perutusan pentadbiran 2018 · 2018-09-21 · boling master / perseorangan, bola tampar lelaki, ping...

26
1 PERUTUSAN PENTADBIRAN 2018 DR. HJ. MOHD ANUAR MAZUKI (PhD, C.A (M), CFP TM ) BENDAHARI UITM Dewan Agung Tuanku Canselor 8 Februari 2018

Upload: phungphuc

Post on 27-Mar-2019

237 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: PERUTUSAN PENTADBIRAN 2018 · 2018-09-21 · Boling Master / Perseorangan, Bola Tampar Lelaki, Ping Pong Berkumpulan, Petanque Wanita & Futsal Lelaki (SASSA 2017) ... Kertas kerja

1

PERUTUSAN PENTADBIRAN 2018

DR. HJ. MOHD ANUAR MAZUKI (PhD, C.A (M), CFPTM) BENDAHARI UITM

Dewan Agung Tuanku Canselor

8 Februari 2018

Page 2: PERUTUSAN PENTADBIRAN 2018 · 2018-09-21 · Boling Master / Perseorangan, Bola Tampar Lelaki, Ping Pong Berkumpulan, Petanque Wanita & Futsal Lelaki (SASSA 2017) ... Kertas kerja

1. PENCAPAIAN 2017

2. TERAS UTAMA 2018

3. STRATEGI 2J4S

4. CABARAN BAJET SEIMBANG 2018

2

Page 3: PERUTUSAN PENTADBIRAN 2018 · 2018-09-21 · Boling Master / Perseorangan, Bola Tampar Lelaki, Ping Pong Berkumpulan, Petanque Wanita & Futsal Lelaki (SASSA 2017) ... Kertas kerja

STRATEGI JANA DAN JIMAT 2017 (2JS@2017):

1. J1- Jana: Menjana Pendapatan sebanyak RM475 juta berbanding sasaran sebanyak RM300 juta.

2. J2 – Jimat: Penjimatan Kos sebanyak RM30 juta berbanding sasaran 20 juta.

3

Page 4: PERUTUSAN PENTADBIRAN 2018 · 2018-09-21 · Boling Master / Perseorangan, Bola Tampar Lelaki, Ping Pong Berkumpulan, Petanque Wanita & Futsal Lelaki (SASSA 2017) ... Kertas kerja

4

Page 5: PERUTUSAN PENTADBIRAN 2018 · 2018-09-21 · Boling Master / Perseorangan, Bola Tampar Lelaki, Ping Pong Berkumpulan, Petanque Wanita & Futsal Lelaki (SASSA 2017) ... Kertas kerja

5

INDEKS AKAUNTABILITI

Page 6: PERUTUSAN PENTADBIRAN 2018 · 2018-09-21 · Boling Master / Perseorangan, Bola Tampar Lelaki, Ping Pong Berkumpulan, Petanque Wanita & Futsal Lelaki (SASSA 2017) ... Kertas kerja

6

PENGURUSAN KEWANGAN BERDASARKAN INDEKS

AKAUNTABILITI TAHUN 2016

Pengauditan terhadap Pengurusan

Kewangan berdasarkan Indeks

akauntabiliti dijalankan bagi

menentukan samaada pengurusan

kewangan di UiTM telah dilaksanakan

dengan teratur serta mematuhi

undang-undang dan peraturan yang

berkaitan

ANUGERAH PENARAFAN

CEMERLANG

Oleh Majlis Audit Universiti

Page 7: PERUTUSAN PENTADBIRAN 2018 · 2018-09-21 · Boling Master / Perseorangan, Bola Tampar Lelaki, Ping Pong Berkumpulan, Petanque Wanita & Futsal Lelaki (SASSA 2017) ... Kertas kerja

ANUGERAH PEJABAT BERINTEGRITI UiTM 2017

7

Pejabat bendahari telah

memenangi

ANUGERAH INTEGRITI Selama

3 tahun berturut-turut

dari tahun 2015 hingga

2017

7

Page 8: PERUTUSAN PENTADBIRAN 2018 · 2018-09-21 · Boling Master / Perseorangan, Bola Tampar Lelaki, Ping Pong Berkumpulan, Petanque Wanita & Futsal Lelaki (SASSA 2017) ... Kertas kerja

