carta organisasi pengurusan kurikulum

37
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KUBANG TELAGA 16390 BACHOK, KELANTAN MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2020 CARTA ORGANISASI PENGURUSAN KURIKULUM 84 PENGERUSI PENGETUA TIMBALAN PENGERUSI PENOLONG KANAN PENTADBIRAN TIMBALAN PENGERUSI 1 (PENOLONG KANAN HEM) TIMBALAN PENGERUSI 2 (PENOLONG KANAN KOKURIKULUM) NAIB PENG. I GURU KANAN SAINS & MATE NAIB PENG. II GURU KANAN TEK. & VOK. NAIB PENG. III GURU KANAN SAINS SOSIAL NAIB PENG. IV GURU KANAN BAHASA SETIAUSAHA KURIKULUM KP MATE/MATE TAMBAHAN KP SAINS TULEN KP SAINS KP RBT KP EKON KP REKACIPTA KP SEJARAH KP GEOGRAFI KP P. IS /KKQ KP TASAW KP PSV / MUZIK KP PJPK KP B. ARAB KP B. MELAYU KP B. INGGERIS KP KES. MELAYU MAKMAL KOMPUTER KECEMERLANGAN SPM, PT3 JADUAL WAKTU DAN GURU GANTI PSS PERPUSTAKAAN, APD, BBM,MAKMAL BAHASA, SAL INTERVENSI PBD PEPERIKSAAN, & PENTAKSIRAN

Upload: others

Post on 21-Oct-2021

40 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: CARTA ORGANISASI PENGURUSAN KURIKULUM

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KUBANG TELAGA 16390 BACHOK, KELANTAN

MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2020

CARTA ORGANISASI PENGURUSAN KURIKULUM

84

PENGERUSI PENGETUA

TIMBALAN PENGERUSI PENOLONG KANAN PENTADBIRAN

TIMBALAN PENGERUSI 1 (PENOLONG KANAN HEM)

TIMBALAN PENGERUSI 2 (PENOLONG KANAN KOKURIKULUM)

NAIB PENG. I GURU KANAN SAINS & MATE

NAIB PENG. II GURU KANAN TEK. & VOK.

NAIB PENG. III GURU KANAN SAINS SOSIAL

NAIB PENG. IV GURU KANAN

BAHASA

SETIAUSAHA KURIKULUM

KP MATE/MATE TAMBAHAN KP SAINS TULEN KP SAINS

KP RBT KP EKON KP REKACIPTA

KP SEJARAH KP GEOGRAFI KP P. IS /KKQ KP TASAW KP PSV / MUZIK KP PJPK KP B. ARAB

KP B. MELAYU KP B. INGGERIS KP KES. MELAYU

MAKMAL KOMPUTER

KECEMERLANGAN SPM, PT3 JADUAL WAKTU

DAN GURU GANTI

PSS PERPUSTAKAAN, APD, BBM,MAKMAL BAHASA, SAL

INTERVENSI PBD PEPERIKSAAN,

& PENTAKSIRAN

Page 2: CARTA ORGANISASI PENGURUSAN KURIKULUM

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KUBANG TELAGA 16390 BACHOK, KELANTAN

MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2020

BERSAMA BERUSAHA MENINGKATKAN PENCAPAIAN BIDANG KURIKULUM SMK KUBANG TELAGA

MELALUI PELAKSANAAN KPI ( KEY PERFOMANCE INDICATOR )

PERKARA

KPI ( KEY PERFORMANCE INDIKATOR)

1. PENGAJARAN DAN PEM-BELAJARAN

100% PdPc guru berkualiti dan berkesan mengikut SKPMg2. Guru mengajar mengikut opsyen. .

2. PENGHANTARAN BUKU REKOD MENGAJAR

Penghantaran mencapai 100%

3. PEPERIKSAAN AWAM ( PT3 DAN SPM)

Kecemerlangan dalam Peperiksaan Awam

4. PEPERIKSAAN DALAMAN Mengadakan 3 kali peperiksaan , pentaksiran dan pengurusan markah dalam SAPS tepat masa

5. PUSAT SUMBER SEKOLAH (PSS)

100% pelajar menggunakan PSS

80% pelajar meminjam buku di Perpustakaan.

Memenangi satu anugerah peringkat PKG/BTPN.

6. . JADUAL WAKTU DAN GURU GANTI

Jadual Waktu mesra guru serta Jadual guru ganti

disediakan dan ditampal sebelum atau pada jam 7.30 pagi

setiap hari.

7. PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD)

Pentaksiran Bilik Darjah ( PBD ) 1,2,3dan 4 untuk semua mata pelajaran dan tingkatan. 10% pelajar mendapat band 6 dan sekurang-kurangnya 100% murid mendapat band 3

8. INTERVENSI 100% murid dapat membaca dan menulis.

KPI PENGURUSAN KURIKULUM

85

PERIHAL PERATUS % BIL.A GPS

TINGKATAN 1 & 2 70 5 6.0

TINGKATAN 4 70 5 6.0

PT3 50 10 3.0

SPM 100 ( Layak mendapat sijil SPM)

5 5.59

Page 3: CARTA ORGANISASI PENGURUSAN KURIKULUM

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KUBANG TELAGA 16390 BACHOK, KELANTAN

MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2020

BERSAMA BERUSAHA MENINGKATKAN PENCAPAIAN BIDANG KURIKULUM SMK KUBANG TELAGA

MELALUI PELAKSANAAN KPI ( KEY PERFOMANCE INDICATOR )

PERKARA

KPI ( KEY PERFORMANCE INDIKATOR)

9. SPLG Semua guru dan kakitangan mengikuti kursus melebihi 7 hari .

10 PDPC PROFESIONAL Mematuhi Melindungi Masa Interaksional (MMI) Menggunakan PA 21 SKPMg2 cemerlang Penggunaan i- think

11 PENGURUSAN BIDANG MATA PELAJARAN

Berkesan dan berinovasi Mengadakan mesyuarat 4 kali setahun.

12. SUDUT PIDATO Penyertaan pelajar dalam Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris

dan Bahasa Arab melalui aktivitinya:

• Pidato/syarahan/pengucapan awam.

• Deklamasi sajak/puisi/pantun

• Debat/forum

• Program Bacaan

Dilaksanakan 4 kali sebulan

KPI PENGURUSAN KURIKULUM

86

Page 4: CARTA ORGANISASI PENGURUSAN KURIKULUM

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KUBANG TELAGA 16390 BACHOK, KELANTAN

MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2020

RANCANGAN TAHUNAN PENGURUSAN KURIKULUM 2020

87

BULAN MINGGU

PROGRAM/AKTIVITI TINDAKAN PEMANTAUAN

DIS 2019

3 Mesyuarat Majlis Kurikulum Bil 1/2020 SU Kurikulum Pengetua/PKP

4 Mesyuarat Pasca nilai Pep. Akhir Ta-hun T1,T2 dan T4 dan pengagihan pelajar mengikut kelas bagi Ting 2,3 dan 5 tahun 2020

SU Kurikulum dan Penyelaras Ting

Pengetua

JAN 2020

2 Ujian Diagnostik T1 Ketua Panitia BM dan Matematik

GK Bahasa/ GK SM

3 Majlis Perasmian Buka Sekolah 2020 GBK Pengetua/PKP

Mesyuarat Panitia Bil 1/2020 SU Kurikulum/KP Pengetua/PKP

Mesyuarat Penyelarasan PBDT1, T2, T3 Bil 1/2020

SU PBD Pengetua/PKP

4 Mesyuarat Pasca nilai PT3 SU PT3 Pengetua/ PKP

Pelancaran Program NILAM SU NILAM PKP

5 Penyerahan Buku Pengurusan Panitia/ /Buku Perancangan Panitia/

Ketua Panitia/

PKP

FEB 2020

2 Mesyuarat Induk PSS Guru Media Pengetua/PKP

Pelancaran program Kecemerlangan Asrama

SU Kecemerlangan PKP/

3 Mesyuarat Unit Kurikulum Bil 1/2020/ Penyerahan Buku Pengurusan Unit Kurikulum.

SU Kurikulum/SU Unit Kurikulum

Pengetua/PKP

Pencerapan PdPc Bil 1/2020 GK Pengetua/PKP

4 Kursus SPLG Bil 1/2020 SU CPD Pengetua/PKP

MAC 2020

1 Perjumpaan ibu bapa pelajar ber-masalah

GBK Pengetua /PKP

Semakan Buku Nota Bil 1/2020 Guru Kanan PKP

Mesyuarat Pelaksanaan ULBS SU PBS SPM PKP

Page 5: CARTA ORGANISASI PENGURUSAN KURIKULUM

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KUBANG TELAGA 16390 BACHOK, KELANTAN

MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2020

RANCANGAN TAHUNAN PENGURUSAN KURIKULUM 2020

88

BULAN MING PROGRAM/AKTIVITI TINDAKAN PEMANTAUAN

MAC 2020

3 Ujian Mac SU Pep. Dalaman Pengetua/PKP

Edaran Keputusan Pep SPM 2019 SU Pep SPM Pengetua /PKP

Rundingcara Ibu Bapa Pelajar Ting 3 dan Ting 5

GBK Pengetua/PKP

4 Mesyuarat Pasca nilai SPM SU Pep SPM Pengetua/SPM

5 Kelas Tambahan dalam cuti SU Kecemerlangan PKP

APRIL 2020

2 Ujian SEGAK Ting 1-5 Ketua Panitia PJK PKP

3 Bengkel Pengacaraan SU Kurikulum PKP

Majlis Pelancaran Bulan Bahasa GK BM/KP/ PSS PKP

Mesyuarat Majlis Kurikulum Bil 2/2020

SU Kurikulum Pengetua/PKP

4 Mesyuarat Panitia Bil 2/2020 SU Kurikulum/KP PKP

MEI 2020

1 Semakan Buku Nota Bil 2/2020 GK PKP

2 Pecutan Kegemilangan PT3 dan SPM

SU Kecemerlangan PKP

Pelancaran Klinik Mata pelajaran T3 dan T5.

