pengurusan kurikulum sk penajis 2014

21
Pengurusan Kurikulum SK Penajis 2014 Unit Kurikulum JAWATANKUASA PENGURUSAN KURIKULUM 1.0 JAWATANKUASA INDUK KURIKULUM Pengerusi : En Nor Azli B Baba - Guru Besar Naib Pengerusi 1 : Pn Rosnita Bt Abdul Wahab - GPK 1 Naib Pengerusi 2 : Pn Siti Aidah Bt Mohamad - GPK HEM Naib Pengerusi 3 : En Mohd Nori Bin Hamzah - GPK KOKU Setiausaha 1 : Pn Roshimah Bt Othman AJK : Ketua Panitia B.Melayu : Pn Farhana Bt Saadud Din Ketua Panitia B. Inggeris : Pn Tan Meng Chin Ketua Panitia Matematik : En Hisham B Lian Ketua Panitia Sains : Pn Mirzawati Bt Abd Khalid Ketua Panitia PAI : En Muhammad Takrim B Ab Rahman Ketua Panitia KT/Sejarah : Pn Hjh Rodiah Bt Othman Ketua Panitia KH/RBT : En Mohd Nori B Hamzah Ketua Panitia DM/Muzik : Pn Tan Meng Chin Ketua Panitia DSV : Pn Siti Aidah Ketua Panitia PSVK : En Hisham B Lian Ketua Panitia PJ/PK : Pn Idayu Bt Abdul Wadud Bahasa Arab : Pn Norziah Bt Mustafa Pn Asnaliza Bt Asnawi 1

Upload: rosnita-wahab

Post on 21-May-2015

904 views

Category:

Education


4 download

TRANSCRIPT

Page 1: Pengurusan kurikulum sk penajis 2014

Pengurusan Kurikulum SK Penajis 2014

Unit Kurikulum

JAWATANKUASA PENGURUSAN KURIKULUM

1.0 JAWATANKUASA INDUK KURIKULUM

Pengerusi : En Nor Azli B Baba - Guru Besar

Naib Pengerusi 1 : Pn Rosnita Bt Abdul Wahab - GPK 1

Naib Pengerusi 2 : Pn Siti Aidah Bt Mohamad - GPK HEM

Naib Pengerusi 3 : En Mohd Nori Bin Hamzah - GPK KOKU

Setiausaha 1 : Pn Roshimah Bt Othman

AJK : Ketua Panitia B.Melayu : Pn Farhana Bt Saadud DinKetua Panitia B. Inggeris : Pn Tan Meng ChinKetua Panitia Matematik : En Hisham B LianKetua Panitia Sains : Pn Mirzawati Bt Abd KhalidKetua Panitia PAI : En Muhammad Takrim

B Ab RahmanKetua Panitia KT/Sejarah : Pn Hjh Rodiah Bt OthmanKetua Panitia KH/RBT : En Mohd Nori B HamzahKetua Panitia DM/Muzik : Pn Tan Meng ChinKetua Panitia DSV : Pn Siti AidahKetua Panitia PSVK : En Hisham B LianKetua Panitia PJ/PK : Pn Idayu Bt Abdul WadudBahasa Arab : Pn Norziah Bt MustafaPn Asnaliza Bt Asnawi

1

Page 2: Pengurusan kurikulum sk penajis 2014

Pengurusan Kurikulum SK Penajis 2014

Unit Kurikulum

1.1 Bidang Tugas

1.1.1 Memastikan objektif dan matlamat akademik sekolah tercapai.

1.1.2 Mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang kondusif.

1.1.3 Mencadang, membina dan mengurus alat bantu mengajar.

1.1.4 Membuat penilaian tentang prestasi pembelajaran.

1.1.5 Merancang strategi pengajaran dan pembelajaran.

1.1.6 Menetapkan garis panduan penyediaan Rancangan Kerja.

1.1.7 Menentukan pembahagian masa bagi penyediaan Jadual Waktu.

1.1.8 Mengadakan mesyuarat.

1.1.9 Meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran bagi membantumeningkatkan lagi prestasi murid.

1.1.10 Merancang dan melaksanakan kelas pemulihan dan bimbingan.

1.1.11 Mengesan dan memastikan supaya sukatan dan perancangan pelajaran

dapat dilaksanakan dengan sempurna.

