pengurusan kurikulum 2021

35
PENGURUSAN KURIKULUM SEKOLAH KEBANGSAAN DATU’ HASHIM DBA 1089 PENGURUSAN KURIKULUM BERDASARKAN SKPMG2 2021

Upload: others

Post on 15-Oct-2021

39 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: PENGURUSAN KURIKULUM 2021

PENGURUSAN KURIKULUM

SEKOLAH KEBANGSAAN DATU’ HASHIM

DBA 1089

PENGURUSAN KURIKULUM BERDASARKAN SKPMG2

2021

Page 2: PENGURUSAN KURIKULUM 2021

STANDARD 3.1 : PENGURUSAN KURIKULUM

• 3.1.1 : KETETAPAN PELAKSANAAN KURIKULUM

• 3.1.2 : PENGURUSAN MATA PELAJARAN

-3.1.2.1- Urus Mp dengan baik

-3.1.2.2- Program peningkatan prestasi guru

-3.1.2.3- Program peningkatan prestasi murid

-3.1.2.4- Pengurusan geran perkapita

• 3.1.3 : PENGURUSAN MASA INSTRUKSIONAL

• 3.1.4 : PENGURUSAN PENILAIAN MURID

Page 3: PENGURUSAN KURIKULUM 2021

ASPEK 3.1.1 : KETETAPAN PELAKSANAAN KURIKULUM

PELAKSANAAN KURIKULUM DIURUS SECARA SISTEMATIK DAN TERANCANG

Membuat, mendokumentasi, menyebar luas dan menyemak semula

ketetapan dengan mematuhi arahan yang berkuat kuasa mengikut

keperluan sekolah, secara menyeluruh dan jelas.

STANDARD KUALITI 3.1.1.1

Page 4: PENGURUSAN KURIKULUM 2021

SPESIFIKASI TUGAS

Membuat, mendokumentasi, menyebar luas dan

menyemak semula ketetapan dengan mematuhi

arahan yang berkuat kuasa mengikut keperluan

sekolah, secara menyeluruh dan jelas.

JK AKAN MENETAPKAN DASAR DAN KPI UNIT SERTA

MENYEBARLUASKAN MATLAMAT INI BAGI MEMASTIKAN

SEMUA YANG DIGARISKAN DIFAHAMI DAN DILAKSANAKAN

DALAM SATU HALATUJU YANG SAMA BAGI MENENTUKAN

SETAIP DASAR DAN KPI BERJAYA DICAPAI

Page 5: PENGURUSAN KURIKULUM 2021

JK INDUK KURIKULUM 2021

Page 6: PENGURUSAN KURIKULUM 2021

Standard 3.1 : Pengurusan Kurikulum CARTA ORGANISASI KURIKULUM

TAHUN 2021PENGERUSI

Puan Hamidah bt. Che Abdul Hamid

GURU BESAR

TIMBALAN PENGERUSI

Haji Zaidi b Awang

Pen. Kanan Kurikulum

NAIB PENGERUSI 11

Encik Ab Aziz b Mat

Pen. Kanan KO

NAIB PENGERUSI 1

Encik Ismail b Yusuf

Pen. Kanan HEM

NAIB PENGERUSI III

Encik Mohd Zulkifli b Che Omar

Pen. Kanan PKPK

Setiausaha

Puan Siti Hajar Bt Zeinoldin

Penolong Setiausaha

Puan Siti Matiam bt Hashbolah

Pemulihan

En Muhammad b

Razali

JK Jadual Waktu

Hjh Norashikin bt Khairudin

Pn Nor Azira bt Yaacob

Kecemer. Akademik

Thn 6 – Hjh Nik Alina bt Nik

Muhammad

Thn 4&5 – Pn Norziha bt Ahmad

Thn 1-3 – Pn Wan Mahiran bt Wan

Umar

PSS

Cik Nurulhuda bt AbasPenyelaras PBS

Pn Faridah bt Abdullah

Pn Ernie Wirdayu bt

Abdul Samad

Penyelaras KBAT

En Mohd Rasidi b Ab

Rahim

Pra Sekolah

En Ahmad Fakhrurazi b

Che Daud

Penyelaras PPKI

Pn Rosliza bt Mukhtar

Prog j-QAF

Pn Nurul Su’aidah bt Azman Pengurusan KAFA

Hjh Siti Noor bt Sidin Ahmad

Ketua Panitia

B.Melayu – En Mohd Adli b Abdullah

B.Inggeris – Pn Nalma bt Yaacob

Matematik – Hjh Norashikin bt Khairudin

Sains – Pn Mariani bt Bidu

TMK/RBT - En. Mohd Khairul Anuar b Senayan

P.Islam – En Rozali b Ismail

Pjpk – En Nizar Syarhan b Abdul Rashid

Sejarah – Pn Munirah bt Mohd Ramli

Muzik – En Zaini b Othman

P.Seni Visual – En Mazuki b Salleh

B.Arab - Pn Samsiah Faseh bt Husain

Semua Kp Matapejajaran PPKI

DLP

Pn Zuhaily bt Mohamed Zain

MBMMBI

BM – En Mohd Adli b Abdullah

BI – Pn Nalma bt Yaacob

Guru Bestari

Hj Yusshalimee b Hj Harun

Page 7: PENGURUSAN KURIKULUM 2021

ASPEK 3.1.1 : KETETAPAN PELAKSANAANBIL 3.1.1.1 : Pelaksanaan kurikulum diurus secara sistematik dan terancang.