PENCAPAIAN SUKAN

8

JUARA KESELURUHAN KARNIVAL SUKAN JABATAN BENDAHARI UA 2017

NAIB JUARA KESELURUHAN SUKAN ANTARA STAF SHAH ALAM 2017 (UiTM SHAH ALAM)

2. Futsal Lelaki, Badminton Berkumpulan & Bola Jaring (KSJB UA 2017)

Boling Berkumpulan, Bola Tampar Wanita, Bola Jaring & Memanah Perseorangan Wanita. (SASSA 2017)

1. Sepak Takraw & Badminton Berkumpulan (SASSA 2017)

Boling Master / Perseorangan, Bola Tampar Lelaki, Ping Pong Berkumpulan, Petanque Wanita & Futsal Lelaki (SASSA 2017)

8

Page 9: PERUTUSAN PENTADBIRAN 2018 · 2018-09-21 · Boling Master / Perseorangan, Bola Tampar Lelaki, Ping Pong Berkumpulan, Petanque Wanita & Futsal Lelaki (SASSA 2017) ... Kertas kerja

LAWATAN DARI IPTA

9

Tarikh Universiti Tujuan Lawatan

18 April 2017 Universiti Kebangsaan Malaysia

Penandaarasan Ke Bahagian Pengurusan Harta Benda

28 Julai 2017 Universiti Malaya Penandaarasan Ke Bahagian Pengurusan Harta Benda

14 Feb. 2017 Universiti Pendidikan Sultan Idris Taklimat Sistem Ep Plus

16 Ogos 2017 Universiti Malaysia Sabah

Taklimat Sistem Ep Plus

11 Okt. 2017 Universiti Malaysia Perlis

Taklimat Sistem Ep Plus

9

Page 10: PERUTUSAN PENTADBIRAN 2018 · 2018-09-21 · Boling Master / Perseorangan, Bola Tampar Lelaki, Ping Pong Berkumpulan, Petanque Wanita & Futsal Lelaki (SASSA 2017) ... Kertas kerja

10

TERAS UTAMA UNIVERSITI TAHUN 2018

10

Page 11: PERUTUSAN PENTADBIRAN 2018 · 2018-09-21 · Boling Master / Perseorangan, Bola Tampar Lelaki, Ping Pong Berkumpulan, Petanque Wanita & Futsal Lelaki (SASSA 2017) ... Kertas kerja

11

Aplikasi Bayaran Tanpa Tunai

1. Pin n Pay ( Kad Debit/Kredit)

2. Aplikasi E-Wallet (Boost)

3. JomPay (Waqaf)

Majlis Pelancaran Cashless Campus @ UiTM.

Kerjasama strategik antara UiTM dan syarikat

pembangunan aplikasi dompet elektronik

11

Page 12: PERUTUSAN PENTADBIRAN 2018 · 2018-09-21 · Boling Master / Perseorangan, Bola Tampar Lelaki, Ping Pong Berkumpulan, Petanque Wanita & Futsal Lelaki (SASSA 2017) ... Kertas kerja

12

INISIATIF ALTERNATIF 1. KPI Penjanaan Hasil & Pengurusan

Kos (2J) PTJ/Kampus Cawangan 2. Smart Partnership

• Pusat Zakat Negeri • Jaringan Industri melalui ICAEN • Akademi Pengajian Islam

Kontemporari (ACIS) • Jabatan Agama Islam Negeri

• Projek Waqaf 12

Page 13: PERUTUSAN PENTADBIRAN 2018 · 2018-09-21 · Boling Master / Perseorangan, Bola Tampar Lelaki, Ping Pong Berkumpulan, Petanque Wanita & Futsal Lelaki (SASSA 2017) ... Kertas kerja

13

RM25 juta - Peralatan Pengajaran

Pembelajaran dan Penyelidikan

RM100 juta - Infrastruktur (Pembaikan dan

penyelenggaraan)

RM25 juta – Naik taraf Infostruktur

(Projek ICT, Rangkaian, AIMS, DRC dll)

INISIATIF 4S

13

Page 14: PERUTUSAN PENTADBIRAN 2018 · 2018-09-21 · Boling Master / Perseorangan, Bola Tampar Lelaki, Ping Pong Berkumpulan, Petanque Wanita & Futsal Lelaki (SASSA 2017) ... Kertas kerja

