pengurusan kurikulum (done)

of 137 /137
1 DASAR PENGURUSAN KURIKULUM PENDAHULUAN Kurikulum merupakan nadi penentu ke arah kewujudan sesebuah institusi pendidikan. Pengurusan Kurikulum yang mantap dan bersistematik menjamin peningkatan prestasi akademik sesebuah sekolah. Dasar kurikulum yang jelas akan membantu sekolah mencapai objektif dan matlamat penubuhannya. DASAR 1 TENAGA PENGAJAR 1.1 Semua guru diberikan tugas mengajar mengikut keutamaan seperti berikut :- Opsyen pengkhususan mereka. Pengetahuan dan kepakaran. Pengalaman bertugas/mengajar. 1.2 Semua guru diberikan tugas mengajar tidak lebih dari 4 mata pelajaran berikut :- Mata pelajaran opsyen 3 mata pelajaran elektif (bergantung kepada keperluan) 1.3 Semua guru diberikan peluang mengikuti pelbagai program dan aktiviti bertujuan mempertingkatkan tahap :- Kelayakan akademik dan ikhtisas Pengetahuan Pengalaman Kemahiran 1.4 Semua guru dibenar dan digalak melaksanakan apa jua pendekatan proses pengajaran & pembelajaran yang boleh meningkatkan :- Minat pelajar Pencapaian pelajar 1.5 Semua guru digalakkan mencipta inovasi-inovasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran melalui :- Idea-idea individu Idea-idea rakan sejawat atau kumpulan-kumpulan lain. PENGURUSAN KURIKULUM

Author: khairuddin-marosafy

Post on 07-Nov-2015

93 views

Category:

Documents


6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Pengurusan Kurikulum

TRANSCRIPT

 • 1

  DASAR PENGURUSAN KURIKULUM

  PENDAHULUAN

  Kurikulum merupakan nadi penentu ke arah kewujudan sesebuah institusi pendidikan.

  Pengurusan Kurikulum yang mantap dan bersistematik menjamin peningkatan prestasi

  akademik sesebuah sekolah. Dasar kurikulum yang jelas akan membantu sekolah mencapai

  objektif dan matlamat penubuhannya.

  DASAR 1

  TENAGA PENGAJAR

  1.1 Semua guru diberikan tugas mengajar mengikut keutamaan seperti berikut :-

  Opsyen pengkhususan mereka.

  Pengetahuan dan kepakaran.

  Pengalaman bertugas/mengajar.

  1.2 Semua guru diberikan tugas mengajar tidak lebih dari 4 mata pelajaran berikut :-

  Mata pelajaran opsyen

  3 mata pelajaran elektif (bergantung kepada keperluan)

  1.3 Semua guru diberikan peluang mengikuti pelbagai program dan aktiviti bertujuan

  mempertingkatkan tahap :-

  Kelayakan akademik dan ikhtisas

  Pengetahuan

  Pengalaman

  Kemahiran

  1.4 Semua guru dibenar dan digalak melaksanakan apa jua pendekatan proses pengajaran &

  pembelajaran yang boleh meningkatkan :-

  Minat pelajar

  Pencapaian pelajar

  1.5 Semua guru digalakkan mencipta inovasi-inovasi dalam proses pengajaran dan

  pembelajaran melalui :-

  Idea-idea individu

  Idea-idea rakan sejawat atau kumpulan-kumpulan lain.

  PENGURUSAN KURIKULUM

 • 2

  DASAR 2

  PENEMPATAN PELAJAR

  2.1 Semua murid diwajibkan mempelajari semua mata pelajaran yang ditawarkan di sekolah.

  DASAR 3

  PENEMPATAN GURU DISESEBUAH KELAS

  3.1 Pentadbir sekolah berhak mengaturkan senarai tugas mengajar bagi setiap guru

  berdasarkan kriteria berikut :-

  Keperluan strategi sekolah

  Kepakaran yang dimiliki setiap guru

  Pengalaman mengajar setiap guru

  Minat atau permintaan seseorang guru

  DASAR 4

  PENYEDIAAN BUKU REKOD MENGAJAR

  4.1 Semua guru diwajibkan menyediakan buku rekod mengajar secara teliti dan terkini,

  meliputi perkara berikut :-

  Butiran Peribadi

  Rancangan Pengajaran Tahunan

  Rancangan Pengajaran Harian

  Senarai Buku Rujukan

  Senarai Nama Pelajar

  Maklumat Aktiviti Penilaian

  4.2 Rancangan Pengajaran Tahunan perlu disediakan mengikut kriteria berikut :-

  Hendaklah ditaip.

  Disediakan mengikut format ( Minggu / Tajuk / Objektif / Kemahiran / Catatan ).

  Disediakan secara berperingkat mengikut Penggal Persekolahan

  Sesi penggal pertama perlu disediakan sebelum minggu ketiga bulan Januari.

  Diserahkan kepada Guru Besar untuk pengesahan.

 • 3

  4.3 Rancangan Pengajaran Harian perlu ditulis setiap hari pembelajaran mengikut kriteria :-

  Nyatakan kelas, masa dan mata pelajaran

  Nyatakan tajuk, objektif pembelajaran pada hari berkenaan, kemahiran dan aktiviti

  Tuliskan Refleksi pada setiap sessi pengajaran dan pembelajaran(WAJIB)

  4.4 Penyerahan Buku Rekod Mengajar ke pejabat adalah seperti berikut :-

  Pada setiap hari Isnin.

  Sekiranya guru berkursus melebihi 3 hari guru tersebut hendaklah menggantikan kelas

  dan melekatkan slip jadual pengganti ke dalam buku rekodnya.

  DASAR 5

  LATIHAN MURID

  5.1 Semua murid dikehendaki menggunakan buku latihan yang seragam.

  Dibalut dengan pembalut plastik

  Ditulis nama, kelas dan mata pelajaran

  Tidak diconteng atau ditampal dengan pelbagai stiker

  5.2 Setiap murid perlu mempunyai 3 buah buku latihan pada sesuatu masa, bagi setiap mata

  pelajaran utama berikut :-

  Bahasa Melayu

  Bahasa Inggeris

  Matematik

  Sains

  5.3 Murid perlu menuliskan perkara berikut setiap kali membuat latihan bertulis :-

  Hari (Dalam Bahasa Melayu dan Inggeris)

  Tarikh (Dengan lengkap)

  Arahan latihan

  5.4 Pemberian latihan kepada murid perlulah mengikut kriteria berikut:-

  Setiap kali sesi pembelajaran dan pengajaran berlaku

  Bilangan yang munasabah dengan kemampuan pelajar

  Kepelbagaian bentuk dan format latihan

  Berkaitan dengan kemahiran dan tajuk pada hari berkenaan

 • 4

  Latihan Kerja Rumah sekurang-kurangnya sekali seminggu bagi setiap mata pelajaran

  utama

  Latihan dalam lembaran kerja perlu ditampal ke dalam buku latihan pelajar

  5.5 Pemeriksaan Latihan Murid perlu dilaksanakan oleh setiap guru mengikut garis panduan

  berikut :-

  Setiap kali latihan diberikan dengan kadar segera

  Diperiksa dengan teliti

  Dibetulkan oleh guru bagi setiap jawapan yang salah

  Diberikan komen yang membina

  Dipastikan murid membuat pembetulan sebelum latihan baru diberikan

  Dicatatkan tarikh pemeriksaan

  Buku latihan murid perlu dihantar ke pejabat pada setiap 3 bulan untuk pengesahan

  Guru Besar atau Guru Kanan

  5.6 Penggunaan Buku Kerja Tambahan perlu memenuhi syarat berikut:-

  Mendapat kelulusan dan kebenaran khas dari Guru Besar

  5.7 Buku latihan dan aktiviti murid akan disemak oleh Guru Besar/GPK dan Ketua Panitia

  sebulan sekali.

  DASAR 6

  PENILAIAN

  6.1 Penilaian secara formatif dilaksanakan mengikut standard dan sistem seperti berikut :-

  Ujian 1 dilaksanakan pada bulan Mac (Meletakkan Target)

  Ujian 2 dilaksanakan pada bulan Mei / Jun (Pertengahan Tahun)

  Ujian Akhir Tahun dilaksanakan pada bulan Oktober/November

  Setiap pelajar akan diberikan peluang menetapan sasaran pencapaian mereka bagi

  setiap mata pelajaran utama

  Pencapaian dalam Ujian 1 dan Ujian 2 akan diambil kira bagi tujuan pelaporan

  prestasi Pertengahan Tahun dan Akhir Tahun

  Keputusan Ujian 1,Ujian 2 dan Ujian 3 bagi Tahun 6 perlu dimasukkan dalam

  SAPS.

  6.2 Penilaian-penilaian lain ,kelas KSSR akan dilaksanakan secara berterusan seperti dalam

  SPPBS melalui sistem offline.

 • 5

  DASAR 7

  PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK

  7.1 Program Enam Tahun Kecemerlangan Akademik perlu dirangka bagi setiap kategori

  berikut :

  Bermula dari Tahun Satu hingga Tahun Enam

  Bagi setiap mata pelajaran utama

  Meliputi aspek TOV, Sasaran dan Pencapaian Sebenar

  Diwujudkan fail bagi setiap kelas

  7.2 Program Jangka Panjang dan Jangka Pendek perlu disediakan oleh setiap Panitia Mata

  Pelajaran Utama, yang merangkumi perkara berikut :

  Matlamat dan Objektif

  Sasaran Pencapaian dari aspek Kuantiti dan Kualiti

  Huraian Projek / Aktiviti Utama dan Sokongan

  Analisis Pencapaian

  Post Mortem dan Penambahbaikan

  DASAR 8 :

  PENGANUGERAHAN DAN PENGHARGAAN

  8.1 Anugerah Kecemerlangan Akademik diberikan kepada pelajar bagi setiap kelas

  berdasarkan pencapaian mata pelajaran utama.

  8.2 Anugerah Kecemerlangan Kurikulum diberikan kepada pelajar terbaik secara

  keseluruhan bagi setiap subjek.

  8.3 Anugerah Kecemerlangan Mata Pelajaran/Lonjakan Saujana diberikan kepada pelajar

  yang mendapat peningkatan markah (25 %) bagi setiap mata pelajaran utama.

  8.4 Anugerah Galakkan Akademik diberikan kepada 5 orang pelajar yang menunjukkan

  peningkatan prestasi yang memberangsangkan.

  8.5 Anugerah Kecemerlangan Sukan diberikan kepada 2 orang pelajar yang mencapai

  pencapaian tertinggi dalam pernyataan aktiviti sukan.

  8.6 Anugerah Kecemerlangan Kokurikulum diberikan kepada 2 orang pelajar yang aktif

  dalam aktiviti persatuan dan beruniform.

 • 6

  8.7 Anugerah Kecemerlangan Ko Akademik/Murid Contoh diberikan kepada pelajar yang

  mencapai prestasi yang terbaik di peringkat daerah/negeri.

  8.8 Anugerah Kecemerlangan Sahsiah/Murid Contoh diberikan kepada 2 orang pelajar yang

  mempunyai kriteria berikut :-

  1. Disiplin yang tinggi

  2. Berbudi bahasa

  3. Rajin ke sekolah

  4. Berketrampilan sebagai pemimpin

  8.9 Anugerah Khas Bestari diberikan kepada setiap pelajar yang memperolehi keputusan

  Cemerlang dalam Peperiksaan Awam ( UPSR ).

  8.10 Sijil Penghargaan akan diberikan kepada individu-individu berikut:-

  1. Semua Penerima Anugerah

  2. Pengawas Sekolah yang akan meninggalkan alam persekolahan rendah

  3. Pengawas Pusat Sumber yang akan meninggalkan alam persekolahan rendah

  4. Ketua Kelas yang akan meninggalkan alam persekolahan rendah

  5. Guru-guru, staf sokongan yang menaburkan bakti cemerlang.

  8.11 Hari Anugerah Kecemerlangan diadakan pada bulan November setiap tahun.

 • 7

  PELAN STRATEGIK SUBJEK TERAS UPSR KURIKULUM

  Bil. ISU / MASALAH

  PROGRAM / AKTIVITI

  OBJEKTIF KPI MODUS OPERANDI TARIKH ANGGARAN KOS

  TINDAKAN

  1.

  Sukar untuk menguasai kemahiran asas matematik

  - Pembelajaran Berpandukan HSP

  - AIM4SUCCESS

  Pelajar dapat menguasai fakta asas yang telah dipelajari dengan menjawab set modul soalan HSP

  100% pelajar menguasai HSP Tahap 1, 2 & 3

  - Pelajar diajar dan dibimbing dalam kelas pada waktu malam.