1.1.12 Merancang kursus dan pendedahan kepada kakitangan akademik mengenai perkara baru dalam pendidikan.

1.1.13 Menyebar bahan-bahan bacaan dan maklumat mengenai pendidikan

kepada guru.

1.1.14 Mengkaji analisa keputusan UPSR dan peperiksaan dalaman dan merangka program jangka pendek dan panjang mengenai kelemahan.

1.1.15 Mengkaji dan menilai buku-buku teks dan buku tambahan yang digunakan

oleh murid- murid untuk menentukan kesesuaian dan membuatpembetulan jika terdapat kesalahan.

1.1.16 Berusaha untuk memperbanyakkan bahan-bahan sumber pendidikan di

sekolah.

1.1.17 Memberi panduan kepada guru-guru mata pelajaran.

1.1.18 Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan dari masa ke semasa.

2

Page 3: Pengurusan kurikulum sk penajis 2014

Pengurusan Kurikulum SK Penajis 2014

Unit Kurikulum

2.0 JAWATANKUASA STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA (SKPM)

Pengerusi : En Nor Azli B Baba - Guru BesarSetiausaha : Pn Rosnita Bt Abdul Wahab - GPK 1Ahli Jawatankuasa : Pn Siti Aidah Binti Mohamad - GPK HEM

En Mohd Nori Bin Hamzah- GPK KOKOPn Roshimah Bt Othman - S/U Kurikulum Pn Norziah Bt Mustaffa - SUPPn Asnaliza Bt Asnawi - S/U HEMEn Hisham Bin Lian - S/U KOKO

Semua Ketua Panitia Mata Pelajaran

2.0 JAWATANKUASA PBS DAN PEPERIKSAAN

Pengerusi : En Nor Azli B Baba - Guru BesarNaib Pengerusi : Pn Rosnita Bt Abdul Wahab - GPK 1Penyelaras PBS : Pn Hjh Rodiah Bt OthmanSetiausaha : Cik Nor Ziah Bt Mustafa - SUPAhli Jawatankuasa : Pn Idayu Bt Abd Wadud - Guru Data Murid

En Mohd Nori Bin Hamzah - Penyelaras HC &PROTIM

Pn Farhana Bt Saadud Din - Guru Pemulihan

Semua Ketua Panitia Mata Pelajaran

3.1 Tugas :

3.1.1 Menyediakan jadual waktu peperiksaan peringkat sekolah.

3.1.2 Menyediakan jadual menggubal soalan.

3.1.3 Menguruskan percetakan ,pembahagian dan tempat menyimpan kertas soalan.

3

Page 4: Pengurusan kurikulum sk penajis 2014

Pengurusan Kurikulum SK Penajis 2014

Unit Kurikulum

3.1.4 Memastikan kertas soalan diedarkan kepada pengawas peperiksaan sebelum peperiksaan dijalankan.

3.1.5 Memastikan skema jawapan disediakan oleh panel penggubal soalan .

3.1.6 Memastikan waktu peperiksaan mengikut jadual yang ditetapkan.

3.1.7 Memastikan kertas soalan disimpan untuk rujukan.

3.1.8 Menyediakan ‘ Headcount’ untuk semua subjek/mata pelajaran.

3.1.9 Menetapkan tarikh perjumpaan ibubapa dan guru untuk membincangkan kemajuan pelajar.

3.1.10 Memberi penerangan tentang hal-hal yang berkaitan dengan peperiksaan

kepada guru kelas.