KEAHLIAN BADAN PROFESIONAL PEJABAT BENDAHARI

14

Bil Badan Profesional %

Keahlian

1. Malaysian Institute Of Accountants 32%

2. Certified Financial Planner 1%

3. Certified Financial Analyst 1%

4. Association of Chartered Certified Accountants 3%

5. Chartered Institute Of Public Finance Accountant 1%

6. ASEAN Chartered Professional Accountant 1%

7. Persatuan Akauntan Sektor Awam Malaysia 2%

14

Page 15: PERUTUSAN PENTADBIRAN 2018 · 2018-09-21 · Boling Master / Perseorangan, Bola Tampar Lelaki, Ping Pong Berkumpulan, Petanque Wanita & Futsal Lelaki (SASSA 2017) ... Kertas kerja

15

INISIATIF PENGANTARABANGSAAN

1.Peruntukan khas untuk memperkasakan agenda pengantarabangsaan

2.Kadar yuran pelajar antarabangsa yang kompetitif

3.Penempatan pelajar yang kondusif di Kolej Kristal

4.Dana Khas untuk Mobiliti Pelajar

15

Page 16: PERUTUSAN PENTADBIRAN 2018 · 2018-09-21 · Boling Master / Perseorangan, Bola Tampar Lelaki, Ping Pong Berkumpulan, Petanque Wanita & Futsal Lelaki (SASSA 2017) ... Kertas kerja

16

INISIATIF PEMBELAJARAN & PENGAJARAN

1. Membiayai yuran keahlian 2 Badan Profesional yang diiktiraf kepada staf akademik dan bukan akademik

2. Menyediakan dana bagi meningkatkan kompetensi/skill set pelajar & staff dalam IR4.0, Big Data Anaytics, IoT, dll.

3. Menyediakan dana bagi menggalakkan perkongsian penyelidikan diperingkat kebangsaan dan antarabangsa dalam bidang IR4.0, Big Data, Analytics, IoT, dll.

16

Page 17: PERUTUSAN PENTADBIRAN 2018 · 2018-09-21 · Boling Master / Perseorangan, Bola Tampar Lelaki, Ping Pong Berkumpulan, Petanque Wanita & Futsal Lelaki (SASSA 2017) ... Kertas kerja

1. Penyediaan peruntukan khas

untuk prasarana fizikal dan virtual (Sistem Kewangan Pelajar) 2. Pakej bayaran yuran yang lebih menarik kepada pelajar

17

INISIATIF MENAMBAH PELAJAR

17

Page 18: PERUTUSAN PENTADBIRAN 2018 · 2018-09-21 · Boling Master / Perseorangan, Bola Tampar Lelaki, Ping Pong Berkumpulan, Petanque Wanita & Futsal Lelaki (SASSA 2017) ... Kertas kerja

18

1. Penyediaan dana kepada Staf Akademik dan bukan Akademik untuk penyelidikan dan penerbitan

2. Kertas kerja untuk diterbitkan di Journal berindeks tinggi (Q1 Journal)

3. Meningkatkan skor MYRA, SETARA dsb

INISIATIF PENARAFAN DAN PENGIKTIRAFAN

18

Page 19: PERUTUSAN PENTADBIRAN 2018 · 2018-09-21 · Boling Master / Perseorangan, Bola Tampar Lelaki, Ping Pong Berkumpulan, Petanque Wanita & Futsal Lelaki (SASSA 2017) ... Kertas kerja

Strategi 2J4S

19 19

Page 20: PERUTUSAN PENTADBIRAN 2018 · 2018-09-21 · Boling Master / Perseorangan, Bola Tampar Lelaki, Ping Pong Berkumpulan, Petanque Wanita & Futsal Lelaki (SASSA 2017) ... Kertas kerja

