ctu555 sejarah malaysia - perlembagaan persekutuan & hubungan etnik

Download CTU555 Sejarah Malaysia - Perlembagaan Persekutuan & Hubungan Etnik

Post on 07-Jul-2018

237 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/19/2019 CTU555 Sejarah Malaysia - Perlembagaan Persekutuan & Hubungan Etnik

  1/50

  HUBUNGAN ETNIK

  DI MALAYSIA

  Mahyuddin Khalid & Mohd Ashrof Zaki

  PERLEMBAGAA  N

  PERSEKUTUAN & HUBUNGAN

  ETNIK 

 • 8/19/2019 CTU555 Sejarah Malaysia - Perlembagaan Persekutuan & Hubungan Etnik

  2/50

  E!LEMBAGAAN

  MALAYAN UNI"N

  E!SEKUTUAN

  TANAH MELAYU

  IAGAM MADINAH

  UNSU! T!ADISI

  KEME!DEKAAN

  Pengenalan

  #

  3.1

  KANDUNGAN BAB 3

  3.2

  3.3

  3.4

  3.5

  3.6

 • 8/19/2019 CTU555 Sejarah Malaysia - Perlembagaan Persekutuan & Hubungan Etnik

  3/50

  E!LEMBAGAAN

  MALAYAN UNI"N

  E!SEKUTUAN

  TANAH MELAYU

  IAGAM MADINAH

  UNSU! T!ADISI

  KEME!DEKAAN

  Konsep Perlembagaan

  $

 • 8/19/2019 CTU555 Sejarah Malaysia - Perlembagaan Persekutuan & Hubungan Etnik

  4/50

  E!LEMBAGAAN

  MALAYAN UNI"N

  E!SEKUTUAN

  TANAH MELAYU

  IAGAM MADINAH

  UNSU! T!ADISI

  KEME!DEKAAN

  Defnisi Perlembagaan

  %

 • 8/19/2019 CTU555 Sejarah Malaysia - Perlembagaan Persekutuan & Hubungan Etnik

  5/50

  E!LEMBAGAAN

  MALAYAN UNI"N

  E!SEKUTUAN

  TANAH MELAYU

  IAGAM MADINAH

  UNSU! T!ADISI

  KEME!DEKAAN

   enis Perlembagaan

 • 8/19/2019 CTU555 Sejarah Malaysia - Perlembagaan Persekutuan & Hubungan Etnik

  6/50

  E!LEMBAGAAN

  MALAYAN UNI"N

  E!SEKUTUAN

  TANAH MELAYU

  IAGAM MADINAH

  UNSU! T!ADISI

  KEME!DEKAAN

  !iri"#iri Perlembagaan

  '