SU Kecemerlangan PKP

3 Peperiksaan Pertengahan Tahun SU Pep. Dalaman PKP

4 Kelas Tambahan masa cuti SU Kecemerlangan PKP

JUN 2020

2 Mesyuarat Pasca nilai PPT SU Pep. Dalaman Pengetua/PKP

Perjumpaan ibu bapa pelajar SPM Bil 2/2020

SU Kecemerlangan/GBK

PKP

3 Teknik Menjawab mata pelajaran PT3

SU Kecemerlangan PT3

Pengetua/PKP

Pencerapan PdPc Bil 2/2020 GK Pengetua/PKP

4 Kursus SPLG Bil 2/2020 SU CPD Pengetua/PKP

Page 6: CARTA ORGANISASI PENGURUSAN KURIKULUM

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KUBANG TELAGA 16390 BACHOK, KELANTAN

MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2020

RANCANGAN TAHUNAN PENGURUSAN KURIKULUM 2020

89

BULAN MING PROGRAM/AKTIVITI TINDAKAN PEMANTAUAN

JULAI 2020

1 Perjumpaan Pelajar PT3 Bil 3/2020 GBK Pengetua/PKP

Perjumpaan Pelajar SPM Bil 3/2020 GBK Pengetua/PKP

3 Mesyuarat Majlis Kurikulum Bil 3/2020

SU Kurikulum Pengetua/SPM

4 Mesyuarat Panitia Bil 3/2020 SU Kurikulum/KP Pengetua/PKP

5 Teknik Menjawab SPM /PT3 SU Kecemer /KP Pengetua/PKP

OGOS 2020

1 Kem kecemerlangan Ting 3 SU Kecemerlangan PKP

Pelancaran Bulan Kemerdekaan GKSS/KP/PSS PKP

2 Ujian Bertutur PT3 SU PT3 PKP

3 Semakan Buku nota Bil 3/2020 GK PKP

4 Pencerapan Guru Bil 3/20 GK PKP

SEP 2020

2 Percubaan PT3 SU PT3 Pengetua/PKP

Ujian SEGAK ( Ting 1-5) KP PJK PKP

4 Mesyuarat Pasca nilai Percubaan PT3

SU PT3 PKP

Ujian Mendengar PT3 SU PT3 PKP

Latihan Intensif PT3 GK PKP

Solat Hajat dan majlis Restu ilmu SU Kecemerlangan Pengetua /PKP

OKT 2020

1 Penilaian dan Pentaksiran Ting 3 SU PT3 Pengetua/PKP

2 Mesyuarat Majlis Kurikulum Bil 4/2020

SU Kurikulum Pengetua/PKP

Peperiksaan Akhir Tahun Ting 1,2 dan 4

SU Pep. dalaman Pengetua/PKP

Mesyuarat pasca nilai percubaan SPM

SU Peperiksaan SPM

PKP

Mesyuarat Panitia Bil 4/2020 SU Kecemerlangan PKP 4

Kem Kecemerlangan SPM SU Kec. SPM Pengetua/PKP

NOV 2020 1 Peperiksaan SPM 2020 SU Pep SPM Pengetua/PKP

3 Cuti Akhir tahun

Page 7: CARTA ORGANISASI PENGURUSAN KURIKULUM

MAJLIS KURIKULUM

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KUBANG TELAGA 16390 BACHOK, KELANTAN

MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2020

Pengerusi : Tn. Hj. Wan Azman Bin Wan Idris (Pengetua)

Timb. Pengerusi : En. Rusli Bin Jusoh (PKP)

Timb. Pengerusi I : Tn. Hj. Zakaria Bin Yusoff (PK HEM)

Timb. Pengerusi II : Tn. Hj. Che Ismail Bin Che Leh (PK Kokurikulum)

Naib Pengerusi I : Tn.Hj. Shahril Bin Hj. Wahab (GK SM)

Naib Pengerusi II : Tn. Hj. Mat ’Arof Bin Deraman (GK TV)

Naib Pengerusi III : Pn. Hjh. Asliza Binti Mohd. Ghazali( GK SS)

Naib Pengerusi IV : Pn. Sariah Binti Yusoff ( GK Bahasa)

Setiausaha : Pn. Zarudah Binti Zakaria

Ahli Jawatankuasa 1. En. Norul Bahya Bin Ab. Rahman (SU Jadual /KP Ekonomi ) 2. En. Mohd. Sahfirul Izwan Bin Saari (SU Pentaksiran,Pep.Dalaman & KP R.Cipta/ SU STEM) 3. Pn. Siti Norhidayah Binti Ismail (SU Kecemerlangan SPM / KP Sains Tulen) 4. Pn. Zoozilawati Binti Abd. Rahman (SU K.ecemerlangan PT3) 5 . En. Mohd Hishamudin Bin Abd Sallam (SU Kecemerlangan Ting 4) 6. En. Mohd Ramli Bin Che Ahmed ( SU Kecemerlangan Ting 2 ) 7 Pn. Sariah Binti Yusoff ( SU Intervensi ) 8. En. Hasrudin Bin Hassan (SU Peperiksaan SPM ) 9. En. Shukri Bin Chek Man (SU PT3) 10. Pn. NorHaswani Binti Ideris (SU PBD) 11. Tn. Hj. Mohd Deen Bin Hussin (KP Sains) 12. Pn. Noraini Binti Abd Razak @Hassan ( Guru Media) 13. Pn. Noratul Mastura Binti Che Daud ( SU PBS SPM ) 14 Pn. Hjh. Rafiza Binti Mohd Radzi ( SU Kecemerlangan Ting.1)

15. Pn. Sarina Binti Mohd Yusof (GBK) 16. En. Jalaluddin Bin Mohamad ( GBK ) 17 Pn. Hjh Aismanira Binti Salleh ( KP Bahasa Melayu) 18 Pn. Nazirah Binti Muhamad (KP Bahasa Inggeris) 19. Pn. Hjh Salma Binti Wahab (KP Sejarah) 20. En. Wan Zambri Bin Mohd. Nor (KP Geografi) 21. Pn. Norhayati Binti Ismail (KP Matematik) 22. Pn. Hjh Sapinah Binti Omar ( KP PAI dan KKQ) 23. Pn. Noorizan Binti Nor (KP RBT) 24. Pn. Rosliza Binti Hussin (KP PSK dan SU SPLG) 25 Pn. Hasni Binti Othman (KP Muzik dan Pend. Seni) 26 Pn. Sharifah Binti Abdullah (KP Tasawwur Islam) 27 Pn. Wan Ruslina Binti Wan Ismail (KP B..Arab) . 28. En. Md. Najman Bin Mohamad (KP PJK)

90

Page 8: CARTA ORGANISASI PENGURUSAN KURIKULUM

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KUBANG TELAGA 16390 BACHOK, KELANTAN

MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2020 91

BIDANG TUGAS Merupakan badan tertinggi dalam pengurusan kurikulum peringkat sekolah.

Bertanggungjawab merangka, merancang dan menetapkan dasar serta fokus penguru-

san kurikulum sekolah.

Menganalisis pencapaian serta menilai sumber dan data bagi menentukan KPI untuk

tahun 2020

Merancang program serta aktiviti kurikulum bagi memastikan pencapaian akademik

cemerlang dan gemilang serta dapat mewujudkan budaya ilmu dalam kalangan pelajar

dan warga SMKKT.

Merancang dan menentukan takwim serta jadual perancangan akademik yang lebih ter-

atur dan terancang.

Membuat penilaian, pencerapan dan pemantauan serta merancang program penam-

bahbaikan.

Memastikan rekod, data dan dokumen dilengkapkan dengan sempurna mengikut

prosedur dan disimpan dengan sistematik serta sentiasa dikemaskini.

Merancang serta meningkatkan mutu perkhidmatan unit-unit yang dapat membantu

meningkatkan kecemerlangan akademik pelajar.

Merancang pencerapan dan pemantauan guru serta mata pelajaran bagi pemantapan

PdPc guru.

Merancang ujian dan peperiksaan serta perkara-perkara lain yang berkaitan ke arah

kecemerlangan akademik.

Merancang kursus dan pendedahan dasar-dasar KPM.

Semakan buku nota dan latihan pelajar.

Berusaha memperbanyakkan sumber pendidikan di sekolah.

Mengkaji dan menilai buku teks dan buku tambahan yang digunakan

Menganalisis keputusan peperiksaan dan pentaksiran awam SPM PT3 serta

peperiksaan dalaman dan mengambil inisiatif mengatasi kelemahan.

Menyebar bahan-bahan bacaan dan maklumat tentang pendidikan kepada guru dan

pelajar.

Memastikan guru mata pelajaran melaksanakan DSKP dengan berkesan.

Merancang program intervensi dan bimbingan kepada pelajar.