BIL JK INDUK

KURIKULUM

NAMA SENARAI TUGAS DOKUMENTASI/EVIDENS

3.1.1.1 Pengerusi Pn. Hamidah bt Che Abdul Hamid Kriteria KritikalKetetapan dibuat untuk memastikan kepatuhandan keselarasan pelaksanaan kurikulumkebangsaan

Tindakan Untuk Mencapai Standard.Membuat, mendokumen, menyebar luas dan menyemak semula ketetapan dengan mematuhiarahan yang berkuat kuasa, mengikut keperluansekolah, secara menyeluruh dan jelas.

Tahap Tindakan

Mengurus pelaksanaan kurikulum dengan:

i. Membuat ketetapan

ii.Mendokumenkan ketetapan

Iii.Menyebarluaskan ketetapan

Tahap Kualiti

Tindakan dilaksanakan:

i.Secara menyeluruh meliputi semua perkara(penubuhan panitia mata pelajaran, peruntukankewangan, pentaksiran, latihan/ tugasan, sumberpendidikan dan jadual waktu)/semua guru

ii. Mengikut keperluan/kesesuaian sekolah

iii.Dengan mematuhi arahan yang berkuat kuasa/ prosedur

1.Minit Mesyuarat Induk 4X setahun

Timbalan Pengerusi Hj. Zaidi b Awang 2.Laporan setiap program

Naib Pengerusi 1 En. Ismail b Yusuf 3.Dokumen Ketetapan Kurikulum

Naib Pengerusi 2 En. Ab Aziz b Mat 4.RPT Tahun 1-6

En. Mohd Zulkifli b Che Omar 5.DSKP Tahun 1-6

Setiausaha Pn. Siti Hajar bt Zeinoldin

Penolong Setiausaha Pn. Siti Mariam bt Hashbullah 6.Minit Mesyuarat JKS Bil.1/2021

AJK En. Mohd Adli b Abdullah (KP Bahasa Melayu)

Pn. Nalma bt Yaacob (KP Bahasa Inggeris)

Hjh Norashikin bt Khairudin (KP Matematik)

Pn. Mariani bt Bidu (KP Sains)

En. Rozali b Ismail (KP Pendidikan Islam)

En Nizar Syarhan b Abdul Rashid (KP PJPK)

En. Mazuki b Salleh (KP Pend Seni Visual)

En. Mohd Khairul Anuar b Senayan (TMK/RBT & SU UPSR)

En. Zaini b Othman (KP Pendidikan Muzik)

Pn. Munirah bt Mohd Ramli (KP Sejarah)

Pn Samsiah Faseh bt Husain (KP Bahasa Arab)

En. Ahmad Fakhrurazi b Daud (Penyelaras PraSekolah)

Cik Nurulhuda bt Abas (Penyelaras PSS)

Hjh. Nik Alina bt Nik Muhammad (S/U Kecemerlangan Tahun 6)

Pn. Faridah bt Abdullah (Penyelaras PBS)

Pn. Norziha bt Ahmad (S/U Kec. Akademik Tahun 4 – 5)

Pn. Wan Mahiran bt Wan Umar (S/U Kec. Aka. Thn 1 – 3)

7.Minit Mesyuarat Panitia Bil.1/2021(setiap)

8.Rekod Pentaksiran Sekolah bagi Murid Tahun 1-6

-Sambungan

Page 8: PENGURUSAN KURIKULUM 2021

-Sambungan

BIL JK INDUK KURIKULUM

NAMA PERSONNEL SENARAI TUGAS DOKUMENTASI/EVIDENS

AJK Hj Yusshalimee b Hj Harun (Guru Bestari)

Pn. Nur HIdayah bt Hanafi (Penyelaras JPMS/ Guru

Data)

Pn. Nurul Suaidah bt Azman ( Peny. JQAF)

Hjh. Siti Noor bt Sidin Ahmad (Penyelaras KAFA)

Hjh. Norashikin bt Khairudin (S/U Jadual Waktu )

Pn. Rosliza bt Mukhtar (S/U Pendidikan Khas)

En. Muhammad b Razali (S/U Pemulihan)

En Mohd Rasidi b Ab Rahim (S/U KBAT)

En. Mohd Adli b Abdullah (S/U MBM)

Pn. Nalma bt Yaacob (S/U MBI)

Mengumpul dan menganalisis data-data keperluan peperiksaanuntuk menentukan pola-pola kelemahan dan kekuatan murid danunjuran program tindakan susulan berikutnya.

Mempastikan semua mata pelajaran melaksanakan programHeadcount dan Post Mortem bagi semua kelas.

Menetapkan gred markah matapelajaran peringkat sekolah.

Mengkaji dan memonitor target-target blueprint dari segiakademik.

Merancang dan mengadakan taklimat/kursus ( in house training )kepada semua guru tentang perkara -perkara baru dalampendidikan untuk meningkatkan keilmuan dan keterampilanguru.

Mengkaji kesesuaian isi kandungan matapelajaran dan menilaisumber bahan tambahan.

Meneliti rancangan mengajar tahunan.

Mengkaji bahan sumber pendidikan dan mengenalpasti programmultimedia

Menyelaras aktiviti pembelajaran tambahan.

