pengajaran math

Post on 30-May-2018

250 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/14/2019 Pengajaran Math

  1/117

 • 8/14/2019 Pengajaran Math

  2/117

  i

  Standard KualitiPengurusan dan Pengajaran MatematikSekolah Menengah

  ISBN

  HAKCIPTA

  Rekabentuk Kulit

  Shamsuri bin Sujak

  Penerbit

  CAWANGAN SAINS DAN MATEMATIKJEMAAH NAZIR SEKOLAH

  ARAS 3-5, BLOK E15,KOMPLEKS KERAJAAN PARCEL E

  PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN62604 PUTRAJAYA

  (TEL : 03-88844161, FAX : 03-88886867)

 • 8/14/2019 Pengajaran Math

  3/117

  ii

  Diterbitkan Oleh :

  CAWANGAN SAINS DAN MATEMATIKJEMAAH NAZIR SEKOLAH

  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAARAS 3 - 5, BLOK E15

  KOMPLEKS KERAJAAN PARCEL EPUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN

  PERSEKUTUAN62604 PUTRAJAYATel : 03 - 8884 4161Fax : 03 - 8888 6867

  Email : [email protected]

  Cetakan Pertama2007

  ISBN 983-2509-16-5

 • 8/14/2019 Pengajaran Math

  4/117

  iii

  Didedikasikan untuk semuaDidedikasikan untuk semuaDidedikasikan untuk semuaDidedikasikan untuk semuaDidedikasikan untuk semua

  Nazir Mata Pelajaran Matematik ,Nazir Mata Pelajaran Matematik ,Nazir Mata Pelajaran Matematik ,Nazir Mata Pelajaran Matematik ,Nazir Mata Pelajaran Matematik ,

  Pengetua serta Guru Matematik di seluruh negaraPengetua serta Guru Matematik di seluruh negaraPengetua serta Guru Matematik di seluruh negaraPengetua serta Guru Matematik di seluruh negaraPengetua serta Guru Matematik di seluruh negara

  sempena Sambutan 50 Tahun Kemerdekaansempena Sambutan 50 Tahun Kemerdekaansempena Sambutan 50 Tahun Kemerdekaansempena Sambutan 50 Tahun Kemerdekaansempena Sambutan 50 Tahun Kemerdekaan

  MalaysiaMalaysiaMalaysiaMalaysiaMalaysia

 • 8/14/2019 Pengajaran Math

  5/117

  iv

  Assalamualaikum w.b.t dan salam sejahtera,

  Tahniah dan syabas diucapkan kepada Jemaah Nazir Sekolah, Kementerian

  Pelajaran Malaysia atas inisiatif menerbitkan Standard Kualiti Pengurusan Dan

  Pengajaran Sains dan Matematik sebagai panduan kepada semua Guru Besar,

  Pengetua serta guru Sains dan Matematik dalam memastikan pencapaian kualiti

  Pendidikan Sains dan Matematik di sekolah berada pada tahap yang tinggi.

  Sesungguhnya Standard ini menjadi pelengkap kepada usaha Kementerian

  Pelajaran Malaysia dalam menyemarakkan semangat dan usaha untuk melonjak

  kecemerlangan pendidikan bagi meletakkan Malaysia dalam arus perdana

  pendidikan dunia.

  Pendidikan Sains dan Matematik adalah menjadi teras dalam usaha

  menghasilkan modal insan yang berdaya saing. Saya berharap Standard inidapat dimanfaatkan oleh semua pihak untuk memperkukuhkan keupayaan dan

  meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik

  di sekolah. Secara tidak langsung, kefahaman, kecekapan dan keberkesanan

  pendidikan Sains dan Matematik di sekolah akan meningkat.

  Saya amat yakin bahawa menerusi pendidikan Sains dan Matematik yang

  berkualiti, hasrat Kementerian Pelajaran Malaysia untuk menjadikan pendidikan

  di negara ini bertaraf dunia akan tercapai.

  Selamat Maju Jaya.