3.1.11Mengisi borang-borang kemasukan peperiksaan UPSR untuk diisikan oleh pelajar dengan kerjasama guru kelas.

3.1.12Menghadiri peperiksaan yang berkaitan yang biasa diberikan oleh JPN dan Lembaga Peperiksaan.

3.1.13Mengumpul dan menyemak borang kemasukan Peperiksaan UPSR.

3.1.14Mengisi borang computer kemasukan Peperiksaan UPSR.

3.1.15Menentukan bilik-bilik darjah yang akan digunakan sebagai bilik peperiksan bertulis UPSR.

3.1.16Menyediakan pelan bilik peperiksaan dan melabel meja calon.

3.1.17Menyediakan peralatan yang diperlukan semasa peperiksaan UPSR seperti jam dinding ,almari, kunci dan lain-lain.

3.1.18Menyediakan papan amaran peperiksaan sedang dijalankan.

3.1.19Menyelaras persediaan sijil untuk calon UPSR.

3.1.20Menganalisa keputusan peperiksaan bersama ketua Panitia.

4.0 JAWATANKUASA PENINGKATAN DAN KECEMERLANGAN UPSR

Pengerusi : En Nor Azli B Baba - Guru BesarNaib Pengerusi : Pn Rosnita Bt Abdul Wahab - GPK 1Setiausaha : Pn Nor Ziah Bt Mustafa - Penyelaras UPSR Pen. S/Usaha : En Muhammad Takrim - Guru Kelas Tahun 6

B Ab RahmanBendahari : Pn Hjh Rodiah Bt Othman - Bendahari PIBG

Ahli Jawatankuasa : Semua guru yang mengajar Tahun 6

4

Page 5: Pengurusan kurikulum sk penajis 2014

Pengurusan Kurikulum SK Penajis 2014

Unit Kurikulum

5.0 JAWATANKUASA INDUK PUSAT SUMBER SEKOLAH (PSS)

Pengerusi : En Nor Azli B Baba - Guru BesarNaib Pengerusi : Pn Rosnita Bt Abdul Wahab - GPK 1Setiausaha : Pn Hjh Rodiah Binti Othman - Penyelaras PSS

Ahli Jawatankuasa : Pn Mirzawati Bt Abdul Khalid - NILAMSemua Ketua Panitia Mata Pelajaran

6.0 JAWATANKUASA MAKMAL ICT

Pengerusi : En Nor Azli B Baba - Guru BesarNaib Pengerusi : Pn Rosnita Bt Abdul Wahab - GPK 1Penyelaras Bestari : Pn Roshimah Bt Othman - Guru ICT

Setiausaha : Pn Idayu Bt Abd WadudAhli Jawatankuasa : Semua Ketua Panitia

7.0 JAWATANKUASA LINUS

Pengerusi : En Nor Azli B Baba - Guru BesarNaib Pengerusi : Pn Rosnita Bt Abdul Wahab - GPK 1Penyelaras LINUS : Pn Hjh Rodiah Bt Othman

Setiausaha : Pn Farhana Bt Saadud Din

Ahli Jawatankuasa : Guru BM – Tahap 1

- Pn Hjh Rodiah Bt Othman- Pn Roshimah Bt Othman- Pn Siti Aidah Bt Mohamad

Guru MT – Tahap 1

- Pn Rosnita Bt Abdul Wahab

5

Page 6: Pengurusan kurikulum sk penajis 2014

Pengurusan Kurikulum SK Penajis 2014

Unit Kurikulum

- Pn Mirzawati Bt Abd Khalid- Pn Farhana Bt Saadud Din

Guru BI – Tahap 1

- Pn Idayu Bt Abd Wadud- Pn Mirzawati Bt Abd Khalid

8.0 JAWATANKUASA JADUAL WAKTU

Pengerusi : En Nor Azli B Baba - Guru BesarNaib Pengerusi : Pn Rosnita Bt Abdul Wahab - GPK 1Penyelaras : Pn Siti Aidah Bt MohamadSetiausaha 1 : Pn Roshimah Bt Othman

