week 3 aug y3 sc

Download WEEK 3 AUG Y3 SC

Post on 15-Dec-2015

239 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

sains

TRANSCRIPT

Perhatikan objek berikut. Nyatakan persamaan dan perbezaan antara kedua-dua objek berikut.

Kelaskan benda hidup di bawah berdasarkan ciri yang sesuai. [SP: 1.1.2]

A. Tuliskan nilai bagi bacaan di bawah

Tuliskan ramalan kamu berdasarkan situasi yang diberi. [SP: 1.1.4]

Tuliskan inferens untuk pemerhatian berikut.

A. Lihat maklumat di bawah. Kemudian, bulatkan bentuk-bentuk komunikasi yang sesuai.

Bulatkan cara mengguna dan mengendali peralatan dan bahan sains yang betul.

A. Tandakan (v) pada cara yang betul dan tandakan (x) pada cara yang salah.

Kenal pasti lakaran peralatan berikut. Bulatkan lakaran yang tepat.

Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul.

Padankan peralatan dan bahan sains dengan tempat penyimpanan.

Payung John

Payung Amira

______________________________________________________________________________________________

Persamaan

Payung Amira

Payung John

Perbezaan

______________________

______________________

1.

______________________

______________________

2.

Saya telah melakukan kemahiran proses sains _________________ dengan menggunakan deria _________________ untuk mengumpul maklumat.

Landak

Tupai

Pokok nanas

Ciri: ____________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

Ciri: ____________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

Gajah

Paku pakis

Kaktus

Saya telah melakukan kemahiran proses sains _____________ untuk mengasing dan mengumpulkan objek berdasarkan _____________ yang sama.

Kuda

Pokok bunga mawar

1.

Isi padu air:

__________ gelas

__________ ml

2.

Panjang bekas pensel:

__________ batang mancis

__________ cm

Saya telah melakukan kemahiran proses sains ____________________________

___________ dengan membuat pemerhatian secara _________________ dengan menggunakan nombor atau unit rujukan.

B. Jalankan aktiviti di bawah.

Ukur panjang almari dengan menggunakan jengkal dan pembaris.

Ukur isi padu air di dalam satu mangkuk dengan menggunakan cawan dan silinder penyukat.

Tuliskan nilai bagi bacaan yang dibuat dalam jadual di bawah.

Cawan

Alat pengukur

Pembaris

Jenkal

Alat pengukur

Silinder penyukat

Isi padu air

Panjang almari

1.

Apakah yang akan terjadi pada botol kaca itu?

________________________________________________________________________________

Apakah yang akan terjadi pada tumbuhan itu?

________________________________________________________________________________

2.

3.

Ramalkan apa yang akan berlaku.

________________________________________________________________________________

4.

Jadual di bawah menunjukkan perubahan ketinggian anak pokok.

Ramalkan ketinggian anak pokok pada hari ke-5.

____________________________________________________________________

8

3

6

2

4

1

Hari

2

Ketinggian anak pokok (cm)

4

Saya telah melakukan kemahiran proses sains __________________ dengan menjangka peristiwa yang akan berlaku.

1.

Pemerhatian: Baju itu basah.

Inferens: ___________________________________

___________________________________________

Pemerhatian: Biji benih bercambah.

Inferens: ___________________________________

___________________________________________

2.

Pemerhatian: Budak itu memakai topeng.

Inferens: ___________________________________

___________________________________________

3.

4.

Pemerhatian: Mary menangis.

Inferens: ___________________________________

___________________________________________

Saya telah melakukan kemahiran proses sains ____________________________ dengan membuat kesimpulan yang munasabah untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian.

Maklumat:

Bentuk komunikasi:

lisan

peta minda

graf

penulisan

peta

baluk

B. Pindahkan maklumat yang diberi kepada bentuk yang lain.

Berenang

Menari

Hobi murid

Membaca

Menyanyi

1.

a

b

b

a

2.

b

a

3.

b

a

4.

2.

1.

4.

3.

B. Perhatikan gambar di bawah. Tuliskan langkah-langkah untuk mengendalikan spesimen tersebut.

Saya perlukan beberapa helai daun.

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Kasa dawai

Bekas

Kumbang

Daun

Siput

1.

2.

3.

4.

merendamkan

mengeringkan

membuang

mencuci

2.

_______________ peralatan

1.

_______________ sisa bahan sains

_______________ peralatan

4.

_______________ peralatan

3.

p

1.

r

q

t

s

5.

4.

3.

2.

KOTAK MAGNET

Kertas Turas