pelaporan sn 5

Download Pelaporan SN 5

Post on 26-Jan-2016

221 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

pppm

TRANSCRIPT

DATA MAKLUMAT MURIDSJK(C) LOK KHOONKAMPUNG AYER JERNEH,KEMASIK, KEMAMANPENTAKSIRAN MATA PELAJARAN SAINS TAHUN 5NAMA GURU MATA PELAJARAN :KELAS:5 MERAHTARIKH :21/10/2014BILNAMA MURIDNO. SURAT BERANAKJANTINA(STANDARD KANDUNGAN)KEMAHIRAN(STANDARD KANDUNGAN)PENGETAHUANNILAIBAND KESELURUHAN SAINSTAHUN 5KEMAHIRAN SAINTIFIKPERATURAN BILIK SAINSPROSES HIDUP HAIWANPROSES HIDUP TUMBUHANTENAGASIFAT CAHAYAELEKTRIKHABAJIRIMASID DAN ALKALIBUMI, BULAN DAN MATAHARITEKNOLOGITAHAP PENGUASAAN1.1.11.1.21.1.31.1.41.1.51.1.61.1.71.1.81.1.91.1.101.1.111.1.121.22.13.1, 3.23.33.44.14.2, 4.35.15.26.16.2, 6.37.1, 7.2, 7.38.19.19.2, 9.3, 9.410.111.111.212.1, 12.21LIM SI SEANAC 1001L613223363366666666666666666666662SAW JIN CHENGAC 1002L266666666633333333233333333222333THAM JIA LEAC 1003L633333333333333333233333333222334LEE YEN NIEAC 1004P2333333333333333332333333332223356789101112131415..0GURU SAINSGURU BESAR5 MERAHSJK(C) LOK KHOON

Isikan NAMA SEKOLAHIsikan ALAMAT SEKOLAHMemerhatiMengelasMengukur Menggunakan NomborMembuat InferensMeramalBerkomunikasiMenggunakan Perhubungan Ruang dan MasaMentafsir DataMendefinisi secara operasiMengawal pemboleh ubahMembuat hipotesisMengeksperimenKemahiran ManipulatifPeraturan Bilik Sains3.1 Ciri dan tingkah laku khas haiwan untuk melindungi diri.3.2 Mereka cipta model haiwan.3.3 Kemandirian spesies haiwan.3.4 Hubungan makanan antara hidupan.4.1 Ciri khas tumbuhan untuk melindungi diri.5.1 Sumber dan bentuk tenaga.5.2 Tenaga boleh dibaharui dan tidak boleh dibaharui.6.1 Cahaya bergerak lurus.6.2 Cahaya boleh dipantulkan.6.3 Cahaya boleh dibiaskan.7.1 Sumber tenaga elektrik.7.2 Litar elektrik lengkap.7.3 Langkah-langkah keselamatan pengendalian peralatan elektrik.8.1 Suhu dan haba.9.1 Keadaan jirim.9.2 Perubahan keadaan jirim.9.3 Kitaran air semulajadi.9.4 Kepentingan sumber air.12.1 Kestabilan dan kekuatan sesuatu objek dan binaan.12.2 Pembudayaan kehidupan lestari.Nama Guru Besar4.2 Kemandirian spesies tumbuhan.4.3 Kepentingan kemandirian spesies tumbuhan.10.1 Sifat kimia bahan.11.1 Pergerakan bumi.11.2 Fasa-fasa bulan.

