fail meja guru mata

Click here to load reader

Post on 03-Dec-2015

256 views

Category:

Documents

11 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

FAIL MEJA GURU MATA PELAJARAN

FAIL MEJA GURU MATA PELAJARAN

1.OBJEKTIF GURU MATA PELAJARAN

1.1. Mempertingkatkan prestasi pencapaian mata pelajaran.

1.2. Memastikan prestasi mata pelajaran setiap pelajar berkualiti.

1.3. Memastikan target mata pelajaran bagi setiap peperiksaan tercapai.

1.4. Menanam nilai-nilai murni di kalangan pelajar.

2. SENARAI TUGAS GURU MATA PELAJARAN

2.1. Menyediakan rancangan pelajaran untuk tempoh setahun / harian bagi mata pelajaran yang diajar dalam Buku Rekod Mengajar.

2.2. Menjalankan proses Pengajaran dan Pembelajaran yang efektif untuk memastikan pelajar-pelajar dapat memahami pelajaran yang diajar.

2.3. Memeriksa buku latihan pelajar masing-masing dan memulangkan dengan segera selepas semakan / pemeriksaan untuk tugas selanjutnya. Pastikan pelajar membuat kerja pembetulan sebelum latihan selanjutnya.

2.4. Menggubal soalan peperiksaan prestasi.

2.5. Memeriksa skrip jawapan pelajar.

2.6. Memeriksa kerja kursus pelajar.

2.7. Menghantar buku latihan / nota kepada Ketua Bidang / Ketua Panitia untuk semakan atau pemeriksaan apabila dikehendaki.

2.8. Memastikan keselamatan pelajar semasa menjalankan pengajaran di makmal, bengkel atau semasa membuat kerja-kerja luar bilik darjah.

2.9. Menggunakan alat-alat bantuan mengajar dengan sistematik dan meluas. Guru hendaklah memastikan keselamatan alat-alat bantu mengajar dan membantu Guru Pengawas Pusat Sumber dalam menjaga keselamatan dan kebersihan dan kekemasan alat-alat serta bilik sumber.

2.10. Menghadiri kursus-kursus tertentu yang dikelolakan oleh pihak Kementerian Pelajaran, Jabatan Pelajaran Negeri / Pejabat Pelajaran Daerah dan Sekolah.

3. SENARAI TUGAS, KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN

JAWATAN : GURU MATA PELAJARAN

Tugas Pegawai Atasan Yang Ada HubunganTugas dan TanggungjawabKuasa Yang DiberiTugas Pegawai-Pegawai Lain Yang Ada Hubungan Serta Jenis Hubungan

1. Pengetua mengeluarkan arahan.

2. Penolong Kanan I memastikan arahan dijalankan.1.1. Menyediakan rancangan pelajaran.

1.2. Menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran yang efektif.

1.3. Memeriksa buku latihan pelajar.

1.4. Menggubal soalan peperiksaan prestasi.

1.5. Memeriksa skrip jawapan pelajar.

1.6. Memeriksa kerja kursus pelajar.

1.7. Menghantar buku latihan/nota kepada Ketua Bidang / Ketua Panitia.

1.8. Memastikan keselamatan pelajar semasa di makmal, bengkel dan kerja luar bilik darjah.

1.9. Menggunakan BBM dalam Pengajaran dan Pembelajaran.

1.10. Menghadiri kursus yang berkaitan.

Arahan Guru Besar

Arahan Guru Besar

Arahan Guru Besar

Arahan Guru Besar

Arahan Guru Besar

Arahan Guru Besar

Arahan Guru Besar

Arahan Guru Besar

Arahan Guru Besar

Arahan Guru Besar

1.1. Ketua Panitia.

1.2. Guru Mata Pelajaran

1.3. Ketua Bidang / Ketua Panitia.

1.4. Guru Tingkatan / Penyelaras Tingkatan.

1.5. Ketua Bidang.

1.6. Ketua Bidang / Ketua Panitia.

1.7. Pembantu Makmal.

1.8. Guru Pusat Sumber / Penyelaras PSPN.

1.9. Pegawai yang berkenaan.

4.0.AKTIVITI SETIAP FUNGSI UTAMA GURU MATA PELAJARAN

4.1. PROSES KERJA MENYEDIAKAN RANCANGAN PENGAJARAN

JAWATAN

PROSES KERJA

Guru Mata PelajaranMendapatkan Buku Rekod Mengajar dari Pejabat.

Mendapatkan sukatan pelajaran dan rancangan pengajaran daripada Ketua Panitia.

Melengkapkan buku Rekod Mengajar berdasarkan rancangan tahunan dan harian.

Menyerahkan ke Pejabat setiap hujung minggu.

Mengambil semula Buku Rekod Mengajar yang telah disemak dan ditandatangani oleh Guru Besar.

CARTA ALIRAN

Mula

Mendapatkan buku rekod mengajar.

Mendapatkan sukatan pelajaran dan rancangan pengajaran

Melengkapkan buku rekod

Menyerahkan ke Pejabat.

Mengambil semula

Tamat

4.2.PROSES KERJA MENJALANKAN PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

JAWATANPROSES KERJA

Guru Mata PelajaranMenulis rancangan pengajaran harian.

Masuk kelas mengikut jadual.

Ucap selamat dan doa.

Memastikan kelas dalam keadaaan bersih.

Menyemak kehadiran pelajar dan menanda dalam Buku Kawalan Kelas.

Induksi set.

Memaklumkan tajuk dan objektif pengajaran pembelajaran.

Pengajaran dan Pembelajaran berlangsung.

Guru memberi soalan secara lisan atau bertulis kepada pelajar dan menilai pengajaran dan pembelajaran berkesan atau tidak.

