hbef2103-750614125530-soalan tugasan hbef2103sem sept 2012.doc

Download HBEF2103-750614125530-Soalan Tugasan HBEF2103sem Sept 2012.Doc

Post on 10-Aug-2015

54 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Assignment

TRANSCRIPT

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA

OUMHBEF2103 PSIKOLOGI PENDIDIKAN

NAMA NO. MATRIKS NO.TELEFON NAMA TUTOR

: : : :

SABTURIAH BT. ALI 750614125530001 0135449291 EN.ANISWANDY B. MUHAMMAD

PUSAT PEMBELAJARAN :

UNIVERSITI TERBUKA MALAYSIA (OUM) CAWANGAN SANDAKAN. SEMESTER SEPTEMBER 2012

1.0 Pengenalan Tugasan ini membincangkan mengenai kajian yang dijalankan terhadap dua orang murid

berlainan jantina yang berada dalam lingkungan umur 7 hingga 12 tahun. Kajian meliputi perbezaan aspek pertumbuhan dan perkembangan dari segi fizikal dan kognitif.Perbezaan yang dikesan akan dikaitkan dengan faktor-faktor yang menyebabkan perbezaan tersebut dengan merujuk latarbelakang murid berkenaan dan seterusnya menghuraikan implikasi perbezaan yang wujud ke atas pengajaran dan pembelajaran guru. Kemahiran guru mendalami pengetahuan mengenai perbezaan pertumbuhan dan perkembangan murid yang turut memerlukan pendekatan berbeza amat membantu guru dalam merancang, melaksana aktiviti pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah agar lebih efisien dan berjaya mencapai objektif.

2.0 Pertumbuhan Dan Perkembangan 2.1 Konsep Pertumbuhan Pertumbuhan dan perkembangan merupakan dua aspek yang berhubung rapat dengan hayat setiap individu. Dua perkataan tersebut seolah-olah tidak dapat dipisahkan tetapi mempunyai pengertian yang berbeza. Pertumbuhan merupakan perubahan individu yang bersifat kuantitatif iaitu boleh diukur. Contohnya, perubahan dari segi tinggi dan berat badan. Woolfolk dan Margetts (2007) berpendapat bahawa pertumbuhan merupakan perubahan individu dari segi saiz dan kematangan.Saiz fizikal merujuk kepada pertambahan saiz bahagian-bahagian badan, ketinggian dan bilangan saraf-saraf ke otak.Perubahan pertumbuhan adalah perubahan individu yang nyata dan boleh diukur dari satu peringkat ke satu peringkat yang lain.

SABTURIAH BT. ALI 750614125530

1

______________________________________________________________________________ Menurut Ragbir Kaur A/P Joginder (2006) menyatakan bahawa pertumbuhan adalah perubahan manusia yang boleh diukur secara kuantitatif dari satu peringkat ke satu peringkat yang lain. Arnold Gesell dalam Kamaruddin Husin, menyatakan bahawa pertumbuhan manusia adalah mengikut corak yang dapat telaah. Beliau turut berpendapat bahawa walaupun tidak wujud individu yang benar-benar serupa tetapi perubahan pertumbuhan akan mengikut susunan umum pertumbuhan secara umum yang terjadi pada manusia.

2.1.1 Ciri-ciri pertumbuhan Antara ciri- ciri pertumbuhan adalah seperti berikut: i. ii. iii. iv. Pertumbuhan adalah bersifat kuantitatif iaitu perubahan boleh dilihat dan diukur. Saiz dan struktur badan meningkat, fizikal individu lebih besar. Saiz otak dan organ dalaman turut bertambah. Pertumbuhan mempunyai arah tertentu iaitu dari umum ke khusus, peringkat pertumbuhan yang sama tetapi pada kadar berbeza. v. Struktur mendahului fungsi.Kumpulan otot adalah lengkap sebelum dapat digunakan sepenuhnya.