Page 9: PENGURUSAN KURIKULUM 2021

ASPEK 3.1.2 : PENGURUSAN MATA PELAJARAN

PELAKSANAAN MATA PELAJARAN DI URUS SECARA PROFESSIONAL DAN TERANCANG

STANDARD KUALITI 3.1.2.1

Memperoleh dokumen kurikulum, menyelaras, penyediaan RPT dan

RPH, pentaksiran, tugasan menganalisis data dan mengambil tindakan

susulan dengan mematuhi arahan yang berkuatkuasa berdasarkan

keperluan pelaksanaan kurikulum secara menyeluruh.

Page 10: PENGURUSAN KURIKULUM 2021

SPESIFIKASI TUGAS

Memperoleh dokumen kurikulum, menyelaras, penyediaan RPT dan

RPH, pentaksiran, tugasan menganalisis data dan mengambil tindakan

susulan dengan mematuhi arahan yang berkuatkuasa berdasarkan

keperluan pelaksanaan kurikulum secara menyeluruh.

• DAPATKAN DPK

• SELARASKAN RPT DAN RPH

• TENTUKAN INSTRUMEN PENTAKSIRAN DAN TAKWIM

• ANALISA PENCAPAIAN MURID

• MENGAMBIL TINDAKAN SUSULAN – PROGRAM PENINGKATAN

KP DAN SEMUA

AHLI PANITIA

Page 11: PENGURUSAN KURIKULUM 2021

SENARAI JAWATANKUASA

Page 12: PENGURUSAN KURIKULUM 2021

ASPEK 3.1.2 : PENGURUSAN MATA PELAJARANBIL 3.1.2.1 : Pelaksanaan mata pelajaran diurus secara profesional dan terancang

BIL JK PANITIA MP NAMA PERSONNEL SENARAI TUGAS/TINDAKAN DOKUMENTASI/EVIDENS

3.1.2.1 Pengerusi Pn. Hamidah bt Che Abdul Hamid Kriteria KritikalMata pelajaran diurus untuk meningkatkan kualitipembelajaran dan pengajaran.

Tindakan Untuk Mencapai Standard.Memperoleh dokumen kurikulum, menyelaras penyediaan RPT dan RPH, pentaksiran, tugasan, menganalisis data dan mengambil tindakan susulan dengan mematuhi arahan yang berkuat kuasa, berdasarkan keperluan pelaksanaan kurikulum dan secara menyeluruh.

Tahap TindakanMengurus pelaksanaan mata pelajaran dengan:i.Memperoleh dokumen kurikulumii.Menyelaras penyediaan RPT dan RPHiii.Menyelaras pentaksiraniv.Menyelaras tugasan muridv.Menganalisis data dan maklumat pentaksiranvi.Mengambil tindakan susulan.

Tahap KualitiTindakan dilaksanakan:

i.Dengan mematuhi ketetapan kurikulum/arahan yang berkuat kuasaii.Berdasarkan keperluan (murid/topik/peristiwa)/ kesesuaian pelaksanaan kurikulumiii.Secara menyeluruh meliputi semua tahap/ tingkatan/murid.

1.Minit Mesyuarat 4X setahun

Timbalan Pengerusi Hj. Zaidi b Awang 2.DSKP semua MP

Naib Pengerusi 1 En. Ismail b Yusuf 3.Rekod Latihan Murid

Naib Pengerusi 2 En. Abd Aziz b Mat 4.Rekod Prestasi Murid

Naib Pengerusi 3 En. Mohd Zulkifli b Che Omar 5.Kertas Kerja Program

Setiausaha Pn. Siti Hajar bt Zeinoldin 6.Laporan Program

Penolong Setiausaha Pn. Siti Mariam bt Hashbullah 7.Laporan Perbelanjaan

AJK En. Mohd Adli b Abdullah (KP Bahasa Melayu)Pn. Nalma bt Yaacob (KP Bahasa Inggeris)Hjh. Norashikin bt Khairudin (KP Matematik)Pn. Mariani bt Bidu (KP Sains)En. Rozali b Ismail (KP Pendidikan Islam)En. Nizar Syarhan b Abdul Rashid (KP PJPK)En. Mazuki b Salleh (KP Pend Seni Visual)En. Khairul Anuar b Senayan (KP TMK/RBT)En. Zaini bt Othman (KP Pendidikan Muzik)Pn Munirah bt Mohd Ramli (KP Sejarah)Pn. Shamsiah Faseh bt Husain (KP Bahasa Arab)En. Ahmad Fakhrurrazi b Che Daud (Penyelaras PraSekolah)Cik Nurul Huda bt Abas(Penyelaras PSS)

8.Rekod Penggunaan Sumber

9.Rekod Penerimaan Sumber

-Sambungan

Page 13: PENGURUSAN KURIKULUM 2021

-Sambungan

BIL JK PANITIA MP NAMA PERSONNEL SENARAI TUGAS/TINDAKAN DOKUMENTASI/EVIDENS

AJK Pn. Roskana bt Mohamed (SU KP BM)

Pn. Wan Mayuni bt Wan Ngah (SU KP BI)

Pn. Zaidah bt Mohd Noor (SU KP MATEMATIK)

Pn. Norhasanah bt Isa (SU KP SAINS)

Pn. Nur Faraziyanti bt Awang (SU KP PAI)

Pn. Pn. Zuhaily bt Mohamed Zain (SU KP PSV)

Pn. Siti Zawahair bt Omar (SU KP MUZIK)

Pn. Siti Fadhilah bt Zahari (SU KP PJPK)

Pn. Zarina bt Idris (SU KP TMK/RBT)

En Halim b Ghani (SU KP SEJARAH)

En.Muhd Luqman b Johari (SU KP BA)

Kriteria KritikalMata pelajaran diurus untuk meningkatkan kualitipembelajaran dan pengajaran.