Membimbing pelajar yang lemah dan yang tidak memahami konsep.

Menerapkan nilai-nilai murni.

Membuat tindak ikut seterusnya dengan memberi latihan tambahan dan kerja rumah.

PelajarUcapan terima kasih kepada guru.

CARTA ALIRAN

Mula

Menulis rancangan pengajaran

Guru masuk kelas mengikut jadual

Pelajar ucap selamat dan doa

Memastikan kelas bersih dan teratur

Arahkan TidakBersih dan teratur?pelajar bersihdan susun kelas YaGuru menyemak kehadiran pelajar

Memaklumkan tajuk dan objektif pengajaran

Pengajaran dan Pembelajaran berlangsung

Bimbingan TidakObjektif pengajaran tercapai?individu ataukumpulan YaLatihan dan pengukuhan

Menerapkan nilai murni

Membuat rumusan pengajaran dan pembelajaran

Tindak ikut selanjutnya

Ucapan terima kasih kepada guru

Tamat

4.3.PROSES KERJA MEMERIKSA BUKU LATIHAN PELAJAR

JAWATAN

PROSES KERJA

Guru Mata PelajaranMemberi latihan kepada pelajar mengikut tajuk

Mengumpul buku latihan pelajar.

Menyemak buku latihan pelajar.

Mengembalikan buku latihan kepada pelajar.

CARTA ALIRAN

Mula

Memberi latihan

Mengumpul buku latihan

Menyemak

TidakPenilaian

Pembetulan

Mengembalikan buku latihan pelajar

Tamat

4.4.PROSES KERJA MENGGUBAL SOALAN PEPERIKSAAN PRESTASI

JAWATAN

PROSES KERJA

Guru Mata PelajaranMenyediakan soalan mengikut format dan topik yang ditetapkan.

Menyerahkan soalan untuk disemak oleh Ketua Bidang.

Menyerahkan soalan ke Pejabat untuk diperbanyakkan.

Mengambil semula soalan yang telah diperbanyak.

Menyusun soalan mengikut bilangan pelajar dalam kelas.

Menyimpan soalan di dalam bilik kebal sekolah.

Meletakkan soalan di Pejabat pada hari peperiksaan berlangsung.

CARTA ALIRAN

Mula

Menyediakan soalan mengikut format dan topik

Menyerahkan soalan untuk disemak oleh Ketua Bidang

Menyerahkan soalan ke Pejabat untuk diperbanyak.

Mengambil semula soalan yang telah diperbanyak.

Menyusun soalan mengikut bilangan pelajar.

Menyimpan soalan di dalam bilik kebal sekolah.

Meletakkan soalan di Pejabat pada hari peperiksaan berlangsung.

Tamat

4.5.PROSES KERJA MEMERIKSA SKRIP JAWAPAN PELAJAR

JAWATAN

PROSES KERJA

Guru Mata PelajaranMengambil skrip jawapan dari tempat dikhaskan / Pejabat.

Menanda skrip jawapan pelajar.

Menyerahkan markah kepada guru tingkatan.

Menyerahkan skrip jawapan yang telah disemak kepada pelajar.

Mengenal pasti kelemahan dan kekuatan pelajar.

Membuat tindakan susulan.

CARTA ALIRAN

Mula

Mengambil skrip pelajar.

Menanda skrip jawapan pelajar.

Menyerahkan markah kepada guru tingkatan.

Menyerahkan skrip jawapan kepada pelajar.

KelemahanMengenal pasti kelemahan / kekuatan pelajar.

Pemulihan

Tamat

4.6.PROSES KERJA KURSUS PELAJAR

JAWATAN

PROSES KERJA

Guru Mata PelajaranMemberi taklimat kepada pelajar dan mengedarkan jadual serta tajuk kerja kursus / tugasan.

Mengumpul hasil kerja kursus dari pelajar mengikut jadual.

Menyemak hasil kerja kursus dan memberi markah berasaskan skema yang diberi dan menandatanganinya.

Menyediakan contoh hasil kerja kursus untuk penyetaraan.

Memindahkan markah dan borang markah individu kepada borang kelompok dan disket.

CARTA ALIRAN

Mula

Memberi taklimat kepada pelajar.

Mengumpul hasil kerja kursus.

Menyemak hasil kerja kursus.

Menyediakan contoh hasil kerja kursus.

Memindahkan markah dan borang markah individu pada borang kelompok dan disket.

Tamat

4.7.PROSES KERJA MENGHANTAR BUKU LATIHAN / NOTA KEPADA KETUA BIDANG / KETUA PANITIA

JAWATAN

PROSES KERJA

Guru Mata PelajaranMemberi latihan kepada pelajar mengikut bilangan latihan yang ditetapkan.

Mengumpul semua buku latihan pelajar.

Menyemak dan membuat pengesahan.

Memilih sepuluh buah buku latihan berdasarkan yang lemah, sederhana, dan terbaik dari kelas masing-masing.

Menyerahkannya kepada penyemak ( Ketua Bidang / Ketua Panitia ).

CARTA ALIRAN

Mula

Memberi latihan kepada pelajar.

Mengumpul semua buku latihan pelajar.

Menyemak dan membuat pengesahan.

Memilih sepuluh buah buku latihan.

Menyerahkan kepada penyemak.

Tamat

4.8.MEMASTIKAN KESELAMATAN PELAJAR SEMASA DI MAKMAL, BENGKEL DAN KERJA LUAR BILIK DARJAH

JAWATAN

PROSES KERJA

Guru Mata PelajaranMengarahkan pelajar berbaris di luar makmal / bengkel.

Mengarahkan pelajar supaya membawa buku dan peralatan yang dibenarkan sahaja.

Mengarahkan