LAPORAN MURID(INDIVIDU)SJK(C) LOK KHOONKAMPUNG AYER JERNEH,KEMASIK, KEMAMANPENTAKSIRAN MATA PELAJARAN SAINS TAHUN 51Nama Murid :LIM SI SEANLIM SI SEANLIM SI SEANNo. Surat BeranakAC 1001SAW JIN CHENGSAW JIN CHENGJantinaLTHAM JIA LETHAM JIA LEKelas5 MERAHLEE YEN NIELEE YEN NIENama Guru Sains000Tarikh Pelaporan00000Berikut adalah pernyataan bagi pencapaian murid:0000BILSTANDARD KANDUNGANKEMAHIRANTAHAP PENGUASAANTAFSIRAN0011.1.1MEMERHATI6Menggunakan semua deria yang terlibat untuk membuat pemerhatian secara kualitatif dan kuantitatif bagi menerangkan fenomena atau perubahan yang berlaku secara sistematik Menggunakan alat yang sesuai jika perlu untuk membantu pemerhatian00000021.1.2MENGELAS1Menyatakan ciri objek dengan melihat persamaan dan perbezaan00000031.1.3MENGUKUR MENGGUNAKAN NOMBOR3Mengukur dengan menggunakan alat dan unit piawai yang betul00000041.1.4MEMBUAT INFERENS2Memerihalkan lebih dari satu tafsiran yang munasabah bagi satu peristiwa atau pemerhatian00000051.1.5MERAMAL2Memerihalkan satu kemungkinan atau peristiwa00000061.1.6BERKOMUNIKASI3Merekodkan maklumat atau idea dalam lebih dari satu bentuk yang sesuai00000071.1.7MENGGUNAKAN PERHUBUNGAN RUANG DAN MASA3Menyusun kejadian suatu fenomena atau peristiwa mengikut kronologi berdasarkan masa00000081.1.8MENTAFSIR DATA6Memberi penerangan secara rasional dengan membuat intrapolasi atau ekstrapolasi daripada data yang dikumpulkan00000091.1.9MENDEFINISI SECARA OPERASI3Membuat satu tafsiran tentang apa yang dilakukan dan diperhatikan bagi satu situasi mengikut aspek yang ditentukan000000101.1.10MENGAWAL PEMBOLEH UBAH3Menentukan pemboleh ubah yang dimanipulasi dalam suatu penyiasatan000000111.1.11MEMBUAT HIPOTESIS6Merangka satu penyiasatan untuk diuji berdasarkan hipotesis yang dibina000000121.1.12MENGEKSPERIMEN6Mencetuskan persoalan baru dan merancang satu eksperimen untuk menguji hipotesis baru daripada persoalan yang dicetuskan000000131.2KEMAHIRAN MANIPULATIF6Mengguna, mengendali, melakar, membersih dan menyimpan penggunaan peralatan, bahan sains dan spesimen yang digunakan dalam suatu aktiviti dengan kaedah yang betul, bersistematik, berhemah dan menjadi contoh kepada rakan lain142.1PERATURAN BILIK SAINS6Menjadi contoh kepada rakan dalam mematuhi peraturan bilik sainsBILSTANDARD KANDUNGANPENGETAHUANTAHAP PENGUASAANTAFSIRAN13.1CIRI DAN TINGKAH LAKU KHAS HAIWAN UNTUK MELINDUNGI DIRI6Mereka bentuk model haiwan imaginasi dengan mengaplikasikan pengetahuan tentang ciri dan tingkah laku khas haiwan serta membuat penaakulan tentang ciri tersebut.3.2MEREKA CIPTA MODEL HAIWAN23.3KEMANDIRIAN SPESIES HAIWAN6Menyokong ramalan tentang cara haiwan lain memastikan kemandirian spesiesnya berdasarkan pengetahuan ciri atau tingkah laku haiwan tersebut.33.4HUBUNGAN MAKANAN ANTARA HIDUPAN6Merumus tentang hubungan makanan antara hidupan dengan proses fotosintesis dari segi perpindahan tenaga.44.1CIRI DAN TINGKAH LAKU KHAS TUMBUHAN UNTUK MELINDUNGI DIRI6Menjana idea tentang kepentingan ciri khas tumbuhan terhadap hidupan lain.54.2KEMANDIRIAN SPESIES TUMBUHAN6Menyokong ramalan tentang cara pencaran biji benih atau buah bagi tumbuhan lain untuk memastikan kemandirian spesies berdasarkan pengetahuan ciri tumbuhan tersebut.4.3KEPENTINGAN KEMANDIRIAN SPESIES TUMBUHAN65.1SUMBER DAN BENTUK TENAGA6Mereka bentuk model secara kreatif dan inovatif dengan memerihalkan perubahan bentuk tenaga yang terlibat.75.2TENAGA BOLEH DIBAHARUI DAN TIDAK BOLEH DIBAHARUI6Menjana idea tentang kesan sekiranya sumber tenaga yang boleh dibaharui berkurangan.86.1CAHAYA BERGERAK LURUS6Membuat kesimpulan tentang faktor yang mempengaruhi saiz dan bentuk bayang-bayang.96.2CAHAYA BOLEH DIPANTULKAN6Menaakul penggunaan sifat cahaya bagi alat atau model yang dicipta.6.3CAHAYA BOLEH DIBIASKAN107.1SUMBER TENAGA ELEKTRIK6Menjana idea tentang kelebihan dan kekurangan litar bersiri dan litar selari.7.2LITAR ELEKTRIK LENGKAP7.3LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN PENGENDALIAN PERALATAN ELEKTRIK118.1SUHU DAN HABA6Menjana idea tentang alat yang mengaplikasi prinsip pengembangan dan pengecutan bahan dengan menerangkan cara ia berfungsi.129.1KEADAAN JIRIM6Menganalogikan sifat pepejal, cecair dan gas dan kaitannya dengan susunan zarah dengan situasi kehidupan seharian.139.2PERUBAHAN KEADAAN JIRIM6Berkomunikasi tentang faktor yang mengganggu kitaran air semulajadi dan kesannya terhadap hidupan.9.3KITARAN AIR SEMULAJADI9.4KEPENTINGAN SUMBER AIR1410.1SIFAT KIMIA BAHAN6Menjana idea kebolehan asid dan alkali untuk mengubah sifat sesuatu bahan.1511.1PERGERAKAN BUMI6Menjana idea tentang kesan lain yang disebabkan oleh putaran dan peredaran Bumi serta melibatkan Bulan dan Matahari.1611.2FASA-FASA BULAN6Berkomunikasi bagi menyatakan bahagian permukaan Bulan yang sama sentiasa menghadap Bumi dan memerihalkan gambaran tersebut.1712.1KESTABILAN DAN KEKUATAN SESUATU OBJEK DAN BINAAN6Menambahbaik model binaan yang dicipta berdasarkan dapatan pengujian yang telah dijalankan12.2PEMBUDAYAAN KEHIDUPAN LESTARIBILNILAITAHAP PENGUASAANTAFSIRAN1SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI6Minat, bersifat ingin tahu, jujur dan tepat dalam merekod data, berani mencuba, bersistematik,bekerjasama, rajin dan tabah dalam menjalankan tugas, bertanggung jawab ke atas diri, rakan, alam sekitar dan berhemah tinggi..00GURU SAINSGURU BESAR