20

Strategi: 1. Perancangan Belanjawan 2. Kawalan Perbelanjaan 3. Pengurusan Kos Yang Berkesan 4. Perbelanjaan Yang memerlukan

kelulusan khas Naib Canselor dan Rektor

Pekeliling Naib Canselor Bil. 8 Tahun 2017

1 Tingkat

Kecekapan dan

Keberkesanan

Pengurusan Kos

20

Page 21: PERUTUSAN PENTADBIRAN 2018 · 2018-09-21 · Boling Master / Perseorangan, Bola Tampar Lelaki, Ping Pong Berkumpulan, Petanque Wanita & Futsal Lelaki (SASSA 2017) ... Kertas kerja

21

Strategi: 1. Hasil Kursus /Seminar 2. Sumbangan/Dividen UiTM Holdings 3. Sumbangan Strategic Business Units (SBU) 4. Sumbangan Hasil Alumni / Endowmen 5. Hasil Perundingan 6. Sumbangan kepada Dana Penyelidikan 7. Hasil Dana Waqaf 8. Sewa Bangunan 9. Pengusahaan Hartanah UiTM 10.UiTM Merchandise Item

2 Penjanaan

Kewangan

Alternatif.

Pendekatan

Strategik dan

Keusahawanan

21

Page 22: PERUTUSAN PENTADBIRAN 2018 · 2018-09-21 · Boling Master / Perseorangan, Bola Tampar Lelaki, Ping Pong Berkumpulan, Petanque Wanita & Futsal Lelaki (SASSA 2017) ... Kertas kerja

22

Strategi: 1. KWSP – Pengeluaran caruman bagi yuran

pengajian 2. AXIATA – E Wallet/Digital Campus 3. Affin Bank/Maybank/RHB/CIMB – Dana Pelaburan 4. BIMB – Kad Debit Alumni/Dana Pelaburan 5. AmBank – JOMPAY Waqaf/Dana Pelaburan 6. Bank Rakyat – Corporate Banking Services 7. AgroBank – Dana Keusahawanan/Pertanian

3 Perbanyak

Perkongsian

Pintar ( Smart

Partnership)

22

Page 23: PERUTUSAN PENTADBIRAN 2018 · 2018-09-21 · Boling Master / Perseorangan, Bola Tampar Lelaki, Ping Pong Berkumpulan, Petanque Wanita & Futsal Lelaki (SASSA 2017) ... Kertas kerja

23

Strategi: 1. Promosi kepada Staf 2. Insentif kepada Penyumbang

geran kursus/penyelidikan 3. Aktiviti Dana Kecemerlangan

Pendidikan UiTM

4 Tingkat

Sumbangan

Tabung Dana

Kecemerlangan

Pendidikan

UiTM

23

Page 24: PERUTUSAN PENTADBIRAN 2018 · 2018-09-21 · Boling Master / Perseorangan, Bola Tampar Lelaki, Ping Pong Berkumpulan, Petanque Wanita & Futsal Lelaki (SASSA 2017) ... Kertas kerja

Statistik Penyumbang Dana Kecemerlangan / Dana Pendidikan UiTM

Butiran 2015 2016 2017

Jumlah Staf yang menyumbang 1,767 2,451 2,968

Jumlah Sumbangan (RM) 140,000 204,000 286,000

24 24

Page 25: PERUTUSAN PENTADBIRAN 2018 · 2018-09-21 · Boling Master / Perseorangan, Bola Tampar Lelaki, Ping Pong Berkumpulan, Petanque Wanita & Futsal Lelaki (SASSA 2017) ... Kertas kerja

UiTM perlu menjana hasil sebanyak RM500 juta bagi

menampung keperluan keseluruhan Bajet UiTM bagi tahun

2018 sebanyak RM2.930 Bilion yang telah diagihkan kepada PTJ

2018

(RM)

2017

(RM)

KEPERLUAN BAJET UiTM 2.930 Bilion 2.990 Bilion

PERUNTUKAN DARI KERAJAAN 1.670 Bilion 1.671 Bilion

JUMLAH HASIL YANG PERLU

DIJANA 500 Juta 475 Juta

JUMLAH PENJIMATAN KOS 30 Juta 30 Juta

BAJET SEIMBANG

25

Page 26: PERUTUSAN PENTADBIRAN 2018 · 2018-09-21 · Boling Master / Perseorangan, Bola Tampar Lelaki, Ping Pong Berkumpulan, Petanque Wanita & Futsal Lelaki (SASSA 2017) ... Kertas kerja

TERIMA KASIH

26