Page 9: CARTA ORGANISASI PENGURUSAN KURIKULUM

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KUBANG TELAGA 16390 BACHOK, KELANTAN

MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2020

JAWATANKUASA BIDANG PENGURUSAN KURIKULUM

Pengerusi : Tn. Hj. Wan Azman Bin Wan Idris (Pengetua)

Timb. Pengerusi : En. Rusli Bin Jusoh (PKP)

Timb. Pengerusi I : Tn.Hj. Zakaria Bin Yusoff (PK HEM)

Timb. Pengerusi II : Tn. Hj. Che Ismail Bin Che Leh (PK Kokurikulum)

Naib Pengerusi I : Tn.Hj. Shahril Bin Hj. Wahab (GK SM)

Naib Pengerusi II : Tn. Hj Mat ’Arof Bin Deraman (GK TV)

Naib Pengerusi III : Pn. Hjh. Asliza Binti Mohd. Ghazali( GK SS)

Naib Pengerusi IV : Pn. Sariah Binti Yusoff ( GK Bahasa)

Setiausaha : Pn. Zarudah Binti Zakaria ( SU Kurikulum)

Ahli Jawatankuasa

1. JABATAN BAHASA

Pengerusi : Pn. Sariah Binti Yusoff( GK Bahasa )

Setiausaha : Pn. Hjh Aismanira Binti Salleh

Ahli Jawatankuasa : 1. Pn. Zarudah Binti Zakaria

2. En. Ikhwan Hazzad Bin Idris

3. En. Md. Najman Bin Mohamad

4. Pn. Nazirah Binti Mohammed

2. JABATAN SAINS DAN MATEMATIK

Pengerusi : Tn. Hj. Shahril Bin Hj. Wahab ( GK SM )

Setiausaha : En. Hasrudin Bin Hassan

Ahli Jawatankuasa : 1. Pn. Norhayati Binti Ismail

2. Pn. Zoozilawati Binti Ab. Rahman

3. Pn. Siti Norhidayah Binti Ismail

4. Pn. Hjh.Nordalilah Binti Yasin

6. Tn. Hj. Mohd. Fadhir Bin Ab. Rahman

3. JABATAN SAINS SOSIAL

Pengerusi : Pn. Hjh. Asliza Binti Mohd. Ghazali( GK SS )

Setiausaha : Pn. Norliza Binti Ibrahim

Ahli Jawatankuasa : 1. En. Wan Zambri Bin Mohd Nor

2. Tn. Hj. Amran @ Amirudin Bin Mohd Nor.

3. Pn. Rosliza Binti Husin

4. Pn. Hasni Binti Othman

4. JABATAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

Pengerusi : Tn. Hj. Mat ’Arof Bin Deraman ( GKTV )

Setiausaha : Pn..Hjh. Wan Noor Aniza Binti Wan Ahmad

Ahli Jawatankuasa : 1. En. Norulbahya Bin Ab. Rahman

2. En. Mohd. Ramli Bin Che Ahmed

3. En. Mohd. Sahfirul Izwan Bin Sa’ari

92

Page 10: CARTA ORGANISASI PENGURUSAN KURIKULUM

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KUBANG TELAGA 16390 BACHOK, KELANTAN

MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2020

Pengerusi : Tn. Hj. Wan Azman Bin Wan Idris ( Pengetua )

Timb. Pengerusi : En. Rusli Bin Jusoh ( PKP )

Timb. Pengerusi I : Tn. Hj. Zakaria Bin Yusoff ( PK HEM )

Timb. Pengerusi II : Tn. Hj. Che Ismail Bin Che Leh ( PK Kokurikulum )

Naib Pengerusi I : Tn.Hj. Shahril Bin Hj. Wahab ( GK SM )

Naib Pengerusi II : Tn. Hj. Mat ’Arof Bin Deraman ( GK TV )

Naib Pengerusi III : Pn. Hjh. Asliza Binti Mohd. Ghazali( GK SS )

Naib Pengerusi IV : Pn. Sariah Binti Yusoff ( GK Bahasa )

Setiausaha : Pn. Zarudah Binti Zakaria ( SU Kurikulum )

Jabatan Bahasa : Pn. Sariah Binti Yusoff ( GK Bahasa)

Jabatan Sains dan Matematik: Tn. Hj. Shahril Bin Hj. Wahab (GKSM)

Jabatan: Teknik dan Vokasional : Tn. Hj. Mat arof Bin Deraman

BIL SUBJEK KETUA PANITIA SETIAUSAHA PANITIA

1. B. Melayu / KM Pn. Hjh Asmanira Binti Salleh En. Md. Najman Bin Mohamad

2. Bahasa Inggeris Pn. Nazirah Binti Mohamad En. Md. Hanafiah Bin Md Yunus

BIL SUBJEK KETUA PANITIA SETIAUSAHA PANITIA

1. Matematik/Matematik tambahan

Pn. Norhayati Binti Ismail Pn. Norzihana Binti Abdullah Zawawi

2. Sains Tn. Hj. Mohd Deen Bin Hussin Pn. Zoozilawati Binti Ab. Rahman

3. Sains Tulen Pn. Siti Norhidayah Binti Ismail Pn. Hjh.Nordalilah Binti Yasin

JAWATANKUASA PANITIA MATA PELAJARAN

93

BIL SUBJEK KETUA PANITIA SETIAUSAHA PANITIA

1. Kemahiran Hidup

Pn. Noorizan Binti Nor Pn.Hjh. Wan Aniza Binti Wan Ahmad

3. Ekonomi En. Norulbahya Bin Ab. Rahman Pn. Hjh. Rafiza Binti Radzi

4 Reka Cipta En. Mohd. Sahfirul Izwan Bin Sa’ari

En. Mohd. Sahfirul Izwan Bin Sa’ari

Page 11: CARTA ORGANISASI PENGURUSAN KURIKULUM

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KUBANG TELAGA 16390 BACHOK, KELANTAN

MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2020

• • Jabatan Sains Sosial : Pn. Hjh. Asliza Binti Mohd. Ghazali

94

SUBJEK

KETUA PANITIA

SETIAUSAHA PANITIA

1. Sejarah Pn. Hjh Salma Binti Wahab Pn. Zasilawati Binti Che Ismail

2. Geografi En. Wan Zambri Bin Mohd. Nor Pn. Nor Hayati Binti Mustapha

3. Pen.Sivik&Kewarga negaraan

Pn. Rosliza Binti Hussin Pn. Rosliza Binti Hussin

4. Pendidikan Islam & KKQ

Pn. Hjh Sapinah Binti Omar Pn. Hjh Jamayah Binti Goje

5. PJ & PK En. Md. Najman Bin Mohamad En. Ramli Bin Che Ahmed

6. P. Seni Visual Pn. Hasni Binti Othman En. Hazlisham Bin Harun

7 P.Muzik Pn. Hasni Binti Othman Pn. Hasni Binti Othman

8 Bahasa Arab Pn. Wan Ruslina Binti Wan Ismail

Pn. Wan Ruslina Binti Wan Ismail

9 Tasawur Islam Pn. Sharifah Binti Abdullah Pn. Sharifah Binti Abdullah

BIDANG TUGAS KETUA BIDANG Memberi perhatian kepada kemajuan akademik mata pelajaan dengan mengadakan

perbincangan dan mesyuarat dengan semua ketua panitia mata pelajaran. Bertindak sebagai: Pengurus projek PT3 Pengurus projek SPM Mengadakan dan menyimpan fail-fail. Bertanggungjawab di atas semua hal yang berhubung dengan bidang akademik di

bawah bidangnya. Menentukan mata pelajaran yang ditawarkan bagi semua tingkatan dan pemilihan mata

pelajaran untuk peperiksaan sesuai dengan kepentingan pelajar. Menyimpan dan mengemaskini rekod perkhidmaatan ketua panitia mata pelajaran dan

guru-guru mata pelajaraan di bawah bidangnya. Mengkaji dan menentukan jenis buku ulangkaji bagi setiap tingkatan. Mengadakan tindakbalas kepada setiap perubahan baharu yang diperlukan seperti

DSKP,kaedah pengajaran dan pembelajaran baharu jika ada. Mengadakan mesyuarat dengan semua panitia mata pelajaran sekurang-kurangnya

sekali sepenggal. Bertanggungjawab menyediakan anggaran perbelanjaan bidang di bawahnya. Menentukan semua guru memberi kerja latihan yang secukupnya sama ada di dalam

atau kerja rumah. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua/PK/GK dari semasa ke semasa

Page 12: CARTA ORGANISASI PENGURUSAN KURIKULUM

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KUBANG TELAGA 16390 BACHOK, KELANTAN

MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2020 95

BIDANG TUGAS PANITIA Mendapatkan sukatan,huraian sukatan dan DSKP yang terbaharu untuk kegunaan ahli

panitia. Menyediakan Rancangan Pengajaran Tahunan dan DSKP yang selaras dan kemaskini. Mengadakan mesyuarat panitia secara berkala sekurang-kurangnya 4 kali setahun. Menyelenggara fail-fail panitia,minit mesyuarat,surat-menyurat dan rekod-rekod yang

berkenaan.. Menyelaras soalan-soalan ujian dan peperiksaan serta pentaksiran dan menubuhkan

bank soalan. Mengkaji dan menganalisis keputusan peperiksaan pelajar dan mengambil langkah

yang perlu untuk mengatasi masalah pelajar. Mengurus kerja-kerja ahli panitia yang berkursus atau bercuti lama. Menetapkan TOV dan target bagi setiap pelajar dan target pencapaian tahunan. Memperbaik dan mempertingkat mutu serta keberkesanan PdPc. Berusaha untuk mendapat strategi pengajaran yang inovatif dan boleh mendorong serta

menggerakkan kecenderungan para pelajar terhadap pelajaran. Bertanggungjawab meningkatkan mutu prestasi pelajar dalam PT3 dan SPM Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua/PK/GK dari semasa ke semasa

Lihatlah Keburukan Di Dalam Diri Sendiri

Dan Lihatlah Kebaikan Di Dalam Diri Orang Lain ( Imam Ali A.S )

Berpeganglah Pada Solatmu Kerana Sekiranya Kamu Kehilangannya

Maka Kamu Akan Kehilangan Semuanya ( Umar Al-Khattab )

Kecemerlangan Bukan Satu Tindakan Tetapi Satu Tabiat

( Aristotle )

Page 13: CARTA ORGANISASI PENGURUSAN KURIKULUM

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KUBANG TELAGA 16390 BACHOK, KELANTAN

MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2020

Pengerusi : Tn. Hj. Wan Azman Bin Wan Idris (Pengetua)

Timb. Pengerusi : En. Rusli Bin Jusoh (PKP)

Timb. Pengerusi I : Tn.Hj. Zakaria Bin Yusoff (PK HEM)

Timb.Pengerusi II : Tn. Hj. Che Ismail Bin Che Leh (PK Kokurikulum)

Naib Pengerusi I : Tn. Hj. Shahril Bin Hj. Wahab (GKSM)

Naib Pengerusi II : Tn. Hj. Mat ’ Arof Bin Deraman (GK TV)

Naib Pengerusi III : Pn. Hjh. Asliza Binti Mohd. Ghazali(GKSS)

Penyelia : Pn. Sariah Binti Yusoff ( GK Bahasa)

Penyelaras : Pn. Noraini Binti Abd Razak@ Hassan( Guru Media)

Setiausaha : Pn.Roshaliza Binti Ali

Janganlah Mencari Kebahagiaan Pada Orang Lain Temukanlah Kebahagiaan Bersama Allah

Nescaya Kamu Akan Merasa Bahagia Tatkala Keseorangan

A. Perpustakaan:

Pn. Norhayati Binti Mustapha

Pn. Hjh. Rafiza Binti Md Radzi

C. Bahan Bantu Mengajar (BBM

En. Md. Hanafiah bin Md. Yunus

B. Bilik APD

1. Pn. Noraini Binti Abd. Razak

2. Pn. Norhayati Binti Ismail

D. Program NILAM

1. Pn. Nazirah Binti Muhammad

2. Semua guru BM,BI

JAWATANKUASA PUSAT SUMBER SEKOLAH

96

F. Pembelajaran Akses Kendiri

1. En. Md Hanafiah Bin Md Yunus

Page 14: CARTA ORGANISASI PENGURUSAN KURIKULUM

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KUBANG TELAGA 16390 BACHOK, KELANTAN

MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2020 97

BIDANG TUGAS Guru Media Menyelaras semua pogram yang dirancang . Menyediakan jadual kerja bagi petugas. Membantu sekolah melaksanakan program perkembangan staf. Menceriakan PSS dan memberi khidmat nasihat dan kepakaran kepada staf. Mengadakan mesyuarat AJK Induk dan AJK kerja 3 atau 4 kali setahun. Memilih dan melantik pengawas pusat sumber bagi setiap unit dalam PSS. Mengadakan program dalam membantu meningkatkan pencapaian PT3 dan SPM. Melengkapkan bahan-bahan dan buku-buku serta softwares bagi setiap unit di bawah

PSS. Membaik pulih atau membaiki buku-buku serta alat-alat BBM atau Bilik Tayang. Mengadakan kursus dalaman bagi memantapkan lagi guru-guru dalam PSS. Mengadakan jadual bertugas pengawas PSS dan guru-guru dalam setiap unit. Mengklasifikasikan peralatan, bahan-bahan,buku-buku dan mengemaskini stok. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua/PK/GK dari semasa ke

semasa. Unit Perpustakaan Merancang dan melaksanakan program tahunan perpustakaan dengan sepenuhnya. Memastikan perpustakaan dalam keadaan bersih dan ceria. Melantik pengawas perpustakaan dan melatih supaya menjalankan tugas dengan

cekap. Menyediakan anggaran perbelanjaan tahunan perpustakaan. Menyediakan senarai buku perpustakaan yang patut dibeli menigkut keutamaan dan

mengurus pembelian mengikut prosedur pembelian. Mengkelaskan buku mengikut sistem yang sesuai dan terkini. Merawat buku dan membuat hapuskira bila perlu. Menjaga keselamatan harta perpustakaan. Membuat laporan tahunan untuk rekod. Menyediakan giliran guru bertugas guru di perpustakaan. . Unit NILAM Memberi taklimat tantang pelaksanaan NILAM pada setiap awal tahun. Merancang anggaran perbelanjaan NILAM. Menganjurkan aktiviti program NILAM peringkat sekolah. Memastikan program NILAM berjalan lancar. Menjadi urus setia untuk pemberian anugerah NILAM di peringkat sekolah. Mengenal pasti dan membimbing calon untuk anugerah NILAM peringkat negeri. Mendapatkan pengesahan laporan data NILAM daripada Pengetua. Menghantar laporan dan data NILAM ke PKG. Menyemak dan mengesah rekod bacaan murid. Menyelaras perjalanan mesyuarat, menyediakan minit dan hal-hal yang berkaitan. Membantu penyelaras program menjalankan aktiviti NILAM. Menyediakan laporan berkala dan laporan tahunan bertulis untuk dikemukakan kepada Penyelaras program dan Salinan kepada Pengetua. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua/

Page 15: CARTA ORGANISASI PENGURUSAN KURIKULUM

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KUBANG TELAGA 16390 BACHOK, KELANTAN

MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2020 98

BIDANG TUGAS Unit Alat pandang Dengar (APD) Memastikan bilik dalam keadaan bersih dan ceria serta menyediakan jadual

penggunaan. Menyenaraikan alat-alat yang perlu dibeli melalui perbincangan dengan ketua-ketua pa-

nitia dan mengemukakan kepada pengerusi. Mengurus semua alat dalam bilik tayang secara berterusan dan sistematik. Menjaga keselamatan harta di bilik tayang. Merekod segala peralatan keluar masuk dengan kemas dan sistematik. Menyelaras rancangan TV dan radio pendidikan mengikut jadual waktu sekolah dan

menghebahkan jadual rancangan tersebut kepada semua guru. Menggalakkan penggunaan bilik tayang dalam proses PdPc berkesan Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua/PK/GK dari semasa ke Semasa. Unit Bahan Bantu Belajar dan Mengajar (BBBM) Memastikan bekalan ABM mencukupi dan menjaganya dengan baik. Menyimpan dan menyusun BBM dengan kemas dan mudah untuk digunakan. Merawat BBM yang rosak. Merekod semua alat BBM dan menyediakan buku keluar masuk BBM. Menyenaraikan alat-alat BBM yang perlu dibeli melalui perbincangan dengan ketua panitia. Mengurus BBM secara berterusan dan sistematik. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua/PK/GK dari semasa ke Semasa. Unit Pembelajaran Akses Kendiri (PAK) Memastikan bilik dalam keadaan kemas dan bersih Memastikan buku-buku yang sepatutnya ada diadakan dan mencukupi. Mewujudkan suasana bilik yang sesuai untuk pembelajaran. Menyediakan stok untuk semua peralatan yang digunakan. Menjaga segala peralatan yang terdapat dalam bilik supaya selamat. Menyenaraikan segala peralatan yang diperlukan untuk PdPc dan menyediakan anggran

peruntukan yang diperlukan. Melaporkan kerosakan atau kehilangan kepada pengerusi dengan seberapa segera. Melengkap atau menyediakan semua carta yang sepatutnya diadakan. Menyediakan jadual penggunaan mengikut tingkatan. Sentiasa bersedia untuk menyertai anugerah Juara Biik PAK Melantik AJK dalam kalangan pelajar untuk menjaga kebersihan dan keceriaan bilik. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua/PK/GK dari semasa ke Semasa.

Page 16: CARTA ORGANISASI PENGURUSAN KURIKULUM

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KUBANG TELAGA 16390 BACHOK, KELANTAN

MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2020

Pengerusi : Tn. Hj. Wan Azman Bin Wan Idris ( Pengetua )

Timb. Pengerusi : En. Rusli Bin Jusoh ( PKP)

Timb. Pengerusi I : Tn. Hj. Zakaria Bin Yusoff ( PK HEM )

Timb. Pengerusi II : Tn. Hj. Che Ismail Bin Che Leh ( PK Kokurikulum )

Ahli Jawatankuasa: Penyelaras kecemerlangan SPM Tn. Hj. Shahril Bin Hj. Wahab ( GKSM ) Penyelaras kecemerlangan tingkatan 4 Pn. Hjh Asliza Binti Mohd Ghazali ( GKSS ) Penyelaras kecemerlangan PT3 Tn. Hj. Mat ‘Arof Bin Deraman ( GKTV ) Penyelaras kecemerlangan ting 1 dan 2 Pn. Sariah Binti Yusoff ( GKB )

JAWATANKUASA KECEMERLANGAN KURIKULUM

99

BIIDANG TUGAS Merancang pelbagai program dan aktiviti bagi peningkatan prestasi

peperiksaan menengah atas dan menengah bawah Merancang dan melaksanakan program jangka pendek dan jangka panjang

bagi memantapkan pencapaian pelajar dari semasa ke semasa Mengkaji dan menganalisis keputusan PT3 dan peperiksaan dalaman serta

merangka program untuk mengatasi kelemahan meningkatkan pencapaian. Mempelbagaikan aktiviti dan program dengan mengambil kira tahap

pencapaian pelajar dengan menggunakan headcount sebagai asas perancangan program.