DATA PERNYATAAN TPDATA PERNYATAAN TAHAP PENGUASAANMEMERHATITAHAP PENGUASAANTAFSIRAN1Menyatakan semua deria yang terlibat untuk membuat pemerhatian tentang fenomena yang berlaku2Memerihalkan penggunaan semua deria yang terlibat untuk membuat pemerhatian tentang fenomena atau perubahan yang berlaku3Menggunakan semua deria yang terlibat untuk membuat pemerhatian tentang fenomena atau perubahan yang berlaku4Menggunakan semua deria yang terlibat untuk membuat pemerhatian secara kualitatif bagi menerangkan fenomena atau perubahan yang berlaku Menggunakan alat yang sesuai jika perlu untuk membantu pemerhatian5Menggunakan semua deria yang terlibat untuk membuat pemerhatian secara kualitatif dan kuantitatif bagi menerangkan fenomena atau perubahan yang berlaku Menggunakan alat yang sesuai jika perlu untuk membantu pemerhatian6Menggunakan semua deria yang terlibat untuk membuat pemerhatian secara kualitatif dan kuantitatif bagi menerangkan fenomena atau perubahan yang berlaku secara sistematik Menggunakan alat yang sesuai jika perlu untuk membantu pemerhatianMENGELASTAHAP PENGUASAANTAFSIRAN1Menyatakan ciri objek dengan melihat persamaan dan perbezaan2Memerihalkan ciri objek dengan menyatakan persamaan dan perbezaan3Mengasing dan mengumpul objek berdasarkan ciri sepunya dan berbeza4Mengasing dan mengumpul objek berdasarkan ciri sepunya dan berbeza dan menyatakan ciri sepunya yang digunakan5Mengasing dan mengumpul objek berdasarkan ciri sepunya dan berbeza dan menyatakan ciri sepunya yang digunakan serta boleh menggunakan ciri lain untuk mengasing dan mengumpul6Mengasing dan mengumpul objek berdasarkan ciri sepunya dan berbeza sehingga peringkat terakhir dan menyatakan ciri yang digunakanMENGUKUR MENGGUNAKAN NOMBORTAHAP PENGUASAANTAFSIRAN1Menyatakan lebih dari satu peralatan yang sesuai bagi mengukur suatu kuantiti2Memerihalkan peralatan dan cara mengukur yang sesuai bagi suatu kuantiti3Mengukur dengan menggunakan alat dan unit piawai yang betul4Mengukur dengan menggunakan alat dan unit piawai dengan teknik yang betul5Mengukur dengan menggunakan alat dan unit piawai dengan teknik yang betul serta merekod dalam jadual secara sistematik dan lengkap6Menunjuk cara untuk mengukur dengan menggunakan alat dan unit piawai dengan teknik yang betul serta merekod dalam jadual secara sistematik dan lengkapMEMBUAT INFERENSTAHAP PENGUASAANTAFSIRAN1Menyatakan satu tafsiran yang munasabah bagi satu peristiwa atau pemerhatian2Memerihalkan lebih dari satu tafsiran yang munasabah bagi satu peristiwa atau pemerhatian3Membuat kesimpulan awal yang munasabah berdasarkan beberapa tafsiran bagi satu peristiwa atau pemerha