ulangkaji 1 mped (f4)

Upload: jurina07

Post on 07-Apr-2018

281 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

 • 8/3/2019 Ulangkaji 1 MPED (F4)

  1/15

  ULANGKAJI (FORM 4)

  Anda diberi 1 unit pemegang lampu, 1 unit suis sehala dan beberapa utas kabelseperti Rajah 6 di bawah. Berdasarkan pengalaman anda dibengkel, lakarkansambungan anda supaya komponen-komponen yang diberi berfungsi dengansempurna.

  N

  L

  E

  240ACV

  Suis Sehala

  Pemegang Lampu

  1.

 • 8/3/2019 Ulangkaji 1 MPED (F4)

  2/15

  2.

  Rajah 3

  Berdasarkan litar skematik pada Rajah 3 di atas, anda diminta untukmelakarkan sambungan litar di bawah.

 • 8/3/2019 Ulangkaji 1 MPED (F4)

  3/15

  3. Berdasarkan litar skematik seperti di atas lengkapkan lakaran sambungan litarpada komponen di bawah

 • 8/3/2019 Ulangkaji 1 MPED (F4)

  4/15

  Rajah 4

  4 Rajah di atas merupakan litar skematik siri selari. Berpandukan pada rajah itu,anda diminta membuat penyambungan pada litar bergambar di bawah.

  S1 L1 L3

  L2 L4

  L2

  L3

  L4

  S1 VDC 9V

  L1

 • 8/3/2019 Ulangkaji 1 MPED (F4)

  5/15

 • 8/3/2019 Ulangkaji 1 MPED (F4)

  6/15

  6. Tandakan ( ) bagi simbol yang betul dan (X) pada simbol yang salah pada setiapkomponen bergambar di bawah

  Komponen Simbol Ruang

  Jawapan

  Komponen Simbol Ruang

  Jawapan

  a)

  d)

  b)

  e)

  c)

  f)

  7. Rajah 2(a) di bawah menunjukkan litar skematik dan rajah 2(b) menunjukkan

  lakaran litar bergambar projek bekalan kuasa pengatur voltan DC.

 • 8/3/2019 Ulangkaji 1 MPED (F4)

  7/15

  Rajah 2 (a)

  Rajah 2 (b)

  Berpandukan litar skematik Rajah(2a) dan lakaran bergambar Rajah 2(b)diatas, lakarkan penyambungan komponen sebenar pada papan jalur di bawahdan labelkan setiap komponen yang dipasang.

 • 8/3/2019 Ulangkaji 1 MPED (F4)

  8/15

  8. Rajah 3 di bawah menunjukkan satu litar pendawaian 2 lampu dikawal oleh 1

  suis sehala. Anda pernah melakukan ujian penebatan pada pendawaian

  tersebut dengan menggunakan penguji tebatan. Lakarkan sambungan penguji

  tebatan dan kabel yang perlu diuji pada rajah pendawaian di bawah untuk tiga

  ujian tersebut.

  UJIAN 1

  UJIAN 2

  UJIAN 3

  9. Sebagai seorang pelajar MPED, anda telah diminta oleh guru anda untuk

  manyambung lakaran litar pendawaian bagi satu suis sehala mengawal dua

 • 8/3/2019 Ulangkaji 1 MPED (F4)

  9/15

  lampu dibawah. Anda diminta membezakan setiap kabel Hidup (L), Neutral (N)

  dan Bumi (E) dengan jelas.

  Ruangan Jawapan

  N

  L

  E

  L 2 L 1

  SUIS SPST

 • 8/3/2019 Ulangkaji 1 MPED (F4)

  10/15

  10.Lakarkan semula lukisan bergambar yang ditunjukkan oleh Rajah 2 kelukisan skematik dengan menggunakan simbol komponen tersebut.

  Lukisan Skematik

  Rajah 2

  _

  +C B E+ -Bateri 9V

 • 8/3/2019 Ulangkaji 1 MPED (F4)

  11/15

  S1 S2

  Rajah 4

  11. Rajah 4 di atas menunjukkan produk sistem kawalan Dua suis mengawal Satulampu yang telah anda hasilkan dalam bengkel. Lengkapkan penyambungan

  pendawaian sistem tersebut dalam rajah 5 di bawah.

  Mentol

  L

  N

  E

  Suis 1 Suis 2

  Puncabekalan

 • 8/3/2019 Ulangkaji 1 MPED (F4)

  12/15

  Rajah 2

  12. Anda telah menyambung dan menguji pengubah seperti Rajah 2 di atas.Padankan pengujian pasangan tamatan di bawah dengan aktiviti pengujianyang sesuai.

  13. Rajah 8 menunjukkan litar skematik kawalan cahaya yang telah anda lukis.

  Sambungan

  E F

  D F

  D E

  A B

  A C

  Aktiviti Pengujian

  (a) Menguji voltan keluaran 12V

  (b) Menguji voltan masukan 240V

  (c) Menguji voltan keluaran 24V

  (d) Menguji litar pintas

  (e) Menguji voltan keluaran

 • 8/3/2019 Ulangkaji 1 MPED (F4)

  13/15

  Lakar semula litar itu dalam bentuk litar bergambar dengan menyambung

  komponen

  di bawah.

  Rajah 8

  14. Rajah 7 menunjukkan pemasangan dua lampu pendarfluor yang dikawal oleh

  satu suis satu kutub satu buangan.

 • 8/3/2019 Ulangkaji 1 MPED (F4)

  14/15

  Rajah 7

  Berdasarkan Rajah 7, lakarkan litar pendawaian dalam ruang jawapan di bawah.

  Bezakan kabel L, E dan N mengikut warna yang sesuai.

  Ruang Jawapan

  15. Sambungkan gambarajah pendawaian bagi blok panel bekalan kuasa ACseperti rajah di bawah :

 • 8/3/2019 Ulangkaji 1 MPED (F4)

  15/15