  Sepanjang tahun /Malam Selasa

  30 rim x RM8.00 = RM240

  Ahli panitia

  2. Tidak menguasai teknik menjawab

  Bengkel Teknik Menjawab Soalan SN/BM/MT/BI

  Pelajar dapat menguasai teknik menjawab soalan dengan betul

  70% pelajar menguasai teknik menjawab dengan betul

  - Latihan

  latih tubi dan berfokus

  Ceramah/perbincangan dan soal jawab

  Mulai Jun

  30 rim x RM8.00 = RM240

  Buku Aktiviti

  Taim Sandai

  Reda Mona

  Mohd.Khair-uddin

  Awgku

  Azwani

 • 8

  3. Teknik menguasai teknik menjawab

  Ceramah Teknik Menjawab Soalan UPSR- Zon Bakong

  Meningkatkan penguasaan pelajar menjawab soalan UPSR

  100% pelajar dapat menguasai teknik menjawab

  - Ketua pemeriksa kertas soalan UPSR akan dijemput untuk menjayakan program.

  Mei/Jun/ Julai

  Penceramah

  *bergantung kepada bayaran

  Jamuan : RM50

  Ketua Panitia

  BM/BI/SN/MT

  4. Lemah menguasai pembelajaran

  Belum ada Kualiti/ Calon 5A

  Lonjakan Saujana/BIUS

  Memaksimumk-an pembelajaran dan persediaan pelajar untuk menghadapi UPSR

  Sasaran berdasarkan GPS sasaran semasa sekolah

  Meningkatkan kualiti Gred

  - Pelajar dibahagikan

  kepada 3 kumpulan.

  - Pelajar dipecahkan

  kepada kumpulan kecil

  (4/5 orang) untuk

  perbincangan.

  - Soalan Percubaan UPSR JPN seluruh

  negeri digunakan.

  Mulai Julai 20 rim x RM8.00 = RM160

  (Purata : 5 soalan negeri)

  Ketua Panitia dan Semua Guru

 • 9

  JAWATANKUASA KURIKULUM 2015

  Pengerusi : En. Jemali bin Len (Guru Besar) Pen.Pengerusi : En. Liban ak Radem (PK 1) Setiausaha : Cik Christina Levan Laeng Pen. Setiausaha : Pn. Zita Wong Wei Wei

  Objektif :

  AJK / Unit Kurikulum Ketua / Penyelaras

  Penyelaras Pra Cik Alyaa binti Ramli

  Bahasa Malaysia En. Awangku Azwani bin Awang Yaman

  Bahasa Inggeris En. Reda ak Mona

  Matematik En. Mohamad Khairuddin bin Mohamad Zatar

  Sains Pn. Zita Wong Wei Wei

  Bahasa Iban En. Taim ak Sandai

  Pendidikan Moral En. Muhtar bin Basri

  Pendidikan Muzik Pn. Zita Wong Wei Wei

  Pendidikan Seni Visual Pn. Petra ak Patrick Abor

  Pendidikan Jasmani En. Joshua Tembak ak Balai

  Pendidikan Kesihatan En. Muhtar bin Basri

  Teknologi Maklumat dan Komunikasi En. Mohamad Khairuddin bin Mohamad Zatar

  Reka Bentuk Teknologi En. Mohamad Khairuddin bin Mohamad Zatar

  Sejarah En. Awangku Azwani bin Awang Yaman

  Kajian Tempatan Pn. Petra ak Patrick Abor

  Kemahiran Hidup En. Reda ak Mona

  Pend. Sivik dan Kewarganegaraan En. Awangku Azwani bin Awang Yaman

  JK Pemulihan Khas Cik Christina Levan Laeng

  JK LINUS Pn. Zita Wong Wei Wei

  JK PROTIM En. Mohamad Khairuddin bin Mohamad Zatar

  JK Cemerlang UPSR En. Taim ak Sandai

  JK Peperiksaan & Pentaksiran Pn. Zita Wong Wei Wei

  JK Jadual Waktu Pn. Zita Wong Wei Wei

  JK PBS Pn. Petra ak Patrick Abor

  JK Pusat Sumber Pn. Zita Wong Wei Wei

  JK Teknologi Maklumat dan Komunikasi En. Mohamad Khairuddin bin Mohamad Zatar

  JK Pusat Akses En. Awangku Azwani bin Awang Yaman

  JK Perkembangan Staf En. Joshua Tembak ak Balai

  JAWATANKUASA INDUK KURIKULUM

 • 10

  1. Meningkatkan prestasi semua subjek ke peringkat yang lebih cemerlang melalui

  aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh pihak panitia.

  2. Memastikan setiap pelajar dapat menguasai 3M.

  Tugas :

  1. Mewujudkan carta organisasi pengurusan panitia.

  2. Menyediakan belanjawan untuk setiap panitia.

  3. Merancang, melaksanakan, mengelola dan memantau :

  a) Dasar Pendidikan Negara iaitu KBSR dan KSSR.

  b) Minggu Panitia (semua panitia).

  c) Jadual waktu kelas dan bilik-bilik khas.

  d) Perancangan peningkatan prestasi murid.

  e) Pemulihan, pengukuhan dan pengayaan

  f) Penggunaan Pusat Sumber secara berkesan.

  g) Pengajaraan dan pembelajaran yang berkesan dan berpusatkan murid.

  h) Penggunaan Sukatan pelajaran atau Dokumen Standard

  i) Pemeriksaan buku latihan

  j) Bajet tahunan berdasarkan PCG yang diterima.

  k) Perekodan Bahan Bantu Mengajar dalam fail inventori dan aset

  l) Pengurusan Buku Rekod mengajar.

  m) Kursus pendedahan dan peningkatan teknik mengajar berkesan.

  n) Peperiksaan PKSR, UPSR, Ujian Topikal dan PLBS (BM, BI, dan PEKA ).

  o) Penyediaan analisa peperiksaan sumatif.

  p) Perancangan strategik:

  i) Jangka pendek ( 1 tahun)

  ii) Jangka sederhana ( 3 tahun)

  iii) Jangka Panjang ( 5 tahun)

  iv) Strategi Headcount dan Postmortem

 • 11

  JAWATANKUASA PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN

  Pengerusi : En. Jemali bin Len (Guru Besar) Naib Pengerusi : En. Liban ak Radem Setiausaha : Cik Christina Levan Laeng Ahli : 1. En. Taim ak Sandai 2. En. Md. Khairuddin bin Zatar

  3. En. Reda ak Mona 4. Pn. Zita Wong Wei Wei

  En. Jemali bin Len

  (Pengerusi)

  En. Liban ak Radem

  (Naib Pengerusi)

  Cik Christina Levan Laeng

  (Setiausaha)

  Ahli

  En. Md. Khairuddin En. Reda Mona En. Taim Sandai Pn. Zita Wong

  JAWATANKUASA DAN BIDANG TUGAS

 • 12

  Objektif : Untuk memastikan perjalanan peperiksaan berjalan lancar, telus, boleh

  dipercayai, ada keesahan dan berwibawa.

  Bidang Tugas :

  Menyediakan jadual waktu peperiksaan peringkat sekolah.

  Menyelaras dan mengurus semua Pentaksiran Lisan (BM, BI, dan PEKA) Tahun 4

  hingga 6.

  SUPA: PLBS Tahun 6

  SUPD: PLBS Tahun 4 - 6

  Memantau pengisian data dan maklumat semua guru 2 kali setahun ke dalam SISTEM

  ANALISIS PEPERIKSAAN SEKOLAH (SAPS) dan Sistem Pengurusan Pentaksiran

  Berasaskan Sekolah (SPPBS)

  SUPA: SPPBS Tahun 1 - 5

  SUPD: SAPS Tahun 6

  Memastikan semua guru subjek menyediakan JSU.

  Memastikan semua guru mematuhi Senarai Semak / Carta Aliran Kerja Peperiksaan.

  Mengurus pencetakan, pembahagian dan tempat menyimpan kertas soalan.

  Memastikan kertas-kertas soalan diedarkan kepada pengawas peperiksaan sebelum

  peperiksaan dijalankan.

  Memastikan skema jawapan disediakan oleh ahli panel penggubalan soalan.

  Memastikan jadual waktu pemeriksaan kertas jawapan mengikut jangka masa yang

  ditetapkan.

  Memastikan soalan disimpan dalam bank soalan untuk rujukan dalam bentuk

  softcopy dan hardcopy.

  Menetapkan tarikh perjumpaan ibu bapa dengan guru untuk berbincang tentang

  kemajuan murid.

  Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali setahun.

  Mengurus pendaftaran murid-murid untuk peperiksaan kebangsaan. (UPSR).

  Merancang, melaksana dan mengawal peperiksaan dalaman.

  Menyediakan semua keperluan peperiksaan yang berkaitan seperti dewan, bilik

  peperiksaan, angka giliran dan lain-lain.

  Mengurus semua aspek berkaitan dengan pengumuman dengan keputusan UPSR.

  Menyediakan jadual ganti bagi guru penyedia soalan untuk hari guru berkenaan

  terlibat.

  Mengumpul dan menyediakan analisis prestasi PKSR dan UPSR.

 • 13

  JAWATANKUASA JADUAL WAKTU / SIT - IN

  Pengerusi : En. Jemali bin Len (Guru Besar) Naib Pengerusi : En. Liban ak Radem (PK 1) Penyelaras : Pn. Zita Wong Wei Wei Setiausaha : Cik Christina Levan Laeng Ahli : 1. Cik Alyaa Ramli (Pra Sekolah)

  2. Cik Christina Levan Laeng (Pemulihan) 3. En. Md. Khairuddin bin Zatar (PROTIM) 4. En. Awangku Azwani bin Awang Yaman (Penyelaras ICT) 5. Pn. Zita Wong Wei Wei (Guru Media)

  En. Jemali bin Len

  (Pengerusi)

  En. Liban ak Radem

  (Naib Pengerusi)

  Cik Christina Levan Laeng

  (Setiausaha)

  Ahli

  En. Md. Khairuddin bin Zatar

  Pn. Zita Wong

  Cik Alyaa Ramli

  Cik Christina Levan Laeng

  En. Awangku Azwani bin Awang Yaman

  Pn. Zita Wong Wei Wei

  (Penyelaras)

 • 14

  Objektif : Memastikan jadual waktu induk dan persendirian dapat diselaraskan

  mengikut pengagihan mata pelajaran.

  Bidang Tugas :

  Menentukan bilangan kelas dan kelayakan guru.

  Pengagihan mata pelajaran dan bilangan waktu yang sesuai.

  Menentukan jadual waktu penggunaan PSS.

  Mengambil kira penggunaan jadual waktu anjal dan jadual waktu blok.

  Menentukan guru kelas berdasarkan kelas yang diajar.

  Memastikan jadual waktu induk dan persendirian disediakan dan ditampal di bilik

  Guru Besar.

  Memastikan salinan jadual waktu dihantar kepada Guru Besar untuk pengesahan.

  Menyediakan jadual yang bermaklumat untuk diedarkan kepada semua guru dan

  murid

  Menyediakan jadual ganti sekiranya GPK 1 tidak hadir ke sekolah.

  Jadual ganti hendaklah disediakan sehari lebih awal.

  Menyediakan senarai nama guru waktu pertama persekolahan, waktu pertama selepas

  rehat dan waktu akhir.

  Memastikan jadual waktu dipamerkan di setiap bilik kelas, bilik khas, GPK 1 dan

  bilik Guru Besar.

 • 15

  JAWATANKUASA PANITIA MATA PELAJARAN

  Pengerusi : En. Jemali bin Len (Guru Besar)

  Timb. Pengerusi : En. Liban ak Radem (PK 1)

  Setiausaha : Cik Christina Levan Laeng

  Naib Setiausaha : Pn. Zita Wong Wei Wei

  MATAPELAJARAN PENGERUSI

  (KETUA PANITIA) SETIAUSAHA AHLI

  B. MALAYSIA En. Awangku Azwani b. Awg Yaman En. Joshua Semua Guru BM

  B. INGGERIS En. Reda Mona En. Khairuddin Semua Guru BI

  MATEMATIK En. Md. Khairuddin bin Zatar Pn. Zita Semua Guru Math

  SAINS Pn. Zita Wong Wei Wei Pn. Petra Semua Guru Sains

  PENDIDIKAN MORAL En. Muhtar bin Basri Pn. Petra Semua Guru PM

  PENDIDIKAN SENI Pn. Petra Patrick Abor En. Awangku Semua Guru PSV

  PENDIDIKAN MUZIK Pn. Zita Wong Wei Wei Cik Christina Semua Guru Muzik

  PEND. JASMANI En. Joshua Tembak ak Balai En. Muhtar Semua Guru PJ

  PEND. KESIHATAN En. Muhtar bin Basri En. Joshua Semua Guru PK

  B. IBAN En. Taim Sandai En. Ngaway Semua Guru B. Ibn

  TMK En. Md. Khairuddin bin Zatar Pn. Zita Semua Guru TMK

  RBT En. Md. Khairuddin bin Zatar En. Awangku Semua Guru RBT

  SEJARAH En. Awangku Azwani b. Awg Yaman En. Khairuddin Semua Guru SEJ

  KEMAHIRAN HIDUP En. Reda Mona Cik Christina Semua Guru KH

  KAJIAN TEMPATAN Pn. Petra Patrick Abor En. Reda Semua Guru KT

  PEND. SIVIK & KEWARGANEGARAAN

  En. Awangku Azwani b. Awg Yaman En. Reda Semua Guru PSK

 • 16

  Objektif :

  Memastikan pengurusan setiap subjek ditadbir secara teratur dan terancang dengan

  mematuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan bagi menjamin keberkesanan P&P dan

  kecemerlangan prestasi murid bagi setiap subjek yang berkaitan.