  DATO SERI HISHAMMUDDIN BIN TUN HUSSEIN

  MENTERI PELAJARAN MALAYSIA

  KATA ALU-ALUAN

  iv

 • 8/14/2019 Pengajaran Math

  6/117

  v

  SEKAPUR SIREH

  KETUA PENGARAH PELAJARAN MALAYSIA

  Assalamualaikum w.b.t dan salam sejahtera,

  Terlebih dahulu saya mengucapkan tahniah dan syabas kepada Jemaah Nazir

  Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia atas inisiatif menerbitkan Standard

  Kualiti Pengurusan Dan Pengajaran Sains dan Matematik. Penerbitan Standard

  ini adalah satu usaha yang terpuji.

  Kurikulum Pendidikan Sains dan Matematik telah digubal selaras dengan usaha

  Kementerian Pelajaran Malaysia untuk merealisasikan misi dan wawasan

  negara. Kurikulum ini dapat menyediakan modal insan yang boleh menyumbang

  kepada pembangunan dan kemajuan diri, keluarga, masyarakat dan negara

  yang komprehensif merangkumi bidang pendidikan, ekonomi, sosial dan moral

  serta berintegriti, bersatu padu, demokratik, liberal dan dinamik.

  Guru Besar, Pengetua serta guru Sains dan Matematik bertanggungjawab untukmempertingkatkan kualiti pendidikan Sains dan Matematik di peringkat sekolah.

  Oleh yang demikian, mereka haruslah berilmu, peka terhadap perkembangan

  terbaru di dalam Pendidikan Sains dan Matematik serta mahir dengan tugas

  menghasilkan pengajaran Sains dan Matematik yang berkualiti tinggi.

  Standard ini disediakan untuk membantu sekolah mencapai matlamat yang

  dimaksudkan di atas. Mudah-mudahan, ia akan dimanfaatkan oleh semua pihak

  yang terlibat dengan pendidikan Sains dan Matematik.

  Semoga usaha murni ini akan dapat diteruskan dari semasa ke semasa demikepentingan dan kemajuan pendidikan di negara kita.

  Sekian, terima kasih.

  Selamat Maju Jaya.

  DATO HAJI ALIMUDDIN BIN HAJI MOHD DOM

  v

 • 8/14/2019 Pengajaran Math

  7/117

  vi

  PRAKATA

  KETUA NAZIR SEKOLAH

  Assalamualaikum w.b.t dan salam sejahtera,

  Standard Kualiti Pengurusan dan Pengajaran (SKPP) Sains dan Matematik ini adalah

  kesinambungan kepada Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM) yang telah

  diterbitkan dalam tahun 2003. Standard ini telah diolah dengan mengambil kira falsafah,

  konsep, matlamat dan objektif pendidikan Sains dan Matematik serta perkembangan

  dan perubahan terkini dalam sistem pendidikan negara seperti pelaksanaan Program

  Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam bahasa Inggeris (PPSMI)

  dan Penilaian Berasaskan Sekolah (PBS).

  Pada dasarnya, Kurikulum Sains dan Matematik kini mengutamakan proses pendidikan

  yang bersifat menyeluruh dan seimbang meliputi perkembangan intelek, rohani, emosi

  dan jasmani. Sebagai pemimpin instruksional di sekolah, Guru Besar dan Pengetua

  harus berupaya memberikan bimbingan profesional kepada semua stafnya. Guru Sains

  dan Matematik pula selain daripada melaksanakan kurikulum yang telah digubal,

  hendaklah juga menjadi agen inovasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran danberkemahiran memberikan pendidikan yang berkualiti kepada semua murid.

  Jemaah Nazir Sekolah mengambil inisiatif menerbitkan SKPP Sains dan Matematik ini

  sebagai usaha membantu Guru Besar, Pengetua dan guru mata pelajaran Sains dan

  Matematik meningkatkan pengetahuan, kefahaman dan kemahiran mereka mengenai

  pendidikan Sains dan Matematik, khususnya dalam aspek pengurusan Kurikulum Sains

  dan Matematik serta pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah.