Tindakan Untuk Mencapai Standard.Memperoleh dokumen kurikulum, menyelaras penyediaan RPT dan RPH, pentaksiran, tugasan, menganalisis data dan mengambil tindakan susulan dengan mematuhi arahan yang berkuat kuasa, berdasarkan keperluan pelaksanaan kurikulum dan secara menyeluruh.

Tahap TindakanMengurus pelaksanaan mata pelajaran dengan:i.Memperoleh dokumen kurikulumii.Menyelaras penyediaan RPT dan RPHiii.Menyelaras pentaksiraniv.Menyelaras tugasan muridv.Menganalisis data dan maklumat pentaksiranvi.Mengambil tindakan susulan.

Tahap KualitiTindakan dilaksanakan:

i.Dengan mematuhi ketetapan kurikulum/arahan yang berkuat kuasaii.Berdasarkan keperluan (murid/topik/peristiwa)/ kesesuaian pelaksanaan kurikulumiii.Secara menyeluruh meliputi semua tahap/ tingkatan/murid.

Page 14: PENGURUSAN KURIKULUM 2021

ASPEK 3.1.2 : PENGURUSAN MATA PELAJARAN

PROGRAM PENINGKATAN KUALITI PENGAJARAN GURU DIURUS SECARA TERANCANG

Merancang dan melaksanakan program pembangunan profesionalismeyang berkaitan dengan mata pelajaran, menilai keberkesanan program dan

mengambil tindakan susulan dengan berfokus kepada keperluan guru, perkembangan pendidikan semasa dan secara berterusan.

STANDARD KUALITI 3.1.2.2

Page 15: PENGURUSAN KURIKULUM 2021

SPESIFIKASI TUGAS

Merancang dan melaksanakan program pembangunan profesionalismeyang berkaitan dengan mata pelajaran, menilai keberkesanan program dan

mengambil tindakan susulan dengan berfokus kepada keperluan guru, perkembangan pendidikan semasa dan secara berterusan.

RANCANG PROGRAM PEMBANGUNAN PROFFESIONAL

GURU UNTUK PENINGKATAN PEMBELAJARAN

CONTOH:

PLC GOOGLE FORM UNTUK

PDPR

PLC KEBERKESANAN

PENYAMPAIAN TOPIK DALAM

PDPC

SEMUA YANG DIFIKIRKAN PERLU

Page 16: PENGURUSAN KURIKULUM 2021

SENARAI JAWATANKUASA

Page 17: PENGURUSAN KURIKULUM 2021

ASPEK 3.1.2 : PENGURUSAN MATA PELAJARANBIL 3.1.2.2 : Program Peningkatan Kualiti Pengajaran Guru diurus secara terancang

BIL JK KSSR NAMA PERSONNEL SENARAI TUGAS/TINDAKAN DOKUMENTASI/EVIDENS

3.1.2.2 Pengerusi Pn. Hamidah bt Che Abdul Hamid Kriteria KritikalMata pelajaran diurus untuk meningkatkan kualitipembelajaran dan pengajaran.

Tindakan Untuk Mencapai Standard.Merancang dan melaksanakan program pembangunan profesionalisme yang berkaitan dengan mata pelajaran, menilai keberkesanan program dan mengambil tindakan susulan dengan berfokus kepada keperluan guru, perkembangan pendidikan semasa dan secara berterusan.

Tahap TindakanMengurus program peningkatan kualiti pengajaranguru dengan:i.Merancang program pembangunan profesionalismeyang berkaitan dengan mata pelajaranii.Melaksanakan program pembangunanprofesionalisme yang berkaitan dengan mata pelajaraniii.Menilai keberkesanan programiv.Mengambil tindakan susulan.

Tahap KualitiTindakan dilaksanakan:

i.Dengan berfokus kepada keperluan guru/ panitia

ii.Dengan mengambil kira perkembangan pendidikansemasa/secara objektifiii.Secara berterusan/berkala (sekurang-kurangnyaempat (4) program setahun).

1.Minit Mesyuarat 4X setahun

Timbalan Pengerusi Hj. Zaidi b Awang 2.DSKP semua MP

Naib Pengerusi 1 En. Ismail b Yusuf 3.Rekod Tugasan Murid

Naib Pengerusi 2 En. Abd Aziz b Mat 4.Rekod Prestasi Murid

Naib Pengerusi 3 En. Mohd Zulkifli b Che Omar

Setiausaha Pn. Siti Hajar bt Zeinoldin

AJK En. Mohd Adli b Abdullah (KP Bahasa Melayu)Pn. Nalma bt Yaacob (KP Bahasa Inggeris)Hjh. Norashikin bt Khairudin (KP Matematik)Pn. Mariani bt Bidu (KP Sains)En. Rozali b Ismail (KP Pendidikan Islam)En. Nizar Syarhan b Abdul Rashid (KP PJPK)En. Mazuki b Salleh (KP Pend Seni Visual)En. Khairul Anuar b Senayan (KP TMK/RBT)En. Zaini bt Othman (KP Pendidikan Muzik)Pn. Munirah bt Mohd Ramli (KP Sejarah)Pn. Shamsiah Faseh bt Husain (KP Bahasa Arab)En. Ahmad Fakhrurrazi b Che Daud (PenyelarasPraSekolah)Cik Nurul Huda bt Abas (Penyelaras PSS)Semua Guru Kelas

Page 18: PENGURUSAN KURIKULUM 2021

ASPEK 3.1.2 : PENGURUSAN MATA PELAJARAN

PROGRAM PENINGKATAN PENCAPAIAN MURID

Merancang dan melaksanakan program yang menjurus ke arah peningkatanilmu dan kemahiran, menilai keberkesanan program dan mengambil

tindakan susulan dengan berfokus kepada isu pembelajaran, mengambilkira tahap keupayaan murid, secara menyeluruh dan berterusan.