  Menanam minat murid-murid terhadap subjek-subjek di kelas dengan menganjurkan

  aktiviti-aktiviti yang menyeronokkan bercorak akademik sambil menguji kemahiran

  murid-murid melalui pertandingan yang diadakan seperti kuiz, bersajak, menghafal

  sifir dan lain-lain.

  Memastikan Dasar Pendidikan Negara iaitu KBSR dan KSSR dijalankan dengan betul

  dan berkesan.

  Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 3 kali setahun mengenai prestasi murid,

  sukatan, rancangan mengajar, strategi mengatasi masalah P&P.

  Menyediakan carta organisasi yang dianggotai oleh panitia tertentu.

  Memastikan semua ahli menyediakan head count dan membuat postmortem bagi

  setiap murid mengikut subjek.

  Minggu akademik bagi setiap minggu seperti Minggu BM, BI, Matematik, Sains,

  Agama/Moral dll.

  Menganjurkan aktiviti-aktiviti ke arah peningkatan penghayatan terhadap subjek-

  subjek tersebut seperti pertandingan mengarang, berpidato, berpantun, bercerita, sifir,

  kuiz dan lain-lain yang menjurus ke arah memupuk minat dan semangat cintakan

  subjek.

  Merekod minit mesyuarat dan mengedar kepada ahli dalam tempoh seminggu selepas

  mesyuarat.

  Semua guru yang menghadiri kursus DIWAJIBKAN mengadakan kursus dalaman

  kepada setiap ahli dalam tempoh 2 minggu selepas kursus.

  Semua guru yang menghadiri kursus DIWAJIBKAN menyediakan minit curai untuk

  diserahkan kepada guru besar bersama-sama dengan bahan kursus.

  Semua guru Tahun 1 hingga 5 DIWAJIBKAN mengisi data band murid pada setiap

  hujung bulan di dalam Sistem Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (SPPBS).

  Bidang Tugas :

  Semua guru Tahun 6 hendaklah memasukkan data termasuk Peperiksaan Percubaan

  UPSR.

  Penyelaras LINUS juga DIWAJIBKAN untuk memasukkan keputusan setiap aringan

 • 17

  LINUS setiap kohort di dalam sistem SAPS.

  Guru Prasekolah diwajibkan untuk mengemaskini data murid dan pencapaian murid

  prasekolah di dalam Sistem Maklmumat Pra Sekolah Kebangsaan dari masa ke

  semasa.

  Mengkaji, memilih dan mengesyorkan buku-buku kerja dan bacaan kepada pihak

  pentadbiran dan Pusat Sumber.

  Mengkaji kelemahan murid-murid dan strategi mengatasinya.

  Menyediakan bajet tahunan berdasarkan peruntukan Perkapita Geran yang diterima.

  Menyediakan peralatan mengajar yang sesuai sama ada dengan membeli atau

  membinanya melalui bengkel.

  Menyediakan soalan-soalan peperiksaan.

  Mewujudkan bank soalan dalam bentuk hard copy dan soft copy.

  Merancang, menubuh dan mengelola badan-badan persatuan supaya murid-murid

  berpeluang mengambil bahagian yang cergas dalam aktiviti berkaitan subjek.

  Mengumpul data dan maklumat serta menganalisa keputusan ujian dan peperiksaan

  dan mengambil tindakan yang wajar untuk memperbaiki kelemahan.

 • 18

  JAWATANKUASA PROGRAM LITERASI & NUMERASI (LINUS)

  Pengerusi : En. Jemali bin Len (Guru Besar) Naib Pengerusi : En. Liban ak Radem (PK 1) Penyelaras : Pn. Zita Wong Wei Wei Ahli : 1. Cik Alyaa Ramli (Guru Pra Sekolah) 2. Cik Christina (Guru Pemulihan) 3. En. Taim ak Sandai (Guru Data) 4. En. Awangku Azwani b. Awg Yaman (Ketua Panitia BM) 5. En. Reda ak Mona (Ketua Panitia BI) 6. En. Md. Khairuddin b. Zatar (Ketua Panitia Matematik)

  En. Jemali bin Len

  (Pengerusi)

  En. Liban ak Radem

  (Naib Pengerusi)

  Ahli

  En. Taim ak Sandai

  En. Reda ak Mona

  (Ketua Panitia BI)

  Cik Christina Levan Laeng

  (Pemulihan)

  Pn. Zita Wong Wei Wei

  (Penyelaras)

  En. Md. Khairuddin

  (Ketua Panitia MT)

  Cik Alyaa Ramli

  (Pra Sekolah)

  En. Awangku Azwani

  (Ketua Panitia BM)

 • 19

  Objektif : Memastikan pencapaian 100 % literasi dan numerasi di kalangan murid-murid

  Tahap 1 apabila mereka memasuki Tahun 4 pada 2018 atau dalam tempoh 3 tahun di Tahap 1

  (2015-2017).

  Bidang Tugas :

  Menjalankan 3 kali saringan (Mac, Jun dan September) secara betul, berhemah dan

  telus.

  Melaksanakan langkah-langkah pemulihan mengikut strategi yang dirancang.

  Menyediakan alat bantu mengajar yang sesuai dengan tujuan pemulihan.

  Menyediakan laporan prestasi murid selepas setiap ujian yang dijalankan.

  Mengadakan mesyuarat dua bulan sekali bagi memastikan ada peningkatan dan

  mengenalpasti masalah murid serta membincangkan cara-cara mengatasinya.

  Membuat laporan lengkap di akhir tahun.

  Mengadakan perjumpaan dengan ibubapa dan mendapatkan kerjasama mereka bagi

  membantu anak- anak.

  Membantu ibubapa untuk merujuk anak-anak yang termasuk dalam kategori LINUS

  TEGAR untuk mendapatkan pemeriksaan doktor.

  Mengenalpasti, membina, membeli dan menggunakan bahan bantu belajar untuk

  keberkesanan P&P.

  Memastikan guru-guru Linus yang mengajar di kelas yang mempunyai murid LINUS

  dan Arus Perdana menulis 2 RPH dan menyediakan bahan bantu belajar yang sesuai

  untuk kedua-dua kumpulan.

 • 20

  JAWATANKUASA PROTIM

  Pengerusi : En. Jemali bin Len (Guru Besar) Naib Pengerusi : En. Liban ak Radem (PK 1) Penyelaras : En. Md. Khairuddin bin Zatar (PROTIM) Setiausaha : Cik Christina Levan Laeng (Guru Pemulihan) Ahli : 1. En. Awangku Azwani b. Awang Yaman (Tahun 4) 2. En. Md. Khairuddin bin Zatar (Tahun 5) 3. En. Taim ak Sandai (Tahun 6) 4. En. Awangku Azwani b. Awang Yaman (Ketua Panitia BM) 5. En. Md. Khairuddin bin Zatar (Ketua Panitia MT)

  En. Jemali bin Len

  (Pengerusi)

  En. Liban ak Radem

  (Naib Pengerusi)

  Cik Christina Levan Laeng

  (Setiausaha)

  Ahli

  En. Md. Khairuddin

  (Tahun 5)

  En. Taim Sandai

  (Tahun 6)

  En. Awgku Azwani

  (Tahun 4)

  En. Awangku Azwani

  (Ketua Panitia BM)

  En. Md. Khairuddin

  (Ketua Panitia MT)

  En. Md. Khairuddin bin Zatar

  (Penyelaras)

 • 21

  Objektif : Memastikan semua murid menguasai asas literasi & numerasi selepas tiga

  tahun mengikuti pendidikan rendah (2015-2017).

  Bidang Tugas :

  Mengadakan mesyuarat pada setiap bulan atau sekurang-kurangnya 2 kali setahun.

  Menjalankan ujian saringan untuk PROTIM dan pemulihan khas.

  Memberi pendedahan kepada guru-guru yang terlibat.

  Memberi taklimat kepada ibu bapa atau penjaga murid.

  Melaksanakan strategi pemulihan yang berkesan untuk mencapai 100% celik literasi

  dan numerasi.

  Menyediakan laporan prestasi murid-murid secara bulanan dan berkala untuk sekolah

  dan PPWS.

  Menyediakan alat bantu belajar secara penghasilan kreatif guru atau membeli melalui

  sekolah.

  Menceriakan dan menjaga kebersihan serta mewujudkan suasana kondusif di bilik

  pemulihan.

 • 22

  JAWATANKUASA PUSAT SUMBER SEKOLAH

  Pengerusi : En. Jemali bin Len (Guru Besar) Naib Pengerusi : En. Liban ak Radem Penyelaras PSS : Pn. Zita Wong Wei Wei Ahli :

  i. PERPUSTAKAAN a) En. Joshua Tembak ak Balai b) En. Awangku Azwani bin Awang Yaman c) En. Md. Khairuddin bin Zatar d) En. Taim ak Sandai

  ii. AUDIO VISUAL a) En. Ngaway ak Brain (Bilik AVA dan Pusat Akses) b) En. Muhtar bin Basri

  iii. SUMBER RUJUKAN GURU & BAHAN BANTU MENGAJAR a) Pn. Petra ak Patrick Abor b) En. Reda ak Mona

  En. Jemali bin Len

  (Pengerusi)

  En. Liban ak Radem

  (Naib Pengerusi)

  Ahli

  Audio Visual

  a.) En. Ngaway Brain

  b.) En. Muhtar Basri

  Sum. Ruj Guru & BBM

  a.) Pn. Petra Patrick Abor

  b.) En. Reda Mona

  Perpustakaan

  a.) En. Joshua Tembak

  b.) En. Awgku Azwani

  c.) En. Md. Khairuddin

  d.) En. Taim Sandai

  Pn. Zita Wong Wei Wei

  (Penyelaras)

 • 23

  Objektif : 1. Melahirkan pelajar-pelajar yang berminat dengan bacaan dan menggalakkan

  amalan membaca sebagai suatu hobi.

  2. Menggalakkan guru-guru dan murid-murid menggunakan peralatan audio

  visual sebagai ABM bagi menarik minat belajar di kalangan murid.

  Bidang Tugas :

  1. Guru Media

  Merancang dan melaksanakan dasar serta program tahunan Pusat Sumber

  Sekolah.

  Merancang dan mengurus belanjawan tahunan Pusat Sumber Sekolah.

  Merancang dan mengurus program pembacaan (Program NILAM) dan

  pembudayaan ilmu.

  Merancang, melaksana dan menyelaras program pembangunan staf dan

  program latihan dalaman berhubung dengan Pusat Sumber Sekolah.

  Melaksanakan tugas semakan stok dan inventori peralatan Pusat Sumber

  Sekolah

  Menyediakan laporan serta analisis pelaksanaan pembangunan, pengurusan,

  program dan aktiviti serta kewangan Pusat Sumber Sekolah

  Menghantar data dan laporan pelaksanaan Program Pusat Sumber Sekolah

  khasnya Laporan Pusat Sumber Sekolah dan NILAM kepada BTP melalui

  PKG dan PSPN pada bulan Oktober setiap tahun.

  Mengurus alat pandang dengar, buku stok dan alat bantuan mengajar.

  Meningkatkan keceriaan dan kebersihan Pusat Sumber supaya kondusif untuk

  pelanggan.

  Mengurus pelantikan pustakawan dan sistem tugasan.

  Menganggotai JK Pemulihan Khas.

  2. Guru Perpustakaan

  Menentukan dasar pentadbiran, pembelian dan pengguna perpustakaan.

  Membuat anggaran belanjawan perpustakaan dan membuat pesanan buku dan

  alat-alat perpustakaan melalui guru besar.

  Menjaminkan bahawa perpustakaan diuruskan dengan teratur.

  Memeriksa dan menyimpan rekod pembelian berdasarkan borang pesanan atau

 • 24

  invois.

  Merekodkan buku-buku yang dibeli menggunakan Sistem Pustaka atau

  Senayan.

  Merancang dan mengadakan aktiviti harian, mingguan, bulanan dan tahunan.

  Menyediakan rekod pinjaman.

  Memastikan keselamatan segala harta dan perabot di dalam perpustakaan.

  Menguruskan proses hapus kira.