 • 8/19/2019 CTU555 Sejarah Malaysia - Perlembagaan Persekutuan & Hubungan Etnik

  7/50

  E!LEMBAGAAN

  MALAYAN UNI"N

  E!SEKUTUAN

  TANAH MELAYU

  IAGAM MADINAH

  UNSU! T!ADISI

  KEME!DEKAAN

  Keperl$an Perlembagaan

  (

 • 8/19/2019 CTU555 Sejarah Malaysia - Perlembagaan Persekutuan & Hubungan Etnik

  8/50

 • 8/19/2019 CTU555 Sejarah Malaysia - Perlembagaan Persekutuan & Hubungan Etnik

  9/50

  E!LEMBAGAAN

  MALAYAN UNI"N

  E!SEKUTUAN

  TANAH MELAYU

  IAGAM MADINAH

  UNSU! T!ADISI

  KEME!DEKAAN

  Ke%er%inggian Perlembagaan

  *

 • 8/19/2019 CTU555 Sejarah Malaysia - Perlembagaan Persekutuan & Hubungan Etnik

  10/50

  E!LEMBAGAAN

  MALAYAN UNI"N

  E!SEKUTUAN

  TANAH MELAYU

  IAGAM MADINAH

  UNSU! T!ADISI

  KEME!DEKAAN

  Pengg$balan Perlembagaan Malasia

  +,

 • 8/19/2019 CTU555 Sejarah Malaysia - Perlembagaan Persekutuan & Hubungan Etnik

  11/50

  E!LEMBAGAAN

  MALAYAN UNI"N

  E!SEKUTUAN

  TANAH MELAYU

  IAGAM MADINAH

  UNSU! T!ADISI

  KEME!DEKAAN

  Se'ara( Pengg$balan Perlembagaan Tana( Mela$

  ++

 • 8/19/2019 CTU555 Sejarah Malaysia - Perlembagaan Persekutuan & Hubungan Etnik

  12/50

  E!LEMBAGAAN

  MALAYAN UNI"N

  E!SEKUTUAN

  TANAH MELAYU

  IAGAM MADINAH

  UNSU! T!ADISI

  KEME!DEKAAN

  Malaan Union

  +#

 • 8/19/2019 CTU555 Sejarah Malaysia - Perlembagaan Persekutuan & Hubungan Etnik

  13/50

  E!LEMBAGAAN

  MALAYAN UNI"N

  E!SEKUTUAN

  TANAH MELAYU

  IAGAM MADINAH

  UNSU! T!ADISI

  KEME!DEKAAN

  T$'$an Pen$b$(an Malaan Union

  +$

 • 8/19/2019 CTU555 Sejarah Malaysia - Perlembagaan Persekutuan & Hubungan Etnik

  14/50

  E!LEMBAGAAN

  MALAYAN UNI"N

  E!SEKUTUAN

  TANAH MELAYU

  IAGAM MADINAH

  UNSU! T!ADISI

  KEME!DEKAAN

  !iri"#iri Malaan Union

  +%

 • 8/19/2019 CTU555 Sejarah Malaysia - Perlembagaan Persekutuan & Hubungan Etnik

  15/50

  E!LEMBAGAAN

  MALAYAN UNI"N

  E!SEKUTUAN

  TANAH MELAYU

  IAGAM MADINAH

  UNSU! T!ADISI

  KEME!DEKAAN

  Penen%angan Malaan Union

  +

 • 8/19/2019 CTU555 Sejarah Malaysia - Perlembagaan Persekutuan & Hubungan Etnik

  16/50

  E!LEMBAGAAN

  MALAYAN UNI"N

  E!SEKUTUAN

  TANAH MELAYU

  IAGAM MADINAH

  UNSU! T!ADISI

  KEME!DEKAAN

  Sebab Penen%angan Malaan Union

  +'

 • 8/19/2019 CTU555 Sejarah Malaysia - Perlembagaan Persekutuan & Hubungan Etnik

  17/50

  E!LEMBAGAAN

  MALAYAN UNI"N

  E!SEKUTUAN

  TANAH MELAYU

  IAGAM MADINAH

  UNSU! T!ADISI

  KEME!DEKAAN

  Ker'asama Keara( Kemer)e*aan

  +(

 • 8/19/2019 CTU555 Sejarah Malaysia - Perlembagaan Persekutuan & Hubungan Etnik

  18/50

  E!LEMBAGAAN

  MALAYAN UNI"N

  E!SEKUTUAN

  TANAH MELAYU

  IAGAM MADINAH

  UNSU! T!ADISI

  KEME!DEKAAN

  Kon%ra* Sosial +,-.

  +)

 • 8/19/2019 CTU555 Sejarah Malaysia - Perlembagaan Persekutuan & Hubungan Etnik

  19/50

  E!LEMBAGAAN

  MALAYAN UNI"N

  E!SEKUTUAN

  TANAH MELAYU

  IAGAM MADINAH

  UNSU! T!ADISI

  KEME!DEKAAN

  Per*ara Dalam Kon%ra* Sosial +,-.

  +*

  !iri #iri Perlembagaan Perse*$%$an Tana(

 • 8/19/2019 CTU555 Sejarah Malaysia - Perlembagaan Persekutuan & Hubungan Etnik

  20/50

  E!LEMBAGAAN

  MALAYAN UNI"N

  E!SEKUTUAN

  TANAH MELAYU

  IAGAM MADINAH

  UNSU! T!ADISI

  KEME!DEKAAN

  !iri"#iri Perlembagaan Perse*$%$an Tana( Mela$ +,-.

  #,

 • 8/19/2019 CTU555 Sejarah Malaysia - Perlembagaan Persekutuan & Hubungan Etnik

  21/50

  E!LEMBAGAAN

  MALAYAN UNI"N

  E!SEKUTUAN

  TANAH MELAYU

  IAGAM MADINAH

  UNSU! T!ADISI

  KEME!DEKAAN

  !iri"#iri Perlembagaan Perse*$%$an Tana( Mela$ +,-.