Membuat pencerapan dan pemantauan terhadap program yang dirancang serta menilai dari segi keberkesanan dan membuat penambahbaikan.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua/PK/GK dari semasa ke semasa

Page 17: CARTA ORGANISASI PENGURUSAN KURIKULUM

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KUBANG TELAGA 16390 BACHOK, KELANTAN

MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2020

Pengerusi : Tn. Hj. Wan Azman Bin Wan Idris ( Pengetua )

Timb. Pengerusi : En. Rusli Bin Jusoh ( PKP )

Timb. Pengerusi I : Tn. Hj. Zakaria BinYusoff ( PK HEM )

Timb. Pengerusi II : Tn. Hj. Che Ismail Bin Che Leh ( PK Kokurikulum)

Naib Pengerusi I : Tn. Hj. Shahril Bin Hj. Wahab ( GK Sains Matematik )

Naib Pengerusi II : Pn. Hjh. Asliza Binti Mohd. Ghazali ( GK SS )

Naib Pengerusi III : Pn. Sariah Bin Yusoff ( GK Bahasa )

Penyelaras : Tn. Hj. Mat ’Arof Bin Deraman ( GKTV )

Setiausaha : Pn. Zoozilawati Binti Abd Rahman

Pen. Setiausaha i : Pn. Nor Zihana Binti Abdullah Zawawi Ahli Jawatankuasa: Jawatankuasa kecil 1.Kecemerlangan Semua guru mata pelajaran 2.Motivasi, Kerohanian dan Pemuafakatan Pn. Sarina Binti Yusoff ( GBK )

En. Jalaluddin Bin Mohamad ( GBK )

3. Penguatkuasaan dan Tindakan

En. Mohd. Ramli Bin Che Ahmed

En. Ahmad Rizam Bin Ramli

JAWATANKUASA KECEMERLANGAN PT3

100

Page 18: CARTA ORGANISASI PENGURUSAN KURIKULUM

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KUBANG TELAGA 16390 BACHOK, KELANTAN

MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2020

BIDANG TUGAS Merancang pelbagai program dan aktiviti bagi peningkatan prestasi peperiksaan

PT3 Merancang dan melaksanakan program jangka pendek dan jangka panjang

bagi memantapkan pencapaian peperiksaan dari semasa ke semasa. Memastikan pengajaran dan pembelajaran guru berkesan serta kawalan kelas

yang terbaik bagi meningkatkan prestasi pelajar dari segi peratus am dan NGP. Mengkaji dan menganalisis keputusan PT3 dan peperiksaan dalaman serta

merangka program untuk mengatasi kelemahan meningkatkan pencapaian. Mempelbagaikan aktiviti dan program dengan mengambil kira tahap pencapaian

pelajar dengan menggunakan headcount sebagai asas perancangan program. Membuat pencerapan dan pemantauan terhadap program yang dirancang serta

menilai dari segi keberkesanan dan membuat penambahbaikan. Mengadakan program motivasi, kaedah belajar, bengkel menjawab soalan, kem kecemerlangan, program pecutan akhir, intensif serta lain-lain. Mewujudkan SU Bank Soalan untuk menyelaras soalan percubaan dari negeri

lain. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua/PK/GK dari

semasa ke semasa

101

Sekiranya Allah Memberi Dugaan

Maka Allah Akan Membantu Anda Mengharungi Dugaan Tersebut

Buku-Buku Memberikan Kita Informasi Al-Quran Memberikan Kita Transformasi

Diri Anda Yang Sebenarnya

Adalah Ketika Tiada Sesiapa Yang Memerhatikan Anda ( Imam Ali A.S )

Allah Memudahkan Syurga Bagi Sesiapa Yang Berusaha

Dalam Mencari Ilmu ( Nabi Muhammad S.A.W )

Page 19: CARTA ORGANISASI PENGURUSAN KURIKULUM

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KUBANG TELAGA 16390 BACHOK, KELANTAN

MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2020

Pengerusi : Tn. Hj. Wan Azman Bin Wan Idris ( Pengetua )

Timb. Pengerusi : En. Rusli Bin Jusoh ( PKP )

Timb. Pengerusi I : Tn. Hj. Zakaria Bin Yusoff ( PK HEM )

Timb. Pengerusi II : Tn. Hj. Che Ismail Bin Che Leh ( PK KO )

Naib Pengerusi I : Pn. Hjh.Asliza Binti Mohd. Ghazali( GK SS )

Naib Pengerusi II : Tn. Hj. Mat ‘Arof Bin Deraman ( GK TV )

Naib Pengerusi iii : Pn. Sariah Binti Yusoff ( GK Bahasa )

Penyelaras : Tn. Hj. Shahril Bin Hj. Wahab ( GKSM )

Setiausaha : Pn. Siti Norhidayah Binti Ismail

Pen. Setiausaha : Pn. Hjh. Nordalilah Binti Yasin Ahli Jawatan Kuasa: Jawatankuasa kecil A. Kecemerlangan En. Mohd. Sahfirul Izwan Bin Sa’ari ( SU Pep.Dalaman )

En. Hasrudin Bin Hassan

Tn. Hj. Mohd Fadhir Bin Ab. Rahman

Semua Guru Mata Pelajaran B. Motivasi,Kerohanian dan Pemuafakatan En. Jalaluddin Bin Mohamad ( GBK ) Pn. Sarina Binti Yusof ( GBK ) Pn. Sharifah Binti Abdullah C..Penguatkuasaan Dan Tindakan En. Wan Zambri Bin Mohd. Nor En. Mohd. Hishamudin Bin Abdul Sallam

JAWATANKUASA KECEMERLANGAN SPM

102

Page 20: CARTA ORGANISASI PENGURUSAN KURIKULUM

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KUBANG TELAGA 16390 BACHOK, KELANTAN

MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2020 103

BIDANG TUGAS Merancang pelbagai program dan aktiviti bagi peningkatan prestasi peperiksaan

SPM. Merancang dan melaksanakan program jangka pendek dan jangka panjang bagi

memantapkan pencapaian peperiksaan dari semasa ke semasa. Memastikan pengajaran dan pembelajaran guru berkesan serta kawalan kelas

yang terbaik bagi meningkatkan lagi prestasi pelajar dari segi peratus am dan NGP

Mengkaji dan menganalisis keputusan SPM dan peperiksaan dalaman serta merangka program untuk mengatasi kelemahan bagi meningkatkan pencapaian.

Mempelbagaikan aktiviti dan program dengan mengambil kira tahap pencapaian pelajar dengan menggunakan headcount sebagai asas perancangan program.

Membuat pencerapan dan pemantauan terhadap program yang dirancang serta menilai dari segi keberkesanan dan membuat penambahbaikan.

Mengadakan program motivasi, kaedah belajar, bengkel menjawab soalan, kem kecemerlangan, program pecutan akhir, intensif serta lain-lain mengikut keperluan...

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua/PK/GK dari semasa ke semasa

Orang Yang Bermasalah Dan Pemalas Sahaja Selalu Mengeluh Tentang Kekurangan Waktu

Orang Yang Percaya Pada Harga Dirinya Tidaklah Mengharapkan Pujian Daripada Orang Lain

Orang Yang Mengharapkan Pujian Orang Lain Adalah Orang Yang Ragu-Ragu Terhadap Harga Dirinya

Janganlah Anda Jadi Buih YangPecah Apabila Melanda Pantai Tetapi Jadilah Angin Yang Sanggup Melahirkan Gelombang

Hidup Itu Indah Jika Kita Selalu Bersyukur Atas Semua Yang Kita Ada

Page 21: CARTA ORGANISASI PENGURUSAN KURIKULUM

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KUBANG TELAGA 16390 BACHOK, KELANTAN

MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2020

Pengerusi : Tn. Hj. Wan Azman Bin Wan Idris ( Pengetua )

Timb. Pengerusi : En. Rusli Bin Jusoh ( PKP )

Timb. Pengerusi I : Tn. Hj. Zakaria Bin Yusoff ( PK HEM )

Timb. Pengerusi II : Tn. Hj. Che Ismail Bin Che Leh ( PK Kokurikulum )

Naib Pengerusi I : Tn. Hj. Shahril Bin Hj. Wahab ( GKSM )

Naib Pengerusi II : Pn. Hjh. Asliza Binti Mohd. Ghazali( GK SS )

Naib Pengerusi III : Pn. Sariah Binti Yusoff ( GK Bahasa )

Naib Pengerusi IV : Tn. Hj. Mat ’Arof bin Deraman ( GK TV )

Setiausaha : Pn. Zarudah Binti Zakaria

Pen. Setiausaha : Pn. Hjh Rafiza Binti Mohd Radzi

Ahli Jawatan Kuasa

1. Pn. Hjh.Nordalilah Binti Yasin

2. Pn. Hjh. Jamayah Binti Goje

3. Semua guru mata pelajaran

JAWATANKUASA PEMBELAJARAN ABAD KE 21

104

BIDANG TUGAS Melatih komunikasi antara guru dan murid atau antara murid dengan murid untuk berkongsi

ilmu. Mewujudkan kerjasama (kolaboratif) antara guru dan murid atau mirid dengan murid secara

aktif dengan melibatkan pertukaran idea.pendapat dan pengatahuan antara murid. Memantau sama ada maklumat yang dicari oleh murid bersesuaian dengan topik

perbincangan atau tidak. Menggalakkan murid-murid untuk memberi pandangan tentang topik yang dibincangkan. Merangsang murid untuk mencipta sesuatu produk yang unik daripada produk sedia ada. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua/PK/GK dari semasa ke semasa

Page 22: CARTA ORGANISASI PENGURUSAN KURIKULUM

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KUBANG TELAGA 16390 BACHOK, KELANTAN

MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2020

Pengerusi : Tn. Hj. Wan Azman Bin Wan Idris ( Pengetua )

Timb. Pengerusi : En. Rusli Bin Jusoh ( PKP )

Timb. Pengerusi I : Tn. Hj. Zakaria Bin Yusoff ( PK HEM )

Timb. Pengerusi II : Tn. Hj. Che Ismail Bin Che Leh ( PK Kokurikulum )

Naib Pengerusi I : Tn. Hj. Shahril Bin Hj. Wahab ( GKSM )

Naib Pengerusi II : Pn. Hjh. Asliza Binti Mohd. Ghazali( GK SS )

Naib Pengerusi III : Pn. Sariah Binti Yusoff ( GK Bahasa )

Naib Pengerusi IV : Tn. Hj. Mat ’Arof bin Deraman (GK TV )