  Menyemak dan menutup stok di akhir tahun

  JKK PROGRAM NILAM

  Pengerusi : En. Jemali bin Len (Guru Besar) Naib Pengerusi : En. Liban ak Radem (PK 1) Setiausaha : Pn. Zita Wong Wei Wei Ahli : 1. En. Joshua Tembak ak Balai

  2. En. Taim ak Sandai 3. En. Muhtar bin Basri 4. En. Awangku Azwani bin Awang Yaman 5. En. Reda ak Mona

  En. Liban ak Radem

  (Naib Pengerusi)

  Pn. Zita Wong Wei Wei

  (Setiausaha)

  Ahli

  En. Muhtar Basri

  En. Reda Mona

  En. Joshua Tembak

  En. Taim Sandai En. Awgku Azwani

  En. Jemali bin Len

  (Pengerusi)

 • 25

  JAWATANKUASA PROGRAM ORIENTASI DAN TRANSISI TAHUN SATU

  Pengerusi : En. Liban ak Radem (PK 1) Naib Pengerusi : En. Ngaway ak Brain (PK HEM) Penyelaras : En. Liban ak Radem Guru BM Thn 1) Setiausaha : Pn. Zita Wong Wei Wei Bendahari : En. Ngaway ak Brain Ahli : 1. Pn. Petra ak Patrick Abor

  2. En. Taim ak Sandai 3. En. Muhtar bin Basri

  En. Ngaway ak Brain

  (Naib Pengerusi)

  Pn. Zita Wong Wei Wei

  (Setiausaha)

  Ahli

  En. Taim Sandai

  En. Muhtar bin Basri

  Pn. Petra Patrick

  En. Liban ak Radem

  (Pengerusi)

  En. Liban ak Radem

  (Penyelaras)

  En. Ngaway ak Brain

  (Bendahari)

 • 26

  JAWATAN KUASA PERKEMBANGAN STAF

  Pengerusi : En. Jemali bin Len (Guru Besar)

  Naib Pengerusi : En. Liban ak Radem (PK 1)

  Penyelaras : En. Joshua Tembak ak Balai

  Setiausaha : Cik Alyaa binti Ramli

  AJK : 1. En. Muhtar bin Basri (TQME Pengurusan Kokurikulum Berkesan)

  2. En. Ngaway ak Brain(Penataran Ilmu (Jun)

  3. Cik Christina Levan Laeng (Pembinaan Item Soalan dan JSU )

  4. En. Taim ak Sandai (Penataran Ilmu (Julai)

  En. Liban ak Radem

  (Naib Pengerusi)

  Cik Alyaa binti Ramli

  (Setiausaha)

  Ahli

  En. Ngaway ak Brain

  En. Taim ak Sandai

  En. Muhtar bin Basri

  En. Jemali bin Len

  (Pengerusi)

  En. Joshua Tembak

  (Penyelaras)

  Cik Christina Levan

 • 27

  Objektif : Meningkatkan kualiti guru dan staf selaras dengan misi, visi dan objektif sekolah.

  Bidang Tugas :

  Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali setahun.

  Mengaturkan program-program berkaitan dengan TQME (Total Quality Management

  in

  Education) setiap bulan.

  Menyediakan kumpulan-kumpulan untuk program membaca buku (book review)

  setiap minggu.

  Memberi pendedahan perkara-perkara baru, merancang dan mengadakan aktiviti yang

  menjurus kepada matlamat sekolah untuk semua guru dan staf sokongan seperti

  mengadakan penataran ilmu, taklimat, bengkel, kursus, motivasi atau lawatan untuk

  guru-guru dan staf sokongan bagi mencapai objektif sekolah.

  Menyediakan laporan setiap aktiviti yang telah dijalankan.

  Mengadakan postmortem keberkesanan program sepanjang tahun.

  Berurusan dengan JPWP berkaitan dengan kertas kerja, permohonan dan peruntukan.

 • PELAN STRATEGIK UNIT HAL EHWAL MURID

  SK SUNGAI SEPUTI, MIRI 2014 - 2016

  Analisis Persekitaran : Bidang Hal Ehwal Murid

  Dalaman

  Luaran

  KEKUATAN :

  S1. Bilangan murid seimbang dengan jumlah

  guru yang ada.

  S2. Tiada kes disiplin yang berat.

  S3. Pengurusan kebajikan yang baik.

  S4. Kerjasama PIBG yang baik dengan

  jalinan kerjasama dalam pelbagai aktiviti.

  S5. Kebanyakkan murid tinggal dalam

  kawasan sekolah.

  S6. Kerjasama pihak pengurusan,guru dan

  kakitangan yang erat.

  KELEMAHAN :

  W1. Masih terdapat sebilangan kecil murid

  yang tidak mementingkan kebersihan.

  W2. Terdapat kira-kira 2% murid masih

  mengamalkan sikap negatif seperti

  ponteng.

  W3. Terdapat jawaankuasa yang belum

  mantap dalam pengurusan HEM.

  W4. Pencemaran alam sekitar seperti sampah

  disebabkan banjir.

  Peluang :

  P1. Pengurusan PIBG yang efektif dapat

  membentuk persekitaran kondusif..

  P2. Lebih 90% murid adalah dari rumah

  panjag yang berdekatan.

  P3. Sumbangan daripada ibu bapa.

  P4. Guru, kakitangan dan Ibu bapa yang

  komited.

  P5. Semua guru dan Kakitangan tinggal di

  sekolah.

  Strategi SP

  1. Meningkatkan disipin,sahsiah dan menjana

  kemenjadian murid.

  Strategi WP

  1. Meningkatkan kesedaran tentang kebersihan, keselamatan dan kesihatan

  dalam kalangan murid.

  2. Memantapkan jawatankuasa HEM yang efisien dan membantu dalam proses

  kemenjadian murid.

  PELAN STRATEGIK HAL EHWAL MURID

 • Cabaran :

  C1. Pengaruh rakan sebaya yang telah

  berhenti sekolah.

  C2. Segelintir waris bergantung 100%

  kepada sekolah bagi kejayaan dan

  pembentukan sahsiah murid.

  C3. Ada ibu bapa yang tidak mementingkan

  masalah pembelajaran anak-anak.

  Strategi SC

  1. Mengurangkan kes ponteng dari masa ke semasa dengan menerapkan budaya

  sayangkan sekolah dan perkongsian

  modal insan bersama-sama guru,murid

  dan ibu bapa.

  Strategi WC

  Janakan strategi yang sesuai jika ada

  Penilaian Strategi Terbaik.

  BIL STRATEGI YANG TELAH DIJANA

  1 ST1 Meningkatkan disiplin , sahisah dan menjana kemenjadian murid.

  2 ST2 Meningkatkan kesedaran tentang kebersihan, keselamatan dan kesihatan dalam kalangan murid.

  3 ST3 Memantapkan jawatankuasa HEM yang efisien dan membantu dalam proses

  4 ST4 - Mengurangkan kes ponteng dari semasa ke semasa dengan menerapkan budaya sayangkan sekolah dan perkongsian modal insan

  bersama-sama guru, murid, dan ibu bapa.

  Senarai Strategi Mengikut Keutamaan.

  BIL STRATEGI YANG TELAH DIJANA

  1 ST1 Meningkatkan disiplin , sahisah dan menjana kemenjadian murid.

  2 ST4 - Mengurangkan kes ponteng dari semasa ke semasa dengan menerapkan budaya sayangkan sekolah dan perkongsian modal insan

  bersama-sama guru, murid, dan ibu bapa.

  3 ST3 Memantapkan jawatankuasa HEM yang efisien dan membantu dalam proses

  4 ST2 Meningkatkan kesedaran tentang kebersihan, keselamatan dan kesihatan dalam kalangan murid.

 • PELAN STRATEGIK BIDANG HAL EHWAL MURID

  SK SUNGAI SEPUTI, BAKONG 2014 2016

  ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR

  PENCAPAIAN

  Sasaran ( ETR )

  TOV 2014 2015 2016

  Keberkesanan

  Kemenjadian

  Murid masih di

  tahap yang

  sederhana

  Bilangan Kes

  ponteng masih

  ada walaupun

  sedikit

  Menjadikan kes

  ponteng sifar

  menjelang 2016

  Meningkatkan

  kesedaran di kalangan

  murid serta ibu bapa

  dan penguatkuasaan

  disipin.

  Bilangan kes

  ponteng

  Masih terdapat

  kira-kira 9 %

  murid yang

  mempunyai

  sahsiah dan

  tahap disiplin

  yang rendah

  Membudayakan

  disiplin dan

  modal insan ke

  arah

  kemenjadian

  100 % murid.

  Memantapkan

  jawatankuasa HEM

  yang efisien dan

  menbantu dalam proses

  kemenjadian murid.

  Peratus murid

  bermasalah

  rendah

  90 % 95 % 98 % 100 %

  Hanya 90 %

  murid

  mempunyai

  kesedaran

  terhadap 3K

  Memupuk

  kesedaran fokus

  3K ke arah

  100 % berjaya.

  Merencanakan pelbagai

  aktiviti 3K yang

  berfokus kepada murid.

  Bilangan aktiviti

  3K peringkat

  sekolah

  dipertingkat

  5 8 10 15

 • PELAN TAKTIKAL 2014 2016 BIDANG HAL EHWAL MURID

  BI

  L

  PROGRA

  M OBJEKRIF

  TANGGUNGJAWA

  B TEMPOH

  KOS/

  SUMB

  ER

  INDIKATOR

  PENCAPAIA

  N

  TOV

  ETR

  2014 2015 2016

  1

  Program

  Sekolahku

  Syurgaku

  Meningkatkan

  kesedaran pelajar

  hadir tanpa

  ponteng

  1. PK HEM

  2. PK Pentadbiran

  3. PK KK

  4. Guru Disiplin

  5. Guru Kelas

  6. Warden

  Sepanjang

  Tahun

  Peratus Kes

  Ponteng 3.59 %

  2.0 %

  1.0 % 0 %

  2

  Kempen

  Budaya

  Penyayang

  dan

  Sekolah

  cemerlang

  Menimbulkan

  kesedaran supaya

  murid

  menghormati

  semua guru dan

  insan sekelilingnya

  1. Semua PK

  2. Guru Disiplin

  3. Guru B & K

  4. Guru Kelas

  Sepanjang

  Tahun

  Peratus murid

  yang

  bersahsiah

  tinggi

  80 % 85 % 90 % 100 %

  3

  Program

  Kelas

  Efektif dan

  kondusif

  Membudayakan

  perasan sayang

  kepada kelas

  1. PK Pentadbiran

  2. PK HEM

  3. Guru Kelas

  4. Guru-guru

  Sepanjang

  Tahun

  Bilangan

  aktiviti 3K

  peringkat

  sekolah/

  Kelas

  2 4 5

 • 4 Sekolah

  Selamat

  Mendedahkan

  murid kepada

  langkah

  keselamatan

  1. Semua PK

  2. Penyelaras 3K

  3. Guru Kelas

  4. Semua guru

  Sepanjang

  Tahun

  Bilangan

  aktiviti 3K

  peringkat

  sekolah/

  Kelas

  2 4

  5

  5

  Program

  Jelajah

  Kasih

  Membudayakan

  disiplin dan modal

  insan ke arah

  kemenjadian

  100 % murid

  1. Semua PK

  2. Guru Disiplin

  3. Guru B & K

  4. Guru Kelas

  5. Semua guru

  Sepanjang

  Tahun

  Peratus murid

  yang

  bersahsiah

  tinggi

  90 %

  93 %

  96 %

  100 %

  6

  Program

  Keceriaan

  Sekolah

  Menjadiakn

  suasana sekolah

  lebih ceria dan

  kondusif

  1. Semua PK

  2. Penyelaras 3K

  3. Pekerja

  Pembersihan

  4. Warga sekolah

  Sepanjang

  Tahun

  Bilangan

  aktiviti 3K

  peringkat

  sekolah

  2 4 6

 • Pelan Operasi Bidang : HAL EHWAL MURID

  Nama Projek Program Sekolahku Syurgaku

  Objektif Meningkatkan kefahaman dan kesedaran murid sekolah tentang keburukan ponteng sekolah.

  Tempoh Sepanjang Tahun

  Kumpulan Sasaran Semua Murid ( Asrama / Harian )

  Guru Terlibat

  1. PK HEM 5. Guru Kelas

  2. PK Pentadbiran 6. Penyelia Asrama

  3. PK KK. 7. PPM

  4. Guru Disiplin. 8. Warden

  Proses kerja

  1. Jawatankuasa mengadakan mesyuarat bagi mengagihkan tugas, merancang dan mengurus pelaksanaan

  program.

  2. Pelaksanaan Program

  Pelancaran Program Sekolahku Syurgaku oleh Guru Besar

  Pelaksanaan Program dan Penyampaian hadiah di perhimpunan rasmi sekolah.

  Kekangan

  Sukar memestikan kehadirian semua murid ke sekolah semasa program dilaksanakan.

  1. PK HEM 4. Warden

  2. PK Pentadbiran 5. Semua guru

  3. Guru Kelas

  Pemantauan

  Aspek penilaian meliputi :

  Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/Guru Penolong Kanan/Guru Disiplin/Penyelaras Program dengan

  menggunakan instrumen yang dibina khas sekali sebulan bagi setiap kelas.

 • Penilaian

  1. Keberkesanan pengurusan Program.

  2. Kehadiran murid ke sekolah

  3. Keberkesanan program diadakan bagi mengurangkan ketidakhadiran murid ke sekolah.

  Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan.

  Penambahahbaikan Penambahabaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan.

  Pelan Operasi Bidang : HAL EHWAL MURID

  Nama Projek Kempen Budaya Penyayang dan Sekolah Cemerlang

  Objektif Menimbulkan kesedaran supaya murid menghormati semua guru dan insan sekelilingnya

  Tempoh Sepanjang Tahun

  Kumpulan Sasaran Semua Murid dan Warga Sekolah

  Guru Terlibat

  1. PK HEM 5. Guru Kelas

  2. PK Pentadbiran 6. Penyelia Asrama

  3 Guru Disiplin. 7. PPM

  4. Guru B & K 8. Warden

  Proses kerja

  1. Jawatankuasa mengadakan mesyuarat bagi mengagihkan tugas, merancang dan mengurus pelaksanaan

  program.