Ahli Jawatankuasa : Pn Asnaliza Bt AsnawiPn Idayu Bt Abd WadudPn Mirzawati Bt Abd KhalidPn Tan Meng ChinEn Hisham B LianEn Muhammad Takrim B Ab Rahman

8.1 Tugas JK Jadual Waktu :

8.1.1 Menentukan bilangan kelas dan kelayakan guru.

8.1.2 Menyediakan peruntukan jadual waktu mengajar mengikut mata pelajaran.

8.1.3 Pengagihan mata pelajaran dan bilangan waktu yang sesuai.

8.1.4 Menentukan kesesuaian masa untuk mata pelajaran tertentu .

8.1.5 Menentukan penggunaan bengkel dan makmal.

8.1.6 Menentukan corak jadual waktu yang digunakan seperti jadual waktu anjal dan jadual waktu blok.

6

Page 7: Pengurusan kurikulum sk penajis 2014

Pengurusan Kurikulum SK Penajis 2014

Unit Kurikulum

8.1.7 Menentukan guru kelas berdasarkan kelas yang diajar.

8.1.8 Memastikan jadual waktu induk dan persendirian disediakan pada waktu ditentukan.

8.1.9 Membuat pindaan jika perlu.

8.1.10Memastikan salinan jadual waktu dihantar kepada Guru Besar dan dipaparkan untuk makluman semua.

8.1.11Menyediakan jadual waktu ganti ketika guru tidak hadir ke sekolah.

9.0 JAWATANKUASA PEMULIHAN

Pengerusi : En Nor Azli B Baba - Guru BesarTimb Pengerusi : Pn Rosnita Bt Abdul Wahab - GPK 1Setiausaha : Pn Farhana Saadud Din - Guru Pemulihan

Ahli Jawatankuasa : Penyelaras PROTIM Penyelaras LINUS

Guru BM – Tahap 1- Pn Hjh Rodiah Bt Othman- Pn Roshimah Bt Othman- Pn Siti Aidah Bt Mohamad

Guru MT – Tahap 1- Pn Rosnita Bt Abdul Wahab- Pn Mirzawati Bt Abd Khalid- Pn Farhana Bt Saadud Din

Guru BI – Tahap 1- Pn Idayu Bt Abd Wadud- Pn Mirzawati Bt Abd Khalid

10.0 JAWATANKUASA TRANSISI TAHUN 1

7

Page 8: Pengurusan kurikulum sk penajis 2014

Pengurusan Kurikulum SK Penajis 2014

Unit Kurikulum

Pengerusi : En Nor Azli B Baba - Guru BesarNaib Pengerusi 1 : Pn Rosnita Bt Abdul Wahab - GPK 1Naib Pengerusi 2 : Pn Siti Aidah Binti Mohamad - GPK HEMNaib Pengerusi 3 : En Mohd Nori Bin Hamzah - GPK Kokurikulum

Penyelaras : Pn Hjh Rodiah Binti OthmanSetiausaha : Pn Asnaliza Bt Asnawi

Ahli Jawatankuasa : Semua guru Tahun 1

11.0 JAWATANKUASA MBMMBI

Pengerusi : En Nor Azli B Baba - Guru BesarNaib Pengerusi 1 : Pn Rosnita Bt Abdul Wahab - GPK 1Naib Pengerusi 2 : Pn Siti Aidah Binti Mohamad - GPK HEMPenyelaras : Pn Idayu Bt Abd WadudSetiausaha : En Hisham B Lian

Ahli Jawatankuasa : En Mohd Nori B HamzahPn Hjh Kamariah Abd SamadPn Hjh Rodiah Bt OthmanPn Tan Meng Chin

12.0 JAWATANKUASA PENGAJARAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR)

Pengerusi : En Nor Azli B Baba - Guru BesarNaib Pengerusi : Pn Rosnita Bt Abdul Wahab - GPK 1Penyelaras : Pn Siti Aidah Bt Mohamad

