teknik pentafsiran soalan esei pengajian am (kfs takso) - sistem baharu

15
PENULISAN ESEI 900/1 PENGAJIAN AM PENGGAL 1 Disediakan Oleh Encik Ruslan Bin Razak GA T6 SHS, Sibu

Upload: russlan-ssvs

Post on 19-Jun-2015

4.679 views

Category:

Education


2 download

TRANSCRIPT

  • 1. Kenalpasti FahamiSenaraikan Aras Kognitif Taksonomi Bloom

2. ARAS KOGNITIF TAKSONOMI BLOOM 3. BLOOM MEMBAHAGIKAN ARAS KOGNITIF KEPADA 6:Fakta/ Terminologi/ Kelaziman/UrutanPENGETAHUAN Pengkelasan/Kriteria/Metodologi/Prinsip danGeneralisasi/ Teori dan Struktur KEFAHAMANPenterjemahan/ Intepretasi/ EkstrapolisasiMengenalpasti Tugasan dalam Item/ mengingatiAPLIKASIsemula prinsip/ Melakukan penyelesaian masalahANALISISAnalisis elemen / Analisis perkaitan / analisisOrganisasiPenghasilan Set Komunikasi yang UnikPenghasilan cadangan suatu set operasi/ SINTESISIS Penghasilan Suatu set pertalian perkara perkaraabstrak PENILAIANPenilaian Berdasarkan eviden dalaman / luaran 4. Aras Kesukaran Konstruk/Kemahiran Kata TugasApakahBerapakahSiapakah PengetahuanBilakahRendahLabelkan KefahamanSenaraikanNamakanDefinisikanLakarkanJelaskanHuraikan ApplikasiBincangkanSederhana Wajarkan Analisis RamalkanPerihalkanSelesaikanBandingkanRumuskanSarankan / Syorkan Sintesis UlaskanTinggiSejauh manakah PenilaianNilaikanIktibarMengarang 5. ????????? 6. ????? 7. Isi 1A Isi 1Isi 2 TAIsi 2UIsi 3Isi 3Isi 4 AT Isi 4AIsi 5U Isi 5 8. Peningkatan kes semakin serius mengancam pembunuhutama diMalaysia. 9. Sebab 1 : Gaya HidupMasyarakat telah dikenalpasti mengamalkan gayahidup yang tidak sihat. (Idea utama)Lebih terdedah kepada amalan merokok kanserpulmonari (paru-paru)Bahan toksik (dalam asap rokok) gas beracunseperti Karbon Monoksida, tar, nikotin berlebihanmemasuki paru-paru melalui resapan asap rokok.Paru-paru akan terjejas apabila banyak bahan toksikterkumpul dalam paru-paruBertukar menjadi penyakit kanserAYAT PENEGASAN 10. Langkah 2 :Mengamalkan SenamanSetiap individu perlu memperbanyakkan aktivitisenaman (idea utama)Individu akan mempunyai daya ketahanan yangtinggi bagi mengelakkan serangan penyakit kanserToksin dalam sistem badan dapat dikeluarkanmelalui aktiviti perpeluhan semasa senamandilakukan.Berlaku pengurangan bahan kimia toksik dalamsistem badanRisiko mendapat penyakit kanser menjadi kurangAYAT PENEGASAN 11. SOALAN-SOALAN CONTOH1.Penggunaan kad kredit dalam kalanganmasyarakat umum dan korporat telahmeningkat sejak belakangan ini. Bincangkankepentingan dan keburukan penggunaan kadkredit dalam kalangan masyarakat di negaraini