  2. Pelaksanaan Program

  Slot ucapan dan penerapan milai semasa majlis perhimpunan rasmi sekolah.

  Taklimat oleh guru disiplin,guru B & K, warden.

 • Kekangan Sukar kerana kekangan masa semasa perhimpunan

  Pemantauan Aspek penilaian meliputi :

  Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/Guru Penolong Kanan/Guru Disiplin/Penyelaras Program

  Penilaian Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan.

  Penambahahbaikan Penambahabaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan.

 • Pelan Operasi Bidang : HAL EHWAL MURID

  Nama Projek Program Kelas Efektif dan Kondusif

  Objektif Membudayakan perasaan sayang kepada kelas.

  Tempoh Sepanjang Tahun

  Kumpulan Sasaran Semua Murid dan Warga Sekolah

  Guru Terlibat 1. PK HEM 3. Penyelaras Keceriaa

  2. PK Pentadbiran 4. Guru Kelas

  Proses kerja

  1. Jawatankuasa mengadakan mesyuarat bagi mengagihkan tugas, merancang dan mengurus pelaksanaan

  program.

  2. Pelaksanaan Program

  Pelancaran Program Kelas Efektif dan Kondusif

  Penilaian markah oleh AJK bertugas

  Penilaian susulan oleh Pentadbir

  Penyampaian Hadiah semasa perhimpunan rasmi sekolah

  Penghargaan bagi kelas yang Berjaya

  Kekangan

  Sumber / kos yang terhad

  Pemantauan

  Aspek penilaian meliputi :

  Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/Guru Penolong Kanan/Guru Disiplin/Penyelaras Program dengan

  menggunakan instrumen yang dibina khas .

 • Penilaian

  1. Keberkesanan pengurusan Program.

  2. Analisa borang yang disediakan

  -Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan.

  Penambahahbaikan Penambahabaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan.

  Pelan Operasi Bidang : HAL EHWAL MURID

  Nama Projek Program Sekolah Selamat ( Latihan Kebakaran )

  Objektif Mendedahkan murid kepada langkah keselamatan.

  Tempoh Sepanjang Tahun

  Kumpulan Sasaran Semua Murid dan Warga Sekolah

  Guru Terlibat 1. Semua PK 3. Warden 5. Semua guru

  2. Penyelia Asrama 4. PPM

  Proses kerja

  1. Jawatankuasa mengadakan mesyuarat bagi mengagihkan tugas, merancang dan mengurus pelaksanaan

  program.

  2. Pelaksanaan Program

  Ceramah Latihan Kebakaran

  Latihan kebakaran di sekolah

  Kekangan

  Kesuntukan masa

 • Pemantauan

  Aspek penilaian meliputi :

  Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/Guru Penolong Kanan/Guru Disiplin/Penyelaras Program dengan

  menggunakan instrumen yang dibina khas .

  Penilaian

  1. Keberkesanan pengurusan Program Sekolah Selamat

  2. Latihan Kebakaran

  3. Keberkesanan ceramah

  -Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan.

  Penambahahbaikan Penambahabaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan.

  Pelan Operasi Bidang : HAL EHWAL MURID

  Nama Projek Program Jelajah Kasih

  Objektif Membudayakan disiplin dan modal insan ke arah kemenjadian 100 % murid.

  Tempoh Sepanjang Tahun

  Kumpulan Sasaran Semua Murid yang bermasalah

  Guru Terlibat 1. Semua PK 3. Guru B & K 5. Penyelia Asrama

  2. Guru Disiplin 4. Guru Kelas 6. Warden

  Proses kerja

  1. Jawatankuasa mengadakan mesyuarat bagi mengagihkan tugas, merancang dan mengurus pelaksanaan

  program.

  2. Pelaksanaan Program

  Mengenalpasti murid yang bermasalah disiplin dan sering ponteng.

 • Penyediaan instrumen yang diperlukan

  Lawatan ke rumah murid yang bermasalah

  Perbincangan Dua Hala bersama sama ibu bapa murid

  Sesi Kaunseling

  Kekangan

  Sukar mendapat kerjasama yang baik daripada ibu bapa.

  Pemantauan

  Aspek penilaian meliputi :

  Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/Guru Penolong Kanan/Guru Disiplin/Penyelaras Program

  ( Guru B & K ).

  Penilaian

  1. Keberkesanan Program yang di jalankan.

  2. Perubahan baik disiplin murid.

  Penambahahbaikan Penambahabaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan.

 • Pelan Operasi Bidang : HAL EHWAL MURID

  Nama Projek Program Keceriaan Sekolah

  Objektif Menjadikan suasana sekolah lebih ceria dan kondusif.

  Tempoh Sepanjang Tahun

  Kumpulan Sasaran Semua Murid dan Warga Sekolah

  Guru Terlibat 1. Semua PK 3. Penyelaras 3K

  2. Guru Kelas 4. PPM

  Proses kerja

  1. Jawatankuasa mengadakan mesyuarat bagi mengagihkan tugas, merancang dan mengurus pelaksanaan

  program.

  2. Pelaksanaan Program

  Mengenalpasti kemudahan sekolah yang perlu dibaikpulih.

  Mengenalpasti kawasan sekolah yang perlu dibersihkan dan diceriakan.

  Gotong - royong

  Kerjasama daripada guru kelas, guru-guru, PIBG ,pekerja sekolah dan semua warga sekolah.

  Kekangan

  Sumber / kos yang terhad

  Pemantauan

  Aspek penilaian meliputi :

  Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/Guru Penolong Kanan/GuruKelas/Penyelaras Program dengan

  menggunakan instrumen yang dibina khas .

 • Penilaian

  1. Keberkesanan Program.

  2. Kelas bertambah ceria

  3. Kawasan sekolah bersih dan ceria

  Penambahahbaikan Penambahabaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan.

  Pelan Operasi Bidang : HAL EHWAL MURID

  Nama Projek Program Kelas Efektif dan Kondusif

  Objektif Membudayakan perasaan sayang kepada kelas.

  Tempoh Sepanjang Tahun

  Kumpulan Sasaran Semua Murid dan Warga Sekolah

  Guru Terlibat 1. PK HEM 3. Penyelaras Keceriaan

  2. PK Pentadbiran 4. Guru Kelas

  Proses kerja

  1. Jawatankuasa mengadakan mesyuarat bagi mengagihkan tugas, merancang dan mengurus pelaksanaan

  program.

  2. Pelaksanaan Program

  Pelancaran Program Kelas Efektif dan Kondusif

  Penilaian markah oleh AJK bertugas

  Penilaian susulan oleh Pentadbir

  Penyampaian Hadiah semasa perhimpunan rasmi sekolah

  Penghargaan bagi kelas yang Berjaya

 • Kekangan

  Sumber / kos yang terhad

  Pemantauan

  Aspek penilaian meliputi :

  Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/Guru Penolong Kanan/Guru Disiplin/Penyelaras Program dengan

  menggunakan instrumen yang dibina khas .

  Penilaian

  1. Keberkesanan pengurusan Program.

  2. Analisa borang yang disediakan

  -Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan.

  Penambahahbaikan Penambahabaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan.

 • MUKADIMAH

  Unit Hal Ehwal murid bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pembangunan diri dan sahsiah

  murid yang menjurus kearah melahirkan individu yang menepati Falsafah Pendidikan

  Negara.Unit HEM ini terdiri daripada 12 sub unit kecil yang bertindak mengikut program

  strategik yang telah dirancang.Sub unit tersebut ialah :

  1. Lembaga Displin dan Badan Pengawas

  2. 3K-Kebersihan,Kesihatan,Keselamatan

  3. Amalan dan Kebajikan

  4. Rancangan Makanan Tambahan(RMT),Program Susu 1Malaysia(PSS) dan Vitamin

  1M

  5. Bantuan Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin(KWAMP)

  6. Pengurusan Asrama

  7. Sistem Maklumat Murid/Aplikasi Pengkalan Data Murid(SMM/APDM)

  8. Pendaftaran Murid Tahun 1

  9. Penempatan ke Tingkatan 1

  10. Bimbingan dan Kaunseling

  11. Skim Buku Teks(SPBT)

  12. Pendidikan Pencegahan Dadah(PPDa)

  Semoga setiap jawatankuasa unit HEM dapat bertindak dan bekerjasama serta berpadu tenaga

  dalam menggerakkan setiap program yang dirancang dengan lancar dan sempurna seiring

  dengan aspirasi Negara.

  VISI UNIT HAL EHWAL MURID

  Melahirkan Pelajar Yang Cemerlang

  Dari Segi

  Akademik, Kurikulum dan Sahsiah

  Menjelang Tahun 2016

  MISI UNIT HAL EHWAL MURID

  1 Meningkatkan dan memantapkan Sahsiah ,Akademik dan Kokurikulum Murid dan

  Pengurusan Hal Ehwal Murid yang cemerlang.

  2 Jati Diri dan Disiplin di kalangan semua murid.

  3 Membangun dan meningkatkan kualiti Pengurusan Hal Ehwal Murid.

  4 Memperkasakan kepimpinan Pengawas Sekolah dan Asrama

  PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

 • CARTA ORGANISASI JAWATANKUASA

  HAL EHWAL MURID 2015

  PENGERUSI

  EN JEMALI BIN LEN

  NAIB PENGERUSI

  EN NGAWAY ANAK

  BRAIN

  SETIAUSAHA

  CIK ALYAA BT RAMLI

  ASRAMA KEBAJIKAN PENTADBIRAN

  (Penyelia Asrama)

  Pn.Susana Ujan

  (Pelayan Asrama/

  Tukang Masak)

  En.Chipping Lottor Cik Rita Abak

  (Guru Bimbingan & Kaunseling) En.Awangku

  Azwani

  (Guru Disiplin/SSDM) En. Mohd.Khairuddin

  (SMM / SSDM / EKehadiran / Data Murid,Guru & Sekolah)

  En. Taim Sandai

  (Kebajikan Murid) Pn.Susana Ujan

  (RMT/Program Susu PVIM)

  En.Reda Mona

  Pn.Zita Wong

  (KWAPM) Cik Christina (K)

  Pn.Winnie Aren Lah

  (Warden)

  En.Mohd.Khairuddin

  Pengawas Asrama

  (Tag Nama) Guru Kelas

  Kerani

  (SMA) Pn.Susanna Ujan

  (SPBT) Pn.Petra Patrick (K)

  En.Reda Anak Mona

  Pengawas Sekolah

  Pengawas Asrama

  (Takaful) PK HEM

  Guru Kelas Kerani

  (Bantuan)

  1.Pakaian Seragam

  Yayasan Sarawak

  2.Bantuan Awal

  persekolahan

  (Pn.Zita Wong)

  ( 3K Murid) Pn. Corina Ludan

  (Pra) Pn.Zita Wong

  (Kelab Pencegahan

  Jenayah)

  En. Joshua Tembak

  (Kelab Anti Dadah)

  En Reda Mona

  DISIPLIN

  PK HEM Kerani

  (PPM)

  Pn.Gloria Bt.Muroh

  Pn.Winnie Aren Lah

  (PPM)

  (Ketua Warden) En.Taim Sandai

  CARTA ORGANISASI HAL EHWAL MURID

 • JAWATANKUASA 3K (Kesihatan,Kebersihan dan Keselamatan)

  Tugas Jawatankuasa Kesihatan

  1. Memastikan sekolah bebas daripada punca pembiakan nyamuk aedes.

  2. Memeriksa dan memastikan tiada tempat pembiakan nyamuk Aedes di

  sekitar kawasan sekolah.

  3. Mengisi dan melengkapkan Borang KD 1/2 setiap bulan dan dihantar ke

  pejabat PPDM dan Pejabat Kesihatam Miri.

  4. Memastikan semua dokumen kesihatan murid seperti Kad Kesihatan, Kad

  Gigi sentiasa mencukupi dan disimpan di tempat yang selamat.

  JAWATANKUASA KESIHATAN

  PENGERUSI

  EN JEMALI BIN LEN

  (GURU BESAR)

  NAIB PENGERUSI 1

  EN NGAWAY ANAK BRAIN

  (PK HEM)

  NAIB PENGERUSI 2

  EN LIBAN ANAK RADEM

  (PK PENTADBIRAN)

  NAIB PENGERUSI 3

  EN MUHTAR BIN BASRI

  (PK KOKURIKULUM)

  SETIAUSAHA

  AHLI JAWATANKUASA

  JAWATANKUASA KEBERSIHAN

  PENGERUSI

  EN JEMALI BIN LEN

  (GURU BESAR)

  NAIB PENGERUSI 1

  EN NGAWAY ANAK BRAIN

  (PK HEM)

  NAIB PENGERUSI 2

  EN LIBAN ANAK RADEM

  (PK PENTADBIRAN)

  NAIB PENGERUSI 3

  EN MUHTAR BIN BASRI

  (PK KOKURIKULUM)

  SETIAUSAHA

  PUAN ZITA WONG WEI WEI

  AHLI JAWATANKUASA

  SEMUA GURU DAN AKP

  JAWATANKUASA DAN BIDANG TUGAS

 • Tugas Jawatankuasa Kebersihan

  1. Merancang dan meningkatkan keceriaan sekolah.

  2. Merancang aktiviti meningkatkan keceriaan sekolah seperti gotong-royong dan

  sebagainya dengan kerjasama PIBG.

