taklimat struktur caa:- kod akaun aset & caa inventori item inventori bekalan stok bahan makanan &...

Download TAKLIMAT STRUKTUR CAA:- KOD AKAUN ASET & CAA INVENTORI Item Inventori Bekalan Stok Bahan Makanan & Minuman

Post on 25-Dec-2019

14 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • TAKLIMAT STRUKTUR CAA:- KOD AKAUN ASET & INVENTORI

 • Aset ?

  ASET adalah sumber yang DIKAWAL oleh entiti hasil daripada peristiwa lampau dan daripada manfaat ekonomi masa hadapan atau potensi perkhidmatannya dijangka mengalir masuk ke dalam entiti. (MPSAS 1)

  Bagaimana menentukan kawalan?

  Pemilikan sah Undang-undang

  Manfaat ekonomi/ potensi perkhidmatanRisiko & Ganjaran

   dipegang untuk kegunaan dalam: o pengeluaran atau pembekalan barangan atau perkhidmatan, o disewakan kepada pihak luar atau untuk tujuan pentadbiran; dan

   Dijangka digunakan melebihi satu tempoh pelaporan.

  Threshold HLP:

  RM2,000 per item

  Hartanah, Loji dan Peralatan

   Terdapat kemungkinan bahawa manfaat ekonomi masa hadapan/potensi perkhidmatan yang berkaitan dengan item tersebut akan mengalir masuk ke dalam entiti

   Kos atau nilai saksama item tersebut boleh diukur dengan pasti.

  Kriteria Pengiktirafan?

  HLP adalah item ketara:

 • A : PENGIKTIRAFAN

  Kos Awal (Initial Cost) ( + )

  KOS BELIAN

  Harga belian + duti import + kos pengendalian – diskaun perniagaan/ rebat

  LAIN- LAIN KOS

  Apa-apa kos yang terlibat untuk membawa aset tersebut ke lokasi dan keadaan semasa / tersedia untuk digunakan atau untuk dijual (Contoh: kos pengangkutan)

  ELEMEN KOS

  KOS MENANGGAL

  / MENGALIH/ MEMULIH- KAN TAPAK

  Anggaran awal kos menanggalkan dan mengalihnya ke tempat lain dan memulihkan tapak tempat ia berada

  • Cost of site preparation

  • Installation & assembly cost

  • Cost of testing

  Dismantling /removal/ restoration cost

  Kos Susulan (Subsequent Cost)

  Pembaikan, dan penyelenggaraan (e.g. kos buruh, consumables & kos alat ganti kecil) untuk mengembalikan dan mengekalkan faedah ekonomi masa depan

  i. Peningkatan nilai faedah ekonomi dan potensi perkhidmatan

  ii. Memanjangkan usia guna iii. Penggantian Komponen

  penting/besar

  DIBELANJAKAN DIPERMODALKAN

  Capitalise as PPE only when: • expect to use for more than one period • used only in connection with an item of PPE

  Meet definition of property, plant and equipment?

  Inventory No

  Spare parts

  (alat ganti utama & peralatan

  siap sedia) PPEYes

  Capitalisation of spare parts and servicing equipment

  Threshold: RM2,000 per item

 • A1431000

  A1432000

  A1433000

  A1434000

  A1435000

  Aset Dipermodalkan Aset Tidak Dipermodalkan

  A1436000

  B0331000

  B0332000

  B0333000

  B0334000

  B0335000

  B0336000

  Threshold: RM2,000 per item

  (kecuali Aset Warisan dan Aset Biologi)

  • Aset kurang RM2,000 (Low Value Asset) • Perolehan aset di bawah Amanah Seksyen 9 • Perolehan aset bagi pihak ke-3 (pihak di luar

  FGOM) • Perolehan aset RM2,000 dan ke atas tetapi tidak

  memenuhi ketetapan MPSAS (B033X444)

  A se

  t Ta

  k A

  lih

  CAA ASET A

  se t

  A lih

  Tanah

  Bangunan

  Infrastruktur

  Kenderaan dan Jentera

  Kelengkapan dan Peralatan

  Haiwan

  Contoh:

  Mohon Diambil

  Tindakan Pelarasan Bagi Penggunaan Kod Akaun Yang Tidak

  Wajar

  A2339000 A2439000

  B0339000Aset Tak Ketara

 • KOS SUSULAN YANG DIPERMODALKAN

 • Bermula 1 Ogos 2018 Kod Akaun Pembaikan bagi Aset Dipermodalkan dan Aset Tidak Dipermodalkan telah disekat penggunaannya. Tindakan ini diambil berikutan justifikasi berikut:-

  i)Kos pembaikan aset yang memenuhi ciri untuk dipermodalkan perlu dicaj terus kepada id aset asal sebagai kos tambahan kepada aset tersebut; atau

  ii)Jika kos pembaikan tersebut tidak memenuhi ciri untuk dipermodalkan ianya perlu dicaj kepada B0228XXX. Kod akaun pembaikan di bawah siri B033XXXX (cth. B03322XX Pembaikan bangunan-Aset Tidak Dipermodalkan) telah disekat penggunaannya.

  SEKATAN KOD PEMBAIKAN

 • Senarai penuh kod akaun pembaikan aset yang telah disekat penggunaannya adalah seperti berikut:-

  KOD AKAUN 1GFMAS PERIHAL 1GFMAS

  B0331200 PEMBAIKAN TANAH

  B0332200 PEMBAIKAN BANGUNAN

  B0333200 PEMBAIKAN INFRASTRUKTUR

  B0334300 PEMBAIKAN KENDERAAN

  B0334400 PEMBAIKAN JENTERA

  A1431200 PEMBAIKAN TANAH

  A1432200 PEMBAIKAN BANGUNAN

  A1433200 PEMBAIKAN INFRASTRUKTUR

  A1434300 PEMBAIKAN KENDERAAN

  A1434400 PEMBAIKAN JENTERA

  A1531200 PEMBAIKAN TANAH

  A1532200 PEMBAIKAN BANGUNAN

  A1533200 PEMBAIKAN INFRASTRUKTUR

  A1534300 PEMBAIKAN KENDERAAN

  A1534400 PEMBAIKAN JENTERA

  A1631200 PEMBAIKAN TANAH

  A1632200 PEMBAIKAN BANGUNAN

  A1633200 PEMBAIKAN INFRASTRUKTUR

  A1634300 PEMBAIKAN KENDERAAN

  A1634400 PEMBAIKAN JENTERA

  A1832200 PEMBAIKAN BANGUNAN

  A1833200 PEMBAIKAN INFRASTRUKTUR

  A2231200 PEMBAIKAN TANAH

  A2232200 PEMBAIKAN BAN​GUNAN

 • PEROLEHAN ASET DAN INVENTORI

 • 15

  Kod Akaun Aset Tidak Dipermodalkan

  Perihal

  Siri B0331XXX – B0336XXX & B0339XXX

  Aset Bernilai Rendah (< RM2000) &

  Aset yang dibiayai oleh peruntukan Akaun Amanah Awam (Seksyen 9)

  Siri B033X333 Sumbangan Kepada Pihak Ketiga

  Siri B033X444 Aset Tidak Dipermodalkan Yang Lain

  Siri B033X555 Belanja Pelarasan Aset (perlu disifarkan)

 • semua perolehan aset yang dibiayai oleh peruntukan Akaun Amanah Awam (Seksyen 9) (Dana LXXX) ianya perlu dicaj kepada kod akaun belanja tanpa mengira harga seunit aset berkenaan.

  Asset Subnumber Acct

  determination

  Busines

  s Area

  Cost Center Fund Functional

  Area

  WBS Element for

  Acct Assignment

  of Costs

  Segment Profit Center Name Ref.

  Doc.

  Description Planned Amt for

  Dep./Interest

  Depreciation/

  Interest Posted

  Amount to

  be posted

  Cumulative

  Posted

  Amount

  100000009839 0 A1435301 1011 22010440 L522 22010440 B4 22010440 PENGHAWA

  DINGIN

  16 Ordinary

  deprec.