Setiausaha : En Hisham B LianAhli Jawatankuasa : Guru Bahasa Melayu Tahun 1 – Tahun 6

8

Page 9: Pengurusan kurikulum sk penajis 2014

Pengurusan Kurikulum SK Penajis 2014

Unit Kurikulum

13.0 JAWATANKUASA LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN

Pengerusi : En Nor Azli B Baba - Guru BesarNaib Pengerusi : Pn Rosnita Bt Abdul Wahab - GPK 1SU LDP : Pn Idayu Bt Abd Wadud

14.0 JAWATANKUASA PROTIM

Pengerusi : En Nor Azli B Baba - Guru BesarTimb Pengerusi : Pn Rosnita Bt Abdul Wahab - GPK 1Penyelaras : En Mohd Nori B Hamzah

Ahli Jawatankuasa : Guru mata pelajaran BM (Tahap 2)Guru mata pelajaran MT (Tahap 2)

15.0 JAWATANKUASA PANITIA MATA PELAJARAN

15.1 Tugas Ketua Panitia

15.1.1 Memimpin guru menentu dan merancang pelajaran penggal /harian dan lain-lain yang berkaitan dengan bidangnya.

15.1.2 Mempengerusikan mesyuarat atau memimpin panitia mata pelajaran di bawah kawalannya .

15.1.3 Menjalankan penyeliaan ke atas aktiviti pengajaran dan pembelajaran.15.1.4 Membimbing guru terlatih ,guru yang baru, dan guru sandaran dalam

menjalankan tugas-tugas mereka.15.1.5 Menentukan bahan dan sumber pendidikan digunakan dan

diselenggarakandengan berkesan.

15.1.6 Mengkaji segala jenis laporan yang berkaitan dengan bidangnya serta mengambil tindakan sewajarnya.

15.1.7 Menyelaras pengurusan dan perjalanan aktiviti-aktiviti bimbingan ,pemulihan , dan pengayaan.

15.1.8 Membantu dalam perancangan program dan menyelaras kegiatan kurikulum yang dijalankan oleh sekolah,Jabatan Pelajaran Negeri dan Kementerian Pelajaran.

15.1.9 Membantu dalam pemilihan buku teks,bahan pusat sumber,alat pandang dengar dan bahan-bahan pelajaran yang lain.

15.1.10 Menganggotai Jawatankuasa Kurikulum sekolah dan jawatankuasa yang lain yang

9

Page 10: Pengurusan kurikulum sk penajis 2014

Pengurusan Kurikulum SK Penajis 2014

Unit Kurikulum

diarahkan oleh Guru Besar.15.1.11 Membantu menjalankan kursus ,taklimat ,penerangan dan

perjumpaan di sekolah dalam konteks perkembangan staff.

15.1.12 Memperolehi dan menyebarkan maklumat terbaru mengenai pengkaedahan dan pendekatan-pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan kepada guru.

15.1.13 Menjalankan usaha untuk mempertingkatkan dan memperluaskan amalan-amalan penggunaan Bhasa Melayu sebagai bahasa ilmu merentasi kurikulum .

15.1.14 Mengenalpasti masalah kelemahan pelajar dan mencari langkah-langkah untuk mengatasinya.

15.1.15 Melaksanakan segala arahan dan tugasan yang diberi oleh Guru Besar dari masa ke semasa.

16.2 Pengurusan

16.2.1 Membantu menentukan serta mengagihkan tugas-tugas mata pelajaran di bawah bidang kawalannya.

16.2.2 Membantu menyelaraskan hal ehwal peperiksaan ,kursus dan latihan untuk guru.

16.2.3 Membantu menyelenggarakan dan menyelaras kutipan data atau maklumat dan segala jenis perangkaan yang berkaitan dengan bidangnya.