  3. Memastikan sekolah sentiasa berada dalam keadaan bersih daripada sampah sarap

  dengan kerjasama pekerja swasta.

  4. Melatih murid memelihara dan menjaga kebersihan sekolah.

  5. Mengawal selia tempat pelupusan sampah.

  Tugas Jawatankuasa Keselamatan Murid

  1. Menjalankan latihan kecemasan sekurang-kurangnya dua kali setahun.

  2. Menyediakan pelan kecemasan dan keselamatan jika berlaku kebakaran dan

  kecemasan pada setiap kelas.

  3. Melaporkan kepada Guru Besar kerosakan bangunan dan pendawaian atau keadaan

  yang mengancam keselamatan murid.

  4. Memastikan langkah-langkah keselamatan semasa berada di sekolah sentiasa

  dilaksanakan dan dipatuhi.

  5. Mengadakan ceramah tentang keselamatan

  6. Pameran ( brosur,poster,risalah ) tentang keselamatan.

  JAWATANKUASA KESELAMATAN MURID

  PENGERUSI

  EN JEMALI BIN LEN

  (GURU BESAR)

  NAIB PENGERUSI 1

  EN NGAWAY ANAK BRAIN

  (PK HEM)

  NAIB PENGERUSI 2

  EN LIBAN ANAK RADEM

  (PK PENTADBIRAN)

  NAIB PENGERUSI 3

  EN MUHTAR BIN BASRI

  (PK KOKURIKULUM)

  SETIAUSAHA

  ENCIK TAIM ANAK SANDAI

  AHLI JAWATANKUASA

  SEMUA GURU DAN AKP

 • JAWATANKUASA RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN (RMT)

  Tugas Jawatankuasa Rancangan Makanan Tambahan (RMT)

  1. Menyediakan, mengedarkan borang maklumat murid ( KP/RMT/C ) kepada penjaga

  dan mengumpul semula untuk diproses.

  2. Menyenaraikan nama-nama murid yang layak.

  3. Memberi taklimat kepada murid yang layak.

  4. Menyediakan jadual bertugas guru.

  5. Membuat pesanan bahan.

  JAWATANKUASA KEBAJIKAN MURID

  Tugas Jawatankuasa Kebajikan Murid

  1. Mengurus hal ehwal murid yang memerlukan bantuan khas seperti :

  a. Murid miskin

  b. Kemalangan

  JAWATANKUASA RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN (RMT)

  PENGERUSI

  EN JEMALI BIN LEN

  (GURU BESAR)

  NAIB PENGERUSI 1

  EN NGAWAY ANAK BRAIN

  (PK HEM)

  NAIB PENGERUSI 2

  EN LIBAN ANAK RADEM

  (PK PENTADBIRAN)

  NAIB PENGERUSI 3

  EN MUHTAR BIN BASRI

  (PK KOKURIKULUM)

  SETIAUSAHA

  EN REDA ANAK MONA

  AHLI JAWATANKUASA

  PUAN ZITA WONG WEI WEI

  IBUBAPA MURID

  JAWATANKUASA KEBAJIKAN MURID

  PENGERUSI

  EN JEMALI BIN LEN

  (GURU BESAR)

  NAIB PENGERUSI 1

  EN NGAWAY ANAK BRAIN

  (PK HEM)

  NAIB PENGERUSI 2

  EN LIBAN ANAK RADEM

  (PK PENTADBIRAN)

  NAIB PENGERUSI 3

  EN MUHTAR BIN BASRI

  (PK KOKURIKULUM)

  SETIAUSAHA

  PN.SUSANA ANAK UJAN

  AHLI JAWATANKUASA

  SEMUA GURU DAN AKP,PIBG

 • c. Rawatan berterusan

  d. Kematian / anak yatim

  e. Kecemasan / bencana

  2. Mendapatkan senarai nama murid miskin dan anak yatim yang layak mendapatkan

  bantuan berdasarkan keutamaan dan keperluan.

  3. Merancang program untuk mengutip sumbangan di samping meningkatkan

  keperihatian murid terhadap kebajikan.

  4. Menubuhkan Tabung Kebajikan murid.

  JAWATANKUASA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS

  Tugas Jawatankuasa Skim Pinjaman Buku Teks

  1. Mengadakan mesyuarat AJK buku teks.

  2. Taklimat untuk guru kelas.

  3. Mengagihkan dan mengedarkan borang perjanjian SPBT.

  4. Membuat pesanan buku teks.

  5. Memastikan keselamatan buku teks.

  6. Mengadakan Spot Check buku SPBT pada murid.

  7. Mengutip bayaran ganti buku yang hilang/rosak.

  8. Memproses buku SPBT baru seperti mengecop hak milik buku.

  JAWATANKUASA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS

  PENGERUSI

  EN JEMALI BIN LEN

  (GURU BESAR)

  NAIB PENGERUSI 1

  EN NGAWAY ANAK BRAIN

  (PK HEM)

  NAIB PENGERUSI 2

  EN LIBAN ANAK RADEM

  (PK PENTADBIRAN)

  NAIB PENGERUSI 3

  EN MUHTAR BIN BASRI

  (PK KOKURIKULUM)

  SETIAUSAHA

  PN PETRA ANAK PATRICK ABOR

  AHLI JAWATANKUASA

  SEMUA GURU KELAS DAN GURU

  MATAPELAJARAN

 • JAWATANKUASA DISIPLIN

  Tugas Jawatankuasa Disiplin

  1. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa.

  2. Merancang aktiviti Badan Disiplin.

  3. Memastikan peraturan-peraturan sekolah dikuatkuasakan.

  4. Mengambil tindakan yang sesuai terhadap kes-kes murid yang melanggar peraturan

  tatatertib salah laku.

  5. Menyelaras dan menyediakan rekod disiplin dan rekod murid.

  6. Menentukan penerapan amalan-amalan dan nilai-nilai murni.

  7. Melantik pengawas untuk sesi persekolahan tahun berikutnya.

  8. Menyelia dan mengagihkan tugas pengawas sekolah.

  9. Mengadakan taklimat kepimpinan pengawas.

  10. Menjadi pegawai perhubungan diantara pihak sekolah dan ibu bapa dalam masalah

  disiplin murid.

  JAWATANKUASA BIMBINGAN DAN KAUNSELING

  Tugas Jawatankuasa Bimbingan dan Kaunseling

  JAWATANKUASA DISIPLIN

  PENGERUSI

  EN JEMALI BIN LEN

  (GURU BESAR)

  NAIB PENGERUSI 1

  EN NGAWAY ANAK BRAIN

  (PK HEM)

  NAIB PENGERUSI 2

  EN LIBAN ANAK RADEM

  (PK PENTADBIRAN)

  NAIB PENGERUSI 3

  EN MUHTAR BIN BASRI

  (PK KOKURIKULUM)

  SETIAUSAHA

  EN. MOHD.KHAIRUDDIN BIN MOHAMAD

  ZATAR

  AHLI JAWATANKUASA

  WARDEN,GURU KELAS, SEMUA GURU

  DAN AKP

  JAWATANKUASA BIMBINGAN DAN KAUNSELING

  PENGERUSI

  EN JEMALI BIN LEN

  (GURU BESAR)

  NAIB PENGERUSI 1

  EN NGAWAY ANAK BRAIN

  (PK HEM)

  NAIB PENGERUSI 2

  EN LIBAN ANAK RADEM

  (PK PENTADBIRAN)

  NAIB PENGERUSI 3

  EN MUHTAR BIN BASRI

  (PK KOKURIKULUM)

  SETIAUSAHA

  EN. AWANGKU AZWANI B. AWANG

  YAMAN

 • 1. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa.

  2. Menyediakan rancangan tahunan dan menyelaras pelaksanaan program Bimbingan dan

  Kaunseling.

  3. Menyelaras dan menyediakan rekod Bimbingan dan Kaunseling murid dan

  menyediakan laporan.

  4. Menyelaras hubungan dengan jabatan agensi luar untuk mendapat khidmat nasihat.

  5. Menjalankan ujian khas untuk mengesan potensi minat dan sahsiah murid.

  6. Mengadakan program khas bagi kumpulan murid yang bermasalah

  ( risiko tinggi)

  JAWATANKUASA UNIT DATA

  JAWATANKUASA UNIT DATA

  PENGERUSI

  EN JEMALI BIN LEN

  (GURU BESAR)

  NAIB PENGERUSI 1

  EN NGAWAY ANAK BRAIN

  (PK HEM)

  NAIB PENGERUSI 2

  EN LIBAN ANAK RADEM

  (PK PENTADBIRAN)

  NAIB PENGERUSI 3

  EN MUHTAR BIN BASRI

  (PK KOKURIKULUM)

  SETIAUSAHA

  EN TAIM ANAK SANDAI

  AHLI JAWATANKUASA

  CIK ALYAA BINTI RAMLI

  (PRA/ONLINE THN 1)

  CIK CHRISTINA LEVAN

  (KWAPM)

  PUAN SUSANNA ANAK UJAN

  (SMA)

  GURU KELAS

 • Tugas Jawatankuasa Unit Data

  1. Mengisi dan melengkapkan serta mengemaskini data SMM.

  2. Membuat pendaftaran online Tahun Satu.

  3. Membuat pendaftaran murid prasekolah.

  4. Mengisi dan melengkapkan borang berkaitan untuk laporan PPD.

  5. Mengisi dan mengemaskini data KWAPM.

  JAWATANKUASA PPDA DAN PROSIDAR

  Tugas Jawatankuasa PPDA dan Prosidar

  1. Mengadakan mesyuarat AJK .

  2. Menyediakan Sudut atau Lorong PPDa.

  3. Merancang dan melaksanakan program PROSIDAR.

  4. Menyediakan bahan-bahan untuk dimuatkan dalam sudut atau lorong PPDa.

  5. Mengesan murid-murid yang terlibat dengan rokok atau bahan-bahan terlarang yang

  lain.

  6. Mengadakan program khas pencegahan dadah

  JAWATANKUASA BEBAS DENGGI DAN PENYAKIT BERJANGKIT

  JAWATANKUASA PPDA DAN PROSIDAR

  PENGERUSI

  EN JEMALI BIN LEN

  (GURU BESAR)

  NAIB PENGERUSI 1

  EN NGAWAY ANAK BRAIN

  (PK HEM)

  NAIB PENGERUSI 2

  EN LIBAN ANAK RADEM

  (PK PENTADBIRAN)

  NAIB PENGERUSI 3

  EN MUHTAR BIN BASRI

  (PK KOKURIKULUM)

  SETIAUSAHA

  EN JOSHUA TEMBAK

  AHLI JAWATANKUASA

  SEMUA GURU DAN AKP

  JAWATANKUASA BEBAS DENGGI DAN PENYAKIT BERJANGKIT

  PENGERUSI

  EN JEMALI BIN LEN

  (GURU BESAR)

  NAIB PENGERUSI 1

  EN NGAWAY ANAK BRAIN

  (PK HEM)

  NAIB PENGERUSI 2

  EN LIBAN ANAK RADEM

  (PK PENTADBIRAN)

  NAIB PENGERUSI 3

  EN MUHTAR BIN BASRI

  (PK KOKURIKULUM)

 • Tugas Jawatankuasa Bebas Denggi dan Penyakit Berjangkit

  1. Mengadakan mesyuarat AJK.

  2. Mengenalpasti jika ada murid-murid yang diserang deman Denggi.

  3. Mengadakan Program Bebas Denggi di Peringkat Sekolah.

  4. Memberi maklumat kepada murid tentang Deman Denggi, nyamuk Aedes dan

  penyakit berjangkit sewaktu perhimpunan (Program 5 minit)

  5. Memastikan tiada tempat pembiakan nyamuk Aedes di kawasan sekolah.

  6. Mengadakan program untuk mengelakkan penyakit berjangkit di peringkat sekolah.

  7. Mengadakan program gotong-royong untuk menghapuskan tempat pembiakan nyamuk

  Aedes

  SETIAUSAHA

  PUAN ZITA WONG WEI WEI

  AHLI JAWATANKUASA

  SEMUA GURU DAN AKP

  SEMUA MURID

 • PENGURUSAN ASRAMA

  CARTA ORGANISASI ASRAMA

  TAHUN 2015

  PERATURAN ASRAMA

  (PENASIHAT)

  EN.JEMALI BIN LEN

  (GURU BESAR)

  (PENGERUSI)

  EN.NGAWAY ANAK BRAIN

  (PK HEM)

  (SETIAUSAHA)

  PN.SUSANA ANAK UJAN

  (PENYELIA ASRAMA)

  (PEMBANTU AM

  RENDAH/TUKANG MASAK)

  EN.CHIPPING ANAK LOTTOR

  PN. RITA ANAK ABAK

  (PEMBANTU PENGURUSAN MURID

  ASRAMA)

  PN.GLORIA BINTI MUROH

  PN.WINNIE AREN LAH

  (KETUA WARDEN)

  EN. TAIM ANAK SANDAI (WARDEN)

  EN. MOHAMAD KHAIRUDDIN BIN

  MOHAMAD ZATAR

  PENGAWAS ASRAMA

  MURID ASRAMA

  PENGURUSAN ASRAMA

 • Peraturan Asrama adalah perlu

  untuk mencapai matlamat matlamat seperti

  Kemajuan dalam bidang pelajaran, Memupuk semangat

  bertanggungjawab dan berkerja sama,saling hormat-menghormati,

  di samping menjamin suasana yang aman dan teratur di asrama,

  Oleh itu adalah tertakluk kepada peraturan-

  Asrama dan kerjasama penghuni adalah diminta

  untuk mengikuti dan mematuhi peraturan-peraturan tersebut.

  a) PELAJARAN :

  Kemajuan pelajaran penghuni akan diawasi oleh pihak Asrama.