  #+

 • 8/19/2019 CTU555 Sejarah Malaysia - Perlembagaan Persekutuan & Hubungan Etnik

  22/50

  E!LEMBAGAAN

  MALAYAN UNI"N

  E!SEKUTUAN

  TANAH MELAYU

  IAGAM MADINAH

  UNSU! T!ADISI

  KEME!DEKAAN

  Ma'lis Mes$ara% Ker'a Perse*$%$an

  ##

 • 8/19/2019 CTU555 Sejarah Malaysia - Perlembagaan Persekutuan & Hubungan Etnik

  23/50

  E!LEMBAGAAN

  MALAYAN UNI"N

  E!SEKUTUAN

  TANAH MELAYU

  IAGAM MADINAH

  UNSU! T!ADISI

  KEME!DEKAAN

  Ke Ara( Pemerin%a(an Se#ara Demo*rasi

  #$

 • 8/19/2019 CTU555 Sejarah Malaysia - Perlembagaan Persekutuan & Hubungan Etnik

  24/50

  E!LEMBAGAAN

  MALAYAN UNI"N

  E!SEKUTUAN

  TANAH MELAYU

  IAGAM MADINAH

  UNSU! T!ADISI

  KEME!DEKAAN

  Ke Ara( Pemerin%a(an Se#ara Demo*rasi

  #%

 • 8/19/2019 CTU555 Sejarah Malaysia - Perlembagaan Persekutuan & Hubungan Etnik

  25/50

  E!LEMBAGAAN

  MALAYAN UNI"N

  E!SEKUTUAN

  TANAH MELAYU

  IAGAM MADINAH

  UNSU! T!ADISI

  KEME!DEKAAN

  Rombongan Lon)on Januari 1956 : Rombongan 8 waki k! "on#on

  • % -akil !a.a M/layu & % -akil /rika0an •

  Dik/0uai Tunku A1dul !ah2an3• !o21on4an 1/r0u.uan 1/rundin4 d/n4an /4a-ai Bri0ish s/1a4ai usaha 2/nun0u0 k/2/rd/kaan

  5AKIL !A6A7!A6A MELAYU 5AKIL E!IKATAN

  • KETUA8 Da0uk an4li2a Buki0 Gan0an4 9MB /rak:

  En3A1dul A;i; H. A1dul Ma.id 9MB S/lan4or:

  • Da0uk Moha22ad S/0h Moha22ad Said 9MB 6ohor:

  • Da0uk Nik Ah2ad Ka2il H. Mah2ood 91/kas MB K/lan0an:

  • SETIAUSAHA8 En3 A1dul Kadir

  Sha2suddin

  • KETUA8 Tunku A1dul !ah2an u0ra Al7Ha. 9K/0ua M/n0/ri &

  M/n0/ri Hal Eh-al Dala2 N/4/ri: • Da0uk A1dul !a;ak Hussain

  9M/n0/ri /la.aran: • Kol3H3S3L// 9M/n0/ri

  /n4an4ku0an: • Dr3Is2ail Da0uk A1dul !ah2an

  9M/n0/ri Hasil Bu2i: • SETIAUSAHA8 T3H3Tan

  #

  P ' 'i L )

 • 8/19/2019 CTU555 Sejarah Malaysia - Perlembagaan Persekutuan & Hubungan Etnik

  26/50

  E!LEMBAGAAN

  MALAYAN UNI"N

  E!SEKUTUAN

  TANAH MELAYU

  IAGAM MADINAH

  UNSU! T!ADISI

  KEME!DEKAAN

  Per'an'ian Lon)on

  #'

  S ( ' R i)

 • 8/19/2019 CTU555 Sejarah Malaysia - Perlembagaan Persekutuan & Hubungan Etnik

  27/50

  E!LEMBAGAAN

  MALAYAN UNI"N

  E!SEKUTUAN

  TANAH MELAYU

  IAGAM MADINAH

  UNSU! T!ADISI

  KEME!DEKAAN

  S$r$(an'aa Rei)

  #(

  S ( ' R i)

 • 8/19/2019 CTU555 Sejarah Malaysia - Perlembagaan Persekutuan & Hubungan Etnik

  28/50

  E!LEMBAGAAN

  MALAYAN UNI"N

  E!SEKUTUAN

  TANAH MELAYU

  IAGAM MADINAH

  UNSU! T!ADISI

  KEME!DEKAAN

  S$r$(an'aa R