5- handtools

Download 5- HandTools

Post on 18-Jul-2015

151 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

KESELAMATAN PERALATAN TANGAN DAN PERALATAN BERKUASA MUDAH ALIH

1

OBJEKTIFDi akhir sesi peserta dapat : Menyatakan definisi perkakas tangan dan peralatan berkuasa mudah alih Menyenaraikan 10 hazard penggunaan perkakas tangan dan peralatan berkuasa mudah alih Menyenaraikan 11 langkah keselamatan penggunaan perkakas tangan dan peralatan berkuasa mudah alih2

OBJEKTIFMenyatakan 3 kriteria pemilihan perkakas tangan dan peralatan berkuasa mudah alih Mengenalpasti peruntukan perundangan perkakas tangan dan peralatan berkuasa mudah alih

3

SKOPDefinisi Kehendak Perundangan Jenis Peralatan Hazard dan kemalangan berkaitan peralatan Pemilihan peralatan Langkah langkah keselamatan semasa penggunaan peralatan Kesimpulan4

DEFINISIPeralatan Tangan: Peralatan yang memerlukan penggunaan tenaga manusia secara manual untuk menggerak, mengubah bentuk atau menyelaras bahan

5

DEFINISIPeralatan Berkuasa: Peralatan yang memerlukan penggunaan sumber kuasa lain untuk mengerak, mengubah bentuk atau menyelaras bahan.

6

Peraturan-Peraturan (Kendalian Bangunan dan Kerja Binaan Kejuruteraan) (Keselamatan) Kilang dan Jentera 1986; Bahagian XVI- Peralatan tangan dan berkuasa Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (OSHA 1994); Kewajipan am Majikan dan Orang bekerja sendiri Mengada dan menyenggara loji dan sistem kerja Membuat perkiraan selamat bagi pengunaan atau pengendalian loji.7

KEHENDAK PERUNDANGAN

PERALATAN TANGANTerdiri daripada: Kepala, dan Pemegang (aci atau badan)

8

CONTOHPEMEGANG

KEPALA9

PERALATAN TANGANDi antaranya: Pisau Tukul Sepana Perengkuh (Wrench) Pahat Pemutar skru Gergaji Playar

10

PERALATAN TANGAN

11

PERALATAN BERKUASADikategorikan mengikut sumber kuasa: Elektrik Numatik (Pneumatic) Hidraulik Minyak Stim12

PERALATAN BERKUASA MUDAH ALIHDi antaranya: Gergaji bulat (Circular saw) Chain saw Pneumatically driven nailersSpray gun Sander Pencanai (Grinder) Pneumatic stapler

13

PERALATAN BERKUASA MUDAH ALIH

14

HAZARD PENGGUNAAN PERALATAN TANGANElektrik (Peralatan Berkuasa Mudah Alih) Terpotong (Peralatan Berkuasa Mudah Alih) Tersangkut dan Tertarik (Peralatan Berkuasa Mudah Alih) Bahan / peralatan terpelanting (serpihan, kepala peralatan) Tersepit di antara peralatan

15

HAZARD PENGGUNAAN PERALATAN TANGANSambungan Terketuk oleh peralatan Pendedahan kepada bunyi bisingGetaran

Habuk atau wasap daripada aktiviti yang dijalankan

16

HAZARD PERALATAN BERKUASA (KES DILAPURKAN KPD SOCSO - 1995) TERPERANGKAP DI ANTARA OBJEKReported Cases Perm. Dis. Death

Caught in object

9695 3093

810 511

8 8

Caught in between a stationary and a moving object Caught between moving objects

1490

350

13

17

HAZARD PERALATAN TANGAN DIHIMPIT OLEH OBJEKNo. Of Reported Cases Perm. Dis. Death Reported

1. Striking against stationary objects 2. Striking against moving objects 3. Struck by flying objects TOTAL

13,831

893

11

12,311

1364

170

12,661 38,803

875 3,132

49 230

KES DILAPURKAN KPD SOCSO 199518

HAZARD PERALATAN TANGAN (Cases Reported to SOCSO in 1995) TERDEDAH/BERSENTUH DENGAN OBJEK/BAHAN

Exposure to/ contact with extreme temperature Exposure to/ contact with electric current Exposure to/ contact with harmful substances or radiation

Reported Cases4,303

Perm. Dis.163

Death Cases6

400

21

7

2,050

55

7

19

FAKTOR PENYEBAB KEMALANGANMenggunakan kaedah yang salah Tidak menyimpan peralatan dengan sempurna Gagal menyenggara peralatan Menggunakan peralatan yang rosak Menggunakan peralatan yang tidak sesuai dengan kerja yang dijalankan

20

LANGKAH KESELAMATAN PENGGUNAAN PERALATANPilih peralatan yang sesuai dengan kerja Beri latihan keselamatan bagi pengguna Sediakan prosedur kerja selamat untuk penggunaan peralatan Periksa peralatan sebelum digunakan21

LANGKAH KESELAMATAN PENGGUNAAN PERALATANIkut arahan pembuat bagi kendalian peralatan Pilih dan guna kelengkapan pelindung diri yang sesuai Adakan program senggaraan berjadual bagi peralatan22

LANGKAH KESELAMATAN PENGGUNAAN PERALATANSediakan tempat simpanan peralatan Sediakan peralatan yang mencukupi dan sesuai Adakan pengadang bagi peralatan berkuasa23

KRITERIA PEMILIHANRekabentuk Am dan Pembinaan Faktor diambilkira: Kualiti bahan Ergonomik Penggunaan bahan sesuai Keselamatan (contoh: pengadang bagi peralatan berkuasa mudah alih)24

Senaraikan 6 langkah keselamatan semasa penggunaan peralatan tangan

25

KESIMPULAN1) Peralatan tangan terbahagi kepada

dua:yang menggunakan tenaga manusia dan sumber kuasa luaran seperti elektrik,numatik dan lain lain 2) Terdapat perundangan berkaitan dengan keselamatan peralatan tangan di bawah FMA 1967 dan OSHA 1994 3) Pelbagai langkah keselamatan seperti yang telah dibincangkan boleh diambil untuk mencegah kemalangan akibat penggunaan peralatan tangan26