pelaporan dskp kssr tahun 5 - tmk

Download Pelaporan Dskp Kssr Tahun 5 - Tmk

Post on 03-Jun-2018

226 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/11/2019 Pelaporan Dskp Kssr Tahun 5 - Tmk

  1/20

  SK SRI LANGAT

  BANTING SELANGOR

  NTAKSIRAN MATA PELAJARAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN

  NAMA GURU MATA PELAJARAN : PN NORBAITEE BT TALIB Kelas :5 RAJIN

  BIL

  NAMA MURID

  NTIN

  1

  30801141047

  L 1 1 1 1 1 1

  230928100672

  P 2 2 2 2 2 2

  330131020747

  L 3 3 3 3 3 3

  430729160082

  P 4 4 4 4 4 4

  NO. SURATBERANAK

  SISTEMRANGKAIANDAN DUNIA

  INTERNET

  DUNIAPANGKALAN

  DATA

  SRDI1.0

  SRDI2.0

  SRDI3.0

  DPD1.0

  DPD2.0

  DPD3.0

  AMAD SUAIL !IN AMAD

  MURNIAINA ANIS !ATRIS"IA !INTIAMAD #AU$I

  %E MUAMMAD AKMAL !IN%E SA#IE

  EREEN !ATRIS"IA !INTISARUL KAMEL

 • 8/11/2019 Pelaporan Dskp Kssr Tahun 5 - Tmk

  2/20

  SK SRI LANGAT

  BANTING SELANGOR

  NTAKSIRAN MATA PELAJARAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN

  NAMA GURU MATA PELAJARAN : PN NORBAITEE BT TALIB Kelas :5 RAJIN

  BIL

  NAMA MURID

  NTINNO. SURATBERANAK

  SISTEMRANGKAIANDAN DUNIA

  INTERNET

  DUNIAPANGKALAN

  DATA

  SRDI1.0

  SRDI2.0

  SRDI3.0

  DPD1.0

  DPD2.0

  DPD3.0

  &

  307090&0062

  P & & & & & &

  6#ASIA !INTI RID$UAN 30623101746

  P 6 6 6 6 6 6

  730403080082

  P 3 4 2 4 & 6

  830331160031

  L 4 4 4 & 6 2

  ERRA #ITRI"A "ULANTI !INTI

  MUDIANT'