2.2 Konsep Perkembangan. Ragbir Kaur A/P Joginder Singah (2006) mendefinisikan perkembangan sebagai perubahan sistematik yang berterusan yang dilalui oleh setiap individu bermula di saat kelahiran hinggalah di saat kematian. Perubahan menunjukkan sifat yang berbeza daripada tahap perkembanganSABTURIAH BT.ALI 750614125530

2

_____________________________________________________________________________ terdahulu. Perubahan juga boleh dianggap sebagai proses di mana individu melalui proses kematangan, pengukuhan dan kestabilan. Crow dan Crow menyatakan bahawa perkembangan adalah perubahan bersifat kualitatif serta cenderung ke arah yang lebih baik dari segi pemikiran, moral, rohani dan sosial.. Garrison pula berpendapat, perkembangan iaitu yang bersifat struktur, kemahiran tingkahlaku mahupun sahsiah adalah mengikut beberapa aturan semulajadi dan bersifat sejagat. Kamaruddin Husin (1997:6), perkembangan didefinisikan oleh 4 orang pakar psikologi sebagai perubahan tingkahlaku yang tersusun dan teratur. Perkembangan yang dilalui akan membantu individu mencapai proses kematangan. 2.2.1 Ciri ciri Perkembangan i. Individu melalui peringkat-peringkat tertentu dalam hayatnya iaitu bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa dan tua. ii. iii. semua individu melalui perkembangan yang sama tetapi pada kadar yang berbeza. Perkembangan dipengaruhi oleh baka tetapi persekitaran menentukan untuk

perkembangan individu ke tahap maksimum. iv. Perkembangan adalah proses perubahan yang berlaku akibat tindakan saling berkait antara jasmani dan pembelajaran. Berdasarkan pendapat-pendapat yang diketengahkan dan ciri-ciri pertumbuhan dan

perkembangan yang dinyatakan di atas dapatlah dirumuskan bahawa pertumbuhan adalah peringkat-peringkat tertentu yang bersifat kuantitatif yang dapat dilihat perubahan fizikal dan fungsinya ke arah proses kematangan. Manakala perkembangan adalah peringkat yang dilalui oleh setiap individu yang tersusun dan bersifat kualitatif iaitu tidak dapat diukur.

SABTURIAH BT.ALI 750614125530

3

______________________________________________________________________________ 3.0 Perbezaan Antara Pertumbuhan Dan Perkembangan Perbezaan individu adalah variasi dalam kehidupan manusia di mana setiap individu adalah unik dan tidak sama antara satu sama lain walaupun dilahirkan kembar.Perbezaan dapat dilihat samada dari segi temperamen, tahap tenaga, pola persahabatan dan hubungan ibu bapa dengan anak-anak ataupun sifat-sifat manusia yang berpotensi memajukan atau membataskan keupayaan dalam melakukan sesuatu. Menurut Mok Soon Sang (2001), menyatakan perbezaan individu adalah ketidaksamaan dalam aspek perkembangan secara fizikal, mental, emosi dan sosial di kalangan individu. Hum (1976) & Cattell (1971) turut menyatakan bahawa perbezaan individu adalah kebolehan diri individu dapat dilihat berasaskan kebolehan akal am.(general ability). Aspek Jasmani/Fizikal Pertumbuhan Perubahan tinggi, berat badan, pertumbuhan urat saraf, gigi dan organ deria. Perkembangan Kemahiran menggunakan pertumbuhan fizikal seperti berjalan, merangkak, berlari dan sebagainya. Kemahiran berfikir, mengingat, menaakul dan menganalisi Kemahiran menguasai dan mengawal perasaan Kemahiran disiplin dan menyesuaikan diri dalam pergaulan dengan orang lain

Mental/Kognitif

Pertambahan keupayaan berfikir

Emosi

Perasaan gembira, sayang, duka, takut Menjalin hubungan dan berinteraksi dengan keluarga dan orang lain dipersekitaran individu

Sosial

Jadual 3.1 : Perbezaan antara Pertumbuhan dan Perkembangan

SABTURIAH BT.ALI 750614125530

4

______________________________________________________________________________ 4.0 Profil 2 Orang Murid Saya memilih dua orang murid SK.Paris, Kinabatangan yang berlainan jantina tetapi berada pada peringkat umur yang sama.