Setiausaha : En. Mohd Sahfirul Izwan Bin Sa’ari

Pen. Setiausaha : Tn. Hj. Mohd Deen Bin Hussain

Ahli Jawatan Kuasa

1. Pn. Noorizan Binti Nor

2. Pn. Norhayati Binti Ismail

3. En. Mohd Ramli Bin Che Ahmed

4. Pn. Zoozilawati Binti Abd. Rahman.

JAWATANKUASA STEM

105

BIDANG TUGAS Menarik minat, memotivasikan serta relevan dengan pembelajaran STEM Mengaplikasikan dan mengintegrasikan pembelajaran STEM. Memberi peluang murid untuk mengeksplorasikan ilmu menggunakan pelbagai media Memberi peluang kepada murid menganalisis dan mengsintesis maklumat dalam

membuat rumusan Menggalakkan murid berkomunikasi secara efektif dan berkongsi hasil produk melalui

pelbagai media. Menggalakkan murid bekerjasama sebagai satu pasukan. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua/PK/GK dari semasa ke

semasa

Page 23: CARTA ORGANISASI PENGURUSAN KURIKULUM

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KUBANG TELAGA 16390 BACHOK, KELANTAN

MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2020

Pengerusi : Tn. Hj. Wan Azman Bin Wan Idris (Pengetua)

Timb. Pengerusi : En. Rusli Bin Jusoh (PKP)

Timb. Pengerusi I : Tn. Hj. Zakaria Bin Yusoff (PK HEM)

Timb. Pengerusi II : Tn. Hj. Che Ismail Bin Che Leh (PK Kokurikulum)

Naib Pengerusi I : Tn. Hj. Mat ’Arof Bin Deraman (GK TV)

Naib Pengerusi II : Pn. Hjh. Asliza Binti Mohd. Ghazali( GK SS)

Naib Pengerusi III : Pn. Sariah Bin Yusoff ( GK Bahasa)

Penyelia : Tn. Hj. Shahril Bin Hj. Wahab ( GKSM )

Setiausaha : En. Hasrudin Bin Hassan

Ahli Jawatankuasa:

Peperiksaan Awam

1. En. Hasrudin Bin Hassan (SPM)

2..En. Shukri Bin Chek Man (PT3)

Peperiksaan Dalaman

Setiausaha : En. Mohd. Sahfirul Izwan Bin Sa’ari

Pen. Setiausaha I : Pn. Norhayati Binti Ismail

Pen. Setiausaha II : En. Norulbahya Bin Ab. Rahman

AJK :

Ting.1 - En. Norul Bahya Bin Abd Rahman

Ting 2 - Pn. Noorizan Binti Nor

Ting 3 - Pn. Zoozilawati Binti Ab. Rahman

Ting 4 - En. Hasrudin Bin Hassan

Ting 5 - En. Wan Zambri Bin Mohd Noor

JAWATANKUASA PEPERIKSAAN DAN PENTAKSIRAN

106

Page 24: CARTA ORGANISASI PENGURUSAN KURIKULUM

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KUBANG TELAGA 16390 BACHOK, KELANTAN

MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2020 107

BIDANG TUGAS Peperiksaan Awam Mengurus pendaftaran pelajar bagi peperiksaan PT3 dan SPM.

Menyemak dan mengedar borang kemasukan calon

Mengisi borang masuk, menaip, menyemak dan mendapatkan tandatangan calon

Memastikan borang masuk diselesaikan mengikut jadual yang telah ditetapkan

Menyemak senarai kemasukan dalam senarai komputer

Menyediakan segala kemudahan dan senarai nama untuk peperiksaan percubaan dan

rasmi.

Menyediakan dewan / bilik peperiksaan dan pelan kedudukan meja calon

Menganalisis keputusan peperiksaan dan headcount serta menyiapkan data dan statistik

untuk pasca nilai dan lain-lain lagi.

Mengenalpasti takwim dan tempoh PBD bagi setiap subjek dan

mengedarkan kepada semua guru terlibat.

Memastikan semua pelajar menjalankan serta menghantar folio mereka

pada tempoh masa yang telah ditetapkan.

Menyerahkan nama pelajar yang tidak membuat atau menghantar tugasan kepada pihak

pentadbir sekolah atau Pengetua dua minggu sebelum tarikh akhir.Memasukkan markah

serta maklumat yang dikehendaki sebelum atau pada tarikh yang telah ditetapkan.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua/PK/GK dari semasa ke

semasa

Peperiksaan Dalaman/ Pentaksiran

Menyelaras guru-guru yang menyediakan soalan atau menyemak soalan.

Memastikan soalan ujian atau peperiksaan disediakan dan diagihkan sebelum

peperiksaan bermula.

Menyediakan jadual waktu peperiksaan dan menyelaras guru pengawas.

Memastikan guru pengawas menjalankan tugas dengan sempurna

Mengedar dan mengumpul borang markah, memastikan guru-guru subjek memasukkan

markah ke dalam komputer dan dalam talian.

Menyiapkan marksheet dan analisis keputusan peperiksaan dan mengedarkan dengan

bantuan ketua panitia dan SU Peperiksaan awam/ dalaman.

Menyelaraskan stok peperiksaan dalaman dan mengawasi prosedur bilik peperiksaan

dari semasa ke semasa.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua/PK/GK dari semasa ke semasa

Page 25: CARTA ORGANISASI PENGURUSAN KURIKULUM

JAWATANKUASA PENTAKSIRAN BILIK DARJAH ( PBD )

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KUBANG TELAGA 16390 BACHOK, KELANTAN

MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2020

Pengerusi : Tn. Hj. Wan Azman Bin Wan Idris ( Pengetua )

Timb. Pengerusi : En. Rusli Bin Jusoh ( PKP )

Timb. Pengerusi I : Tn. Hj. Zakaria Bin Yusoff ( PK HEM )

Timb. Pengerusi II : Tn. Hj. Che Ismail Bin Che Leh ( PK KO )

Naib Pengerusi I : Tn. Hj. Shahril Bin Hj. Wahab ( GKSM )

Naib Pengerusi II : Tn. Hj. Mat ’Arof Bin Deraman ( GKTV )

Naib Pengerusi III : Pn. Hjh. Asliza Binti Mohd. Ghazali( GKSS )

Naib Pengerusi IV : Pn. Sariah Binti Yusoff ( GKB )

Setiausaha : Pn. Norhaswani Binti Ideris

Ahli Jawatan Kuasa:

1. En. Norul Bahya Bin Ab. Rahman ( Penyelaras Ting.1 )

2. Pn. Noorizan Binti Nor ( Penyelaras Ting.2 /KPMP RBT)

3. Pn. Zoozilawati Binti Ab. Rahman ( Penyelaras Ting.3 )

4. En. Hasrudin Bin Haasan (Penyelaras Tingkatan 4)

5. En. Shukri Bin Chek Man ( SU PT3 )

6. Pn. Sarina Binti Yusoff ( Psikometrik )

7. En. Md. Najman Bin Mohamad (SEGAK )

8. Pn. Siti Nurhidayah Binti Ismail( Penyelaras (PAJSK )

9. Pn. Noraini Binti Abd Razak @ Hassan ( KPMP BM )

10. En. Md Hanafiah Bin Md Yunus (KPMP BI )

11. En. Ahmad Rizam Bin Ramli (KPMP Sejarah )

12. En. Shukri Bin Chek Man (KPMP Geografi )

13. Pn. Norhayati Binti Ismail ( KPMP Matematik )

14. Pn. Zoozilawati Binti Abd Rahman ( KPMP Sains )

.

108

Page 26: CARTA ORGANISASI PENGURUSAN KURIKULUM

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KUBANG TELAGA 16390 BACHOK, KELANTAN

MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2020

109

BIDANG TUGAS

Menyelaras pelaksanaan PBD( Pentaksiran Bilik Darjah) semua subjek yang terlibat mengi-

kut takwim.

Mengenalpasti takwim dan tempoh PBD bagi setiap subjek dan mengedarkan kepada

semua guru terlibat.

Memastikan semua pelajar menjalankan serta menghantar folio mereka pada tempoh ma-

sa yang ditetapkan

Menyediakan buku panduan pengurusan PBD serta fail penilaian untuk

rujukan semua guru terlibat.

Memasukkan markah serta maklumat yang dikehendaki sebelum atau pada tarikh yang te-lah ditetapkan.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua / PK/ GK dari semasa ke semasa

Watak Tidak Boleh Dibina Dengan Mudah Dan Senyap-Senyap Hanya Melalui Pengalaman Dugaan Dan Penderitaan Sahaja Semangat Boleh Diperteguh

Wawasan Diperjelas, Cita-Cita Diilhami Dan Kejayaan Dicapai ( Helen Keller )

Kebanyakan Orang Membuat Satu Kesilapan Yang Sama… Dengan Menganggap Kegagalan Sebagai Musuh Kejayaan…

Anda Semestinya Mempergunakan Kegagalan Untuk Kebaikan Anda… Teruslah Mara Dan Buatlah Segala Kesilapan

Ingatlah Bahawa Di Situlah Tempat Anda Akan Menemui Kejayaan Di Sebalik Kegagalan ( Thomas Watson IBM )

Sesetengah Orang Mati Cepat Kerana Lebih Makan Yang Lain Kerana Kuat Minum

Manakala Yang Lain Pula Hanya Mengecut Dan Mati Kerana Mereka Tiada Apa Lagi Yang Hendak Dibuat

Page 27: CARTA ORGANISASI PENGURUSAN KURIKULUM

JAWATANKUASA KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT) DAN I THINK

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KUBANG TELAGA 16390 BACHOK, KELANTAN

MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2020

Pengerusi : Tn. Hj. Wan Azman Bin Wan Idris ( Pengetua )

Timb. Pengerusi : En. Rusli Bin Jusoh ( PKP )

Timb. Pengerusi I : Tn. Hj. Zakaria Bin Yusoff ( PK HEM )

Timb. Pengerusi II : Tn. Hj. Che Ismail Bin Che Leh ( PK KO )

Naib Pengerusi I : Tn. Hj. Shahril Bin Hj. Wahab ( GKSM )

Naib Pengerusi II : Tn. Hj. Mat ’Arof Bin Deraman ( GKTV )

Naib Pengerusi III : Pn. Asliza Binti Mohd. Ghazali( GKSS )

Naib Pengerusi IV : Pn. Sariah Binti Yusoff( GKB )

Setiausaha : Pn. Norhayati Binti Mustapha

Ahli Jawatan Kuasa :

1. Pn. Zarudah Binti Zakaria

2. Pn. Sarina Binti Yusoff ( GBK )

3. En. Jalaluddin Bin Mohamad ( GBK )

4. Pn. Roshaliza Binti Ali

5. Pn. Noorizan Binti Nor

6. Pn. Hjh. Jamayah Binti Goje

110

BIDANG TUGAS

Merancang pelbagai program dan aktiviti bagi peningkatan prestasi pelajar dalam Kema-

hiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)

Merancang dan mengadakan program jangka pendek dan jangka panjang bagi mem-

mantapkan penguasaan KBAT dari semasa ke semasa.

