modul rumusan

Post on 30-May-2018

376 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/9/2019 Modul Rumusan

  1/62

  Sekolah Menengah ____________________________

  Modul Intensif Penulisan Rumusan

  Dan PemahamanSPM

  BAHASA MELAYU A+

  NAMA:_____________________________________________________

  TINGKATAN :_____________________________________________

  DISEDIAKAN OLEH : CIKGU ASRUL

 • 8/9/2019 Modul Rumusan

  2/62

  Rumusan Jawab soalan ini dulu kerana inilah lubuk markah. Saya cadangkan 10 patah kata untuk pendahuluan, 70 kata untuk isi tersurat, 25 patah kata untuk

  isi tersirat dan 15 patah kata untuk kesimpulan. Rancang perenggan anda dengan teliti.

  Untuk pendahuluan, sila semak kata-kata sinonim untuk faktor, kepentingan, kesan dansebagainya. Apakah makna perkataan ini? Natijah, kekangan, kemaslahatan, manfaat, gejala,strategi, . Sila cari makna yang tepat daripada kamus dewan.

  Mulakan isi tersurat dengan (rujuk soalan, katakanlah faktor) Salah satu faktor keracunan makananialah (isi pertama). Selain itu, (isi ke-2), Seterusnya, (isi ketiga), Seperkara lagi, (isi ke-4), malahan(isi ke-5). Di samping itu(isi ke-6) dan juga, (isi ketujuh). Justeru bukan penanda wacana.

  Kalau isi tersurat dah tulis 6, kira jumlah kata. Kalau baru 60, boleh tambah satu isi lagi. Kalausudah 65 ke atas, semak semula kalau-kalau ada perkataan yang tak perlu untuk dibuang dan bolehtambah satu isi lagi. Kalau tidak, ada teruskan saja ke perenggan seterusnya iaitu menuliskan isitersirat.

  Mulakan isi tersirat dengan menuliskan kembali soalan untuk isi tersirat. contohnya usaha-usaha

  untuk mengatasi keracunan makanan. Contoh: usaha-usaha untuk mengatasi keracunan makananialah (isi 1) dan (isi 2). Kalau belum cukup 25 patah kata, boleh tambah isi. Selain itu, (isi 3). Kesimpulan hendaklah satu ayat sahaja yang terdiri daripada 2 unsur. Unsur pertama ialah

  cadangan anda iaitu apa/siapa yang patut melakukan sesuatu. Unsur kedua ialah mengapacadangan itu patut dilaksanakan/kesan daripada cadangan itu. Contoh: Kesimpulannya, semua

  pihak harus bekerjasama untuk mengelakkan keracunan makanan ( unsur pertama ) agar keselamatan awam terjamin. ( unsur kedua ).

  Kira balik jumlah perkataan dan kalau sudah berpuas hati, tuliskan jumlah perkataan yang benar di bawah rumusan anda.

  Ingat, di samping itu dikira 2 perkataan. ( di dan ke tidak dikira) Nama khas, walau panjang manasekalipun dikira 1 perkataan dan kata ganda juga 1 perkataan.

 • 8/9/2019 Modul Rumusan

  3/62

  Contoh Rumusan Lengkap 1:Baca petikan yang diberi di bawah, kemudian buat satu rumusan tentang faktor -faktor yang menyebabkan Malaysia menjadi tumpuan pekerja asing dan kesan-kesannya . Panjang rumusan tidak melebih 120 patah perkataan.

  Kebanyakan media menganggarkan jumlah pekerja asing di negara kita telah melebihi dua juta orang. Daripada jumlahtersebut, sebahagian besarnya pula adalah bertumpu di bandar-bandar besar seperti Kuala Lumpur dan Johor Bahru.Kebanyakan daripada mereka adalah pendatang asing yang datang dari negara jiran seperti Indonesia, Myanmar, Bangladeshdan Nepal. Tumpuan mereka adalah dalam sektor pembinaan, perindustrian, perladangan dan pembantu rumah. Kedatangangolongan ini sedikit sebanyak telah memberi kesan negatif khususnya dalam segi pekerjaan penduduk tempatan dan

  pembangunan negara. Sebab utama mereka bertumpu ke negara kita adalah untuk mendapatkan peluang pekerjaan yang lebih baik berbanding dengan di negara asal mereka.Selain itu, matlamat utama mereka bertumpu ke Malaysia adalah disebabkan banyak pekerjaan yang terdapat di sini

  memberi pendapatan yang tinggi. Rata-rata golongan ini mampu memperoleh pendapatan sehingga ribuan ringgit sebulan.Daripada jumlah tersebut, sebahagian besarnya akan dikirimkan kepada keluarga mereka yang menetap di negara asal. Iniditambah pula dengan keadaan negara kita yang aman dan makmur, telah menggalakkan mereka bertumpu ke Malaysia. Hal iniamat berbeza sekali dengan keadaan di negara asal mereka seperti Indonesia, Bangladesh dan Nepal yang kerap berlaku

  pergolakan politik dan peperangan. Justeru, walaupun banyak usaha yang dilakukan oleh kerajaan Malaysia untuk mengekangkebanjiran pendatang asing ini, namun jumlah mereka semakin bertambah.