  #ATIN NAJIA !INTI M'DSA##IE

  ARIT S"A$(AN !INKAIRUL

 • 8/11/2019 Pelaporan Dskp Kssr Tahun 5 - Tmk

  3/20

  SK SRI LANGAT

  BANTING SELANGOR

  NTAKSIRAN MATA PELAJARAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN

  NAMA GURU MATA PELAJARAN : PN NORBAITEE BT TALIB Kelas :5 RAJIN

  BIL

  NAMA MURID

  NTINNO. SURATBERANAK

  SISTEMRANGKAIANDAN DUNIA

  INTERNET

  DUNIAPANGKALAN

  DATA

  SRDI1.0

  SRDI2.0

  SRDI3.0

  DPD1.0

  DPD2.0

  DPD3.0

  9

  312171000&6

  P & 3 4 3 4 &

  10KUSAIRI D'L !IN A! KAMAL 1231312312

  L 3 4 2 4 & 6

  1130427101167

  L 4 4 4 & 6 2

  12A)*+,l A))a+ A*-al 1234 L & 3 4 3 4 &

  INTAN S"A$LIANA !INTI

  SAI#UL IS"AM

  M'AMMAD AMIR AIAL!IN AMAD J'ARI

 • 8/11/2019 Pelaporan Dskp Kssr Tahun 5 - Tmk

  4/20

  SK SRI LANGAT

  BANTING SELANGOR

  NTAKSIRAN MATA PELAJARAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN

  NAMA GURU MATA PELAJARAN : PN NORBAITEE BT TALIB Kelas :5 RAJIN

  BIL

  NAMA MURID

  NTINNO. SURATBERANAK

  SISTEMRANGKAIANDAN DUNIA

  INTERNET

  DUNIAPANGKALAN

  DATA

  SRDI1.0

  SRDI2.0

  SRDI3.0

  DPD1.0

  DPD2.0

  DPD3.0

  13A)*+,l S/a/ 1234 L 3 4 2 4 & 6

  14Aas $,/a*+ 1234 L 4 4 4 & 6 2

  1&A*s Sa/ 1111344 P & 3 4 3 4 &

  16Da+s/a 132&43&T L 3 4 2 4 & 6

 • 8/11/2019 Pelaporan Dskp Kssr Tahun 5 - Tmk

  5/20

  SK SRI LANGAT

  BANTING SELANGOR

  NTAKSIRAN MATA PELAJARAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN

  NAMA GURU MATA PELAJARAN : PN NORBAITEE BT TALIB Kelas :5 RAJIN

  BIL

  NAMA MURID

  NTINNO. SURATBERANAK

  SISTEMRANGKAIANDAN DUNIA

  INTERNET

  DUNIAPANGKALAN

  DATA

  SRDI1.0

  SRDI2.0

  SRDI3.0

  DPD1.0

  DPD2.0

  DPD3.0

  17El #aa/ 34&666 L 4 4 4 & 6 2

  18a*5 $a+* 34&666 L & 3 4 3 4 &

  19M,/a))a A+*sa) Aass* &&67787 L 3 4 2 4 & 6

  20M,/a))a A)ee+ L,5)a &&6778 L 4 4 4 & 6 2

 • 8/11/2019 Pelaporan Dskp Kssr Tahun 5 - Tmk

  6/20

  SK SRI LANGAT

  BANTING SELANGOR

  NTAKSIRAN MATA PELAJARAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN

  NAMA GURU MATA PELAJARAN : PN NORBAITEE BT TALIB Kelas :5 RAJIN

  BIL

  NAMA MURID

  NTINNO. SURATBERANAK

  SISTEMRANGKAIANDAN DUNIA

  INTERNET

  DUNIAPANGKALAN

  DATA

  SRDI1.0

  SRDI2.0

  SRDI3.0

  DPD1.0

  DPD2.0

  DPD3.0

  21Te-, M,/a))a Na,al 44444332 L 4 4 4 & 6 2

  22S/a/+,l Sa5*+* 234234234 P & 3 4 3 4 &

  23S/a Is-aa+ 34&7733 L 3 4 2 4 & 6

  24M,/a))a I-/a a* 224&&667 L 4 4 4 & 6 2

 • 8/11/2019 Pelaporan Dskp Kssr Tahun 5 - Tmk

  7/20

  SK SRI LANGAT

  BANTING SELANGOR

  NTAKSIRAN MATA PELAJARAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN

  NAMA GURU MATA PELAJARAN : PN NORBAITEE BT TALIB Kelas :5 RAJIN

  BIL

  NAMA MURID

  NTINNO. SURATBERANAK

  SISTEMRANGKAIANDAN DUNIA

  INTERNET

  DUNIAPANGKALAN

  DATA

  SRDI1.0

  SRDI2.0

  SRDI3.0