Memastikan PdPc guru berkesan dengan penggunaan bahan KBAT.

Mengkaji dan menganalisis penggunaan unsur KBAT oleh guru serta memberi

bimbingan kepada guru yang bukan opsyen menggunakan soalan KBAT.

Merangka pelbagai aktiviti dan program bagi memberi pengetahuan kepada pelajar ten-tang kepentingan KBAT dalam PdPc

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua/PK/GK dari semasa ke semasa

Page 28: CARTA ORGANISASI PENGURUSAN KURIKULUM

JAWATANKUASA PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) SPM

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KUBANG TELAGA 16390 BACHOK, KELANTAN

MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2020

Pengerusi : Tn. Hj. Wan Azman Bin Wan Idris ( Pengetua )

Timb. Pengerusi : En. Rusli Bin Jusoh ( PKP )

Timb. Pengerusi I : Tn.Hj. Zakaria Bin Yusoff ( PK HEM )

Timb. Pengerusi II : Tn. Hj. Che Ismail Bin Che Leh ( PK Kokurikulum )

Naib Pengerusi I : Tn. Hj. Shahril Bin Hj. Wahab ( GKSM )

Naib Pengerusi II : Tn. Hj. Mat ’Arof Bin Deraman (GKTV )

Naib Pengerusi III : Pn. Hjh. Asliza Binti Mohd. Ghazali( GKSS )

Naib Pengerusi IV : Pn. Sariah Binti Yusoff ( GKB )

Setiausaha : Pn. Noratul Mastura Binti Che Daud

Ahli Jawatan Kuasa :

1. Pn. Zarudah Binti Zakaria ( SU Kurikulum/ ULBS SPM )

2. En. Hasrudin Bin Hassan ( SU Peperiksaan SPM )

3. En. Md. Najman Bin Mohamad ( SEGAK )

4. Pn. Roshaliza Binti Ali ( PEKA Sains )

5. Pn. Sarina Binti Yusoff ( Psikometrik )

6. Pn. Siti Nurhidayah Binti Ismail ( PEKA Sains Tulen)/PAJSK )

7. En. Mohd. Sahfirul Izwan Bin Sa’ari ( Reka cipta )

6. Pn. Hasni Binti Othman ( PSV )

7. En. Mokhtar Bin Abd Rahman ( Ujian PAFA )

8. Pn. Nazirah Binti Zakaria ( ULBS BI )

9. En. Jalaluddin Bin Mohamad ( GBK )

111

Page 29: CARTA ORGANISASI PENGURUSAN KURIKULUM

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KUBANG TELAGA 16390 BACHOK, KELANTAN

MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2020

112

BIDANG TUGAS

Menyelaras pelaksanaan PBS ( Pentaksiran Berasaskan Sekolah) semua subjek yang

terlibat mengikut takwim.

Mengenalpasti takwim dan tempoh PBS bagi setiap subjek dan mengedarkan kepada

semua guru terlibat.

Memastikan semua pelajar menjalankan serta menghantar folio mereka pada tempoh

masa yang ditetapkan

Menyediakan buku panduan pengurusan PBS serta fail penilaian untuk rujukan semua

guru terlibat.

Memasukkan markah serta maklumat yang dikehendaki sebelum atau pada tarikh yang telah ditetapkan.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua/PK/GK dari semasa ke semasa

Barangsiapa Yang Menunjukkan Orang Lain Kebaikan

Maka Pahalanya Sama Dengan Orang Yang Melakukannya ( HR.Muslim )

Page 30: CARTA ORGANISASI PENGURUSAN KURIKULUM

JAWATANKUASA PENINGKATAN AKADEMIK

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KUBANG TELAGA 16390 BACHOK, KELANTAN

MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2020

Pengerusi : Tn. Hj. Wan Azman Bin Wan Idris ( Pengetua )

Timb. Pengerusi : En. Rusli Bin Jusoh ( PKP )

Timb. Pengerusi I : Tn..Hj. Zakaria Bin Yusoff ( PK HEM )

Timb. Pengerusi II : Tn. Hj. Che Ismail Bin Che Leh ( PK Kokurikulum )

Naib Pengerusi I : Tn. Hj. Shahril Bin Hj. Wahab ( GKSM )

Naib Pengerusi II : Tn. Hj. Mat ’Arof Bin Deraman ( GKTV )

Naib Pengerusi III : Pn. Hjh. Asliza Binti Mohd. Ghazali ( GKSS )

Naib Pengerusi IV : Pn. Sariah Binti Yusoff ( GKB )

.

113

Program Penyelaras Setiausaha Pen. Setiausaha

Kelas Malam En. Hasrudin Bin Hassan

Pn. Hjh Sapinah Binti Omar

Pn. Zarudah Binti Zakaria

Program SPM (BM, Sejarah)

En. Md.Najman Bin Mohamad

Pn. Noratul Mastura Binti Che Daud

Pn. Hjh Salma Binti Wahab

Kelas Hujung Minggu

Pn. Nazirah Binti Mohamad

Pn. Norliza Binti Ibrahim

Pn. Siti Norhidayah Binti Ismail

Stayback Tn. Hj. Mohd Fad-hir Bin Ab. Rah-man

En. Mohd Hishamudin Bin Abd Salam

Pn. Roshaliza Binti Ali

Kelas Dinihari Pn. Hjh Rafiza Binti Mohd Radzi

En. Mohd Sahfirul Izwan Bin Saari

Pn. Sharifah Binti Abdullah

Page 31: CARTA ORGANISASI PENGURUSAN KURIKULUM

JAWATANKUASA JADUAL WAKTU & GURU GANTI

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KUBANG TELAGA 16390 BACHOK, KELANTAN

MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2020

Pengerusi : Tn. Hj. Wan Azman Bin Wan Idris (Pengetua)

Timb. Pengerusi : En. Rusli Bin Jusoh (PKP)

Timb. Pengerusi I : Tn. Hj. Zakaria Bin Yusoff (PK HEM)

Timb. Pengerusi II : Tn. Hj. Che Ismail Bin Che Leh (PK Kokurikulum)

Naib Pengerusi I : Tn. Hj. Shahril Bin Hj. Wahab (GK SM)

Naib Pengerusi II : Tn. Hj. Mat ’Arof Bin Deraman (GK TV)

Naib Pengerusi III : Pn. Hjh. Asliza Binti Mohd. Ghazali( GK SS)

Penyelaras : Pn. Sariah Binti Yusoff ( GK Bahasa)

Jawatankuasa Jadual Waktu

Setiausaha : En. Norulbahya Bin Ab.Rahman

Jawatankuasa Guru Ganti

1. Semua Penolong Kanan 3. En. Mohd. Hishamudin Bin Abdul Sallam

2. Semua Guru Kanan

114

BIDANG TUGAS Menentukan bilangan kelas dan kelayakan guru yang mengajar.

Menyediakan peruntukan waktu mengajar mengikut mata pelajaran

Mengagihkan mata pelajaran dan bilangan waktu yang sesuai.

Menyediakan Jadual Waktu Agung untuk semua guru dan menyelaras kesesuaian masa dan

taburan waktu mengajar bagi keselesaan semua guru.

Menentukan jadual penggunaan bengkel, makmal, PSS dan bilik khas.

Memastikan jadual waktu induk dan persendirian disediakan dan boleh digunakan pada hari

pertama persekolahan.

Membuat beberapa pindaan mengikut keperluan serta jika berlaku pertukaran guru atau

untuk kes-kes tertentu.

Membuat jadual guru ganti pada setiap hari dan mengedarkan kepada guru berkenaan serta

salinannya difailkan dan ditampal di papan kenyataan, di kantin, bilik guru serta di

pejabat sekolah.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua/PK/GK dari semasa ke semasa

Page 32: CARTA ORGANISASI PENGURUSAN KURIKULUM

JAWATANKUASA INTERVENSI 3M

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KUBANG TELAGA 16390 BACHOK, KELANTAN

MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2020

Pengerusi : Tn. Hj. Wan Azman Bin Wan Idris ( Pengetua )

Timb. Pengerusi : En. Rusli Bin Jusoh ( PKP )

Timb. Pengerusi I : Tn. Hj. Zakaria Bin Yusoff ( PK HEM )

Timb. Pengerusi II : Tn. Hj. Che Ismail Bin Che Leh ( PK KO )

Naib Pengerusi I : Tn. Hj. Shahril Bin Hj. Wahab ( GK SM )

Naib Pengerusi II : Tn. Hj. Mat ’ Arof Bin Deraman ( GK TV )

Naib Pengerusi III : Pn. Hjh. Asliza Binti Mohd. Ghazali( GK SS )

Setiausaha : Pn. Sariah Binti Yusof ( GKB )

Ahli Jawatankuasa:

1 Pn. Rosliza Binti Hussin

2. Pn. Zarudah Binti Zakaria

115

BIDANG TUGAS Mengenalpasti pelajar yang tidak menguasai 3M dalam kalangan pelajar

tingkatan 1, 2 dan 3.