4.1

Murid A Nama murid : Zahratul Raihana bt. Sharif Tarikh Lahir Bangsa Nama bapa Pekerjaan Pendapatan Nama ibu Pekerjaan : 14 Ogos 2001 : Bugis : Sharif b. Rahuni : Pekerja Kontrak pendawaian elektrik : RM500 : Fojiah@ Fauziah bt. Gahim : Surirumah

Bil. Adik beradik : 8 orang Tinggi Berat : 119 cm : 38 kg

Tahun/Kelas 2010/ Tahun 3 2011/ Tahun 4 2012/ Tahun 5

Kedudukan 1 1 1

Perolehan Gred 5 A (97.2 %) 4 A (83.2 %) 5 A (84.2 %)

4.1 : Keputusan Peperiksaan untuk 3 tahun berturut-turut Murid A

SABTURIAH BT.ALI 750614125530

5

4.2

Murid B

Nama murid : Mohd Rizan b. Alooh Tarikh lahir Bangsa Nama bapa Pekerjaan Pendapatan Nama ibu Pekerjaan : 17 Januari 2001 : Sungai : Alooh b. kokok : Petani : Rm300 : Zumatia bt. Usman : Surirumah

Bil.adik beradik : 4 orang. Tinggi Berat : 130 cm : 37 kg

Tahun/Kelas 2010/ Tahun 3 2011/ Tahun 4 2012/ Tahun 5

Kedudukan 26 24 25

Perolehan Gred 4D 1C (32.6 %) 3D 2E (22.4 %) 3D 2E (23 %)

4.2 : Keputusan Peperiksaan untuk 3 tahun berturut-turut Murid B

______________________________________________________________________________ SABTURIAH BT.ALI 750614125530 6

_____________________________________________________________________________ 5.0 Faktor-faktor menyebabkan Perbezaan dalam aspek Pertumbuhan dan Perkembangan dari segi fizikal dan kognitif. Perbezaan individu dalam perkembangan dan pertumbuhan adalah ketidaksamaan individu yang meliputi aspek fizikal, mental, emosi dan sosial. Borich & Tombari(1997): menyatakan bahawa ia adalah variasi yang diperhatikan di kalangan ahli kumpulan berdasarkan cirri seperti sikap, tahap tenaga, corak persahabatan dan hubungan ibubapa- anak. Mohd Salleh (1991) berpendapat perbezaan individu adalah ketidaksamaan samada yang dapat dilihat atau tidak yang terdapat pada diri seseorang dari segi mental, pencapaian akademik, penguasaan bahasa, saiz fizikal, perwatakan , sosial, emosi atau moral dan kreativiti .

Berikut adalah faktor-faktor yang menyebabkan perbezaan pertumbuhan dan perkembangan individu dalam aspek fizikal dan kognitif. 5.1 Faktor Endogen Faktor endogen ialah faktor dibawa oleh individu sejak dalam kandungan hingga kelahiran seseorang. Ia juga dikenali sebagai faktor keturunan atau pembawaan. 5.1.1 Baka Menurut Halizah Hamzah, Joy N. Samuel dan Rafidah Kastawi dalam buku perkembangan kanak-kanak menjelaskan bahawa baka merujuk kepada ciri-ciri biologi atau gen yang diwarisi oleh ibubapa kepada anak-anak yang mana terkandung dalam kromosom. Terdapat juga baka yang diwarisi daripada nenek-moyang. Berdasarkan soalselidik dan pemerhatian saya sebagai guru kepada kedua-dua pelajar tersebut, pengaruh baka mempengaruhi fizikal dan kognitif mereka. Dari aspek fizikal Murid A memiliki bentuk badan yang sedikit gempal

SABTURIAH BT.ALI 750614125530

7

___________________________________________________________________________ dan rendah yang diwarisi daripada k