tajuk 5 pjm 3114 kump 5 (1)

Download tajuk 5 PJM 3114 kump 5 (1)

Post on 24-Jul-2015

350 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Huraian dan tafsiran sukatan pelajaran pendidikan jasmani suaian di Malaysia NURUL FAZLIN BINTI RAMLI SHAIBATUL HAMDI BIN ISMAIL MUHAMMAD ZUHIR LUQMAN BIN RAMLI

Konsep kesepaduan, penggabungjalinan dan integrasi dalam pendidikan jasmani suaian

TUGASANHuraian & Tafsiran Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani Suaian di Malaysia Konsep Kesepaduan, Penggabungjalinan & Integrasi Dalam Pendidikan Jasmani Suaian Tunjang Pembelajaran Pendidikan Jasmani Suaian

KONSEP PENGAJARAN PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN Kesepaduan

Integrasi

Penggabungjalinan

KONSEP KESEPADUAN Kesepaduan ialah kaedah pengajaran dan cara mengelola program pengajaran agar pelbagai mata pelajaran dan kemahiran dalam kurikulum boleh dihubungkaitkan antara satu sama lain. Pendekatan ini memberi kesepaduan kepada pengalaman sekolah murid. Pendekatan ini merupakan strategi induktif yang direkabentuk untuk membolehkan murid meningkatkan pemahaman mereka terhadap pelbagai bentuk pengetahuan, disamping mengamalkan pemikiran aras tinggi tentang maklumat yang sedang mereka pelajari.

KAEDAH KESEPADUAN Model kesepaduan ini melihat murid sebagai seorang yang secara aktif membentuk fahaman mereka tentang topik yang dipelajari. Gabungan beberapa kemahiran atau aspek-aspek perkembangan fizikal murid-murid. Kombinasi beberapa kemahiran dalam sesuatu matapelajaran.

Membina konsep yang kukuh secara tersusun melalui kesinambungan daripada beberapa kemahiran tertentu.

JENIS-JENIS KESEPADUAN Kesepaduan pengetahuan kognitif, kemahiran bahasa dan nilai murni dalam setiap pelajaran. Kesepaduan pengalaman pembelajaran antara mata pelajaran sekolah. Kesepaduan antara pendidikan dalam bilik darjah dengan pendidikan di luar bilik darjah.

Hubungkait antara pengalaman dalam bilik darjah dengan pengalaman dalam alam sekitar di luar sekolah.

TUJUAN KESEPADUAN Untuk mengajar murid berdikari dan menjadi penyelesai masalah yang bergantung kepada diri sendiri. Untuk membantu murid memahami dan menghayati sejauh mana mata pelajaran dan kemahiran di sekolah berhubung-kait antara satu sama lain dan bukannya wujud berasingan.

Untuk mewujudkan minat murid yang tinggi terhadap pembelajaran yang berbentuk peribadi dan individu. Membentuk situasi di mana murid boleh belajar tentang apa yang mereka mahu daningin mengetahui berbanding dengan apa yang ditetapkan dalam kurikulum. Untuk menekankan proses pembelajaran dan bukan isi kandungan mata pelajaran dan kemahiran semata-mata. Mementingkan nilai sosial pembelajaran di mana pelajar digalakkan belajar secara koperatif dengan pelajar lain.

AKTIVITI KESEPADUAN Contoh aktiviti : 1. Permainan Bola Sepak : - Pergerakan Asas melibatkan aktiviti lokomotor, bukan lokomotor dan manipulasi alatan. - Berlari + Jengket + Bola Sepak

KONSEP PENGGABUNGJALINAN Tumpuan seimbang antara akademik, kesihatan, kemahiran fizikal, kestabilan emosi, sosialisasi nilai dan perhubungan positif. Proses penyampaian beberapa kemahiran. Kecekapan melaksanakan aktiviti membaca, menulis, menghurai, mengira, mewarna, menyanyi, melukis, melabel, mengarang, becerita, berlakon dsb. Mendengar, lisan, membaca dan menulis secara bersepadu. Kemahiran matematik digabungjalinkan dengan kemahiran bahasa.

KAEDAH PENGGABUNGJALINAN Mengenalpasti kemahiran utama & kemahiran sampingan. Kemahiran utama diberi keutamaan/ fokus. Kemahiran-kemahiran sampingan dikuasai dahulu untuk kukuhkan kemahiran utama.

Kemahiran utama digunakan di peringkat perkembangan pelajaran, kemahiran sampingan digunakan di semua peringkat pelajaran. Strategi penggabungjalinan kemahiran hendaklah dirancangkan berdasarkan objektif pelajaran, kebolehan & pencapaian murid. Kemahiran-kemahiran diintegrasikan dalam urutan yang sesuai. Setiap kemahiran hendaklah dikaitkan dengan kemahiran yang berikutnya secara logikal.