  Selain faktor di atas, kebanjiran pendatang asing di negara kita turut disebabkan oleh permintaan yang tinggi terhadap buruh asing dari luar negeri oleh majikan di Malaysia. Hal ini kerana pendatang asing sanggup menerima upah yang lebihrendah berbanding dengan buruh tempatan. Keadaan ini ditembah pula oleh sikap pekerja tempatan yang lebih gemar memilih

  pekerjaan dengan gaji yang tinggi. Lebih menyulitkan keadaan, ada pihak di negara kita yang memberi perlindungan kepada pekerja asing sehingga menggalakkan mereka bertumpu di Malaysia. Ini menyebabkan pendatang asing berasa selamat bekerjadi sini walaupun sebahagiannya tidak memiliki permit. Sikap negatif penduduk tempatan ini telah banyak menyebabkan operasimembanteras pekerja asing tanpa permit menemui kegagalan.

  Memandangkan Malaysia merupakan sebuah negara yang dikelilingi oleh lautan, keadaan pantainya yang terlalu luasmenyebabkan kawalan daripada pihak berkuasa menjadi terhad. Sebagai contohnya, sepanjang pantai barat SemenanjungMalaysia menjadi kawasan pendaratan pekerja asing tanpa permit untuk bekerja di Malaysia. Tambah merumitkan keadaan,

  jabatan yang ditugaskan untuk mengawal kebanjiran pekerja asing itu masih mengalami kekurangan penguatkuasa bagimenjalankan rondaan dan serbuan. Situasi ini telah menyebabkan ramai pekerja asing yang memasuki negara kita secara tidak sah, bebas tanpa berjaya dikesan. Kebanyakan rondaan yang dilakukan gagal menemui pekerja asing tersebut yang sebahagian

  besarnya menjadikan Selat Melaka sebagai laluan yang selamat untuk ke negara kita.Oleh sebab jumlah mereka yang terlalu ramai telah memberi kesan yang amat parah, penguatkuasaan perlulah lebih

  kerap dilakukan. Untuk tujuan tersebut, kerajaan turut menggunakan tenaga RELA bagi menjalankan rondaan dan tangkapanterhadap pekerja asing tanpa permit. Mereka yang ditangkap akan ditempatkan di pusat-pusat tahanan sebelum didakwa dandihantar pulang ke negara asal mereka. Usaha ini bukan sahaja memerlukan kos yang tinggi malah merugikan negara.

  Pendahuluan Petikan membincangkan sebab-sebab yang mendorong Malaysia menjadi tumpuan pekerja asing.

  Isi-isi Tersurat1 peluang pekerjaan yang lebih baik berbanding dengan di negara asal mereka.2 banyak pekerjaan yang terdapat di sini memberi pendapatan yang tinggi3 keadaan negara kita yang aman dan makmur 4 permintaan yang tinggi terhadap buruh asing dari luar negeri oleh majikan di Malaysia5 ada pihak di negara kita yang memberi perlindungan kepada pekerja asing6 keadaan pantainya yang terlalu luas menyebabkan kawalan daripada pihak berkuasa menjadi terhad7 kekurangan penguatkuasa bagi menjalankan rondaan dan serbuan8

  Isi-isi Tersirat1 peluang pekerjaan penduduk tempatan semakin terbatas2 jenayah membabitkan golongan ini semakin berleluasa di Malaysia3 perumahan setinggan akan semakin berleluasa dan menyesakkan kawasan bandar

  Kesimpulan Kesimpulannya, kerajaan perlu mengambil tindakan tegas agar jumlah pekerja asing dapatdikurangkan.

 • 8/9/2019 Modul Rumusan

  4/62

  Contoh Jawapan Rumusan 1:

  Petikan membincangkan sebab-sebab yang mendorong Malaysia menjadi tumpuan pekerja asing.

  Malaysia menjadi tumpuan pekerja asing disebabkan peluang pekerjaan yang lebih baik berbanding dengan di negara asal. Selain itu, mereka berkunjung ke Malaysia kerana banyak pekerjaan disini memberi pendapatan yang tinggi. Pada Masa yang sama, negara kita yang aman, telah menggalakkanmereka bertumpu ke Malaysia. Faktor lain yang menggalakkan kedatangan mereka ialah permintaan yangtinggi terhadap buruh asing oleh majikan di Malaysia. Faktor yang turut mempengaruhi kehadiran merekaialah ada pihak di negara kita memberi perlindungan kepada pekerja asing. Pantai Malaysia yang panjang

  juga menyukarkan pemantauan pekerja asing dilaksanakan.

  Kehadiran mereka telah menyebabkan peluang pekerjaan penduduk tempatan semakin terbatas.Malahan, jenayah membabitkan golongan ini semakin berleluasa di Malaysia.

  Kesimpulannya, kerajaan perlu mengambil tindakan tegas agar jumlah pekerja asing dapatdikurangkan.

  (121 patah perkataan)

  Format mudah menulis rumusan

  Petikan membincangkan _________________________________________________________.

  Punca yang menyebabkan Malaysia menjadi tumpuan pekerja asing yang pertama,___________ ___________________________________________________________________________________.Kedua,_____________________________________________________________________________.Ketiga,_____________________________________________________________________________.Keempat,___________________________________________________________________________.Kelima,_____________________________________________________________________________.Keenam,____________________________________________________________________________.Ketujuh,____________________________________________________________________________.

  Antara kesan-kesan kemasukkan pekerja asing ialah _____________________________________ _______________________________________________________________________. Selain itu, ____ ________________________________________________________.

  Kesimpulannya, kerajaan mestilah _________________________________________________ agar/supaya_________________________________________________________________________.

 • 8/9/2019 Modul Rumusan

  5/62

  Latihan Rumusan 1:Rumuskan punca lambakan barangan tiruan di Malaysia dan langkah mengatasinya . Panjang rumusan hendaklah tidak melebih 120 patah perkataan.

  Barang-barang terkenal terutamanya yang berjenama terkenal telah berada di pas