  Semoga dengan usaha ini, mereka yang terlibat akan lebih berkeupayaan untuk

  menguruskan program-program pendidikan Sains dan Matematik di peringkat sekolah

  dengan lebih berkesan. Diharap Standard ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh semua

  pihak yang terlibat dengan pendidikan Sains dan Matematik di sekolah dan seterusnya

  menjadi suatu bahan rujukan profesional. Sekian, terima kasih.

  Salam hormat,

  HAJI ABDUL ADZIS BIN ABAS

  vi

 • 8/14/2019 Pengajaran Math

  8/117

  vii

  Kurikulum Matematik Sekolah Menengah menyarankan pendekatan

  pembelajaran yang menekankan penglibatan murid secara aktif. Selain

  itu, pemupukan nilai-nilai murni, penguasaan kemahiran Matematik,

  Kemahiran Berfikir Kreatif dan Kritis serta strategi berfikir perlu dibangunkan

  sejajar dengan keperluan untuk membangunkan modal insan yang dapat

  menyumbang kepada pembangunan negara dan kesejahteraan sejagat.

  Standard Kualiti Pengurusan dan Pengajaran (SKPP) Matematik Sekolah

  Menengah diterbitkan bertujuan membantu pihak sekolah untuk

  mempertingkatkan lagi kualiti pendidikan Matematik di sekolah. Pihak

  sekolah hendaklah menggunakannya dengan bijaksana dan menyesuaikan

  panduan yang terdapat di dalamnya dengan keadaan sekolah dan

  keperluan murid.

  DARI MEJA PENERBIT

 • 8/14/2019 Pengajaran Math

  9/117

  viii

  AHLI JAWATANKUASA PENGGUBALAN DAN PENERBITAN

  PENASIHAT

  HAJI ABDUL ADZIS BIN ABASKETUA NAZIR SEKOLAH

  JEMAAH NAZIR SEKOLAH

  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

  HAJAH ESAH BT JANTAN

  TIMBALAN KETUA NAZIR SEKOLAH (OPERASI)

  JEMAAH NAZIR SEKOLAH

  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

  PENGERUSI

  HAJI YUSOF BIN HAMIDKETUA SEKTOR KURIKULUM

  JEMAAH NAZIR SEKOLAH

  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

  PENYELARAS

  SHAMSURI BIN SUJAK

  KETUA PENOLONG PENGARAH SAINS & MATEMATIK

  JEMAAH NAZIR SEKOLAH

  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

  AHLI

  HAJI ALI BIN ABU BAKAR

  Dr. LOGESWARY a/p DORAISAMY

  FARIDAH BINTI YANG RAZALI

  SHADHANA a/p POPATLAL

  TAMRIN BIN ZAHARUDIN

  ISHAK BIN ARIF

  CHIANG CHOON LIM

  JAMALIAH BINTI HAJI MOHD SOM

  KRISHNAN a/l MUNUSAMY

  JUANANG TININ

  AHMAD KAMAL BIN HAJI YASIN

  ZAINAL BIN MOHAMAD

  NOOR FILZAH BINTI KAMARUDDIN

  BAYNUM BINTI HASSAN

  URUS SETIA

  CAWANGAN SAINS DAN MATEMATIK

  JEMAAH NAZIR SEKOLAH

  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

 • 8/14/2019 Pengajaran Math

  10/117

  ix

  Tajuk Muka Surat

  Kata Alu-Aluan YB Menteri Pelajaran Malaysia

  Sekapur Sireh Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia

  Prakata Ketua Nazir Sekolah

  Dari Meja PenerbitFalsafah Pendidikan Kebangsaan

  Misi Kementerian Pelajaran Malaysia

  Visi Jemaah Nazir Sekolah

  Misi Jemaah Nazir Sekolah

  Matlamat Jemaah Nazir Sekolah

  Matlamat dan Objektif Pendidikan Matematik

  Objektif Pendidikan Matematik Sekolah Menengah

  Bab 1 Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM) - Sekolah

  1.1 Pengenalan

  1.2 Pernyataa