geo manusia (taburan pddk ting.6) 1/2

Download Geo Manusia (Taburan Pddk Ting.6) 1/2

Post on 19-Jun-2015

7.179 views

Category:

Education

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. BAB 2: TABURAN PENDUDUK Taburan Penduduk Asia Tenggara Taburan penduduk dunia Taburan Penduduk Negara Membangun Taburan Penduduk Negara Maju Kesan Faktor

2. Konsep TaburanSebaran atau agihan penduduk di atas permukaan bumi 3. Jenis Taburan Penduduk Padat .Contoh Kawasan Eropah dan Asia Sederhana Padat. Contoh kawasan Pertanian Jarang. Contoh Kawasan Artik dan Antartika 4. Formula Kepadatan Penduduk Kepadatan Penduduk=Jumlah Penduduk(orang) Luas Kawasan(km persegi) 5. Kepadatan Penduduk bagi Negeri Terpilih Pada Tahun 2000 6. LatihanMengiraKepadatanPenduduk 7. TABURAN PENDUDUK DUNIA SECARA UMUM Taburan penduduk mengikut benua Taburan penduduk mengikut garis lintang Taburan penduduk mengikut kawasan Taburan penduduk mengikut ketinggian Taburan penduduk mengikut kebenuaan dan kepulauan 8. FAKTOR ALAM SEKITAR FIZIKAL YG MEMPENGARUHI TABURAN PENDUDUK DUNIA PENGARUH IKLIM Iklim khatulistiwa panas dan lembap sepanjang tahun, hujan 2600mm, sesuai untuk pertaniansawah padi. Oleh sebab itu, taburan penduduk padat.Contoh Malaysia. Kawasan tundra iklim sejuk, kurang sesuai untuk pertumbuhan tumbuhan dan petempatan.Oleh itu kepadatan penduduk rendah.contoh Greenland Kawasan Gurun panas, kontang, kemarau, gersang, tandus, kurang sesuai untuk pertumbuhan tumbuhankerana hujan kurang.Contoh Gurun Sahara. 9. ff 2.PENGARUH KONFIGURASI MUKA BUMI Kawasan tanah pamah, rata, cerun landai dan subur seperti dataran pantai menjadi tumpuan penduduk. Contoh Dataran Indus diIndia, Lembangan Hwang He dan tanah pamah St. Lawrence di Amerika Utara. Sesuai utk pertanian,darjah ketersampaian tinggi, mudah mendapat bekalan air. Kawasan Tanah Tinggi tidak menjadi tumpuan penduduk kerana kurang tanah pertanian, kesukaran komunikasi dan pengangkutan Kurang tanih utk pertanian, terpencil, hutan tebal, BMB tidak seragam. 10. FF PENGARUH TANAH TANIH Tumpuanpenduduk: Tanah chernozzem (Punjab)-gandum Tanah lanar (aluvium)-padi Tanah loess Lembangan Hwang Ho PendudukJarang Podzol (iklimsejuk) Seirozemdan hardpan(tanahkematu) diTropikakering Semuatanahdiataskurang humus danlarutresap air 11. PENGARUH SALIRAN (sungai) Pendudukpadatkerana: Berfungsisbgjalanpengangkutandanlaluankapaldagang Membekalkan air domestik Tapakbinapetempatan Tanihaluviumutkpertanian Contoh: Sg Indus di IndiaSg. Rhine dijermandanSg. Thames di England 12. FF alamsekitarmanusia Demografi Pembandaran Pengangkutan Jenis dan aktiviti ekonomi Governan Sejarah awal petempatan dan perkembangan tamadun manusia 13. LATIHAN 1.Terangkan konsep taburan penduduk (5 markah) 2. Mengapakah taburan pendudduk Malaysia berbeza-beza mengikut kawasan? (8 markah) 3. Jelaskan kesan taburan penduduk yang berbeza terhadap sumber alam di Malaysia. (12 markah) 14. SKEMA JAWAPAN 1.Terangkan konsep taburan penduduk (5 markah) Konsep taburan penduduk -sebaran atau agihan penduduk di atas permukaan bumi. Taburan penduduk tidak sekata iaitu padat,sederhana dan jarang. Contoh: - di Malaysia negeri2 pantai barat penduduk padat. - Pedalaman Sabah dan Sarawak penduduk jarang 15. 