STANDARD KUALITI 3.1.2.3

Page 19: PENGURUSAN KURIKULUM 2021

SPESIFIKASI TUGAS

RANCANG PROGRAM BAGI MENINGKATKAN PENCAPAIAN

MURID BERDASARKAN ANALISA PENTAKSIRAN YANG

TELAH DIJALANKAN

CONTOH:

PROGRAM PENGAYAAN BAGI

MURID CEMERLANG

PROGRAM PENINGKATAN BAGI

MURID YANG LEMAH

SEMUA YANG DIFIKIRKAN PERLU

Merancang dan melaksanakan program yang menjurus ke arah peningkatanilmu dan kemahiran, menilai keberkesanan program dan mengambil

tindakan susulan dengan berfokus kepada isu pembelajaran, mengambilkira tahap keupayaan murid, secara menyeluruh dan berterusan.

Page 20: PENGURUSAN KURIKULUM 2021

SENARAI JAWATANKUASA

Page 21: PENGURUSAN KURIKULUM 2021

ASPEK 3.1.2 : PENGURUSAN MATA PELAJARANBIL 3.1.2.3 : Program Peningkatan Kualiti Pengajaran Murid diurus secara profesional dan terancang

BIL JK KECEMERLANGAN

MURID TAHUN 6

NAMA PERSONNEL SENARAI TUGAS DOKUMENTASI/EVIDENS

3.1.2.3 Pengerusi Pn. Hamidah bt Che Abdul Hamid Kriteria KritikalMata pelajaran diurus untuk meningkatkan kualitipembelajaran dan pengajaran.

Tindakan Untuk Mencapai Standard.Merancang dan melaksanakan program yang menjurus ke arah peningkatan ilmu dan kemahiran, menilai keberkesanan program dan mengambil tindakan susulan dengan berfokus kepada isu pembelajaran, mengambil kira tahap keupayaan murid, secara menyeluruh dan berterusan.

Tahap TindakanMengurus program peningkatan pencapaian murid dengan:i. Merancang program yang menjurus ke arah peningkatanilmu dan kemahiranii. Melaksanakan program yang menjurus ke arahpeningkatan ilmu dan kemahiraniii. Menilai keberkesanan programiv. Mengambil tindakan susulan.

Tahap KualitiTindakan dilaksanakan:

i.Dengan berfokus kepada isu pembelajaran/ keperluan muridii.Dengan mengambil kira tahap keupayaan/ potensi

iii.Secara menyeluruh/melibatkan murid di semua tahun/tingkataniv.Secara berterusan/berkala.

1.Minit Mesyuarat Induk 4X setahun

Timbalan Pengerusi Hj. Zaidi b Awang 2.Laporan setiap program

Naib Pengerusi 1 En. Ismail b Yusuf 3.RPT Tahun 6

Naib Pengerusi 2 En. Abd Aziz b Mat 4.Minit Mesyuarat JKS Bil.1/2021

Naib Pengerusi 3 En. Mohd Zulkifli b Che Omar 5.Rekod Pentaksiran Sekolah bagi Murid Tahun 5

Setiausaha BendahariPenyelaras UPSR

Hjh Nik Alina bt Nik MuhammadPn. Zarina bt IdrisEn Mohd Khairul Anuar b Senayan

AJK En. Mohd Adli b Abdullah (KP B.Melayu)Pn. Nalma bt Yaacob (KP B.Inggeris)Hjh. Norashikin bt Khairudin (KP Mate)Pn. Mariani bt Bidu (KP Sains)En. Rozali b Ismail (KP Pendidikan Islam)KaunselorSemua Guru Kelas Tahun 6Semua Guru MP Tahun 6

Page 22: PENGURUSAN KURIKULUM 2021

ASPEK 3.1.2 : PENGURUSAN MATA PELAJARANBIL 3.1.2.3 : Program Peningkatan Kualiti Pengajaran Murid diurus secara profesional dan terancang

BIL JK KECEMERLANGAN

MURID TAHUN 1-3 &

4-5

NAMA PERSONNEL SENARAI TUGAS/TINDAKAN DOKUMENTASI/EVIDE

NS

3.1.2.3 Pengerusi Pn. Hamidah bt Che Abdul Hamid Kriteria KritikalMata pelajaran diurus untuk meningkatkankualiti pembelajaran dan pengajaran.

Tindakan Untuk Mencapai Standard.Merancang dan melaksanakan program yang menjurus ke arah peningkatan ilmu dan kemahiran, menilai keberkesanan program dan mengambil tindakan susulan dengan berfokus kepada isu pembelajaran, mengambil kira tahap keupayaan murid, secara menyeluruh dan berterusan.

Tahap TindakanMengurus program peningkatan pencapaianmurid dengan:i. Merancang program yang menjurus ke arahpeningkatan ilmu dan kemahiranii. Melaksanakan program yang menjurus kearah peningkatan ilmu dan kemahiraniii. Menilai keberkesanan programiv. Mengambil tindakan susulan.

