktiviti sehingga selesai suku kata yang ditampal

  6. Murid menulis semula suku kata yang diperolehi pada lembaran kerja

  Kaedah 3 - Didik Hibur (Guru menggunakan muzik sebagai latar.)

  1. Guru menyediakan botol minuman dengan diisi kacang hijau dan dilabel dengan suku

  kata yang hendak diajar.

  2. Botol diberikan kepada setiap murid.

  3. Murid duduk dalam bentuk bulatan .

  4. Guru meletakkan sapu tangan di belakang murid.

  5. Murid yang mendapatkan sapu tangan akan menggoncangkan botol suku kata sambal

  menyebut berulang kali.

  6. Ulang aktiviti dengan suku kata lain sehingga menghasilkan rentak muzik.

 • KAEDAH PENGAJARAN KONSTRUK 4:

  Keupayaan membaca dan menulis suku kata tertutup.

  1.Perlu mengetahui objek dari gambar.

  2.Murid dapat menyatakan nama objek dengan jelas.

  3. Jika murid tidak dapat menamakan objek, guru perlu memberitahu murid.

  4.Sebutkan dan bunyikan suku kata awal atau akhir yang tertera di bawah gambar objek.

  5. Jika murid tidak dapat menyebut, mengeja atau membunyikan suku kata awal atau akhir, guru

  perlu membantu dengan menyebut, mengeja dan membunyikannya.

  6. Untuk mengeja suku kata yang tertinggal guru perlu menyebut suku kata tersebut supaya murid

  dapat mengeja.

  7. Jika murid dapat mengeja, minta murid menulis huruf-huruf suku kata tersebut di dalam ruang

  kosong dengan merujuk huruf-huruf yang tertera di ruangan atas dengan bimbingan guru.

  8. Tetapi jika murid tidak dapat mengeja perkataan tersebut, guru perlu membimbing dengan

  merujuk pada huruf-huruf yang tertera di ruangan atas secara satu persatu sambil meminta murid

  mengeja dan menyebut ejaan dengan bimbingan guru.

  9. Guru digalakkan menggunakan kad imbasan dengan menulis semula huruf-huruf berdasarkan

  item konstruk 4 supaya murid dapat mengeja, membatang dan menulis perkataan dengan betul.

  10. Pastikan guru membimbing bukannya memberikan jawapan.

 • TEKNIK PENGAJARAN KONSTRUK 5 INSTRUMEN SARINGAN 2

  PERMAINAN BAHASA

  BAHAN BANTU MENGAJAR

  1. Kad-kad gambar 2. Kad-kad suku kata 3. Kad-kad perkataan

  Langkah 1 (Masa 20 minit)

  1. Guru membahagikan murid kepada lima kumpulan 2. Setiap kumpulan diberikan satu sampul surat yang mengandungi keratan gambar dan

  kad-kad suku kata

  3. Murid dikehendaki menyusun keratan menjadi gambar lengkap 4. Murid menyusun suku kata membentuk perkataan berdasarkan gambar 5. Kumpulan yang dapat menyusun gambar dan membentuk perkataan yang paling

  banyak dikira pemenang.

  Langkah 2 (15 minit)

  1. Setiap kumpulan menyebut perkataan berdasarkan gambar 2. Setiap kumpulan diminta mengeja perkataan yang dibina 3.

  Langkah 3 (20 minit)

  1. Guru mengedarkan lembaran kerja 2. Murid melengkapkan suku kata supaya menjadi perkataan berdasarkan gambar.

  Langkah 4 (5 minit)

  1. Rumusan pengajaran 2. Guru menyoal secara rawak untuk menilai penguasaan murid.

 • Kaedah Mengajar Suku Kata Tertutup ng.(Kontruk 6)

  STRATEGI

  BERPUSATKAN MURID

  Murid memainkan peranan yang penting.

  Murid digalakkan melibatkan diri secara aktif.