2. Mengapakah taburan penduduk Malaysia berbeza-beza mengikut kawasan? (8 markah) a.Keadaan bentuk muka bumi. b.Saiz negeri c. Faktor kemajuand.Sejarah pembangunan ekonomi 16. 3. Jelaskan kesan taburan penduduk yang berbeza terhadap sumber alam di Malaysia.(12 markah) Kesan negatif a.Tekanan terhadap sumber alam khususnya sumber tanah b.Kepupusan dan kemerosotan sumber alam c.Pencemaran sumber alam d.Pembaziran sumber alam Kesan positif a.Pembangunan sumber alam meningkat. 17. FF ALAM SEKITAR MANUSIA YG MEMPENGARUHI TABURAN PENDUDUK1.JENIS DAN AKTIVITI EKONOMI Perindustrian.(penduduk padat) -Cth: kawasan perindustriandi Ruhr, Jerman, Damodar di India, Tashkent di Rusia menjadi tumpuan pendudukKerana menawarkan peluang pekerjaan danupah tinggi. 18. b. Pertanian(penduduk padat) Cth:Delta Indus di Ganges(India),Jawa Tengah di Indonesia Menam Chao Phraya di Thailand 19. c.Kegiatan ekonomi primitif (penduduk jarang) Cth:pertanian pindah Memburu dan kumpul hasil hutan. Sebab: hasil pengeluaran terhad,wabak penyakit. Cth kawasan:Kaum Pigmi di hutan Afrika dan Orang red Indian di Lembangan Amazon. Puak nomad di Gurun Sahara dan Gurun Gobi 20. PEMBANDARAN Aliran migrasi masuk pesat. Ada peluang pekerjaan Perkhidmatan Kemudahan sosialmoden Cth:Kyoto di Jepun,New York,Beijing, Bombay Bandaraya ini dikenali bandar primat Saiz penduduk berpuluh kali ganda. 21. PENGANGKUTAN Penduduk padat kerana kadar ketersampaian lebih singkat dan cepat. Kos pengangkutan dan masa bo dijimat Pemangkin ekonomi kerana jalan diguna utk angkut bahan mentah seperti tembaga dan uranium. Cth:Darwin di utara Australia yg terletak di stesen keretapi terbesar 22. DEMOGRAFI Merujuk kepada kadar kelahiran dan kadar kematian. Jika kadar lahir >kadar kematian,maka penduduk padat. Cth: Amerika Latin,Asia tenggara dan Asia Stan c. Kelahiran tinggi kerana taraf kesihatan meningkat,perancgan kga gagal dan amalan saiz keluarga besar 23. SEJARAH AWAL PETEMPATAN DAN PERKEMBANGAN TAMADUN MANUSIA a.Penerokaan kaw petempatan baru. Cth:Mesir, Mesopotamia India China mempunyaipenduduk padatKerana kemajuan ekonomi, pengetahuan dan ketenteraan 24. b.Peperangan dan penjajahan. -apabila tamadun ini runtuh,penduduk berhijrah keluar-jadi, penduduk kurang. c.Kestabilan politik dan kesan ke atas ekonomi. -Contoh: Jepun maju selepas perang kedua kerana ekonomi stabil 25. DASAR KERAJAAN pembinaan bandar baru penduduk padat Cth:Washington D.C. Canberra( Australia) dan Shah Alam b.Transmigrasi Cth: dr P.Jawa ke kalimantan dan Sulawesi Kesannya penduduk di P. Jawa tidak terlalu padat. 26. Tamat 27. LATIHAN MENANDA PETATABURAN PENDUDUK PADAT DI DUNIA RUJUK PG:13 28. LATIHAN MENANDA PETATABURAN PENDUDUK PADAT DI MALAYSIA