Tahap KualitiTindakan dilaksanakan:

i.Dengan berfokus kepada isu pembelajaran/ keperluan muridii.Dengan mengambil kira tahap keupayaan/ potensi

iii.Secara menyeluruh/melibatkan murid di semua tahun/tingkataniv.Secara berterusan/berkala.

1.Minit Mesyuarat 4X setahun

Timbalan Pengerusi Hj. Zaidi b Awang 2. Laporan setiap program

Naib Pengerusi 1 En. Ismail b Yusuf 3.RPT Tahun 1-5

Naib Pengerusi 2 En. Abd Aziz b Mat 5.Minit Mesyuarat JKS Bil.1/2021

Naib Pengerusi 3 En. Mohd Zulkifli b Che Omar 6.Minit Mesyuarat Panitia BM Bil.1/2021

Setiausaha 1Setiausaha 2

Pn. Norziha bt Ahmad (Tahun 4 &5)Pn. Wan Mahiran b Wan Umar (1-3)

7.Rekod Pentaksiran Sekolah bagi Murid Tahun 1-5

AJK En. Mohd Adli b Abdullah (KP B.Melayu)Pn. Nalma bt Yaacob (KP B.Inggeris)Hjh. Norashikin bt Khairudin (KP Mate)Pn. Mariani bt Bidu (KP Sains)En. Rozali b Ismail (KP Pendidikan Islam)Semua Guru Kelas Kaunselor

8.Rekod Pemeriksaan Buku Tulis/Latihan Murid

Page 23: PENGURUSAN KURIKULUM 2021

ASPEK 3.1.2 : PENGURUSAN MATA PELAJARAN

BANTUAN GERAN PER KAPITA MATA PELAJARAN DIMANFAATKAN

Merancang dan melaksanakan perbelanjaan, memanfaatkan sumberpendidikan dan merekodkan penerimaan serta penggunaan sumberpendidikan mengikut prosedur yang ditetapkan, keperluan, secara

menyeluruh dan berterusan.

STANDARD KUALITI 3.1.2.4

Page 24: PENGURUSAN KURIKULUM 2021

SPESIFIKASI TUGAS

Merancang dan melaksanakan perbelanjaan, memanfaatkan sumberpendidikan dan merekodkan penerimaan serta penggunaan sumberpendidikan mengikut prosedur yang ditetapkan, keperluan, secara

menyeluruh dan berterusan.

MERANCANG PERUNTUKAN KEWANGAN DENGAN BIJAK

SUPAYA PERUNTUKAN DAPAT DIMANFAATKAN SECARA

MENYELURUH KEPADA SEMUA MURID

Page 25: PENGURUSAN KURIKULUM 2021

SENARAI JAWATANKUASA

Page 26: PENGURUSAN KURIKULUM 2021

ASPEK 3.1.2 : PENGURUSAN MATA PELAJARANBIL 3.1.2.4 : Bantuan geran per kapita mata pelajaran dimanfaatkan secara sistematik dan terancang

BIL JK Panitia MP & Kewangan NAMA PERSONNEL SENARAI TUGAS/TINDAKANA DOKUMENTASI/EVIDENS

3.1.2.4 Pengerusi Pn. Hamidah bt Che Abdul Hamid KRITERIA KRITIKAL:Mata pelajaran diurus untuk meningkatkankualiti pembelajaran dan pengajaran.

TINDKAN UNTUK MENCAPAI STANDARDMerancang dan melaksanakan perbelanjaan,memanfaatkan sumber pendidikan danmerekodkan penerimaan serta penggunaansumber pendidikan mengikut prosedur yangditetapkan, keperluan, secara menyeluruh danberterusan.

Memanfaatkan bantuan geran per kapitamata pelajaran dengan:

i. Merancang perbelanjaanii. Melaksanakan perbelanjaaniii. Memanfaatkan sumber pendidikaniv. Merekodkan penerimaan dan

penggunaan sumber pendidikan.

Tindakan dilaksanakan:

i. Mengikut prosedur yang ditetapkanii. Mengikut keperluan/kesesuaianiii. Mecara menyeluruh/optimumIv. Secara berterusan/berkala.

1.Minit Mesyuarat 4X setahun

Timbalan Pengerusi Hj. Zaidi b Awang 2. Laporan setiap program

Naib Pengerusi 1 En. Ismail b Yusuf 3. Laporan Kewangan/Peruntukan 2021

Naib Pengerusi 2 En. Abd Aziz b Mat 4.Perancangan Program

Naib Pengerusi 3 En. Mohd Zulkifli b Che Omar 5.Rekod Penerimaan dan penggunaan sumber pendidikan

SetiausahaPenolong Setiausaha

Pn. Siti Hajar bt ZeinoldinPn. Siti Mariam bt Hasbullah

Bendahari Pn. Nur Habibah bt Abd Aziz (KPT)

AJK En. Mohd Adli b Abdullah (KP B.Melayu)Pn. Nalma bt Yaacob (KP B.Inggeris)Hjh. Norashikin bt Khairudin (KP Mate)Pn. Mariani bt Bidu (KP Sains)En. Rozali b Ismail (KP Pendidikan Islam)Semua KP

Page 27: PENGURUSAN KURIKULUM 2021

ASPEK 3.1.3 : PENGURUSAN MASA INSTRUKSIONAL

MASA PELAKSANAAN PDPC DIURUS SECARA SISTEMATIK DAN TERANCANG

STANDARD KUALITI 3.1.3.1

Menyediakan pelbagai jadual waktu melaksanakan PdP seperti yang

dijadualkan, Menyusun semula jadual waktu dan menyelaras program

sekolah mengikut arahan yang berkuatkuasa, ketentuan kurikulum

dan keperluan.