  Guru merupakan seorang pemimpin yang membimbing murid

  menjalankan aktiviti.

  PENDEKATAN

  PENDEKATAN INDUKTIF

  Sebelum memulakan pdp, guru perlu menyediakan contoh-contoh yang

  sesuai untuk murid membuat rumusan. Murid dibimbing melalui aktiviti

  penyoalan supaya dapat membuat kesimpulan sendiri.

  Pelbagai contoh yang mengandungi ciri-ciri yang sama untuk

  memudahkan murid membuat kesimpulan sama ada daripada guru atau

  murid.

  Guru menyediakan alat bantu mengajar yang bersesuaian. Aktiviti perlu

  dipelbagaikan dan menarik perhatian murid.

  KAEDAH

  KAEDAH SEMULAJADI

  Pengajaran dimulakan dengan soalan-soalan yang berhubung dengan

  objek dan gambar perkataan-perkataan yang baru diterangkan dengan

  menggunakan perkataan yang telah diketahui oleh murid.

  TEKNIK

  PERMAINAN BAHASA

  CONTOH AKTIVITI

  Guru berikan set permainan " MARI BUKA DAN PASANG " kepada murid-murid.

  Buka atau keluarkan semua kad gambar dan kad-kad / atau cip-cip suku kata dari tapaknya.

  Kalau objektif guru hendakkan murid menguasai kemahiran suku kata di awal perkataan , maka guru menyuruh murid meletakkan kad gambar dan kad suku kata awal perkataan sahaja di tapaknya.

  Kalau objektif guru hendakkan murid-murid dapat membina perkataan yang terdiri daripada dua suku kata tertutup , maka guru hendaklah mengarahkan murid-murid meletakkan kad-kad suku kata yang boleh terbina perkatan pada tapak atau petak gambarnya .

  Satu lagi cara yang boleh dilakukan ialah dengan mengeluarkan kad-kad gambar dari petak / tapaknya. Kemudian campur adukkan kad-kad gambar tersebut.

  Guru menyuruh murid-murid membaca perkataan yang terdapat pada petak / tapak permainan.

  Murid-murid dikehendaki meletakkan kad-kad gambar pada perkataanya

  Murid atau pasangan murid yang lebih awal dapat menyiapkan permainan itu dengan betul dikira sebagai pemenang .

  Murid-murid menulis perkataan-perkataan yang telah dibina itu di dalam buku tulis atau kertas.

 • 11. Tatacara / kaedah / pengendalian instrument bagi konstruk 7

  Langkah Pengajaran:

  ISI PELAJARAN AKTIVITI CATATAN Keupayaan menulis perkataan diftong

  1. Latihtubi mengeja dan menyebut perkataan yang di pamerkan.

  2. Menulis perkataan berdasarkan gambar

  1. Guru menyebut perkataan

  berdasarkan gambar. 2. Guru memadankan gambar dengan

  perkataan. 3. Murid menjawab tugasan 4. Guru membimbing murid membina

  perkataan mudah.

 • CADANGAN KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN KONSTRUK 8

  ( VOKAL BERGANDING )

  KAEDAH PENGAJARAN BERPUSATKAN BAHAN

  Bahan Pengajaran yang digunakan : 1. komputer ( gambar & bunyi )

  Bahan Pembelajaran yang digunakan : 1. kad cantuman ( kad suku kata )

  2. kad aktiviti ( kad gambar )

  3. lembaran kerja

  Cadangan aktiviti : 1. Pamerkan gambar - slaid ( pendekatan VAK - visual )

  2. Guru pamer dan sebut perkataan - slaid ( pendekatan VAK - visual & auditori )

  2. Bimbing murid membatang suku kata. ( kad cantuman suku kata )

  gambar

  slaid

  video

  radio

  televisyen

  carta

  model

  graf

  peta

  perakam

  komputerBAHAN PENGAJARAN

  kad aktiviti

  kad cantuman

  bahan bercetak

  komputer

  lembaran kerja

  BAHAN PEMBELAJARAN

  buah buih buaian

  bu ah

  CADANGAN KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN KONSTRUK 8

  ( VOKAL BERGANDING )