  Masa Sekolah.

  1. Penghuni penghuni asrama hendaklah mematuhi Jadual Waktu yang ditetapkan

  oleh pihak sekolah.

  2. Tidak seorang pun dibenarkan tinggal di asrama ataupun balik ke asrama di masa

  persekolahan. Jika ada perkara yang mustahak kebenaran hendaklah diperolehi

  dari pihak sekolah.

  Selepas Sekolah .

  Tiap-tiap penghuni mesti mengulangkaji pelajaran mengikut Jadual Waktu yang ditetapkan

  oleh pihak asrama.

  b) TATATERTIB

  Akhlak.

  1. Tiap-tiap penghuni mestilah sentiasa berkelakuan baik, samada di dalam ataupun

  di luar asrama.

  2. Penghuni penghuni tidak dibenarkan sama sekali berkelakuan tidak senonoh,

  mencuri, merokak, menggunakan dadah atau merosakkan harta benda asrama.

  Disiplin.

  1. Badan Disiplin yang terdiri dari Guru Besar, PK HEM, Penyelia Asrama, Warden

  dan Pengawas-pengawas asrama berkuasa menjalankan disiplin di asrama.

  2. Penghuni yang melanggar peraturan asrama akan didenda.

  c) PAKAIAN.

  1. Penghuni mestilah sentiasa berpakaian kemas.

  2. Pakaian sekolah hendaklah digunakan pada waktu-waktu sekolah.

  3. Di lain-lain masa di asrama, termasuk hari kelepasan, penghuni-penghuni

  hendaklah memakai pakaian yang sesuai, bersih dan kemas.

  4. Pakaian sukan hendaklah dipakai pada waktu Kokurikulum.

 • d) KEBERSIHAN DAN KESIHATAN

  Kebersihan dan Kesihatan Diri.

  1. Kebersihan diri sendiri hendaklah sentiasa dijaga.

  2. Guru Warden/Warden,Penyelia Asrama dan Pembantu Pengurusan Murid akan

  menjalankan pemeriksaan kebersihan diri penghuni asrama dari masa ke semasa.

  3. Sebarang penyakit dan kemalangan hendaklah dilaporkan kepada Warden,

  Penyelia Asrama,PPM, PK HEM atau Guru Besar.

  Kebersihan Bilik Asrama.

  1. Bilik Asrama mestilah sentiasa bersih dan teratur.

  2. Pemeriksaan umum akan diadakan seminggu sekali. Pemeriksaan mengejut akan

  juga diadakan oleh Warden,Penyelia Asrama dan PPM.

  3. Makanan tidak dibenarkan dimakan dalam bilik Asrama,kecuali dengan

  kebenaran pihak asrama.

  4. Pakaian dan peralatan hari-hari seperti tuala, sarung bantal dan selimut hendaklah

  bersih dan kemas.

  5. Pakaian dan barang yang basah dan kotor tidak boleh disimpan dalam Bilik

  Asrama.

  Kebersihan Bilik Makan.

  1. Penghuni asrama hendaklah sentiasa menjaga kebersihan Dewan Makan.

  2. Pinggan dan cawan dan lain-lain barang dari Dewan Makan TIDAK di benarkan

  dibawa keluar dari Dewan Makan.

  3. Pinggan, cawan dan sudu yang telah digunakan hendaklah dicuci dengan bersih

  dan diletakkan kembali di tempat yang disediakan.

  Kebersihan Bilik Mandi.

  1. Penghuni asrama tidak dibenarkan merendam pakaian dalam kolam.

  2. Pakaian basah hendaklah dijemur di tempat yang dikhaskan.

  3. Pastikan Bilik Mandi sentiasa bersih dan teratur.

  Kebersihan Kawasan Asrama.

  1. Jangan sepahkan sampah dalam kawasan Asrama.

  2. Semua sampah hendaklah dibuang ke dalam tong sampah yang disediakan.

 • e) KEGIATAN.

  Semua penghuni asrama diwajibkan mengambil bahagian dalam kegiatan sekolah dan

  asrama.

  f) KESELAMATAN.

  1. Penghuni asrama bertanggungjawab atas keselamatan barang-barang mereka

  sendiri.

  2. Barang-barang kemas TIDAK dibenarkan dibawa ke asrama.

  3. Alat-alat merbahaya, seperti pisau, TIDAK boleh disimpan di asrama.

  4. Penghuni asrama mestilah mengetahui peraturan keselamatan api.

  5. Penghuni asrama tidak sekali-kali dibenarkan membuat sambungan elektrik atau

  mengunakan lilin atau pelita.

  g) KELUAR DARI ASRAMA.

  1. Penghuni asrama TIDAK dibenarkan keluar tanpa kebenaran.

  2. Penghuni boleh keluar satu kali sahaja seminggu pada masa yang ditetapkan oleh

  pihak sekolah atau asrama tetapi mereka TIDAK dibenarkan bermalam di luar.

  3. Penghuni asrama yang hendak keluar dari kawasan asrama/sekolah hendaklah

  mendapat kebenaran daripada Warden,Penyelia Asrama, PPM,PK HEM atau Guru

  Besar.

  4. Murid yang keluar asrama/sekolah hendaklah membawa Kad Kebenaran Keluar

  dan ditandatangani oleh ibubapa atau penjaga mereka.

  h) AM.

  1. Penghuni asrama adalah juga tertakluk kepada Peraturan Sekolah.

  2. Murid-murid yang disingkirkan dari asrama TIDAK akan diterima lagi.

  3. Murid yang ingin tinggal di asrama adalah dengan kerelaan diri sendiri dan bukan

  atas PAKSAAN ibubapa/penjaga mereka.

 • PERINCIAN TUGAS AHLI JAWATANKUASA ASRAMA

  TANGGUNGJAWAB PENOLONG KANAN PENTADBIRAN.

  Melaksanakan program peningkatan akademik murid asrama.

  Pengurusan Kakitangan asrama.

  Menjalankan tugas-tugas yang diarahkan oleh Guru Besar.

  Menjalankan tugas Guru Besar semasa ketiadaannya.

  TANGGUNGJAWAB PENOLONG KANAN HEM.

  Menentukan sistem kemasukan dan penempatan murid ke asrama.

  Membantu urusan pelantikan warden asrama.

  Melaksanakan program-program bagi peningkatan akademik murid asrama.

  Membantu menguruskan kakitangan asrama.

  Memastikan pengurusan kesihatan murid asrama dijaga.

  Menyemak data Sistem Murid Asrama.

  Menyelia tugas warden, penyelia asrama dan pembantu pengurusan murid.

  Memastikan penyelia makanan dipantau mengikut jadual/menu yang

  ditetapkan.

  Memastikan premis asrama dijaga dengan bersih dan selamat.

  Bertanggungjawab atas keselamatan murid, bangunan dan alatan asrama

  supaya sentiasa dalam keadaan baik.

  Melaporkan segera sebarang kes kecemasan yang berlaku di asrama kepada

  Guru Besar.

  Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Besar.

  TANGGUNGJAWAB PENOLONG KANAN KOKURIKULUM.

  Memastikan semua murid asrama melibatkan diri dalam semua aktiviti

  kokurikulum dan sukan di asrama.

  Menyediakan kemudahan,tempat dan peralatan yang mencukupi.

  Menyediakan jurulatih dan pembimbing.

  Memastikan murid asrama menyertai pertandingan-pertandingan anjuran

  Pejabat Pelajaran Daerah,Jabatan Pelajaran Negeri,Kementerian Pelajaran dan

  sekolah.

  Menjalankan tugas-tugas yang diarahkan oleh Guru Besar.

  Menjalankan tugas Guru Besar semasa ketiadaannya.

 • TUGAS KETUA WARDEN.

  Mewakili Guru Besar / Penolong Kanan Hal Ehwal Murid seperti yang

  diarahkan.

  Menentukan dasar-dasar asrama yang telah diputuskan oleh jawatankuasa

  Pengurusan dan Pentadbiran Asrama dilaksanakan sepenuhnya.

  Menyelia dan menyelaras tugas-tugas warden.

  Memeriksa Buku Laporan Harian Warden dan melaporkannya kepada Penolong

  Kanan Hal Ehwal Murid.

  Bertanggungjawab dalam pengurusan disiplin , kaunseling dan program

  pembangunan insan di asrama.

  Memastikan warden menjalankan tanggungjawabnya.

  Membantu menguruskan kemasukan murid baru seperti penyediaan borang /

  dokumen, taklimat kemasukan dan orientasi dan sebagainya.

  Menjalankan tugas-tugas lain seperti yang diarahkan oleh pihak pentadbir.

  TUGAS WARDEN.

  Menguatkuasakan/memastikan peraturan asrama dipatuhi dan mengambil

  tindakan ke atas hal-hal berkaitan disiplin berdasarkan prosedur yang ditetapkan.

  Menyemak dan menyiasat serta mengambil tindakan susulan ke atas sebarang

  laporan yang diterima daripada pengawas atau mana-mana individu yang

  berkaitan dengan Disiplin dan Keselamatan dan Kebajikan murid.

  Menyediakan laporan harian.

  Menyelia / memantau dan merekodkan aktiviti-aktiviti harian dan berkala;

  contohnya

  - belajar malam

  - kelas tambahan

  - aktiviti hujung minggu

  - aktiviti gotong-royong

  Memantau pengawas bertugas .

  Mengadakan pemeiksaan dan roll call

  Menguruskan kebenaran keluar / masuk murid asrama.

  Mengadakan perjumpaan mingguan dangan Lembaga Pengawas Asrama.

  Mengadakan pemeriksaan dan membuat laporan , Dormitori, tandas,bilik air,

  persekitaran serta dewan makan.

  Mengurus murid sakit dan urusan yang berkaitan dengannya.

  Memantau dan memeriksa Laporan Akademik murid asrama serta mengambil

  tindakan susulan yang sesuai.

  Membantu mengurus kemasukan murid asrama.

  - Penyediaan borang / dokumen

  - Taklimat kemasukan

  - Sesi suai kenal / orientasi

  Menyediakan Takwim serta Jadual Harian Asrama.

 • Menganjurkan Aktiviti.

  Mengadakan Perjumpaan dengan waris.

  Mengadakan latihan kecemasan.

  Memantau peralatan,kemudahan serta perkara-perkara yang berkaitan dengan

  keselamatan.

  Menyelia dan memantau kebajikan murid berkaitan:

  - Makanan

  - Keselesaan di asrama

  - Kesihatan

  - Keselamatan

  - Kebajikan

  Menyalankan tugas-tugas yang diarahkan oleh Guru Besar / Penolong Kanan Hal

  Ehwal Murid.

  TUGAS PENYELIA ASRAMA

  1.1 Pentadbiran

  Menyelia kakitangan asrama, perkhidmatan keselamatan dan pembersihan.

  Mengurus inventori asrama.

  Mengurus semua stor asrama.

  Menyediakan rekod-rekod murid yang tinggal di asrama.

  Menguruskan Jadual Tugasan Harian / Bulanan bagi kakitangan asrama.

  Mengurus Pejabat Asrama dan memastikan perkara-perkara berikut teratur dan

  kemas.

  - Sistem Fail

  - Data-data

  - Peralatan dan perabot serta susun aturnya.

  - Buku Stok / inventori peralatan,perkakas,perabot dan lain-lain.

  - Pekeliling-pekeliling yang berkaitan asrama.

  - Buku Laporan Prestasi Kontraktor.

  - Membantu warden dalam urusan / pengambilan dan pendaftaran

  murid.

  Memastikan hapuskira peralatan dan perabot asrama / dewan makan diuruskan.

  Bertanggungjawab melaporkan sebarang kerosakan kepada Guru Besar dan

  mengambil tindakan susulan setelah mendapat kebenaran.

  Mengumpul maklumat dari pihak yang berkaitan, menyediakan dan menghantar

  data kepada pihak-pihak yang berkaitan.

  Membantu menjayakan sebarang aktiviti asrama.

  Menghadiri taklimat,mesyuarat serta kursus yang berkaitan.

  Mengurus hal-hal berkaitan penggunaan asrama oleh pihak luar.

  Membantu tugas-tugas warden ketika ketiadaannya di asrama.