CIRI-CIRI PENGGABUNGJALINAN Integrasi beberapa kemahiran. Prosesnya bersepadu dan menyeluruh. Aktiviti dipelbagaikan dengan menarik. Kemahiran utama menjadi fokus. Organisasi kemahiran fleksibel. Kemahiran diintegrasikan saling kukuh mengukuh antara satu sama lain.

AKTIVITI PENGGABUNGJALINAN Contoh penggabungjalinan : 1. Muzik : - Penghasilan bunyi yang bersesuaian untuk pergerakan manusia. 2. Matematik : - Pengiraan markah dalam sukan. (Tambah, tolak, darab dan operasioperasi lain bagi proses mendapat keputusan)

KONSEP INTEGRASI Sufean Hussein (1996) : Integrasi bermaksud menyatukan etniketnik atau kelompok-kelompok yang terasing pada asalnya kepada satu bentuk lain yang tersendiri.

Proses mengintegrasikan unsur-unsur isi kandungan daripada dua atau lebih mata pelajaran dalam sesuatu pelajaran. Isi matapelajaran sains dan kajian tempatan diserap menjadi isi mata pelajaran bahasa. Pendidikan moral, Pendidikan seni, Pendidikan jasmani & Muzik juga diserapkan dalam program bahasa sebagai aktiviti sokongan. Geografi, Sejarah, Kesihatan dan pendidikan moral diserapkan secara bersepadu dalam Sains/ Kajian Tempatan. Penerapan Nilai murni , kurikulum akademik disepadukan dengan kokurikulum, kurikulum formal disepadukan dengan kurikulum tak formal.

CIRI-CIRI INTEGRASI Mengandungi beberapa unsur ilmu pengetahuan. Berbagai unsur diserapkan dalam satu matapelajaran. Bilangan mata pelajaran dalam penyerapan fleksibel. Organisasi isi kandungan - Unsur utama dan unsur sampingan. Proses penyerapan boleh berlaku serentak dengan proses penggabungjalinan.

AKTIVITI INTEGRASI Contoh aktiviti : 1. Permainan kecil : - aktiviti melibatkan mata pelajaran matematik dalam dalam topik pembentukan kumpulan. Contohnya : Bulatan, sfera, segi empat dsb. - Penggunaan bahasa inggeris digunakan sepenuhnya dalam mengajar pendidikan jasmani.

Tunjang pembelajaran pendidikan jasmani suaian

Pengenalan Tunjang pembelajaran Pendidikan Jasmani Suaian adalah sama seperti Pendidikan Jasmani normal. Mereka mempelajari semua tunjang pembelajaran yang ada. Tempoh masa bagi setiap tunjang tidak ditetapkan. Ianya mengikut tahap dan kemampuan murid

Mengapa mengambil tempoh masa yang panjang?1. Ikut tahap dan kemampuan murid. 2. Hasil pembelajaran diturunkan ke tahap paling rendah. 3. Memerlukan bimbingan individu. 4. Pendekatan yang berbeza mengikut masalah murid.

KECERGASAN

TUNJANG PEMBELAJARAN

KEMAHIRAN

KESUKANAN

TUNJANG KECERGASAN Konsep tunjang ini menitikberatkan keupayaan murid melakukan aktiviti fizikal secara berterusan tanpa merasa lesu. Tumpuan diberi kepada komponen kecergasan fizikal berasaskan kesihatan dan perlakuan motor.

TUNJANG KEMAHIRAN Konsep tunjang ini menitikberatkan keupayaan murid melakukan kemahiran daripada aspek pergerakan otot besar dan otot halus. Tumpuan diberi kepada kemahiran asas dalam permainan, olahraga, gimnastik, pergerakan kreatif dan rekreasi.

TUNJANG KESUKANAN Konsep tunjang ini menitikberatkan kefahaman dan pengetahuan bagi mengukuhkan amalan pendidikan jasmani dan sukan. Tumpuan diberi kepada aspek keselamatan, pengurusan, kerjaya, etika dan isu-isu dalam pendidikan jasmani dan sukan.

KESIMPULAN Kesepaduan, penggabungjalinan dan integrasi dapat membantu proses penyampaian ilmu pengetahuan dengan lebih berkesan. Elemen merentasi kurikulum dapat memupuk minat dan sikap ingin tahu murid-murid secara lebih mendalam. Guru perlu berfikir secara kreatif, kritis dan inovatif dalam proses pengajaran & pembelajaran.

Strategi pengajaran yang digunakan mestilah bersesuaian & menepati tahap keupayaan murid-murid. Aspek keselamatan murid-murid wajib diutamakan di bawah bimbingan & pemantauan guru. Guru perlu membantu murid-murid bagi mencapai objektif pengajaran yang telah ditetapkan.