  DPD1.0

  DPD2.0

  DPD3.0

  2&Da+* Ia* 4&672&6 P & 3 4 3 4 &

  26AMIR !IN AMAD J'ARI

  133211&& L & 3 4 3 4 &

  27A)*+,l A*-al 31209&66 L & 3 4 3 4 &

  28S/a/ A)*+,l 49097977 L & 3 4 3 4 &

 • 8/11/2019 Pelaporan Dskp Kssr Tahun 5 - Tmk

  8/20

  SK SRI LANGAT

  BANTING SELANGOR

  NTAKSIRAN MATA PELAJARAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN

  NAMA GURU MATA PELAJARAN : PN NORBAITEE BT TALIB Kelas :5 RAJIN

  BIL

  NAMA MURID

  NTINNO. SURATBERANAK

  SISTEMRANGKAIANDAN DUNIA

  INTERNET

  DUNIAPANGKALAN

  DATA

  SRDI1.0

  SRDI2.0

  SRDI3.0

  DPD1.0

  DPD2.0

  DPD3.0

  29Aas $a* Ka)al 66986388 L & 3 4 3 4 &

  30A*s S,+aa /a*s 84874799 P & 3 4 3 4 &

  31Da+)al*a) 102763210 L & 3 4 3 4 &

  32El*a Mee+*)a 1206&1621 L & 3 4 3 4 &

 • 8/11/2019 Pelaporan Dskp Kssr Tahun 5 - Tmk

  9/20

  SK SRI LANGAT

  BANTING SELANGOR

  NTAKSIRAN MATA PELAJARAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN

  NAMA GURU MATA PELAJARAN : PN NORBAITEE BT TALIB Kelas :5 RAJIN

  BIL

  NAMA MURID

  NTINNO. SURATBERANAK

  SISTEMRANGKAIANDAN DUNIA

  INTERNET

  DUNIAPANGKALAN

  DATA

  SRDI1.0

  SRDI2.0

  SRDI3.0

  DPD1.0

  DPD2.0

  DPD3.0

  33 $a+* 138&40032 L 1 3 2 3 3 &

  34 A+*sa) Aass* 1&6428443 L & 3 4 3 4 &

  3& A)ee+ L,5)a 1743168&4 L & 3 4 3 4 &

  36Te-, Na,al 19220&26& L & 3 4 3 4 &

 • 8/11/2019 Pelaporan Dskp Kssr Tahun 5 - Tmk

  10/20

  SK SRI LANGAT

  BANTING SELANGOR

  NTAKSIRAN MATA PELAJARAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN

  NAMA GURU MATA PELAJARAN : PN NORBAITEE BT TALIB Kelas :5 RAJIN

  BIL

  NAMA MURID

  NTINNO. SURATBERANAK

  SISTEMRANGKAIANDAN DUNIA

  INTERNET

  DUNIAPANGKALAN

  DATA

  SRDI1.0

  SRDI2.0

  SRDI3.0

  DPD1.0

  DPD2.0

  DPD3.0

  37S/a/+,l S/a/+*ee 210093676 L & 3 4 3 4 &

  38 Is-aa+ $,l-a+a* 227982087 L & 3 4 3 4 &

  39M,/a))a a* I-/a 24&870498 L & 3 4 3 4 &

  40Sala)a sa* 2637&8909 L & 3 4 3 4 &

 • 8/11/2019 Pelaporan Dskp Kssr Tahun 5 - Tmk

  11/20

  SK SRI LANGAT

  BANTING SELANGOR

  NTAKSIRAN MATA PELAJARAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN

  NAMA GURU MATA PELAJARAN : PN NORBAITEE BT TALIB Kelas :5 RAJIN

  BIL

  NAMA MURID

  NTINNO. SURATBERANAK

  SISTEMRANGKAIANDAN DUNIA

  INTERNET

  DUNIAPANGKALAN

  DATA

  SRDI1.0

  SRDI2.0

  SRDI3.0

  DPD1.0

  DPD2.0

  DPD3.0

  41Ma+; *l*a5 281647320 L & 1 3 3 1 1

  42

  43

  44

 • 8/11/2019 Pelaporan Dskp Kssr Tahun 5 - Tmk

  12/20

  SK SRI LANGAT

  BANTING SELANGOR

  NTAKSIRAN MATA PELAJARAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN

  NAMA GURU MATA PELAJARAN : PN NORBAITEE BT TALIB Kelas :5 RAJIN

  BIL

  NAMA MURID

  NTINNO. SURATBERANAK

  SISTEMRANGKAIANDAN DUNIA

  INTERNET

  DUNIAPANGKALAN

  DATA

  SRDI1.0

  SRDI2.0

  SRDI3.0

  DPD1.0

  DPD2.0

  DPD3.0