16.2.4 Membantu merancang takwim sekolah.16.2.5 Menyelia kerja-kerja guru di bawah bidang kawalannya.16.2.6 Menyediakan anggaran belanjawan tahunan sekolah dan mengawal

perbelanjawan.16.2.7 Membantu menyelaras penyediaan Penyata Kewangan untuk urusan

audit tahunan.16.2.8 Menjaga dan menyemak stok dan iventori segala peralatan , barang atau

bahan yang berkaitan dengan bidangnya.16.2.9 Menentukan aspek-aspek penyampaian nilai-nilai murni dan amalan

yang berlakudi bilik darjah dan sekolah.

16.2.10 Menentukan murid dilatih melaksanakan tugas-tugas pengurusan bilik darjah dan menjaga keceriaannya.

16.2.11 Menyelia kerja-kerja kursus bagi mempertingkatkan murid dan program PKBS sebagaimana yang dirancang.

16.2.12 Melaksanakan segala arahan dan tugasn yang diberi oleh Guru Besar dari masa ke semasa.

16.3 Tugas –tugas Lain

16.3.1 Berhubung dengan PKG , Pejabat Pelajaran Daerah dan Pusat Sumber Pelajaran Negeri tentang apa juga maklumat dan bantuan yang boleh didapati untuk membantu sekolah dan guru.

10

Page 11: Pengurusan kurikulum sk penajis 2014

Pengurusan Kurikulum SK Penajis 2014

Unit Kurikulum

16.3.2 Berhubung dengan guru kanan mata pelajaran sekolah lain yang berhampiran bagi tujuan berkongsi maklumat dan sumber pendidikan bagi memantapkan keupayaan dan pengetahuan.

16.3.3 Melengkapkan bilik gerakan sekolah dengan data dan maklumat mengenai semua mata pelajaran dan menggunakan nya dengan berkesan dan berhasil.

16.3.4 Membantu Guru Besar menyelia dalam hal-hal peperiksaan , kegiatan sukan ,penyediaan waktu sekolah dan Urusan Pusat Sumber.

16.3.5 Melaksanakan segala arahan dan tugasan yang diberi oleh Guru Besar dari masa ke semasa.

16.4 Guru Panitia Mata Pelajaran

16.4.1 Bertanggungjawab meningkatkan mutu dan prestasi pencapaian akademik dalam Peperiksaan UPSR.

16.4.2 Membincangkan hal-hal berikut :-

16.4.2.1 Rancangan pelajaran16.4.2.2 Buku teks16.4.2.3 Sukatan Pelajaran dan Huraian16.4.2.4 Peningkatan pengajaran dan pembelajaran16.4.2.5 Peperiksaan dan Penilaian.16.4.2.6 Bahan Alat Bantu Mengajar16.4.2.7 Pemulihan16.4.2.8 Kerja Latihan16.4.2.9 Implementasi rancangan akademik sekolah jangka

panjang dan jangka pendek.16.4.2.10Meningkatkan prestasi murid dan mata pelajaran.

16.4.3 Menjaga keselamatan dan kebersihan bilik-bilik khas dan alat-alat bagi mata pelajaran yang ada dan menyediakan peraturan penggunaannya.

16.4.4 Melaksanakan rancangan dan program peningkatan akademik sekolah.16.4.5 Menjalankan pencerapan dan bimbingan.

11

Page 12: Pengurusan kurikulum sk penajis 2014

Pengurusan Kurikulum SK Penajis 2014

Unit Kurikulum

16.5 Panitia Mata Pelajaran

16.5.1 Panitia Bahasa Melayu

Pengerusi : En Nor Azli B Baba - Guru BesarNaib Pengerusi : Pn Rosnita Bt Abd Wahab - GPK 1Ketua Panitia : Pn Farhana Bt Saadud Din Setiausaha : Pn Roshimah Bt Othman

Ahli Jawatankuasa : Pn Siti Aidah Bt MohamadEn Hisham B LianEn Mohd Nori B Hamzah Pn Hjh Rodiah Bt Othman