  Bertanggungjawab melengkap dan mengemaskini data SMA.

  1.2 Kewangan

  Mengurus permohonan barang dan peralatan asrama untuk kegunaan asrama.

 • Menyediakan anggaran peruntukan tahunan asrama.

  Mengurus pembayaran bil-bil asrama.

  Mengurus Buku Tunai Asrama.

  Membuat penyata audit setiap hujung tahun.

  Menuntut Geran Perkapita (PCG) asrama dan pelarasan jika ada.

  Membuat kutipan yuran asrama jika ada.

  1.3 Kontrak Penswastaan.

  3.3.1 Bekalan Makanan .

  Mengawal kebersihan makanan dan minuman serta pekerja dewan makan

  mengikut garis panduan kebersihan.

  Mengemukakan Laporan Bulanan Makanan ke Jabatan Pelajaran Negeri.

  Mengemukakan Laporan Makanan Tahunan ke Kementerian Pelajaran Malaysia.

  Bertanggungjawab sepenuhnya berkaitan bekalan makanan

  - Mengisi Borang Pesanan .

  - Menerima dan memeriksa bahan mentah.

  - Mendapatkan pengesahan atau persetujuan Guru Besar jika

  berlaku pertukaran bahan / menu.

  - Memantau proses penyediaan makanan.

  - Menastikan kontraktor mematuhi perjanjian kontrak dari aspek

  bahan mentah, spesifikasi dan masa yang ditetapkan.

  Memastikan premis dan perabot selamat digunakan.

  Memastikan kontraktor mematuhi peraturan / garis panduan berkaitan barang /

  bahan makanan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran,Kementerian

  kesihatan dan Pihak Berkuasa Tempatan.

  Memastikan penerimaan bahan mentah mencukupi dan berkualiti.

  3.3.2 Kawalan Keselamatan.

  Memastikan Pengawal Keselamatan menjalankan tugas seperti perjanjian

  kontrak.

  Menyediakan jadual bertugas Pengawal Keselamatan.

  Menyedia dan menghantar Laporan harian / bulanan kepada pihak pengurusan

  3.3.3 Pembersihan Kawasan.

  Memastikan kerja-kerja pembersihan kawasan dijalankan seperti dalam

  perjanjian kontrak.

  Menghantar Laporan bulanan kepada pihak sekolah dan kontraktor.

  3.3.4 Kebajikan.

  Penyeliaan kesihatan murid berkaitan.

  - Pengurusan Pergerakan murid asrama ke klinik / hospital

 • - Menyediakan dan mengemaskini Rekod Kesihatan Murid

  Asrama

  - Memastikan kesihatan dan kebersihan murid sentiasa terurus.

  3.3.5 Fizikal.

  Menjaga kebersihan kawasan asrama termasuk bangunan-bangunan.

  Melaporkan kerosakan harta benda kerajaan kepada Guru Besar.

  Menjalankan pemeriksaan setiap pagi untuk menentukan kebersihan dormitori,

  tandas,bilik air, dewan makan dan persekitaran asrama dalam keadaan bersih,

  teratur dan diurus rapi.

  Menghantar Laporan Bulanan Pembersihan Asrama.

  3.3.6 Keselamatan.

  Memastikan semua peralatan keselamatan di asrama berfungsi dengan baik.

  Memastikan keselamatan persekitaran asrama selamat.

  Memastikan semua kerosakan di asrama diselenggara dangan segera.

  Memastikan semua pendawaian dan peralatan elektrik mematuhi keselamatan

  untuk digunakan.

  TUGAS PEMBANTU PENGURUSAN MURID (PPM)

  Bertanggungjawab dalam pembentukan perkembangan jasmani, emosi, rohani

  dan intelek murid arama.

  Menjaga hal ehwal murid-murid istimewa / murid-murid sekolah daripada

  semua aspek pengurusan di asrama.

  Membimbing / melatih / mengasuh kanak-kanak istimewa / murid-murid

  mengenai semua aspek yang berkaitan dengan tata kelakuan, akhlak, adap

  sopan, menjaga kebersihan diri / alam sekitar.

  Melayan keperluan murid yang sakit atau bermasalah emosi.

  Mengawasi keselamatan murid.

  Menjadi pengantara dengan ibu bapa dan penjaga murid.

  Menghadiri dan mengambil bahagian dalam setiap mesyuarat pengurusan

  asrama.

  Membantu pelaksanaan Program Orientasi murid.

  Bertanggungjawab melaporkan kepada pihak pentadbir dan pengurusan asrama

  sebarang perkara yang tidak teratur, tidak mencukupi dan tidak sesuai di

  asrama.

  Menyemak dan memastikan keperluan diri murid asrama terurus.

  Menyediakan laporan / rekod kesihatan murid asrama.

  Membantu pelaksanaan aktiviti murid asrama.

  Memastikan pelaksanaan aktiviti berjalan mengikut jadual.

  - Aktivti Umum membantu melaksanakan dan memastikan murid

  mengambil bahagian secara aktif dalam aktiviti berikut :

 • Perhimpunan Umum

  Gotong royong

  Aktiviti sukan dan rekreasi

  Pemeriksaan mengejut roll call

  Sambutan Hari Kebesaran

  Latihan Kecemasan

  - Aktivti Harian Melaksana serta memastikan aktiviti harian dipatuhi oleh semua murid.

  Melatih, mendidik dan memastikan murid ke sekolah mengikut masa yang

  ditetapkan.

  - Hadir ke sekolah 15 minit sebelum waktu persekolahan rasmi bermula : Hari persekolahan harian.

  Kelas bombing

  Persekolahan gentian

  Aktiviti sukan dan Permainan / Kokurikulum

  Majlis dan Upacara sekolah.

  - Membawa bahan dan peralatan yang selengkapnya.

  - Memaklumkan kepada guru kelas / pihak pentadbiran jika murid tidak dapat hadir ke sekolah atas sebab-sebab kesihatan.

  Kelas Persediaan.

  - Membimbing dan membantu murid belajar selepas waktu persekolahan.

  - Memastikan murid mempunyai masa rehat yang mencukupi sebelum masuk ke kelas persediaan.

  - Membimbing dan memastikan murid asrama hadir ke kelas persediaan pada waktu yang ditetapkan.

  - Membaca buku dan membuat kerja sekolah.

  - Mematuhi disiplin belajar ketika berada di dalam kelas.

  - Mengemas bahan dan peralatan yang digunakan sebelum meninggalkan kelas persediaan.

  Waktu Makan.

  Melayan, membimbing dan memastikan penghuni asrama mengamalkan cara-cara dan adab

  sopan ketika makan.

  - Membasuh tangan dengan menggunakan sabun sebelum makan.

  - Beratur ketika mengambil makanan.

  - Mengambil makanan mengikut keperluan bagi mengelakkan pembaziran.

  - Duduk dengan tenang dan sopan.

  - Tidak berbual secara keterlaluan dan bermain ketika makan.

  - Membaca doa selepas makan.

  - Meletakkan peralatan makan di tempat yang disediakan selepas makan.

 • - Membersihkan tangan selepas makan.

  - Keluar dari Dewan Makan teratur.

  Waktu Masuk dan Bangun Tidur.

  - Melatih murid tidur pada masa yang ditetapkan.

  - Melatih dan memastikan murid supaya membuang air dan membersih diri sebelum masuk tidur.

  - Melatih murid supaya mengamalkan adab tidur.

  - Memastikan lampu dormitory dipadamkan semasa tidur.

  - Memastikan murid membersih dan mengemas tempat tidur setiap masa.

  Pemeriksaan Kesihatan.

  - Melatih murid menjaga kebersihan, keceriaan dan keselamatan di asrama.

  - Menjaga kebersihan asrama, tandas, persekitaran dan Dewan Makan.

  - Memastikan tidak ada sampah di persekitaran asrama.

  - Bersama bertanggungjawab memelihara keceriaan asrama dan kawasan sekitar.

  - Sentiasa menggunakan kasut atau selipar ketika berjalan dan bermain.

  Pengurusan Diri.

  - Membimbing murid asrama sentiasa memelihara kekemasan dan kebersihan diri.

  - Membimbing murid asrama menyesuaikan diri dengan rakan-rakan dalam pergaulan.

  - Membimbing murid mengemas diri dengan baik dan memakai pakaian dengan kemas dan teratur.

  - Membantu dan membimbing murid asrama mengurus pakaian seperti membersih dan mengemas pakaian pada setiap hari.

  - Melatih dan membimbing murid mengemas diri dengan baik seperti: Memakai pakaian dengan kemas dan teratur.

  Menggunakan krim rambut dan menyikat dengan rapi.

  Memakai bedak yang dibenarkan.

  Membasuh, menjemur, mengangkat, mengosok dan menyimpan

  pakaian dengan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan.

  Riadah

  - Membimbing penghuni asrama ketika bermain di luar waktu persekolahan dan waktu kegiatan riadah .

  - Memastikan murid bermain di kawasan padang atau ruang-ruang yang dibenarkan.

 • - Membimbing murid mengamalkan serta menghayati semangat kesukanan sepanjang aktiviti riadah dilaksanakan.

  Pengurusan Disiplin.

  Membimbing dan mengasuh murid asrama supaya sentiasa berakhlak, berdisiplin dan

  mematuhi peraturan yang ditetapkan.

  - Dalam pergaulan.

  - Ketika makan.

  - Semasa menyertai kegiatan sukan dan permainan.

  - Ketika belajar.

  Kebersihan.

  - Membimbing, melatih, mengawal dan memastikan penghuni asrama menjaga kebersihan dan keceriaan asrama.

  - Dormitori.

  - Persekitaran dan Dewan makan.

  - Bilik mandi dan tandas.

  - Kelas persediaan.

  Kebajikan dan Keselamatan.

  - Membantu dan melayan keperluan penghuni asrama yang sakit atau menghadapi masalah

  - Menghubungi ibu bapa atau penjaga.

  - Menyediakan rawatan awal.

  - Pengurusan mendapatkan rawatan di klinik dan hospital.

  - Melayan keperluan murid yang sakit menghadapi masalah emosi.

  - Mengawasi murid asrama ketika bermain di luar waktu persekolahan.

  - Memupuk nilai-nilai kasih sayang dan sosial di kalangan murid asrama.

  - Memastikan dan mendidik murid asrama mengamalkan cara pemakanan yang baik.

  Pengantara dengan ibu bapa / penjaga.

  - Menjadi Pengantara kepada murid yang sakit atau pun menghadapi masalah disiplin, kesihatan, gangguan emosi dan keperluan lain.

  - Menghubungi ibu bapa / penjaga bagi murid asrama yang bermasalah.

  - Mengadakan pertemuan dan perbincangan dengan ibu bapa / penjaga.

  - Memaklumkan masalah kepada ibu bapa / penjaga murid asrama.

  - Menjalankan tugas dan amanah yang diarahkan oleh pengurusan asrama.

 • MATLAMAT

  Melahirkan generasi yang seimbang, sihat, cerdas, berdaya tahan, berdaya saing, berakhlak

  dan berketrampilan dengan tumpuan kepada mencungkil, memupuk, mengembang dan

  memantapkan minat, serta bakat yang ada pada setiap individu bagi mengukuhkan aspek

  jasmani, emosi, rohani dan intelek.

  OBJEKTIF

  1. Memberi peluang seluas-luasnya kepada penglibatan pelajar supaya mereka memperolehi

  pengetahuan tentang fungsi dan peranan

  2. Menggunakan dan menggalakkan penyertaan aktif dan sungguh sungguh untuk

  membentuk sifat tanggungiawab, rajin berusaha, dan perasaan bangga atas kejayaan diri dan

  sekolah.

  3. Menggunakan kokurikulum untuk menyokong pembelajaran ,membina perasaan yakin diri

  dan watak mulia serta membolehkan hubungan dua hala di antara persekolahan pelajar

  dengan alam masyarakat sekitar.

  4. Membina imej sekolah sebagai sekolah berwatak melalui kejayaan kokurikulum yang

  cemerlang.

  STRATEGI

  Untuk mencapai matlamat yang telah ditetapkan, beberapa strategi pelaksanaan perlu diikuti.

  Antaranya ialah :

  i. Kegiatan kokurikulum dan akademik yang telah dijadualkan hendaklah seimbang.

  Aktiviti kokurikulum yang dirancang perlu bersesuaian dengan kurikulum.

  ii. Pihak sekolah dari semasa ke semasa perlu menambahkan bilangan persatuan/

  kelab/unit pakaian seragam untuk memberi peluang kepada murid melibatkan diri

  secara aktif.

  iii. Setiap murid akan melibatkan diri secara aktif sama ada secara individu atau

  kumpulan.

  iv. Setiap murid diwajibkan menganggotai sekurang-kurangnya 3 aktiviti iaitu satu

  daripada persatuan/kelab, satu daripada sukan/permainan dan satu daripada pasukan

  unit pakaian seragam.

  v. Setiap persatuan/kelab/unit pakaian seragam perlu merancang dengan teliti, menarik,

  kreatif dan berfaedah bagi aktiviti yang akan dijalankan. Aktiviti tersebut perlulah

  dipelbagaikan seperti lawa