majlis peny ampaian anugerah kecemerlangan penyampaian... bacaan doa . persembahan multimedia ....

Download MAJLIS PENY AMPAIAN ANUGERAH KECEMERLANGAN Penyampaian... Bacaan Doa . Persembahan Multimedia . Ucapan

Post on 09-Jan-2020

17 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • ZECON

  MAJLIS PENY AMPAIAN

  ANUGERAH KECEMERLANGAN

  ZECON2010

  PADA

  6 OKTOBER 2010

  RUANG GALERI, RUMAR UNIVERSITI

  UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK

  Aridb DOC 93.01 11 1010

 • l

  L{li\,L.versL.H MCfLCf~SL.Cf SCfrCfWCfR.

  dan V'

  Pengell

  Pen y ~ Kecemf

  P.KHIDMAT MAKLUMAT AKADEMIK UNIMAS

  1111111111111111111111111 1000174814

  MCfj l(.s 'Pell\,~Cf V\I\.'PCf i,Q lI\, AlI\M.gerCf ~ K.ec,eV\l\.erLCf ~

  Zf3CON 201.0

  "BerteVl,t'PCft ~t Ru(;l~ Cf(;l/.ert,

  'RUliI,tCf ~ L{li\.tversttL

  (;Ill\,

  9.30 pagi

  9.45 pagi

  9.55 pagi

  ATU~

  Ketibc Bapa

  Ketib~

  UNIM,A

  Ketiba

  10.00 pagi Bacaa

  10.05pagi Perserr

  10.10 pagi Ucapa YBhg R Timbal & Anta

  ucapa\ YBhg To (Dr) Ha

 • 9.30 pagi

  9.45 pagi

  9.55 pagi

  10.00 pagi

  10.05 pagi

  10.10 pagi

  ATURCARA MAJLlS

  Ketibaan Tetamu Jemputa Bapa dan Pelajar

  Ketibaan Tetamu Jemputan UNIMAS

  Ketibaan Tetamu Jemputan ZECON dan VVIP UNIMAS

  Bacaan Doa

  Persembahan Multimedia

  Ucapan Aluan oleh YBhg Prof Dr Fatimah Abang, Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa) UNIMAS

  Ucapan oleh YBhg Tan Sri Datuk Amar (Dr) Hamid bin Bugo Pengerusi ZECON Berhad

  Penyampaian Anugerah Kecemerlangan ZECON 2010

  Penyampaian Cenderahati

  Sesi Bergambar

  Jamuan Makan Tenga

  Majlis Bersurai

 • 2.

  3.

  SENARAI PENERIMA

  NClVlA.Cl

  Pyog yCl VIA.

  NO. MClty~R.

  N Cl VlA.Cl

  PYOgyClVIA.

  No. MCltl'"~R.

  NIAIM.IA

  PYogYlA1M.

  N o. MlAtyL!z

  NIAIM.IA

  Pyog ylA 1M.

  NO. MlAtYL!z

  : A~ yClV\-g se~

  : K~umteyClClV\- s~v~L

  : 1.53 53

  : AS,tJ AZ~YClVl "Bt R.Cls,Vl~~~

  : K.ejumteyClClV\- s~v~L

  : 15.3£1'5

  : A!zlM.lAl t-tLs1::l1A1M. "g,LIi\,

  RuclulAli\, @ R.lAclUlA1i\,

  : KejUyuteYlAlA1i\, Me!zIAIi\,L!zlAl

  DIAIi\, pelM.bulAtlAli\,

  :1.301.3

  : EyvLIi\,IA A!z Mos

  : KejUyuteYlAlA1i\, Me!zIAIi\,L!zlAl

  DlAlA pelM.bulAtlAli\,

  : 1.0202

  0 .

  7 · NlAlM.a PYogYlA1M.

  N o. MlAt~

  i? NIAIM.IA

  PmgYlAIM.

  N'M'l.,

  http:NIAIM.IA

 • SENARAI PENERIMA

  . t No. MlAt~U~

  to.

  NO. MlAt~~k>.

  7-.

  No. MlAt~~k>.

  l?

  No. MlAt~~k>.

  : vooVv M~""0 CVioo

  : K~IA.~lA.te~lAlAVv 5Lek>.t~oVv~k>. DlA Vv TeLek>.ow..IA.VvLk>.lASL

  : 202i3

  : slA.~lAtclee 1S SIA.LlA~w..lAVv

  : K~IA.~lA.te~lAlAY\- 5Lek>.t~oY\-~k>.

  DlAve TeLek>.ow..IA.Vv~k>.lAS~

  : 2003i

  : sVieeVvlA AveVv lA l p KO~lA.tViIA.

  : K~IA.~lA.te~lAlAVv 5Lek>.t~oVvLk>.

  DlAVv K0I1-I.plA.te~

  : i.3~tO.3

  : No~ Aw..LzlA 1St MlAlek>.

  : K~IA.~lA.te~lAlAVv 5Lek>.tro~k>. DlAVv Kow..plA.te~

  : 0 34tO

  http:K0I1-I.plA.te

 • Pengerusi Prof Dr Wan Hashim Wan Ibrahim

  Ahli Jawatankuasa Majlis

  f

  Dr AI-Khalid Hj Othman

  Dr Wan Azlan Wan Zainal Abidin

  Dr Rubiyah Hj Baini

  Dr Abdullah Hj Yassin

  Dr Thelaha Hj Masri

  Pn Rosmina Ahmad Bustami

  Pn Hadijah Hj Morni

  Pn Sharosliza Azman

  Pn Ismawati Razali

  En Zaidi Suhai

  En Awgku Mohd Azmirul Awgku Omar

  Pn Dayang Mazina Awang Batu

  Pn Norashikin Abd Rahman

  AU1

  Cik Noorhaneyza Ali Suhardi Kechik Cik Norfarizan Johar Pn Rahana Sharkawi

  Pn Etah Maharup Pn Rohaida Mohamad Cik Siti Farazilla Jakaria

  En Edward Egat ak Bilong En Mohd Ismail Hairul Abdul Latif

 • AUTOGRAF

  1.

 • (iiW.' ,.~...

  ,

  Setinggi-tinggi peng:nar'(IIII kepada ZECON Berhad

  di alas sumb disalurkan bagi

  menjayakan paian Anugerah

  KeeelD 2010