16.5.2 Panitia Bahasa Inggeris (BI)

Pengerusi : En Nor Azli B Baba - Guru BesarNaib Pengerusi : Pn Rosnita Bt Abd Wahab - GPK 1Ketua Panitia : Pn Tan Meng ChinSetiausaha : Pn Mirzawati Bt Abd Khalid

Ahli Jawatankuasa : Pn Idayu Binti Abdul Wadud

16.5.3 Panitia Matematik (MT)

Pengerusi : En Nor Azli B Baba - Guru BesarNaib Pengerusi : Pn Rosnita Bt Abd Wahab - GPK 1Ketua Panitia : En Hisham B LianSetiausaha : Pn Mirzawati bt Abdul KhalidAhli Jawatankuasa : Pn Farhana Bt Saadud Din

Pn Rosnita Bt Abdul Wahab

16.5.4 Panitia Sains (SN)

Pengerusi : En Nor Azli B Baba - Guru BesarNaib Pengerusi : Pn Rosnita Bt Abd Wahab - GPK 1Ketua Panitia : Pn Mirzawati Bt Abdul Khalid

12

Page 13: Pengurusan kurikulum sk penajis 2014

Pengurusan Kurikulum SK Penajis 2014

Unit Kurikulum

Setiausaha : Pn Idayu Bt Abd Wadud

Ahli Jawatankuasa : Pn Rosnita Bt Abdul Wahab

16.5.5 Panitia Pendidikan Islam (PAI & BA)

Pengerusi : En Nor Azli B Baba - Guru BesarNaib Pengerusi : Pn Rosnita Bt Abd Wahab - GPK 1Ketua Panitia : En Muhammad Takrim B Ab RahmanSetiausaha : Pn Asnaliza Bt Asnawi

Ahli Jawatankuasa : Pn Nor Ziah Binti Mustafa ( Bahasa Arab )

16.5.6 Panitia Kajian Tempatan & Sejarah (KT & SEJARAH)

Pengerusi : En Nor Azli B Baba - Guru BesarNaib Pengerusi : Pn Rosnita Bt Abd Wahab - GPK 1Ketua Panitia : Pn Hjh Rodiah Bt Othman

16.5.7 Panitia Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (PSK)

Pengerusi : En Nor Azli B Baba - Guru BesarNaib Pengerusi : Pn Rosnita Bt Abd Wahab - GPK 1Ketua Panitia : En Hisham B LianSetiausaha : En Mohd Nori B Hamzah

16.5.8 Panitia Kemahiran Hidup& Rekabentuk Teknologi (KH & RBT)

Pengerusi : En Nor Azli B Baba - Guru BesarNaib Pengerusi : Pn Rosnita Bt Abd Wahab - GPK 1

Ketua Panitia : En Mohd. Nori B Hamzah SU Panitia : Pn Roshimah Bt Othman

16.5.9 Panitia Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan (PJPK)

Pengerusi : En Nor Azli B Baba - Guru BesarNaib Pengerusi : Pn Rosnita Bt Abd Wahab - GPK 1Ketua Panitia : Pn Idayu Bt Abdul Wadud

13

Page 14: Pengurusan kurikulum sk penajis 2014

Pengurusan Kurikulum SK Penajis 2014

Unit Kurikulum

Setiausaha : En Muhammad Takrim B Ab Rahman

Ahli Jawatankuasa : En Hisham B LianEn Mohd Nori B HAmzah

16.5.10 Panitia Pendidikan Seni Visual (PSV)

Pengerusi : En Nor Azli B Baba - Guru BesarNaib Pengerusi : Pn Rosnita Bt Abd Wahab - GPK 1Ketua Panitia : Pn Siti Aidah Binti Mohamad Setiausaha : Pn Mirzawati Bt Ab Khalid