Merancang dan melaksanakan kelas pemulihan dan bimbingan.

Mendapatkan serta mengumpul bahan-bahan bacaan untuk proses PdPc

berkesan.

Menyediakan bilik yang sesuai dan kondusif untuk menarik minat pelajar.

Berusaha memberi pendekatan yang terbaik bagi memastikan pelajar dapat

menguasai 3M dalam tempoh yang cepat.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua/PK/GK dari semasa

ke semasa

Page 33: CARTA ORGANISASI PENGURUSAN KURIKULUM

JAWATANKUASA HIGHLY IMMERSIVE PROGRAME(HIP)

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KUBANG TELAGA 16390 BACHOK, KELANTAN

MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2020

Pengerusi : Tn. Hj. Wan Azman Bin Wan Idris ( Pengetua )

Timb. Pengerusi : En. Rusli Bin Jusoh ( PKP )

Timb. Pengerusi I : En. Zakaria Bin Yusoff ( PK HEM )

Timb. Pengerusi II : Tn. Hj. Che Ismail Bin Che Leh ( PK KO )

Naib Pengerusi I : Tn. Hj. Shahril Bin Hj. Wahab ( GK SM )

Naib Pengerusi II : Tn. Hj. Mat ’ Arof Bin Deraman ( GK TV )

Naib Pengerusi III : Pn. Hjh. Asliza Binti Mohd. Ghazali( GK SS )

Naib Pengerusi iv : Pn. Sariah Binti Yusoff ( GK Bahasa )

Setiausaha : Pn. Nazirah Binti Muhamad( KP Bahasa Inggeris )

Ahli Jawatankuasa:

1 En. Md.Hanafiah Bin Md Yunus

2. Pn. Hjh. Nordalilah Binti Yasin

3. Pn. Hjh. Rafiza Binti Md Radzi

4. En. Ikhwan Hazzad Bin Idris

116

BIDANG TUGAS Memperkasa program Bahasa Inggeris dalam kalangan pelajar dan guru.

Mewujudkan persekitaran dan penglibatan yang menyeluruh kepada semua warga

sekolah termasuk ibu bapa dan komuniti.

Merancang dan melaksanakan aktiviti penggunaan Bahasa Inggeris di dalam dan

di luar kelas.

Mempertingkatkan penggunaan Bahasa Inggeris dengan lebih meluas.

Menyediakan bilik yang sesuai dan kondusif untuk menarik minat pelajar.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua/PK/GK dari semasa

ke semasa

Page 34: CARTA ORGANISASI PENGURUSAN KURIKULUM

JAWATANKUASA SUDUT PIDATO

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KUBANG TELAGA 16390 BACHOK, KELANTAN

MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2020

Pengerusi : Tn. Hj. Wan Azman Bin Wan Idris ( Pengetua )

Timb. Pengerusi : En. Rusli Bin Jusoh ( PKP )

Timb. Pengerusi I : En. Zakaria Bin Yusoff ( PK HEM )

Timb. Pengerusi II : Tn. Hj. Che Ismail Bin Che Leh ( PK KO )

Naib Pengerusi I : Tn. Hj. Shahril Bin Hj. Wahab ( GK SM )

Naib Pengerusi II : Tn. Hj. Mat ’ Arof Bin Deraman ( GK TV )

Naib Pengerusi III : Pn.Hjh. Asliza Binti Mohd. Ghazali( GK SS )

Naib Pengerusi iv : Pn. Sariah Binti Yusoff ( GK Bahasa )

Setiausaha : Pn. Hjh.Aismanira Binti Salleh

Ahli Jawatankuasa:

1. Pn. Zarudah Binti Zakaria

2. En. Md Hanafiah Bin Md. Yunus

3. Pn. Hjh. Rafiza Binti Mohd Radzi

4. Pn. Wan Ruslina Binti Wan Ismail

117

BIDANG TUGAS Menyediakan sudut pidato di sekolah untuk melatih bakat pelajar.

Merancang dan melaksanakan aktiviti pidato sekolah.

Melatih dan mengasah minat pelajar dalam kemahiran berpidato.

Menyediakan murid untuk melibatkan diri dalam pertandingan peringkat PPD dan negeri.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua/PK/GK dari semasa

ke semasa

Page 35: CARTA ORGANISASI PENGURUSAN KURIKULUM

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KUBANG TELAGA 16390 BACHOK, KELANTAN

MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2020

SENARAI KANDUNGAN FAIL PANITIA MATA PELAJARAN

PANITIA : .................................................................................................

No. Fail Nama fail Kandungan Fail Jenis

1 Fail Induk

a. Surat-surat perhubungan luar / dalaman b. Carta Organisasi kurikulum dan panitia c. Jawatankuasa panitia d. Pekeliling-pekeliling iktisas berkaitan panitia.

Fail kulit keras

2 Sukatan Pelaja-ran

a. DSKP b. Rancangan Pelajaran Tahunan c. Senarai Bahan Bantu Mengajar dan Kedudukannya a. Senarai buku teks dan rujukan.

Fail Kulit Keras

3 Mesyuarat Panitia

a. Surat Panggilan Mesyuarat b. Minit Mesyuarat c. Kedatangan mesyuarat

Fail kulit keras

4 Program Kecemerlangan

a. Perancangan Strategik b. Laporan-laporan program c. Program perkembangan staf d. Kajian Tindakan

Fail Kulit Keras

5 Peperiksaan

a. Jadual peperiksaan b. Jadual penyedia soalan c. Analisis Peperiksaan Sekolah dan Peperik-saan Awam d. Analisis Headcount e. Post-Mortem / Audit Akademik

Fail kulit keras

6 Penyemakan buku latihan murid

a. Jadual semakan b. Borang penyemakan

Fail kuit keras

7 Aktiviti Koakad-emik

a. Surat menyurat b. Aktiviti tahunan c. Laporan aktiviti

Fail Kulit Keras

8 Bank Soalan

a. Soalan-soalan peperiksaan sekolah b. Soalan-soalan setara daerah / negeri c. Soalan-soalan peperiksaan awam

Fail Kulit Keras

9 Maklumat Guru

a. Jadual waktu persendirian b. Maklumat asas, akademik dan iktisas guru

Fail kulit keras

118

Page 36: CARTA ORGANISASI PENGURUSAN KURIKULUM

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KUBANG TELAGA 16390 BACHOK, KELANTAN

MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2020

TING BM BI SEJ PAI MA

T SNS GEO

RBT B.ARAB KKQ

MUZI PSV

JUMLAH

KT

1 IBNU SINA X X X X X X X X X X 10

1 AL-KHAWARIZMI X X X X X X X X X X 10

1 1 AL BATTANI X X X X X X X X X 9

1 AL BIRUNI X X X X X X X X X 9

1 AL-KINDI X X X X X X X X X 9

1 AL– FARABI X X X X X X X X X 9

2 IBNU SINA X X X X X X X X X X 10

2

2 AL-KHAWARIZMI X X X X X X X X X X 10

2 AL BATTANI X X X X X X X X X 9

2 AL BIRUNI X X X X X X X X X 9

2 AL-KINDI X X X X X X X X X 9

2 AL– FARABI X X X X X X X X X 9

3 IBNU SINA X X X X X X X X X X X 10

3

3 AL-KHAWARIZMI X X X X X X X X X X 10

3 AL BATTANI X X X X X X X X X 9

3 AL BIRUNI X X X X X X X X X 9

3 AL-KINDI X X X X X X X X X 9

3 AL– FARABI X X X X X X X X X 9

119

PAKEJ SUBJEK

Page 37: CARTA ORGANISASI PENGURUSAN KURIKULUM

PAKEJ SUBJEK

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KUBANG TELAGA 16390 BACHOK, KELANTAN

MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2020

TING BM BI SEJ PAI MAT

SNS BIO KIM FIZ

MT EA SAS GEO RC PSV

TAW.I

JUMLAH

4 IBNU SINA X X X X X X X X X 9

4 AL- X X X X X X X X X 9

4 4 AL BATTANI X X X X X X X X X 9

4 AL BIRUNI X X X X X X X X 8

4 AL-KINDI X X X X X X X 7

4 AL– FARABI X X X X X X 6

5 IBNU SINA X X X X X X X X X 9

5 AL- X X X X X X X X 9

5 5 AL BATTANI X X X X X X X X X 9

5AL BIRUNI X X X X X X X X 8

5 AL-KINDI X X X X X X X 7

5 AL– FARABI X X X X X X 6

120

Nasihat Luqman Kepada Anaknya :

1. Jangan Mempersekutukan Allah Kerana Ia Syirik Dan Kezoliman Yang Besar 2. Wajib Berbuat Baik Kepada Ibu bapa

3. Dirikan Solat dan Berbuat Kebaikan dan Jangan Melakukan Perbuatan Mungkar 4. Bersabarlah Atas Segala Bencana Yang Menimpamu

5. Jangan Memandang Rendah Kepada Manusia 6. Jangan Berjalan Di Atas Bumi Dengan Berlagak Sombong Kerana Allah Tidak Suka Manusia Yang

Sombong, Takbur Lagi Membangga Diri 7. Sederhanakanlah Langkahmu Semasa Berjalan

8. Rendahkan Suaramu Semasa Berkata-kata ( Surah Luqman )