  -143.50 0.00 -20.50 -20.50

  100000009840 0 A1435301 1011 22010440 L522 22010440 B4 22010440 PENGHAWA

  DINGIN

  16 Ordinary

  deprec.

  -143.50 0.00 -20.50 -20.50

  100000009841 0 A1435301 1011 22010440 L522 22010440 B4 22010440 PENGHAWA

  DINGIN

  16 Ordinary

  deprec.

  -143.50 0.00 -20.50 -20.50

  100000004369 0 A1435301 1020 25160101 L719 25160102 B6 25160101 PENGHAWA

  DINGIN

  17 Ordinary

  deprec.

  -385.00 0.00 -55.00 -55.00

 • Bil. Senario Makluman/ Tindakan

  1. Kesilapan mempermodal-kan kos pembaikan cerun Sekiranya pembaikan cerun dibuat bagi penyediaan tapak untuk

  membina bangunan, kos tersebut perlu dipermodalkan kepada kos

  bangunan. Jika pembaikan cerun dibuat bertujuan mengekalkan

  struktur asal tanah, kos tersebut dianggap kerja-kerja tanah yang

  perlu dicaj di bawah kod akaun B0228XXX.

  2. Kod Pembaikan Aset:

  i) Kesilapan mempermodalkan kos pembaikan aset

  ii) Kesilapan membelanjakan kos pembaikan aset

  Tindakan pelarasan perlu diselesaikan. Kriteria kos pembaikan yang

  layak dipermodalkan boleh disemak di web Perakaunan akruan

  3. Lain - lain kesilapan yang dikenalpasti oleh Pejabat

  Perakaunan (jika ada)

  (Contoh: Kesilapan kod projek, kod program aktiviti)

  Tindakan pelarasan perlu diselesaikan.

  Pelarasan (i)Kos pembaikan cerun (ii) Kod pembaikan aset

 • ISU-ISU PELARASAN Bil. Perkara Tindakan Isu Impak Jika Tidak Dilaraskan

  1. Kesilapan penggunaan kod akaun B0227XXX oleh PTJ dalam memperakaunkan Aset Bernilai Rendah

  Dengan pelaksanaan perakaunan akruan, tiada lagi istilah barang tak luak yang boleh dibuat perolehan di bawah OS 27000. Semua perolehan aset samada dipermodal (Siri A14 hingga siri A25) dan aset tidak dipermodal (Siri B03) perlu menggunapakai OA30000. Ini termasuk kos langsung yang terlibat dalam membawa aset ke lokasi dan memastikan aset boleh berfungsi mengikut kehendak entiti.

  i. Keperluan pindah peruntukan

  ii.Keperluan pelarasan kod akaun B0227XXX (Perkhidmatan & Bekalan ) kepada B0335XXX (Aset Tidak Dipermodalkan )

  Terdapat kesukaran dalam memohon pindah peruntukan & melaksanakan pelarasan pada hujung tahun

  i. Teguran kesilapan penggunaan kod Akaun oleh team naziran & Jabatan Audit Negara

  ii. Pelaporan yang kurang tepat bagi baris Perkhidmatan & Bekalan serta Aset di Pelaporan Penyata Penerimaan & Pembayaran wang Tunai (Asas Tunai)

  iii. Pelaporan yang kurang tepat bagi baris Perkhidmatan & Bekalan serta Aset Tidak Dipermodalkan di Pelaporan Penyata Prestasi (Akruan)

 • PTJ INVENTORI

  KEMENTERIAN

  Status seperti pada 31 Disember 2018 Bil. Kementerian Bil. PTJ Inventori

  1 KKM 84

  2 KDN 3

  3 MINDEF 4

  4 MOF 1

  5 MOA 1

  6 KPKT 1

  7 KWP 1

  Jumlah 95

 • B06/B0725000

  B06/B0726000

  B06/B0727000

  B0732000

  B0736000

  Kos Barang Digunakan (B06)

  Item InventoriCAA INVENTORI Bekalan Stok

  Bahan Makanan & Minuman

  Bekalan Bahan Mentah & Bahan Penyelenggaraa