  4&

 • 8/11/2019 Pelaporan Dskp Kssr Tahun 5 - Tmk

  13/20

  SK SRI LANGAT

  BANTING SELANGOR

  NTAKSIRAN MATA PELAJARAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN

  NAMA GURU MATA PELAJARAN : PN NORBAITEE BT TALIB Kelas :5 RAJIN

  BIL

  NAMA MURID

  NTINNO. SURATBERANAK

  SISTEMRANGKAIANDAN DUNIA

  INTERNET

  DUNIAPANGKALAN

  DATA

  SRDI1.0

  SRDI2.0

  SRDI3.0

  DPD1.0

  DPD2.0

  DPD3.0

  HJ SOFIAN AZMI BIN

  TAJUL ARUS

 • 8/11/2019 Pelaporan Dskp Kssr Tahun 5 - Tmk

  14/20

  SK SRI LANGAT

  BANTING SELANGOR

  PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 5

  Nama Murid : Shazdy Iskandar

  No. Surat Beranak : 34533

  Jantina : L

  Kelas : 5 RAJIN

  Nama Guru TMK : PN NORBAITEE BT TALIB

  Tarikh Pelaporan : !"##"#$%4

  Berikut adalah pern'ataan (a)i Standard Kandun)an 'an) telah dikuasai:

  SISTEM RANGKAIAN DAN DUNIA INTERNET

  Standard Kandun)an Tahap Pen)uasaan TA&SRAN

  -. /

  Memilih medium ran)kaian 'an) sesuai men)ikut situasi 'an) di(eri

  0. 1

  Men)enalpasti kesan 2ika sesuatu peranti ran)kaian tidak (er3un)si

  /. 0

  DUNIA PANGKALAN DATA

  Standard Kandun)an Tahap Pen)uasaan TA&SRAN

  -. 1

  Men)analisa petikan 'an) di(eri untuk memperoleh data

  6

  0.

  /. 7

  &&&&&&&&&&&&''&''''''''''''

  PN NORBAITEE BT TALIB

  Guru Kelas;

  Men'enaraikan laman 9e( men)ikut kate)ori 'an) (etul melalui

 • 8/11/2019 Pelaporan Dskp Kssr Tahun 5 - Tmk

  15/20

  SRDI SK1.0

  !AND TP- TP0 TP/ TP1 TP6 TP7

  !IL 2 1 2 7 7 7

  SRDI SK3.0

  !AND TP- TP0 TP/ TP1 TP6 TP7

  !IL 1 8 2 28 1 1

  TP1 TP2 TP3 TP4 TP& TP60

  1

  2

  3

  4

  &6

  7

  8

  2

  1

  2

  7 7 7

  SRDI SK1.0

  BILANGAN MURID

  TP1 TP2 TP3 TP4 TP& TP60

  &

  10

  1&

  20

  2&

  30

  1

  8

  2

  28

  1 1

  SRDI SK3.0

  !ILANGAN MURID

 • 8/11/2019 Pelaporan Dskp Kssr Tahun 5 - Tmk

  16/20

  DPD SK2.0

  !AND TP- TP0 TP/ TP1 TP6 TP7

  !IL 2 8 2 21 7 8TP1 TP2 TP3 TP4 TP& TP6

  0

  &

  10

  1&

  20

  2&

  2

  8

  1 1

  22

  7

  DPD SK3.0

  !ILANGAN MURID

 • 8/11/2019 Pelaporan Dskp Kssr Tahun 5 - Tmk

  17/20

  SRDI SK2.0

  !AND TP- TP0 TP/ TP1 TP6 TP7

  !IL 2 8 23 21 22 0

  TP1 TP2 TP3 TP4 TP& TP60

  &

  10

  1&

  20

  2&

  2

  8

  2321

  22

  0

  SRDI SK2.0

  BILANGAN MURID

  20

  2& 23

  DPD SK1.0

 • 8/11/2019 Pelaporan Dskp Kssr Tahun 5 - Tmk

  18/20

  DPD SK1.0

  !AND TP- TP0 TP/ TP1 TP6 TP7

  !IL 1 1 23 7 8 1

  DPD SK3.0

  !AND TP- TP0 TP/ TP1 TP6 TP7

  !IL 2 8 1 1 22 7

  TP1 TP2 TP3 TP4 TP& TP6

  0

  &

  10

  1&

  1 1

  78

  1

  !ILANGAN MURID

  TP1 TP2 TP3 TP4 TP& TP60

  &

  10

  1&

  20

  2&

  2

  8

  2

  21

  78

  DPD SK2.0

  !ILANGAN MURID

 • 8/11/2019 Pelaporan Dskp Kssr Tahun 5 - Tmk

  19/20

 • 8/11/2019 Pelaporan Dskp Kssr Tahun 5 - Tmk

  20/20