Page 28: PENGURUSAN KURIKULUM 2021

SPESIFIKASI TUGAS

Menyediakan pelbagai jadual waktu melaksanakan PdP seperti yang

dijadualkan, Menyusun semula jadual waktu dan menyelaras program

sekolah mengikut arahan yang berkuatkuasa, ketentuan kurikulum

dan keperluan.

• MENYEDIAKAN JADUAL WAKTU PdP MENGIKUT

PERUNTUKAN MASA YANG TELAH DITETAPKAN

• MENYEDIAKAN JADUAL PDPR

• MENYEDIAKAN JADUAL GURU GANTI

Page 29: PENGURUSAN KURIKULUM 2021

SENARAI JAWATANKUASA

Page 30: PENGURUSAN KURIKULUM 2021

ASPEK 3.1.3 : PENGURUSAN MASA INSTRUKSIONALBIL 3.1.3.1 : Masa Instruksional diurus secara sistematik dan terancang

BIL JK JADUAL WAKTU NAMA PERSONNEL SENARAI TUGAS/TINDAKAN DOKUMENTASI/EVIDENS

3.1.3.1 Pengerusi Pn. Hamidah bt Che Abdul Hamid KRITERIA KRITIKALMasa instruksional diurus untuk memastikan peningkatanmasa pembelajaran berkesan

TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARDMenyediakan pelbagai jadual waktu, melaksanakan PdPseperti yang dijadualkan, menyusun semula jadual waktu danmenyelaras program sekolah mengikut arahan yang berkuatkuasa, ketetapan kurikulum dan keperluan.

Mengurus masa pelaksanaan PdP dengan:

i.Menyediakan jadual waktu induk, jadual waktu kelas, jadual waktu guru, jadual waktu guru ganti dan jadual penggunaan bilik khas.ii.Melaksanakan PdP seperti yang dijadualkan.iii. Menyusun semula jadual waktu.iv. Menyelaras program sekolah.

Tindakan dilaksanakan:i. Mengikut arahan yang berkuat kuasaii. Mengikut ketetapan kurikulumiii.Mengikut keperluan/kesesuaian

1. Minit Mesyuarat 4X setahun

Timbalan Pengerusi Hj. Zaidi b Awang 2. Laporan isu

Naib Pengerusi 1 En. Ismail b Yusuf

Naib Pengerusi 2 En. Ab Aziz b Mat

Naib Pengerusi 3 En. Mohd Zulkifli b Che Omar

SetiausahaPenolong Setiausaha

Hjh. Norashikin bt KhairudinEn. Rozali b Ismail (KP Pendidikan Islam)

6. Buku Jadual Waktu Induk Bil.1/2021

Jadual Waktu Ganti En. Mohd Adli b Abdullah (KP BM)Pn. Nalma bt Yaacob (KP BI)Hjh. Norashikin bt Khairudin (KP Matematik)Pn. Mariani bt Bidu (KP Sains)Semua KP

7.Kalender Program/AktivitiSekolah 2021

Page 31: PENGURUSAN KURIKULUM 2021

ASPEK 3.1.4 : PENGURUSAN PENILAIAN MURID

PEPERIKSAAN DAN PENTAKSIRAN DIURUS SECARA SISTEMATIK DAN TERANCANG

Merancang, menyelaras dan melaksanakan peperiksaan dan

pentaksiran, menganalisis data dan maklumat serta mengambil

tindakan susulan mengikut ketetapan, keperluan, secara menyeluruh

dan berterusan.

STANDARD KUALITI 3.1.4.1

Page 32: PENGURUSAN KURIKULUM 2021

SPESIFIKASI TUGAS

Merancang, menyelaras dan melaksanakan peperiksaan dan

pentaksiran, menganalisis data dan maklumat serta mengambil

tindakan susulan mengikut ketetapan, keperluan, secara menyeluruh

dan berterusan.

MEMBENTUK

JAWATANKUASAMENYEDIAKAN TAKWIM

PENTAKSIRANMELAKSANAKAN

PENTAKSIRAN

MENGANALISA

PENTAKSIRAN

MELAPORKAN ANALISA BAGI TINDAKAN

SETERUSNYA

Page 33: PENGURUSAN KURIKULUM 2021

SENARAI JAWATANKUASA

Page 34: PENGURUSAN KURIKULUM 2021

ASPEK 3.1.4: PENGURUSAN PENILAIAN MURIDBIL 3.1.4.1 : Peperiksaan dan Pentaksiran diurus secara sistematik dan terancang

BIL JK PEPERIKSAAN & PENTAKSIRAN (Tahun 1-5)

