bab 5-ting-5

Download Bab 5-ting-5

Post on 30-Jul-2015

243 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1. BAB 5 PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA YANG MERDEKAI. SISTEM AHLIII. PAKATAN MURNIIII. PERJANJIAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU 1957 2. SISTEM AHLIa) Mengapakah pihak British memperkenalkan Sistem Ahli? Menjadikan pentadbiran negara Kenya dan Rhodesia Utara Sebagai model Selaras dengan hasrat British menjalankan dasar dekolonisasi Dapat mengurangkan tekanan PKM Dapat melatih penduduk tempatan menerajui pentadbiran 3. Ciri-ciri Sistem Ahli Beberapa orang pegawai tadbir dan tokoh masyarakatmemegang jawatan yang dibentuk Anggotanya dikenali sebagai AHLI Ahli dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi British denganpersetujuan Majlis Raja-Raja Melayu Ahli terdiri daripada sembilan orang anggota 4. Nyatakan tugas-tugas Ahli dalam sistem tersebut Menjaga satu portfolio yang mengandungi beberapa jabatan Menguruskan pentadbiran Mencadangkan undang-undang yang berkaitan jabatannya Berbincang dengan pegawai kanan British untukmenyediakan undang-undang Menerima arahan Pesuruhjaya Tinggi British 5. Kepentingan Sistem Ahli kepada Pentadbiran negara Sebagai asas melatih orang tempatan berkerajaansendiri Memulakan proses perpaduan kaum Kemerdekaan yang akan dicapai mendapat sokonganseluruh penduduk Pendedahan kepada penduduk tempatan menerajuisendiri kerajaan 6. PAKATAN MURNIApakah yang dimaksudkan dengan pakatan murni? Usaha semua kaum di Tanah Melayu menghasilkankerjasama dan tolak ansur politik melalui rundingan Pakatan merupakan jalan penyelesaian tuntutan danmasalah kaum Merupakan usaha untuk menyatupadukan pelbagaikaum 7. Perkara-perkara yang telah dipersetujui hasilperundangan antara UMNO dengan jawatankuasa Hubungan Antara Kaum (CLC) Penubuhan Lembaga Pembangunan Indusri Desa(RIDA) Memajukan ekonomi dan pendidikan masyarakat luarbandar Dato Onn Jaafar menjadi pengerusi RIDA Kerakyatan Negeri 1951 kepada imigran yang lahir diPersekutuan Tanah Melayu dengan syarat ibu ataubapanya rakyat Tanah Melayu Pilihan raya akan diadakan pada masa yang sesuai 8. Apakah peranan Dato Onn Jaaafar dalam mewujudkan pakatan murni antara kaum di Tanah Melayu sebelum Parti Perikatan? Mewakili orang Melayu dalam Jawatankuasa HubunganAntara Kaum Menjadikan perpaduan kaum sebagai asas kemerdekan Menjadi Pengerudi Lembaga Pembangunan Industri Desa(RIDA) Membuka keahlian UMNO kepada bukan Melayu Menubuhkan Kemerdekaan Malaya (IMP) Membuka IMP kepada semua kaum 9. Sebab-sebab Dato Onn Jaafar membuka keahlian Parti Kemerdekaan Malaya (IMP) kepada semuakaum Konsep kerjasama pelbagai kaum dalam sebuah parti Semua kaum dapat bekerja untuk kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu Perubahan politik yang berlaku di Tanah Melayu ketika itu Orang Melayu tidak lagi menjadi rakyat tunggal negara ini Orang bukan Melayu turut menjadi rakyat Persekutuan Tanah Melayu 10. Usaha-usaha mengadakan pakatan murni dalamkalangan penduduk-penduduk di Tanah Melayu sebelum penubuhan Parti PerikatanCLC- Membentuk Jawatankuasa Hubungan Antara kaum (Communities Liaison Committee- CLC) yang dianggotai kaum Melayu dan CinaINDIA- Pada