Ahli Jawatankuasa : En Hisham B. Lian

16.5.11 Panitia Pendidikan Muzik (MZ)

Pengerusi : En Nor Azli B Baba - Guru BesarNaib Pengerusi : Pn Rosnita Bt Abd Wahab - GPK 1Ketua Panitia : Pn Tan Meng ChinSetiausaha : Pn Idayu Bt Abd Wadud

16.5.12 Panitia Pendidikan Moral

Pengerusi : En Nor Azli B Baba - Guru BesarNaib Pengerusi : Pn Rosnita Bt Abd Wahab - GPK 1

Ketua Panitia : Pn Roshimah Bt Othman

14

Page 15: Pengurusan kurikulum sk penajis 2014

Pengurusan Kurikulum SK Penajis 2014

Unit Kurikulum

GURU KELAS TAHUN 2014

Kelas Nama Guru

Tahun 1 Pn Asnaliza Bt Asnawi

Tahun 2 Pn Idayu Bt Abdul Wadud

Tahun 3 Pn Mirzawati Bt Abd Khalid

Tahun 4 Pn Tan Meng Chin

Tahun 5 En Hisham B Lian

Tahun 6 En Muhammad Takrim B Ab Rahman

Pemulihan Khas Pn Nur Farhana Bt Saadud Din

15

Page 16: Pengurusan kurikulum sk penajis 2014

Pengurusan Kurikulum SK Penajis 2014

Unit Kurikulum

BILIK-BILIK KHAS

Bilik Nama Guru

Perpustakaan (PSS) Pn Hjh Rodiah Bt Othman

Bilik BOSS Pn Asnaliza Bt Asnawi

Bilik SainsPn Mirzawati Bt Abdul Khalid

Bengkel KH En Mohd Nori B Hamzah

Bilik/Stor Sukan En Hisham B Lian

Surau En Muhammad Takrim B Ab Rahman

Bilik Operasi Pentaksiran & Peperiksaan Pn Nor Ziah Bt Mustafa

Pemulihan Khas Pn Nur Farhana Bt Saadud Din

Bilik Kesihatan/Rawatan Pn Siti Aidah Bt Mohamad

Bilik Komputer Pn Roshimah Bt Othman

Bilik Muzik Pn Tan Meng Chin

Bilik Guru Pn Roshimah Bt Othman

Bilik Mesyuarat Pn Rosnita Bt Abdul Wahab

Bilik SAL Pn Idayu Bt Abdul Wadud

Bilik BBM Pn Mirzawati Bt Abdul Khalid

16

Page 17: Pengurusan kurikulum sk penajis 2014

Pengurusan Kurikulum SK Penajis 2014

Unit Kurikulum

CARTA GANTT PELAKSANAAN PERANCANGAN KURIKULUM TAHUN 2014

Bil Pelan Tindakan Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogs Sep Okt Nov Dis

1. Mesyuarat J/Kuasa √ √ √ √

2. Ujian/Peperiksaan √ √ √ √ √

3. Pencerapan √ √ √ √ √ √ √ √

4. Kursus Dalaman √ √ √

5. Motivasi Murid √ √ √

6. Motivasi Waris √ √

7. Tiga Penjuru √ √ √ √

8. Program Panitia √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

9. Sudut Panitia √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

10. Bulan Panitia √ √ √ √ √ √ √ √

11. Bengkel (UPSR) √ √

12. Pertukaran Soalan √ √ √

13. Kelas Bimbingan √ √ √ √ √ √ √ √ √

14. Sasaran Khas √ √ √

15. Khemah Ibadat √ √ √

17.

Bacaan Yassin &

Solat Dhuha √ √ √ √ √ √ √ √ √

18. Lawatan √ √

19. Pasca UPSR √ √ √

20 Pecutan Suksess√ √

21 Mini Asrama √√

17

Page 18: Pengurusan kurikulum sk penajis 2014

Pengurusan Kurikulum SK Penajis 2014

Unit Kurikulum

18