  4. Aktiviti murid - permainan mencantum suku kata menjadi perkataan- permainan dadu ( pendekatan VAK - kinestatik )

  5. Latih tubi murid mengeja dan menyebut perkataan yang telah dibina.

  6. Beri lembaran kerja yang bersesuaian.

 • KONSTRUK 10

  PENYEDIAAN TATACARA/KAEDAH/TEKNIK MENGENDALIKAN INSTRUMEN SARINGAN

  Teknik mengajar kata berimbuhan awalan dan akhiran

  a. Tunjuk dan sebut menggunakan BBM dan ICT

  b. Bacaan berulang suku kata dan frasa (kad bercantum dan kad tingkap)

  c. Gabungan kad gambar dan penerangan.

  d. Mencari / menggaris / membulat kata imbuhan di dalam frasa/rangkai kata

  e. Pisah dan cantum

  i. Memisah kata dasar dan imbuhan

  ii. Mencantumkan kata dasar dan imbuhan

  f. Permainan

  i. Membina perkataan berimbuhan yang sesuai berdasarkan kata dasar yang

  diberikan

  1. Tanam

  a. Ditanam

  b. Menanam

  c. Tertanam

  d. Tanaman

 • 11. Tatacara / kaedah / pengendalian instrument bagi konstruk 11

  Langkah Pengajaran:

  ISI PELAJARAN AKTIVITI CATATAN Menyusun perkataan supaya menjadi ayat yang betul Latih tubi:

  Tujuannya untuk mencapai taraf

  penguasaan kemahiran disampimg

  menjamin kekekalannya.

  Melalui teknik ini pelajar akan

  mengalami proses mendengar,

  melihat, memikirkan maksud

  perkataan-perkataan serta tugasnya

  dalam situasi yang penggunaan

  perkataan-perkataan itu.

  Berasakan pengajaran bahasa dengar

  dan sebut (audiolingual) yang

  biasanya digunakan dalam

  pengajaran bahasa kedua.

  1. Latih tubi mengeja dan menyebut perkataan yang di pamerkan.

  2. Memperkenalkan jenis kata dan cadangan menyusun ayat mengikut jenis kata:

  - Kata nama khas - Kata nama am - Kata kerja - penerangan

  Contoh:

  Kata nama

  Kata kerja

  Penerangan

  Strategi: Direktif Pendekatan Deduktif Kemahiran Belajar: Mengumpulkan Maklumat Elemen: Kreativiti

  di tepi

  nenek

  rumah

  sungai

 • KONSTRUK 12

  KAEDAH PENTADBIRAN

  2. Keupayaan membaca,

  memahami dan menulis

  ayat berdasarkan bahan

  rangsangan.

  Penerangan

  Keupayaan menguasai

  kemahiran menulis ayat

  berdasarkan bahan

  rangsangan.

  1. Gambar keluarga

  sedang bergotongroyong

  di kawasan

  rumah.

  perkataan berdasarkan

  gambar

  berdasarkan

  ayat yang dibina oleh

  murid.

  sebarang jawapan yang

  bersesuaian dengan

  tugasan.

  1.Meminta murid

  memerhatikan gambar.

  2. Murid menjawab soalan

  berdasarkan gambar.

  3.Murid memberi jawapan

  secara lisan.

  4. Murid dibimbing

  membina ayat

  berdasarkan gambar

  secara lisan.

  5.Murid dibimbing menulis

  ayat dengan betul.

  Memerhatikan gambar dan menulis

  ayat.

  Contoh jawapan:

  1. Ini keluarga saya.

  2. Ayah sedang memotong rumput.

  3. Kakak menanam pokok bunga.

  4. Adik menyiram pokok bunga.