bulan Ogos 1949 CLC turut disertai orang IndiaTUJUAN - Menjadikan perpaduan kaum sebagai asas kemerdekaan.RUNDINGAN - Mengadakan rundingan antara UMNO dan CLC 11. RIDA- Bersetuju menubuhkan Lembaga PembangunanIndustri DesaKERAKYATAN - Kerakyatan kepada imigran mengikut Kerakyatan Negeri 1951PILIHAN RAYA - Mengadakan pilihan raya pada masa yang sesuaiUMNO - Dato Onn membuka keahlian UMNO kepada bukanMelayuIMP- Dato Onn Jaafar menubuhkan Parti Kemerdekaan Malaya (IMP)PERSIDANGAN - Sir Malcom Macdonald menubuhkan PersidanganKebangsaan untuk mencapai kerjasama politik dan mengurangkan perkaumanKONVENSYEN - Tunku Abdul Rahman mengadakan konvensyenkebangsaan bersama MCA untuk mewujudkankerjasama dalam politik 12. Kejayaan-kejayaan yang dicapai dalam politik hasildaripada pakatan murni antara kaum sehingga negara mencapai kemerdekaan KUALA LUMPUR - Kerjasama UMNO-MCA telah memenangi Pilihan Raya Majlis Perbandaran beberapabandar utama PERBANDARAN - Gabungan UMNO-MCA memenangi Pilihan Raya Majlis Perbandaran beberapa bandar utama NEGERI - Parti Perikatan memenangi Pilihan RayaNegeri pada tahun 1954 JAWATANKUASA - Pemimpin-pemimpin parti politik yangterdiri daripada Parti Negara, UMNO, MCA,MIC menganggotai Jawatankuasa PilihanRaya Majlis Mesyuarat Perundangan 13. MPP - Perikatan memenangi Pilihan Raya MajlisPerundangan Persekutuan 1955KERAJAAN - Perikatan berjaya menubuhkan kerajaandan membentuk kabinetTAR - Tunku Abdul Rahman dipilih menjadi KetuaMenteriKABINET - Membahagikan anggota kaninet daripadapelbagai kaumROMBONGAN - Tunku Abdul Rahman mengetuairundingan kemerdekaan 14. PERJANJIAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU 1957 Peranan Suruhanjaya Reid dalam usaha memberikankemerdekaan kepada Persekutuan Tanah MelayuBINCANG - Membincangkan Perlembagaan Persekutuan TanahMelayuSUSUN - Menyusun perlembagaan Persekutuan Tanah MelayuMERANGKA - Merangka sbuah perlembagaan bagi Persekutuan Tanah MelayuKAJI- Mengkaji isu-isu sebagai penduan merangkaperlembagaan 15. TERIMA - Menerima memorandum daripada pelbagai pihakTERBIT - Menerbitkan cadangan perlembagaanHANTAR - Menghantar cadangan perlembagaan kepada Parlimen BritishMPP- Menghantar cadangan perlembagaan kepada Majlis Mesyuarat Perundangan Persekutuan untuk disahkan 16. Isi-isi penting Perjanjian Persekutuan TanahMelayu 1957PERSEKUTUAN -Pembentukan sebuah Kerajaan PersekutuanSENARAI- Pemisahan antara kuasa persekutuan dengan kuasa negeri melalui Senarai Persekutuan dan Senarai NegeriRAJA - Institusi Raja dijadikan Raja Berpelembagaan pada peringkat negeri dan negaraKERAKYATAN - Tiga jenis kerakyatan wujud iaitu secara Kuat Kuasa Undang-Undang, Permohonan dan Naturalisasi 17. JUS SOLI - Prinsip jus soli diterimaMELAYU - Kedudukan istimewa orang Melayu dikekalkanISLAM- Agama Islam sebagai agama rasmi PersekutuanTANAH- Tanah Simpanan Melayu dikekalkanBAHASA - Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaanYDPA - Yang Dipertuan Agong sebagai ketua negaraDEMOKRASI- Pentadbiran negara bersifat demokrasi berparlimen, iaitu Dewan Rakyat dan Dewan Negara terletak di bawah kuasa ParlimenNEGERI - Pada peringkat negeri, Menteri Besar menjadi pelaksana pentadbiran dan dibantu oleh Dewan Undangan Negeri dan Exco