NAMA PERSONNEL SENARAI TUGAS/TINDAKAN DOKUMENTASI/EVIDENS

3.1.4.1 Pengerusi Pn. Hamidah bt Che Abdul Hamid KRITERIA KRITIKAL

Penilaian murid diurus untuk mengesan kemajuan penguasaan

dan pencapaian

TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD

Merancang, menyelaras dan melaksanakan peperiksaan dan

pentaksiran, menganalisis data dan maklumat serta mengambil

tindakan susulan mengikut ketetapan, keperluan, secara

menyeluruh dan berterusan

Mengurus peperiksaan dan pentaksiran dengan:

i. Merancang peperiksaan dan pentaksiran

ii. Menyelaras peperiksaan dan pentaksiran

iii.Melaksanakan peperiksaan dan pentaksiran

iv.Menganalisis data dan maklumat peperiksaan dan pentaksiran

v.Mengambil tindakan susulan/intervensi

Tindakan dilaksanakan:

i. Mengikut ketetapan/arahan yang berkuat kuasa

ii. Mengikut keperluan/kesesuaian

iii. Secara menyeluruh meliputi semua mata pelajaran/ murid

iv. Secara berterusan/berkala

1.Minit Mesyuarat JK Peperiksaan dan Pentaksiran Bil.1/2021

Timbalan Pengerusi Hj. Zaidi b Awang

Naib Pengerusi 1 En. Ismail b Yusuf 2.Minit Mesyuarat JK Peperiksaan dan Pentaksiran Bil.2/2021

Naib Pengerusi 2 En. Abd Aziz b Mat

Naib Pengerusi 3 En. Mohd Zulkifli b Che Omar

Setiausaha Pn. Faridah bt Abdullah 3.Minit Mesyuarat JK Peperiksaan dan Pentaksiran Bil.3/2021

Penolong Setiausaha Pn. Mariani bt Bidu

Ahli Jawatankuasa

1.Analisa PBD

2.Mengurus skrip soalan

3.Intervensi/Kecemerlangan

Tahun 1

1.Hjh. Rosmawati bt Mat Zin

2.Pn. Wok b Ali

3.Pn. Wan Mahiran bt Wan Umar

Tahun 2

1.Pn. Sudaiah bt Yasin

2.Pn. Nurul Su’aidah bt Azman

3.Pn. Azalini bt Ab Halim@Noh

Tahun 3

1.Pn. Siti Fadhilah bt Zahari

2.Pn. Zuhaily bt Mohamed Zain

3.Pn. Nor Maziah bt Ali

Tahun 4

1.Hjh Siti Noor bt Sidin Ahmad

2.Pn. Arina bt Kasim

3.Pn. Norziha bt Ahmad

Tahun 5

1.Pn. Mahnun bt Mokhtar

2.Hjh.Tahyat bt Nordin

3.Pn. Norhasanah bt Isa

4.Minit Mesyuarat JK Peperiksaan dan Pentaksiran Bil.4/2021

5.Jadual Latihan Kecemerlangan 2021

6.Jadual Pelaksanaan PBS 2021

7.Dokumen Latihan Kecemerlangan 2021

8.Dokumen Analisa Pencapaian PBS 2021

Page 35: PENGURUSAN KURIKULUM 2021

ASPEK 3.1.4: PENGURUSAN PENILAIAN MURIDBIL 3.1.4.1 : Peperiksaan dan Pentaksiran diurus secara sistematik dan terancang

BIL JK PEPERIKSAAN & PENTAKSIRANTAHUN 6/UPSR

NAMA PERSONNEL SENARAI TUGAS/TINDAKAN DOKUMENTASI/EVIDENS

3.1.4.1 Pengerusi Pn. Hamidah bt Che Abdul Hamid KRITERIA KRITIKALPenilaian murid diurus untuk mengesankemajuan penguasaan dan pencapaian

TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARDMerancang, menyelaras dan melaksanakanpeperiksaan dan pentaksiran, menganalisis datadan maklumat serta mengambil tindakansusulan mengikut ketetapan, keperluan, secaramenyeluruh dan berterusan

Mengurus peperiksaan dan pentaksirandengan:i. Merancang peperiksaan dan pentaksiran

ii. Menyelaras peperiksaan dan pentaksiran

iii.Melaksanakan peperiksaan dan

pentaksiran

iv.Menganalisis data dan maklumat

peperiksaan dan pentaksiran

v.Mengambil tindakan susulan/intervensi

Tindakan dilaksanakan:i. Mengikut ketetapan/arahan yang berkuat kuasaii.Mengikut keperluan/kesesuaianiii. Secara menyeluruh meliputi semua mata pelajaran/ muridiv. Secara berterusan/berkala

1.Minit Mesyuarat JK Peperiksaan dan Pentaksiran Bil.1/2021

Timbalan Pengerusi Hj. Zaidi b Awang2.Minit Mesyuarat JK Peperiksaan dan Pentaksiran Bil.2/2021Naib Pengerusi 1 En. Ismail b Yusuf

Naib Pengerusi 2 En. Abd Aziz b Mat 3.Minit Mesyuarat JK Peperiksaan dan Pentaksiran Bil.3/2021

Naib Pengerusi 3 En. Mohd Zulkifli b Che Omar

Setiausaha Pn Faridah bt Abdullah4.Minit Mesyuarat JK Peperiksaan dan Pentaksiran Bil.4/2021Penolong Setiausaha Hjh. Nik Alina bt Nik Muhammad

Pengurusan/SU UPSR En Mohd Khairul Anuar b Senayan

5.Jadual Latihan Kecemerlangan 2021AJK Pn Siti Hajar bt Zeinoldin ( Analisa & Post

Mortem)Pn Rozine bt Ben (Mengurus Skrip Soalan)En Nizar Syarhan b Abdul Rashid (SEGAK)Semua Guru Mata Pelajaran Semua Guru kelas Tahun 6KaunselorSU KurikulumSU HEMSU Kokurikulum

6.Laporan PBD Tahun 1-6

7.Laporan PAJSK – Tahun 4,5&6

8.Laporan PSIKOMETRIK

9.Laporan SEGAK

10. Laporan Diagnostik dan Post Mortem